Sunteți pe pagina 1din 60

LISTA DE PREŢURI

FERESTRE DE MANSARDĂ
01.08.2019
FERESTRELE DE
MANSARDĂ FAKRO
ȘI BUCURIA DEA
TRĂI LA MANSARDĂ

FERESTRELE DE MANSARDĂ FAKRO


sunt proiectate pentru a desăvârși bucuria de a trăi în casa dumneavoastră de vis.
Lumina naturală din abundenţă și aerul proaspăt din mansarda dumneavoastră
vă vor spori starea de bine.
Bilanţul energetic corespunzător înseamnă costuri de încălzire reduse iar
soluţiile noastre ce măresc securitatea înseamnă o siguranţă sporită pentru
dumneavoastră.

2 www.fakro.ro
CUPRINS
INFORMAȚII GENERALE DESPRE FERESTRELE DE MANSARDĂ FAKRO. . . . . . . . . 4 - 11
CE NE FACE IMBATABILI?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  5
SISTEMUL thermoPro ȘI topSafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  7
CONSTRUCŢIA FERESTRELOR DE MANSARDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  9
TIPURILE ȘI CARACTERISTICILE FERESTRELOR DE MANSARDĂ FAKRO . . . . . . . . . . . . . . . 10  11
FERESTRE DE MANSARDĂ FAKRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 25
CU DUBLĂ ARTICULARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  13
PENTRU CASE PASIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  15
CU ÎNALTĂ EFICIENŢĂ ENERGETICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  17
CU ARTICULARE MEDIANĂ ȘI TÂMPLĂRIE DIN LEMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  19
PENTRU ÎNCĂPERI CU UMIDITATE RIDICATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  21
CU REZISTENŢĂ SPORITĂ LA EFRACŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  23
CU ACŢIONARE ELECTRICĂ ZWAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  25
RAME DE ETANȘARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 27
FERESTRE DE MANSARDĂ SUPERÎNALTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 29
FERESTRE BALCON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 31
FERESTRE ATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 33
ACCESORII PENTRU FERESTRELE DE MANSARDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 45
CUM ALEGEM ACCESORIILE POTRIVITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34  35
ACCESORII EXTERIOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36  37
ACCESORII INTERIOARE ȘI PENTRU OPERARE MANUALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38  41
ACCESORII MONTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  43
ACCESORII ELECTRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44  45
FERESTRE DE EVACUARE A FUMULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 47
FERESTRE TERMOIZOLANTE DE ACCES PE ACOPERIȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 49
LUMINATOARE, TREPTE ȘI RAME DE ETANȘARE COȘURI DE FUM . . . . . . . . . . . 50 - 51
TUNELE DE LUMINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 55
TUNELE DE LUMINĂ CU TUB RIGID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53
TUNELE DE LUMINĂ CU TUB FLEXIBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 - 55
FOLII PENTRU ACOPERIȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 57
SERVICII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 59

Cu ferestrele de mansa
mansardă
ardă FAKRO Ferestrele pot fi combinate în grupuri Introducând în fiecare an multe soluţii
redefinim nostalgia podu
podurilor
durilor și le pentru a forma suprafeţe vitrate uriașe. inovatoare, FAKRO sporește calitatea
redeschidem spre viitor și spre
sp lumină. De peste 25 de ani selectăm cele și extinde funcţionalitatea ferestrelor
Indiferent de designul lor, ferestrele
fere
restrele de mai bune materii prime și cele mai de mansardă. Toate acestea pentru ca
mansardă FAKRO își găsesc ccuib uib oriund
oriunde. noi tehnologii îndeplinind așteptările fiecare client să găsească o soluţie care
Diversitatea mare de modele le permite clienţilor din întreaga lume. să-i îndeplinească perfect cerinţele.
alegerea corectă a ferestrei
ei în funcţie dde
tipul și caracterul camerei
camere
rei sau nevoile d de
siguranţă.

3
CE NE FACE IMBATABILI?
CARACTERISTICILE UNICE ALE FERESTRELOR DE MANSARDĂ
FAKRO  CALITATE ÎNALTĂ A VIEŢII LA MANSARDĂ

IZOLAŢIE TERMICĂ SIGURANŢĂ


CONSUM MAI MIC DE ENERGIE PENTRU CASA TA CONFORTUL SPORIT

Structură eficientă Mai multă Bilanț energetic Sistemul topSafe


energetic lumină naturală sustenabil de consolidare a
structurii și feroneriei
ferestrelor
Una dintre priorităţile noas- Designul ferestrelor de Ferestrele de mansardă nu Ferestrele de mansardă
tre în procesul de producţie mansardă FAKRO asigură înseamnă numai lumină, trebuie să asigure atât
al ferestrelor de mansardă o mai bună luminare ci şi acumularea căldurii în siguranţa utilizatorilor, cât şi
FAKRO este eficienţa ener- a interiorului încăperii. timpul iernii şi menţinerea protecţie împotriva efracţiei.
getică. acesteia în interiorul încă- Sistemul patentat topSafe
Designul profilelor tocului și perii. Suprafaţa vitrată mare de consolidare a structurii
Designul special al ferestre- batantului, precum și mas- a ferestrelor de mansardă şi feroneriei ferestrelor de
lor FTT U8 Thermo cu carea canalului de ventilaţie FAKRO asigură şi un plus mansardă sporeşte semni-
coeficient Uw=0,58W/m2K în structura tocului, permit de căldură provenită de la ficativ gradul de protecţie
face ca acestea să fie cele pătrunderea unei cantităţi razele solare. împotriva efracţiei şi
mai eficiente energetic mai mari de lumină în orice protejează împotriva
ferestre de mansardă de pe încăpere. Designul adecvat ferestre- căderilor accidentale în
piaţă cu un singur pachet de lor de mansardă FAKRO timpul lucrărilor efectuate la
geam termoizolant. Acest asigură un bilanţ energetic acoperiş.
design permite ca în timpul sustenabil, reprezentat de
iernii căldura să fie acumula- diferenţa dintre aportul solar Principalele caracteristici ale
tă şi menţinută în interiorul și pierderile de căldură. sistemului topSafe sunt:
încăperii. - sistemul inovator de fixare
a balamalelor special profi-
Dotarea ferestrelor de late
mansardă FAKRO cu clapetă - miezul metalic care întă-
de aerare automată V40P reşte contraplaca,
oferă cantitatea optimă de - ranfortul părţii inferioare a
aer proaspăt în mansardă și cercevelei (sub mâner).
protejează împotriva răcirii
încăperii. Designul feres-
trelor de mansardă FAKRO
permite mari economii
de căldură în timpul iernii,
ceea ce duce la reducerea
cheltuielilor de încălzire.

4 www.fakro.ro
Ă FUNCŢIONALITATE
DE A LOCUI ÎN SIGURANŢĂ UȘURINŢA TA ÎN FOLOSIREA FERESTRELOR DE MANSARDĂ

Clasa III Protecţie Poziţionarea Clapetă de aerare Etanșeitate


de siguranţă împotriva efracţiei mânerului în partea V40P cu reglare ridicată
de jos automată

Geamul securizat şi sistemul Protecţia împotriva efracţiei Poziţionarea mânerului în La funcţionalitatea ridicată a Echiparea cu o garnitură
topSafe au ca rezultat final este o preocupare perma- partea de jos a cercevelei ferestrelor FAKRO contribuie suplimentară şi sistemul de
acordarea clasei de sigu- nentă pentru FAKRO. permite operarea uşoară a și clapeta de aerare automa- autoreglare a batantului
ranţă minim III conform EN Fereastra de mansardă ferestrelor montate corect, tă V40P, prin care cantitatea îmbunătăţesc semnificativ
13049 pentru întregul pro- FTP-V P2 Secure satisface conform DIN 5034-1* care optimă de aer proaspăt etanşeitatea ferestrelor.
dus, inclusiv pentru geam. clasa 2 de antiefracţie recomandă o înălţime mi- creează un microclimat Acest sistem inovator
FAKRO este prima com- RC 2 N conform EN 1627. nimă de 220 cm deasupra sănătos în încăpere, evitând simplifică montajul, asigură
panie care a introdus pe Utilizarea acestei ferestre podelei pentru marginea pierderile de căldură. poziţionarea corectă a
piaţă o ofertă completă de contribuie semnificativ la superioară a sticlei. Mânerul Etanşeizarea la apă este batantului în toc și funcţi-
ferestre de mansardă care gradul de siguranţă a clădirii. poziţionat în partea de jos asigurată chiar și în caz de onarea corespunzătoare a
au clasa de siguranţă minim este mereu la îndemână. vânt puternic. Protejează garniturilor din cauciuc în
III, stabilind un nou standard Montajul la înălţime mai împotriva prafului și a insec- timpul închiderilor și deschi-
în domeniul ferestrelor de mare asigură şi persoanelor telor din exterior. derilor repetate.
mansardă. înalte un acces confortabil
până la marginea ferestrei
deschise.
Datorită avantajelor aduse
de această poziţionare a
mânerului în partea de jos
a cercevelei, soluţia a fost
introdusă şi în oferta altor
producători de ferestre de
mansardă.

*Standard valabil pentru


piaţa germană

5
O NOUĂ DIMENSIUNE
A INOVAȚIEI
sistemul thermoPro
Ferestrele de mansardă din clasele PROFI și LUX sunt fabricate în sistemul thermoPro. Soluţiile introduse asigură calitatea
superioară și parametrii excelenţi ai ferestrei. Sistemul thermoPro îmbunătăţește eficienţa energetică, garantează durabilitatea
ridicată, asigură etanșeitatea perfectă și facilitează procesul de montaj al ferestrei.

TERMOIZOLAŢIE DURABILITATE
ÎMBUNĂTĂŢITĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ
A FERESTREI A LEMNULUI DATORITĂ CANALELOR DE DRENAJ
- Pierderi de căldură reduse și facturi la încălzire mai Canalele speciale de drenaj au fost introduse în colţurile
mici inferioare ale tocului pentru a permite evacuarea apei
- O nouă variantă de strat Low-E ce se aplică pe de condens care s-ar putea forma datorită deteriorării
sticlă accidentale a garniturilor de etanșare sau a profilelor de
- Introducerea de material izolator în colţurile infe- aluminiu. Profilele din lemn sunt astfel mult mai bine pro-
rioare ale cercevelei pentru a îmbunătăţi eficienţa tejate de efectul negativ al umezelii, fapt care le sporește
energetică a ferestrei durabilitatea.

ETANȘEITATE MONTAJ
ÎMBUNĂTĂŢITĂ FACIL
A FERESTREI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UȘURINŢĂ MAI MARE ÎN FOLOSIREA
PERMEABILITATEA LA AER FERESTRELOR DE MANSARDĂ
Datorită sistemului thermoPro, ferestrele deţin clasa de etan- Noile colţare, împreună cu folosirea șuruburilor
șare 3 sau 4 conform EN12207, reducând astfel pătrunderea Torx, permit un montaj mai ușor și mai rapid al
necontrolată a aerului în încăpere. Acest lucru este impor- ferestrelor de mansardă.
tant în special în asigurarea ventilaţiei mecanice.

6 www.fakro.ro
sistemul topSafe
Principalele caracteristici ale sistemului topSafe sunt:.

PROTECŢIE ANTIEFRACŢIE 1. ȘURUBURI


Sistemul special topSafe de consolidare a structurii şi feroneriei MAI LUNGI ȘI MAI GROASE
ferestrelor de mansardă sporeşte semnificativ gradul de protecţie
împotriva efracţiei şi protejează împotriva căderilor accidentale în
timpul lucrărilor efectuate la acoperiş.

2. MIEZ METALIC
CARE ÎNTĂREȘTE CONTRAPLACA

3. RANFORSAREA
PĂRŢII INFERIOARE A CERCEVELEI

7
CONSTRUCȚIA FERESTRELOR
DE MANSARDĂ
ELEMENTELE DE TÂMPLĂRIE
Construcția ferestrelor poate fi adaptată atât nivelului de umiditate din încăpere
cât și imaginației arhitecților.

din lemn cu aspect natural din lemn cu strat de poliuretan din profile PVC

Materia primă de bază pentru fabricarea Pentru încăperile cu nivel periodic ridicat de De asemenea, FAKRO oferă şi ferestre de
ferestrelor este lemnul de pin de cea mai umiditate (bucătării, băi), puteţi opta pentru mansardă cu profile din PVC, recomandate
bună calitate. Lemnul este impregnat cu ferestre de mansardă din lemn lăcuit în trei atât în încăperile cu nivel ridicat de umiditate
fungicid în vid şi lăcuit cu lac acrilic trans- straturi cu lac poliuretanic de culoare albă. cât şi în spaţii care necesită întreţinere uşoară
parent. Elementele interioare ale ferestrelor, cum (ex: săli de sport). Profilele multicamerale au
Ferestrele FAKRO pot fi utilizate în mai multe ar fi blocatorul cercevelei sau contraplaca armătură din oţel galvanizat. Materialul nu
tipuri de încăperi din mansardă. de fixare în trepte sunt fabricate din plastic absoarbe umezeală, fereastra fiind durabilă
alb, fapt ce îmbunătăţește estetica întregii şi rezistentă la coroziune. Ferestrele sunt
ferestre. Mânerul are culoarea argintie. disponibile şi în nuanţe de stejar auriu sau
pin. Profilele PVC FAKRO sunt în clasa A, cea
mai înaltă, conform standardelor Europene
EN 12608, valabile şi în România.

Lemnul folosit în fabricarea ferestrelor de mansardă FAKRO este obţinut din păduri cu
management planificat al exploatării lemnului.

ÎN ORICE CULOARE
La comandă, elementele de tâmplărie din lemn pot fi vopsite în orice culoare din gama RAL sau pot fi băiţuite și lăcuite
în nuanţele de mai jos:

stejar auriu tec mahon afromosia nuc

GARANŢII
Suntem SIGURI de CALITATE,
de aceea
a oferim gar
garanţii pe termen lung.

10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
FAKRO – prima fereastră pentru rezistenţa
pentru geamuri
de mansardă de pe piaţă pentru ferestre termopan și feronerie sticlei la grindină

certificată TÜV. Detalii despre garanţie sunt disponibile pe www.fakro.ro și la punctele de vânzare.

Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
8 www.fakro.ro
CLAPETELE
DE AERARE
Aerul din încăpere este Clapeta automată Clapeta de aerare Clapeta de aerare
întotdeauna proaspăt. V40P V35 V10
Având în vedere etanşeitatea are un debit de până la este eficientă datorită oferă posibilitatea reglării
tâmplăriei utilizate, în construcţii- 49m3/oră (în funcţie de faptului că fluxul de aer se manuale a fluxului de aer.
le moderne pot apărea lăţimea ferestrei) la o poate regla manual. Când Când este complet deschisă,
probleme de ventilaţie necores- diferenţă de presiune este complet deschisă, aceasta permite pătrunderea
punzătoare care, la rândul lor, pot de 10Pa. Prin debitul aceasta permite pătrunde- aerului proaspăt cu un debit
provoca formarea condensului autoreglabil se asigură un rea aerului proaspăt cu un de până la 9 m3/oră la o
în cameră. În scopul reducerii microclimat sănătos şi o debit de până la 41m3/oră la diferenţă de presiune de 10
acestui fenomen, ferestrele de cantitate optimă de aer o diferenţă de presiune de Pa. Clapeta de aerare V10 ar
proaspăt în încăpere, 10Pa, depinzând de lăţimea trebui folosită numai în spaţii
mansardă FAKRO sunt dotate
cu cheltuieli minime. ferestrei. Umiditatea aerului în care ventilaţia gravitaţio-
cu diferite tipuri de clapete de
din interiorul camerei este nală funcţionează bine.
aerare.
redusă în mod eficient,
limitându-se astfel şi feno-
menul de condens.

VARIANTELE DE GEAM STANDARD

GEAM U8 U6 R3 P5 U5 U4 R1 P2 U3 U2
TERMOPAN
CARACTERISTICI Pasiv Super- Acustic Anti-efracţie Super- Super- Acustic Anti-efracţie Termoizolator Termoizolator
termoizolator Super-termoizolator Super-termoizolator termoizolator termoizolator
Ug (conform EN 673) 0,3 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,7 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,1 W/m2K

FACTOR SOLAR g 0,48 0,47 0,46 0,48 0,53 0,46 0,51 0,52 0,53 0,53

NUMĂR DE CAMERE Triplucameral Dublucameral Dublucameral Dublucameral Dublucameral Dublucameral Unicameral Unicameral Unicameral Unicameral
STICLĂ EXTERIOARĂ + + + + + + + + + +
SECURIZATĂ
DISTANŢIER Termic TGI Termic TGI Termic TGI Termic TGI Termic TGI Oţel Termic TGI Termic TGI Termic TGI Oţel
STICLĂ INTERIOARĂ - + (clasa P2A) + (clasa P2A) + (clasa P2A) - - + (clasa P2A) + (clasa P2A) - -
LAMINATĂ
GAZ INERT Krypton Argon Argon Krypton Krypton Argon Krypton Argon Argon Argon

GEAMURILE
NONSTANDARD
- solar G; - colorat în masă W; - reflexiv H;
- mat texturat O; - rezistent la foc F; - vitraliu

Preţul în EUR fără TVA


Preţul în EUR cu TVA 9
FERESTRELE DE MANSARDĂ
sunt soluţia optimă folosită în construcţiile Funcţia de pivotare permite curăţarea copii sau coridoare). În încăperi cu un nivel
moderne. Ferestrele de mansardă luminează geamului exterior şi operarea rulourilor ridicat de umezeală (bucătării, băi, spălătorii,
interiorul încăperii, oferă panoramă şi asigură exterioare. uscătorii) pot fi folosite ferestre speciale din
aerisirea mansardei. În funcţie de tipul de PVC sau lemn lăcuit în trei straturi cu lac
spaţiu şi de cerinţele clientului, poate fi aleasă Ferestrele cu articulare mediană sunt poliuretanic alb.
fereastra de mansardă potrivită pentru orice cea mai populară soluţie datorită confortului Pentru clădiri unde se pune accent pe eco-
încăpere. şi uşurinţei în utilizare. Există mai multe nomisirea energiei, se recomandă ferestre cu
tipuri de ferestre de mansardă cu articulare geamuri foarte eficiente energetic, iar pentru
Ferestrele cu dublă articulare au un mediană, care diferă în privinţa parametrilor clădirile pasive există ferestre speciale FTT
design funcţional care asigură confort şi uşu- tehnici şi a dotărilor. Astfel, pot fi folosite Thermo U8.
rinţă în folosire. Funcţia de deschidere spre în diferite încăperi ale mansardei. Ferestrele Fereastra de mansardă cu rezistenţă sporită
exterior permite apropierea de marginea din lemn sunt montate în încăperile standard la efracţie FTP-V P2 Secure este recomandată
ferestrei şi asigură o panoramă neîngrădită. ale mansardei (dormitoare, camere pentru pentru acoperişuri joase şi pentru clădiri în

CLASIFICAREA FERESTRELOR DE MANSARDĂ

tip fereastră DUBLĂ ARTICULARE ARTICULARE MEDIANĂ

vizualizare

130 cm
α5

α3
10 cm
110
1

model FPP-V U5 FPP-V U3 FPU-V U5 FPU-V U3 PPP-V U3 FTT U8 FTT U6 FTT R3 FTP-V U5 FTP-V U4 FTP-V U3 FTP-V P2 FTP R1 FTS-V U2
preSelect preSelect preSelect preSelect preSelect Thermo

vizualizare

material lemn profile PVC lemn lemn lemn lemn


impregnate + — + + + +
cu fungicid în vid
în două
lemn lăcuit în două straturi în trei straturi — în două straturi în două straturi intr-un strat
straturi
tipul clapetei de aerare V40P V35 — V40P — V10

geam dublucameral unicameral dublucameral unicameral unicameral triplucameral dublucameral dublucameral dublucameral dublucameral unicameral unicameral unicameral unicameral
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ug (conform EN 673) 0,5 W/m K 1,0 W/m K 0,5 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 0,3 W/m K 0,5 W/m K 0,5 W/m K 0,5 W/m K 0,7 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,1 W/m2K

Uw 0,97 W/m2K 1,3 W/m2K 0,97 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 0,58 W/m2K 0,80 W/m2K 0,81 W/m2K 0,97 W/m2K 1,1 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K

coeficient Rw 33 dB 32 dB 33 dB 32 dB 32 dB 36 dB 38 dB 42 dB 33 dB 33 dB 32 dB 35 dB 39 dB 32 dB

sistem topSafe + + + + + —

sistem thermoPro + + + + + —

tip mâner de operare elegant elegant alb elegant elegant elegant standard

întredeschidere + + + + + +

garnituri 4 4 5 4 4 2

unghi de instalare 15-55° (85°) 15-55° (85°) 15-70° 15-90° 15-90° 15-90°

pagina 12 14 16 18 18 18

10 www.fakro.ro
care locuiesc multe familii, deoarece aceste Ferestrele cu articulare supramediană mansardă, rezultatul fiind sporirea semnifi-
locuinţe sunt cele mai vulnerabile la efracţie. duet au două canaturi: cel superior cu articu- cativă a cantităţii de lumină care pătrunde în
lare supramediană iar cel inferior fix, cu geam încăpere.
Ferestrele cu articulare supramediană de protecţie laminat. Ferestrele termoizolante de acces pe
se deschid pivotant iar axul de rotaţie este acoperiș sunt ferestre cu deschidere laterală
poziţionat deasupra mijlocului ferestrei, Fereastra balcon este o fereastră modernă, ce se recomandă pentru încăperi locuibile şi
astfel încât chiar şi o persoană înaltă poate fascinantă, cu două canaturi. îmbină avantajele ferestrei de mansardă cu
să se apropie de marginea ferestrei deschise. După deschiderea canaturilor, în mansardă cele ale ferestrei de serviciu.
Partea inferioară a canatului acţionează ca o se creează un balcon.
fereastră cu funcţie de deschidere superi- Ferestrele de evacuare a fumului sunt
oară iar partea superioară asigură luminare Ferestrele ATIC sunt concepute pentru parte a sistemului de ventilaţie gravitaţio-
suplimentară. a fi montate în încăperi unde acoperişul nală a fumului şi gazelor de ardere în caz de
întâlneşte un perete vertical. Aceste ferestre incendiu. În plus, permit ventilarea zilnică şi
pot fi combinate cu orice tip de fereastră de luminarea încăperilor.

CLASIFICAREA FERESTRELOR DE MANSARDĂ

ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ BALCON ATIC ARTICULARE ARTICULARE


INFERIOARĂ LATERALĂ
240 cm

190 cm

5° 5°
α3 α3
110 cm

110 cm
0 cm
c

70 cm
110
11

BDL/BDR P2
FTP-V P2 FTP-V U3 FTU-V U3 FYP-V U3 FDY-V U3 FGH-V P2 FWR U3
FTU-V U5 FTU-V U3 PTP-V U5 PTP-V U3 Secure Z-Wave Z-Wave proSky Duet proSky Galeria
BVP P2 FSP P1 FWL U3
BXP P2

lemn profile PVC lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn

+ — + + + + + + + + +

în trei straturi — în două straturi în două straturi în trei straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi

V40P V35 V40P V40P V40P V40P V40P V40P — — —

dublucameral unicameral dublucameral unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0,5 W/m K 1,0 W/m K 0,5 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,0 W/m K 1,1 W/m K 1,0 W/m K 1,1 W/m K 1,0 W/m2K

0,97 W/m2K 1,3 W/m2K 0,95 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,5 W/m2K 1,3 W/m2K — 1,3 W/m2K

33 dB 32 dB 34 dB 32 dB 35 dB 32 dB 32 dB 32 dB 32 dB 35 dB 37 dB — 34 dB

+ + + + + + + + — — —

+ + + + + + + — — — —

elegant elegant alb elegant — — elegant elegant elegant elegant slim — standard

+ + + — — + + — — — +

4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2
o
15-90° 15-90° 15-90° 15-90° 15-90° 20-65° 25-65° 35-55° (ferestre15-55
de mansardă) 20-60° 15-55°

20 20 22 24 24 28 28 30 32 46 48

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 11
FPPV preSelect
FPUV preSelect
PPPV preSelect

FERESTRELE CU DUBLĂ
ARTICULARE: PRIVELIȘTE
SUPERIOARĂ ȘI MEDIANĂ NEMĂRGINITĂ

FERESTRELE CU DUBLĂ ARTICULARE preSelect


O nouă generaţie de ferestre cu dublă articulare, cu două funcţii separate de deschidere a cercevelei: prin articulare mediană sau prin
articulare superioară. Articularea superioară permite fixarea cercevelei în poziţia dorită între 0° şi 35°, soluţie ce mărește spaţiul de utilizare
al încăperii și oferă o priveliște nelimitată spre exterior. Articularea mediană permite rotirea cercevelei până la 180°, în vederea curăţării
1800 U5 geamului exterior sau a operării ruloului parasolar. Un sistem inovator de balamale permite deschiderea cercevelei în siguranţă, atât prin
articulare mediană, cât şi prin articulare superioară: când una dintre articulaţii este activă, cealaltă este blocată. Metoda de deschidere poate
fi schimbată prin intermediul inversorului preSelect poziţionat la mijlocul tocului, accesibil când fereastra este deschisă.
U3 Mânerul de operare din gama „Elegant” montat în partea de jos permite operarea uşoară şi fixarea ferestrei în două poziţii de întredeschis.
Curăţare facilă a geamului exterior şi posibilitatea operării accesoriilor exterioare când fereastra este rotită şi blocată la 180°.
thermoPro Disponibile cu geam termoizolator U5 sau U3. Pot fi fabricate la comandă şi cu alte variante de geam.
Construite în sistemul topSafe ce conferă rezistenţă sporită la efracţie.
15550 Sistemul thermoPro îmbunătăţeşte calitatea şi performanţa ferestrelor.
Gamă largă de accesorii interioare şi exterioare. 10 GARANŢIE
Ani 20 GARANŢIE
Ani PE VIAŢĂ
Unghiul de instalare: între 15 şi 55° (la comandă până la 85°). GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan sticlei la grindină

12 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FPPV preSelect FPUV preSelect PPPV preSelect

thermoPro thermoPro thermoPro

-clapetă de aerare V40P cu reglare -clapetă de aerare V40P cu reglare -clapetă de aerare eficientă V35,
V40P automată, V40P automată, V35
-lemn de pin de cea mai bună -lemn de pin de cea mai bună -profile din PVC alb, de tip
calitate, stratificat şi impregnat cu calitate, stratificat şi impregnat cu multicameral, întărite cu profile U
fungicid în vid, fungicid în vid, din oţel. Disponibile şi în culoarea:
-lemn lăcuit în două straturi cu lac -lemn lăcuit în trei straturi cu lac - „stejar auriu” (PPP-V/GO),
acrilic ecologic cu aspect natural. poliuretanic de culoare albă GO
care creează un strat durabil și o - „pin natural” (PPP-V/PI),
suprafaţă a tocului perfect netedă. PI
-destinate în mod special încăperilor -materialul nu absoarbe umezeala,
cu nivel ridicat de umiditate fiind rezistent la coroziune şi la
(bucătării, băi). alţi factori de mediu. Concepute
pentru încăperi cu un nivel ridicat
de umezeală (băi, bucătării, piscine).

FERESTRE CU DUBLĂ ARTICULARE preSelect


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

LUX FPP-V U5 - 534 534 534 569 620 569 620 670 743 678 695 737 829 737
Uw=0,97 W/m2K - 635 635 635 677 738 677 738 797 884 807 827 877 987 877
LUX FPU-V U5 - 577 577 577 614 665 614 665 721 801 731 745 792 891 792
Uw=0,97 W/m2K - 687 687 687 731 791 731 791 858 953 870 887 942 1060 942
LUX FPP-V U3 - 358 358 358 382 413 382 413 446 528 464 491 491 554 528
Uw=1,3 W/m2K - 426 426 426 455 491 455 491 531 628 552 584 584 659 628
FPU-V U3 - 406 406 406 430 470 430 470 507 599 523 559 559 625 599
LUX
Uw=1,3 W/m2K - 483 483 483 512 559 512 559 603 713 622 665 665 744 713
LUX PPP-V U3 - 419 419 419 448 487 448 487 526 648 542 579 642 673 -
Uw=1,3 W/m2K - 499 499 499 533 580 533 580 626 771 645 689 764 801 -
LUX
PPP-V/GO U3 - 483 483 483 515 560 515 560 605 743 622 665 738 775 -
PPP-V/PI U3 - 575 575 575 613 666 613 666 720 884 740 791 878 922 -

RAMA DE ETANŞARE CEA MAI SOLICITATĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie rulou exterior rulou interior ARF
DE PROFESIONIȘTI XXDS AMZ New Line pagina 38
pagina 43 pagina 37

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 13
FTT U8 Thermo
FTT U6
FTT R3

GRIJĂ
PENTRU NATURĂ
FERESTRELE ȘI ECONOMII
SUPERTERMOIZOLATOARE PENTRU FAMILIE

FERESTRELE SUPERTERMOIZOLATOARE
CU DESCHIDERE MEDIANĂ
Ferestre de mansardă speciale, destinate caselor eficiente energetic şi caselor pasive. Structura specială cuprinde un geam
supertermoizolator amplasat într-o cercevea mai groasă - comparativ cu ferestrele obişnuite - şi un sistem de 5 garnituri de
etanşare. Aceasta construcţie minimizează fenomenul punţilor termice şi conferă o izolaţie mai bună.
1800
Ferestre de mansardă cu balamale amplasate deasupra jumătăţii înălţimii ferestrei, ceea ce influenţează pozitiv funcţionalitatea.
Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Închiderea se face prin intermediul încuietorii
1570° multipunct cu fixare în părţile laterale.
Curăţarea facilă a geamului exterior şi operarea accesoriilor exterioare când fereastra este rotită şi blocată la 180°.
Rezistenţă sporită la efracţie - sistemul topSafe.
Gamă largă de accesorii interioare (cu operare manuală) şi exterioare.
Unghiul de instalare: între 15° şi 70°.
FTT U8 Thermo este un sistem compus din fereastra de mansardă FTT U8,
rama de etanșare EHV-AT Thermo și setul de izolare XDK.
10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
Informaţiile despre montajul ferestrelor Thermo în combinaţii trebuie GARANŢIE
furnizate în momentul comenzii. În acest caz, ramele de etanșare vor conţine pentru geamuri pentru rezistenţa
module EHV-AT Thermo speciale pentru combinaţii. pentru ferestre termopan sticlei la grindină

14 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FTT U8 Thermo FTT U6 FTT R3
ERESTRE DE MA
SE F N
OA

SA
CELE MAI CĂLDUR

RDĂ
DE PE PIAȚĂ
CU U

T
AN
TT

o
L
U 8 T h e r mRMO

NS

IZO
GU

IN
RP
ACH TE
ET DE GEA M

- geam pasiv U8, -geam supertermoizolator U6. - geam acustic R3 cu coeficient


U8 U6 Uw = 0,80W/m2K cu rama R3 Rw = 42 dB
-Uw = 0,58 W/m2K cea mai standard (pag. 26), -lemn de pin de cea mai bună
“călduroasă” fereastră de mansardă Uw = 0,71W/m2K cu rama calitate, stratificat şi impregnat cu
de pe piaţă cu un singur pachet de EHV-AT Thermo (pag.26). fungicid în vid.
geam termopan. Rama de etanşare -lemn de pin de cea mai bună -lemn lăcuit în două straturi cu lac
EHV-AT Thermo este inclusă în set calitate, stratificat şi impregnat cu acrilic ecologic.
ca dotare standard. fungicid în vid.
-are inclus kit de izolare XDK ce -lemn lăcuit în două straturi cu lac
constă în folie permeabilă la vapori acrilic ecologic.
XDP şi folie impermeabilă XDS.
-lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat cu
fungicid în vid.
-lemn lăcuit în două straturi cu lac
acrilic ecologic.
FTT U8 Thermo sunt special destinate caselor pasive,
fapt confirmat și de certificatul Passive House

FERESTRE SUPERTERMOIZOLATOARE
dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
FTT U8 Thermo - 832 892 892 941 1051 941 1051 1166 1238 1193 1282 1282 1403 1282
LUX inclusiv rama EHV-AT Thermo
Uw=0,58 W/m2K - 990 1061 1061 1120 1251 1120 1251 1388 1473 1420 1526 1526 1670 1526
FTT U6 505 505 543 543 575 645 575 645 719 763 737 793 793 869 791
LUX
Uw=0,8 W/m2K 601 601 646 646 684 768 684 768 856 908 877 944 944 1034 941
FTT R3 - 555 597 597 633 709 633 709 791 839 811 873 873 955 871
LUX
Uw=0,81 W/m2K - 660 710 710 753 844 753 844 941 998 965 1039 1039 1136 1036

RAMA DE ETANȘARE pentru FTT U6 și FTT R3 - CEA MAI PERFORMANTĂ RAMĂ DE ETANȘARE
dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

EHV-AT Thermo 81 85 88 92 96 98 96 98 100 115 103 107 109 115 109


pentru învelitori proeminent ondulate 96 101 105 109 114 117 114 117 119 137 123 127 130 137 130

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT sset XDK rulou exterior rulou interior APF


DE PROFESIONIȘTI pentru FTT U6 și FTT R3 ARZ Z-Wave/Solar pagina 40
pagina 43 pagina 37

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 15
FTPV

ÎNALTĂ
FERESTRELE CU EFICIENŢĂ
ARTICULARE MEDIANĂ ENERGETICĂ

FERESTRELE CU ARTICULARE MEDIANĂ CU


GEAM DUBLUCAMERAL
Un design popular de ferestre, unde balamalele sunt amplasate la jumătatea înălţimii ferestrei.
Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Mânerul asigură şi blocarea în două poziţii
de întredeschis.
1800 U5 Curăţarea facilă a geamului exterior şi operarea accesoriilor exterioare când fereastra este rotită şi blocată la 180°.
Echipate cu geamuri dublucamerale cu înaltă eficienţă energetică, recomandate pentru clădirile unde accentul se pune pe
economia de energie.
U4 Construite în sistemul topSafe ce conferă rezistenţă sporită la efracţie.
Sistemul thermoPro îmbunătăţeşte calitatea şi performanţa ferestrelor de mansardă.
thermoPro
Gamă largă de accesorii interioare şi exterioare.
Posibilitatea de a fi dotate şi ulterior cu sistem electric de acţionare.
24 V

230V
1590° Unghiul de instalare: între 15° şi 90°.
10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan și feronerie sticlei la grindină

16 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FTPV U5 FTPV U4

thermoPro thermoPro

-clapetă de aerare V40P cu reglare -clapetă de aerare V40P cu reglare


V40P automată, V40P automată,
-geam termopan dublucameral -geam termopan dublucameral
U5 supertermoizolator U5 (cu trei foi U4 supertermoizolator U4 (cu trei foi
de sticlă), (Uw=0,97W/m2K cu rama de sticlă), (Uw=1,1 W/m2K cu rama
standard; Uw=0,86W/m2K cu rama standard; Uw=1,0 W/m2K cu rama
EHV-AT Thermo) EHV-AT Thermo)
-lemn de pin de cea mai bună -lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat cu calitate, stratificat şi impregnat cu
fungicid în vid, fungicid în vid,
-lemn lăcuit în două straturi cu lac -lemn lăcuit în două straturi cu lac
acrilic ecologic cu aspect natural. acrilic ecologic cu aspect natural.

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

LUX FTP-V U5 336 360 387 387 410 460 410 449 490 565 524 565 565 627 593
Uw=0,97 W/m2K 400 428 461 461 488 547 488 534 583 672 624 672 672 746 706
FTP-V U4 239 256 273 273 277 312 277 300 333 356 349 377 395 412 399
PROFI 284 305 325 325 330 371 330 357 396 424 415 449 470 490 475
Uw=1,1 W/m2K

RAMA DE ETANŞARE CEA MAI SOLICITATĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie rulou exterior rulou interior ARF
DE PROFESIONIȘTI XXDS AMZ New Line pagina 38
pagina 43 pagina 37

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 17
FTP
FTPV
FTSV

FERESTRELE CU MODELELE
ARTICULARE MEDIANĂ CLASICE

FERESTRELE CU ARTICULARE MEDIANĂ


Un design popular de ferestre, unde balamalele sunt amplasate la jumătatea înălţimii ferestrei.
Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Mânerul asigură şi blocarea în două poziţii
de întredeschis.
1800
Curăţarea facilă a geamului exterior şi operarea accesoriilor exterioare când fereastra este rotită şi blocată la 180°.
Gamă largă de accesorii interioare şi exterioare.
24 V 1590° Posibilitatea de a fi dotate şi ulterior cu sistem electric de acţionare.
230V Unghiul de instalare: între 15° şi 90°.

10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan și feronerie sticlei la grindină

18 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FTP R1 FTPV FTSV U2

thermoPro thermoPro

-sistemul topSafe - rezistenţă sporită -clapetă de aerare V40P cu reglare -clapetă de aerare V10,
la efracţie, V40P automată, V10
-sistemul thermoPro îmbunătăţeşte -sistemul topSafe - rezistenţă sporită -geam termopan U2,
thermoPro
calitatea şi performanţa ferestrelor de la efracţie, U2
mansardă, -sistemul thermoPro îmbunătăţeşte -lemn de pin de cea mai bună
- geam acustic R1, thermoPro
calitatea şi performanţa ferestrelor de calitate, stratificat şi impregnat cu
R1 mansardă, fungicid în vid,
-lemn de pin de cea mai bună -geam termopan de siguranţă P2, -lemn lăcuit cu lac acrilic ecologic
calitate, stratificat şi impregnat cu P2 cu aspect natural.
fungicid în vid, -geam termopan U3,
-lemn lăcuit în două straturi cu lac U3
acrilic ecologic cu aspect natural.
-lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat cu
fungicid în vid,
-lemn lăcuit în două straturi cu lac
acrilic ecologic cu aspect natural.

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

FTP R1 298 320 342 342 364 408 364 408 456 511 476 511 511 561 511
PROFI
Uw=1,3 W/m2K 355 381 407 407 433 486 433 486 543 608 566 608 608 668 608
FTP-V P2 234 251 271 271 287 321 287 321 358 401 375 403 403 442 403
PROFI Uw=1,3 W/m2K 278 299 322 322 342 382 342 382 426 477 446 480 480 526 480
FTP-V U3 219 235 252 252 250 293 250 281 305 341 318 342 352 375 376
PROFI
Uw=1,3 W/m2K 261 280 300 300 298 349 298 334 363 406 378 407 419 446 447
FTS-V U2 175 191 205 205 209 234 209 221 248 272 268 281 281 294 296
STANDARD
Uw=1,3 W/m2K 208 227 244 244 249 278 249 263 295 324 319 334 334 350 352

RAMA DE ETANŞARE CEA MAI SOLICITATĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie r
rulou exterior rulou interior ARF
DE PROFESIONIȘTI XDS AMZ New Line pagina 38
pagina 43 pagina 37

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 19
FTUV
PTPV

FERESTRELE DESTINATE
ÎNCĂPERILOR CU NIVEL PRIETENE CU
RIDICAT DE UMIDITATE UMEZEALA

FERESTRELE CU ARTICULARE MEDIANĂ


CU REZISTENŢĂ RIDICATĂ LA UMEZEALĂ
Un design popular de ferestre, unde balamalele sunt amplasate la jumătatea înălţimii ferestrei, proiectate pentru încăperi
cu umiditate ridicată.
Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Mânerul asigură şi blocarea în două poziţii
1800 U5 de întredeschis.
Curăţarea facilă a geamului exterior şi operarea accesoriilor exterioare când fereastra este rotită şi blocată la 180°.
Disponibile cu geam termoizolator U5 sau U3. Pot fi fabricate la comandă şi cu alte variante de geam.
U3 Rezistenţă sporită la efracţie - sistemul topSafe.
Sistemul thermoPro îmbunătăţeşte calitatea şi performanţa ferestrelor de mansardă.
thermoPro Gamă largă de accesorii interioare şi exterioare.
Posibilitatea de a fi dotate şi ulterior cu sistem electric de acţionare.
24 V

230V
1590° Unghiul de instalare: între 15° şi 90°.
10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan și feronerie sticlei la grindină

20 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FTUV PTPV

thermoPro thermoPro

-clapetă de aerare V40P cu reglare -clapetă de aerare eficientă V35,


V40P automată, V35
-lemn de pin de cea mai bună -profile din PVC alb, de tip
calitate, stratificat şi impregnat cu multicameral, întărite cu profile U
fungicid în vid, din oţel. Disponibile şi în culoarea:
-lemn lăcuit în trei straturi cu lac - „stejar auriu” (PTP-V/GO),
poliuretanic de culoare albă GO
care creează un strat durabil și o - „pin natural” (PTP-V/PI),
suprafaţă a tocului perfect netedă. PI
-destinate în mod special încăperilor -materialul nu absoarbe umezeala,
cu nivel ridicat de umiditate fiind rezistent la coroziune și la alţi
(bucătării, băi). factori de mediu.
-concepute pentru încăperi cu nivel
ridicat de umezeală (băi, bucătării,
piscine)
FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ CU REZISTENŢĂ RIDICATĂ LA UMEZEALĂ
dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

FTU-V U5 376 405 434 434 461 516 461 516 577 646 602 648 648 711 648
LUX
Uw=0,97 W/m2K 447 482 516 516 549 614 549 614 687 769 716 771 771 846 771
FTU-V U3 245 264 284 284 301 337 301 337 376 421 393 423 423 464 423
PROFI
Uw=1,3 W/m2K 292 314 338 338 358 401 358 401 447 501 468 503 503 552 503
LUX PTP-V U5 378 406 436 436 433 484 433 484 544 607 566 607 607 667 649
Uw=0,95 W/m2K 450 483 519 519 515 576 515 576 647 722 674 722 722 794 772
PROFI PTP-V U3 243 261 280 280 297 334 297 334 361 404 390 404 417 443 417
Uw=1,3 W/m2K 289 311 333 333 353 397 353 397 430 481 464 481 496 527 496
PTP-V/GO U3 293 313 337 337 358 400 358 400 448 501 467 501 501 552 501
PROFI
PTP-V/PI U3 349 372 401 401 426 476 426 476 533 596 556 596 596 657 596

RAMA DE ETANŞARE CEA MAI SOLICITATĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie rulou exterior jaluzele AJP
DE PROFESIONIȘTI XXDS AMZ New Line pagina 38
pagina 43 pagina 37

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 21
FTPV Secure
FTUV Secure

FERESTRELE VIAŢĂ FĂRĂ


ANTIEFRACŢIE GRIJI

FERESTRELE SECURE CU ARTICULARE MEDIANĂ


CU REZISTENŢĂ SPORITĂ LA EFRACŢIE
Ferestre construite în sistem topSafe și echipate cu: noul sistem de prevenire a demontării geamului, sticlă laminată antiefracţie
clasa P2A şi mâner cu încuietoare. Aceste ferestre nu mai necesită măsuri de protecţie suplimentare, cum ar fi încuietori supli-
mentare care îngreunează utilizarea ferestrelor.
Mâner cu funcţie de blocare care previne deschiderea cercevelei din exterior. Montat în partea de jos a ferestrei, mânerul
permite operarea uşoară şi fixarea în două poziţii de întredeschis.
Clapetă de aerare V40P cu reglare automată.
1800
Curăţarea facilă a geamului exterior şi operarea accesoriilor exterioare când fereastra este rotită şi blocată la 180°.
Sticlă laminată antiefracţie clasa P2A.
P2 thermoPro
Sistemul thermoPro îmbunătăţeşte calitatea şi performanţa ferestrelor.
Gamă largă de accesorii interioare şi exterioare.
1590°
Unghiul de instalare: între 15° şi 90°.
10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan și feronerie sticlei la grindină

22 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
ANTIEFRACŢIE ANTIEFRACŢIE

FTPV P2 FTUV P2 Ferestrele FTP-V P2 Secure și FTU-V P2


Secure Secure Secure corespund cerinţelor europene
antiefracţie RC 2 N, clasa a II-a,
conform EN 1627

thermoPro thermoPro

e clasa P2A
Sticlă laminată antiefracţie
-lemn de pin de cea mai bună -lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat cu calitate, stratificat şi impregnat cu
fungicid în vid, fungicid în vid,
-lemn lăcuit în două straturi cu lac -lemn lăcuit în trei straturi cu lac
acrilic ecologic cu aspect natural. poliuretanic de culoare albă
care creează un strat durabil și o
suprafaţă a tocului perfect netedă,
-destinate în mod special încăperilor
Sistem de protecţie împotriva
cu nivel ridicat de umiditate
demontării geamului
(bucătării, băi)

protejează împotriva tentativelor de pătrundere forţată în locuinţă prin:


- lovirea părţii superioare a ferestrei,
- forţarea mânerului,
- demontarea geamului,
- spargerea geamului.
Mâner

â cu încuietoare
î i

FERESTRE CU REZISTENŢĂ SPORITĂ LA EFRACŢIE


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

FTP-V P2 Secure 288 308 330 330 364 424 364 424 470 525 486 505 505 555 505
LUX
Uw=1,3 W/m2K 343 367 393 393 433 505 433 505 559 625 578 601 601 660 601
FTU-V P2 Secure 332 354 380 380 418 488 418 488 541 603 559 581 581 639 581
LUX
Uw=1,3 W/m2K 395 421 452 452 497 581 497 581 644 718 665 691 691 760 691

