Sunteți pe pagina 1din 5

Contabilitate

Conf. univ. dr. Mirela NICHITA


mirela.nichita@cig.ase.ro

CURS 1

INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE

Data ____________________

BIBLIOGRAFIE

EXTRAS din FIŞA DISCIPLINEI


Denumirea disciplinei: CONTABILITATE
Nr.de puncte credit: 5 ECTS
Nr de ore: curs 28; seminar 28
Nr. de ore studiu individual: 70 ore
1. Introducere în contabilitatea entităţilor economice: contabilitatea ca sistem informaţional; forme
de organizare a entităţilor; utilizatorii informaţiei contabile, profesia contabilă; sisteme de organizare a
contabilităţii; reglementarea contabilă
2. Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile: Ecuaţia fundamentală a
contabilităţii; Situaţia poziţiei financiare – Bilanţ (active, capitaluri proprii şi datorii; tipurile de
modificări); Situaţia performanţei - Contul de profit şi pierdere (cheltuieli, venituri şi rezultate);
Conţinut 3. Sistemul de contabilitate în partidă dublă: definiţia, forma şi structura contului; Planul de conturi;
(cursuri) tipurile şi regulile de funcţionare a conturilor; analiza contabilă a tranzacţiilor şi evenimentelor.
4. Sistemul informaţional contabil: documentele contabile de bază; evaluarea în contabilitate; registrul
jurnal; cartea mare; balanţa de verificare.
5. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor: conturile şi analiza contabilă
privind imobilizările, stocurile, creanţele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile
şi rezultatele
6. Contabilitatea de închidere a exerciţiului financiar: întocmirea, prezentarea şi interpretarea
rapoartelor financiare. Principii contabile. Raportarea rezultatelor
Stabilirea Examen scris 70%
notei finale Activitate seminar 30%

1
Contabilitate
Conf. univ. dr. Mirela NICHITA
mirela.nichita@cig.ase.ro

INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA ENTITĂŢILOR ECONOMICE

• Ce este contabilitatea?

• Forme de organizare a entităţilor


Potrivit Legii contabilităţii (Legea 82/1991 republicată), următoarele entităţi au obligaţia să
organizeze şi să conducă contabilitatea financiară:

• Informaţia contabilă şi utilizatorii informaţiei contabile

1. Utilizatorii de informaţii contabile sunt:

Investitorii actuali şi potenţiali sunt interesaţi de


câştigurile care
Utilizatorii situatiilor financiare includ investitorii actuali
si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clientii,
institutiile statului si alte autoritati, precum si publicul. Acestia
utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din
necesitatile lor de informatii. În functie de partile interesate,
necesitatile de informatii pot include urmatoarele:
........a) Investitorii. Ofertantii de capital purtator de risc si
consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si
de rentabilitatea investitiilor lor. Ei au nevoie de informatii
pentru a decde daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa
vanda instrumente

2
Contabilitate
Conf. univ. dr. Mirela NICHITA
mirela.nichita@cig.ase.ro

2. Caracteristicile informatiei contabile


Conform Reglementărilor contabile din România (OMFP 1802/2014), caracteristicile
calitative fundamentale sunt relevanța şi reprezentarea exactă, la care se adauga
caracteristicile amplificatoare (secundare).

Pentru ca informațiile financiare să fie utile, ele trebuie să fie relevante şi să reprezinte exact
ceea ce îşi propun să reprezinte.
Utilitatea informațiilor financiare este amplificată dacă acestea sunt comparabile,
verificabile, oportune şi inteligibile.
Inteligibilitatea. O calitate esenţială a informaţiilor
furnizate de situaţiile financiare este aceea că ele pot fi uşor
anumiţi ut

ilizat

ori.

 REGLEMENTAREA CONTABILITATII IN ROMANIA


Ministerul Finanţelor Publice

• REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE IN ROMÂNIA

3
Contabilitate
Conf. univ. dr. Mirela NICHITA
mirela.nichita@cig.ase.ro

ECHILIBRULUI CONTABIL
Sudiu de caz:

Atena si Sofia decid sa-si deschida un magazin de cadouri. Atena detine mai multe bunuri,
printre care: cladire, o masina si un cont deschis la banca. Sofia detine mai multe bunuri, printre
care un laptop si un cont deschis la banca.

In luna Septembrie isi infiinteaza business-ul Lovely Gifts; Atena contribuie cu 500 lei si
cladirea, evaluata la 10.000 lei, iar Sofia cu 1.200 lei.

Scrieti ecuatia echilibrului contabil pentru entitatea (business-ul) Lovely Gifts.

In luna octombrie, cele 2 asociate, contracteaza un credit de la o banca in valoare de 5.000 lei
pentru a achizitiona bunuri pe care sa le vanda clientilor.

Scrieti ecuatia echilibrului contabil pentru entitatea (business-ul) Lovely Gifts


dupa contractarea creditului.

4
Contabilitate
Conf. univ. dr. Mirela NICHITA
mirela.nichita@cig.ase.ro

In PREZENT, ecuaţia echilibrului contabil utilizată este: