Sunteți pe pagina 1din 27

Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

LEGISLAŢIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere /


echivalare licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Care sunt, conform reglementărilor aeronautice civile specifice domeniului aeronavelor


ultrauşoare din România, categoriile de zboruri care pot fi efectuate cu o aeronavă
ultrauşoară motorizată neomologată?

-zboruri in interes propriu


-zboruri particulare
-zboruri tehnice in vederea omologarii
-zboruri tehnice in vederea intocmirii manualului de utilizare si intretinere
-zboruri scoala in care cel scolarizat este si proprietar al aeronavei

2. Care sunt, conform HG Nr. 912/2010 condiţiile în care decolarea şi aterizarea


aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât
aerodromurile certificate?

-terenul sau suprafata de apa este amplasata in extravilanul unei localitati si s-a obtinut
avizul primarului localitatii respective pentru desfasurarea activitatilor de zbor pe terenul
ori suprafata de apa respectiva
-proprietarul sau, in cazul domeniului public, administratorul terenului ori a suprafetei de
apa a aprobat utilizarea acestora de catre aeronava in cauza
-dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apa permit desfasurarea
activitatii de zbor cu categoria respectiva de aeronava in conditii de siguranta
-restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafata de apa
stabilite de primar si de proprietarul sau ,dupa caz, administratorul terenului sau al
suprafetei de apa, precum si de catre operatorii de aeronave care au obtinut anterior
avizul sunt cunoscute si respectate de catre operatorul aeronavei
3. Care sunt, conform HG Nr. 912/2010, obligaţiile operatorului unei aeronave care
intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional, inclusiv în spaţiul aerian de
clasă G, înainte de începerea acestui zbor?

-sa se informeze cu privire la cerintele, limitarile si restrictiile aplicabile zborului respectiv


prevazute in AIP-Romania, in circularele de informare aeronautica si in mesajele de
instiintare (NOTAM)

4. Care sunt, conform reglementării RACR – RA Regulile aerului, condiţiile de vizibilitate şi


plafon în care o aeronavă poate decola sau ateriza de pe/pe un aerodrom situat într-o
zonă de control sau să intre în zona de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic?

-plafon peste 450 m (1500ft)


-vizibilitate la sol peste 5 km

5. Cine răspunde, conform HG Nr. 912/2010, pentru desfăşurarea activităţilor de zbor pe


alte terenuri sau suprafeţele de apă decât aerodromurile certificate?

-operatorul aeronavei

6. Operator aerian este:

a. deţinătorul sau proprietarul aeronavei


b. persoana fizică sau juridică angajată în operarea aeronavei
c. deţinătorul sau proprietarul aeronavei care execută zboruri comerciale

7. Informarea de trafic VFR în Romania se face, conform HG Nr. 912/2010:

a. direct la Centrul de Operaţii Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naţionale


b. direct la Aeroclubul României
c. direct sau prin reprezentanţi autorizaţi la Centrul de Operaţii Aeriene din
cadrul Ministerului Apărării Naţionale

8. Zborurile deasupra zonelor dens populate sunt:

a. permise la o înălţime astfel încât la nevoie să se poată ateriza în siguranţă


b. interzise
c. permise la o înălţime minimă de 600 m

9. Documentele pe care trebuie să le posede o aeronavă ULM pentru a fi operată/utilizată


în spaţiul aerian naţional sunt:

a. Ci şi anexa la Ci / AZ
b. Ci şi AZ
c. AZ şi anexa la Ci
10. Distanţa minimă faţa de nori în zbor VFR este:

a. 400 m la şes şi munte


b. 1500 m orizontală şi 300 m verticală
c. 300 m la şes şi 400 m în zona deluroasă sau muntoasă

11. Vizibilitatea minimă în spaţiul aerian de clasa G când se zboară cu viteze care permit
observarea tuturor obstacolelor şi când probabilitatea întâlnirii cu alte aeronave este
redusă, este:

a. 5000 m
b. 1500 m
c. 8000 m

12. Condiţiile minime în care o aeronavă poate să aterizeze/decoleze pe/de pe un


aerodrom situat într-o zonă de control sau să intre în zona de trafic de aerodrom sunt:

a. plafon peste 1500 m, vizibilitate minimă 8000 m


b. plafon peste 450 m, vizibilitate minimă 5000 m
c. vizibilitate orizontală minimă 3000 m

13. Spaţiul aerian de clasă G se întinde pe verticală:

a. până la înălţimea de 1000 m


b. până la altitudinea de 1000 m
c. până la FL 105

14. Terenurile sau suprafeţele de apă altele decât aerodromurile certificate de pe/pe care
se pot efectua decolări şi aterizări ale aeronavelor civile trebuie să:

a. fie autorizate de MTI cu avizul favorabil al AACR dat în urma inspecţiei


b. să obţină avizul primarului localităţii respective şi să fie amplasate în
extravilan
c. aibă o lăţime minima de 50 m, lungime minimă de 500 m, să nu fie obstacolate la
mai puţin de 200 m faţa de praguri pe direcţie

15. Ce dimensiuni şi configuraţie trebuie să aibă terenurile sau suprafeţele de apă altele
decât aerodromurile certificate de pe/pe care se pot efectua decolări şi aterizări ale
aeronavelor civile?

a. nu există prevederi legale în sensul acesta


b. dimensiunile şi configuraţia permit desfăşurarea activităţii de zbor cu
categoria respectivă de aeronave, în condiţii de siguranţă
c. aibă o lăţime minimă de 50 m, lungime minimă de 500 m, să nu fie obstacolate la
mai puţin de 200 m faţa de praguri pe direcţie
16. Cine stabileşte, conform HG Nr. 912/2010, restricţiile privind activitatea de zbor pe
terenurile sau suprafeţele de apă altele decât aerodromurile certificate?