RAMA DE ETANŞARE CEA MAI SOLICITATĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie rulou exterior rulou interior APF
DE PROFESIONIȘTI XXDS AMZ New Line pagina 40
pagina 43 pagina 37

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 23
FTPV Z-Wave
FTUV Z-Wave

FERESTRELE OPERATE PENTRU CASE


DE LA DISTANŢĂ INTELIGENTE

FERESTRELE ELECTRO CU ARTICULARE MEDIANĂ,


CU MODUL ZWAVE
Ferestre cu articulare mediană, dotate din fabricaţie cu motor, transformator, senzor de ploaie şi telecomandă pentru a permite
operarea de la distanţă. Au un sistem electric complet ce permite conectarea simplă şi rapidă la reţeaua de 230 V.
Operare uşoară prin telecomandă. La rotirea mânerului cu 90°, cerceveaua este deconectată de la dispozitivul de comandă.
1800
Senzorul de ploaie închide automat cerceveaua în timpul ploii.
Disponibile cu geam termoizolator U5 sau U3. Pot fi fabricate la comandă şi cu alte variante de geam.
Rezistenţă sporită la efracţie - sistemul topSafe.
U5 U3 Sistemul thermoPro îmbunătăţeşte calitatea şi performanţa ferestrelor de mansardă.
Accesoriile din versiunea electrică sunt echipate cu modulul Z-Wave. Pe tocul ferestrei există contactori pentru instalarea simplă şi
thermoPro rapidă a rulourilor electrice interioare şi exterioare.
Unghiul de instalare: între 15° şi 90°.
1590°
10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ 2Ani
GARANŢIE
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa pentru echipamentele
pentru ferestre termopan și feronerie sticlei la grindină electrice

24 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FTPV Z-Wave FTUV Z-Wave

thermoPro
rmo
oPro
oPro thermoPro
moP
oPro

-clapetă de aerare V40P cu reglare -clapetă de aerare V40P cu reglare


V40P automată, V40P automată,
-lemn de pin de cea mai bună -lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat cu calitate, stratificat şi impregnat cu
fungicid în vid, fungicid în vid,
-lemn lăcuit în două straturi cu lac -lemn lăcuit în trei straturi cu lac
acrilic ecologic cu aspect natural. poliuretanic de culoare albă
-mască motor de culoare argintie. care creează un strat durabil și o
suprafaţă a tocului perfect netedă,
-destinate în mod special încăperilor
cu nivel ridicat de umiditate
(bucătării, băi).
-mască motor de culoare albă.

FERESTRE Z-WAVE CU ARTICULARE MEDIANĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(dimensiunile exterioare ale tocului)

suprafaţa vitrată [m2] 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

FTP-V U5 Z-Wave 679 706 730 730 784 857 784 857 895 934 921 954 954 1012 954
LUX
Uw=0,97 W/m2K 808 840 869 869 933 1020 933 1020 1065 1111 1096 1135 1135 1204 1135
FTU-V U5 Z-Wave 735 766 790 790 850 930 850 930 970 1014 999 1036 1036 1097 1036
LUX
Uw=0,97 W/m2K 875 912 940 940 1012 1107 1012 1107 1154 1207 1189 1233 1233 1305 1233
LUX FTP-V U3 Z-Wave 604 625 640 640 690 751 690 751 772 793 793 814 814 856 814
Uw=1,3 W/m2K 719 744 762 762 821 894 821 894 919 944 944 969 969 1019 969
LUX FTU-V U3 Z-Wave 692 717 733 733 790 862 790 862 885 909 909 934 934 981 934
Uw=1,3 W/m2K 823 853 872 872 940 1026 940 1026 1053 1082 1082 1111 1111 1167 1111

RAMA DE ETANŞARE CEA MAI SOLICITATĂ


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie rulou exterior rulou interior
DE PROFESIONIȘTI XXDS AMZ Z-Wave ARF Z-Wave
pagina 43 pagina 37 pagina 38

- vedeţi rame de etanşare la pag. 26-27 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
- vedeţi accesorii la pag. 34-45 şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 25
RAMELE DE ETANŞARE
Pentru a asigura montarea corectă a ferestrelor în structura acoperişului sunt necesare rame de etanşare. Proiectate cu precizie,
elementele ramelor permit o îmbinare etanşă a ferestrelor cu materialul învelitor. Rolul ramelor este atât drenarea eficientă a apei cât şi
protecţia împotriva vântului.
Datorită faptului că există o gamă foarte largă de învelitori, în oferta FAKRO există mai multe tipuri de rame de etanşare. Acestea sunt
fabricate din tablă de aluminiu şi protejate cu o vopsea poliesterică. Culoarea de bază este gri-maro (RAL 7022), fiind în armonie cu
culorile tipice învelitorilor.
La comandă, ramele de etanşare pot fi fabricate în orice culoare din gama RAL.
Pentru învelitorile din Cu sau Ti-Zn (TC), FAKRO pune la dispoziţie ramele EEV/CU sau EEV/TC.
Tip rame Înălţimea maximă
Tipuri de învelitori Combinaţii posibile Panta acoperișului
de etanşare a profilului învelitorii [mm]

învelitori plate: ESV 10 (2 x 5) 15° – 90°


— şindrilă bituminoasă
ES — tablă plană moale
— ardezie ESJ 10 (2 x 5) 20° – 90°

învelitori ondulate: EZN-A 45 15° – 90°


— ţiglă ceramică
EZ — ţiglă metalică
EZV-A 45 15° – 90°
— ţiglă beton EZJ-A 45 20° – 90°

învelitori proeminent ondulate:


— ţiglă ceramică
EH — ţiglă metalică
EHN-A 90 15° – 90°
— ţiglă beton

învelitori plate:
EZ — ţiglă netedă
EZV-F 50 15° – 90°

ETV-A — — 20° – 55°


învelitori plate:
ET — stuf
ETV-B — — 20° – 55°

învelitori plate:
EG — solzi groşi
EGV 24 ÷ 32, 2 x (12 ÷ 16) 25° – 90°

învelitori plate:
EB — tablă plană dură prefălţuită (click)
EBV-A — 15° – 90°

EEV — 15° – 90°


învelitori plate:
EE — tablă plană moale
EEJ 20° – 90°

învelitori proeminent ondulate:


EHV-AT Thermo
EHV-AT — ţiglă ceramică
cu izolație termică 90 15° – 90°
Thermo — ţiglă metalică suplimentară
— ţiglă beton
învelitori plate:
— şindrilă bituminoasă ESA 10 (2 x 5) 10° – 75°
— tablă plană moale
învelitori ondulate:
— ţiglă ceramică
EA — ţiglă metalică EZA-A 45 10° – 75°
(+10°) — ţiglă beton
învelitori proeminent ondulate:
— ţiglă ceramică EHA-A 90 10° – 75°
— ţiglă metalică
— ţiglă beton

EFW membrană pentru acoperiș terasă EFW — 8 (2 x 4) 0° – 15°


(+15°)

combinaţia pe orizontală, combinaţia pe verticală, combinaţia în bloc

26 www.fakro.ro
RAME DE ETANŞARE PENTRU FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ ŞI DUBLĂ ARTICULARE
dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
EHV-AT Thermo 81 85 88 92 96 98 96 98 100 115 103 107 109 115 109
pentru învelitori proeminent ondulate
(cu jgheab de drenaj inclus) 96 101 105 109 114 117 114 117 119 137 123 127 130 137 130
EZV-A + XDP 75 80 84 84 86 90 86 90 94 105 96 98 100 105 100
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 95 100 100 102 107 102 107 112 125 114 117 119 125 119
EZV-A pentru învelitori ondulate 53 59 63 63 65 69 65 69 71 83 75 77 79 83 79
(cu jgheab de drenaj inclus) 63 70 75 75 77 82 77 82 84 99 89 92 94 99 94
ESV 50 52 57 57 59 61 59 61 66 75 68 71 73 75 73
pentru învelitori plate 60 62 68 68 70 73 70 73 79 89 81 84 87 89 87
EHV-A 59 63 69 69 71 74 71 74 77 93 79 81 85 93 88
pentru învelitori proeminent ondulate
(cu jgheab de drenaj inclus) 70 75 82 82 84 88 84 88 92 111 94 96 101 111 105
EBV-A 60 64 70 70 72 76 72 76 78 92 82 86 88 92 88
tablă plană prefălţuită (click)
(cu jgheab de drenaj inclus) 71 76 83 83 86 90 86 90 93 109 98 102 105 109 105
ESA, EZA pentru modificarea 216 220 230 230 244 248 244 248 256 284 262 268 274 278 278
unghiului de instalare 257 262 274 274 290 295 290 295 305 338 312 319 326 331 331
EFW 236 236 254 254 254 286 280 286 302 360 308 312 338 338 354
sistem pentru acoperiş terasă 281 281 302 302 302 340 333 340 359 428 367 371 402 402 421
Pentru alte tipuri de rame, solicitaţi informaţii despre preţ și termen de livrare.

SISTEMELE DE COMBINARE
Sistemele de combinare permit gruparea ferestrelor în linie
verticală, orizontală sau în blocuri.
Distanţa standard între ferestre, atât pe linie verticală cât şi
pe linie orizontală, este de 10 cm. Sistemul de combinaţii
FAKRO este alcătuit din şapte module, cu ajutorul cărora se
poate realiza orice combinaţie dorită.
La comandă, pot fi fabricate sisteme de combinaţii pentru ferestre montate cu B2/1 B1/2 B2/2
altă distanţă între ele decât cea standard (10 cm). Combinaţia Combinaţia Combinaţia
pe orizontală pe verticală în bloc

EZV-A EZV-A
KZV-A-1 KZV-A-3 KXV-4 KXV-6 KZV-A-1 KZV-A-2 KZV-A-2 KZV-A-3
KXV-4 KXV-5 KXV-6

Combinaţia pe orizontală Combinaţia pe orizontală


B2/1 KDV KZV-A-1 KZV-A-3 B4/1 KZV-A-1 KZV-A-2 KZV-A-3

Combinaţia pe verticală Combinaţia în bloc Combinaţia în bloc


B1/2 B2/2 B3/2

RAME DE ETANŞARE COMBI PENTRU FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ ŞI DUBLĂ ARTICULARE


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
KSV (1,2,3) 50 52 57 57 59 61 59 61 66 75 68 71 73 75 73
pentru învelitori plate
(cu jgheab de drenaj inclus) 60 62 68 68 70 73 70 73 79 89 81 84 87 89 87
KZV (1,2,3) KXV (4,5,6) 53 59 63 63 65 69 65 69 71 83 75 77 79 83 79
pentru învelitori ondulate
(cu jgheab de drenaj inclus) 63 70 75 75 77 82 77 82 84 99 89 92 94 99 94
53 59 63 63 65 69 65 69 71 83 75 77 79 83 79
KDV 63 70 75 75 77 82 77 82 84 99 89 92 94 99 94
Pentru învelitori din Cu sau Ti-Zn alegeţi rame de etanşare din Cu sau Ti-Zn, disponibile la comandă.

EEV/CU EEV/TC Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 27
FYPV proSky
FDYV Duet proSky

FERESTRELE ...SAU ACOPERIȘUL


SUPERÎNALTE TĂU DE STICLĂ

FERESTRELE CU ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ


Pivotarea ferestrelor la o înălţime mai mare (deasupra liniei mediane), ajutată de sistemul performant de balamale (patent FAKRO),
permite ca partea de jos să ofere avantajele ferestrelor cu dublă articulare, în timp ce partea de sus oferă o luminare suplimentară.
Cerceveaua se deschide şi poate să rămână în orice poziţie până la un unghi de 45°.
1600
Sunt singurele ferestre de mansardă de pe piaţă care răspund cerinţelor normei DIN 5034-1 în condiţiile montării pe un acoperiş
cu panta cuprinsă între 39˚- 43˚. Conform DIN 5034-1 (referitoare la luminatul încăperilor), după instalare, partea inferioară a ferestrei
trebuie să fie situată la o înălţime de minim 95 de cm faţă de podea, iar partea superioară la o înălţime de minim 220 cm.
U3 Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Mânerul asigură şi blocarea în două poziţii de
întredeschis.
thermoPro
Clapetă de aerare V40P cu reglare automată.
Disponibile în varianta de bază cu geam termoizolator U3.
Ferestrele se pot roti până la 160° în vederea curăţării geamului exterior.
Rezistenţă sporită la efracţie - sistemul topSafe. 10
GARANŢIE
Ani 20
GARANŢIE
Ani PE VIAŢĂ
Sistemul thermoPro îmbunătăţeşte calitatea şi performanţa ferestrelor. GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
Gamă largă de accesorii interioare. pentru ferestre termopan sticlei la grindină

28 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FYPV proSky FDYV Duet proSky

thermoPro thermoPro

-ferestre într-un singur canat, -ferestre cu două canaturi suprapuse,


partea inferioară fixă fiind dotată cu
-sunt disponibile în dimensiuni cu geam de siguranţă,
lungime de până la 206 cm, -sunt disponibile în dimensiuni cu
2065° -unghiul de instalare: între 20° şi 65°, lungime de până la 255 cm,
2565° -unghiul de instalare: între 25° şi 65°,
-lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat cu -lemn de pin de cea mai bună
fungicid în vid. calitate, stratificat şi impregnat cu
-lemn lăcuit în două straturi cu lac fungicid în vid.
acrilic ecologic. -lemn lăcuit în două straturi cu lac
acrilic ecologic.

LUX
FERESTRE CU ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ CU DOUĂ CANATURI SUPRAPUSE
dimensiunile ferestrelor [cm] 78x140 78x160 78x180 78x206 94x140 94x160 94x180 94x206 dimensiunile ferestrelor [cm] 78x186 78x206 94x186 94x206 94x255
(dimensiunile exterioare ale tocului)
78x140 78x160 94x140 94x160 94x160
78x50 78x50 94x50 94x50 94x98

0,73 0,85 0,96 1,12 0,92 1,07 1,22 1,42


suprafaţa vitrată [m2] 1,07
codul 07 13 40 42 09 80 41 43 0,73 0,85 0,92 1,07
2
577 653 707 781 649 745 817 - suprafaţa vitrată [m ] 0,67
LUX FYP-V U5 proSky 0,18 0,18 0,23 0,23

Uw=0,97 W/m2K 687 777 841 929 772 887 972 - codul CA CB DA DB DD

FYP-V U3 proSky 422 478 519 573 476 547 599 657 FDY-V U3 503 553 549 597 795
PROFI Duet proSky
Uw=1,3 W/m2K 502 569 618 682 566 651 713 782 2
Uw=1,3 W/m K 599 658 653 710 946

RAME PENTRU FERESTRE CU ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ RAME PENTRU FERESTRE CU DOUĂ CANATURI
dimensiunile ferestrelor [cm] 78x140 78x160 78x180 78x206 94x140 94x160 94x180 94x206 dimensiunile ferestrelor [cm] 78x186 78x206 94x186 94x206 94x255
codul 07 13 40 42 09 80 41 43 codul CA CB DA DB DD

ESV 66 75 82 91 71 86 93 105 ESV 82 91 93 105 123


pentru învelitori plate 79 89 98 108 84 102 111 125 pentru învelitori plate 98 108 111 125 146
EZV-A pentru învelitori ondulate 71 83 96 105 77 91 105 115 EZV-A pentru învelitori ondulate 96 105 105 115 133
(cu jgheab de drenaj inclus) 84 99 114 125 92 108 125 137 (cu jgheab de drenaj inclus) 114 125 125 137 158

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT sset XDP ru exterior


rrulou rulou interior ARF
DE PROFESIONIȘTI pagina 43 AM
AMZ New Line pagina 38
pagina 37

- vedeţi accesorii la pag. 34-45 Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 29
FGHV

EXCEPŢIONALELE ...ÎN TĂRÂMUL


FERESTRE BALCON PĂSĂRILOR!

