Sunteți pe pagina 1din 5

SENTINȚA PENALĂ NR.

19
Ședința publică din data de 15.01.2016
Președinte - P. D. - G.
Grefier - J. I.
Ministerul Public a fost reprezentat de procuror - C. A.
- din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanta
Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul N. D.-B., trimis în judecată
pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt
calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b și d Cod penal, cu
aplic. art. 41 Cod penal, prin rechizitoriul nr._/P/2014 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria C..
Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 11.01.2016,
fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face corp comun cu
prezenta - când instanța, stabilește termen pentru deliberare și pronunțare, data de
15.01.2016, dată la care,
INSTANTA
Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele:
I.Situația de fapt și încadrarea juridică reținută prin rechizitoriu.
Prin rechizitoriul nr._/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanta,
înregistrat pe rolul Judecătoriei C. sub nr._, s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpatului N. D.-B., pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat,
faptă prevăzută de art. 32 rap. la art. 228 alin. (1) - 229 alin. 1) lit. b și d Cod penal,
cu aplicarea art. 41 Cod penal.
În actul de sesizare a instanței s-a reținut că inculpatul N. D.-B., în seara zilei de
21.11.2014, în jurul orei 21.30, a pătruns prin efracție, în boxa locuinței persoanei
vătămate Ș. F., cu scopul de a sustrage bunuri, fiind surprins de aceasta asupra
faptei.
Situația de fapt reținută în rechizitoriu a fost dovedită cu următoarele mijloace de
probă: declarațiile persoanei vătămate Ș. F., declarațiile martorilor Ș. I., D.
Leonide, Ș. V., proces-verbal de cercetare la fața locului și planșa foto realizată cu
această ocazie, declarații inculpat.
Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 23.11.2015,
judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a
administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea
judecății.
II.Desfășurarea cercetării judecătorești
În ședința de judecată din data de 11.01.2016, instanța a admis cererea inculpatului
de a fi judecat potrivit art. 374 alin. 4 și art. 375 C.p.p., acesta recunoscând în
totalitate faptele reținute în sarcina sa prin rechizitoriu, solicitând ca judecata să
aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a
eventualelor înscrisuri prezentate de părți.
A fost atașată fișa de cazier judiciar a inculpatului.(f. 7-8 dosar cam. prel)
III.Situația de fapt reținută de către instanță
Analizând întregul material probator administrat în cauză în faza de urmărire
penală, instanța retine următoarea situație de fapt:
La data de 21.11.2014, în jurul orelor 21.30, persoana vătămată
Ș. V., din orașul Murfatlar, se afla la domiciliul său împreună cu fiul său, martorul
Ș. I., moment în care s-a declanșat alarma pe care
persoana vătămată a amplasat-o la boxa de la subsol, motiv pentru care, cei
doi au hotărât să coboare să vadă ce s-a întâmplat.
Ajungând la boxă, cei doi au observat că belciugul de la lacătul care asigura boxa
era tăiat, iar în interiorul boxei se afla o persoană de sex masculin pe care nu o
cunoșteau.
La fața locului s-au deplasat organele de poliție, în prezența cărora persoana
vătămată a constatat că nu îi lipsesc bunuri, și, totodată, a identificat o foarfecă tip
„gură de lup" despre care cel surprins în boxă, identificat ca fiind inculpatul N. D.-
B., a declarat câ îi aparține și a folosit-o pentru a distruge belciugul de la lacăt.
De la fața locului organele de poliție au ridicat foarfeca tip „gură de
lup" folosită la săvârșirea infracțiunii.(f. 23 dup)
Din autoturismul aparținând inculpatului au fost ridicate de către
organele de poliție: două leviere, o cheie franceză și patru perechi de mănuși,
două din latex și două din imitație de piele – bunuri care erau destinate comiterii
de infracțiuni de furt calificat.
Obiectele ridicate din autoturism au fost depuse la Camera de Corpuri Delicte a
I.P.J. C., conform dovezii . nr._/27.11.2014 (f. 20 dup), mai puțin cheia franceză de
culoare roșie.
Situația de fapt reținută de instanță a rezultat din coroborarea mijloacelor de probă
administrate în faza de urmărire penală și anume: declarațiile persoanei vătămate Ș.
F., declarațiile martorilor Ș. I., D. Leonide, Ș. V., procesele-verbale de prindere în
flagrant și de cercetare la fața locului precum și planșa foto aferentă.
