Sunteți pe pagina 1din 113

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea

Nr.
RESPONSABIL CERC UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Loc de
crt. Data şi ora
ora desfăşurare desfăşurare
Iaşi: Colegiul National Garabet Ibraileanu, Iaşi (G.P.N. 16,
G.P.P. Hecuba, G.P.P. 10); Şcoala Gimnazială George Coşbuc,
Doina Cheptea Iaşi (G.P.P. 27), G. Căsuţa Zânelor, G. Excellence
doinacheptea@yahoo.com
Comunele: Bivolari - Şcoala Gimnazială Bivolari (G.P.N. Nr. 1;
Grădinița cu Program
Şc. Gimn. Asnastasie N. Barbu, Tabara; Şc. Primară Nr. 2,
Prelungit Nr. 12, Iaşi – 0232
Bivolari; Şc. Primară, Burieneşti; Şc. Primară, Soloneţ; Şc.
435348 / 0743949236
Primară Traian), Trifeşti - Şc. Gimnazială Iacob Negruzzi
Mariana Andrieș
(G.P.N. Trifeşti; Şc. Gimn., Hermeziu; Şc. Primară, Vladomira;
ioan_andries@yahoo.com Grădiniţa cu
Şc. Primară, Zaboloteni), Popricani – Şcoala Gimnazială Vineri Vineri
Grădinița cu Program G. Căsuţa Program
1. Popricani (G.P.N. Nr. 1, Popricani; G.P.N. Nr. 2, Tipileşti; Şc. 22.11.2019
Prelungit Nr. 12, Iaşi – Zânelor, 27.03.2020 Normal
Gimn., Popricani); Şcoala Gimnazială Vînători (G.P.N. Vînători; Ora 9.30
0721151940 Iași Ora 9.30 Ţigănaşi
Şc. Primară, Cîrlig; Şc. Primară, Cuza Vodă); Victoria – Colegiul
Magda Cojocaru
Tehnologic Ionel Teodoreanu, Victoria (G.P.N., Frăsuleni;
magda_eric@yahoo.com
G.P.N., Luceni, G.P.N., Victoria; Şc. Gimn. Nr.1, Icuşeni; Şc.
Grădinița cu Program
Primară, Stanca); Ţigănaşi - Şcoala Gimnazială Costache
Prelungit Nr 8, Iași,
Antoniu, Ţigănaşi (G.P.N., Ţigănaşi; Şc. Gimn., Cîrniceni; Şc.
0720080907
Gimn., Mihail Kogălniceanu; Şc. Primară, Stejari); Probota –
Şcoala Gimnazială Petru Anghel, Probota (Şc. Gimn. Grigore
Sturdza, Perieni; Şc. Gimn. Petru Anghel, Probota; Şc. Primară,
Bălteni).
Cristina Ciotloș Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3, Iaşi, Şcoala
ciotloscristina@yahoo.com Gimnazială Carmen Sylva, Iaşi (G.P.P. 9, G.P.N. 3); Şcoala
Grădinița cu Program Gimnazială Veronica Micle, Iaşi / Grădiniţa Veselă / G.Lorelay;
Prelungit Nr. 3, Iaşi – 0232 G.Tessori
Vineri Grădiniţa cu
267467 / 0751283431 Vineri Grădiniţa
Comunele: Cozmești – Liceul Tehnologic Cozmeşti (G.P.N., Program
Narcisa Ailincăi 22.11.2019 Lorelay, 27.03.2020
2. Cozmeşti; G.P.N., Podolenii de Jos; G.P.N., Podolenii de Sus); Prelungit
narcisaudisteanu@yahoo.co Ora 9.30 Iaşi Ora 9.30
Gorban – Şcoala Gimnazială Gorban (Şc. Gimn., Gorban; Şc. Răducăneni
m
Gimn., Gura Bohotin; Şc. Primară, Podu Hagiului; Şc. Primară,
Grădinița cu Program
Scoposeni; Şc. Primară, Zberoaia); Moșna – Şcoala Gimnazială
Prelungit Nr. 3, Iaşi
Moșna (G.P.N., Moșna); Răducăneni – Liceul Teoretic Lascăr
0774522003
Rosetti, Răducăneni (G.P.N., Răducăneni; G.P.P., Răducăneni;
Ana Maria Latu Şc. Gimn. Nr. 1, Bohotin; Şc. Gimn., Roşu; Şc. Gimn. Nr. 2,
latu_ana_maria@yahoo.com Bohotin; Şc. Primară, Bazga; Şc. Primară, Trestiana); Grozești –
Grădinița Lorelay, Şcoala Gimnazială Grozești (G.P.N., Colţu Cornii; G.P.N.,
0756398205 Grozești), Costuleni – Şcoala Gimnazială Costuleni (G.P.N.,
Costuleni; G.P.N., Cozia; Şc. Gimn., Covasna; Şc. Primară,
Hiliţa).