FERESTRELE BALCON GALERIA


Ferestre inovatoare, în două canaturi suprapuse, cu dimensiuni generoase care, prin simpla deschidere, se transformă într-un balcon
ce ne invită la aer curat şi de unde putem admira peisajul panoramic.
Închiderea se face prin intermediul încuietorii multipunct cu fixare în părţile laterale.
1600
Clapetă de aerare V40P cu reglare automată.
Atât canatul superior cât şi cel inferior sunt dotate cu sticlă laminată antiefracţie clasa P2A.
P2 Lemn de pin de cea mai bună calitate, stratificat şi impregnat cu fungicid în vid.
Lemn lăcuit în două straturi cu lac acrilic ecologic.
Canatul superior cu dublă articulare, cu două funcţii separate de deschidere a cercevelei: prin articulare mediană şi prin articulare
superioară.
Rezistenţă sporită la efracţie - sistemul topSafe.
3555°
Gamă largă de accesorii interioare.
Unghiul de instalare: între 35° şi 55°. 10 Ani
GARANŢIE
20
GARANŢIE
Ani PE VIAŢĂ
Se recomandă instalarea în planul acoperișului, fără perete atic. GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan sticlei la grindină

30 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, completaţi garanţia produselor cu garanţia pentru montajul acestora
FGHV P2

FAKRO FAKRO
- Canatul superior se deschide până La închiderea cercevelei, balustrada este ascunsă fiind astfel
la un unghi de 45°. protejată de murdărie prin intermediul profilelor laterale
- Balustradele laterale sunt integrate metalice ale ferestrei.
în cerceveaua inferioară şi se Astfel, aspectul estetic al ferestrei închise rămâne neschimbat.
deplasează înainte în timpul
deschiderii cercevelei. La
închiderea cercevelei, balustrada
este ascunsă, nefiind vizibilă pe
suprafaţa acoperișului
- Echipată ca standard cu set de
termoizolare XDP.

CU DOUĂ CANATURI SUPRAPUSE RAME DE ETANŞARE Instalarea ferestrelor balcon poate fi


realizată numai de personal calificat.
dimensiunile ferestrelor [cm] 94x255 dimensiunile ferestrelor [cm] 94x255
94x160
Costul instalării este determinat pentru
codul DD
94x98 fiecare caz în parte.
EHV-AT Thermo 190
(cu jgheab de drenaj inclus) 226
1,07 EZV-A/G pentru învelitori ondulate 118 Instalarea ferestrei balcon FGH-V în com-
(cu jgheab de drenaj inclus) 140
suprafaţa vitrată [m2] binaţie cu fereastra FDY-V Duet proSky,
0,67
ESV/G 118
codul DD poate fi realizată numai prin utilizarea
pentru învelitori plate 140
118
ramei de etanşare K__ / G.
LUX FGH-V P2 Galeria 2130 K__/G
Uw=1,5 W/m2K 2535 (cu jgheab de drenaj inclus) 140

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT r
rulou exterior rulou interior
DE PROFESIONIȘTI AMZ New Line I ARF III
canatul superior 104 canatul superior 118
94x160 124 94x160 140
canatul inferior 82 canatul inferior 97
94x98 98 94x98 115

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 31
BDR, BDL
BVP
BXP

CEA MAI
FERESTRELE DE MANSARDĂ FRUMOASĂ
COMBINATE CU FERESTRELE ATIC PERECHE

FERESTRELE ATIC
Ferestrele atic se montează în peretele vertical, la întâlnirea cu planul acoperişului, pentru a se combina cu ferestrele de
P2 mansardă FAKRO.
Sunt dotate cu geam de siguranţă P5 sau P2 şi feronerie inovatoare cu sistem de închidere multipunct.
P5 Lemn de pin de cea mai bună calitate, stratificat şi impregnat cu fungicid în vid.
Lemn lăcuit în două straturi cu lac acrilic ecologic.
Gamă largă de accesorii interioare şi exterioare.
Montajul se face pe clădiri unde acoperişul are panta cuprinsă între 15° şi 55° şi se combină întotdeauna cu fereastra de
1555° mansardă.

10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan sticlei la grindină

32 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
BDR, BDL BVP BXP

- cu deschidere oscilo-batantă - permit - cu deschidere oscilantă, - nearticulată


înclinarea cercevelei la maxim 11 cm şi - permite înclinarea cercevelei la maxim
rotirea laterală până la 90°, 11 cm,
- mânerul dotat cu încuietoare este - mânerul dotat cu încuietoare este
situat în partea laterală a cercevelei, situat în partea superioară a cercevelei.
- fereastra tip BDR are articulaţia pe
partea dreaptă (vedere din interior*), iar
cea tip BDL pe partea stângă.
* vedere din partea spre care se deschid.

FERESTRE ATIC B_ - DIN LEMN


dimensiunile ferestrelor [cm] 78x60 78x75 78x95 78x115 94x60 94x75 94x95 94x115 114x60 114x75 114x95 134x60 134x75 134x95

codul 33 81 82 83 34 85 86 87 35 89 90 36 93 94
BDL P2 (stânga) 503 575 645 717 - 629 699 769 - - 761 - - -
PROFI BDR P2 (dreapta)
Uw=1,3 W/m2K 599 684 768 853 - 749 832 915 - - 906 - - -
PROFI BVP P2 352 378 394 440 394 408 432 476 408 432 448 466 486 496
Uw=1,3 W/m2K 419 450 469 524 469 486 514 566 486 514 533 555 578 590
BXP P2 266 278 292 322 292 304 316 350 342 378 414 392 432 478
PROFI
Uw=1,3 W/m2K 317 331 347 383 347 362 376 417 407 450 493 466 514 569
LUX BVP P5 517 556 579 646 579 599 634 698 599 634 657 685 714 740
Uw=0,88 W/m2K 615 662 689 769 689 713 754 831 713 754 782 815 850 881
LUX BXP P5 432 458 479 530 479 497 520 575 534 581 624 612 661 714
Uw=0,88 W/m2K 514 545 570 631 570 591 619 684 635 691 743 728 787 850

RAME DE ETANŞARE PENTRU FERESTRE ATIC EUV/B


dimensiunile ferestrelor [cm] 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 05 06 07 13 08 09 10 11 12

121 128 134 140 132 138 138 142 149


EUV/B 144 152 159 167 157 164 164 169 177
Rama de etanşare pentru fereastra atic trebuie selectată în funcţie de dimensiunea ferestrei de mansardă.

RECOMANDĂM
ACCESORII PENTRU FERESTRE ATIC
dimensiunile ferestrelor [cm] 78x60 78x75 78x95 78x115 94x60 94x75 94x95 94x115 114x60 114x75 114x95 134x60 134x75 134x95
codul 33 81 82 83 34 85 86 87 35 89 90 36 93 94

AMB-H I 68 68 68 71 82 82 82 82 95 95 95 101 101 101


rulouri exterioare 81 81 81 84 98 98 98 98 113 113 113 120 120 120
ARF II 72 72 72 80 82 82 82 82 90 90 90 92 92 92
rulouri interioare 86 86 86 95 98 98 98 98 107 107 107 109 109 109
APF II 128 128 128 136 140 140 140 140 154 154 154 156 156 156
rulouri interioare 152 152 152 162 167 167 167 167 183 183 183 186 186 186

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 33
DIVERSITATE ȘI UTILITATE
SPORITĂ PENTRU FERESTRELE RĂCOROASELE
DE MANSARDĂ ZILE DE VARĂ!

ACCESORIILE PENTRU FERESTRELE DE MANSARDĂ


Accesoriile pentru ferestrele de mansardă îmbină funcţionalitatea cu aspectul estetic. Ele controlează cantitatea de lumină care
pătrunde în interior, vara reduc fluxul de căldură excesivă şi consumul de energie.
Gama largă de tipuri, modele şi culori oferă posibilitatea armonizării cu designul oricărui interior şi creării atmosferei dorite la
mansardă.
Potrivirea exactă a accesoriilor pentru ferestre de mansardă FAKRO asigură instalarea lor rapidă și ușoară.
Accesoriile originale FAKRO sunt caracterizate prin înaltă calitate, soluţii inovatoare și aspect estetic.

2 Ani
GARANŢIE
pentru accesorii

34 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
ACCESORII EXTERIOARE SAU INTERIOARE?
Pentru a alege accesoriile potrivite, este neapărat necesar să cunoașteţi
tipul și dimensiunea ferestrei. Aceste informaţii le puteţi obţine din
plăcuţa de identificare montată în partea superioară a cercevelei.
Nuanţele din catalog pot diferi de cele reale. Pentru a alege exact
nuanţa dorită, solicitaţi distribuitorului FAKRO mostrarul de culori.

Tipul și dimensiunea

COMPATIBILITATEA ACCESORIILOR INTERIOARE CU FERESTRELE DE MANSARDĂ


FTS, FTT R3, FPP-V, FDY-V FGH-V
FTT U5*, PPP-V BD_, BVP,
FTP, FTT U6, PTP-V FPU-V FYP-V FW_
FTU
FPT U5*
FTT U8 preSelect
preSelect canat canat canat canat BXP
superior inferior superior inferior
AJP jaluzele manuale + + + + + + + + + + + + +3
AJP Z-Wave jaluzele electrice + + — + + + + + — + — — +3
ARS rulouri standard + + + + + + + + + + + + +
ARP rulouri cu ghidaje 1 + + + + + + + + + — + + +3
ARP Z-Wave rulouri electrice 1 + + — + + + + + — — — — +3
ARF rulouri “iluzia nopţii” + + + + + + + + + + + + +3
ARF Z-Wave rulouri electrice + + — + + + + + — + — — +3
APS rulouri plisate + + + + + + + + + + + + +3
APF rulouri dublu plisate + + + + + + + + + + + + +3
2
AMS plase contra insectelor + + + + + + + + — — +

COMPATIBILITATEA ACCESORIILOR EXTERIOARE CU FERESTRELE DE MANSARDĂ


FTS, FTT U5, FTT R3, FPP-V, FDY-V FGH-V
PPP-V BD_, BVP,
FTP, FTT U6, PTP-V FPU-V FYP-V FW_
FTU FPT U5 FTT U8 preSelect
preSelect canat canat canat canat BXP
superior inferior superior inferior
AMZ rulou parasolar manual + + + + + + + + +4 + +4 — —
AMZ Z-Wave rulou parasolar electric + + + + + + + +4 +4 +4 +4 — —
AMZ Solar rulou parasolar automat + + + + + + + +4 +4 +4 +4 — —
AMB rulou parasolar manual — — — — — — — — — — — + —
ARZ-H roleta manuală + — — — + — +4 +4 — +4 — — —
ARZ Z-Wave roletă electrică + + + + + + +4 +4 +4 +4 — — —
4 4 4
ARZ Solar roletă automată + + + + + + + + + +4 — — —

* -Accesorii interioare disponibile la comandă (datorită construcţiei speciale în cazul ferestrelor FTT U5 și FPT U5)
1
- Pentru ferestre cu înălţimea maximă de 140 cm
2
- Lungimea maximă 240 cm
3
- Este recomandată instalarea de către un expert FAKRO
4
- Comandă specială

35
PROTEJAŢIVĂ ÎMPOTRIVA CĂLDURII!
CARE ESTE ROLUL ACCESORIILOR? Accesoriile exterioare resping căldura spre
FAKRO a testat gradul de protecţie împotriva razelor solare oferit de diverse tipuri de accesorii. exterior, fiind recomandate de FAKRO ca
soluţia ideală împotriva încălzirii încăperilor.
În acest scop s-au analizat opt camere care au fost expuse la razele solare, fiecare având acelaşi Protejează împotriva căldurii solare asigurând
tip de fereastră de mansardă. Analizele au fost făcute cu ferestrele închise, iar temperatura s-a în acelaşi timp şi o bună vizibilitate spre
măsurat în mai multe puncte, la o înălţime de un metru deasupra pardoselii. Ferestrele au avut exterior, precum şi o protecţie a mobilierului
montate diferite tipuri de accesorii, iar rezultatul este prezentat în grafic. din încăpere.
Temperatura exterioară

Temperatura interioară

Fer rmoiz,1; g=
Fe r r o l e t

Fe r r u l o

Fe r r u l o u

Fe r j a l u z

Fe r r u l o u

Fe r t i - s o

Fe r 2 ,
te g =1
cu

cu

cu

cu

an

(U g
cu

(U

eas ola 61%


eas ă A

eas u p

e a s “i

eas ea

eas st

e as l a ră

eas 6; g
=
t ră nt s )
t ră R Z

t ră a ra s

t ră lu z i

t ră A J P

t ră a n d

t r ă (U g

t ră = 7
cu tan

c u 7%
cu = 1

gea da

gea )
stic ,1;
a

a
o

m rd

mu
la g =
rd
no
lar

AR
pți

ri v
AM

S
i” A

ech
Z

30 %
RF

i
)

Temperaturi maxime măsurate în funcţie de tipul de rulou utilizat.

Rezultatele testelor au demonstrat că accesoriile exterioare (rulouri sau rolete) oferă cea mai bună
protecţie împotriva supraîncălzirii, în timp ce accesoriile interioare asigură umbrirea, intimitatea și
eleganţa oricărei încăperi din mansardă.

Diagrama termică :
Imaginea 1 - fără rulou interior sau exterior 61 % ; g = 0,61 (conform EN 410)
Imaginea 2 - cu rulou interior 37 % ; g = 0,37 (conform EN13363-1)
Imaginea 3 - cu rulou exterior 4 – 20 % ; g = 0,04 – 0,20 (conform EN13363-1)

Rulourile exterioare reflectă razele soarelui


l suprafaţa
înainte ca acestea sa ajungă la f
geamului. Astfel, supraîncălzirea încăperii
este evitată.

39% 63%
61% 37% 96% 4%

Imaginea 1 Imaginea 2 Imaginea 3 PROTEJAŢI-VĂ ÎMPOTRIVA CĂLDURII


În lipsa rulourilor, razele solare pătrund cu
ușurinţă prin suprafaţa geamului, fiind astfel
posibilă supraîncălzirea încăperii.
Accesoriile exterioare oferă o protecție solară de 8 ori mai eficientă.

8 ormi ai
eficiente
Utilizarea combinată a rulourilor exterioare, care asigură cea mai eficientă
protecţie împotriva supraîncălzirii, și a rulourilor interioare asigură cel mai înalt
nivel de confort în încăperile situate la mansardă.