Audiat fiind în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei,
descriind modul în care a acționat.(f. 44 dup)
În fața instanței de judecată, inculpatul și-a menținut poziția procesuală de
recunoaștere, prevalându-se de procedura simplificată.
În baza art. 396 alin. 2 C. proc. pen., instanța constată, dincolo de orice îndoială
rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpatul N.
D.-B..
IV.Încadrarea juridică a faptelor reținută de către instanță:
Deși instanța a reținut aceeași situație de fapt precum cea expusă prin rechizitoriu și
recunoscută de inculpat, se constată că încadrarea juridică dată prin actul de
sesizare nu este cea corectă, impunându-se și reținerea elementului circumstanțial
agravant prev. de art. 229 alin. 2 lit. b C. pen., constând în comiterea faptei prin
violare de domiciliu.
Astfel, instanța are în vedere faptul că violarea de domiciliu presupune pătrunderea
fară drept într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de
acestea.
Noțiunea de dependințe include locurile care direct sau indirect sunt în relație de
dependență față de locuință. Ele constituie o prelungire, un accesoriu al locuinței,
deoarece întregesc folosirea acesteia. În aceasta categorie intră bucătăria, cămara,
pivnița, magazia, boxa de la subsol etc.
Or, având în vedere faptul că în situația de față inculpatul, în încercarea sa de a
sustrage bunuri, a pătruns în boxa de la subsolul blocului, aparținând numitului Ș.
F., care reprezintă o dependință a locuinței acestuia, se impune reținerea în sarcina
inculpatului și a elementului circumstanțial agravant prev. de art. 229 alin. 2 lit. b
C. pen., constând în comiterea faptei prin violare de domiciliu, urmând a se dispune
schimbarea încadrării juridice în acest sens.
Sub aspect obiectiv, fapta inculpatului N. D.-B. care în seara zilei de 21.11.2014, în
jurul orei 21.30, a pătruns prin efracție în boxa locuinței persoanei vătămate Ș. F.,
cu scopul de a sustrage bunuri, fiind
surprins de aceasta asupra faptei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii
de tentativă la furt calificat, prev de art. 32 C. pen. rap. la art. 228 alin. 1 - 229 alin.
1 lit. b și d și alin. 2 lit. b C. pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C. pen.
Sub aspect subiectiv, inculpatul a acționat cu intenție directă, cf. art. 16 alin. (3) lit.
a C.p.
Instanța a reținut în sarcina inculpatului starea de recidivă postexecutorie întrucât
din fișa de cazier judiciar a acestuia (filele 7-8 dosar cam. prel.), rezultă că acesta a
fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare prin sentința penală nr.
1255 din 28.11.2011 a Judecătoriei C., fiind eliberat condiționat la data de
06.08.2013, cu un rest rămas de executat de 454 zile, fiind împlinit termenul de
supraveghere al liberării condiționate.
V.Individualizarea judiciară a pedepsei:
La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului precum și
la proporționalizarea acesteia, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 74
C.pen., potrivit cărora stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport
cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se
evaluează după următoarele criterii:
Împrejurările și modul de comitere a infracțiunii.
Inculpatul a acționat în timpul nopții, prin efracție și violarea domiciliului
persoanei vătămate Ș. F. (boxa locuinței), fiind depistat în flagrant.
De altfel, intervenția promptă a persoanei vătămate a fost singurul motiv pentru
care infracțiunea de furt calificat a rămas la stadiul tentativei.
Mai mult decât atât, instanța constată că inculpatul posedă specializare
infracțională, în contextul în care în autoturismul cu care s-a deplasat la fața locului
au fost identificate și alte bunuri folosite în mod obișnuit la comiterea de furturi din
locuințe (două leviere, o cheie franceză și patru perechi de mănuși, două din latex și
două din imitație de piele).
Starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită.
Au fost lezate relațiile sociale care ocrotesc patrimoniul persoanei fizice și
inviolabilitatea domiciliului acesteia.
Motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit.
Însușirea bunurilor aparținând altor persoane în scopul dobândirii unor surse ilicite
de venit.
Natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale
infractorului.
Inculpatul a fost condamnat anterior în repetate rânduri, tot pentru săvârșirea unor
fapte de furt calificat sau tâlhărie, fiind eliberat condiționat la data de 06.08.2013,
cu un rest rămas de executat de 454 zile. (filele 7-8 dosar cam. prel.)
