Sunteți pe pagina 1din 31

‫الدرس الرابع‬

Lecţia 4

Alfabetul arab – scriere şi pronunţie


 A doua familie de litere: ‫س ش‬
 Semnul hamza
 Aplicaţii practice şi exerciţii
 Teme
A doua familie de litere
‫س ش‬

Pronunţie Numele Transcriere Litera în


literei fonetică arabă
Se pronunţă ca sunetul s din limba română.
sīn s ‫س‬
Se pronunţă ca sunetul ş din limba română
shīn sh ‫ش‬
Cele 4 poziţii (izolată, iniţială, medială şi finală) ale
literelor ‫س ش‬

finală medială izolată iniţială

‫ـس‬ ‫ـسـ‬ ‫سـ‬ ‫س‬


‫ـش‬ ‫ـشـ‬ ‫شـ‬ ‫ش‬
Asemănări între literele ‫ س‬sīn şi ‫ ش‬shīn

 După cum se poate observa, corpul literelelor ‫ س‬sīn


şi ‫ ش‬shīn este identic, ceea ce le diferenţiază fiind
cele 3 puncte diacritice ale literei ‫ ش‬shīn dispuse
deasupra în formă de triunghi cu baza în jos.
‫ – س‬sīn
Pronunţie:

 Litera sīn notează o consoană siflantă, dentală,


surdă, care se pronunţă ca sunetul s din română
(ex. „sare”).
‫ س‬- sīn
Scriere:
Litera sīn se scrie astfel:
 În poziţie iniţială şi medială se  În poziţie izolată ‫س‬
scrie pe linie doar corpul
literei alcătuit din trei  În poziţie iniţială ‫سـ‬
bastonaşe.
 În poziţie izolată şi finală  În poziţie medială ‫ـسـ‬
apare, alături de corpul literei  În poziţie finală ‫ـس‬
care se scrie pe linie, şi o buclă
finală care se scrie sub linie.
‫ – ش‬shīn
Pronunţie:

 Litera shīn notează o consoană şuierătoare,


prepalatală, surdă care se pronunţă ca sunetul ş din
română (ex. „şarpe”).
‫ – ش‬shīn
Scriere:

 Litera shīn se scrie exact ca  În poziţie izolată ‫ش‬


litera sīn, numai că faţă de  În poziţie iniţială ‫شـ‬
aceasta, mai are trei puncte  În poziţie medială ‫ـشـ‬
diacritice dispuse deasupra, în
 În poziţie finală ‫ـش‬
formă de triunghi cu baza în
jos.
Consoanele ‫ س‬şi ‫ ش‬însoţite de vocalele
scurte a, u şi i şi semnul sukūn

s ْ‫س‬ si ْ‫س‬ su ُ‫س‬ sa ْ‫س‬


ْ
shُ‫ش‬ shiُ‫ش‬
ِ shu ْ‫ش‬ sha ْ‫ش‬
Consoanele ‫ س‬şi ‫ ش‬dublate
(vezi semnul shadda însoţit de vocalele scurte a, u, i)

ssi ْ‫س‬ ssu ْ‫س‬ ssa ُ‫س‬

shshiُ‫ش‬
ِّ shshuُ ُّ‫ش‬ shsha ْ‫ش‬
Consoanele ‫ س‬şi ‫ ش‬urmate de
vocalele lungi

sī ‫سي‬ sū ‫سو‬ sā ‫سا‬

shī ‫شي‬ shū ‫شو‬ shā ‫شا‬


‫‪Recapitulare‬‬
‫‪18 litere‬‬

‫‪ ‬ا ب ت ث ن و ي د ذ رز ج ح خ ه م س ش‬
‫‪ ‬ا بـ تـ ثـ نـ و يـ د ذ ر ز جـ حـ خـ هـ مـ سـ شـ‬
‫‪ ‬ﺎ ـبـ ـتـ ـثـ ـنـ ـو ـيـ ـد ـذ ـر ـز ـجـ ـحـ ـخـ ـهـ‬
‫ـمـ ـسـ ـشـ‬
‫‪ ‬ﺎ ـب ـت ـث ـن ـو ـي ـد ـذ ـر ـز ـج ـح ـخ ـه‬
‫ـم ـس ـش‬
Cum legăm literele între ele?

