Sunteți pe pagina 1din 16

Noţiuni de statica

fluidelor
1. Noţiunea de presiune.
2. Presiunea hidrostatică. Formula fundamentală a hidrostaticii.
3. Presiunea atmosferică.
4. Legea lui Pascal.
5. Legea lui Arhimede.
6. Determinarea densităţii unui lichid folosind legea lui
Arhimede.

Valerica Baban
Noţiunea de presiune
1. Presiune exercitată de un corp solid pe o suprafaţă

Presiunea este mărimea fizică scalară numeric egală cu forţa


care se exercită normal pe unitatea de suprafaţă.

Fperpendicular
p
S

S1 S2
 
G G

G G
p1  p2  p1  p2
S1 S2
Noţiunea de presiune

Unităţi de măsură

N
1 2
 1Pa  Pascal
m
N
1atm  1,013 10 2  1,013bar
5

m
1torr  133, 3Pa
2. Presiunea hidrostatică. Formula fundamentală a hidrostaticii.
(cazul lichidelor omogene)

atmosfera
patm
Presupunem
densitatea lichidului
constantă

h

G
p
S

Presiunea exercitată de lichid pe baza vasului:


G mg Vg  Shg
p      gh
S S S S
Presiunea totală la baza vasului: p  patm   gh
2. Presiunea hidrostatică. Formula fundamentală a hidrostaticii.
(cazul lichidelor omogene)

În cazul unui corp scufundat


în lichid, presiunea se
exercită perpendicular pe
suprafaţă în fiecare punct al
acesteia.
Manometru clasic
Paradoxul hidrostatic

Măsurarea presiunii cu manometrul


Manometru digital
3.Presiunea atmosferică

patm _ normala  105 N / m 2  1atm


1mb  100 Pa  1hPa
La nivelul mării
960mb furtună
1050mb
760mm _ Hg  101325
Dr. ValericaN / m 2  1013hPa  1013mb
Baban
Măsurarea presiunii atmosferice
Experimentul lui Torricelli 1643
Barometrul

Vid rezultat prin


coborârea
mercurului

Mercur

Tub din sticlă


760mmm
Presiunea exercitată
de aerul atmosferic
patm patm

Mercur pmercur   mercur gh

kg m
patm  mercur gh  13600 3
 9,8 2
 0, 76 m  101292,8 N / m 2
 10 5
N / m 2
 1atm
m s
Senzori barometrici
4. Legea lui Pascal
Presiunea exercitată asupra unui fluid aflat în echilibru se
transmite în mod egal în toată masa fluidului şi asupra pereţilor
vasului .
Presa hidraulică

Dacă A >> a atunci F >> f

aria a aria A

Dr. Valerica Baban


5. Legea lui Arhimede
Un corp scufundat într-un fluid este împins de jos
în sus cu o forţăegală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit
𝑭𝑨 = 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅 𝑽𝒅𝒊𝒔𝒍𝒐𝒄𝒖𝒊𝒕 𝐠

𝐺 = 𝑚𝑔 = 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑉𝑔 , 𝑉 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1. 𝐹𝐴 > 𝐺 obiectul se ridică spre suprafaţă


2. 𝐹𝐴 < 𝐺 obiectul se scufundă
3. 𝐹𝐴 = 𝐺 obiectul pluteşte

Valerica Baban
Plutirea navelor
În cazul navelor plutirea este asigurată de faptul
că prin construcţie cavităţile (compartimentele)
din interior navei asigură un volum de apă
dizlocuit suficient în aşa fel încât forţa arhimedică
să asigure plutirea.

Punctul de aplicaţie al
forţei arhimedice
trebuie să fie deasupra
punctului de aplicaţie
al greutăţii navei
Cum funcţionează submarinele?
Iceberguri

Ce este densimetrul?
Cum zboară baloanele?
Măsurarea densităţii unui lichid folosind
legea lui Arhimede

𝐹𝐴 = 𝑇1 − 𝑇2

𝜌𝑙 𝑔𝑉𝑑𝑖𝑠𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡 = 𝑇1 − 𝑇2

𝑇1 − 𝑇2
𝜌𝑙 =
𝑔𝑉𝑑𝑖𝑠𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡

𝑻𝟏 = 𝑮 𝑻𝟐 + 𝑭 𝑨 = 𝑮

𝑇1 𝑇2 V0 V 𝑉𝑑𝒊𝒔 = 𝑉 − 𝑉0 𝝆ഥ𝒍
𝜌𝑙
(𝑁) (𝑁) (cm3) (cm3) (cm3) 𝐹𝐴 𝑔/𝑐𝑚3
𝑔/𝑐𝑚3
(𝑁 )

....
Care din vapoarele A, B, C, D din
fig.1 corespund situaţiilor:
I. Apă dulce şi caldă.
II. Apă dulce şi rece.
III. Apă sărată şi caldă
IV. Apă sărată

𝜌𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1000𝑘𝑔/𝑚3


𝜌𝑎𝑝ă 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑒 = 1027𝑘𝑔/𝑚3

𝑮 = 𝒎𝒈 = 𝝆𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕 𝑽𝒈
𝑭𝑨 = 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅 𝑽𝒅𝒊𝒔 𝐠
Factorii care fac ca apa de mare
să aibe mai mult sau mai puţin de
1027 kg/m3:
Temperatura, apa este mai
densă cu cât este mai rece
Salinitatea

𝜌𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1000𝑘𝑔/𝑚3 𝑮 = 𝒎𝒈 = 𝝆𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕 𝑽𝒈

𝜌𝑎𝑝ă 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑒 = 1027𝑘𝑔/𝑚3 𝑭𝑨 = 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅 𝑽𝒅𝒊𝒔 𝐠

S-ar putea să vă placă și