Sunteți pe pagina 1din 2

Elev_____________________________ Data______________

Probă de evaluare finală la cunoaşterea mediului

1. Recunoaşteţi animalele şi plantele din imagini şi scrieţi în enunţuri în ce zone se întâlnesc.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Denumiţi trei animale care trăiesc în alte zone ale lumii.
a) ………………………………..
b) ………………………………..
c) …………………………………

3. Subliniaţi cuvintele care denumesc animale domestice: şoarece, oaie, cârtiţă, ied, vulpe,
gâscă, lup.

4. Precizaţi care sunt lunile anotimpului de vară.


-
-
-
5. Stabiliţi dacă enunţurile următoare sunt adevărate sau false.

- Copiii pot selecta gunoiele în gospodăria lor sau la şcoală.


- Gunoaiele se pot depozita la colţul străzii.
- Păstrarea igienei e necesară pentru sănătate.
Descriptori de performanţă
Evaluare finală, clasa a II-a
Disciplina: Cunoaşterea mediului
Data:
Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
O1- sărecunoască animale şi plante şi mediul lor de viaţă:
O2- sădea exemplu de animale din alte zone ale lumii;
O3- să recunoască animale domestice;
O4- să denumească lunile unui anotimp;
O5- să stabilească dacă un enunţ e adevărat sau fals.

Descriptori de performanţă
Foarte Bine Bine Suficient
- recunoaşte toate - recunoaşte 2 animalele - recunoaşte 1 animal sau
animalele şi plantele şi sau plante şi mediul lor de plantă şi mediul de viaţă;
mediul lor de viaţă; viaţă; - scrie un exemplu de
- scrie trei exemple de - scrie două exemple de animal din alte zone ale
animale din alte zone ale animale din alte zone ale lumii;
lumii; lumii; -recunoaşte un animal
-recunoaşte toate -recunoaşte două animale domestic;
animalele domestice; domestice; -scrie corect o lună de vară;
-scrie corect lunile de vară; -scrie corect 2 luni de vară; -stabileşte dacă un enunţ
-stabileşte dacă cele trei -stabileşte dacă două este adevărat sau fals.
enunţuri sunt adevărate enunţuri sunt adevărate
sau false. sau false.

S-ar putea să vă placă și