Atenţie! Literele ’alif , wāw, dāl, dhāl, rā̕ şi zay(n) nu se leagă de


litera următoare! Acestea se leagă numai de litera anterioară.
shudhūdh „excepţie,
anomalie”
‫ ذ = شُذوذ‬+ْ‫ و‬+ْ‫ ذ‬+ْ‫ش‬
sūr „gard, împrejmuire”
‫ ر = سُور‬+‫ و‬+ْ‫س‬
shāḥin „încărcător”
‫ نْ= شُا ِحن‬+ْ‫ْح‬+ ‫ ا‬+ ‫ش‬
shawārib
„mustaţă”
ُِ ‫ بْ= شُو‬+ْْ‫ ر‬+ْ‫ ا‬+ْْ‫ و‬+ْ‫ش‬
‫ارب‬
shaḥḥādh „cerşetor,
milog”
‫ ذْ= شحُاذ‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ ح‬+ْ‫ش‬
tā̕ marbūṭa
Scriere (recapitulare)

 tā’ marbūṭa se întâlneşte numai în poziţie finală, fiind de cele mai


multe ori o marcă de feminin. Ea apare numai la nume* nu şi la verb.

 tā’ marbūṭa are două forme:


1. legată: ُ‫( ـة‬când este precedată de o literă după care se leagă)
2. izolată: ‫( ۃ‬când este precedată de o literă după care nu se leagă).

nume*
Gramaticieni arabi au divizat cuvintele în trei categorii: nume, verb şi particulă.
Numele (ُ‫ االسْم‬al-ism) include substantivul, adjectivul şi numeralul, adică tot ceea ce primeşte
desinenţă cazuală.
tā̕ marbūṭa
Pronunţie (recapitulare)

 tā’ marbūṭa se pronunţă a (atunci când nu este dată desinenţa


cazuală, chestiune care nu se va aborda în acest Mini-Curs) şi este,
întodeauna, precedată de vocala a, ex.: ‫ َخ ْي َمة‬khayma „cort”.
 tā’ marbūṭa se pronunţă t, atunci când este precedată de vocala lungă
ā (‫ ا‬/ُ‫̕ ـا‬alif), ex.: ‫ َحيَاۃ‬ḥayāt „viaţă” (situaţie mai rar întânită).
tā̕ marbūṭa în poziţie izolată
Exemple

Atenţie! Literele ’alif , wāw, dāl, dhāl, rā̕ şi zay(n) nu se leagă de litera
următoare! Acestea se leagă numai de litera anterioară.

sūra „sură (capitol din Coran)”


‫ورة‬
ْ ‫ ة =ْس‬+ْ‫ْر‬+‫ْو‬+ْ‫س‬
sayyāra „maşină”
‫ ة =ْسي ْارة‬+ْ‫ ر‬+ْ‫ْا‬+ْ‫ْي‬+ْ‫س‬
shiḥādha „cerşetorie”
‫ ةْ= شحاذْة‬+ْ‫ ذ‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ ح‬+ْ‫ش‬
shāt „oaie, mioară” * - tā’ marbūṭa se
pronunţă t, atunci când este precedată
‫ ة = شاة‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ش‬
de vocala lungă ā (‫ ا‬/ُ‫̕ ـا‬alif).
tā̕ marbūṭa în poziţie legată
Exemple

siyāḥa „turism”
‫ ة =ْسياحْة‬+ْ‫ ح‬+ْ‫ْا‬+ْ‫ْي‬+ْ‫س‬
shurba „ciorbă”
‫ ة = شربْة‬+ْ‫ ب‬+ْ‫ ر‬+ْ‫ش‬
madrasa „şcoală”
‫ ة = مدرسْة‬+ْ‫ س‬+ْ‫ْر‬+ْ‫ْد‬+ْ‫م‬
rīsha „pană”
‫ ة = ريشْة‬+ْ‫ْش‬+ْ‫ْي‬+ْ‫ر‬
Hamza
Pronunţie

 Din punct de vedere fonetic, hamza este o consoană veritabilă


descrisă ca o întrerupere a sunetului vocalic, fiind cunoscută şi sub
denumirea de „stop glotal”.