36 www.fakro.ro
ACCESORIILE EXTERIOARE
AMZ AMZ New Line AMZ Solar

AMZ rulouri rolete ARZ


Protecție de 8 ori mai eficientă împotriva supraîncăl- asigură cea mai bună protecţie împotriva căldurii în zilele
zirii, comparativ cu rulourile interioare, toride de vară,
asigură umbrire eficientă, reducând suprafaţa de pătrundere reduc pierderile de căldură în timpul iernii,
a luminii la 10% (AMZ I) sau la 1% (AMZ II) din suprafaţa la închiderea lor completă, în interiorul camerei va fi
materialului. întuneric chiar şi în mijlocul unei zile însorite de vară,
protejează împotriva căldurii solare asigurând în acelaşi constituie o piedică împotriva intrării prin efracţie,
timp şi o bună vizibilitate spre exterior, conferă intimitatea dorită,
fereastra poate fi acoperită pe toată durata verii fără a asigură o izolare fonică bună.
necesita operarea zilnică a ruloului. acţionare:
acţionare: - roleta ARZ-H cu operarea manuală, cu ajutorul unei tije
- rulou parasolar AMZ cu operare manuală, - roleta ARZ Z-Wave acţionată electric prin intermediul unei
- rulou parasolar AMZ Z-Wave acţionat electric prin interme- telecomenzi sau a unei tastaturi de perete
diul unei telecomenzi sau a unei tastaturi de perete - roleta ARZ Solar acţionată prin intermediul unei telecomenzi.
- rulou parasolar AMZ Solar cu acţionare automată sau prin Se recomandă în locurile unde nu există posibilitate de
intermediul unei telecomenzi. alimentare 230V.
I
089 090 091 094 101 102
II
Pentru a monta roletele ARZ, solicitaţi informaţii despre
092 093 compatibilitatea acestora cu ferestrele și ramele dumneavoastră

RULOURI EXTERIOARE PENTRU FERESTRE FT_**, PT ŞI FPP, PP preSelect®


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
AMZ I 45 45 48 48 54 57 55 57 59 69 64 69 78 83 81
transparență 10% 54 54 57 57 64 68 65 68 70 82 76 82 93 99 96
AMZ II 55 55 61 61 71 76 73 76 78 94 88 94 103 111 109
transparență 1% 65 65 73 73 84 90 87 90 93 112 105 112 123 132 130
AMZ I New Line 45 45 50 50 57 62 59 62 64 76 71 76 83 90 88
transparență 10% 54 54 60 60 68 74 70 74 76 90 84 90 99 107 105
AMZ II New Line 55 55 61 61 71 76 73 76 78 94 88 94 103 111 109
transparență 1% 65 65 73 73 84 90 87 90 93 112 105 112 123 132 130
AMZ Z-Wave I 298 304 313 311 313 327 317 327 334 344 336 346 348 357 350
transparență 10% 355 362 372 370 372 389 377 389 397 409 400 412 414 425 417
AMZ Z-Wave II 319 327 336 334 338 352 340 350 361 369 361 371 375 384 376
transparență 1% 380 389 400 397 402 419 405 417 430 439 430 441 446 457 447
AMZ Solar I* 451 457 465 465 472 479 472 478 487 496 487 496 498 506 500
transparență 10% 537 544 553 553 562 570 562 569 580 590 580 590 593 602 595
AMZ Solar II* 476 481 489 489 496 504 496 502 513 522 513 522 524 534 526
transparență 1% 566 572 582 582 590 600 590 597 610 621 610 621 624 635 626
Dacă accesoriile Z-Wave nu sunt montate pe ferestrele electro Z-Wave, atunci trebuie achiziţionate separat transformator ZZ60,
tastatură ZRW7 și/sau telecomandă ZRH12 (vezi pagina 45).

ROLETE EXTERIOARE: ARZ-H PENTRU FERESTRE FT_**, ARZ Z-Wave și ARZ Solar PENTRU FERESTRE FT, PT ŞI FPP, PP preSelect®
dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

ARZ-H 322 331 342 342 353 366 351 366 379 395 380 397 400 419 402
383 394 407 407 420 436 418 436 451 470 452 472 476 499 478
ARZ Z-Wave 349 358 368 368 377 388 377 388 399 412 401 414 420 435 422
415 426 438 438 449 462 449 462 475 490 477 493 500 518 502
ARZ Solar* 606 617 631 631 645 662 645 662 677 692 683 700 705 726 705
721 734 751 751 768 788 768 788 806 823 813 833 839 864 839

Dacă accesoriile Z-Wave nu sunt montate pe ferestrele electro Z-Wave, atunci trebuie achiziţionate separat transformator ZZ60,
tastatură ZRW7 și/sau telecomandă ZRH12 (vezi pagina 45).

* Pachetul include telecomandă și acumulator.


** Nu se pot monta pe ferestre FTT U5. Solicitaţi informaţii privind accesoriile potrivite acestui tip de ferestre. Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 37
ACCESORIILE INTERIOARE

AJP jaluzele cu ghidaje laterale ARF rulouri„iluzia nopţii”


prin modificarea unghiului de înclinare a lamelelor, permit împiedică pătrunderea luminii în încăpere până la întuneric
atât reglarea direcţiei cât şi a intensităţii luminii. total,
posibilitatea de fixare a ruloului în orice poziţie,
protecţie parţială împotriva căldurii solare.

I I
051 052
140
II
II
255 053 227 231 256 257
141 143 144 145 146

054 258 057 259 260 261


147 148 149 151 152 153

056 232 262 058 059 263


154 155 156 157 158 159

264 055 265 226


160 161 163 164 165 166
III
167 168 235 237 239 275 276 277

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
58 62 65 65 69 74 69 74 78 85 85 91 91 100 91
AJP I 69 74 77 77 82 88 82 88 93 101 101 108 108 119 108
67 71 76 76 80 85 80 83 89 98 98 105 105 116 105
AJP II 80 84 90 90 95 101 95 99 106 117 117 125 125 138 125
- - 311 311 313 315 313 315 319 323 321 325 329 333 325
AJP Z-Wave I - - 370 370 372 375 372 375 380 384 382 387 392 396 387
- - 321 321 323 325 323 325 331 334 333 336 338 342 336
AJP Z-Wave II - - 382 382 384 387 384 387 394 397 396 400 402 407 400
Dacă accesoriile Z-Wave nu sunt montate pe ferestrele electro Z-Wave, atunci trebuie achiziţionate separat transformator ZZ60,
tastatură ZRW7 și/sau telecomandă ZRH12 (vezi pagina 45).

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
55 57 59 59 63 70 65 70 76 82 72 80 80 88 82
ARF I 65 68 70 70 75 83 77 83 90 98 86 95 95 105 98
62 64 66 66 70 80 72 80 86 92 82 90 90 100 92
ARF II 74 76 79 79 83 95 86 95 102 109 98 107 107 119 109
74 76 78 78 82 95 89 95 103 110 97 108 108 120 110
ARF III 88 90 93 93 98 113 106 113 123 131 115 129 129 143 131
235 237 240 240 242 248 242 248 249 255 251 255 257 262 257
ARF Z-Wave I 280 282 286 286 288 295 288 295 296 303 299 303 306 312 306
242 244 248 248 249 255 249 255 257 264 260 264 266 269 266
ARF Z-Wave II 288 290 295 295 296 303 296 303 306 314 309 314 317 320 317
248 249 253 253 255 262 255 262 264 269 266 269 271 275 271
ARF Z-Wave III 295 296 301 301 303 312 303 312 314 320 317 320 322 327 322
94 96 104 98 102 120 108 120 128 144 132 146 152 164 152
ARF DreamWorks 112 114 124 117 121 143 129 143 152 171 157 174 181 195 181
Dacă accesoriile Z-Wave nu sunt montate pe ferestrele electro Z-Wave, atunci trebuie achiziţionate separat transformator ZZ60,
tastatură ZRW7 și/sau telecomandă ZRH12 (vezi pagina 45).

38 www.fakro.ro
ARS rulouri standard ARP rulouri cu ghidaje laterale
reduc pătrunderea luminii, reduc pătrunderea luminii,
posibilitatea de fixare a ruloului în trei poziţii diferite. posibilitatea de fixare a ruloului în orice poziţie,

ARS I ARS II
ARP I 001 007 002 006 240 241 215 224 225 278 279 280

015 011 242 218 203 008 281 282 207 206 208

ARP II
243 244 219 009 245 266
215 224

ARP III
246 247 010 248 222 249
278 279 280 281 282 269

204 250 012 004 014 223


270 271 272 273 274

251 254 216 220 267 003

217 252 253 221 013 016

268

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
26 26 31 31 31 36 36 36 36 39 39 39 49 49 44
ARS I 31 31 37 37 37 43 43 43 43 46 46 46 58 58 52
47 47 51 51 51 60 60 60 60 66 66 66 82 82 75
ARS II 56 56 61 61 61 71 71 71 71 79 79 79 98 98 89

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
49 53 53 53 55 59 57 59 63 - 63 63 67 68 68
ARP I 58 63 63 63 65 70 68 70 75 - 75 75 80 81 81
56 60 60 60 62 68 64 68 72 - 72 74 76 80 78
ARP II 67 71 71 71 74 81 76 81 86 - 86 88 90 95 93
56 60 60 60 62 68 64 68 72 72 72 74 76 80 78
ARP III 67 71 71 71 74 81 76 81 86 86 86 88 90 95 93
235 237 240 240 242 248 242 248 249 - 251 255 257 262 257
ARP Z-Wave I 280 282 286 286 288 295 288 295 296 - 299 303 306 312 306
242 244 248 248 249 255 249 255 257 - 260 264 266 269 266
ARP Z-Wave II 288 290 295 295 296 303 296 303 306 - 309 314 317 320 317
242 244 248 248 249 255 249 255 257 264 260 264 266 269 266
ARP Z-Wave III 288 290 295 295 296 303 296 303 306 314 309 314 317 320 317
Dacă accesoriile Z-Wave nu sunt montate pe ferestrele electro Z-Wave, atunci trebuie achiziţionate separat transformator ZZ60,
tastatură ZRW7 și/sau telecomandă ZRH12 (vezi pagina 45).

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 39
APS rulouri plisate APF rulouri plisate
asigură o lumină difuză în încăpere, reduc treptat pătrunderea luminii în încăpere, până la
posibilitatea de fixare a ruloului în orice poziţie, întuneric total,
sistem ce permite operarea ruloului atât din partea superio- posibilitatea de fixare a ruloului în orice poziţie,
ară, cât și din partea inferioară a ferestrei. sistem ce permite operarea ruloului atât din partea
superioară, cât și din partea inferioară a ferestrei.
I I
651 652 653 654 655 656 601

II
657 658 659 660 661 662 602 607 608 609 604 605

II
663 664 674 665 669 670 610 613 611 612 603 606

671 672 673 666 667 668

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
70 72 76 76 80 90 82 90 98 106 92 102 102 112 106
APS I 83 86 90 90 95 107 98 107 117 126 109 121 121 133 126
90 92 96 96 100 117 109 117 127 133 119 131 131 147 133
APS II 107 109 114 114 119 139 130 139 151 158 142 156 156 175 158

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
92 94 100 100 104 116 106 116 126 136 120 132 132 144 136
APF I 109 112 119 119 124 138 126 138 150 162 143 157 157 171 162
106 108 112 112 118 136 128 136 148 156 140 154 154 172 156
APF II 126 129 133 133 140 162 152 162 176 186 167 183 183 205 186

Pentru a determina dimensiunea corectă


a plasei contra insectelor avem nevoie de
dimensiunile interioare ale golului din jurul
ferestrei (lăţime - A, înălţime - H, conform
schiţei alăturate). Având dimensiunile A și
H, putem produce plase de insecte non-
standard sau le putem adapta la dimensiunile
standard ale plaselor de insecte AMS din
tabelul de mai jos.

AMS plase contra insectelor


protejează împotriva insectelor când geamul este deschis,
asigură posibilitatea instalării şi a rulourilor interioare sau
exterioare

dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
88 91 91 99 99 99 106 106 106 106 114 114 123 123 132
AMS 105 108 108 118 118 118 126 126 126 126 136 136 146 146 157

Lăţimea ferestrei [cm] 55 55 66 66 78 78 94 94 114 114 134 134


Lăţimea golului interior din jurul ferestei [cm] 48.5 48.5 59.5 59.5 71.5 71.5 87.5 87.5 107.5 107.5 127.5 127.5
Înălţimea maximă a golului interior din jurul ferestei [cm] 170 200 200 240 200 240 200 240 200 240 200 240

40 www.fakro.ro
ȘI FERESTRELE, ȘI RULOURILE,
MEREU LA ÎNDEMÂNĂ

ACCESORIILE PENTRU OPERARE MANUALĂ

ZST ZBB ZBL


- tijă telescopică universală din Al (Lmax= - limitator ce permite deschiderea ferest- - zăvor cu design atractiv.
218cm) ce permite operarea ferestrelor, rei cu până la 10 cm şi fixarea în această Se montează în partea de jos a ferestrei
rulourilor şi a jaluzelelor montate la poziţie. şi previne deschiderea accidentală.
înălţime.
ZSP - prelungitor pentru tija telescopică
(L=112cm)
ZST ZSP
30 16 28 28
36 19 33 33

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 41
MONTAJ
SIMPLIFICAT

ACCESORIILE PENTRU MONTAJ


Rolul accesoriilor FAKRO pentru montaj este acela de a mări gradul de hidro- şi termoizolaţie în jurul ferestrelor de mansardă.
Prin utilizarea acestor produse, se simplifică și reduce durata montajului dar, totodată, pot fi prevenite și anumite erori de montaj.
De asemenea, folosirea lor garantează o creștere categorică a duratei de viaţă a ferestrelor de mansardă.
Le recomandăm la montajul tuturor ferestrelor de mansardă, costul lor fiind nesemnificativ raportat la durata de utilizare (sub 2 eur/an) .

MONTAJ REALIZAT
DE PROFESIONIȘTI

42 www.fakro.ro
XDK Set pentru izolaţie completă
- Setul pentru izolaţie completă este alcătuit din folie permeabilă la vapori, folie impermeabilă și o izolaţie durabilă
din lână naturală impregnată.
- Protejează eficient structura acoperișului împotriva pătrunderii umezelii și minimizează pierderile de căldură.
- Montaj simplu și rapid.
- Fabricat în dimensiunile standard ale ferestrelor de mansardă.

XDP Set de termoizolare XDS Folie impermeabilă


Proiectat pentru a permite hidro- și Fabricată din polietilenă cu rol de bari-
termoizolarea rapidă și etanșă în jurul eră de vapori. Se montează în interiorul
ferestrei. Este format din folie permeabi- încăperii și protejează materialul ter-
lă la vapori și bandă termoizolatoare din moizolator din jurul ferestrei de vaporii
lână naturală impregnată. proveniţi din interiorul mansardei.

XWT Bandă termoizolatoare XLW Căptușeală interioară


Fabricată din spumă polietilenică ce Concepută pentru a asigura un finisaj
reduce semnificativ formarea feno- interior rapid și estetic.
menului de punte termică pe întreg XLW-F poate fi instalată cu ferestrele din
perimetrul ferestrei. lemn iar XLW-P se potrivește ferestrelor
din PVC.

