Sunteți pe pagina 1din 23

Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

LEGISLAŢIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere /


echivalare licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Care sunt, conform reglementărilor aeronautice civile specifice domeniului aeronavelor


ultrauşoare din România, categoriile de zboruri care pot fi efectuate cu o aeronavă
ultrauşoară motorizată neomologată?
Aeronavele ultrausoare motorizate neomologate pot fi opreate sau ultilizate numai daca
poseda un certificat de indentificare, avand inscrise in anexa, dupa caz categoriile de
zboruri pentru care sunt autorizate. Ele pot efectua urmatoarele categorii de zboruri:
-zboruri in interes propriu
-zboruri particulare
-zboruri tehnice in vederea omologarii
-zboruri tehnice in vederea intocmirii manualului de utilizare si intretinere
-zboruri scoala in care cel scolarizat este si proprietar al aeronavei

2. Care sunt, conform HG Nr. 912/2010 condiţiile în care decolarea şi aterizarea


aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât
aerodromurile certificate?

-terenul sau suprafata de apa este amplasata in extravilanul unei localitati si s-a obtinut
avizul primarului localitatii respective pentru desfasurarea activitatilor de zbor pe terenul
ori suprafata de apa respectiva
-proprietarul sau, in cazul domeniului public, administratorul terenului ori a suprafetei de
apa a aprobat utilizarea acestora de catre aeronava in cauza
-dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apa permit desfasurarea
activitatii de zbor cu categoria respectiva de aeronava in conditii de siguranta
-restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafata de apa
stabilite de primar si de proprietarul sau ,dupa caz, administratorul terenului sau al
suprafetei de apa, precum si de catre operatorii de aeronave care au obtinut anterior
avizul sunt cunoscute si respectate de catre operatorul aeronavei
3. Care sunt, conform HG Nr. 912/2010, obligaţiile operatorului unei aeronave care
intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional, inclusiv în spaţiul aerian de
clasă G, înainte de începerea acestui zbor?

INAINTE DE ZBOR:Operatorul unei aeronave care intenţionează să execute un zbor în


spaţiul aerian
naţional, inclusiv în spaţiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului

se informeze cu privire la cerinţele, limitările şi restricţiile aplicabile zborului respectiv,
prevăzute
în AIP - România, în circularele de informare aeronautică şi în mesajele de înştiinţare
(NOTAM),
şi este direct răspunzător de respectarea acestora.
IN TIMPUL ZBORULUI: Orice aeronavă civilă care efectuează un zbor într-o porţiune din
spaţiul aerian naţional
unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie trebuie să aibă posibilitatea de a
efectua comunicaţii radio bilaterale şi trebuie să fie echipată cu transponder care va
funcţiona
pe tot parcursul zborului respectiv, indiferent dacă o parte a acestuia se desfăşoară într-o
zonă
de spaţiu aerian de clasă G.

4. Care sunt, conform reglementării RACR – RA Regulile aerului, condiţiile de vizibilitate şi


plafon în care o aeronavă poate decola sau ateriza de pe/pe un aerodrom situat într-o
zonă de control sau să intre în zona de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic?

La si peste altitudinea de 3050 m (10000 ft) AMSL – spatiul aerian ABCDEFG - vizibilitate
8 km – distanta fata de nori 1500 m orizontal 300 m (1000 ft) vertical
Aeronavele care efectuează zboruri VFR nu vor decola sau ateriza pe un aerodrom situat
într-o zonă de control sau să intre în zona de trafic de aerodrom sau în procedura de
trafic:
1. dacă plafonul este mai mic de 450 m (1.500 ft); sau
2. dacă vizibilitatea la sol este mai mică decât 5 km.
Excepţie fac cazurile când s-a obţinut o autorizare ATC de la o unitate ATC competentă.
Zborurile VFR care au loc între apusul şi răsăritul soarelui vor fi operate în conformitate cu
condiţiile specificate de reglementările în vigoare

5. Cine răspunde, conform HG Nr. 912/2010, pentru desfăşurarea activităţilor de zbor pe


alte terenuri sau suprafeţele de apă decât aerodromurile certificate?
Operatorul aeronavei este direct raspunzator.

6. Operator aerian este:

a. deţinătorul sau proprietarul aeronavei


b. persoana fizică sau juridică angajată în operarea aeronavei
c. deţinătorul sau proprietarul aeronavei care execută zboruri comerciale

7. Informarea de trafic VFR în Romania se face, conform HG Nr. 912/2010:

a. direct la Centrul de Operaţii Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naţionale


b. direct la Aeroclubul României
c. direct sau prin reprezentanţi autorizaţi la Centrul de Operaţii Aeriene din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale

8. Zborurile deasupra zonelor dens populate sunt:

a. permise la o înălţime astfel încât la nevoie să se poată ateriza în siguranţă


b. interzise
c. permise la o înălţime minimă de 600 m
(zboruri la inaltimi mai mici de 300 m fata de cel mai inalt obstacol fix, iar aceste zboruri au
loc in uram unor cereri si a unor abrobari speciale ex: zboruri de acrobatie, zboruri
tehnice, zboruri on folsul sanatatii publice)