Ana Fodor
fodorana@ymail.com
Grădinița cu Program Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Cuvioasa Paraschiva, Iaşi;
Prelungit Nr. 23, Iaşi – Şcoala Gimnazială George Călinescu, Iaşi (G.P.N. 7) / G. Atelier;
0752325992 G.Ioana Şcoala
Şc. Primară,
Cristina Badi Gimnazială
Comunele: Comarna – Şcoala Gimnazială Comarna (G.P.N. Nr. Ungheni -
badi_cristina@yahoo.com George Vineri
1, Comarna; G.P.N. Nr. 2, Comarna); Prisacani – Şcoala Vineri Grădiniţa cu
Grădinița cu Program Călinescu,
Gimnazială Prisacani (G.P.N., Moreni; G.P.N., Prisăcani; Şc. 22.11.2019 27.03.2020 Program
Prelungit Nr. 23, Iaşi – 0232 -Grădiniţa
3. Gimn., Măcăreşti) Ţuţora – Şcoala Gimnazială Ţuţora (G.P.N., Ora 9.30 Ora 9.30 Normal
436919 / 0743159029 cu
Oprişeni; G.P.N., Ţuţora); Ungheni – Şcoala Gimnazială Bosia Ungheni
Ancuța Caramalău Program
(Şc. Gimn., Bosia; Şc. Gimn., Ungheni; Şc. Primară, Ungheni);
ankram31@yahoo.com Normal 7
Golăieşti – Şcoala Gimnazială Golăieşti (G.P.N., Golăieşti; Şc.
Grădinița cu Program
Primară, Cilibiu; Şc. Primară, Cotu lui Ivan; Şc. Primară,
Prelungit Nr. 26, Iaşi -
Grădinari).
0731862636

Firuţa Enache Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Sf. Sava, Iaşi, Grădiniţa cu
bradut47@yahoo.com Program Prelungit 4; Iaşi Şcoala Gimnazială Ion Simionescu, Iaşi Gimnazială
Grădinița cu Program (G.P.N. 22); G.P.P. 28; G. Funny English Ion Liceul
Prelungit Nr. 18, Iaşi – Tg. Frumos – Grădiniţa cu Program Prelungit. Nr.1, Tg. Frumos Simionescu, Tehnologic
0232210645 / 0753925699 Vineri Iaşi - Vineri Brăeşti –
(G.P.N., Tg. Frumos; G.P.P. Nr.1, Tg. Frumos)
Mihaela Ciulu 22.11.2019 Grădiniţa 27.03.2020 Grădiniţa cu
4. Comunele: Bălţaţi – Şcoala Gimnazială Bălţaţi (G.P.N., Bălţaţi);
ica_ciulu@yahoo.com Ora 9.30 cu Ora 9.30 Program
Grădinița cu Program Şcoala Gimnazială Sîrca (Şc. Gimn., Sîrca; Şc. Gimn., Valea Program Normal,
Prelungit Nr. 18, Iaşi – Oilor; Şc. Primară, Mădîrjeşti; Şc. Primară, Podişu); Normal 22, Brăeşti
210645 / 0721583390 Lungani – Liceul Tehnologic Lungani (Lic. Tehn., Lungani; Şc. Iaşi
Ana Apetrei Gimn., Goeşti); Şcoala Gimnazială Crucea; Şcoala Gimnazială
birusandra27@yahoo.com Zmeu;
Grădinița cu Program Brăeşti – Liceul Tehnologic Brăeşti (G.P.N., Brăeşti; Şc. Gimn.,
Prelungit Nr. 26, Iaşi – Cristeşti; Şc. Primară, Albeşti; Şc. Primară, Buda); Cucuteni –
0332730240 / 0747391586 Şcoala Gimnazială Petru Poni, Cucuteni; Balş – Şcoala
Gimnazială Balş (Şc. Gimn., Balş; Şc. Gimn., Boureni); Costeşti
– Şcoala Gimnazială Nr.1, Costeşti (Şc. Gimn. Nr.1, Costeşti; Şc.
