Sunteți pe pagina 1din 5

INSTITUTIA PUBLICA UNIVERSITATEA SE STAT DE

MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU


DATA:
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie Nr.5.

Aprob
Decanul Facultăţii Stomatologie
d.h.ş.m., profesor universitar
Sergiu Ciobanu
ÎNTREBĂRILE
pentru colocvium diferenţiat la disciplina Chirurgie Generală, pentru
studenţii anului 3 a facultăţii stomatologie , anul de studii universitar
2018-2019
1. Organizarea şi volumul serviciului chirurgical. Etapele: punctul ambulator medical, spitalul de
circumscripţie, spitalul raional, secţiile specializate republicane. Rolul serviciului de urgenţă.
2. Asepsia. Definiţie. Măsurile de profilaxie a infecţiei aeriene (în secţiile de chirurgie, blocul
operator, sala de pansamente).
3. Măsurile de profilaxie a infecţiei prin contact. Metodele clasice şi contemporane de
prelucrare a mîinilor chirurgului (enumeraţi).
4. Expres metodele de prelucrare a mîinilor (cu bigluconat de clorhexidrină şi alcool etilic).
5. Metode de sterilizare a mănuşilor şi de prelucrare a cîmpului de operaţie. (Grossich - Filoncicov,
metodele contemporane).
6. Metodele de sterilizare a instrumentelor (enumeraţi). Sterilizarea instrumentelor tăioase şi cu
lentile.
7. Sterilizarea materialului de pansament şi lengeriei (metode, principii). Metode de control a
calităţii sterilizării.
8. Materialile de sutură. Caracteristica lor.
9. Antisepsia: definiţie, istoricul, clasificarea. (Zemelweis, Paster, Lister). Metodele antisepsiei.
Principii generale.
lO. Caracteristica metodelor de antisepsie: mecanică, fizică şi chimică.
1l. Antisepsia biologică. Principiile contemporane şi căile de administrare a antibioticelor.
Complicaţiile antibioticoterapiei.
12. Hemoragia. Definiţie. Etiologia şi clasificarea hemoragiilor.
13. Reacţiile compensatorii ale organismului şi modificările patologice în hemoragii.
14.Semiologia hemoragiilor interne şi externe. Semne generale şi locale în hemoragii.
15. Semiologia hemoragiilor interne (intracavitare ,intratisulare, exteriorizate).

1
INSTITUTIA PUBLICA UNIVERSITATEA SE STAT DE
MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU
DATA:
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie Nr.5.

16. Semiologia hemoragiilor externe.


17. Pericolul şi consecinţele hemoragiilor (enumeraţi).
18. Hemostaza primara: factorii vasculari si trombocitari.
19. Hemostaza secundara (coagularea): factorii plasmatici.
20. Metodele de hemostază provizorie. Indicaţii şi metode de aplicare a garoului. Complicaţiile.
21. Sindromul de coagulare intravasculară desiminată (CID): semiologia, diagnosticul,principiile de
profilaxie şi tratamentul.

22. Hemostaza definitivă. Caracterizaţi metodele: mecanică, fizică, chimică,


biologică.
23. Grupele de sînge. Sistemele de antigeni a sângelui şi rolul lor în practica medicală.
Hemaglutinarea.
24.Compatibilitatea grupelor de sînge. Regula Ottenberg.
25. Factorul - rezus. Caracteristica şi importanţa lui. Complicaţii posttransfuzionale.
26. Metode de determinare a grupelor de sînge (enumeraţi). Determinarea grupelor de sînge cu
seruri standarde.
27. Determinarea grupelor de sînge cu ţoliclon.
28. Tipurile, metodele şi procedeele de transfuzie a sîngelui.
29. Mecanisme de acţiune a sîngelui transfuzat.
30. Componentele şi preparatele sângelui: indicaţiile şi metodele utilizării
31. Indicaţiile şi contraindicaţiile către hemotransfuzie. Etapele hemotransfuziei.
32. Complicaţiile de ordin reactiv în hemotransfuzii: semiologia, prevenirea şi tratamentul. Şocul
hemolitic: semiologia, prevenirea şi tratamentul.