9. Documentele pe care trebuie să le posede


o aeronavă ULM pentru a fi operată/utilizată în spaţiul aerian naţional sunt:

a. Ci şi anexa la Ci / AZ
b. Ci şi AZ (certificatul de indentificare si autorizatia de zbor)
c. AZ şi anexa la Ci
Si manualul de utilizare si intretinere al aeronavei

10. Distanţa minimă faţa de nori în zbor VFR este:

a. 400 m la şes şi munte


b. 1500 m orizontală şi 300 m verticală
c. 300 m la şes şi 400 m în zona deluroasă sau muntoasă

11. Vizibilitatea minimă în spaţiul aerian de clasa G când se zboară cu viteze care permit
observarea tuturor obstacolelor şi când probabilitatea întâlnirii cu alte aeronave este
redusă, este:

a. 5000 m
b. 1500 m
c. 8000 m

12. Condiţiile minime în care o aeronavă poate să aterizeze/decoleze pe/de pe un


aerodrom situat într-o zonă de control sau să intre în zona de trafic de aerodrom sunt:

a. plafon peste 1500 m, vizibilitate minimă 8000 m


b. plafon peste 450 m, vizibilitate minimă 5000 m
c. vizibilitate orizontală minimă 3000 m

13. Spaţiul aerian de clasă G se întinde pe verticală:

a. până la înălţimea de 1000 m


b. până la altitudinea de 1000 m
c. până la FL 105

14. Terenurile sau suprafeţele de apă altele decât aerodromurile certificate de pe/pe care se
pot efectua decolări şi aterizări ale aeronavelor civile trebuie să:

a. fie autorizate de MTI cu avizul favorabil al AACR dat în urma inspecţiei


b. să obţină avizul primarului localităţii respective şi să fie amplasate în extravilan
c. aibă o lăţime minima de 50 m, lungime minimă de 500 m, să nu fie obstacolate la
mai puţin de 200 m faţa de praguri pe direcţie

15. Ce dimensiuni şi configuraţie trebuie să aibă terenurile sau suprafeţele de apă altele
decât aerodromurile certificate de pe/pe care se pot efectua decolări şi aterizări ale
aeronavelor civile?

a. nu există prevederi legale în sensul acesta


b. dimensiunile şi configuraţia permit desfăşurarea activităţii de zbor cu categoria
respectivă de aeronave, în condiţii de siguranţă
c. aibă o lăţime minimă de 50 m, lungime minimă de 500 m, să nu fie obstacolate la
mai puţin de 200 m faţa de praguri pe direcţie

16. Cine stabileşte, conform HG Nr. 912/2010, restricţiile privind activitatea de zbor pe
terenurile sau suprafeţele de apă altele decât aerodromurile certificate?

a. operatorii care au abţinut avizul primarului localităţii respective şi aprobarea


proprietarului sau administratorului terenului sau suprafeţei de apă
b. primarul localităţii respective
c. restricţiile sunt stabilite la autorizarea terenului sau suprafeţei de apă

17. Zborul cu pasager (altă persoană la bord decât pilotul comandant sau elevul pilot) este
permis:

a. proprietarilor sau deţinătorilor de aeronave cu licenţa de pilot în termen de


valabilitate
b. piloţilor care au acumulat minim 150 ore experienţa de zbor în calitate de pilot
comandant
c. piloţilor care deţin autorizaţia respectivă

18. În România autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile (inclusiv ultrauşoare) este:

a. Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română


b. Aeroclubul României
c. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

19. Documentele legale minime obligatorii să existe asupra pilotului pentru zbor în spaţiul
aerian de clasa G sunt:

a. Ci, AZ / anexa la Ci, licenţa pilot, certificat medical


b. Ci, AZ / anexa la Ci, licenţa pilot, certificat medical, certificat operator radio
c. Ci, AZ / anexa la Ci, licenţa pilot, certificat medical, certificat operator radio, fişa
de navigaţie, harta VFR

20. Distanţa minimă pe verticală sub cel mai de jos nivel faţă de o cale aeriană publicată
este:

a. 150 m
b. 300 m
c. 450 m

22. În România clasele de spaţiu aerian sunt:

a. A, C, D, G
b. A, B, C, G
c. A, C, G
Clasa A -IFR, clasa C- IFR si VFR (spatiu controlat), calasa G-VFR ( nu sunt
oragane de control si dirijare)

23. Informarea de zbor VFR poate fi efectuată:

a. pentru zborurile VFR efectuate în întregime în spaţiul aerian de clasă G


b. pentru zborurile VFR efectuate în spaţiile aeriene din clasele C şi G
c. pentru zborurile VFR efectuate în spaţiile aeriene din clasele A, C şi G
24. Informarea de zbor VFR poate fi efectuată:

a. numai pentru fiecare zbor în parte


b. numai pentru o serie de zboruri
c. pentru un zbor, o serie de zboruri ori pentru perioade determinate de timp