a. operatorii care au abţinut avizul primarului localităţii respective şi


aprobarea proprietarului sau administratorului terenului sau suprafeţei de
apă
b. primarul localităţii respective
c. restricţiile sunt stabilite la autorizarea terenului sau suprafeţei de apă

***Conform HG 912/2010 Art8:


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), o aeronava civila cu masa maxima la decolare mai mica de 5.700 kg, care executa
un zbor intern VFR pe timp de zi, incadrat in categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generala, poate
ateriza pe si, respectiv, poate decola de pe un teren/o suprafata de apa, altul/alta decat un aerodrom civil certificat, in
urmatoarele conditii cumulative:
a) terenul sau suprafata de apa este amplasat/a in extravilanul unei localitati si s-a obtinut avizul primarului localitatii
respective pentru desfasurarea activitatilor de zbor pe terenul ori suprafata de apa respectiv/respectiva;
b) proprietarul sau, in cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafetei de apa a aprobat utilizarea
acestora de catre aeronava in cauza;
c) dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apa permit desfasurarea activitatii de zbor cu categoria
respectiva de aeronava, in conditii de siguranta;
d) restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafata de apa, stabilite de primar si de
proprietarul sau, dupa caz, administratorul terenului/suprafetei de apa, precum si de catre operatorii de aeronave care,
potrivit prevederilor alin. (4), au obtinut anterior avizul si aprobarea prevazute la lit. a) si b), sunt cunoscute si respectate de
catre operatorul aeronavei.

17. Zborul cu pasager (altă persoană la bord decât pilotul comandant sau elevul pilot) este
permis:

a. proprietarilor sau deţinătorilor de aeronave cu licenţa de pilot în termen de


valabilitate
b. piloţilor care au acumulat minim 150 ore experienţa de zbor în calitate de pilot
comandant
c. piloţilor care deţin autorizaţia respectivă

18. În România autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile (inclusiv ultrauşoare) este:

a. Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română


b. Aeroclubul României
c. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

19. Documentele legale minime obligatorii să existe asupra pilotului pentru zbor în spaţiul
aerian de clasa G sunt:

a. Ci, AZ / anexa la Ci, licenţa pilot, certificat medical


b. Ci, AZ / anexa la Ci, licenţa pilot, certificat medical, certificat operator radio
c. Ci, AZ / anexa la Ci, licenţa pilot, certificat medical, certificat operator radio,
fişa de navigaţie, harta VFR
20. Distanţa minimă pe verticală sub cel mai de jos nivel faţă de o cale aeriană publicată
este:

a. 150 m
b. 300 m
c. 450 m

21. Vizibilitatea minimă în spaţiul aerian de clasa G când se zboară cu viteze care permit
observarea tuturor obstacolelor şi când probabilitatea întâlnirii cu alte aeronave este
redusă, este:

a. 5000 m
b. 1500 m
c. 3000 m

22. În România clasele de spaţiu aerian sunt:

a. A, C, D, G
b. A, B, C, G
c. A, C, G

23. Informarea de zbor VFR poate fi efectuată:

a. pentru zborurile VFR efectuate în întregime în spaţiul aerian de clasă G


b. pentru zborurile VFR efectuate în spaţiile aeriene din clasele C şi G
c. pentru zborurile VFR efectuate în spaţiile aeriene din clasele A, C şi G

24. Informarea de zbor VFR poate fi efectuată:

a. numai pentru fiecare zbor în parte


b. numai pentru o serie de zboruri
c. pentru un zbor, o serie de zboruri ori pentru perioade determinate de timp

25. Cine poate efectua informarea de zbor VFR:

a. operatorul aeronavei direct sau prin reprezentanţi autorizaţi


b. pilotul comandant al aeronavei
c. proprietarul aeronavei

26. Pentru efectuarea de zboruri VFR în spaţiul aerian de clasă C este necesară depunerea
unui plan de zbor?

a. se poate depune un plan de zbor sau se poate efectua o informare de trafic VFR
b. este obligatorie depunerea unui plan de zbor conform reglementărilor
aeronautice în vigoare
c. nu este obligatorie depunerea unui plan de zbor
27. Zborurile VFR se pot efectua în România:

a. numai în spaţiul aerian de clasă G


b. în spaţiile aeriene de clasă C şi G
c. în spaţiile aeriene de clasă A, C şi G

28. Cine efectuează controlul utilizării spaţiului aerian naţional al României?

a. Ministerul Apărării Naţionale


b. unităţile de control al traficului aerian
c. Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

29. Spaţiul aerian al României, conform legislaţiei în vigoare, poate fi:

a. public
b. restricţionat pentru utilizare publică, putând fi utilizat numai de către
aeronavele de stat (militare, poliţie, vamă)
c. şi privat dar numai acolo unde nu se efectuează operaţiuni aeriene de transport
aerian public

30. Zborul cu o aeronavă ultrausoară neomologată este permis:

a. piloţilor proprietari ai aeronavei împreună cu un pasager


b. piloţilor împreună cu un pasager – proprietar al aeronavei
c. instructorilor cu elevul proprietar al aeronavei aflat în zbor şcoală

31. Zborul cu altă persoană la bord (pasager), alta decât un pilot calificat pentru clasa
respectivă de aeronave ultrauşoare sau un elev pilot, este permis:

a. proprietarilor sau deţinătorilor de aeronave ultrausoare cu licenţa de pilot în


termen de valabilitate
b. piloţilor care au acumulat minim 150 ore experienţa de zbor în calitate de pilot
comandant
c. piloţilor care deţin calificarea respectivă

32. Care sunt, conform reglementărilor specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave
ultrauşoare, documentele obligatorii ale pilotului şi ale aeronavei ce trebuie să se afle
asupra pilotului comandant?

