Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...


SERVICIUL/BIROUL ...
Dosar penal nr ____/P/____

REFERAT
cu propunere de clasare
Anul ..., luna ..., ziua ...

... , organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului ... - Serviciul/Biroul ...
Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal nr. ..., prrivind săvârşirea
infracţiunii de ..., prevăzută de art. ..., din ...

CONSTAT URMĂTOARELE:

Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la
infracţiunea de ..., prevăzută de art. ... din ....
Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că ...(descrierea situaţiei de fapt aşa cum
rezultă din actul de sesizare).
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză se reţine următoarea situaţie de
fapt:
La data de ..., organul de urmărire penală din cadrul ... a fost sesizat prin ... (plângere,
denunţ) despre faptul că ...
Din cercetările efectuate rezultă că ... (va fi detaliată situaţia de fapt care reiese din
probele şi mijloacele de probă şi care dovedesc existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute
la art. 16 alin.1 C.pr.pen.).
Având în vedere aceste aspecte rezultă că în cauză este incident cazul de împiedicare a
punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a)-j) (după caz) C. pr. pen.
(după caz), respectiv: ...

Faţă de cele expuse,


În conformitate cu prevederile art.286 alin. (4) C.pr.pen.
În temeiul art. 320 C. pr. pen. raportat la art. 315 alin. (1) lit. b) C. pr. pen., cu referire
la art. 314 alin.(1) lit.a) C. pr. pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. a)-j) (după caz) C. pr. pen.,

PROPUN

Înaintarea dosarului la Parchetul de pe lângă ... pentru a dispune clasarea cauzei


privind plângerea/denunţul formulat de ... având ca obiect infracţiunea de ... prevăzut de
art. ... din ...

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

S-ar putea să vă placă și