Primară, Giurgeşti); Ion Neculce. – Şcoala Gimnazială
Constantin Teodorescu, Războieni (Şc. Gimn. Constantin
Teodorescu, Războieni; Şc. primară, Prigoreni); Şcoala
Gimnazială Buznea (Şc. Gimn., Buznea; Şc. primară, Găneşti).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Iaşi (G.P.P. Sf. Maria)
Rica Gavriluţă G.P.P. 29; Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, Iaşi (G.P.N. 26); G.
ricagavriluta@yahoo.com Kitty
Grădinița cu Program
Comunele: Şcheia – Liceul Tehnologic Nicolae Bălăuţă, Şcheia
Prelungit Nr. 29, Iaşi –
(Lic. Tehn. Nicolae Bălăuţă, Şcheia; Şc. Primară Grigore Cojan,
0755024993 Şcoala
Căuşeşti; Şc. Primară Theodor Dulceanu, Satu Nou; Şc. Primară, Grădiniţa
Oana Damir Gimnazială
Cioca-Boca; Şc. Primară, Poiana-Şcheii); Scânteia – Şcoala cu Vineri
onnyx78@yahoo.com Vineri Mironeasa -
Gimnazială Axinte Uricariul, Scânteia (G.P.N., Scânteia; Şc. Program
Grădinița cu Program 22.11.2019 27.03.2020 Grădiniţa cu
5. Primară Ciocîrleşti); Şcoala Gimnazială Bodeşti (G.P.N., Prelungit
Prelungit Nr. 1, Iaşi – Ora 9.30 Ora 9.30 Program
Boroşeşti; Şc. Gimn., Bodeşti; Şc. Primară, Lunca Rateş; Şc. 29,
0757027032 Normal
Primară, Rediu; Şc. Primară, Tufeştii de Sus); Ipatele – Şcoala Iaşi
Ana Maria Petrache Mironeasa 2
Gimnazială Ion Hăulică, Ipatele (Şc. Gimn. Ion Hăulică, Ipatele;
annapetrache@yahoo.com
Şc. Gimn., Bîcu; Şc. Primară, Cuza-Vodă); Mironeasa – Şcoala
Grădinița cu Program
Gimnazială Mironeasa (Şc. Gimn., Mironeasa; Şc. Gimn., Ursita;
Prelungit Nr. 29, Iaşi –
Şc. Primară Nr.2, Mironeasa; Şc. Primară Nr.3, Mironeasa);
0765259009
Drăguşeni – Şcoala Gimnazială Drăguşeni (G.P.N., Drăguşeni;
Şc. Primară, Frenciugi).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 (G.P.N. 6 Iaşi, G.P.P.
11); Şcoala Gimnazială Ion Neculce, Iaşi (G.P.N. 11, G.P.N. 25), Şcoala
Rodica Sava
G.P.P. Hansel und Gretel, Grădiniţa Euro Kid, Iaşi Gimnazială
svrodica@yahoo.com Vineri Constantin
Grădinița cu Program Podu Iloaiei: Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza, Podu Iloaiei (G.P.N.
