Sunteți pe pagina 1din 41

Modele de

chestionare
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

LEGISLAŢIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Care sunt, conform reglementărilor aeronautice civile specifice domeniului aeronavelor ultrauşoare din
România, categoriile de zboruri care pot fi efectuate cu o aeronavă ultrauşoară motorizată neomologată?

-zboruri in interes propriu


-zboruri particulare
-zboruri tehnice in vederea omologarii
-zboruri tehnice in vederea intocmirii manualului de utilizare si intretinere
-zboruri scoala in care cel scolarizat este si proprietar al aeronavei

2. Care sunt, conform HG Nr. 912/2010 condiţiile în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot
efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate?

-terenul sau suprafata de apa este amplasata in extravilanul unei localitati si s-a obtinut
avizul primarului localitatii respective pentru desfasurarea activitatilor de zbor pe terenul
ori suprafata de apa respectiva
-proprietarul sau, in cazul domeniului public, administratorul terenului ori a suprafetei de
apa a aprobat utilizarea acestora de catre aeronava in cauza
-dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apa permit desfasurarea
activitatii de zbor cu categoria respectiva de aeronava in conditii de siguranta
-restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafata de apa
stabilite de primar si de proprietarul sau ,dupa caz, administratorul terenului sau al
suprafetei de apa, precum si de catre operatorii de aeronave care au obtinut anterior
avizul sunt cunoscute si respectate de catre operatorul aeronavei

3. Zborurile deasupra zonelor dens populate sunt:

a. permise la o înălţime astfel încât la nevoie să se poată ateriza în siguranţă


b. interzise
c. permise la o înălţime minimă de 600 m

4. Vizibilitatea minimă în spaţiul aerian de clasa G când se zboară cu viteze care permit
observarea tuturor obstacolelor şi când probabilitatea întâlnirii cu alte aeronave este
redusă, este:

a. 5000 m
b. 1500 m
c. 8000 m
5. Care sunt, conform reglementării RACR – RA Regulile aerului, condiţiile de vizibilitate şi plafon în care o
aeronavă poate decola sau ateriza de pe/pe un aerodrom situat într-o zonă de trafic sau să intre în zona
de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic?

a. plafon peste 1500m, vizibilitate minima 8000m


b. plafon peste 450m, vizibilitate minima 5000m
c. vizibilitate orizontala minima 3000m

6. Spaţiul aerian de clasă G se întinde pe verticală:

a. până la înălţimea de 1000 m


b. până la altitudinea de 1000 m
c. până la FL 105

7. În România autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile (inclusiv ultrauşoare) este:

a. Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română


b. Aeroclubul României
c. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

8. Distanţa minimă pe verticală sub cel mai de jos nivel faţă de o cale aeriană publicată
este:

a. 150 m
b. 300 m
c. 450 m

9. În România clasele de spaţiu aerian sunt:

a. A, C, D, G
b. A, B, C, G
c. A, C, G

10. Zborul cu altă persoană la bord (pasager), alta decât un pilot calificat pentru clasa respectivă de aeronave
ultrauşoare sau un elev pilot, este permis:

a. proprietarilor sau deţinătorilor de aeronave ultrausoare cu licenţa de pilot în termen de valabilitate


b. piloţilor care au acumulat minim 150 ore experienţa de zbor în calitate de pilot comandant
c. piloţilor care deţin calificarea respectivă
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

LEGISLAŢIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Operator aerian este

a. deţinătorul sau proprietarul aeronavei


b. persoana fizică sau juridică angajată în operarea aeronavei
c. deţinătorul sau proprietarul avionului care execută zboruri comerciale

2. Planificarea zborului in Romania se face

a. direct la COAP
b. direct la AR
c. direct sau prin intermediari la MAN/COAP

3. Zborurile deasupra zonelor dens populate sunt:

a. permise la o înălţime astfel încât la nevoie să se poată ateriza în siguranţă


b. interzise
c. permise la o înălţime minimă de 600 m

4. Responsabilitatea privind constructia, repararea, intretinerea aeronavei revine

a. Proprietarului sau detinatorului acesteia


b. Mecanicului autorizat pt aeronava respective
c. Persoanei fizice angajata in operarea aeronavei

5. Distanţa minimă faţă de nori în zbor VFR este:

a. 400 m la şes şi munte


b. 1500 m orizontală şi 300 m verticală
c. 300 m la şes şi 400 m în zona deluroasă sau muntoasă

6. Vizibilitatea minimă în spaţiul aerian de clasa G când se zboară cu viteze care permit
observarea tuturor obstacolelor şi când probabilitatea întâlnirii cu alte aeronave este
redusă, este:

a. 5000 m
b. 1500 m
c. 8000 m
7. Care sunt, conform reglementării RACR – RA Regulile aerului, condiţiile de vizibilitate şi plafon în care o
aeronavă poate decola sau ateriza de pe/pe un aerodrom situat într-o zonă de trafic sau să intre în zona
de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic?

a. plafon peste 1500m, vizibilitate minima 8000m


b. plafon peste 450m, vizibilitate minima 5000m
c. vizibilitate orizontala minima 3000m

8. Spaţiul aerian de clasă G se întinde pe verticală:

a. până la înălţimea de 1000 m


b. până la altitudinea de 1000 m
c. până la FL 105

9. Terenurile sau suprafeţele de apă altele decât aerodromurile certificate de pe/pe care se pot efectua
decolări şi aterizări ale aeronavelor civile trebuie să:

a. fie autorizate de MTI cu avizul favorabil al AACR dat în urma inspecţiei


b. să obţină avizul primarului localităţii respective şi să fie amplasate în extravilan
c. aibă o lăţime minima de 50 m, lungime minimă de 500 m, să nu fie obstacolate la mai
puţin de 200 m faţa de praguri pe direcţie

10. Documentele pe care trebuie să le posede o aeronavă ULM pentru a fi operată/utilizată în spaţiul aerian
naţional sunt:

a. Ci şi anexa la Ci / AZ
b. Ci şi AZ
c. AZ şi anexa la Ci
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PERFORMANŢE UMANE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Zborul în ceată este interzis pentru că:

a. se poate opri motorul din cauza umezelii


b. se murdăreşte parbrizul şi scade vizibilitatea
c. dispare orientarea

2. Acceleraţii gravitaţionale de +3 g şi peste produc:

a. solicitarea aeronavei peste limitele ei


b. scăderea fluxului sanguin în zona capului
c. creşterea fluxului sanguin în zona capului

3. În timpul zborului, la temperaturi negative:

a. se pot consuma cantităţi mici de băuturi alcoolice pentru încălzire


b. se poate consuma alcool de până la maxim 0,8 mg/l
c. este interzis consumul de alcool

