Sunteți pe pagina 1din 28

Introducere în contabilitatea entității

1.1.Contabilitatea principalul

sistem informațional al entității 1.2 Repere istorice în evoluția contabilității 1.3 Entitatea – sfera de
sistem informațional al entității
1.2
Repere istorice în evoluția
contabilității
1.3
Entitatea – sfera de acțiune
a contabilității
1.4 Obiectivele și funcțiile
contabilității
1.5
Cadrul normativ al
contabilității în Republica
Moldova
1.6
Profesia de contabil și rolul
ei în societate
2/5/2018
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
1

Repere istorice în evoluţia contabilităţii

Din

cheltuieli

componente ale unui sistem contabil articulat.

antichitate

sau

ne-au

parvenit

diferite

liste

de

ca

ele

fie

de

provizii,

fără

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 2
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
2

În Evul Mediu, dezvoltarea comerţului în orăşelele- state italiene a condus la apariţia unui sistem complex de evidenţă, şi anume contabilitatea în partidă dublă. În 1494, călugărul Luca Pacioli a

publicat un tratat de matematică - Summa de

Arithmetica, Geometria, Proportione et Proprotionalita - care cuprindea şi o descriere a practicilor negustorului veneţian al epocii, între care şi cea a contabilităţii în partidă dublă. Pacioli nu a pretins a inventat contabilitatea în partidă dublă,

dar această parte a cărţii sale a fost tradusă în multe

limbi, contabilitatea în partidă dublă fiind denumită "metoda italiană". De aceea, o mare parte a

vocabularului contabil provine din limba italiană, de exemplu: casă, bancă, capital, jurnal, cont, debit,

credit, bilanţ etc.

2/5/2018

Repere istorice în evoluţia contabilităţii

Profesiunea contabilă liberală s-a dezvoltat mult mai târziu, în secolul al XVIII-lea, o dată cu crearea primului corp al

secolul al XVIII- lea, o dată cu crearea primului corp al contabililor în Marea Britanie (Institutul

contabililor în Marea Britanie (Institutul Scoţian al

Contabililor Autorizați, în 1854). Tehnica partidei duble s-a

schimbat nesemnificativ de-a lungul timpului; s-a modificat,

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

în schimb, perspectiva asupra obiectului, scopului și conținutului raportărilor contabile. De la simpla evidentă a

averii negustorului și a afacerilor lui, prin implicațiile sale

sociale, contabilitatea s-a transformat într-un sistem informațional care afectează distribuția resurselor la nivelul unei întregi economii.

2/5/2018

3

Contabilitatea

– principalul sistem informaţional al entităţii

Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i

precizeze rolul în mod formal, informaţia a fost motorul

dezvoltării, astfel încât cunoştinţele noi se clădesc pe suportul celor existente. Mulţimea de date noi este

specific
specific

filtrată, prelucrată cu un aparataj conceptual

fiecărei discipline ştiinţifice, obţinându-se produsul:

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

informaţia. Prin analiza şi interpretarea informaţiei se

iau deciziile referitoare la acţiunile viitoare sau la evaluarea acţiunilor anterioare.

2/5/2018

4

Contabilitatea

– principalul sistem informaţional al entităţii

Contabilitatea este și ea o disciplină informațională.

este și ea o disciplină informațională. Contabilitatea studiază efectele Bazele Contabilității

Contabilitatea studiază efectele

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 5
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
5

tranzacțiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei economice şi financiare, precum şi asupra performanţei unei

entităţi contabile, în scopul

informării utilizatorilor interni şi externi.

Prin limbajul său, prin sistemul

propriu de concepte şi proceduri, contabilitatea este singura disciplină care poate furniza informații financiare despre o

organizație.

2/6/2018

Entitatea – sfera de acțiune a

contabilității

Entitatea are obligația de a tine contabilitatea

 Entitatea are obligația de a tine contabilitatea Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 6 și de
Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 6
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
6

și de a întocmi

situațiile financiare în modul prevăzut de

Legea Contabilității și

raportării financiare, de standardele de

contabilitate și de alte

acte normative.

2/5/2018

Ce este contabilitatea? Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 7  Contabilitatea - sistem complex de

Ce este contabilitatea?