XRP Căprior auxiliar EKB Profile fereastră


Element de structură pentru montajul Elemente necesare în cazul în care la
ferestrelor în combinaţie orizontală la montajul ferestrelor de mansardă nu
distanţă de 10 cm. sunt utilizate ramele de etanșare reco-
Având culoarea pinului natural, XRP mandate. În varianta standard, profilele
poate fi montat cu ferestre din lemn sunt din Al (RAL 7022). La comandă, pot
iar XRU (alb) este recomandat pentru fi fabricate în orice culoare RAL, din Zn
ferestrele albe sau din PVC. sau Cu.

ACCESORII PENTRU INSTALAREA FERESTRELOR


dimensiunile ferestrelor [cm] 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
codul 01 02 16 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
XDK (XDP + XDS) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
XDP 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
XDS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
XWT 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36
40 40 40 40 40 40 40 40 40 43 43 43 43 43 43
XLW-F 30 78 89 91 91 98 98 95 98 106 116 104 107 111 115 111
XLW-P 30 93 106 108 108 117 117 113 117 126 138 124 127 132 137 132
EKB 17 21 26 21 26 30 21 26 30 34 26 30 26 30 21
20 25 31 25 31 36 25 31 36 40 31 36 31 36 25

codul W20 W27 W35


241 310 426
XRP / XRU 100 287 369 507

Pentru gama completă de accesorii de montaj, vizitaţi pagina www.fakro.ro

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 43
ȘI FERESTRELE
DE MANSARDĂ
CASELE INTELIGENTE PE MĂSURĂ

ACŢIONAREA ELECTRICĂ ZWAVE


Tehnologia Z-Wave este un protocol de comunicare fără fir, utilizat pentru automatizarea clădirilor rezidenţiale și comerciale.
O reţea Z-Wave poate include până la 232 echipamente electrice și electrocasnice cum ar fi: iluminatul, termostatele, alarmele,
aerul condiţionat, sistemele audio-video, unităţile de ventilaţie, ușile și ferestrele motorizate, etc.
Ferestrele de mansardă și sistemele de umbrire FAKRO acţionate electric se bazează pe această tehnologie Z-Wave.

2Ani
GARANŢIE
pentru accesorii

44 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
SISTEMELE ZWAVE PENTRU AUTOMATIZAREA
ULTERIOARĂ A FERESTRELOR DE MANSARDĂ
ZWS 12
ZW
213
253

ZWS 230
ZW
233 82 78
277 98 93

ZWS 12/230 ZRW 7 ZRH 12


motoarele ZWS12 și ZWS230 se alimen- tastatura de perete poate acţiona maxim telecomanda poate acţiona 12
tează de la tensiunea de 12V cc, respectiv 7 dispozitive individual sau până la 84 de dispozitive individual sau până la 144
230V ca. dispozitive organizate în maxim 7 grupuri de dispozitive organizate în maxim 12
simultan. grupuri simultan.

136 94 116
162 112 138

ZRS 24 ZWL 1 ZWL 3


telecomandă LCD programabilă care tastatura ZWL 1 acţionează un tastatura ZWL 3 poate acţiona 3
permite crearea și managementul singur dispozitiv sau un singur grup dispozitive individual sau până la 231 de
scenariilor de automatizare a fere- de dispozitive Z-Wave (maxim 231). dispozitive organizate în maxim 3 grupuri
strelor și rulourilor Z-Wave. simultan.

71 138 104
84 164 124

ZZ60/ZZ60H ZWMA 4 ZWMP


transformatoarele de 15V capsulate modulul de conversie ZWMA 4 permite modulul de vreme ZWMP preia coman-
(ZZ60H) sau ventilate (ZZ60). controlul a maxim 4 grupuri individual da de la senzori (de ploaie și vânt). Nu
sau până la 231 de dispozitive simultan. include senzorii.

69 54 67
82 64 80

ZRD ZWD ZFD


senzorul de ploaie , prin intermediul senzorul de vânt, prin intermediul senzorul de fum, prin intermediul mo-
modulului ZWMP, acţionează ferestrele modulului ZWMP, acţionează ferestrele dulului ZWMP, acţionează ferestrele de
de mansardă. de mansardă. mansardă.

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 45
FSP
FSR

CU GRIJĂ ȘI
FERESTRELE DE EVACUARE RESPONSABILITATE
A FUMULUI PENTRU CEI DRAGI

FERESTRELE DE EVACUARE A FUMULUI FSP ȘI FSR


Se utilizează în scopul extragerii fumului și a gazelor de ardere în caz de incendiu.
750 Permit ventilarea zilnică a încăperilor.
Sunt disponibile în versiunea standard cu geam P1.
P1 Fereastrele FSR cu dimensiunea de 134x140cm asigură o suprafaţă utilă de desfumare de 1m2.
Se montează astfel încât marginea superioară a ferestrei deschise să fie sub nivelul coamei.
20600 Ferestele FSP sunt echipate cu câte două motoare electrice de 24V iar montajul acestora se face pe acoperișul cu pantă cuprinsă
între 20° și 60° împreună cu ramele de etanșare speciale E_S.
Ferestrele FSR sunt echipate cu un singur motor de 24V iar montajul acestora se face pe acoperișuri cu panta cuprinsă între 15° și 90°
15900
împreună cu ramele standard.

5 Ani
GARANŢIE
pentru ferestre

46 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FSP FSR
24 V
2

4
1

3
230 V

- Certificate în conformitate cu preve- - Certificate în conformitate cu preve- Componente ale sistemului de


derile normei EN 12101-2: RE 1000 derile normei EN 12101-2: RE 1000 evacuare a fumului.
(+1000); SL 500; T(00); B 300. (+1000); SL 500; T(00); B 300.
- Unghiul maxim de deschidere a - Unghiul maxim de deschidere a
cercevelei: 75°, în 51 de secunde. cercevelei: 90°, în 60 de secunde.
- Fabricate din lemn de pin de cea mai - Fabricate din lemn de pin de cea mai
bună calitate, stratificat și impregnat bună calitate, stratificat și impregnat
în vid. în vid.
- 5 ani garanţie. - Disponibile în culoarea naturală a
lemnului sau culoarea albă (FSU).
- 5 ani garanţie.
FERESTRE DE EVACUARE A FUMULUI FSP COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE EVACUARE A
FUMULUI
dimensiunile ferestrelor [cm] 78x140 94x140 114x118 114x140 134x98
1
RZN 4404K 850
centrală pentru operarea a două ferestre de evacuare a fumului 1012
suprafața maximă 2
de desfumare Aa [m ] 0,53 0,65 0,67 0,80 0,65
1
RZN 4408K 1194
suprafaţa interioara a tocului [m2] 0,91 1,12 1,15 1,38 1,11
centrală pentru operarea a patru ferestre de evacuare a fumului 1421
codul 07 09 10 11 12
2
RT 45 126
1377 1405 1417 1442 1424
LUX FSP P1 dispozitiv de comandă prioritară– max. 8 buc./centrală 150
1639 1672 1686 1716 1695
3
LP 1 (alb) 27
RAME DE ETANŞARE PENTRU FERESTRE DE EVACUARE întrerupător pentru ventilare curentă 32
A FUMULUI FSP 4
OSD 23 80
dimensiunile ferestrelor [cm] 78x140 94x140 114x118 114x140 134x98 senzor de fum – max. 14 buc./centrală 95
codul 07 09 10 11 12
5
ZRD 69
ESS 73 75 80 82 75 senzor de ploaie 82
pentru învelitori plate 87 89 95 98 89
EZS 83 92 90 94 92
pentru învelitori ondulate 99 109 107 112 109

FERESTRE DE EVACUARE A FUMULUI FSR


dimensiunile ferestrelor [cm] 78x140 94x118 94x140 94x160 114x98 114x118 114x140 134x98 134x118 134x140
suprafața maximă 2 0,58 0,58 0,70 0,80 0,57 0,71 0,86 0,68 0,84 1,01
de desfumare Aa [m ]

codul 07 08 09 80 20 10 11 12 17 18
810 810 852 886 852 852 886 850 886 926
FSR P1 964 964 1014 1054 1014 1014 1054 1012 1054 1102 RECOMANDĂM
RAME DE ETANŞARE PENTRU FERESTRE DE EVACUARE A FUMULUI FSR
dimensiunile ferestrelor [cm] 78x140 94x118 94x140 94x160 114x98 114x118 114x140 134x98 134x118 134x140
codul 07 08 09 80 20 10 11 12 17 18
EZV-A + XDP 94 96 98 111 100 100 105 100 107 111
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 112 114 117 132 119 119 125 119 127 132
EZV-A 71 75 77 91 79 79 83 79 85 91
pentru învelitori ondulate
(cu jgheab de drenaj inclus) 84 89 92 108 94 94 99 94 101 108
ESV 66 68 71 86 73 73 75 73 84 86
pentru învelitori plate 79 81 84 102 87 87 89 87 100 102 MONTAJ REALIZAT
ATENȚIE! Punerea în funcţiune a sistemului trebuie facută de către firme autorizate. Sistemele de desfumare DE PROFESIONIȘTI
trebuie verificate obligatoriu de o societate autorizată, periodic, conform normelor în vigoare.
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 47
FWL
FWR
FWP

LA ÎNDEMÂNĂ
PENTRU CEI
FERESTRELE TERMOIZOLANTE GRIJULII CU
DE ACCES PE ACOPERIȘ ACOPERIȘUL

FERESTRELE DE MANSARDĂ
PENTRU ACCES PE ACOPERIȘ
Ferestre termoizolante de acces pe acoperiș destinate spaţiilor locuibile.
90° Coeficienţi de izolare termică identici cu cei ai ferestrelor de mansardă.
Permit accesul ușor și în siguranţă pe acoperiș.
1555°
Unghi maxim de deschidere 90°.
Pot fi dotate cu accesorii interioare.
Unghiul de instalare: între 15 și 55°.
Tâmplărie din lemn de pin impregnat în vid.

10 Ani
GARANŢIE
20 Ani
GARANŢIE
PE VIAŢĂ
GARANŢIE
pentru geamuri pentru rezistenţa
pentru ferestre termopan sticlei la grindină

48 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
FWL FWR FWP

- Deschidere în partea stângă - Deschidere în partea dreaptă - Deschidere la alegere


(Decizia se poate lua pe șantier,
înainte de montaj)

FERESTRE TERMOIZOLANTE DE ACCES PE ACOPERIŞ FWL ŞI FWR


dimensiunile ferestrelor [cm] 66x98 66x118 78x98 78x118 94x98 94x118
codul 03 04 05 06 15 08
FWL U3 (stânga) 292 317 352 389 438 438
PROFI FWR U32 (dreapta) 347 377 419 463 521 521
Uw=1,3 W/m K

RAME DE ETANŞARE PENTRU FERESTRE TERMOIZOLANTE DE ACCES PE ACOPERIŞ FWL ŞI FWR


dimensiunile ferestrelor [cm] 66x98 66x118 78x98 78x118 94x98 94x118
codul 03 04 05 06 15 08

ESW 61 66 66 69 74 74
pentru învelitori plate 73 79 79 82 88 88
EZW-A 75 77 77 81 88 88
pentru învelitori ondulate
(cu jgheab de drenaj inclus) 89 92 92 96 105 105
EFE 256 256 281 285 307 307
sistem pentru acoperiş terasă 305 305 334 339 365 365

FERESTRE TERMOIZOLANTE DE ACCES PE ACOPERIŞ FWP


dimensiunile ferestrelor [cm] 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x98 94x118
codul 03 04 05 06 07 15 08

LUX FWP U52 565 607 599 661 737 661 719
Uw=1,0 W/m K 672 722 713 787 877 787 856
FWP U32 368 395 389 430 479 430 468
PROFI Uw=1,3 W/m K 438 470 463 512 570 512 557

RAME DE ETANŞARE PENTRU FERESTRE TERMOIZOLANTE DE ACCES PE ACOPERIŞ FWP


dimensiunile ferestrelor [cm] 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x98 94x118
codul 03 04 05 06 07 15 08
EZV-A + XDP 84 86 86 90 94 96 96
pentru învelitori ondulate + kit XDP
(cu jgheab de drenaj inclus) 100 102 102 107 112 114 114
EZV-A 63 65 65 69 71 75 75
pentru învelitori ondulate
(cu jgheab de drenaj inclus) 75 77 77 82 84 89 89
ESV 57 59 59 61 66 68 68
pentru învelitori plate 68 70 70 73 79 81 81

RECOMANDĂM

MONTAJ REALIZAT f impermeabilă


folie plasă contra
DE PROFESIONIȘTI XDS insectelor AMS
pagina 43 pagina 40

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 49
WG_, WS_,
WLI
RSB, GZK

PENTRU PODURI
LUMINOASE
LUMINATOARELE ȘI AERISITE

LUMINATOARELE PENTRU ÎNCĂPERI NELOCUITE


ȘI ACCESORIILE PENTRU ACOPERIȘ
Luminatoarele sunt destinate podurilor nelocuite.
Facilitează accesul pe acoperiș pentru lucrări de întreţinere și curăţare, inclusiv a jgheaburilor.
Rama de etanșare este inclusă.
Tâmplărie din lemn de pin impregnat în vid.

5 Ani
GARANŢIE
pentru luminatoare

50 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
WG_ WS_ WLI

- articulare superioară, - articulare superioară, - articulare laterală, cerceveaua poate


- echipate cu blocator care previne - au suprafaţa vitrată fabricată din fi deschisă spre stânga sau spre
deschiderea sau închiderea acci- policarbonat (rezistent la intemperii dreapta,
dentală a cercevelei, și acţiunea razelor UV), - echipate cu geam termopan dublu
- disponibile în două versiuni: WGT - unghiul de instalare: între 15 și 55°. securizat (4H-8-4H),
cu geam securizat 4H și WGI cu - blocatorul previne închiderea
geam dublu securizat (4H-9-4H), accidentală a cercevelei,
- unghiul de instalare: între 15 și 60°. - unghiul de instalare: între 15 și 70°.

FERESTRE STANDARD DE ACCES PE ACOPERIŞ (CU RAMA DE ETANŞARE INCLUSĂ)


dimensiunile ferestrelor dimensiunile ferestrelor dimensiunile ferestrelor
[cm] 46x55 46x75 [cm] 54x75 86x86 [cm] 54x83 86x87

82 90 WSS 130 167 167 199


WGT 98 107 pentru învelitori plate 155 199 WLI 199 237
96 107 WSZ 138 178
WGI 114 127 pentru învelitori ondulate 164 212

RSB  TREPTELE PENTRU ACOPERIȘ

- Treptele
T metalice RSB permit un acces ușor și sigur pe suprafaţa acoperișului.
- Sunt
S universale, pot fi folosite indiferent de tipul învelitorii sau forma acoperișului.
- Fabricate
F din oţel galvanizat, cu formă ce previne alunecarea.
- Lungimea
L treptei este de 45 cm. TREPTELE
- Disponible
D în 8 dintre cele mai populare culori ale învelitorilor. 80
RSB
- Unghiul
U de instalare: între 15 și 60°. 95

RAMELE DE ETANȘARE PENTRU COȘURI DE FUM

- Ramele pentru coşuri de fum GZK sunt produse în două versiuni: GZK-AV (rama universală) se montează
la coşuri de fum cu lăţimea de maxim 95 cm şi lungimea de maxim 180 cm și GZK-AS (rama fixă) pentru
ccoşuri de fum cu lăţimea de 38 cm sau 51 cm şi lungimea maximă 100 cm.
- În
Î cazul coşurilor de fum cu o lungime mai mare, este necesară aplicarea unui modul de prelungire
ssuplimentar GZM. Acesta face posibilă prelungirea GZK-AS cu 1 m sau multiplu de 1 m.
- Ramele GZK sunt disponibile în cinci dintre cele mai populare culori ale învelitorilor, iar unghiul de
instalare este cuprins între 15 şi 70 de grade.
GZK-AV GZK-AS 38 GZK-AS 51 GZM
Denumire Rama pentru coşuri de fum Rama pentru coşuri de fum Rama pentru coşuri de fum Modul de prelungire
Universală Fixă Fixă

87 60 66 29
RAL 7022
104 71 79 35
RAL 7035, RAL 8019 96 66 73 32
RAL 9005, RAL 8004 114 79 87 38
Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare
şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 51
SR_
SR_L
SRF

SAU LUMINA
DE LA CAPĂTUL
TUNELELE DE LUMINĂ TUNELULUI

TUNELELE DE LUMINĂ CU TUB RIGID


Au un tub rigid fabricat din aluminiu, acoperit cu un strat reflectorizant pe bază de argint, ce asigură un randament al transferului
de lumină de până la 98%.
Posibilitate de prelungire a tubului cu extensie SRM.
1560°
Lungimea maximă admisă este de 12 m.
Pachetul include plafoniera cu difuzor prismatic.
Gamă largă de accesorii suplimentare.
Cotul SRK se achiziţionează obligatoriu pentru tunelele SR_ și SR_-L cu diametrul de 550 mm.