33. Complicaţii de origine mecanică: semiologia, prevenirea şi tratamentul.


34. Complicaţii de origine alergică în hemotransfuzii. semiologia, prevenirea şi tratamentul.

35. Complicaţiile de ordin infecţios în hemotransfuzie. semiologia, prevenirea şi tratamentul.

36. Probele determinării compatibilităţii individuale (ABO,Rh) şi biologice.


37. Medii şi metode de conservare a sîngelui. Colectarea şi păstrarea sîngelui.
38. Substituenţii sîngelui. Clasificarea, caracteristica.
39. Combustiile. Clasificarea.
40. Metodele de determinare a suprafeţei combustiei.
41. Boala arşilor. Definiţie. Perioadele.
42. Boala arsilor.Perioada de toxiemie. Patofiziologie. Semiologie. Tratament.
2
INSTITUTIA PUBLICA UNIVERSITATEA SE STAT DE
MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU
DATA:
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie Nr.5.

43. Complicaţiile arsurilor: precoce, tardive, funcţionale, estetice.


44. Tratamentul local in combustii.
45. Primul ajutor în combustii termice, chimice.
46. Degeraturile. Definiţia. Clasificarea. Semiologia in functie de gravitatea degerăturii.
Tratamentul.
47. Electrocutarea. Tabloul clinic. Complicaţiile.
48. Eleetrocutarea. Primul ajutor (inclusiv în starea terminală.) Tratamentul: respiraţie artificială,
masajul cardiac. Metode, tehnica.
49. Plăgile: noţiune, semnele locale şi caracteristica acestora.
50. Patofiziologia şi morfologia (evoluţia) plăgilor, fazele. Caracteristica.
51.Tipurile de regenerare a plăgilor. Cicatrizarea primară a plăgilor.
52. Tipurile de regenerare a plăgilor. Cicatrizarea secundară şi terţiară.
53. Particularităţile plăgilor prin tăiere.
54. Semiologia plăgilor contuze.
55. Semiologia plăgilor prin muşcătură, pericolul lor.
56.Particularităţile plăgii prin armă de foc. Caracteristica zonelor plăgii prin armă de foc.
57. Complicaţiile plăgilor şi a procesului de regeneraţie.
58. Primul ajutor în plăgi. Principiile toaletei chirurgicale primare active a plăgilor.
59. Tratamentul plăgilor infectate în faza de inflamare, regenerare, şi dezvoltare a ţesutului de
granulaţie.
60. Tratamentul contemporan a plăgilor purulente (local, general).
61. Infecţia in chirurgie: definiţie, clasificarea. Caracteristica germenilor patogeni ce provoacă
infecţia chirurgicală nespecifică.
62. Simptomatica locală şi generală a organismului la prezenta infecţiei chirurgicale nespecifice.
63. Afecţiuni supurative locale: furunculul, carbunculul şi furunculoza. Definiţie, semiologie,
tratament.
64. Hidrosadenita. Limfadenita şi limfangita. Definiţie, semiologie, tratament.
65. Abcesul cald. Flegmonul. Definiţie, semiologie, tratament.
66. Erizipelul. Etiopatogeneza. Clasificarea. Semnele clinice în funcţie de forma clinică.
Tratamentul.
67. Mastita. Definiţie, semiologie, tratament
68. Panariţiul periunghial şi subcutan. Definiţie, semiologie, tratament
3
INSTITUTIA PUBLICA UNIVERSITATEA SE STAT DE
MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU
DATA:
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie Nr.5.