4. Cum procedaţi când aveţi ca pasager o persoană care nu a mai zburat?

a. pilotaţi în manieră sportivă pt. a demonstra calităţile aeronavei


b. daţi pasagerului o punga de plastic şi pilotaţi foarte lin acordându-i atenţie sporită
c. vă concentraţi numai asupra zborului

5. În cazul inhalării gazelor de eşapament poate apare:

a. intoxicaţia cu bioxid de carbon


b. intoxicaţia cu oxid de carbon
c. intoxicaţia cu dioxid de carbon

6. În cazul urmării unui tratament medicamentos:

a. vă este interzis zborul


b. nu sunt restricţii la zbor
c. puteţi zbura numai cu avizul medicului care a prescris tratamentul
7. În cazul apariţiei durerilor în timpane la variaţii de altitudine veţi:

a. continua zborul si veţi înghiţi de câteva ori sau veţi mesteca gumă de mestecat
b. întrerupe zborul
c. continua zborul şi veţi înghiţii un analgezic

8. Pentru evitarea apariţiei crampelor şi durerilor abdominale în timpul zborului:

a. se fac exerciţii fizice abdominale cca. 15 minute înainte de zbor


b. nu se consumă alimente care fermentează pe traiectul intestinal
c. se înghite cu 15 - 20 minute înainte de zbor medicaţie adecvată

9.. Vălul negru apare la:

a. acceleraţii gravitaţionale negative


b. acceleraţii gravitaţionale peste -2 g
c. acceleraţii gravitaţionale pozitive

10. Vârsta pentru zbor este:

a. nelimitată pentru orice calificare


b. nelimitată pentru calificarea de pilot
c. 60 ani pentru calificarea de instructor de zbor
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PERFORMANŢE UMANE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Care sunt simptomele răului de zbor?

a. oboseală, senzaţia de vomă, transpiraţia, respiraţia accelerată, apatie


b. agitaţie, dureri de cap, nervozitate
c. stare de suprapresiune în urechea medie, ameţeală, dureri ale timpanului

2. Prezenţa la zbor în cazul bolilor contagioase este:

a. permisa cu acordul medicului


b. contraindicată
c. la latitudinea pilotului

3. În cazul apariţiei durerilor în timpane la variaţii de altitudine veţi:

a. continua zborul si veţi înghiţi de câteva ori sau veţi mesteca gumă de mestecat
b. întrerupe zborul
c. continua zborul şi veţi înghiţii un analgezic

4. Vârsta pentru zbor este:

a. nelimitată pentru orice calificare


b. nelimitată pentru calificarea de pilot
c. 60 ani pentru calificarea de instructor de zbor

5. Care sistem al corpului este responsabil pentru distribuţia oxigenului în întreg corpul?

a. sistemul nervos
b. sistemul respirator
c. sistemul circulator
d. sistemul oxidant

6. Evitarea efectelor acceleraţiilor pe care corpul omenesc nu le poate suporta se face prin:

a. se interzice zborul cu personal insuficient controlat medical


b. se interzice zborul când atmosfera este foarte umedă
c. se interzice orice bruscare inutila a avionului
7. Înainte de zbor este obligatoriu:

a. un timp de odihnă regulamentar


b. nu este cazul la acest tip de aeronavă
c. program de pregătire fizică

8. Există medicamente care pot afecta capacităţile psiho-fizice ale pilotului?

a. da
b. nu
c. depinde de medicament

9. Peste ce înălţime apare hipoxia (boala de înălţime)?

a. 1000m
b. 3000m
c. 5000m

10. Zborul în nori este interzis pentru că:

a. dispare orientarea
b. reglementările impun acest lucru
c. acest zbor poate efectuat doar după regulile IFR
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

METEOROLIGIE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Prin CAVOK se înţelege:

a. vizibilitate min. 10 km, baza norilor min. 1,5 km, fără fenomene meteo semnificative
b. vizibilitate min. 10 km, cer senin
c. vizibilitate min. 5 km, plafon la minim 500m, fără ploaie sau ninsoare

2. Când temperatura aerului este identică cu temperatura de rouă:

a. se depune roua
b. apare ceaţa
c. începe ploaia

3. Temperatura minimă şi maximă a zilei se atinge

a. la ora locală 05.00 şi ora locală 14.00


b. la 1 ora după răsăritul soarelui şi la 2 ore după trecerea soarelui de meridianul local
c. depinde de anotimp şi zona geografică

4. Scrieţi în clar următoarele abrevieri:

SKC =sky clear (cer senin)


NOSIG=no significant change (fara schimbari semnificative)
BECMG=becoming (in devenire)
TEMPO=temporar
VRB=variabil
NSW=no sigificant weather (fara fenomene meteo semnificative)
NSC=no significant clouds(nu sunt nori semnificativi)
CB =cumulonimbus
BKN =broken(cu sparturi=nebulozitate 5-7/8)
OVC=overcast (acoperire totala 8/8)

5. Când zburaţi de la o zonă cu aer rece spre o zona cu aer cald cum va fi înălţimea indicată de altimetru fată
de cea reală (presupunem că menţinem acelaşi nivel de zbor) ?

a. mai mare
b. mai mică
c. identică
6. Prin ce mod se încălzeşte atmosfera?

a. prin radiaţie
b. prin convecţie
c. prin unde calorice de la soare

7. Pâcla este

a. o suspensie de particule solide în aer umed în proces de evaporare


b. o suspensie de particule solide în aer antrenate de vânt
c. o degajare de praf antrenat de curenţii termici ascendenţi

8. Scrieţi în clar următoarele abrevieri:

TS=thunderstorm (oraj)
SH =shower (aversa)
FZ =freezing (care ingheata)
BC=patches (banc de ceata)
RA =rain (ploaie)
SN=snow (zapada)
IC=ice crystals (ace de gheata)
FG=fog (ceata)
GR=hail (grindina)
BR=mist (aer cetos)

9. Condiţiile cele mai grele de zbor în prezenţa undelor orografice se întâlnesc

a. în partea de sub vânt a obstacolului orografic


b. în faţa obstacolului orografic, pe direcţia vântului
c. la cca. 1000 m deasupra vârfului munţilor

10. Scrieţi în clar următorul mesaj ( nebulozitatea în optimi)

LRAR 121100Z 07003MPS 5000 NSC 18/5 Q1010 BECMG 1400 FEW025 BKN030 TEMPO 1615
06005G10MPS 3000 +TSGRRA BKN030CB OVC080 FM1900 27004MPS NSW OVC030

-mesaj de observatii meteorologice regulate pentru aviatie (METAR) emis pentru Aeroportul Arad
-emis in data de 12 a lunii in curs la ora 11:00 UTC
-directia adevarata a vantului 70 grade cu viteza de 3 metri pe secunda
-vizibilitate orizontala 5 km
-fara nori semnificativi
-temperatura aerului 18 grade celsius, temperatura punctului de roua 5 grade celsius
-QNH 1010 hPa (mb)
-in devenire vizibilitate orizontala 1400 metri
-nebulozitate 1-2 optimi cu baza norilor la 2500 ft
-nebulozitate 5-7 optimi cu baza norilor la 3000 ft
-temporar la ora 16:15 UTC vant din 60 grade cu 5 metri pe secunda, in rafale de pana la 10
metri pe secunda; vizibiliate orizontala 3 kml fenomene metro semnificative oraj puternic cu
grindina si ploaie ;nebulozitate 5-7 optimi cu baza norilor la 3000ft nori
cumulonimbus;nebulozitate 8 optimi cu abza norilor la 8000 ft
-de la 19:00 UTC vant din 270 grade cu 4 metri pe secunda
-fara fenomene meteo semnificative
-nebulozitate 8 optimi cu baza norilor la 3000 ft
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

METEOROLIGIE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Ce este temperatura punctului de rouă?