25. Cine poate efectua informarea de zbor VFR:

a. operatorul aeronavei direct sau prin reprezentanţi autorizaţi


b. pilotul comandant al aeronavei
c. proprietarul aeronavei
26. Pentru efectuarea de zboruri VFR în spaţiul aerian de clasă C este necesară depunerea
unui plan de zbor?

a. se poate depune un plan de zbor sau se poate efectua o informare de trafic VFR
b. este obligatorie depunerea unui plan de zbor conform reglementărilor aeronautice
în vigoare
c. nu este obligatorie depunerea unui plan de zbor

27. Zborurile VFR se pot efectua în România:

a. numai în spaţiul aerian de clasă G


b. în spaţiile aeriene de clasă C şi G
c. în spaţiile aeriene de clasă A, C şi G

28. Cine efectuează controlul utilizării spaţiului aerian naţional al României?

a. Ministerul Apărării Naţionale


b. unităţile de control al traficului aerian
c. Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

29. Spaţiul aerian al României, conform legislaţiei în vigoare, poate fi:

a. public
b. restricţionat pentru utilizare publică, putând fi utilizat numai de către aeronavele
de stat (militare, poliţie, vamă)
c. şi privat dar numai acolo unde nu se efectuează operaţiuni aeriene de transport
aerian public

30. Zborul cu o aeronavă ultrausoară neomologată este permis:

a. piloţilor proprietari ai aeronavei împreună cu un pasager( este interzis cu


pasageri daca aeronava nu este omologata iar pilotul nu are autorizatie ptr zborul
cu pasageri)
b. piloţilor împreună cu un pasager – proprietar al aeronavei
c. instructorilor cu elevul proprietar al aeronavei aflat în zbor şcoală

31. Zborul cu altă persoană la bord (pasager), alta decât un pilot calificat pentru clasa
respectivă de aeronave ultrauşoare sau un elev pilot, este permis:

a. proprietarilor sau deţinătorilor de aeronave ultrausoare cu licenţa de pilot în


termen de valabilitate
b. piloţilor care au acumulat minim 150 ore experienţa de zbor în calitate de pilot
comandant
c. piloţilor care deţin calificarea respectivă

32. Care sunt, conform reglementărilor specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave
ultrauşoare, documentele obligatorii ale pilotului şi ale aeronavei ce trebuie să se afle
asupra pilotului comandant?

a. licenţa de pilot în termen de valabilitate, certificatul medical în termen de


valabilitate, certificatul de identificare, autorizaţia de zbor sau anexa la certificatul
de identificare în termen de valabilitate
b. cartea de identitate, licenţa de pilot în termen de valabilitate, certificatul medical,
autorizaţia de zbor
c. cartea de identitate, licenţa de pilot în termen de valabilitate, certificatul medical,
certificatul de identificare, manualul de utilizare şi întreţinere al aeronavei

33. Dacă v-au expirat documentele care certifică navigabilitatea aeronavei, puteţi:

a. efectua zbor numai dacă un inspector vă acorda o prelungire provizorie de 10


zile lucrătoare
b. depune o cerere tip prin care solicitaţi autorităţii de certificare prelungirea
valabilităţii documentelor respective
c. de la caz la caz

34. Termenul de soluţionare a documentelor înaintate către autoritatea de certificare este


de:

a. 60 zile
b. 2 săptămâni
c. 30 zile în situaţii normale (Documentele vor fi emise numai după ce solicitanţii au
îndeplinit toate cerinţele prevăzute de reglementare şi numai după finalizarea
verificărilor necesare.)
d. 45 zile în cazuri justificate

35. Pentru a obţine licenţa de pilot avioane ultrauşoare sunt necesare:

a. 40 ore din care minim 10 ore în S.C. şi 5 ore de raid incluse


b. 45 ore din care minim 5 ore în S.C..şi 10 ore de traiect incluse
c. 45 ore din care minim 10 ore în S.C. şi 10 ore de traiect incluse

36. Pentru a putea lua la bord o altă persoană decât pilotul comandant sau elevul pilot este
necesar:

a. ca cealaltă persoana să deţină licenţă de pilot


b. numai pilotul să deţină licenţă
c. aeronava să deţină autorizare de zbor (să fie omologată)
37. Zburaţi pe traiect la 150 m AGL fără a intersecta un spaţiu aerian controlat, ce obligaţie
aveţi?

a. de a lua imediat legătura cu cel mai apropiat organ de trafic


b. de a raporta periodic poziţia la turnul de control
c. nu este obligatorie menţinerea legăturii radio decât dacă ni se cere acest lucru

38. Dreptul de a instrui în zbor îl au:


a. instructorii calificaţi
b. piloţii cu experienţă
c. cei care deţin aeronavele

39. În ce condiţii puteţi zbura dacă aveţi autorizaţie de zbor în S.C.:

a. trebuie doar să deţineţi o aprobare de trafic


b. instructorul dvs. trebuie să vă supravegheze zborul
c. trebuie să fiţi proprietar pe aeronava respectivă

40. În cazul expirării valabilităţii licenţei de personal civil aeronautic aeronave ultrauşoare,
cum se procedează?