Se constatată astfel că executarea unor pedepse în regim privativ de libertate și
acordarea beneficiului liberării condiționate nu au fost în măsură să-l determine pe
inculpat să-și adapteze comportamentul la ordinea de drept, acesta manifestând
perseverență infracțională.
Conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal.
Inculpatul a recunoscut fapta reținută în sarcina sa.
Nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.
Inculpatul are vârsta de 31 de ani, este necăsătorit, studii-8 clase, nu are ocupație și
nici loc de muncă.
Instanța apreciază că prevenirea săvârșirii de noi fapte penale și formarea unei
atitudini corecte față de ordinea de drept și regulile de conviețuire socială pot fi
asigurate prin aplicarea unei pedepse în limitele prevăzute de art. 229 alin. 2 lit. b
C.pen., reduse la jumătate potrivit art. 33 alin. 2 C.pen., apoi cu o treime prin aplic.
disp. art. 396 alin. 10 C.p.p. și ulterior majorate cu jumătate potrivit art. 43 alin. 5
C. pen., urmând a fi stabilită pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.
Pedeapsa urmează a fi executată în regim de detenție, potrivit art. 60 C. pen., o altă
modalitate de individualizare a executării pedepsei fiind în afara legii, în contextul
în care în sarcina inculpatului a fost reținută starea de recidivă postexecutorie.
Având în vedere faptul că inculpatul a folosit la comiterea infracțiunii o foarfecă tip
“gură de lup” pentru a tăia lacătul boxei iar în portbagajul autoturismului cu care s-
a deplasat la locul faptei au fost identificate și alte bunuri destinate comiterii de
fapte similare prevăzute de legea penală și anume o cheie franceză de culoare roșie
precum și două leviere și patru perechi de mănuși (două din latex și două din
imitație de piele), instanța, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.p.p. rap. la art. 112
alin. 1 lit. b C.pen., va dispune confiscarea acestor bunuri.
Așa cum rezultă din dovada . nr_/27.11.2014, doar cele două leviere și patru
perechi de mănuși au fost depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. C. (f. 20
dup), pentru forfeca tip gură de lup și cheia franceză de culoare roșie neexistând
acte de depunere.
Instanța va lua act că persoana vătămată Ș. F. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
VII. Cheltuieli judiciare:
În baza art. 274 alin. 2 C. proc. pen., va obliga inculpatul N. D.-B. la plata sumei de
1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.
În baza art. 272 C. proc. pen., onorariul avocatului din oficiu D. A.-N., în cuantum
de 520 lei (fazele de cameră preliminară și judecată), se avansează din fondurile
Ministerului Justiției către Baroul C..
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în
sarcina inculpatului N. D.-B., din infracțiunea de tentativă la furt calificat, prev. de
art. 32 C. pen. rap. la art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d C. pen. cu aplic. art. 41
alin. 1 C. pen. în infracțiunea de tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 C. pen.
rap. la art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b C. pen. cu aplic. art. 41
alin. 1 C. pen.
În baza art. 32 C. pen. rap. la art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b C.
pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 396 alin. 10 C. proc. pen., condamnă
inculpatul N. D.-B. (fiul lui G. și A., născut la data de 03.04.1985, în mun. C., jud.
C., domiciliat în oraș
Năvodari, ., .. A, ., jud. C.,
CNF_) la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii
de tentativă la furt calificat.
Pedeapsa se execută în regim de detenție, potrivit art. 60 C. pen..
În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.p.p. rap. la art. 112 alin. 1 lit. b C.pen., confiscă de la
inculpatul N. D.-B. o foarfecă tip „gură de
lup", o cheie franceză de culoare roșie precum și bunurile depuse la Camera de
Corpuri Delicte a I.P.J. C., conform dovezii . nr_/27.11.2014 și anume două leviere
și patru perechi de mănuși (două din latex și două din imitație de piele).
Ia act că persoana vătămată Ș. F. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În baza art. 274 alin. 2 C. proc. pen., obligă inculpatul N. D.-B. la plata sumei de
1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.
În baza art. 272 C. proc. pen., onorariul avocatului din oficiu D. A.-N., în cuantum
de 520 lei (fazele de cameră preliminară și judecată), se avansează din fondurile
Ministerului Justiției către Baroul C..
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică, azi, 15.01.2016.
Președinte, Grefier,
P. D. G. J. I.
Red.jud. P.D.G./15.01.2016/2 ex.

Detalii: https://legeaz.net/spete-penal-judecatoria-constanta-2016/furt-calificat-art-
229-ncp-15-01-2016-oep

S-ar putea să vă placă și