Sunteți pe pagina 1din 71

►SOCIETĂŢI

► RELIGII
► ARTĂ

în

ORIENTUL ANTIC
I. Lumea orientală în atichitate:
Ø Geografie și cronologie
Ø Reprezentarea umană în arta orientului antic: convenții și
diversitate culturală
Ø Moduri de locuire în antichitatea orientală: așezări,
necropole și sedii ale puterii

II. Descoperirea Orientului antic și fondarea disciplinelor


orientalisticii
Ø Arheologia orientală și descoperirea civilizațiilor antice
din Orientul apropiat și mijlociu
Ø Tipuri și sisteme de scriere: istoria descifrării scrierilor
antice orientale

III. Mentalitatea occidentală modernă și Orientul antic: mode


orientale, influențe, fobii.
I. Lumea orientală în atichitate:

Ø Geografie și cronologie
Ø Reprezentarea umană în arta orientului antic: convenții și
diversitate culturală
Ø Moduri de locuire în antichitatea orientală: așezări,
necropole și sedii ale puterii
Orientali: akkado-babilonieni; assirieni
Semiți
Hamito-semiți Occidentali: amoriți, arameeni, fenicieni, evrei,
arabi, moabiți, edomiți
Hamiți: egipteni, berberi, kushiți

Grupul anatoliano-caucazian: hittiți, luwiți, armeni, hurri-mitanni


Indo-europeni Grupul iranian: perși, mezi, tokharieni, sciți, kushani
Grupul indian: pali, magadhi, singalezi
Sino-tibetani: han (chinezi)
Grupuri etinice izolate: sumerieni, proto-elamiți, elamiți, harapeeni
3300 - 3000 Ø Orașele-state sumeriene ü Scrierea cuneiformă
Ø Egiptul faraonic ü Scrierea hieroglifică
ü Urbanismul în Mesopotamia, Egipt și Canaan
Mileniul III Ø Dinastiile sumeriene arhaice ü Cuneiformele adoptate în întreaga Mesopotamie și în
Ø Imperiul akkadian sargonid Iranul de vest
Ø Regatul vechi egiptean ü Scrierea utilizată pentru texte regale, legi, literatură,
Ø Renașterea sumeriană texte ritualice, știință
Ø Statele elamite
ü Arta aulică sumeriană adoptată în întreaga Mesopotamie
Ø Civilizația Indusului
ü Fixarea canonului artei aulice faraonice
Ø Assirienii întemeiază colonii comerciale în Asia Mică
ü Civilizația Indusului face comerț cu Mesopotamia,
Peninsula Arabă și Africa de Est
Mileniul II Ø Statele amorite în Siria și Mesopotamia ü Circuite comerciale stabile în Orientul apropiat și mijlociu
Ø Regatul mediu egiptean ü Cuneiformele adoptate în Asia Mică și Canaan
Ø Imperiul Nou Egiptean ü Apariția hierglifelor hittite
Ø Fondarea statului Hatti și expansiunea Imperiului hittit ü Compunerea Vedelor
Ø Hurriții cuceresc nordul Mesopotamiei și fondează statul
ü Apare scrierea chineză arhaică
Mitanni
Ø Primul stat chinez
ü Revoluția religioasă și artistică amarniană
Ø Arienii colonizează nordul Indiei ü Cercurile primului Templu încep să cristalizeze Thora
Ø Mezii și perșii se instalează în Iran ü Civilizația bronzului se dezvoltă pe întregul continent
Ø Filistenii fondează orașe-stat în Canaan asiatic
Ø Fondarea regatului Israel ü Reforma religioasă a lui Zoroastru
Ø Primele state în Peninsula Arabă: Sheba ü Hittiții inventează metalurigia fierului
Mileniul I Ø Imperiul assirian ü Scrierea arameeană
Ø Imperiul neo-babilonian ü Scrierea ebraică
Ø Statele neo-hittite ü Alfabetul fenician
Ø Dinastiile străine în Egiptul târziu ü Cele o sută de școli filosofice în China
Ø Orașele-state feniciene
ü Fenicienii colonizează Mediterana
Ø Regatele indo-ariene
Ø Imperiile indo-iraniano-indiene Maurya și Kushan
ü Conflictul dintre greci și perși
Ø Fondarea Imperiului Chinez ü Apariția Buddhismului și Jainismului în India
Ø Regatul Meroe ü Difuziunea Buddhismului în India și Asia Centrală
Ø Regatele arabe ü Civilizația fierului pe întregul continent asiatic
Ø Imperiul mezilor ü Imperiul chinez deschide rute comerciale stabile spre
Ø Imperiul Persan ahemenid Asia Centrală
Ø Fondarea celui de al doilea Templu
Ø State în Pen. Arabă: Himyar, Awsan, Ma’in
Ø Primele state în Coreea de Nord
Statuete votive. Sumer,
începutul mil. III
MARI. Statuia marelui
intendent Ebih-Il
sec. XXV î.Hr.
GUDEA DIN LAGASH
sec. XXII î,Hr.
ASSIRIA – SEC. XII Î.Hr.
BABILONUL CALDEEAN – SEC. VII Î.Hr.
EGIPTUL VECHI
EGIPTUL MIJLOCIU
EGIPTUL NOU – DINASTIA XVIII-a
EGIPTUL NOU – DINASTIA A XIX-a
Nefertiabet – sec. XXVI î.Hr. Nefertari – sec. XII î.Hr
FENICIA – MIL. II
HATTI – MIL. II
PERSIA – SEC. V Î.Hr.
VALEA INDUSULUI – MIL. III
INDIA – MIL. I
STATUL SHANG – MIL. II
IMPERIUL QIN
SEC. III Î.Hr.
IMPERIUL HAN
SEC. II î.Hr.
GANDHARA – sec. I î.Hr.-II d.Hr.
URUK –
MILENIUL III
MARI – MILENIUL II
VALEA INDUSULUI
– MIL. II
GIZA – MILENIUL III
ABU SIMBEL - sec.XIV-XIII î.Hr.
HATTUSAS – sec. XVII-XIII î.Hr.
PERSEPOLIS – sec. V-III î.Hr.
CHINA
An Yang (sec. XVII-XIII î.Hr.) Xi An (210 î.Hr.)
II. Descoperirea Orientului antic și
fondarea disciplinelor orientalisticii

