Sunteți pe pagina 1din 3

R T PENTRU CULTURĂ • PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ • PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ •

PO CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


A
Ă • PA Ș

EDIȚIA 2018–2019/11–22 FEBRUARIE 2019


PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA A VIII-A

FIȘĂ DE CONCURS
R
TU

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE pro lectura


L U
• PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ • PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ • PAȘAPORT PENTR U C

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

PUNCTAJ

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citește, cu atenție, textul următor:
Într‑o vară, După ce‑a trecut furtuna,
Un țânțar, Cum trec toate pe pământ,
Stând pe‑o frunză de stejar, Ce să vezi?
Se‑ncălzea și el la soare Stejarul nostru,
(Fiind zi de sărbătoare) Drept în creştet fulgerat,
Şi era întristat un pic, La pământ era culcat…
Că se ştie‑aşa de mic. Iar ţânţarul cel bicisnic*
A ieşit din nou la soare.
Unde eşti, că nu te văd? — Ţi‑aş fi spus și eu o vorbă
Numai gura ce‑i de tine. Însă n‑am avut noroc
Eşti aşa de mic, fârtate, Că furtuna asta mare s‑a pornit cam fără veste,
Încât nu se ştie bine
Unde‑ i coada, unde‑i gura, Când eşti mare şi puternic,
N‑are cum să‑ţi ia măsura. De cel mic nu‑ţi bate joc.

Când vorbeau aşa, deodată, (George Topîrceanu, Ţânţarul și stejarul)


Se porneşte o furtună…
Nor negru pe păduri…
Fulger, trăznet, ploaie mare,
Grindină cotropitoare,
Vijelie şi potop…
Vâjâia pădurea toată
Se‑ndoiau copacii mari…
Fulgeră, trozneşte, tună,
Vaet mare de furtună…

* bicisnic – slăbănog, neputincios.


1
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ pentru omonimele din text ale cuvintelor: mare, zi.
4 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvenţa: Unde‑i coada, unde‑i gura. 4 puncte
3. Explică modul de formare al unui cuvânt obținut prin conversiune și al unui cuvânt ob-
ținut prin compunere din strofa a treia. 4 puncte
4. Scrie un cuvânt care conține un diftong și unul care conţine un hiat din secvența: Încât
nu se ştie bine/Unde‑i coada, unde‑i gura. 4 puncte
5. Transcrie un vers care conţine caracterizarea directă a unui personaj din fabulă.
4 puncte
6. Selectează o personificare și o enumeraţie din textul dat. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să‑ţi exprimi opinia


despre semnificaţia titlului fabulei Ţânţarul şi stejarul de George Topîrceanu.
În compunerea ta, trebuie: 16 puncte
– să formulezi o opinie despre semnificaţia titlului;
– să‑ţi susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL AL II‑LEA (36 de puncte)


Citește cu atenție textul:
Câteva capitale din lume au constituit rezervații urbane, locuri din oraș unde natura, izgo-
nită cu secole în urmă, înflorește din nou.
În unele cazuri, a fost decizia cetățenilor, care, cu costuri mari, au adus sălbăticia în mij-
locul oamenilor. Dar alteori sălbăticia a venit neinvitată, fără cheltuieli de instalare, ocu-
pând un spațiu ce nu‑i fusese de fapt repartizat. Rezervațiile naturale urbane sunt atracții
turistice, locuri de recreere și ne dau speranța că o reconciliere între comunitățile umane și
viețuitoarele sălbatice poate fi posibilă.
Bucureștiul are șansa de a constitui fără mare cheltuială o remarcabilă rezervație urbană.
Un concurs excepțional de împrejurări face ca în inima capitalei noastre, sufocate deja de
clădiri, să fi rămas o oază de natură, cu un ecosistem complex și variat. O demonstrație a
forței pe care o are biodiversitatea României, care mai este încă un fel de Arcă a lui Noe
pentru viețuitoarele continentului. O mică Deltă, dar cel mai mare parc din București, cu o
suprafață de 190 de hectare, adică un metru pătrat de natură pentru fiecare bucureștean.
Este posibil ca interesele dezvoltatorilor imobiliari să se opună acestei idei. De cealaltă
parte a baricadei se află în prezent echipa National Geographic, cercetători și fotografi pa-
sionați, iubitori de natură și, sperăm noi, mii de alți bucureșteni.
(Cristian Lascu, „Groapa ce devine deltă”, în revista National Geographic)

2
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– ce sunt rezervațiile naturale urbane;
– care este șansa Bucureștiului. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul și denumirea publicației în care
acesta a apărut. 4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența următoare, menţionând
partea de vorbire prin care se exprimă: Câteva capitale din lume au constituit rezervații
urbane, locuri din oraș unde natura, izgonită cu secole în urmă, înflorește din nou.
4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate din frazele următoare, precizând felul acestora:
Rezervațiile naturale urbane sunt atracții turistice, locuri de recreere și ne dau speranța
că o reconciliere între comunitățile umane și viețuitoarele sălbatice poate fi posibilă….
Este posibil ca interesele dezvoltatorilor imobiliari să se opună acestei idei. 4 puncte
6. Construiește o frază în care să existe o propoziție subordonată predicativă introdusă
prin conjuncția că. 4 puncte

B. Redactează o compunere de 150‑300 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare


petrecută în Delta Dunării. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio‑temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).

Total punctaj: 100 de puncte

S-ar putea să vă placă și