6. Vineri Grădiniţa 27.03.2020 Palade,
Prelungit Nr. 13, Iaşi – Podu Iloaiei; Şc. Gimn., Budăi; Şc. Primară Henci, Podu Iloaiei;
22.11.2019 cu Ora 9.30 Erbiceni -
0232.244212 / 0745628888 Şc. Primară, Coşiţeni; Şc. Primară, Holm; Şc. Primară, Scobîlţeni)
Ora 9.30 Program Grădiniţa cu
Adina Hamza
Comunele: Leţcani – Şcoala Gimnazială Isaia Teororescu, Normal Program
adinahamza@yahoo.com
Cogeasca; – Şcoala Gimnazială Leţcani (G.P.N., Leţcani; Şc. 11, Normal
Șc. Gimn. Grajduri - Primară, Bogonos; Şc. Primară, Cucuteni); Dumeşti – Liceul Iaşi Totoeşti,
Grădinița Grajduri – Tehnologic Dumeşti (Lic. Tehn., Dumeşti; Şc. Primară, Hoiseşti); Erbiceni
0232228; Şcoala Gimnazială Păuşeşti (G.P.N., Chilişoaia; Şc. Gimn.,
0747820442 Păuşeşti); Erbiceni – Şcoala Gimnazială Constantin Erbiceanu,
Mirela Gălățanu Erbiceni (G.P.N., Bîrleşti; G.P.N., Erbiceni; Şc. Primară Nr.2,
cucoranu.mirela@yahoo.co Sprînceana); Şcoala Gimnazială Constantin Palade, Totoeşti;
m Româneşti – Şcoala Gimnazială Ioanid Romanescu, Româneşti
Grădinița cu Program (Şc. Gimn. Ioanid Romanescu, Româneşti; Şc. Gimn., Ursoaia;
Prelungit Nr. 10, Iaşi/Lic Şc. Primară, Avîntu); Popeşti – Şcoala Gimnazială Dimitrie
G.Ibrăileanu Sturdza, Popeşti (Şc. Gimn. Dimitrie Sturdza, Popeşti; Şc. Gimn.,
0752334398 Hărpăşeşti; Şc. Primară, Doroşcani); Sineşti – Şcoala Gimnazială
Veniamin Costachi, Sineşti (Şc. Gimn. Veniamin Costachi,
Sineşti; Şc. Primară, Bocniţa); Şcoala Gimnazială Ştorneşti (Şc.
Gimn., Osoi; Şc. Gimn., Ştorneşti); Mădîrjac – Şcoala
Gimnazială Mădîrjac (Şc. Primară Nr. 2, Mădîrjac; Şc. Primară,
Bojila; Şc. Primară, Frumuşica).
Mirela Cucu Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 13, Iaşi; Grădiniţa cu
mirelanataliacucu@yahoo.c Program Prelungit Nr 22, Iaşi; Şcoala Gimnazială Alexandru cel
om Bun, Iaşi (G.P.N. 21); Şcoala Gimnazială Specială Constantin
Grădinița cu Program Păunescu, Iaşi / G. Fericitul Ieremia; G. Euroed; G. Mama Şcoala
Prelungit Nr. 22, Iaşi – Filomena. Gimnazială
Şcoala
0232271696 / 0724294490 Valea Lupului – Şcoala Gimnazială Valea Lupului Alexandru
Gimnazială
Angela Mihalache (G.P.N.,Valea Lupului), G. Happy Kittens – Valea Lupului; cel Bun, Iaşi
Nr. 1,
angelica.mihalache@yahoo. Comunele: Rediu – Şcoala Gimnazială Rediu (G.P.N., Breazu; Grădiniţa Vineri
Vineri Holboca –
com G.P.N., Rediu; Şc. Gimn., Horleşti; Şc. Primară, Tăuteşti); cu
22.11.2019 27.03.2020 Grădiniţa cu
Grădinița cu Program Aroneanu – Şcoala Gimnazială Aron Vodă, Aroneanu (G.P.N., Program
7. Ora 9.30 Ora 9.30 Program
Prelungit Nr. 13, Iaşi – Aroneanu; G.P.N., Rediu Aldei; Şc. Gimn., Dorobanţi); Tomeşti Normal,
Normal,
0232.411579 / 0741204735 – Şcoala Gimnazială D.D. Pătrăşcanu, Tomeşti (G.P.N. Nr. 2, Nr. 21,
Holboca
Cătălina Tudor Tomeşti; G.P.N. Nr. 3, Tomeşti; G.P.N., Vlădiceni; G.P.P. Nr. 2, Iaşi
Grădinița cu Program Tomeşti); Şcoala Gimnazială Chicerea (G.P.N., Chicerea; Şc.