69. Panariţiul: definiţie, clasificarea, principiile generale de tratament.


70. Panariţiul osos şi articular. Definiţie, semiologie, tratament
71. Flegmonul mîinii. Clasificare, semiologie, tratament.
72. Artrita purulentă. Definiţie, semiologie, tratament.
73. Osteomielita. Definiţie. Clasificare, semiologie, tratament.
74.Osteomielita acută hematogenă:noţiune, simptomatica, principiile de tratament.
75. Osteomielita acută hematogenă. Tratamentul.
76. Osteomielita cronică, cauzele, diagnosticul,tratamentul.
77. Complicaţiile osteomielitei. Tratamentul şi profilaxia lor.
78. Gangrena gazoasă: etiologie şi clasificare.
79. Semnele generale şi locale în gangrena gazoasă.
80. Tratamentul gangrenei gazoase (specific, nespecific, chirurgical).
81. Tetanos: agentul bacterian provocător şi sursa infecţiei. Fiziopatologia şi clasificarea tetanosului
(neonatal, cefalic, local şi generalizat.)

82. Profilaxia specifică şi nespecifică a tetanosului. Tratamentul tetanosului.


83. Sepsis: definiţie, clasificare, sindromul de răspuns inflamator sistemic (SIRS).

84. Fiziopatologia sepsisului chirurgical. Citokinele şi rolul acestora în patogenia sepsisului.

85. Manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul local şi general al sepsisului chirurgical.

86. Gangrena. Definiţie. Clasificare. Semiologia gangrenei uscate şi umede.


87. Gangrena umedă. Cauze. Tabloul clinic.
88. Profilaxia şi tratamentul gangrenei uscate şi umede.
89. Ulceraţii. Definiţie. Cauzele apariţiei. Semiologie şi tratament.
90. Fistule. Definiţie. Clasificare.
91. Diagnosticul şi tratamentul fistulelor. Fistule artificiale.
92. Decubitusurile (escarele). Cauzele. Profilaxia. Tratamentul.
93.Perioada preoperatorie. Definiţie. Pregătirea bolnavului către operaţie.
Particularităţile perioadei preoperatorii in chirurgia de urgenţă şi programată.
Concluzia preoperatorie.

94. Operaţia chirurgicală. Definiţie. Clasificare.


95. Indicaţie pentru intervenţia chirurgicală: vitale, absolute, relative (explicaţie).
96. Intervenţii chirurgicale: imediate, urgente şi de plan . Noţiuni, exemple.

4
INSTITUTIA PUBLICA UNIVERSITATEA SE STAT DE
MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU
DATA:
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie Nr.5.

97. Intervenţii chirurgicale: radicale, paliative şi de diagnostic.


98. Intervenţii chirurgicale într-un timp, doi şi mai mulţi timpi (noţiune, exemple).
99. Perioada postoperatorie. Definiţie. Faze - (precoce, intermediară, tardivă).
100. Chirurgia plastică sau reparatorie. Noţiune de grefa cu pedicul nutritiv şi de grefa liberă.
101. Aloplastie, autoplastie, homoplastie. Noţiuni, exemple.
102. Anestezia locală. Indicaţii. Contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje.
103. Metode de anestezie locală. Caracteristica preparatelor principale.
104. Anestezia de contact. Anestezia infiltrativă tip A.Vişnevski: indicaţiile, tehnica efectuării.
Blocajele novocainice.
105. Anestezia regională. Anestezie - tip Oberst-Lukaşevici.
106. Anestezia locală intravenoasă şi intraosoasa. Indicaţii. Tehnica. Preparate.
107. Rahianestezia: indicaţii şi contraindicaţii, tehnica efectuării, pericolele şi complicaţiile
posibile.
108. Anestezia epidurală: indicaţii şi contraindicaţii, tehnica efectuării, pericolele şi complicaţiile
posibile.
109. Blocaje cu novocaină (vagosimpatic, paranefral, paravertebral, intercostal)
110. Anestezicii cu acţiune locală: mecanismul de acţiune, clasificarea.

Şeful Catedrei Chirurgie Nr.5., Facultatea Stomatologie


D.h.s.m., profesor universitar Alin Bour