a. solicitaţi organului care a emis documentul respectiv de calificare prelungirea


valabilităţii licenţei
b. organul emitent al licenţei are obligaţia de a vă chema la un examen de
prelungire a valabilităţii licenţei
c. nu este obligatorie prelungirea valabilităţii licenţei din moment ce aţi obţinut
brevetul de aptitudine şi licenţa de personal aeronautic

41. Executarea de activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare se face:

a. cu asumarea responsabilităţilor de către cei care zboară, în baza unei declaraţii


tip
b. cu respectarea reglementărilor aeronautice specifice şi generale din România
c. cu respectarea reglementărilor specifice, dar numai pentru cetăţenii români

42. Zborurile VFR ziua se execută:

a. între răsăritul şi apusul soarelui


b. începând la 30 minute după răsăritul soarelui şi terminând cu 30 minute înainte
de apusul soarelui
c. nu se precizează în reglementări

43. Când se va da un raport de poziţie?

a. când unitatea ATS competentă solicită


b. când aeronava zboară VFR
c. când se va trece peste fiecare punct de raport numit obligatoriu

44. Când traiectoriile a doua aeronave converg aproximativ la acelaşi nivel, trebuie să dea
prioritate:

a. aeronava care o are pe cealaltă în dreapta sa


b. aeronava mai uşoara
c. aeronava care are viteza mai mică

45. În spaţiul aerian de clasa G, zborurile VFR cu avioane pot fi efectuate:


a. în condiţii de vizibilitate în zbor de minim 5000 m
b. în condiţii de vizibilitate în zbor de până la 3000 m
c. în condiţii de vizibilitate în zbor de până la 800 m

46. Când dispecerul extinde brusc braţele şi barele deasupra capului, încrucişând barele,
înseamnă că ne comunică:

a. să aplicăm frânele
b. să oprim de urgenţă
c. calele au fost puse

47. Valabilitatea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este de:

a. maxim 12 luni de la data examinării teoretice


b. 24 de luni de la data examinării teoretice cu condiţia ca licenţa de pilot de
aeronave ultrauşoare motorizate să fie în termen de valabilitate( e valalbil pentru
instructor + certificatul medical sa fie valid)
c. 24 de luni de la data examinării teoretice cu condiţia ca certificatul medical să fie
în termen de valabilitate +
(dacă titularul licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate desfăşoară
activităţi de zbor în clase de spaţiu aerian în care legătura radio este obligatorie,
el trebuie să deţină un Certificat de Radiotelefonist eliberat/echivalat/validat de
autoritatea competentă în domeniu, în condiţiile legii)

48. Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrausoare motorizate solicitantul


trebuie să aibă vârsta de cel puţin:

a. 16 ani împliniţi
b. 15 ani împliniţi
c. orice vârstă

49. Examinarea teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare


motorizate se desfăşoară:

a. după examinarea practică la sol şi în zbor


b. înaintea examinării practice la sol şi în zbor
c. de la caz la caz

50. Cursul de pregătire teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave


ultrauşoare motorizate are o durată minimă obligatorie de:

a. 60 ore
b. 48 ore
c. 50 ore

52. Evidenţa activităţii de zbor a unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se ţine în:

a. declaraţia pilotului
b. fişa de pregătire practică în zbor
c. carnetul de zbor

53. Verificarea documentelor din dosarele piloţilor în vederea licenţierii se face de către:

a. examinatori/inspectori (desemnaţi de autoritatea de certificare.)


b. instructori şi solicitantul licenţierii
c. autoritatea de certificare

54. Certificatul de identificare al unei aeronave ultrauşoare motorizate certifică faptul că


aceasta este:

a. admisă la zbor
b. identificată
c. autorizată

55. În cazul unei aeronave ultrauşoare motorizate omologată înscrierea categoriilor de


zboruri pe care aceasta este autorizată să le efectueze se face în:

a. autorizaţia de zbor
b. anexa la Certificatul de Identificare
c. livretul aeronavei

56. Operator aerian este

a. deţinătorul sau proprietarul aeronavei


b. persoana fizică sau juridică angajată în operarea aeronavei
c. deţinătorul sau proprietarul avionului care execută zboruri comerciale

63. Aeronavele din categoria ULM au viteza maximă admisă (VNE) cuprinsă între:

a. între 200 – 300 km/h


b. sub 200 km/h
c. nu este precizată

64. Din punct de vedere al înălţimii la care se execută faţă de sol, zborurile la înălţimi mici
sunt considerate între:

a. 0 – 50 m
b. 51 – 1000 m
c. 1001 – 4000 m
65. Căile aeriene interne în Romania au o lăţime stânga – dreapta faţă de axa lor de:

a. 5 km
b. 10 km
c. 12 km

66. Ocolirea aerodromurilor (aeroporturilor) în sectoarele de decolare – aterizare în zbor


VFR, se executa obligatoriu la o distanţă minimă de:

a. 1,5 km
b. 5 km
c. 10 km

68. Calea aeriană este:

a. regiune de control sau porţiune dintr-o regiune de control care se prezintă sub
forma unui culoar şi pentru care sunt asigurate mijloace de radionavigaţie
b. regiune de control care se prezintă sub forma unui culoar şi este dotat cu
mijloace de radionavigaţie
c. regiune de control sau porţiune dintr-o regiune de control care se prezintă sub
forma unui culoar şi unde nu sunt necesare mijloace de radionavigaţie