a. licenţa de pilot în termen de valabilitate, certificatul medical în termen de


valabilitate, certificatul de identificare, autorizaţia de zbor sau anexa la
certificatul de identificare în termen de valabilitate
b. cartea de identitate, licenţa de pilot în termen de valabilitate, certificatul medical,
autorizaţia de zbor
c. cartea de identitate, licenţa de pilot în termen de valabilitate, certificatul medical,
certificatul de identificare, manualul de utilizare şi întreţinere al aeronavei
33. Dacă v-au expirat documentele care certifică navigabilitatea aeronavei, puteţi:

a. efectua zbor numai dacă un inspector vă acorda o prelungire provizorie de


10 zile lucrătoare
b. depune o cerere tip prin care solicitaţi autorităţii de certificare prelungirea
valabilităţii documentelor respective
c. de la caz la caz

34. Termenul de soluţionare a documentelor înaintate către autoritatea de certificare este


de:

a. 60 zile
b. 2 săptămâni
c. 30 zile în situaţii normale
d. 45 zile în cazuri justificate

***Conform RACR-CCO ULM


RACR – CCO ULM 1045 Soluţionarea cererilor
(1) Termenele de soluţionare a cererilor sunt prevăzute de lege, respectiv 30 de zile de
la data înregistrării acestora, sau în cazurile în care este necesară o cercetare mai
amănunţită, 45 de zile, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nu.
Soluţionarea favorabilă nu presupune eliberarea / prelungirea valabilităţii / Ci / anexei
la Ci / CO / AZ, după caz, ci demararea activităţilor necesare acestui scop, în
conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Aceste documente se vor emite
numai după ce solicitanţii au îndeplinit toate cerinţele prevăzute de prezenta
reglementare şi numai după finalizarea verificărilor necesare în conformitate cu
acestă reglementare.
Dacă eliberarea / prelungirea valabilităţii documentelor de mai înainte nu se poate
efectua în termenul legal, solicitantul va fi informat în scris, ca răspuns la cererea sa.

35. Pentru a obţine licenţa de pilot avioane ultrauşoare sunt necesare:

a. 40 ore din care minim 10 ore în S.C. şi 5 ore de raid incluse


b. 45 ore din care minim 5 ore în S.C..şi 10 ore de traiect incluse
c. 45 ore din care minim 10 ore în S.C. şi 10 ore de traiect incluse

36. Pentru a putea lua la bord o altă persoană decât pilotul comandant sau elevul pilot este
necesar:

a. ca cealaltă persoana să deţină licenţă de pilot


b. numai pilotul să deţină licenţă
c. aeronava să deţină autorizare de zbor (să fie omologată)

37. Zburaţi pe traiect la 150 m AGL fără a intersecta un spaţiu aerian controlat, ce obligaţie
aveţi?

a. de a lua imediat legătura cu cel mai apropiat organ de trafic


b. de a raporta periodic poziţia la turnul de control
c. nu este obligatorie menţinerea legăturii radio decât dacă ni se cere acest
lucru
38. Dreptul de a instrui în zbor îl au:

a. instructorii calificaţi
b. piloţii cu experienţă
c. cei care deţin aeronavele

39. În ce condiţii puteţi zbura dacă aveţi autorizaţie de zbor în S.C.:

a. trebuie doar să deţineţi o aprobare de trafic


b. instructorul dvs. trebuie să vă supravegheze zborul
c. trebuie să fiţi proprietar pe aeronava respectivă

40. În cazul expirării valabilităţii licenţei de personal civil aeronautic aeronave ultrauşoare,
cum se procedează?

a. solicitaţi organului care a emis documentul respectiv de calificare


prelungirea valabilităţii licenţei
b. organul emitent al licenţei are obligaţia de a vă chema la un examen de
prelungire a valabilităţii licenţei
c. nu este obligatorie prelungirea valabilităţii licenţei din moment ce aţi obţinut
brevetul de aptitudine şi licenţa de personal aeronautic

41. Executarea de activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare se face:

a. cu asumarea responsabilităţilor de către cei care zboară, în baza unei declaraţii


tip
b. cu respectarea reglementărilor aeronautice specifice şi generale din
România
c. cu respectarea reglementărilor specifice, dar numai pentru cetăţenii români

42. Zborurile VFR ziua se execută:

a. între răsăritul şi apusul soarelui


b. începând la 30 minute după răsăritul soarelui şi terminând cu 30 minute înainte
de apusul soarelui
c. nu se precizează în reglementări

43. Când se va da un raport de poziţie?

a. când unitatea ATS competentă solicită


b. când aeronava zboară VFR
c. când se va trece peste fiecare punct de raport numit obligatoriu

44. Când traiectoriile a doua aeronave converg aproximativ la acelaşi nivel, trebuie să dea
prioritate:

a. aeronava care o are pe cealaltă în dreapta sa


b. aeronava mai uşoara
c. aeronava care are viteza mai mică
45. În spaţiul aerian de clasa G, zborurile VFR cu avioane pot fi efectuate:

a. în condiţii de vizibilitate în zbor de minim 5000 m


b. în condiţii de vizibilitate în zbor de până la 3000 m
c. în condiţii de vizibilitate în zbor de până la 800 m

46. Când dispecerul extinde brusc braţele şi barele deasupra capului, încrucişând barele,
înseamnă că ne comunică:

a. să aplicăm frânele
b. să oprim de urgenţă
c. calele au fost puse

47. Valabilitatea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este de:

a. maxim 12 luni de la data examinării teoretice


b. 24 de luni de la data examinării teoretice cu condiţia ca licenţa de pilot de
aeronave ultrauşoare motorizate să fie în termen de valabilitate
c. 24 de luni de la data examinării teoretice cu condiţia ca certificatul medical
să fie în termen de valabilitate

48. Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrausoare motorizate solicitantul


trebuie să aibă vârsta de cel puţin:

a. 16 ani împliniţi
b. 15 ani împliniţi
c. orice vârstă

49. Examinarea teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare


motorizate se desfăşoară:

a. după examinarea practică la sol şi în zbor


b. înaintea examinării practice la sol şi în zbor
c. de la caz la caz

50. Cursul de pregătire teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave


ultrauşoare motorizate are o durată minimă obligatorie de:

a. 60 ore
b. 48 ore
c. 50 ore

51. Valabilitatea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este de:

a. 24 luni de la data examinării teoretice


b. 24 luni de la data depunerii dosarului la autoritatea de certificare
c. 12 luni de la data examinării teoretice
52. Evidenţa activităţii de zbor a unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se ţine în:

a. declaraţia pilotului
b. fişa de pregătire practică în zbor
c. carnetul de zbor

53. Verificarea documentelor din dosarele piloţilor în vederea licenţierii se face de către:

a. examinatori/inspectori
b. instructori şi solicitantul licenţierii
c. autoritatea de certificare

54. Certificatul de identificare al unei aeronave ultrauşoare motorizate certifică faptul că


aceasta este:

a. admisă la zbor
b. identificată
c. autorizată

55. În cazul unei aeronave ultrauşoare motorizate omologată înscrierea categoriilor de


zboruri pe care aceasta este autorizată să le efectueze se face în:

a. autorizaţia de zbor
b. anexa la Certificatul de Identificare
c. livretul aeronavei

56. Operator aerian este

a. deţinătorul sau proprietarul aeronavei


b. persoana fizică sau juridică angajată în operarea aeronavei
c. deţinătorul sau proprietarul avionului care execută zboruri comerciale

57. Zborurile deasupra zonelor dens populate cu aeronave ULM sunt:

a. permise la o înălţime astfel încât la nevoie sa se poată ateriza în siguranţă


b. interzise
c. permise la o înălţime minimă de 600m

58. Pentru ca o aeronava ULM să poată fi operată/utilizată în spaţiul aerian naţional trebuie
să posede:

a. Ci şi anexa la Ci
b. Ci şi AZ sau anexa la Ci
c. AZ şi anexa la Ci
59. Distanţa minimă faţă de nori în zbor VFR este:

a. 400 m la şes şi munte


b. 1500 m orizontală şi 300 m verticală
c. 300 m la şes şi 400 m în zona deluroasă sau muntoasă

60. Vizibilitatea minimă în spaţiul aerian de clasă G când se zboară cu viteze care permit
observarea tuturor obstacolelor şi când probabilitatea întâlnirii cu alte aeronave este
redusă, este:

a. 5000 m
b. 1500 m
c. 8000 m

61. Spaţiul aerian clasa G se întinde pe verticală:

a. pană la înălţimea de 1000 m


b. pană la altitudinea de 1000 m
c. pană la FL 105

62. Zborul cu pasager este permis:

a. proprietarilor sau deţinătorilor de avion cu licenţa de pilot în termen de valabilitate


b. piloţilor care au acumulat minim 150 ore experienţa de zbor în calitate de pilot
comandant
c. piloţilor care deţin calificarea respectivă

63. Aeronavele din categoria ULM au viteza maximă admisă (VNE) cuprinsă între:

a. între 200 – 300 km/h


b. sub 200 km/h
c. nu este precizată

64. Din punct de vedere al înălţimii la care se execută faţă de sol, zborurile la înălţimi mici
sunt considerate între:

a. 0 – 50 m
b. 51 – 1000 m
c. 1001 – 4000 m

65. Căile aeriene interne în Romania au o lăţime stânga – dreapta faţă de axa lor de:

a. 5 km
b. 10 km
c. 12 km
66. Ocolirea aerodromurilor (aeroporturilor) în sectoarele de decolare – aterizare în zbor
VFR, se executa obligatoriu la o distanţă minimă de:

a. 1,5 km
b. 5 km
c. 10 km

67. Pentru avioanele care zboară în condiţii VFR, distanţa minimă pe verticală până la nori,
este de:

a. 100 m
b. 300 m
c. 500 m

68. Calea aeriană este:

a. regiune de control sau porţiune dintr-o regiune de control care se prezintă


sub forma unui culoar şi pentru care sunt asigurate mijloace de
radionavigaţie
b. regiune de control care se prezintă sub forma unui culoar şi este dotat cu
mijloace de radionavigaţie
c. regiune de control sau porţiune dintr-o regiune de control care se prezintă sub
forma unui culoar şi unde nu sunt necesare mijloace de radionavigaţie

69. Eşalonarea longitudinala la plecare între aeronavele în zbor VFR:

a. un avion poate decola numai după ce avionul din faţă a executat virajul doi,
degajând zona
b. un avion poate decola numai după ce avionul din faţă a executat virajul unu,
degajând direcţia de decolare
c. un avion poate decola numai după ce avionul din faţă a executat virajul trei,
degajând zona

70. Eşalonarea longitudinală la sosire între aeronavele în zbor VFR:

a. un avion poate continua apropierea în vederea aterizării numai dacă la


atingerea înălţimii de 50 m, banda de zbor a fost degajată de avionul din faţă
b. un avion poate continua apropierea în vederea aterizării numai dacă la atingerea
înălţimii de 100 m, banda de zbor a fost degajată de avionul din faţă
c. un avion poate continua apropierea în vederea aterizării numai dacă la atingerea
înălţimii de 25 m, banda de zbor a fost degajată de avionul din faţă

71. Pentru a evita efectul turbulenţei de siaj, eşalonarea la plecare în cazul aeronavelor
uşoare sau medii care pleacă după o aeronavă grea va fi de minim:

a. 5 min
b. 3 min
c. 2 min
72. Altitudinea unui aerodrom reprezintă:

a. altitudinea punctului celui mai ridicat al suprafeţei de aterizare


b. altitudinea punctului celui mai coborât al suprafeţei de aterizare
c. altitudinea medie a suprafeţei de aterizare

