Sunteți pe pagina 1din 1

SC ..............

SRL

Sediu :

CIF :

ADEVERINTA

Se adevereste ca doamna ............... cu domiciliul in Municipiul


............, Str. ....., Nr. ....., Bl. ......, Sc. ....., Et. ...., Ap. ....., cu C.N.P.
.............., serie KZ, nr. .........., este angajat al
societatii.................date..........., cu contract individual de munca pe
perioada nedeterminata.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la .................

DATA : Semnatura / Stampila

Reprezentant legal