Ø Arheologia orientală și descoperirea civilizațiilor antice


din Orientul apropiat și mijlociu
Ø Tipuri și sisteme de scriere: istoria descifrării scrierilor
antice orientale
BRUEGEL CEL BATRAN – TURNUL BABEL (1563)
Joos de Momper cel Tânăr (1564-1635)
JOHN MARTIN - CADEREA BABILONULUI (1834)
DESCOPERIREA ORIENTULUI ANTIC
1625 - Pietro della Valle aduce în Europa cărămizi epigrafice din
Mesopotamia
1753 – Robert Wood publică monografia dedicată antichităților de
la Palmyra
1761 - Frederilk V al Danemarcei finanțează o misiune arheologică
la Persepolis
1809 – apare Description de l'Egypte, după expediția lui Napoleon
în Egipt
1821-1822 - Jean-Francois Champollion descifrează egipteana
hieroglifică
1822 - scandalul "Dendera”
1834 – Csoma de Koros publică prima gramatică a limbii tibetane
1835-1836 - Expediția britanică "Tigris-Eupharates"
1835-1845 - descifrarea inscripției trilingve de la Behistun, copiată
de Henry Rawlinson (persana veche/assiriană/elamită în scriere
cuneiformă)
1842 - Emil Botta descoperă Khorsabad
1845 - Henry Layard descoperă Nimrud
1850 - 1853 - Layard și Rawlinson decoperă Ninive
1857 – experimentul Norris la Societatea Regală
Asiatică- verificarea sistemului de lectură a cuneiformelor
assiriene
1875 - George Smith traduce Epopeea lui Ghilgamesh
1877 - Ernest de Sarzec descoperă Tello (Lagash)
1884-1885 – Membrii Societății Teozofice fondează
Partidul Congresului Național Indian
1899 – Wang Yizhong descoperă scrierea Shang –
chineza arhaică
1899-1903 - primele misiuni arheologice germane la
Babilon și Assur.
1920 - primele muzee de istorie în Siria și Irak
PERSEPOLIS
PALMYRA
Plafonul templului egiptean din epoca romană de la Dendera, adus la Luvru la începutul
sec. XIX
Gemeni Rac

Taur

Berbec

Pești
Fecioara

Vărsător

Leu

Capricorn
Săgetător Scorpion Balanță
Henry Layard (1847)
Henry Rawlinson (1849)
Emil Botta (1842)

James Rich (1811-1817)


Julius Oppert (1952-1854)

Ernest de Sarzec (1877)


Henry Layard
reprezentat în
costum oriental
Transportarea statuilor de la Ninive peste Eufrat
Felix Thomas, Vizita pașei de Mossul la ruinele palatului din Khorsabad,1853 (prezentat
la Salonul din 1863)
Altoreliefurile
de la
Khorsabad
expuse la
Luvru
Muzeul Luvru – Curtea
din Khorsabad
Tello/ Lagash – Stela Strămoșilor lui Eanatuma (sec. XXV) – la Luvru
PIONIERII ARHEOLOGIEI SISTEMATICE ÎN PALESTINA
Felicien de Saulcy face primele Victor Guerin – descoperitorul
săpături arheologice la Ierusalim mormintelor Maccabeilor
Gertrude Bell, arheolog, scriitoare, spion
și administrator britanic. A jucat un rol
esențial în trecerea arheologiei
mesopotamiene la o metodologie
științifică modernă, iar în politică a
influențat decisiv concepția britanică
privitoare la organizarea statului Irak
după primul război mondial.
HIEROGLIFE EGIPTENE
Scrierea hieroglifică egipteană
Piatra
de la
Rosetta
SCRIERE CUNEIFORMĂ
Inscripția lui Darius I de la Behistun
Scrirea cuneiformă sumeriană
Scriere proto-elamită
Hieroglife hittite
CHINA ARHAICĂ
Scriere brahmi
Scriere feniciană
Sir Henry B. HROZNY
RAWLINSON

Akkadiană
Hittita

Descoperitorii
regulilor de
lectură a scrierilor
și limbilor
orientale antice

Egipteana
Chineza arhaică

J.Fr. LUO
CHAMPOLLION ZHENYU
Tableta care cuprinde mitul potopului, tradus din limba
akkadiană de către George Smith, păstrată la British Museum.
HARAPPA