73. Operator al aeronavei în cazul operaţiunilor aeriene civile de aviaţie generală efectuate
cu aeronave ULM este:

a. pilotul comandant
b. proprietarul aeronavei
c. deţinătorul aeronavei

74. Operator al aeronavei:

a. persoana al cărui certificat, autorizaţie şi/sau licenţă stau/stă la baza


efectuării operaţiunii respective
b. pilotul comandant, în cazul în care, conform reglementărilor aplicabile,
documentul de la punctul a. nu este necesar
c. persoana deţinătoare a autorizaţiei sau certificatului de operator aerian

*** Conform HG 912/2010 Art2:


(1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) operator al aeronavei - persoana fizica sau juridica care efectueaza operatiuni aeriene cu o aeronava civila ori de stat; in
cazul operatiunilor aeriene civile operator al aeronavei este considerat persoana al carei certificat, autorizatie si/sau licenta
stau/sta la baza efectuarii operatiunii respective sau in cazul in care, conform reglementarilor aplicabile, un astfel de
document nu este necesar, pilotul comandant al aeronavei;

75. Poziţionarea însemnelor de identificare/înmatriculare pe aerodine se face pe:

a. aripi
b. fuzelaj
c. pe aripi şi fuzelaj

76. Poziţionarea însemnelor de identificare/înmatriculare pe aripi se face pe:

a. extrados
b. intrados
c. pe ambele feţe ale aripilor

77. Poziţionarea însemnelor de identificare/înmatriculare pe fuzelaj se face pe:

a. partea stânga în sensul de zbor


b. partea dreaptă în sensul de zbor
c. pe ambele feţe laterale
78. Înălţimea caracterelor (însemnelor de identificare/înmatriculare ) inscripţionate pe aripa
aerodinelor trebuie să fie de:

a. minim 50 cm şi maxim 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective


b. minim 75 cm şi maxim 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective
c. minim 50 cm şi maxim 1/3 din coarda medie geometrică a aripii respective

79. Înălţimea caracterelor (însemnelor de identificare/înmatriculare) inscripţionate pe


fuzelajul aerodinelor trebuie să fie de:

a. minim 30 cm şi maxim 2/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a


acestuia
b. minim 50 cm şi maxim 2/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a acestuia
c. minim 30 cm şi maxim 1/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a acestuia

80. Aeronavele care execută zboruri VFR nu vor decola sau ateriza pe un aerodrom situat
într-o zona de control de aerodrom dacă plafonul norilor este mai mic de:

a. 300 m
b. 450 m
c. 150 m

81. Aeronavele care execută zboruri VFR nu vor decola sau ateriza pe un aerodrom situat
într-o zonă de control de aerodrom dacă vizibilitatea este mai mică de:

a. 1,5 km
b. 5 km
c. 7,5 km

82. Semnalul luminos "racheta roşie" transmis de către turn către aeronava în zbor
reprezintă:

a. nu ateriza acum
b. aterizează
c. nu reprezintă nimic

83. Revalidarea licenţei reprezintă:

a. procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei


calificări sau autorizaţii prin care se permite deţinătorului a continua
exercitarea privilegiilor calificării sau autorizaţie respective
b. procedeu administrativ, efectuat după expirarea perioadei de valabilitate a unei
calificări sau autorizaţii prin care se reînnoiesc privilegiile calificării sau autorizaţie
respective
c. nu reprezintă nimic
84. Reînnoirea licenţei reprezintă:

a. procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei


calificări sau autorizaţii prin care se permite deţinătorului a continua exercitarea
privilegiilor calificării sau autorizaţiei respective
b. procedeu administrativ, efectuat după expirarea perioadei de valabilitate a
unei calificări sau autorizaţii prin care se reînnoiesc privilegiile calificării
sau autorizaţiei respective
c. nu reprezintă nimic

85. Licenţa de pilot aeronave ultrauşoare motorizate acorda dreptul deţinătorului de a


efectua următoarele categorii de zboruri:

a. zboruri în interes propriu


b. zboruri particulare
c. zboruri comerciale

***

86. Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare solicitantul trebuie să


îndeplinească următoarele condiţii generale:

a. să aibă 16 ani împliniţi şi să deţină un certificat medical corespunzător în


termen de valabilitate
b. să aibă 18 ani împliniţi şi să deţină un certificat medical corespunzător în termen
de valabilitate
c. să aibă 16 ani împliniţi

87. Cursul de pregătire practică, la sol şi în zbor pentru avioane ultrauşoare are o durată
minimă de:

a. 40 h
b. 50 h
c. 25 h

88. Autorizaţia specială pentru zbor cu alte persoane la bord decât un pilot calificat pe clasa
respectivă de aeronave se poate acorda unui pilot ULM dacă acesta posedă o
experienţa de:

a. 1/2 din experienţa minimă cerută pentru calificarea de instructor


b. egală cu experienţa minimă cerută pentru calificarea de instructor
c. 1/3 din experienţa minimă cerută pentru calificarea de instructor
89. Aeronavele ULM primare sunt:

a. în general clase de aeronave care nu sunt construite în conformitate cu


normele tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
b. în general clase de aeronave care sunt construite în conformitate cu normele
tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
c. nu sunt definite în mod special

90. Aeronavele ULM avansate sunt:

a. în general clase de aeronave care nu sunt construite în conformitate cu normele


tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
b. în general clase de aeronave care sunt construite în conformitate cu
normele tehnice prevăzute în reglementarea RACR -CCO ULM
c. nu sunt definite în mod special

91. Pentru a fi admisă la zbor o aeronavă ULM neomologată trebuie să posede:

a. certificat de identificare şi o anexă la certificatul de identificare în termen de


valabilitate
b. autorizaţie de zbor sau o anexă la certificatul de identificare în termen de
valabilitate
c. autorizaţie de zbor în termen de valabilitate