69. Eşalonarea longitudinala la plecare între aeronavele în zbor VFR:

a. un avion poate decola numai după ce avionul din faţă a executat virajul doi,
degajând zona
b. un avion poate decola numai după ce avionul din faţă a executat virajul unu,
degajând direcţia de decolare
c. un avion poate decola numai după ce avionul din faţă a executat virajul trei,
degajând zona

70. Eşalonarea longitudinală la sosire între aeronavele în zbor VFR:

a. un avion poate continua apropierea în vederea aterizării numai dacă la atingerea


înălţimii de 50 m, banda de zbor a fost degajată de avionul din faţă
b. un avion poate continua apropierea în vederea aterizării numai dacă la atingerea
înălţimii de 100 m, banda de zbor a fost degajată de avionul din faţă
c. un avion poate continua apropierea în vederea aterizării numai dacă la atingerea
înălţimii de 25 m, banda de zbor a fost degajată de avionul din faţă

71. Pentru a evita efectul turbulenţei de siaj, eşalonarea la plecare în cazul aeronavelor
uşoare sau medii care pleacă după o aeronavă grea va fi de minim:

a. 5 min
b. 3 min
c. 2 min
72. Altitudinea unui aerodrom reprezintă:

a. altitudinea punctului celui mai ridicat al suprafeţei de aterizare


b. altitudinea punctului celui mai coborât al suprafeţei de aterizare
c. altitudinea medie a suprafeţei de aterizare

73. Operator al aeronavei în cazul operaţiunilor aeriene civile de aviaţie generală efectuate
cu aeronave ULM este:

a. pilotul comandant
b. proprietarul aeronavei
c. deţinătorul aeronavei

74. Operator al aeronavei:

a. persoana al cărui certificat, autorizaţie şi/sau licenţă stau/stă la baza efectuării


operaţiunii respective
b. pilotul comandant, în cazul în care, conform reglementărilor aplicabile,
documentul de la punctul a. nu este necesar
c. persoana deţinătoare a autorizaţiei sau certificatului de operator aerian

75. Poziţionarea însemnelor de identificare/înmatriculare pe aerodine se face pe:

a. aripi
b. fuzelaj
c. pe aripi şi fuzelaj

76. Poziţionarea însemnelor de identificare/înmatriculare pe aripi se face pe:

a. extrados
b. intrados aripii stangi (inferioare)( de-alungul avergurii)
c. pe ambele feţe ale aripilor

77. Poziţionarea însemnelor de identificare/înmatriculare pe fuzelaj se face pe:

a. partea stânga în sensul de zbor


b. partea dreaptă în sensul de zbor
c. pe ambele feţe laterale

78. Înălţimea caracterelor (însemnelor de identificare/înmatriculare ) inscripţionate pe aripa


aerodinelor trebuie să fie de:

a. minim 50 cm şi maxim 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective


b. minim 75 cm şi maxim 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective
c. minim 50 cm şi maxim 1/3 din coarda medie geometrică a aripii respective
79. Înălţimea caracterelor (însemnelor de identificare/înmatriculare) inscripţionate pe
fuzelajul aerodinelor trebuie să fie de:

a. minim 30 cm şi maxim 2/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a acestuia


b. minim 50 cm şi maxim 2/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a acestuia
c. minim 30 cm şi maxim 1/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a acestuia

80. Aeronavele care execută zboruri VFR nu vor decola sau ateriza pe un aerodrom situat
într-o zona de control de aerodrom dacă plafonul norilor este mai mic de:

a. 300 m
b. 450 m
c. 150 m

81. Aeronavele care execută zboruri VFR nu vor decola sau ateriza pe un aerodrom situat
într-o zonă de control de aerodrom dacă vizibilitatea este mai mică de:

a. 1,5 km
b. 5 km
c. 7,5 km

82. Semnalul luminos "racheta roşie" transmis de către turn către aeronava în zbor
reprezintă:

a. nu ateriza acum
b. aterizează
c. nu reprezintă nimic
daca e trimis de aeronava are nevoie urgenta de ajutor prioritate la aterizare

83. Revalidarea licenţei reprezintă:

a. procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei


calificări sau autorizaţii prin care se permite deţinătorului a continua exercitarea
privilegiilor calificării sau autorizaţie respective
b. procedeu administrativ, efectuat după expirarea perioadei de valabilitate a unei
calificări sau autorizaţii prin care se reînnoiesc privilegiile calificării sau autorizaţie
respective
c. nu reprezintă nimic