 Hamza se transcrie fonetic printr-o virguliţă (’)


Hamza
Scriere

 Din punct de vedere grafic, hamza este un semn care are o sigură
formă (‫)ء‬.
 Semnul hamza este adăugat mai târziu alfabetului arab şi, poate de
aceea, el prezintă o ortografie variată, utilizându-se alte litere pentru
a-i fi suport grafic.
 Suportul grafic pe care se notează hamza este reprezentat de una
dintre literele ’alif (‫)ا‬, wāw (‫)و‬, sau yā’ (‫ )ى‬fără puncte.
 Totuşi, în unele situaţii, hamza se scrie direct pe linie (‫)ء‬.
Ortografia semnului Hamza
la începutul cuvântului
 În acestă lecţie, vom prezenta doar ortografia semnului hamza la
începutul cuvântului, situaţie în care suportul semnului hamza este
reprezentat, întodeauna, de litera ’alif .
 Atunci când hamza este urmată de vocalele scurte a sau u, aceasta se va
nota deasupra literei ’alif, iar vocale scurte a sau u deasupra ei, ex.:
’ + a = ’a = ‫ ْأ‬ca în cuvântul ’ab ‫„ أب‬tată”,
’ + u = ’u = ْ‫ أ‬ca în cuvântul ’ukht ‫„ أخت‬soră”.
 Atunci când hamza este urmată de vocala scurtă i, aceasta se va nota sub
litera ’alif, iar vocala scurtă i sub ea, ex.:
’ + i = ’i = ِ‫ ُإ‬ca în cuvântul ’ibra ‫„ إِ ْب َرۃ‬ac”.
 Concluzie: în funcţie de vocala pe care o poartă hamza, vom avea
următoarele situaţii: ْ‫ إ‬/ْ‫ أ‬/‫ْأ‬
Consoana hamza şi puţină fonetică ...

 Atenţie: în limba arabă literară cuvintele nu pot începe cu o


vocală, ci doar cu o consoană (niciodată cu 2 consoane).
 Practic, un cuvânt trebuie să înceapă aşa: CVC (Consoană Vocală
Consoană).
 Cuvintele din limba arabă literară care (pentru noi) par să înceapă
cu o vocală încep, de fapt, cu consoana hamza însoţiţă de o vocală
scurtă (a/u/i), ex.:
̕ ab „tată” - ‫أب‬ 

̕ ukht „soră” - ‫أخت‬ 

̕ ibra „ac” - ‫إبرة‬ 


Hamza
la începutul cuvântului

 La începutul unui cuvânt, stopul glotal redat de consoana hamza


se „înmoaie”, contopindu-se cu sunetul redat de vocala pe care o
poartă (a/u/i)
 Practic, dacă aud cuvinte care încep cu a, u sau i, voi şti că va
trebui să scriu un ̕alif ca suport al semnului hamza şi apoi să notez
vocala care urmeză după hamza (a/u/i).
 Atenţie! În acestă situaţie,’alif-ul reprezint un suport grafic pe
care se notează semnul hamza şi atât (acesta nu se citeşte; el are
rol de suport/ scaun pe care este aşezat hamza).
Semnul hamza la începutul cuvântului
Exemple

̕ athāth „mobilă”
‫ ث =ْأثاث‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ ث‬+ْ‫أ‬
̕ arz „cedri”
‫ زْ= أرز‬+ْ‫ ر‬+ْ‫أ‬
̕ ukht „soră”
‫ تْ= أخت‬+ْ‫ خ‬+ْ‫أ‬
̕ akhawāt „surori”
‫ تْ= أخوات‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ و‬+ْ‫ خ‬+ْ‫أ‬
̕ akh „frate”
‫ خْ= أخ‬+ْ‫أ‬
̕ ikhwa „fraţi” – pl.
‫ ة = إخوة‬+ْ‫ و‬+ْ‫ خ‬+ْ‫إ‬
Temă
Exerciţii de scriere

djaras „clopoţel”
=ْ‫ س‬+ْ‫ ر‬+ْ‫ج‬
khass „salată verde”
=ْ‫ْ ّس‬+ْ‫خ‬
minshār „fierestrău”
= ‫ ر‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ْش‬+ْ‫ْن‬+ْ‫م‬
shams „soare”
=ْ‫ْس‬+ْ‫ْم‬+ْ‫ش‬
mishmish „caise”
=ْ‫ ش‬+ْ‫ْم‬+ْ‫ْش‬+ْ‫م‬
sahm „săgeată”
=ْ‫ْم‬+ ‫ ُْه‬+ْ‫س‬
Temă
Exerciţii de scriere