Prelungit 27 Gimn., Goruni); Holboca – Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare,
arina0@yahoo.com Dancu (G.P.N., Dancu; G.P.P., Dancu); Şcoala Gimnazială Nr. 1,
0740294263 Holboca (G.P.N., Cristeşti; G.P.N., Rusenii Noi; Şc. Gimn. Nr. 1,
Holboca; Şc. Gimn. Rusenii Vechi; Şc. Primară, Orzeni).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 (G.P.N. 20); Grădiniţa
Junior, Iaşi; Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14, Iaşi; Şcoala
Gimnazială Ion Creangă - G.P.N. 15; G.P.N. 23; Liceul Teoretic
Waldorf
Comunele: Movileni – Şcoala Gimnazială Larga Jijia (G.P.N.,
Mihaela Baghiu
Movileni; G.P.N., Potîngeni; Şc. Gimn.,Larga Jijia; Şc. Primară,
baghiu_mihaela_07@yahoo.
Epureni); Gropniţa – Liceul Tehnologic Gropniţa (G.P.N.,
com Şcoala
Gropniţa; G.P.N., Săveni; Şc. Primară, Mălăeşti; Şc. Primară,
Grădinița cu Program Gimnazială
Sîngeri); Andrieşeni – Şcoala Gimnazială Gheorghe Ciobanu, Liceul
Prelungit Nr. 8, Iaşi – Ion
Andrieşeni (G.P.N., Fîntînele; Şc. Gimn. Gheorghe Ciobanu, Tehnologic
0232240920 / 0744814923 Creangă - Vineri
Andrieşeni; Şc. Gimn. Nr. 1, Glăvăneşti; Şc. Gimn. Nr. 1, Vlădeni -
Mariana Ursache Grădiniţa
Spineni; Şc. Primară, Buhăeni); Roşcani – Şcoala Gimnazială 27.03.2020 Grădiniţa cu
ursachemariana24@yahoo.c Vineri cu
8. Rădeni (G.P.N. Nr. 2, Roşcani; G.P.N., Rădeni; Şc. Primară Nr. Ora 9.30 Program
om 22.11.2019 Program
1, Roşcani); Plugari – Liceul Tehnologic Plugari (G.P.N., Normal,
G. Junior, Iaşi 0740211808 Ora 9.30 Normal 15,
Plugari); Şcoala Gimnazială Boroşoaia (G.P.N., Boroşoaia); Vlădeni
Zvoriște Liliana Veronica Iaşi
Vlădeni – Liceul Tehnologic Vlădeni (G.P.N., Borşa; G.P.N.,
sarbu_veronik@yahoo.com
Vîlcelele; G.P.N., Vlădeni; Şc. Primară, Alexandru Cel Bun; Şc.
G. Junior, Iaşi 0741927358
Primară, Broşteni); Șipote – Şcoala Gimnazială Chişcăreni
(G.P.N. Nr. 1, Chişcăreni; G.P.N. Nr. 2, Chişcăreni); Şcoala
Gimnazială Şipote (G.P.N.,Hălceni; G.P.N., Iazu Nou; G.P.N.,
Iazu Vechi; G.P.N., Mitoc; G.P.N., Şipote); Fântânele – Liceul
Tehnologic Fântânele (G.P.N. Nr. 1, Fântânele; G.P.N. Nr. 2,
Fântânele); Focuri – Liceul Tehnologic Focuri (G.P.N. Nr. 2,
Focuri; Lic.Tehn., Focuri).