25 Ani
GARANŢIE
7 Ani
GARANŢIE
pentru tub pentru tunel

52 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
SR_ SR_L SRF

- se compune dintr-un cadru de - se compune dintr-un cadru de - tunel de lumină pentru acoperiș
aluminiu cu geam securizat integrat aluminiu cu geam securizat integrat, terasă,
de 4 mm grosime, de 4 mm grosime, - echipat cu o cupolă confecţionată
- lungimea standard a tubului este de - lungimea standard a tubului este de din policarbonat, rezistentă la radiaţii
210 cm pentru tunelele cu diamen- 210 cm pentru tunelele cu diamen- UV,
trul de 250 mm și 350 mm, trul de 250 mm și 350 mm, - lungimea standard a tubului este de
- lungimea standard a tubului este de - lungimea standard a tubului este de 61 cm,
180 cm pentru tunelele cu diame- 180 cm pentru tunelele cu diame- - unghiul de instalare: 0-15°.
trul de 550 mm, trul de 550 mm,
- rama de etanșare este parte inte- - rama de etanșare este parte inte- Dacă unghiul este mai mare sau
grantă a tunelului de lumină, grantă a tunelului de lumină, egal cu 3°, recomandăm achiziţiona-
- unghiul de instalare: 15-60°. - luminează și zona podului unde rea cotului SRK.
este montat,
- unghiul de instalare: 15-60°.

TUNELE DE LUMINĂ SR_ TUNELE DE LUMINĂ SR_-L TUNELE DE LUMINĂ SRF


Diametrul tunelului [mm] 250 350 550* Diametrul tunelului [mm] 250 350 550* Diametrul tunelului [mm] 350 550*
Lungimea tubului [cm] 210 210 180 Lungimea tubului [cm] 210 210 180 Lungimea tubului [cm] 61 61
SRS cu ramă 325 408 527 SRS-L cu ramă 340 428 552 470 631
387 486 627 405 509 657 SRF pentru acoperiș terasă 559 751
pentru învelitori plate pentru învelitori plate
SRZ cu ramă 344 426 545 SRZ-L cu ramă 361 446 571
pentru învelitori ondulate 409 507 649 pentru învelitori ondulate 430 531 679
*cotul SRK nu este inclus în preţul tunelelor SR_ / SR_-L, SRF cu diametrul de 550 mm.

ACCESORII PENTRU TUNELE DE LUMINĂ


Diametrul tunelului [mm] 250 350 550

SRM 54 65 91
extensie cu lungimea de 61cm 64 77 108
SRK 74 95 173
cot pentru tub rigid 88 113 206 SRM SRK SRC SLO
SRC 42 42 42
kit de susținere pentru tubulatură
(obligatoriu la fiecare 4 m) 50 50 50
SLO 36 36 40
lampă pentru tunelul de lumină 43 43 48

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 53
SF_
SF_L
SFF

ADUC LUMINA
UNDE NU TE
TUNELELE DE LUMINĂ AȘTEPŢI

TUNELELE DE LUMINĂ CU TUB FLEXIBIL


Au un tub flexibil confecţionat din poliester metalizat şi reflectorizant, sunt întărite cu un arc metalic spiralat ce reprezintă soluţia
ideală pentru distanţe scurte şi cu obstacole. Lungimea standard a tubului este de 210 cm.
1560°
Posibilitate de prelungire a tubului cu extensie SLM.
Lungimea maximă admisă este de 4 m pentru tuburile flexibile cu diametrul de 350 mm şi 6 m pentru tuburile flexibile cu dia-
metrul de 550 mm.
Pachetul include plafoniera cu difuzor prismatic.
Gamă largă de accesorii suplimentare.

7 Ani
GARANŢIE
pentru tunel

54 www.fakro.ro Pentru un somn liniștit, pe lângă garanţia produselor solicitaţi și garanţia pentru montajul acestora.
SF_ SF_L SFF

- se compune dintr-un cadru de - se compune dintr-un cadru de - tunel de lumină pentru acoperiș
aluminiu cu geam securizat integrat, aluminiu cu geam securizat integrat, terasă,
de 4 mm grosime, de 4 mm grosime, - echipat cu o cupolă confecţionată
- lungimea standard a tubului este de - lungimea standard a tubului este de din policarbonat, rezistentă la radiaţii
210 cm, 210 cm, UV,
- rama de etanșare este parte - rama de etanșare este parte - lungimea standard a tubului este de
integrantă a tunelului de lumină, integrantă a tunelului de lumină, 210 cm,
- unghiul de instalare: 15-60°. - luminează și zona podului unde - unghiul de instalare: 0-15°.
este montat,
- unghiul de instalare: 15-60°.

TUNELE DE LUMINĂ SF_ TUNELE DE LUMINĂ SF_-L TUNELE DE LUMINĂ SFF


Diametrul tunelului [mm] 350 550 Diametrul tunelului [mm] 350 550 Diametrul tunelului [mm] 350 550
Lungimea tubului [cm] 210 210 Lungimea tubului [cm] 210 210 Lungimea tubului [cm] 210 210
SFS cu ramă 272 352 SFS-L cu ramă 286 370 SFF 430 581
pentru învelitori plate 324 419 pentru învelitori plate 340 440 pentru acoperiș terasă 512 691
SFZ cu ramă 277 370 SFZ-L cu ramă 306 390
pentru învelitori ondulate 330 440 pentru învelitori ondulate 364 464

ACCESORII PENTRU TUNELE DE LUMINĂ


Diametrul tunelului [mm] 350 550

SLM 63 88
extensie cu lungimea de 120 cm 75 105
SLC 46 58
kit de susținere pentru tubulatură SLM SLC SLO
(obligatoriu la fiecare 5 m) 55 69
SLO 36 40
lampă pentru tunelul de lumină 43 48

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 55
PROTECŢIA
ACOPERIȘULUI

FOLIILE PENTRU ACOPERIŞ ŞI BENZILE PENTRU


ETANŞEIZARE
FAKRO oferă o gamă largă de folii pentru acoperiş în scopul protejării termoizolaţiei împotriva umezelii, vântului şi prafului.
Calitatea foliilor FAKRO este permanent controlată prin verificarea celor mai importanţi parametri, cum ar fi: rezistenţa la străpungere şi
la rupere, impermeabilitatea, coeficientul de difuzie şi greutatea specifică.

56 www.fakro.ro
FOLIILE ANTICONDENS
EUROTOP S4 EUROTOP N15
Folie cu permeabilitate ridicată la vapori: Folie cu permeabilitate ridicată la vapori:
- masă: 155 g/m²; nr. de straturi: 4 - masă: 115 g/m²; nr. de straturi: 3
- coeficient de difuzie Sd: 0,015 m; - coeficient de difuzie Sd: 0,015 m
- clasă de rezistenţă la foc: E - clasă de rezistenţă la foc: Ed-2.
- rezistenţă la infiltraţii: CLASA W1 - rezistenţă la infiltraţii: CLASA W1
- rezistenţă la rupere: - rezistenţă la rupere:
longitudinală: 360 N/5cm longitudinală: 230 N/5cm
124/rolă 61/rolă
148/rolă transversală: 280 N/5cm 73/rolă transversală: 150 N/5cm
- dimensiunile rolei: 1,5 x 50m - dimensiunile rolei: 1,5 x 50m
- ambalare [role/palet]: 25 - ambalare [role/palet]: 36

EUROTOP N35 EUROTOP T150


Folie cu permeabilitate ridicată la vapori: Folie cu permeabilitate ridicată la vapori
- masă: 135 g/m²; nr. de straturi: 3 (cu bandă adezivă):
- coeficient de difuzie Sd: 0,015 m - masă: 150 g/m²; nr. de straturi: 3
- clasă de rezistenţă la foc: E - coeficient de difuzie Sd: 0,020 m
- rezistenţă la infiltraţii: CLASA W1 - clasă de rezistenţă la foc: E
- rezistenţă la rupere: - rezistenţă la infiltraţii: CLASA W1
longitudinală: 280 N/5cm - rezistenţa la rupere:
77/rolă 105/rolă 122/rolă
92/rolă transversală: 190 N/5cm 125/rolă 145/rolă longitudinală: 350 N/5cm
- dimensiunile rolei: 1,6 x 50m transversală: 210 N/5cm
1 bandă 2 benzi
- ambalare [role/palet]: 36 adezivă adezive - dimensiunile rolei: 1,5 x 50m
- ambalare [role/palet]: 27

FOLIILE BARIERĂ DE VAPORI


TERMOFOL 90 EUROTOP ACTIV V110
Folie barieră de vapori întărită cu plasă din Bariera de vapori activă
polietilenă (permite „respiraţia” peretelui)
- masă: 90 g/m²; - masă: 110 g/m²;
- coeficient de difuzie Sd: >70m; - coeficient de difuzie Sd: >70m;
- clasă de rezistenţă la foc: E - clasă de rezistenţă la foc: E
- rezistenţă la rupere: - rezistenţă la rupere:
50/rolă
longitudinală: 230 N/5cm, 64/rolă
longitudinală: 200 N/5cm,
60/rolă transversală: 120 N/5cm 76/rolă transversală: 130 N/5cm
- dimensiunile rolei: 1,5 x 50m - dimensiunile rolei: 1,5 x 50m
- ambalare [role/palet]: 50 - ambalare [role/palet]: 36

BENZILE PENTRU ETANŞEIZARE


EUROBAND W EUROBAND S
Bandă autoadezivă din ţesătură de polipro- Bandă autoadezivă din ţesătură polietilenică,
pilenă. Asigură îmbinarea etanşă între fâşiile ranforsată cu plasă PET. Asigură îmbinarea
de folie EUROTOP. (60 mm x 25 m) etanşă între fâşiile de folie EUROTOP.
(60 mm x 25 m)
11/rolă 16/rolă
13/rolă 19/rolă

BUTYLBAND ALUFIX
Bandă dublu adezivă pe bază de butil. Bandă autoadezivă din BOPP aluminizat.
Permite îmbinarea etanşă a fâşiilor de Asigură îmbinarea etanşă a foliei barieră de
folie EUROTOP şi a celor barieră de vapori. vapori. (75 mm x 50 m)
(10 mm x 20 m)
5/rolă 4/rolă
6/rolă 5/rolă

Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare


şi obligativitatea achitării unui avans
Preţul în EUR fără TVA
Preţul în EUR cu TVA 57
GAMA DE PRODUSE FAKRO
Vă invităm să consultaţi și listele de preţuri FAKRO pentru:

/Ζ67$'(35(Ĥ85Ζ
/Ζ67$'(35(Ώ85Ζ FERESTRE PENTRU
6&Ä5Ζ'($&&(6/$32' $&23(5Ζʼn85Ζ7(5$6Ä
01.07.2019
01.08.2019 01.05.2018

SCĂRI DE ACCES LA POD FERESTRE PENTRU


ACOPERIȘ TIP TERASĂ

CONSILIERE TEHNICĂ
Consilierii FAKRO oferă gratuit atât asistenţă pentru alegerea ferestrei de mansardă potrivite (în funcţie de caracteristicile
acoperișului și de tipul încăperii) cât și consultanţă tehnică de specialitate chiar din faza de proiectare și până la executarea unui
montaj de calitate.
Vă recomandăm ca montajul ferestrelor de mansardă FAKRO să fie făcut de montatori profesioniști care vă oferă garanţie
pentru montaj.
Garanția produselor FAKRO completată de “garanţia montajului” reprezintă “garanţia unui somn liniștit”.
Fiecare produs se livrează cu instrucţiuni de montaj în format tipărit. De asemenea, puteţi consulta pe site-ul www.fakro.ro,
la secţiunea “descarcă”, instrucţiunile și prezentarea video a montajului produselor.
Ne puteţi contacta la tel. 0268-546238 sau prin e-mail la office@kronlux.ro.

SERVICE
Acordăm atenţie maximă clienţilor noştri oferind service atât produselor
aflate în garanţie cât și celor aflate în perioada post garanţie. FAKRO vă
pune la dispoziţie profesionalismul şi experienţa sa prin intermediul unei
echipe eficiente și dedicate.
Vă rugăm să ne transmiteţi solicitările dvs. completând formularul de
cerere service disponibil pe www.fakro.ro la secţiunea “service”.
Pentru că fiecare cerere service are la bază un produs, vă ilustrăm o plăcuţă
de identificare a unei ferestre de mansardă.

ÎNTREŢINEREA FERESTRELOR DE MANSARDĂ


Pentru a vă bucura de ferestrele de mansardă o perioadă cât mai lungă,
vă reamintim câteva dintre operaţiunile de întreţinere minimă a acestora:
- lăcuirea cu lac acrilic a elementelor din lemn o dată la 2-5 ani,
- ungerea feroneriei ferestrelor de mansardă,
- curăţarea, cel puţin anuală, a jgheaburilor,
- asigurarea unei ventilaţii corecte în încăpere pentru a preîntâmpina
formarea condensului,
- având în vedere diferenţele mari de temperatură între anotimpuri,
recomandăm schimbarea garniturilor o dată la 5 ani.

Pentru a proteja mediul, vă rugăm să descărcaţi aceste informaţii ca pdf,


disponibil pe www.fakro.ro.

58 www.fakro.ro
NOTIŢE

59
Importator:
SC KRONLUX F.M. SRL
500387 BRASOV, str. Zizinului nr. 109 BIS
tel/fax: 0268-546238
fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro
www.fakro.ro
FC/60str/RO/12.07.2019

Fakro Sp. z o.o. îşi rezervă dreptul de a efectua, fără notificare prealabilă, modificări ale parametrilor şi
specificaţiilor tehnice ale produselor prezentate în acest catalog.
Descrierile cuprinse în acest catalog au caracter general şi nu reprezintă o garanţie sau ofertă concretă
B01W

60 www.fakro.ro comercială către clienti.