Temperatura punctului de roua este temperatura la care vaporii de apa din aer devin saturati prin racire la
presiune constanta.

2. Scrieţi în clar în limba engleză abrevierea CAVOK. Enumeraţi condiţiile necesare pentru folosirea a
acestei abrevieri.

CAVOK= Ceiling and Visibility OK


-vizibilitate orizontala 10 km sau mai mult
-nici un nor sub 1500m (5000ft) sau sub altitudinea minima de sector daca aceasta este mai mare de
1500m si nici un nor Cumulonimbus
-nici un fenomen meteo semnificativ

3. Scrieţi în clar în limba română următorul mesaj:

LRIA 300600Z VRB24002G10MPS 0800 R15 / 0800 FG SQ BKN004 SCT030


OVC100 00 / 00 Q1016 NOSIG

-mesaj de observatii meteorologice regulate pentru aviatie (METAR) emis pentru Aeroportul Iasi
-emis in data de 30 a lunii in curs la ora 06:00 UTC
-directia adevarata a vantului variabila; directia medie adevarata a vantului 240 grade cu viteza
de 2 metri pe secunda , in rafale pana la 10 metri pe secunda
-vizibilitate orizontala 800 metri
-distanta vizuala in lungulpistei 15, reprezentativa pentru zona de contact a rotilor cu pista este
800 metri
-fenomene meteo semnificative: ceata, vijelie
-nebulozitate 5-7 optimi cu baza norilor la 400 ft
-nebulozitate 3-4 optimi cu baza norilor la 3000 ft
-nebulozitate 8/8 cu baza norilor la 10000 ft
-temperatura aerului 0 grade Celsius, temperatura punctului de roua 0 grade Celsius
-fara schimbari semnificative
4. Când temperatura aerului este identică cu temperatura de rouă:

a. se depune roua
b. apare ceaţa
c. începe ploaia

5. Temperatura minimă şi maximă a zilei se atinge

a. la ora locală 05.00 şi ora locală 14.00


b. la 1 ora după răsăritul soarelui şi la 2 ore după trecerea soarelui de meridianul local
c. depinde de anotimp şi zona geografică

6. Prin ce mod se încălzeşte atmosfera?

a. prin radiaţie
b. prin convecţie
c. prin unde calorice de la soare

7. Pâcla este

a. o suspensie de particule solide în aer umed în proces de evaporare


b.o suspensie de particule solide în aer antrenate de vânt
c.o degajare de praf antrenat de curenţii termici ascendenţi

8. Condiţiile cele mai grele de zbor în prezenţa undelor orografice se întâlnesc

a. în partea de sub vânt a obstacolului orografic


b. în faţa obstacolului orografic, pe direcţia vântului
c. la cca. 1000 m deasupra vârfului munţilor

9. Scrieţi in clar următoarele abrevieri:

NSC =no significant clouds(nu sunt nori semnificativi)


CB=cumolonimbus
BKN =broken(cu sparturi=nebulozitate 5-7/8)
OVC=overcast (acoperire totala 8/8)
SKC=sky clear (cer senin)
NOSIG=no significant change (fara schimbari semnificative)
BECMG=becoming (in devenire)
TEMPO=temporar
VRB =variabil
NSW no sigificant weather (fara fenomene meteo semnificative)

10. Factorii care pot conduce la apariţia givrajului carburatoarelor în zbor, conf. diagramei de givraj, sunt:

a. umiditatea atmosferică, temperatura atmosferică, temperatura punctului de rouă


b. umiditatea atmosferică, temperatura atmosferica, FL, IAS
c. temperatura atmosferică, IAS, FL
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

NAVIGAŢIE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Care este definiţia următoarelor noţiuni: 1 NM, 1 KTS, 1 Pa, 1 hPa, 1 bar, 1 mb, 1 Torr, IAS, CAS şi
atmosfera standard (parametrii acesteia)?

1 NM= 1 mila marina= 1852 metri=lungimea arcului de 1’ a meridianului terestru


1KTS=1 nod marin=1852 km/h
2 -5
1Pa=1 Pascal= 1 N/m *10 bar
1hPa=1 hectopascal=100 Pa
1 bar=100 000 Pa
-3
1 torr=1mmHg=4/3 hPa=133,32 Pa=1,3332 *10 bar
1mb=1hPa=100Pa
IAS=Indicated Air Speed=viteza indicata
CAS=Corrected Air Speed=viteza corectata
Atmosfera Standard (ISA): -la nivelul mediu al marii (MSL):
Temperatura +15˚C,
Presiunea 1013,25 mb (hPa)
3
Densitatea 1225 g/m
Gradientul de temperatura 0,65˚C/100 m (1,98˚C/1000ft)

2. Presupunem că trebuie să ne deplasăm în zbor cu o aeronavă de la un punct A la un alt punct B utilizând


harta aeronautică şi compasul magnetic (busola).

a. Schiţaţi următoarele elemente: nordul adevărat/geografic NA, nordul magnetic NM, nordul compas NC,
linia drumului obligat LDO, drumul adevărat DA, drumul magnetic DM, drumul compas DC, declinaţia
magnetică ∆m, deviaţia compas ∆c şi deriva ∆v.
b. Scrieţi ecuaţia capului compas CC în funcţie de unghiurile DA, ∆m, ∆c şi ∆v.
a.

b.
CC=DA-(±Dm)-(±Dc)-(±Dv)

3. Zburaţi cu o aeronavă de la aerodromul A cu QFE(A) = 950 hPa cu altimetrul calat pe “0”


pe acest aerodrom, la aerodromul B cu QFE(B) = 750 Torr cu A/T. Ce înălţime va indica
altimetrul în momentul aterizării? Se dă treapta barica de 10 m/hPa.

1 torr=1mmHg=4/3 hPA
QFE(B)=750 torr=750*4/3= 1000 hPa
QFE(A)=950 hPa
Diferenta de presiune dintre cele aerodroame: 50 hPa
Treapta barica 10 m/hPa
Rezulta diferenta de cota intre cele doua aerodroame 50*10=500 m

4. Definiţi următoarele noţiuni :

Înălţimea de zbor= distanta pe verticala intre obstacolul survolat si aeronava


Altitudinea de zbor=distanta pe verticala dintre un punct, obiect sau nivel si
nivelul mediu al marii
FL=distanta pe verticala masurata fata de suprafata izobarica de 1013,25 mb (hPa)

5. Care este distanţă între două puncte de pe teren dacă pe o hartă aeronautică scara
1:500000 distanţa între ele este de 10 cm?

1 cm pe harta= 5 km pe teren
10 km pe harta=50 km pe teren

6. Definiţi coordonatele geografice, respectiv latitudinea şi longitudinea.

Longitudinea unui punct oarecare pe suprafaţa terestră este unghiul format intre planul
meridianului prim (Greenwich) si planul meridianului ce trece prin punctul considerat, numit si
meridianul locului.
Longitudinea reprezintă valoarea in grade a lungimii arcului cuprins intre planul merdianului
Greenwich si planul meridianului ce trece prin punctul considerat.
Se masoară in ambele sensuri, in lungul paralelei, de la 0˚-180˚. Longitudinea aflată la Est de
meridianul origine se numeste longitudine estică (pozitivă), iar la Vest de meridianul origine
se numeste longitudine vestică (negativă).
Latitudinea unui punct oarecare pe suprafaţa terestră este unghiul format intre planul
ecuatorului si verticala punctului considerat, adică direcţia acestuia spre centrul pămantului.
Latitudinea reprezintă valoarea, in grade, a lungimii arcului de meridian cuprins intre planul
Ecuatorului, luat ca origine, si verticala punctului dat.
0 0
Se măsoară in ambele sensuri de la Ecuator spre nord – de la 0 -90 (latitudine nordică sau
pozitivă), iar cea masurată in emisfera sudică (latitudine sudică sau negativă).

7. 1 mbar este echivalent cu :

a. 1,33 mm coloană mercur


b. 0,75 torr
c. 1,50 mm coloană mercur

8. Prin CC se înţelege:

a. unghiul dintre nordul compas şi axa longitudinală a aeronavei partea din faţa
b. unghiul dintre nordul adevărat şi axa aeronavei
c. unghiul dintre nordul magnetic şi axa aeronavei

9. Unghiul dintre LDO şi LDR se numeşte :

a. ALU
b. VPA
c. ALL

10. Zborul după compasul magnetic direct se face pe:

a. ortodroma
b. LDR
c. Loxodroma
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

NAVIGAŢIE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. În cât timp veţi parcurge distanţa de la punctul A ( N 44 03’ 17’’/ E027 28’03’’ ) la punctul B ( N 47
33’17’’ / E 027 28’03’’) zburând rectiliniu, uniform, în condiţii, meteo CAVOK, vânt calm, înălţime
constantă 150m, cu IAS = 180kts (presupunem ca IAS = CAS = VPA)? Nu se ţine cont de viteza de
rotaţie a pământului.

0 0
B: N 47 33’ 17’’ E 027 28’ 03’’
0 0
A: N 44 03’ 17’’ E 027 28’ 03’’
-
0
03 30’ 00” /

1’=1NM rezulta 030 30’ 00’’=210 NM


1kts=1NM/h
180 NM...............60minute
210 NM...............x rezulta x=70 minute = 1ora si 10 minute

2. 1 mbar este echivalent cu :

a. 1,33 mm coloană mercur


b. 0,75 torr
c. 1,50 mm coloană mercur

3. Definiţi următoarele noţiuni :

Înălţimea de zbor= distanta pe verticala intre obstacolul survolat si aeronava


Altitudinea de zbor=distanta pe verticala dintre un punct, obiect sau nivel si
nivelul mediu al marii
FL=distanta pe verticala masurata fata de suprafata izobarica de 1013,25 mb (hPa)

4. Zburaţi de la A la B pe distanţa de 450 km cu CC130, IAS 180kph


(presupunem ca IAS = CAS = VPA), vânt 19010MPS. Determinaţi timpul de întârziere datorat existenţei
vântului.
Vv=10 m/s=36 km/h
2 2 2 0
Vs =VPA +Vv – 2*VPA*Vv*cos 60
2 2
=36 +180 -2*180*36*1/2=
=1296+32400-6480= 27216 rezulta Vs=164,9 km/h
V=d/t rezulta t=d/v
Fara vant: t1 =450/180= 2 ore 30 minute
Cu vant: t2 = 450/164,9=2,7 ore =2 ore 42 minute
Rezulta: intarzierea datorata vantului 12 minute

5. Zborul după compasul magnetic direct se face pe:

a. ortodroma
b. LDR
c. Loxodroma

6. Prin CC se înţelege:

a. unghiul dintre nordul compas şi axa longitudinală a aeronavei partea din faţa
b. unghiul dintre nordul adevărat şi axa aeronavei
c. unghiul dintre nordul magnetic şi axa aeronavei

7. Unghiul dintre LDO şi LDR se numeşte :

a. ALU
b. VPA
c. ALL
8. QFE(A) = 751,88 torr; QFE(B) = 789,48 torr; QNH = 950hPa, treapta barică K = 10m/hPa. Determinaţi
diferenţa de înălţime între cele două puncte A şi B.

QFE(A)=751,88*4/3=1002,5 hPa~ 1002hPa


QFE(B)=789,48*4/3=1052,64hPa~1052 hPa
(presiunea se rotunjeste la hectopascalul inferior)

1052-1002=50 hPa
50*10=500 m= diferenta de inaltime intre cele doua punte ,A si B

9. Declinaţia magnetică este :

a. unghiul dintre CC şi NM
b. distanţa dintre NM şi NA
c. unghiul dintre NM şi NG

10. Deviaţia compas este :

a. unghiul dintre CC şi LDO


b. unghiul dintre NC şi NM
c. unghiul dintre NC şi NA
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

RADIOTELEFONIE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Sunteţi parcat pe platforma unui aeroport a cărui limba naţională nu o cunoaşteţi la comanda aeronavei
YR-XXXX. Scrieţi în ordine primele 5 mesaje către TWR în vederea decolării.

Tower YR-XXXX radio check


YR-XXXX request start up
YR-XXXX request taxi runway xx
YR-XXXX request line up
YR-XXXX ready for departure

2. Pe ce frecvenţa aveţi obligaţia legală să intraţi în legătură cu aeronavă care vă interceptează?

121,50

3. Ce faza de acţiune speciala se declanşează în cazul în care după 2 minute de la primirea şi confirmarea
autorizării de aterizare nu aţi aterizat / nu aţi intrat în raza vizuala a organului de trafic / nu răspundeţi la
apelul radio ?

