Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul 1- Dendrologie, pedologie și climatologie forestieră

Temperamentul plantelor lemnoase forestiere

Studiul plantelor lemnoase presupune, pe lângă cunoașterea morfologiei acestora și


cunoștințe despre factorii mediului de viață favorabili în care vegetează.
Temperamentul unei specii reprezintă cerințele acesteia față de lumină.
Astfel, speciile se clasifică în:
 specii de lumină;
 specii de umbră;
 specii cu temperament mijlociu (semiumbră sau semilumină).

CLASIFICAREA SPECIILOR LEMNOASE DUPĂ TEMPERAMENT

Temperamentul principalelor specii lemnoase forestiere din zona de munte:

Nr.crt Specia forestieră/ Denumirea științifică Cerințe față de


Denumire populară lumină
(temperament)
1 Brad Abies alba pronunțat de umbră
2 Molid Picea abies semiumbră
3 Larice Larix decidua lumină
4 Pinul silvestru Pinus sylvestris lumină
5 Jneapăn Pinus mugo lumină
6 Fag Fagus sylvatica pronunțat de umbră
7 Paltin de munte Acer pseudoplatanus semiumbră
8 Ulm de munte Ulmus glabra semiumbră

Temperamentul principalelor specii lemnoase forestiere din zona de deal și podiș:

Nr.crt Specia forestieră/ Denumirea științifică Cerințe față de


Denumire populară lumină
(temperament)
1 Gorun Quercus petraea lumină
2 Tei pucios Tilia cordata mijlociu
3 Frasin Fraxinus excelsior lumină
4 Carpen Carpinus betulus semiumbră
5 Cer Quercus cerris lumină
6 Gârniță Quercus frainetto lumină
Temperamentul principalelor specii lemnoase forestiere din zona de câmpie:

Nr.crt Specia forestieră/ Denumirea științifică Cerințe față de


Denumire populară lumină
(temperament)
1 Stejar pedunculat Quercus pedunculiflora lumină
2 Tei argintiu Tilia tomentosa semiumbră
3 Tei cu frunza mare Tilia platyphyllos semiumbră
4 Ulm de câmp Ulmus minor semiumbră
5 Jugastru Acer campestre semiumbră
6 Paltin de câmp Acer platanoides semiumbră

Temperamentul principalelor specii lemnoase forestiere din luncile apelor interioare și ale
Deltei Dunării:

Nr.crt Specia forestieră/ Denumirea științifică Cerințe față de


Denumire populară lumină
(temperament)
1 Plop alb Populus alba lumină
2 Plop negru Populus nigra lumină
3 Salcie albă Salix alba lumină
4 Anin negru Alnus glutinosa lumină
5 Anin alb Alnus incana mijlociu