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 7
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
7
Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 7  Contabilitatea - sistem complex de colectare,

Contabilitatea - sistem

complex de colectare,

identificare, grupare,

prelucrare, înregistrare,

generalizare a elementelor

contabile și de raportare financiară.

2/5/2018

Categoriile entităților Entitățile Micro totalul activelor – 5600000 de lei; b) veniturile din Mică a)
Categoriile entităților Entitățile Micro totalul activelor – 5600000 de lei; b) veniturile din Mică a)

Categoriile entităților

Entitățile

Micro totalul activelor – 5600000 de lei; b) veniturile din Mică a) totalul activelor –
Micro
totalul activelor –
5600000 de lei;
b) veniturile din
Mică
a) totalul activelor
– 63600000 de lei;
b) veniturile din
Mijlocie
a) totalul activelor
– 318000000 de lei;
vânzări – 11200000
vânzări –
de lei;
c) numărul mediu
al salariaților în
perioada de
gestiune – 10.
127200000 de lei;
c) numărul mediu
al salariaților în
perioada de
gestiune – 50.
b) veniturile din
vânzări –
636000000 de lei;
c) numărul mediu
al salariaților în
perioada de
gestiune – 250.

Mare

a) totalul activelor

318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei; c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 250.

la data raportării, nu depășește limitele a două dintre criteriile menționate

2/5/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI

nu depășește limitele a două dintre criteriile menționate 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 8
nu depășește limitele a două dintre criteriile menționate 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 8
nu depășește limitele a două dintre criteriile menționate 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 8

8

Obiectivele şi funcţiile contabilităţii

Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii

Funcţiile contabilităţii

Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii
Funcţiile contabilităţii

Funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor constă în consemnarea, potrivit unor principii şi reguli proprii, a proceselor şi fenomenelor economice ce apar în cadrul

întreprinderilor şi se pot exprima valoric.

Funcţia de informare a contabilităţii rezidă în furnizarea informaţiilor

privind structura şi

dinamica patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute în scopul

fundamentării deciziilor.

Funcţia de control este legată de funcţia de informare. Ea constă în verificarea cu

ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare şi utilizare a valorilor materiale şi

băneşti, de gospodărire a resurselor, controlul respectării disciplinei financiare etc.

Funcţia juridică. Datele din contabilitate şi documentele primare servesc ca mijloc de probă în justiţie, pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice, pentru stabilirea răspunderii patrimoniale pentru pagubele produse. Ele ajută la soluţionarea unor litigii

Funcţia previzională. Informaţiile furnizare de contabilitate sunt utilizate la stabilirea tendinţelor viitoare ale fenomenelor şi proceselor economice.

2/5/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI

9

tendinţelor viitoare ale fenomenelor şi proceselor economice. 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 9

2/5/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 10
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
10

Circuitele

contabilității
contabilității

Contabilitate financiară sistem de colectare, înregistrare, prelucrare și generalizare a informației privind existența și

mișcarea activelor, capitalului

propriu, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor pentru întocmirea

situațiilor financiare.

Informații

financiare

necesare

utilizatorilor

2/6/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI

2/6/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI Contabilitate de gestiune – sistem de colectare,

Contabilitate de gestiune sistem de colectare, înregistrare, prelucrare și transmitere a informației pentru planificarea,

controlul și analiza activității

entității, în scopul întocmirii rapoartelor interne pentru luarea

deciziilor manageriale.

analiza activității entității, în scopul întocmirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale. 11
analiza activității entității, în scopul întocmirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale. 11
analiza activității entității, în scopul întocmirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale. 11

11

Organele de reglementare a contabilității

în Republica Moldova

Ministerul Finanțelor

Comisia Națională a Pieței Financiare,

Finanțelor Comisia Națională a Pieței Financiare, organele centrale de specialitate Biroul Național de

organele centrale de specialitate

Biroul Național de Statistică

2/5/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI

centrale de specialitate Biroul Național de Statistică 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 12
centrale de specialitate Biroul Național de Statistică 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 12
centrale de specialitate Biroul Național de Statistică 2/5/2018 Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 12

12

Organele de reglementare a

contabilității în Republica Moldova

Ministerul Finanțelor:

în Republica Moldova Ministerul Finanțelor: a) este responsabil de acceptarea IFRS, publicarea lor în

a)

este responsabil de acceptarea IFRS, publicarea lor în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova şi de plasarea acestora pe pagina web oficială a Ministerului

termen de o lună Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 13
termen de o lună
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
13

Finanțelor. IFRS se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova periodic, în dependență de volumul actualizărilor efectuate. IFRS și actualizările aferente

se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor în

de la data recepționării acestora de la Consiliul pentru Standarde Internaționale de

Contabilitate;

este responsabil de elaborarea, aprobarea, publicarea în Monitorul Oficial al

b)

Republicii Moldova și plasarea pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor a: Standardelor Naţionale de Contabilitate; indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor și altor acte normative din domeniul contabilității și raportării financiare; Planului general de conturi contabile; formularelor de documente primare și instrucțiunilor privind completarea acestora;

c)

reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale din domeniul

contabilităţii şi raportării financiare;

d)

e)

f)

creează grupuri de lucru pentru elaborarea și actualizarea actelor normative;

acordă asistență metodologică în domeniul contabilității și raportării financiare;

poate delega elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilității și

raportării financiare unui organ/instituții/asociații din domeniul respectiv.

2/6/2018

Organele de reglementare a contabilității în Republica Moldova

de reglementare a contabilității în Republica Moldova Biroul Național de Statistică: a) colectează, stochează

Biroul Național de Statistică:

a) colectează, stochează și generalizează situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului;

b) gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare;

al situațiilor Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 14
al situațiilor
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
14

c) asigură protecția și securitatea datelor din Depozitarul public

financiare, ca parte componentă a resurselor informaționale de stat;

d) asigură, prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiare, entităților condițiile necesare pentru prezentarea, în regim on-line sau pe suport de hîrtie, a

situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului;

e) verifică respectarea formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare, raportului conducerii și raportului auditorului;

f) publică, prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiare, situaţiile financiare, rapotrul conducerii și raportul auditorului;

g) asigură prezentarea informațiilor generalizate din situațiile financiare

utilizatorilor;

h) poate delega organelor centrale de specialitate și altor autorități publice funcția de colectare și verificare a formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare ale entităților din anumite ramuri, domenii/sectoare de activitate.

2/6/2018

Sistemul de reglementare normativă al

contabilităţii

Ca acte legislative şi normative privind

reglementarea contabilităţii în Republica Moldova se

aplică:

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 15
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
15

Legea contabilităţii (MO nr. 90-93, 2007);

Standardele naţionale de contabilitate;

Planul general de conturi contabile;

Regulamente, Indicatii metodice, scrisori şi alte acte

instructive emise de Ministerul Finanţelor al Republicii

Moldova;

Codul fiscal;

Legea bugetului etc.

2/5/2018

Principiile contabilității

a) continuitatea activității;

b) contabilitatea de angajamente;

c) permanența metodelor;

d) prudența;

e) intangibilitatea;

f) separarea patrimoniului și datoriilor;

f) separarea patrimoniului și datoriilor; Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 16 g)
Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 16
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
16

g) necompensarea;

h) prioritatea conținutului asupra formei;

i) evaluarea la cost de intrare;

j) importanța relativă.

2/6/2018

Continuitatea activităţii

presupune că entitatea își va continua în

activităţii presupune că entitatea își va continua în  mod normal funcționarea pe o perioadă de

mod normal funcționarea pe o perioadă de

cel puțin 12 luni din data raportării, fără

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

intenția sau necesitatea de a-și lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea;

2/5/2018

17

Contabilitatea de angajamente

prevede recunoașterea elementelor contabile pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plății de numerar sau al compensării sub altă formă

Exemplul 1: O întreprindere vinde mărfuri clientului X pe data de 20 decembrie în

sumă de 25 000 lei. Pe data de 25 decembrie ea încasează de la client 18 000 lei, iar restul

banilor pe data de 5 februarie anul următor.