ALERFA

4. La defectarea staţiei radio în zbor în spaţiul aerian de clasă G

a. aterizaţi de urgenţă pe cel mai adecvat teren situate în spaţiu clasa G


b. va continuaţi zborul in spaţiu clasa G
c. va întoarceţi imediat la locul de decolare prin spaţiul clasa G

5. Mesajul către organul de trafic care controlează spaţiul aerian în care doriţi sa intraţi conţine :

a. cerere, salut, indicativ, CC, planificare, poziţie


b. salut, indicativ, cerere, apelare, planificare, poziţie
c. apel, indicativ, poziţie, CC, planificare, cerere

6. Distanţa maximă până la care aveţi obligaţia de a menţine legătura radio cu organul de trafic prin spaţiul
aerian controlat de acesta prin care vă deplasaţi către spaţiul aerian de clasă G este :

a. până la ieşirea din zona controlată


b. până la limita audibilităţii
c. până când organul de trafic va ordona schimbarea frecvenţei
7. Care este semnalul de urgentă în caz de necesitate şi pe ce frecvenţă se emite ?

a. HELP, HELP / 121.25


b. MAY DAY, MAY DAY / 121.50
c. PAN, PAN / 121.50

8. Frecvenţa radio a TWR de la LRAR este publicată în:

a. AIP Romania
b. Regulamentul Circulaţiei Aeriene din România
c. HG 912/2010 - Anexa 1

9. Frecvenţa radio a TWR de la LROD este?

a. 111.20
b. 140.30
c. 120.20

10, Montarea şi folosirea staţiei radio la bord se face în baza:

a. Certificatului general de operator radiotelefonist


b. AAF şi certificatului general de operator radiotelefonist
c. Licenţei staţiei de aeronava şi certificatului restrâns de operator radiotelefonist
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

RADIOTELEFONIE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Folosirea staţiei radio la bord se face în baza:

a. Certificatului general de operator radiotelefonist


b. Licenţei de pilot şi a CI
c. Licenţei staţiei de aeronavă şi certificatului restrâns de operator radiotelefonist

2. Pe ce frecvenţa comunicaţi cu o aeronava care vă interceptează

a. 123.45
b. 129.40
c. 121.50

3. La defectarea staţiei radio în zbor în spaţiul aerian de clasă G

a. aterizaţi de urgenţă pe cel mai adecvat teren situate în spaţiu clasa G


b. va continuaţi zborul in spaţiu clasa G
c. va întoarceţi imediat la locul de decolare prin spaţiul clasa G

4. Mesajul către organul de trafic care controlează spaţiul aerian în care doriţi sa intraţi conţine :

a. cerere, salut, indicativ, CC, planificare, poziţie


b. salut, indicativ, cerere, apelare, planificare, poziţie
b. apel, indicativ, poziţie, CC, planificare, cerere

5. Distanţa maximă până la care aveţi obligaţia de a menţine legătura radio cu organul de trafic prin spaţiul
aerian controlat de acesta prin care vă deplasaţi către spaţiul aerian de clasă G este :

a.până la ieşirea din zona controlată


b.până la limita audibilităţii
c.până când organul de trafic va ordona schimbarea frecvenţei

6. Care este semnalul de urgentă în caz de necesitate şi pe ce frecvenţă se emite ?

a.HELP, HELP / 121.25


b.MAY DAY, MAY DAY / 121.50
c.PAN, PAN / 121.50
7. Frecvenţa radio a TWR de la LRAR este publicată în:

a. AIP Romania
b. Regulamentul Circulaţiei Aeriene din România
c. HG 912/2010 - Anexa 1

8. Frecvenţa radio a TWR de la LROD este?

a.111.20
b.140.30
c.120.20

9. Sunteţi parcat pe platforma unui aeroport din Ungaria cu aeronava YR-XXXX. Scrieţi in ordine primele 4
mesaje către TWR în vederea decolării.

Tower YR-XXXX radio check


YR-XXXX request start up
YR-XXXX request taxi runway xx
YR-XXXX request line up

10. Ce faza de acţiune speciala se declanşează în cazul în care după 2 minute de la primirea şi confirmarea
autorizării de aterizare nu aţi aterizat / nu aţi intrat în raza vizuala a organului de trafic / nu răspundeţi la
apelul radio ?

ALERFA
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

CUNOAŞTEREA AERONAVEI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere /


echivalare licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Ce este unghiul de calaj al aripii?

Unghiul pe care îl face linia convenţională a profilului aripii cu axul fuselajului se numeşte
“unghi de calaj”

2. Explicaţi motivul pentru care apare fenomenul de “furătura” la decolare

In timul rulajului pentru decolare cuplul reactiv al elicei face ca avionul sa preseze mai mult
pe sol roata opusa rotirii elicei ce are ca efect marirea fortei de frecare cu solul pe aceasta
roata.Avionul tinde astfel sa paraseasca axul pistei spre partea opusa senslui de rotatie al
elicii. Un alt factor il constituie suflul elicii si momentul giroscopic al elicii.

3. Explicaţi ce rol au generatorul de curent electric de tip magnetou, elementul declanşator al producerii
scânteii (de genul platină/ruptor, trigger/captor/senzor, volantă magnetică etc.), bobina de inducţie şi
bujia, în cadrul unui sistem de aprindere al unui motor OTTO (luând în considerare un singur cilindru).

Principiul de funcţionare al instalaţiei clasice de aprindere, constă în ruperea unui contact electric la
capetele unui condensator, la care tensiunea dintre armături tinde la ∞ (are o valoare foarte mare).
Odată cu ruperea contactului (de catre un întrerupător cu contactele platinate sau argintate pentru a evita
scânteia la desfacerea sau refacerea contactului electric sau perlarea contactului, numit şi "platina"), la
bornele condensatorului apare un impuls de tensiune, care este amplificat de un transformator ridicator –
bobină de inducţie – care generează în circuitul secundar o tensiune electrică de 6000÷12000 V, tensiune
ce produce o descărcare electrică în bujie.
Cama ruptorului este solitară sau sincronă cu arborele ("axa") cu came. Funcţie de poziţia camei, ruperea
contactului, respectiv, descărcarea de înaltă tensiune din bujie, se produce la momentul corespunzător
avansului la aprindere.

4. Enumeraţi succesiunea evenimentelor dintr-un ciclu (timpii) pentru un motor Otto (cu benzină) în 4 timpi şi
precizaţi câte rotaţii ale arborelui cotit sunt necesare pentru a se parcurge un ciclu complet al unui
cilindru.

Admisia, compresia, arderea, evacuarea – sunt necesare 2 rotatii ale arborelui cotit pentru
a se parcurde un ciclu complet al unui cilindru.
5. Ce poziţie ocupă trimerul, ca suprafaţă aerodinamică, faţă de coarda profilului profundorului din zona
respectivă, în cazul unei aeronave al cărui centraj se află către spate şi în limitele admise, pentru zborul
orizontal?