84. Reînnoirea licenţei reprezintă:

a. procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei


calificări sau autorizaţii prin care se permite deţinătorului a continua exercitarea
privilegiilor calificării sau autorizaţiei respective
b. procedeu administrativ, efectuat după expirarea perioadei de valabilitate a unei
calificări sau autorizaţii prin care se reînnoiesc privilegiile calificării sau
autorizaţiei respective
c. nu reprezintă nimic

85. Licenţa de pilot aeronave ultrauşoare motorizate acorda dreptul deţinătorului de a


efectua următoarele categorii de zboruri:

a. zboruri în interes propriu


b. zboruri particulare
c. zboruri comerciale

86. Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare solicitantul trebuie să


îndeplinească următoarele condiţii generale:

a. să aibă 16 ani împliniţi şi să deţină un certificat medical corespunzător în termen


de valabilitate
b. să aibă 18 ani împliniţi şi să deţină un certificat medical corespunzător în termen
de valabilitate
c. să aibă 16 ani împliniţi

87. Cursul de pregătire practică, la sol şi în zbor pentru avioane ultrauşoare are o durată
minimă de:

a. 40 h
b. 50 h
c. 25 h

88. Autorizaţia specială pentru zbor cu alte persoane la bord decât un pilot calificat pe clasa
respectivă de aeronave se poate acorda unui pilot ULM dacă acesta posedă o
experienţa de:

a. 1/2 din experienţa minimă cerută pentru calificarea de instructor


b. egală cu experienţa minimă cerută pentru calificarea de instructor
c. 1/3 din experienţa minimă cerută pentru calificarea de instructor

89. Aeronavele ULM primare sunt:

a. în general clase de aeronave care nu sunt construite în conformitate cu normele


tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
b. în general clase de aeronave care sunt construite în conformitate cu normele
tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
c. nu sunt definite în mod special

90. Aeronavele ULM avansate sunt:

a. în general clase de aeronave care nu sunt construite în conformitate cu normele


tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
b. în general clase de aeronave care sunt construite în conformitate cu normele
tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
c. nu sunt definite în mod special

91. Pentru a fi admisă la zbor o aeronavă ULM neomologată trebuie să posede:

a. certificat de identificare şi o anexă la certificatul de identificare în termen de


valabilitate
b. autorizaţie de zbor sau o anexă la certificatul de identificare în termen de
valabilitate
c. autorizaţie de zbor în termen de valabilitate

92. Certificatul de identificare are un termen de valabilitate de:

a. 12 luni (pentru aeronavele de serie nou construite, în vederea efectuării zborurilor


de casă)
b. 24 luni
c. nelimitat
(iar anexele au valabilitate doi ani si un an ptr aeronavele prototip si cele cu o serie noua )
93. Operarea aeronavelor ULM se poate face:

a. numai după regulile VFR, pe timpul zilei


b. numai după regulile VFR, pe timpul nopţii
c. numai după regulile VFR, pe timpul zilei cât şi nopţii

94. Aeronavele ULM neomologate:

a. pot transporta pasageri


b. nu pot transporta pasageri
c. nu se precizează în reglementări

95. Orice altă persoană aflată la bordul aeronavei în afara pilotului calificat şi elevului
pilot se consideră în sensul reglementării RACR - LPAN ULM:

a. copilot
b. pasager
c. nu se precizează

96. O aeronavă ULM neomologată poate fi utilizată pentru zboruri şcoală:

a. doar pentru calificarea proprietarului


b. pentru orice persoană care doreşte să înveţe pilotajul
c. nu se precizează

98. Livretul unei aeronave se întocmeşte în:

a. două exemplare
b. trei exemplare
c. un exemplar
99. La epuizarea livretului unei aeronave ULM titularul (deţinătorul):

a. va solicita autorităţii de certificare eliberarea unuia nou


b. autoritatea de certificare va elibera unul nou din proprie iniţiativă
c. nu se precizează în reglementări

100. În livretul unei aeronave ULM se vor consemna:

a. denumirea lucrărilor de întreţinere executate, prevăzute în manualul de utilizare şi


întreţinere şi alte operaţii de întreţinere şi reparaţii importante efectuate
suplimentar
b. denumirea lucrărilor de întreţinere executate prevăzute în manualul de utilizare şi
întreţinere
c. la sfârşitul fiecărei zile de zbor se înscrie activitatea de zbor a aeronavei

101. Atunci când aeronava este echipată cu transponder în stare de funcţionare acesta va fi
utilizat:

a. pe toata durata zborului indiferent dacă aeronava se afla în interiorul sau în afara
spaţiului aerian în care radarul SSR este utilizat pentru scopuri ATS
b. pe toata durata zborului doar dacă aeronava se afla în interiorul spaţiului aerian
în care radarul SSR este utilizat pentru scopuri ATS
c. pe toata durata zborului doar dacă aeronava se află în afara spaţiului aerian în
care radarul SSR este utilizat pentru scopuri ATS

102. Pilotul unei aeronave dotate cu transponder aflată în situaţie de urgenţă va selecta pe
acesta codul:

a. 7700 Mod A( urgenta)


b. 7500 Mod A (radio)
c. 7600 Mod A (deturnare)