92. Certificatul de identificare are un termen de valabilitate de:

a. 12 luni
b. 24 luni
c. nelimitat

93. Operarea aeronavelor ULM se poate face:

a. numai după regulile VFR, pe timpul zilei


b. numai după regulile VFR, pe timpul nopţii
c. numai după regulile VFR, pe timpul zilei cât şi nopţii

94. Aeronavele ULM neomologate:

a. pot transporta pasageri


b. nu pot transporta pasageri
c. nu se precizează în reglementări

95. Orice altă persoană aflată la bordul aeronavei în afara pilotului calificat şi elevului
pilot se consideră în sensul reglementării RACR - LPAN ULM:

a. copilot
b. pasager
c. nu se precizează
96. O aeronavă ULM neomologată poate fi utilizată pentru zboruri şcoală:

a. doar pentru calificarea proprietarului


b. pentru orice persoană care doreşte să înveţe pilotajul
c. nu se precizează

97. Înscrierea categoriilor de zboruri pentru care o aeronavă ULM omologată este
autorizată se înscriu în:

a. autorizaţia de zbor
b. certificatul de Identificare
c. anexa la Certificatul de identificare

98. Livretul unei aeronave se întocmeşte în:

a. două exemplare
b. trei exemplare
c. un exemplar

99. La epuizarea livretului unei aeronave ULM titularul (deţinătorul):

a. va solicita autorităţii de certificare eliberarea unuia nou


b. autoritatea de certificare va elibera unul nou din proprie iniţiativă
c. nu se precizează în reglementări

100. În livretul unei aeronave ULM se vor consemna:

a. denumirea lucrărilor de întreţinere executate, prevăzute în manualul de


utilizare şi întreţinere şi alte operaţii de întreţinere şi reparaţii importante
efectuate suplimentar
b. denumirea lucrărilor de întreţinere executate prevăzute în manualul de utilizare şi
întreţinere
c. la sfârşitul fiecărei zile de zbor se înscrie activitatea de zbor a aeronavei

101. Atunci când aeronava este echipată cu transponder în stare de funcţionare acesta va fi
utilizat:

a. pe toata durata zborului indiferent dacă aeronava se afla în interiorul sau în


afara spaţiului aerian în care radarul SSR este utilizat pentru scopuri ATS
b. pe toata durata zborului doar dacă aeronava se afla în interiorul spaţiului aerian
în care radarul SSR este utilizat pentru scopuri ATS
c. pe toata durata zborului doar dacă aeronava se află în afara spaţiului aerian în
care radarul SSR este utilizat pentru scopuri ATS
102. Pilotul unei aeronave dotate cu transponder aflată în situaţie de urgenţă va selecta pe
acesta codul:

a. 7700 Mod A
b. 7500 Mod A
c. 7600 Mod A

103. Aeronavele ultrausoare primare sunt limitate la:

a. două locuri
b. trei locuri
c. patru locuri

104. Masa maximă admisă la decolare a aeronavelor ultrausoare primare care decolează şi
aterizează pe uscat este limitata la:

a. 560 kg
b. 650 kg
c. 450 kg

105. Aeronavele ultrausoare motorizate avansate sunt aeronavele care au nu mai mult
de 2 locuri şi o masă maximă admisă la decolare:

a. 330 kg pentru un avion terestru cu două locuri


b. 300 kg pentru un avion terestru de un loc
c. 450 kg pentru un avion terestru cu două locuri

***Conform RACR-CCO ULM:


1.2.3. Aeronavele ultrauşoare motorizate avansate
1.2.3.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate avansate sunt avioanele (incluzând
motodeltaplanele şi paraşutele propulsate / motoparapantele) care nu au mai mult de două locuri, o
masă maximă la decolare (MTOM) înregistrată de maximum:
(i) 300 kg pentru un avion terestru cu un singur loc; sau
(ii) 450 kg pentru un avion terestru cu două locuri; sau
(iii) 330 kg pentru un avion amfibiu sau hidroavion cu flotoare cu un singur loc;
sau
(iv) 495 kg pentru un avion amfibiu sau hidroavion cu flotoare cu două locuri,
cu condiţia ca, atunci când operează atât ca hidroavion cu flotoare , cât şi ca
avion terestru, să nu aibă sub ambele limite MTOM, după caz;
(v) 472,5 kg pentru o aeronavă terestră cu două locuri, echipată cu sistem de recuperare
totală cu paraşută, montat în structură;
(vi) 315 kg pentru un avion terestru cu un singur loc, echipat cu un sistem de recuperare
totală cu paraşută, montat în structură;
şi, pentru avioane având viteza minimă de sustentaţie sau viteza minimă în zbor stabilizat
în configuraţia de aterizare ce nu depăşeşte o viteză calibrată de 65 km/h (CAS).
106. Ce este T – eul şi cum se montează pe un aerodrom?
Efectuaţi o schiţă evidenţiind direcţia vântului, T - eul, pista şi poziţia din care se
începe rulajului pentru decolare precum şi locul/zona în care trebuie efectuat contactul
cu solul la aterizare.

- un ‚T’ de aterizare alb sau portocaliu dispus orizontal in zona de semnale indica directia
de aterizare/decolare, axa „T”-ului fiind paralela cu aceasta directie, iar bratele fiind catre
in fata
- In cazul unei piste nebalizate acesta se amplaseaza in lateralul pistei, aterizare facandu-
se cu „T”-ul in stanga si numai de la „T” in fata, acesta semnalizand zona de contact a
rotilor.

107. Enumeraţi organismele de reglementare în domeniul aviaţiei civile internaţionale,


europene şi româneşti.