Pozitie orizontala

6. Ce este avansul la aprindere al unui motor cu piston?

a. intervalul de timp dintre momentul producerii scânteii şi PMI


b. intervalul de timp dintre momentul producerii scânteii şi evacuare
c. intervalul de timp dintre momentul producerii scânteii şi PMS

7. La înclinarea aeronavei spre stânga

a. eleronul stâng coboară şi cel drept se ridica


b. eleronul stâng se ridica şi cel drept coboară
c. eleronul stâng coboară şi cel drept rămâne orizontal

8. Vitezometrul determina IAS prin

a. măsurarea presiunii dinamice a aeronavei


b. măsurarea diferenţei dintre presiunea statica şi cea dinamica
c. măsurarea diferenţei dintre presiunea totala şi cea statica

9. Compensatorul altimetric al carburatorului acţionează la

a. creşterea presiunii atmosferice, asupra debitului de combustibil


b. scăderea presiunii atmosferice, asupra debitului de combustibil
c. variaţia altitudinii aeronavei, asupra debitului de carburant

10. Compensatorul altimetric al carburatorului acţionează la

a. creşterea presiunii atmosferice


b. variaţia altitudinii aeronavei
c. scăderea presiunii atmosferice
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

CUNOAŞTEREA AERONAVEI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere /


echivalare licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Ce este avansul la aprindere al unui motor cu piston?

a. intervalul de timp dintre momentul producerii scânteii şi PMI


b. intervalul de timp dintre momentul producerii scânteii şi evacuare
c. intervalul de timp dintre momentul producerii scânteii şi PMS

2. La înclinarea aeronavei spre stânga

a) eleronul stâng coboară şi cel drept se ridica


b) eleronul stâng se ridica şi cel drept coboară
c) eleronul stâng coboară şi cel drept rămâne orizontal

3. Vitezometrul determina IAS prin

a) măsurarea presiunii dinamice a aeronavei


b) măsurarea diferenţei dintre presiunea statica şi cea dinamica
c) măsurarea diferenţei dintre presiunea totala şi cea statica

4. Carterul unui motor Otto în 4 timpi poate fi

a. plin cu ulei sub presiune


b. uscat presurizat sau cu baie de ulei
c. plin cu ulei la presiune atmosferica

5. Răcirea unui motor în 2 sau 4 timpi se poate face

a. mixt, cu aer sau lichid


b. cu aer
c. forţat cu lichid

6. Compensatorul altimetric al carburatorului acţionează la

a. creşterea presiunii atmosferice, asupra debitului de combustibil


b. scăderea presiunii atmosferice, asupra debitului de combustibil
c. variaţia altitudinii aeronavei, asupra debitului de carburant
7. Avansul la aprindere al unui motor OTTO poate fi

a. reglabil
b. fix sau reglabil
c. nu se reglează el fiind reglat de producător

8. La un motor OTTO care are carterul uscat presurizat uleiul circula din carter în rezervor

a. datorita pompei de ulei


b. datorita presiunii gazelor din carter
c. datorita depresiunii din carter

9. O elice la care pasul palelor se poate regla numai la sol se numeşte elice cu pas:

a. fix
b. variabil
c. reglabil

10. Ce este demarorul unui motor

a. un motor electric necesar pornirii motorului


b. poate fi şi un alt sistem decât un motor electric, manual sau nu
c. este un motor electric care generează curentul electric necesar încărcării bateriei
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1.Ce reprezintă centraj între 25% şi 30% pentru o aripă de aeronavă cu coardă medie aerodinamică de
1600mm (exprimat în mm faţă de bordul de atac)?

Centrul de greutate se poate afla intre 400 mm si 480 mm fata de bordul de atac.
25/100*1600=400
30/100*1600=480

2. Care este masa maximă a bagajului care poate fi transportat cu o aeronavă ultrauşoară avansata
omologată cunoscând faptul că aceasta cântăreşte goală 250 kg, pilotul 70 kg, pasagerul 70 kg şi
combustibilul 40 kg?

Masa maxima admisa la decolare pentru o aeronava ultrausoara avansata omologatade 2


locuri: 450 kg
250+70+70+40= 430
Rezulta masa maxima a bagajului : 20 kg

3. Limitele centrajului sunt:

a. plaja poziţiei centrului de greutate între limitele admise faţă – spate


b. plaja poziţiei sarcinii utile faţă - spate funcţie de centrul de greutate
c. plaja poziţiei MTOM faţă - spate funcţie de centrul CMA

4. O aeronavă cu centrajul către limita admisă spate şi în limitele admise, este:

a. instabilă în zbor
b. normală în zbor
c. în pericol de vrie plată la oprirea motorului

5. Funcţionarea optimă a unui motor cu piston este la:

a. turaţia cuplului maxim


b. turaţia maxima nelimitată
c. turaţia consumului minim de combustibil

6. Carenajul roţilor trenului de aterizare:

a. măreşte fineţea aerodinamică a aripii


b. măreşte Cx
c. micşorează Cx
7. Prin mărirea unghiului atac al palelor unei elice, menţinând aceeaşi turaţie, se:

a. măreşte cuplul motorului


b. măreşte turaţia motorului
c. măreşte puterea motorului

8. Prin plasarea centrajului în afara limitelor admise aeronava este:

a. interzisă zborului
b. grea în comanda profundorului
c. instabilă în zbor

9. Înainte de începerea unui zbor VFR / VMC în spaţiul clasa G aveţi obligaţia de a:

a. va informa asupra cerinţelor, limitărilor şi restricţiilor aplicabile publicate


b. respecta cerinţele, limitările şi restricţiile aplicabile publicate
c. a respecta regulile de zbor VFR / VMC

10. Calarea altimetrului în zbor după QFE local indică:

a. altitudinea aeronavei
b. înălţimea aeronavei
c. nivelul de zbor
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Limitele centrajului sunt:

a. plaja poziţiei centrului de greutate între limitele admise faţă – spate


b. plaja poziţiei sarcinii utile faţă - spate funcţie de centrul de greutate
c. plaja poziţiei MTOM faţă - spate funcţie de centrul CMA

2. O aeronavă cu centrajul către limita admisă spate şi în limitele admise, este:

a. instabilă în zbor
b. normală în zbor
c. în pericol de vrie plată la oprirea motorului

3. Funcţionarea optimă a unui motor cu piston este la:

a. turaţia cuplului maxim


b. turaţia maxima nelimitată
c. turaţia consumului minim de combustibil

4. Carenajul roţilor trenului de aterizare:

a. măreşte fineţea aerodinamică a aripii


b. măreşte Cx
c. micşorează Cx

5. Prin mărirea unghiului atac al palelor unei elice, menţinând aceeaşi turaţie, se:

a. măreşte cuplul motorului


b. măreşte turaţia motorului
c. măreşte puterea motorului

6. Performanţele de zbor ale unui aeronave cresc dacă:

a. se măreşte Cz şi se scade Cx
b. se măreşte Cx şi se scade Cz
c. se măreşte Cx şi se scade IAS
7. Care este prima măsură pe care o luaţi în cazul opririi motorului la h>300 m ?