Lupu Luminiţa
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16, Iaşi; / Grădiniţa cu
luminis64@yahoo.com
Program Prelungit Nr. 26, Iaşi (G.P.S. I.A.S. Bucium); Grădinița
Sc. Gimn. Lunca Cetăţuii - Şcoala
cu Program Prelungit Iris; G. FEG, Grădiniţa cu Program
GPN1 Lunca Cetatuii - Grădiniţa Gimnazială
Prelungit A.Vlahuţă, G. Kids Garden Vineri
0743493567 Vineri Kids Hadîmbu,
Cristina Plugaru Comunele: Grajduri – Şcoala Gimnazială Grajduri (G.P.N., 22.11.2019 Garden, 27.03.2020 Grădiniţa cu
9.
plugaru_cristina@yahoo.co Grajduri; Şc. Primară, Cărbunari; Şc. Primară, Pădureni; Şc. Ora 9.30 Iaşi Ora 9.30 Program
m Primară, Valea Satului); Mogoşeşti – Liceul Tehnologic Dumitru Normal
Grădinița cu Program Popa, Mogoşeşti (Lic.Tehn. Dumitru Popa, Mogoşeşti; Şc. Mînjeşti
Prelungit Nr. 16, Iaşi -- Primară Nr. 2, Mogoşeşti); Şcoala Gimnazială Hadîmbu (Şc.
0232/237649 / 0742176010 Gimn., Hadîmbu; Şc. Gimn., Mînjeşti; Şc. Primară, Budeşti);
Luiza Apetrei Ciurea – Şcoala Gimnazială Nr. 1, Lunca Cetăţuii (Şc. Gimn.
ap_luiza@yahoo.com Nr.1, Lunca Cetăţuii; G.P.N., Dumbrava; Şc. Primară Nr. 2,
Grădinița cu Program Lunca Cetăţuii); Şcoala Gimnazială Ciurea (G.P.N. Nr. 3,
Prelungit Nr. 26, Iaşi 0332- Curături; Şc. Gimn. Nr. 1, Piciorul Lupului; Şc. Gimn., Ciurea;
730240, 0744337322 Şc. Primară Nr. 2, Slobozia).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18, Iaşi; Şcoala
Steluţa Brînză
Gimnazială Dimitrie A. Sturza, Iaşi (G.P.P. 17, G.P.P. 2); /
brinzasteluta@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit Penilla, Grădinița cu program
Grădinița cu Program
prelungit Surorile Providenței, G. Angel Kids
Prelungit Dancu –
0746175562 Comunele: Ciorteşti – Şcoala Gimnazială Ciorteşti (G.P.N.,
Şcoala
Maria Bîia Deleni; G.P.N., Şerbeşti; Şc. Gimn., Ciorteşti; Şc. Gimn.,
Grădiniţa Vineri Gimnazială
marybi27@yahoo.com Coropceni; Şc. Primară, Rotăria); Dolheşti – Şcoala Gimnazială Vineri
cu Bîrnova -
Grădinița cu Program Dolheşti (Şc. Gimn., Brădiceşti; Şc. Gimn., Dolheşti; Şc. Primară, 22.11.2019 27.03.2020
Program Grădiniţa cu
10. Normal Lungani – Pietriş); Schitu Duca – Şcoala Gimnazială Poieni (G.P.N., Ora 9.30 Ora 9.30
Prelungit Program
0767983316 Poieni; Şc. Gimn., Dumitreştii Galaţi; Şc. Gimn., Pocreaca; Şc.
Nr. 2, Normal
Damaschin Vasilica Gimn., Satu Nou; Şc. Primară, Poiana; Şc. Primară, Schitu Duca;
Iaşi Păun
vasilica.damaschin@yahoo.r Şc. Primară, Slobozia); Bîrnova – Şcoala Gimnazială Bîrnova
o Grădinița cu Program (G.P.N., Bîrnova; G.P.N.,Cercu; G.P.N., Păun; G.P.N., Todirel);
Prelungit Nr. 4, Iaşi – Dobrovăţ – Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare şi Sfânt Dobrovăţ
0744513300 (Şc. Gimn. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Dobrovăţ; Şc. Primară,
Dobrovăţ);
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20, Iaşi; Şcoala
Şcoala
Maria Tănase Gimnazială Ionel Teodoreanu, Iaşi (G.P.N. 1, G.P.N. 2, G.P.P.