103. Aeronavele ultrausoare primare sunt limitate la:

a. două locuri
b. trei locuri
c. patru locuri

104. Masa maximă admisă la decolare a aeronavelor ultrausoare primare care decolează şi
aterizează pe uscat este limitata la:

a. 560 kg
b. 650 kg
c. 450 kg
105. Aeronavele ultrausoare motorizate avansate sunt aeronavele care au nu mai mult
de 2 locuri şi o masă maximă admisă la decolare:

a. 330 kg pentru un avion terestru cu două locuri


b. 300 kg pentru un avion terestru de un loc
c. 450 kg pentru un avion terestru cu două locuri

106. Ce este T – eul şi cum se montează pe un aerodrom?


Efectuaţi o schiţă evidenţiind direcţia vântului, T - eul, pista şi poziţia din care se
începe rulajului pentru decolare precum şi locul/zona în care trebuie efectuat contactul
cu solul la aterizare.

107. Enumeraţi organismele de reglementare în domeniul aviaţiei civile internaţionale,


europene şi româneşti.

1. Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - organism cu rol de a dezvolta


principiile şi tehnica navigaţiei aeriene internaţionale.
2.

108. Este obligatorie legătura radio în spaţiul aerian de clasă C?

a. da
b. nu
c. la solicitarea unităţii de trafic aerian

109. Este permis zborul VFR în spaţiul aerian de clasă A?

a. da
b. nu
c. cu autorizarea unităţii de trafic aerian respective

110. Este obligatorie echiparea cu transponder pentru a zbura cu o aeronavă în spaţiul


aerian de clasă C?

a. da
b. nu
c. la solicitarea unităţii de trafic aerian respective

111. Se poate efectua zbor VFR în spaţiul aerian de clasă C fără ca aeronava să fie
echipată cu transponder?

a. da
b. nu
c. da, cu autorizarea unităţii de trafic aerian respective

112. Din ce documente putem afla clasificarea spaţiului aerian al României?

a. AIP România
b. harta VFR a României
c. Ordinul comun al ministrului transporturilor construcţiilor şi turismului nr. 53 din 22
ianuarie 2007 şi al ministrului apărării nr. M 20 din 30 ianuarie 2007

113. Conform HG Nr. 912/2010, pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor,


mesajele NOTAM, precum şi secţiunile din documentele de informare aeronautică care
conţin deciziile de stabilire a zonelor de spaţiu aerian rezervat sau segregat, precum şi
a zonelor interzise, restricţionate ori periculoase, împreună cu condiţiile asociate
acestora, se publică:

a. pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificaţi


b. prin masajele NOTAM
c. prin hărţile aeronautice

114. Operatorul aeronavei care intenţionează să efectueze un zbor într-o zonă restricţionată
sau periculoasă ori în spaţiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se
informeze atât înainte de începerea zborului, cât şi în timpul acestuia cu privire la
condiţiile de acces în respectivă zona ori în respectivul spaţiu aerian şi să le respecte?

a. da
b. nu
c. da, atâta timp cât aceste porţiuni de spaţiu aerian sunt publicate în AIP România

115. Este permis accesul în zbor VFR într-o zonă interzisă?

a. da
b. nu
c. da, cu autorizarea entităţii care a stabilit zona interzisă

116. Pot fi efectuate zboruri în porţiunile de spaţiu aerian rezervat, segregat sau în zonele
restricţionate?

a. da
b. nu
c. da, numai în condiţiile autorizării de către unitatea de trafic care efectuează
controlul traficului aerian în spaţiul ori zona respectiv/respectivă sau, în cazul unui
zbor într-o zonă de spaţiu aerian de clasa G, de către entitatea care a făcut
rezervarea ori a solicitat utilizarea exclusivă, respectiv restricţionarea zonei
respective de spaţiu aerian

117. Cine organizează şi execută serviciul poliţie aeriană în România?

a. structurile militare specializate ale Alianţei NATO


b. Ministerul Administraţiei şi Internelor
c. Ministerul Apărării Naţionale

118. Ce este o aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României?

a. o aeronavă ULM care nu deţine certificat de identificare


b. aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activităţi de zbor în
spaţiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate
de la prevederile autorizării primite
c. o aeronavă care utilizează o zonă interzisă

119. Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României al unei aeronave civile ULM se
desfăşoară pe baza unei autorizări date de:

a. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru aeronavele civile române şi


străine
b. Aeroclubul României
c. Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul
Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m

120. Cui revine răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României?

a. structurilor militare specializate ale Alianţei NATO


b. Ministerului Administraţiei şi Internelor
c. Ministerului Apărării Naţionale

121. Cine este abilitat să ia măsurile stabilite prin Legea nr. 257 din 22 mai 2001 privind
modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României?

a. structurile militare specializate ale Alianţei NATO


b. Ministerul Administraţiei şi Internelor
c. Ministerul Apărării Naţionale

122. Conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie aeriană poate fi delegată de
Ministerul Apărării Naţionale?

a. structurilor specializate ale Alianţei NATO prin transfer de autoritate


b. Ministerului Administraţiei şi Internelor
c. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

123. Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt
următoarele:

a. - decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional


fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept
- intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept
- nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic
aerian
b. - abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele
în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian
c. - aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare
- întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent
dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată

124. Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul
Apărării Naţionale va lua succesiv următoarele măsuri:

a. - stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia


- transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau echipajul
aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al României
b. - interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al
României
- executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare
- executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare
- executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană
c. - informează structurile specializate ale Alianţei NATO pentru luarea măsurilor
prevăzute de lege

A si B

125. Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României, a legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de
către:

a. organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu


sau care sunt puse în funcţiune special în acest scop
b. Ministerului Apărării Naţionale
c. Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Aeroclubul României

126. La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la


solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând:
a. Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei
şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi altor deţinători de aeronave
b. Ministerului Apărării Naţionale
c. structurilor specializate ale Alianţei NATO

127. Ce măsuri iau organele de trafic aerian legate de modul de acţiune împotriva
aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României?

a. organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi identificării


aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi şi,
pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor sau echipajelor în
vederea utilizării legale a spaţiului aerian al României
b. organelor de trafic aerian nu au competenţe în acest sens ci numai Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
c. stabilesc de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României, legăturile radio cu aceasta şi determină identitatea acesteia

128. În cazul imposibilităţii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat
spaţiul aerian al României cum se procedează?

a. aeronava se interceptează cu aeronave militare


b. se caută alte mijloace de a comunica cu aceasta
c. nu se ia nicio măsură în cazul în care zborul aeronavei respective se efectuează în
spaţiul aerian de clasă G

129. În situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de
trafic aerian cum se procedează?

a. aeronava se interceptează cu aeronave militare


b. se caută alte mijloace de a comunica cu aceasta
c. nu se ia nicio măsură în cazul în care zbor aeronavei respective este în spaţiul
aerian de clasă G

130. Ce frecvenţe se utilizează în timpul interceptării pentru transmiterea dispoziţiilor date


de aeronavele interceptoare, iar în cazul lipsei legăturii radio ce semnale se folosesc?

a. se vor folosi frecvenţele radio autorizate


b. se vor folosi semnalele vizuale şi manevre conform reglementărilor internaţionale
stabilite în acest scop
c. frecvenţele şi semnalele prevăzute în AIP România

131. Ce reprezintă abrevierea AIP?

Publicaţiile de informare aeronautică


132. Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care
utilizează neautorizat spaţiul aerian al României numai dacă:

a. procedurile prevăzute de lege nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acestei


aeronave
b. aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian constituie un pericol pentru
siguranţa şi securitatea zborului
c. pilotul comandant al aeronavei interceptoare decide dacă execută sau nu foc de
avertisment

133. Ce rol are focul de avertisment executat de o aeronavă interceptoare împotriva unei
aeronave care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României?

a. atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul


aerian al României şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat instrucţiunile şi
dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele
interceptoare
b. de a atenţiona piloţii aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
că au fost interceptaţi
c. de a proteja alte aeronave care zboară legal

134. Când se execută focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat
spaţiul aerian al României?

a. se execută de aeronavele interceptoare numai dacă celelalte măsuri prevăzute de


lege nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în
cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la
instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise
b. pilotul comandant al aeronavei interceptoare decide dacă execută sau nu foc de
nimicire

135. În cazul unei aeronave care a utilizat neautorizat spaţiul aerian al României şi prin
măsurile prevăzute de lege a fost obligată să aterizeze, ce măsuri se vor lua până la
obţinerea autorizării de reluare a zborului?

a. parcarea în locul indicat, supravegherea şi paza aeronavei, stabilirea identităţii


membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date
cu privire la zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat
abaterea de la autorizarea deţinută
b. declanşarea investigaţiei tehnice aeronautice prevăzută de Codul aerian Civil
c. cercetarea penală a celor vinovaţi

136. Cine are obligaţia de a lua măsurile prevăzute de lege, până la obţinerea autorizării de
reluare a zborului în cazul unei aeronave care a fost obligată să aterizeze pentru că a
utilizat neautorizat spaţiul aerian al României?
a. comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau
aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă
b. directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre
acestea
c. organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul aterizării aeronavelor pe
alte terenuri decât aerodromuri şi aeroporturi
d. la solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai
aeroporturilor civile organele Ministerului Administraţiei şi Internelor vor participa
la îndeplinirea măsurilor prevăzute de lege

137. În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute de


legea nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care
utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, Ministerul Apărării Naţionale, prin
structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate:

a. da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o


anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României
b. poate aplica măsura de la punctul a. numai pentru aeronavele militare
c. poate aplica măsura de la punctul a. numai pentru aeronavele de stat

138. Care este actul normativ specific care reglementează domeniul aeronauticii civile cu
aeronave ultrauşoare din România?
a. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr. 630 din
27.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19
aprilie 2007
b. Ordonanţa Guvernului nr. 27/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
c. Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi
aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe
de apă decât aerodromurile certificate