a. încercaţi repornirea şi anunţaţi controlorul de trafic


b. asiguraţi viteza de planare
c. căutaţi un loc propice aterizării de urgenta şi anunţaţi controlorul de trafic

8. Prin plasarea centrajului în afara limitelor admise aeronava este:

a. interzisă zborului
b. grea în comanda profundorului
c. instabilă în zbor

9. Cum se ia contact cu apa în cazul unei amerizări forţate?

a. pe toate roţile simultan


b. mai întâi cu partea din faţa
c. mai întâi pe partea din spate

10. Înainte de începerea unui zbor VFR / VMC în spaţiul clasa G aveţi obligaţia de a:

a. va informa asupra cerinţelor, limitărilor şi restricţiilor aplicabile publicate


b. respecta cerinţele, limitările şi restricţiile aplicabile publicate
c. a respecta regulile de zbor VFR / VMC
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PROCEDURI OPERAŢIONALE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Care sunt manevrele de redresare pe care le faceţi în cazul intrării în vrie neintenţionată?

-se reduce motorul


-palonier invers rotirii
-mansa catre in fata
-se redreseaza din picaj

2. Cum procedaţi în cazul unei pene de motor în decolare la înălţime de cca. 100 m?

-se impinge de mansa pentru a asigura viteza de planare


-se anunta conducatorul de zbor
-se inchide robinetul de combustibil,se taie magnetourile,se teie intrerupatorul general
-se aterizeaza in fata cu mici devieri de pe directie pentru evitarea eventualelor obstacole

3. Cum procedaţi când aeronava care v-a interceptat balansează şi aprinde/stinge, la intervale neregulate,
luminile de navigaţie dintr-o poziţie uşor deasupra şi în faţă (normal în stânga aeronavei interceptate) şi,
după confirmare, un uşor viraj (normal către stânga?

Am fost interceptat. Balansez aeronava, aprind/sting la intervale neregulate luminile de navigatie si urmez
aeronava interceptoare .

4. Care este înălţimea maximă până la care puteţi zbura la verticala unui aerodrom situat la cota de 1300 m şi
în spaţiu aerian de clasa G?

Spatiul aerian de clasa G se intinde pe verticala pana la FL105 = 10500 ft ~3150m


3150-1300=1850 m
Inaltimea maxima pana la care putem zbura la verticala: 1850m

5. Cum procedaţi când va apropiaţi de un aerodrom aflat pe traiectul dvs. şi nu puteţi să-l contactaţi prin
radio?

a. vă continuaţi traiectul peste verticala aerodromului cu h = 150 m


b. ocoliţi aerodromul la o distanţă de 10 km lateral şi 5 km faţă de prag
c. ocoliţi pista la o distanţa de 10 km faţa de prag şi 5 km lateral
6. Condiţia minimă la decolare eşalonată este:

a. aeronava din faţă a eliberat axul


b. aeronava din faţă a atins înălţimea minimă de 50 m
c. aeronava din faţă a atins înălţimea minimă de 100 m

7. Cum procedaţi când vă întâlniţi, în zbor, cu o aeronavă care vine din faţă sau aproximativ din faţă?

a. urcaţi la înălţime superioara acesteia cu 150 m


b. viraţi la stânga în urcare
c. viraţi dreapta la orizontală

8. Cum procedaţi când fiind în zbor în trafic de aerodrom şi pierzând legătura radio primiţi de la sol serii de
lumini albe intermitente?

a. părăsiţi zona şi va deplasaţi spre cel mai apropiat aerodrom pt. aterizare
b. faceţi zona de aşteptare la verticală până se restabileşte legătura radio
c. aterizaţi şi rulaţi la platformă

9. Cum executaţi virajele pentru aterizare şi după decolare când zburaţi într-o zonă de trafic de aerodrom dacă
nu este prevăzut sau nu se solicită altfel?

a. spre dreapta
b. spre stânga
c. la latitudinea dvs. deoarece nu se solicita o direcţie anume

10. Cum procedaţi când pe finală fiind la h = 200 ft la capătul opus al pistei staţionează o alta aeronavă:

a. aterizaţi deoarece este spaţiu suficient de siguranţă


b. motor în plin, flaps de decolare, pantă de urcare
c. cereţi aprobarea CZ pentru procedura de ratare
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PROCEDURI OPERAŢIONALE

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Cum procedaţi în cazul intrării în vrie neintenţionată?

a. motor în plin, manşa trasa, palonier invers rotirii, redresare


b. motor redus, manşa în fata, palonier în sens invers rotirii pana la oprirea din rotaţie, redresare
c. motor redus, manşa la neutru şi inversa rotirii, palonier invers rotirii, redresare

2. Cum procedaţi când va apropiaţi de un aerodrom aflat pe traiectul dvs. şi nu puteţi să-l contactaţi prin
radio?

a. vă continuaţi traiectul peste verticala aerodromului cu h = 150 m


b. ocoliţi aerodromul la o distanţă de 10 km lateral şi 5 km faţă de prag
c. ocoliţi pista la o distanţa de 10 km faţa de prag şi 5 km lateral

3. Condiţia minimă la decolare eşalonată este:

a. aeronava din faţă a eliberat axul


b. aeronava din faţă a atins înălţimea minimă de 50 m
c. aeronava din faţă a atins înălţimea minimă de 100 m

4. Cum procedaţi când vă întâlniţi, în zbor, cu o aeronavă care vine din faţă sau aproximativ din faţă?

a. urcaţi la înălţime superioara acesteia cu 150 m


b. viraţi la stânga în urcare
c. viraţi dreapta la orizontală

5. Cum procedaţi când o aeronava de interceptare executa în dreptul dvs. un viraj hotărât în urcare la cca. 90
grade, fără a va intersecta axul?

a. balansaţi aeronava şi va continuaţi zborul


b. balansaţi aeronava, comutaţi pe 121.500 MHz şi urmaţi instrucţiunile primite
c. balansaţi aeronava, coboraţi la o înălţime de 150 m şi aterizaţi pe primul teren adecvat

6. Cum procedaţi când fiind în zbor în trafic de aerodrom şi pierzând legătura radio primiţi de la sol serii de
lumini albe intermitente?

a. părăsiţi zona şi va deplasaţi spre cel mai apropiat aerodrom pt. aterizare
b. faceţi zona de aşteptare la verticală până se restabileşte legătura radio
c. aterizaţi şi rulaţi la platformă
7. Cum executaţi virajele pentru aterizare şi după decolare când zburaţi într-o zonă de trafic de aerodrom dacă
nu este prevăzut sau nu se solicită altfel?

a. spre dreapta
b. spre stânga
c. la latitudinea dvs. deoarece nu se solicita o direcţie anume

8. Doriţi sa zburaţi VFR / VMC, în spaţiul aerian de clasă G, din punctul A în punctul B la şes. Vizibilitatea este
peste 8 km, plafon la 400 m. Cum procedaţi?

a. zburaţi la o înălţime maximă de 250 m


b. nu zburaţi
c. zburaţi la o înălţime minimă de 150 m

9. Care este înălţimea maximă până la care puteţi zbura la verticala unui aerodrom situat la cota de 1300 m şi
în spaţiu aerian de clasa G?