Organizatia Aviatiei Civile Internationale


Joint Aviation Authorities (JAA) – JAR-uri reglementari europene
Autoritatea Aeronautica Civila Romana

108. Este obligatorie legătura radio în spaţiul aerian de clasă C?

a. da
b. nu
c. la solicitarea unităţii de trafic aerian

109. Este permis zborul VFR în spaţiul aerian de clasă A?

a. da
b. nu
c. cu autorizarea unităţii de trafic aerian respective
110. Este obligatorie echiparea cu transponder pentru a zbura cu o aeronavă în spaţiul
aerian de clasă C?

a. da
b. nu
c. la solicitarea unităţii de trafic aerian respective

111. Se poate efectua zbor VFR în spaţiul aerian de clasă C fără ca aeronava să fie
echipată cu transponder?

a. da
b. nu
c. da, cu autorizarea unităţii de trafic aerian respective

112. Din ce documente putem afla clasificarea spaţiului aerian al României?

a. AIP România
b. harta VFR a României
c. Ordinul comun al ministrului transporturilor construcţiilor şi turismului nr. 53 din 22
ianuarie 2007 şi al ministrului apărării nr. M 20 din 30 ianuarie 2007

113. Conform HG Nr. 912/2010, pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor,


mesajele NOTAM, precum şi secţiunile din documentele de informare aeronautică care
conţin deciziile de stabilire a zonelor de spaţiu aerian rezervat sau segregat, precum şi
a zonelor interzise, restricţionate ori periculoase, împreună cu condiţiile asociate
acestora, se publică:

a. pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică


certificaţi
b. prin masajele NOTAM
c. prin hărţile aeronautice

114. Operatorul aeronavei care intenţionează să efectueze un zbor într-o zonă


restricţionată sau periculoasă ori în spaţiul aerian rezervat sau segregat este obligat
să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât şi în timpul acestuia cu privire
la condiţiile de acces în respectivă zona ori în respectivul spaţiu aerian şi să le
respecte?

a. da
b. nu
c. da, atâta timp cât aceste porţiuni de spaţiu aerian sunt publicate în AIP România

115. Este permis accesul în zbor VFR într-o zonă interzisă?

a. da
b. nu
c. da, cu autorizarea entităţii care a stabilit zona interzisă
116. Pot fi efectuate zboruri în porţiunile de spaţiu aerian rezervat, segregat sau în zonele
restricţionate?

a. da
b. nu
c. da, numai în condiţiile autorizării de către unitatea de trafic care efectuează
controlul traficului aerian în spaţiul ori zona respectiv/respectivă sau, în
cazul unui zbor într-o zonă de spaţiu aerian de clasa G, de către entitatea
care a făcut rezervarea ori a solicitat utilizarea exclusivă, respectiv
restricţionarea zonei respective de spaţiu aerian

117. Cine organizează şi execută serviciul poliţie aeriană în România?

a. structurile militare specializate ale Alianţei NATO


b. Ministerul Administraţiei şi Internelor
c. Ministerul Apărării Naţionale

***Conform Legii 257/22 mai 2001:


Art. 2. - (1) Spaţiul aerian al României reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al
României, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic.
(2) În scopul apărării colective, spaţiul aerian al României este integrat în spaţiul aerian al NATO, în conformitate cu
tratatele la care România este parte.
(3) Pentru a realiza apărarea şi controlul utilizării spaţiului aerian al NATO, structuri militare specializate ale Alianţei
organizează şi execută serviciul poliţie aeriană.
Art. 5. - (1) Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale,
care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege.
(2) În condiţiile apărării colective a spaţiului aerian al NATO, conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie
aeriană poate fi delegată de Ministerul Apărării Naţionale structurilor specializate ale Alianţei, prin transfer de
autoritate.

118. Ce este o aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României?

a. o aeronavă ULM care nu deţine certificat de identificare


b. aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activităţi de
zbor în spaţiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau
care se abate de la prevederile autorizării primite
c. o aeronavă care utilizează o zonă interzisă

119. Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României al unei aeronave civile ULM se
desfăşoară pe baza unei autorizări date de:

a. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru aeronavele civile române


şi străine
b. Aeroclubul României
c. Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează
municipiul Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m
*** Conform legii 257:
Art. 4. - Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României se desfăşoară pe baza unei autorizări date de:
a) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru aeronavele civile române şi străine;
b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Naţionale,
pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice
alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranţa naţională a României;
c) Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele de stat române şi străine;
d) Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul Bucureşti la înălţimi mai mici de
3.000 m.

120. Cui revine răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României?

a. structurilor militare specializate ale Alianţei NATO


b. Ministerului Administraţiei şi Internelor
c. Ministerului Apărării Naţionale

***Conform legii 257:


Art. 5. - (1) Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale,
care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege.

121. Cine este abilitat să ia măsurile stabilite prin Legea nr. 257 din 22 mai 2001 privind
modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României?

a. structurile militare specializate ale Alianţei NATO


b. Ministerul Administraţiei şi Internelor
c. Ministerul Apărării Naţionale

122. Conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie aeriană poate fi delegată de
Ministerul Apărării Naţionale?

a. structurilor specializate ale Alianţei NATO prin transfer de autoritate


b. Ministerului Administraţiei şi Internelor
c. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
123. Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt
următoarele:

a. - decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul


naţional fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept
- intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în
drept
- nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de
trafic aerian
b. - abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la
organele în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian
c. - aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare
- întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei,
indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost
deturnată

***Conform Legii 257:


Art. 6. - Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt următoarele:
a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea autorizare în acest sens
de la organele în drept;
b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înştiinţarea organelor
de trafic aerian;
c) intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept prevăzute la art. 4;
d) aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare;
e) întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea
primită sau dacă aeronava a fost deturnată;
f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic aerian

124. Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul
Apărării Naţionale va lua succesiv următoarele măsuri:

a. - stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii


acesteia
- transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau
echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al
României
b. - interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul
aerian al
României
- executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare
- executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare
- executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare
aeriană
c. - informează structurile specializate ale Alianţei NATO pentru luarea măsurilor
prevăzute de lege
***Conform Legii 257:
Art. 8. - Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul Apărării Naţionale va
lua succesiv următoarele măsuri:
a) stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia;
b) transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării
autorizate a spaţiului aerian al României;
c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al României;
d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare;
e) executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare;
f) executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană.

125. Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României, a legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către:

a. organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în


serviciu sau care sunt puse în funcţiune special în acest scop
b. Ministerului Apărării Naţionale
c. Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Aeroclubul României

126. La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la


solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând:

a. Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului


Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi altor
deţinători de aeronave
b. Ministerului Apărării Naţionale
c. structurilor specializate ale Alianţei NATO

***Conform Legii 257:


Art. 9. - (1) Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, a
legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se
mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse n funcţiune special în acest scop.
(2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la solicitarea Ministerului
Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi altor deţinători de aeronave.

127. Ce măsuri iau organele de trafic aerian legate de modul de acţiune împotriva
aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României?

a. organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi


identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor
prezentei legi şi, pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor
sau echipajelor în vederea utilizării legale a spaţiului aerian al României
b. organelor de trafic aerian nu au competenţe în acest sens ci numai Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
c. stabilesc de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României, legăturile radio cu aceasta şi determină identitatea acesteia
128. În cazul imposibilităţii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat
spaţiul aerian al României cum se procedează?

a. aeronava se interceptează cu aeronave militare


b. se caută alte mijloace de a comunica cu aceasta
c. nu se ia nicio măsură în cazul în care zborul aeronavei respective se efectuează
în spaţiul aerian de clasă G

129. În situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de
trafic aerian cum se procedează?

a. aeronava se interceptează cu aeronave militare


b. se caută alte mijloace de a comunica cu aceasta
c. nu se ia nicio măsură în cazul în care zbor aeronavei respective este în spaţiul
aerian de clasă G

130. Ce frecvenţe se utilizează în timpul interceptării pentru transmiterea dispoziţiilor date


de aeronavele interceptoare, iar în cazul lipsei legăturii radio ce semnale se folosesc?

a. se vor folosi frecvenţele radio autorizate


b. se vor folosi semnalele vizuale şi manevre conform reglementărilor
internaţionale stabilite în acest scop
c. frecvenţele şi semnalele prevăzute în AIP România

131. Ce reprezintă abrevierea AIP?

-Aeronautical Information Publication

132. Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care
utilizează neautorizat spaţiul aerian al României numai dacă:

a. procedurile prevăzute de lege nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a


acestei aeronave
b. aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian constituie un pericol pentru
siguranţa şi securitatea zborului
c. pilotul comandant al aeronavei interceptoare decide dacă execută sau nu foc de
avertisment

133. Ce rol are focul de avertisment executat de o aeronavă interceptoare împotriva unei
aeronave care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României?

a. atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat


spaţiul aerian al României şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat
instrucţiunile şi dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de
aeronavele interceptoare
b. de a atenţiona piloţii aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României că au fost interceptaţi
c. de a proteja alte aeronave care zboară legal
134. Când se execută focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat
spaţiul aerian al României?

a. se execută de aeronavele interceptoare numai dacă celelalte măsuri


prevăzute de lege nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei
respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive
sau cu foc, la instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise
b. pilotul comandant al aeronavei interceptoare decide dacă execută sau nu foc de
nimicire

135. În cazul unei aeronave care a utilizat neautorizat spaţiul aerian al României şi prin
măsurile prevăzute de lege a fost obligată să aterizeze, ce măsuri se vor lua până la
obţinerea autorizării de reluare a zborului?

a. parcarea în locul indicat, supravegherea şi paza aeronavei, stabilirea


identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi
obţinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum şi la
circumstanţele care au determinat abaterea de la autorizarea deţinută
b. declanşarea investigaţiei tehnice aeronautice prevăzută de Codul aerian Civil
c. cercetarea penală a celor vinovaţi

136. Cine are obligaţia de a lua măsurile prevăzute de lege, până la obţinerea autorizării de
reluare a zborului în cazul unei aeronave care a fost obligată să aterizeze pentru că a
utilizat neautorizat spaţiul aerian al României?

a. comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom


sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă
b. directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe
unul dintre acestea
c. organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul aterizării
aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri şi aeroporturi
d. la solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai
aeroporturilor civile organele Ministerului Administraţiei şi Internelor vor participa
la îndeplinirea măsurilor prevăzute de lege

***Conform legii 257:


Art. 15. - (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta
lege continuă să fie tratată ca aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României până la obţinerea de la
organele abilitate a autorizării de a-şi relua zborul.
(2) Până la obţinerea autorizării de reluare a zborului, mpotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri:
a) parcarea în locul indicat;
b) supravegherea şi paza aeronavei;
c) stabilirea identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date cu privire la
zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat abaterea de la autorizarea deţinută.
(3) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au:
a) comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia
civilă;
b) directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea;
c) organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri
şi aeroporturi.
(4) La solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele
Ministerului Administraţiei şi Internelor vor participa la ndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b).

137. În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute de


legea nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care
utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, Ministerul Apărării Naţionale, prin
structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate:

a. da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor


zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României
b. poate aplica măsura de la punctul a. numai pentru aeronavele militare
c. poate aplica măsura de la punctul a. numai pentru aeronavele de stat

138. Care este actul normativ specific care reglementează domeniul aeronauticii civile cu
aeronave ultrauşoare din România?

a. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr.


630 din 27.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
265 din 19 aprilie 2007
b. Ordonanţa Guvernului nr. 27/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
c. Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi
aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe
de apă decât aerodromurile certificate