̕ asad „leu” =ْ‫ د‬+ْ‫ س‬+ْ‫أ‬


̕ ̕ibra „ac”
=ْ‫ ة‬+ْ‫ْر‬+ْ‫ْب‬+ْ‫إ‬
̕ akhbār „ştiri”
=ْ‫ ر‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ ب‬+ْ‫ خ‬+ْ‫أ‬
̕ udhn „ureche”
=ْ‫ ن‬+ْ‫ ذ‬+ ‫أ‬
̕ akh „frate”
=ْ‫ خ‬+ ‫أ‬
̕ ukht „soră”
=ْ‫ ت‬+ْ‫ْخ‬+ ‫أ‬
Temă
Exerciţii de scriere

̕ ithbāt „confirmare”
=ْ‫ ت‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ْب‬+ ْ‫ ث‬+ْ‫إ‬
̕ arza „cedru”
=ْ‫ ة‬+ْ‫ ز‬+ْ‫ ر‬+ْ‫أ‬
̕ ab „tată”
=ْ‫ ب‬+ْ‫أ‬
̕ umm „mamă”
=ْ‫ ّم‬+ْ‫أ‬
̕ umma „naţiune”
=ْ‫ ة‬+ْ‫ م‬+ْ‫أ‬
̕ ustādh „profesor”
=‫ ذ‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ ت‬+ْ‫ س‬+ْ‫أ‬
Temă
Exerciţii de citire

„şcoală”
‫مدرسة‬ „a studia”
ْ‫درس‬ „profesor”
‫أستاذ‬
„contabil”
‫محاسب‬ „a preda (ex.
o lecţie)”
ْ‫درس‬ „profesoară”
‫أستاذة‬
„contabilă”
‫محاسبة‬ „studiu”
‫ِدراسة‬ „domn”
‫سيِّد‬
„contabilitate”
‫محاسبة‬ „lecţie”
‫درس‬ „doamnă”
‫سيدة‬
„calcul,
socoteală”
‫حساب‬ „învăţător”
‫مدرس‬ „ţesătură”
‫نسيج‬
„computer”
‫حاسوب‬ „învăţătoare”
‫مدرسة‬ „iasomie +
nume propriu”
‫ياسمين‬
Temă
Exerciţii de citire

„aspru,
dur,
‫خشن‬ „diplomă”
‫شهادة‬ „tânăr”
ْ‫اب‬
ّ ‫ش‬
necioplit”
„armată”
‫جيش‬ „bătrân; şeih;
conducător”
‫شيخ‬ „tânără”
‫شابة‬
„a explica”
‫ش رح‬ „margine”
‫هامش‬ „tineri; tineret”
‫شباب‬
„a se
certa”
ْ‫تشاجر‬ „lemn”
‫خشب‬ „ceai”
‫شاي‬
„consilier;
cancelar”
‫مستشار‬ „lemnos”
ْ‫خشب ّي‬ „lună
(calendaristică)”
‫شهر‬
FELICITĂRI! / MABROOK!
Ai reuşit să parcurgi a patra lecţie de arabă, ceea ce înseamnă că
ai ajuns la jumătatea mini-cursului.
Continuă tot aşa!
Marhaban,
prieten al limbii arabe!

Te rog să mă soliciţi de fiecare dată când ceva legat de acest curs nu îţi este clar!
Fie că aceste neclarităţi sunt probleme legate de scriere, fie că sunt aspecte care
ţin de pronunţie, te rog scrie-mi pe adresa de e-mail contact@kabbarateodora.ro şi
spune-mi „ce te doare”.
Sunt bucuroasă să îţi răspund!
Pe curând!

Cu prietenie,
Teodora Kabbara

PS: Unele persoane au primit email-ul de la mine în SPAM. Ar fi bine sa îţi salvezi
adresa mea de email în agendă, pentru a evita intrarea email-ului în spam.
Marhaban,
prieten al limbii arabe!

Sfaturi!
A venit momentul să începi să reţii elementele de vocabular!
Ţi-ai alcătuit un prim vocabular într-o agendă sau caiet pe care să îl tot revezi?
Pont:
Pentru a reţine mai uşor vocabularul, te sfătuiesc să scrii cuvintele de mai multe ori
si să le pronunţi cu voce tare. Se ştie că memoria vizuală şi auditivă te ajută sa reţii
cuvintele.

Succes!