Spatiul aerian de clasa G se intinde pe verticala pana la FL105 = 10500 ft ~3150m


3150-1300=1850 m
Inaltimea maxima pana la care putem zbura la verticala: 1850m

10. Cum procedaţi în cazul unei pene de motor în decolare la înălţime de cca. 100 m?

-se impinge de mansa pentru a asigura viteza de planare


-se anunta conducatorul de zbor
-se inchide robinetul de combustibil,se taie magnetourile,se teie intrerupatorul general
-se aterizeaza in fata cu mici devieri de pe directie pentru evitarea eventualelor obstacole
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PRINCIPII DE ZBOR

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Desenaţi diagrama forţelor importante care acţionează asupra unei aeronave în panta de urcare. Scrieţi
ecuaţiile acestor forţe şi relaţiile dintre ele.

G = greutatea aeronavei;
Fz = forţa portantă;
Fx = forţa de rezistenţă la înaintare;
Ftu = forţa de tracţiune (urcare);
θ = unghiul de urcare; - unghiul format de direcţia avionului cu direcţia vitezei pe traiectorie.
S = suprafaţa aripii;
ρ = densitatea aerului;
Cz = coeficientul de rezistenţă la înaintare;
Cx = coeficientul de portanţă.

2
Ftu = Fx + G2 = Fx + G sinθ = (ρ x V / 2) SCx + G sinθ;
2
Fz = G cosθ = (ρ x V / 2) SCz;

2. Desenaţi diagrama forţelor importante care acţionează asupra unei aeronave în timpul virajului. Scrieţi
ecuaţiile acestor forţe. Calculaţi factorul de sarcină pentru o viteză proprie adevărată de VPA (Vx) = 200
km/h la o înclinare de 60° (presupunând c ă nu există vânt şi curenţi verticali de aer, IAS = CAS). Care
este viteza limită a aeronavei în viraj cu înclinare de 60°, cunoscân d ca viteza limită în zbor orizontal este
de 65 km/h (în aceleaşi condiţii meteo şi de configuraţie a aeronavei, respectiv turaţie motor, flaps, pas
elice etc., IAS = CAS, condiţii care să asigure aceiaşi viteză limită în zbor orizontal a aeronavei
respective)?
3. Desenaţi curbele Cx = F(i) şi Cz = F(i) ale unei aripi.

4. Unghiul de incidenţă al aripii unei aeronave este:

a. unghiul dintre bordul de atac şi vectorul viteză


b. unghiul dintre CMA şi vectorul viteză
c. unghiul dintre extrados şi axa aeronavei

5. Unghiul de calaj al aripii unei aeronave este:

a. unghiul dintre planul CMA şi planul orizontal


b. unghiul la care aripa se angajează
c. unghiul dintre CMA şi axa fuselajului
6. Coeficientul de fineţe aerodinamică a unei aripi este

a. F = Fx / Fz
b. C = S / A
c. K = Cz / Cx

7. Centrul de presiune este:

a. punctul în care acţionează FTA


b. punctul în care acţionează Fx
c. punctul în care acţionează Fz

8. Unghiul de incidenţă critic se manifestă prin:

a. creşterea efortului pe manşă


b. creşterea turaţiei motorului
c. trepidaţii caracteristice

9. Prin scoaterea flapsului la zborul planat (motor la ralanti), pentru a menţine aceeaşi viteză pe panta de
aterizare ca şi în situaţia cu flapsul introdus, se:

a. măreşte fineţea aerodinamica


b. măreşte distanţa de aterizare
c. măreşte unghiul pantei

10. Prin acţionarea manşei spre spate

a. scade IAS şi creşte unghiul de incidenţă


b. scade IAS şi scade unghiul de incidenţă
c. creşte IAS şi scade unghiul de incidenţă
Numele şi prenumele persoanei examinate Data Semnătura

Nota/procente (%) Numele şi semnătura


examinatorului

PRINCIPII DE ZBOR

Chestionar de examinare (grilă test) – eliberare / revalidare / reînnoire / recunoaştere / echivalare


licenţă de pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Unghiul de incidenţă al aripii unei aeronave este:

a. unghiul dintre bordul de atac şi vectorul viteză


b. unghiul dintre CMA şi vectorul viteză
c. unghiul dintre extrados şi axa aeronavei

2. Unghiul de calaj al aripii unei aeronave este:

a. unghiul dintre planul CMA şi planul orizontal


b. unghiul la care aripa se angajează
c. unghiul dintre CMA şi axa fuselajului

3. Desenaţi curbele Cx = F(i) şi Cz = F(i) ale unei aripi.

4. Desenaţi diagrama forţelor importante în zborul orizontal rectiliniu şi uniform ( H = ct., V = ct.) şi scrieţi
ecuaţiile de echilibru ale lor.
Fz=G
Fx=Ft

5. Coeficientul de fineţe aerodinamică a unei aripi este

a. F = Fx / Fz
b. C = S / A
c. K = Cz / Cx

6. Centrul de presiune este:

a. punctul în care acţionează FTA


b. punctul în care acţionează Fx
c. punctul în care acţionează Fz

7. Prin centraj se înţelege:

a. poziţia centrului de presiune pe CMA faţă de bordul de fugă


b. poziţia centrului de greutate pe CMA faţă de bordul de atac
c. poziţia sarcinii utile pe CMA faţă de bordul de atac

8. Unghiul de incidenţă critic se manifestă prin:

a. creşterea efortului pe manşă


b. creşterea turaţiei motorului
c. trepidaţii caracteristice

9. Prin scoaterea flapsului la zborul planat (motor la ralanti), pentru a menţine aceeaşi viteză pe panta de
aterizare ca şi în situaţia cu flapsul introdus, se:

a. măreşte fineţea aerodinamica


b. măreşte distanţa de aterizare
c. măreşte unghiul pantei

10. Prin acţionarea manşei spre spate

a. scade IAS şi creşte unghiul de incidenţă


b. scade IAS şi scade unghiul de incidenţă
c. creşte IAS şi scade unghiul de incidenţă

S-ar putea să vă placă și