Sunteți pe pagina 1din 3

AEROCLUBUL ROMÂNIEI NUME: ___________

A.T.SUCEAVA PRENUME ______________

TEST FINAL CURS ELEVI PILOTI PLANOR - 2009

COMUNICATII AERONAUTICE

1. Precizaţi termenul de “Comunicaţii aer-sol/ Air-Ground communication”


a) comunicaţii bilaterale între aeronavă şi staţii sau amplasamente la sol;
b) comunicaţii bilaterale între staţii amplasate la sol;
c) comunicaţii bilaterale între staţii amplasate pe avioane care se afla in zbor;

2. Precizaţi termenul de “Condiţii meteorologice la vedere/visual meteorogical conditions”


a) condiţii meteorologice impuse de reglementari pentru zborul în turul de pistă;
b)condiţii meterologice, exprimate în termini de vizibilitate, distanţa faţa de mori şi plafon;
c) toate condiţiile necesarepentru zborurile effectuate la vedere;

3. Precizaţi termenul de “Mesaj meteorologic”


a) descriere a condiţiilor meteorologice observate într-un anumit loc si la un anumit moment de timp;
b)termen generic care desemnează, după caz, o autorizare a organului de trafic;
c) situaţie in care există temere/anxietate privind siguranţa unei aeronave şi a persoanelor aflate la bordul său;
4. Precizaţi termenul de “Radiotelefonie /Radiotelephony ”
a) autorizare pentru a putea efectua convorbiri radio;
b) forma de radiotelecomunicaţii destinată în principal schimbului de informaţii prin voce;
c) situaţie in care există temere/anexietate privind siguranţa unei aeronave şi a persoanelor aflate la bordul său;
5. Precizaţi termenul de “Fază de alarma/ Alert phrase”
a) situaţie in care exista certitudine că o aeronavă sa prabuşit ;
b) termen generic care desemnează, după caz, o autorizare a organului de trafic;
c) situaţie in care există temere/anexietate privind siguranţa unei aeronave şi a persoanelor aflate la bordul său;
6. Precizaţi termenul de “Înaltime /Height ”
a) distanta verticala a unui nivel, punct sau un obiect considerat drept un punct , masurată de la un punct de referinţă
specificat ;
b) distanţa pe veritcala masurată între sol şi un reper aflat în aer ;
c) distanţa masurată în m înalţime de la nivelul mediu al mării şi până la cota reperului ;

7. Care este termenul corect pentru “Operator /Operator ”


a) pilotul unei aeronave în zbor ;
b) persoană fizică sau juridică autorzată şi /sau licenţiată, angajată in operarea aeronavelor ;
c) pilotul autorizat sa efectueze un zbor sub comanda directorului persoanei juridice proprietare a aeronavei ;

8. Care este termenul corect pentru “Pilot comandant /Pilot-in-command (PiC) ”


a) pilotul unei aeronave în zbor ;
b) pilotul autorizat sa efectueze un zbor sub comanda directorului persoanei juridice proprietare a aeronavei ;
c) pilotul desemnat de către operator sau, în cazul aviaţiei generale, de către proprietarul aeronavei, ca fiind la
comanda şi insarcinat cu conducerea în siguranţă a aeronavei pe durata zborului;

9.Care este termenul corect pentru “Publicaţia de informare aeronautică a României (AIP România)/Aeronautical
Information Publication, AIP Romania”
a) publicaţie emisă în numele statului român, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care conţine informaţii
aeronautice de durată, esenţiale pentru navigaţia aeriană;
b) publicaţie emisă în numele statului romăn;
c) publicaţie emisă în numele operatorilor aeronautici de către o editură autorizată ;