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 18
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
18

Exemplul 2: Contabilul întreprinderii a înregistrat în contabilitate ca venituri ale anului curent cinci tranzacţii:

vânzări de ciocolată cu plata în numerar efectuate în anul curent;

vânzări de caramelă pe credit efectuate în anul trecut, a căror contravaloare s-a încasat în

anul curent;

vânzări de caramelă pe credit efectuate în anul curent, a căror contravaloare este prevăzută a se achita în anul viitor;

vânzări de ciocolata pe credit efectuate în anul curent pentru care există însă un risc de neîncasare, datorită declarării unei adrese false de către client;

vânzări de caramelă pe credit efectuate în anul curent a căror contravaloare s-a încasat în

anul curent. În calitate de nou contabil al întreprinderii identificaţi vânzarea ce nu trebuia recunoscută ca venit al anului de gestiune şi argumentaţi pe baza principiilor contabile cunoscute opinia exprimată.

2/5/2018

Permanenţa metodelor

constă în aplicarea politicilor contabile în mod consecvent de la o perioadă de gestiune

la următoarea.

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 19
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
19

Acest principiu asigură aplicarea pentru aceleași

elemente, structuri, domenii de activitate etc., a

acelorași metode de la o perioadă de gestiune la alta. Modificarea metodelor de la un an la altul trebuie să

fie determinată de o profundă motivație, cum ar fi:

fuziunea întreprinderii, modificarea legislației contabile sau fiscale, schimbarea politicii economice sau comerciale, etc.

2/5/2018

Principiul necompensării

prevede contabilizarea și prezentarea

distinctă în situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, a veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta lege și de standardele de contabilitate.

2/5/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 20
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
20

Prudența

prevede neadmiterea supraevaluării activelor și a veniturilor și/sau a subevaluării datoriilor și a cheltuielilor.

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 21
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
21

2/5/2018

Intangibilitatea

presupune că totalul bilanțului la începutul perioadei de gestiune curente trebuie să corespundă cu totalul bilanțului la sfârșitul perioadei de gestiune precedente

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
bilanțului la sfârșitul perioadei de gestiune precedente Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 2/5/2018 22

2/5/2018

22

Separarea patrimoniului şi datoriilor

 prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor despre patrimoniul şi datoriile entităţii,
 prevede prezentarea în situaţiile
financiare doar a informaţiilor despre
patrimoniul şi datoriile entităţii, care
trebuie contabilizate separat de
patrimoniul şi datoriile proprietarilor şi
ale altor entităţi;
Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

23

2/5/2018

Prioritatea conţinutului asupra formei

 – presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esenţa
 – presupune că informațiile prezentate
în situațiile financiare trebuie să
reflecte mai curînd esenţa și
conținutul faptelor economice, decît
forma juridică a acestora;
Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

24

2/5/2018

Evaluarea la cost de intrare

prevede elementele contabile

sînt
sînt

prezentate în situațiile financiare

evaluate la cost de achiziție sau la cost de

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

producție, cu excepția cazurilor prevăzute de standardele de contabilitate.

2/5/2018

25

Importanța relativă

prevede nu este necesară îndeplinirea

și privind
și
privind

cerințelor privind recunoașterea

evaluarea elementelor contabile,

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI

prezentarea, publicarea și consolidarea

informațiilor aferente acestora atunci cînd

efectele îndeplinirii cerințelor respective

sînt nesemnificative.

2/5/2018

26

Caracteristicile calitative

fundamentale sunt:

a) relevanța – prevede că

informațiile trebuie să fie importante pentru

utilizatori și să-i ajute să evalueze evenimentele

trecute, prezente sau

viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările anterioare ale acestora;

b) reprezentarea exactă

prevede că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie complete, imparțiale și fără erori.

2/5/2018

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 27
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
27

Caracteristicile calitative amplificatoare sunt:

a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conțină informații comparative, aferente perioadei

precedente, pentru toate elementele contabile raportate ale

perioadei de gestiune curente, dacă standardele de

contabilitate nu prevăd altfel;

Bazele Contabilității Autor: Lilia GRIGOROI 28
Bazele Contabilității
Autor: Lilia GRIGOROI
28

b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilității

utilizatorilor de a verifica direct sau indirect informațiile din situațiile financiare;

c) oportunitatea – presupune că informațiile sunt disponibile

utilizatorilor într-un timp util pentru a le influența deciziile;

d) inteligibilitatea – prevede că informațiile trebuie clasificate, caracterizate și prezentate în mod clar și concis.

2/5/2018