Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Date biografice
Anul naşterii şi domiciliul:
Mediul familial:
Ocupaţia:
Starea materială:
Nivelul de pregătire (studii) ale părinţilor:
Fraţi şi surori:
Evenimentele cele mai importante din viaţă:

Unele particularităţi temperamentale


Capacitate de muncă:

Rezistenţa la efortul foarte intens sau de foarte mare, durată:

Gradul stăpânirii de sinet:

Caracterul manifestărilor emotive:

Mobilitatea verbală şi motrica:

Ritmul adaptării la situaţii noi:

Rapiditatea şi uşurinţa formării şi transformării deprinderiloir:

Conduita în situaţii de adaptare; reuşită, eşec etc.:

Unele trăsături de caracter


Unitatea dintre cuvânt şi faptă:

Atitudinile elevului: faţă de sine (modestie, spirit autocritic, sinceritate etc.):

Atitudinile elevului: faţă de alţii (prietenie; comunicativitate, colegialitate, politeţe, cinste etc.):

Atitudinile elevului: faţă de societate (patriotism, atitudine civică, toleranţă, umanism):

Atitudinile elevului: faţă de activitatea de învăţare (responsabilitate, conştiinciozitate, seriozitate


etc.):

Trăsături voluntare de caracter: curaj, hotărâre, iniţiativă, stăpânire de sine, spirit de disciplină şi
ordine, orientare spre scop etc. :
1
Pag.
Aspecte ce solicită acţiuni speciale de intervenţie
Manifestări tranzitorii
Reacţii la conflicte familiale sau şcolare :

Reacţii la insucces şcolar :

Reacţii la îmbolnăviri :

Manifestări depresive :

Manifestări anxioase :

Manifestări agresive :

Dotarea excepţională
Aptitudini speciale (pentru sport, muzică, arte plastice etc.) :

Aptitudini generale (inteligenţă excep-ţională, copil superior dotat) :

Tulburări de comportament
Minciună :

Absenteism şcolar :

Fugă de acasă, vagabondaj, furt etc. :

Deficienţe fizice şi psihice care solicită expertiza medicală, în vederea deciziei menţinerii elevului în
şcoala generală sau orientarea către învăţământul special (handicap motor, senzorial-auditiv sau
vizual - şi mintal), ca şi decizia privind orientarea profesională (în condiţiile prezenţei unor
contradicţii pentru unele profesiuni):………………………………………………….……………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RECOMANDĂRI PSIHOPEDAGOGICE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pornind de la analiza datelor şi caracterizarea concretă a elevului, se vor propune măsuri şi


metode în vederea optimizării activităţii şcolare, psihologice şi de realizarea unei mai bune integrări
2
Pag.

a elevului în grupul şcolar.