10. Definiţi termenul “Punct de raport/ Reporting point”


a) locaţie geografică precizată faţa de care se poate fi raportată poziţia unei aeronave;
b) un reper geographic precizat , faţa de care se poate raporta poziţia unei aeronave;
c) un reper geographic precizat pe harta aeronautica la travers de care se poate raporta poziţia aeronavei in zbor;
11. Definiţi termenul “QFE ”
a) presiunea atmosferică la cota aerodromului ;
b) setarea scarii barometrice a altimetrului pentru a obtine altitudinea ;
c) direcţia magnetica in direcţia stabilimetrului ;
12. Definiţi termenul “QNH ”
a) presiunea atmosferică la cota aerodromului ;
b) setarea scarii barometrice a altimetrului pentru a obtine altitudinea ;
c) direcţia magnetica in direcţia stabilimetrului ;
13. Definiţi termenul “QDM ”
a) presiunea atmosferică la cota aerodromului;
b) setarea scarii barometrice a altimetrului pentru a obtine altitudinea;
c) direcţia magnetica in direcţia stabilimetrului ;
14. Definiţi termenul “Zbor IFR / IFR Flight ” (situatia normala)
a) un zbor desfăşurat in conformitate cu regulile zborului instrumental;
b) un zbor desfăşurat in conformitate cu regulile zborului la vedere;
c) un zbor VFR care este autorizat de controlul traficului aerian să opereze într–o zonă de control in condiţii
meteorologice inferioare VMC;

15. Definiţi termenul “Zbor VFR / VFR Flight ” (situatia normala)


a) un zbor desfăşurat in conformitate cu regulile zborului instrumental;
b) un zbor desfăşurat in conformitate cu regulile zborului la vedere;
c) un zbor VFR care este autorizat de controlul traficului aerian să opereze într–o zonă de control in condiţii
meteorologice inferioare VMC;

16. Definiţi termenul “Zbor VFR special / Special VFR Flight ”


a) un zbor desfăşurat in conformitate cu regulile zborului instrumental;
b) un zbor desfăşurat in conformitate cu regulile zborului la vedere;
c) un zbor VFR care este autorizat de controlul traficului aerian să opereze într–o zonă de control in condiţii
meteorologice inferioare VMC;

17. Pentru a se realize o tehnică a vorbirii radio este necesar ca:


a) membrii echipajului să menţină un ritm egal al vorbirii, care să nu depaşească 80 de cuvinte pe minut;
b) membrii echipajului să menţină un ritm egal al vorbirii, care să nu depaşească 100 de cuvinte pe minut;
c) membrii echipajului să menţină un ritm egal al vorbirii, care să nu depaşească 120 de cuvinte pe minut;
18. Care este convorbirea standard in limba engleză la apropriere şi efectuarea turului de pistă la vedere?
a) aeronava: SOLICIT TUR DE PISTĂ STĂNGA/DREAPTA LA VEDERETWR: AUTORIZEŢ TURUL DE
PISTĂ STĂNGA/DREAPTA LA VEDERE;
b) aeronava: REQUEST LEFT/RIGHT HAND VISUAL CIRCUIT TWR:
c) CLEARED FOR LEFT/RIGHT HAND VISUAL CIRCUIT;CLEARED TO DESCEND TO ZOUR MINIMA;
19. Care este convorbirea standard in limba română la apropriere şi efectuarea turului de pistă la vedere?
a) aeronava: SOLICIT TUR DE PISTĂ STĂNGA/DREAPTA LA VEDERE TWR: AUTORIZEZ TURUL DE
PISTĂ STĂNGA/DREAPTA LA VEDERE;
b) AVETI APROBAREA SĂ MERGEŢI LA POZIŢIA DE AŞTEPTARE;
c) AUTORIZAT APROPIERE [PISTA(numarul)];
20. Care este conţinutul unui raport de poziţie?
a) un raport de poziţie transmis de aeronavă va trebui să conţina urmatoarele elemente: identitatea aeronavei, poziţia
(locul), ora survolării punctului, nivelul (altitudinea) de zbor, poziţia viitoare şi ora de survol a viitorului punct
obligat de raport;
b) un raport de poziţie transmis de aeronava va trebui să precizeze locul unde se află acesta;
c) nu este precizat in norme;

S-ar putea să vă placă și