Gimnazială
mariatanasa7@yahoo.com Ion Creangă) Şcoala
Ionel
Grădinița cu Program Gimnazială
Comunele: Horleşti – Şcoala Gimnazială Horleşti (G.P.N., Teodoreanu
Prelungit Nr. 20, Iaşi – Colonel
Horleşti; G.P.N., Bogdăneşti); Ţibana – Liceul Tehnologic de Iaşi Vineri
0766438536 Vineri Constantin
Industrie Alimentară, Ţibana (G.P.N., Alexeni; Lic. Tehn. de Ind. Grădiniţa
Vieru Garofiţa 22.11.2019 27.03.2020 Langa -
Alim., Ţibana; Şc. Primară, Poiana de sus; Şc. Primară, Poiana cu
11. vierugarofita26@gmail.com Ora 9.30 Ora 9.30 Grădinița cu
Mînăstirii); Şcoala Gimnazială Nr. 1, Domniţa (G.P.N. Nr. 1, Program
Grădinița cu Program Program
Domniţa; Şc. Primară,Vadu Vejei); Şcoala Gimnazială Gîrbeşti Normal
Prelungit Nr. 3, Iaşi – 0232 Normal
(G.P.N. Nr. 1, Gîrbeşti); Miroslava – Şcoala Gimnazială Colonel Nr. 2,
267467 / 0740896141 Miroslava
Constantin Langa, Miroslava (G.P.N., Horpaz; G.P.N., Iaşi
Serdenciuc Angelica
Miroslava; G.P.N., Valea Adâncă; Şc. Gimn. Miron Barnovschi,
aserdenciuc@hotmail.com
Uricani; Şc. Primară, Voroveşti); Şcoala Gimnazială Dimitrie
Grădinița cu Program Anghel, Corneşti (Şc. Gimn. Dimitrie Anghel, Corneşti; Şc.
Prelungit Nr. 26, Iaşi – Primară, Ciurbeşti; Şc. Primară, Proselnici); Voineşti – Şcoala
0751567991 Gimnazială Ioanid Romanescu, Voineşti (G.P.N., Voineşti; Şc.
Primară, Lungani); Şcoala Gimnazială Slobozia Deal (Şc. Gimn.,
Slobozia Deal; Şc. Primară, Schitu Stavnic; Şc. Primară, Slobozia
Vale), G.P.N. Licurici, Slobozia.
Camelia Munteanu
cami15_munteanu@yahoo.c
om Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 21, Iaşi; Grădiniţa cu
Grădinița cu Program Program Prelungit Nr. 25, Iaşi; Şcoala Gimnazială Mihai Şcoala
Prelungit Nr. 21, Iaşi – Codreanu, Iaşi (G.P.N. 4); Şcoala Gimnazială Gheorghe I Şcoala
Gimnazială
0232235805 / 0748202994 Brătianu, Iaşi (G.P.P. 6) G. Longavit; G. Buna Primară,
Mihai
Alina Bejenaru Vestire;Montessori School of Iași Piscu
Codreanu, Vineri
alyna_bejenaru@yahoo.com Vineri Rusului-
Comunele: Dagâţa – Şcoala Gimnazială Dagâţa (G.P.N., Iaşi -
Grădinița cu Program 22.11.2019 27.03.2020 Grădiniţa cu
Mânăstirea; Şc. Primară, Băluşeşti; Şc. Primară, Boatca; Şc. Grădiniţa
12. Prelungit Nr. 18, Iaşi – 0232 Ora 9.30 Ora 9.30 Program
Primară, Piscu Rusului; Şc. Primară, Poienile; Şc. Primară, Zece cu
210645 / 0745599589 Normal
Prăjini); Tansa – Şcoala Gimnazială Tansa (G.P.N., Suhuleţ; Program
Liliana Aioanei Piscu
G.P.N., Tansa); Ţibăneşti – Liceul Tehnologic Petre P. Carp, Normal 4,
liliaioanei@yahoo.com Rusului
Ţibăneşti (G.P.N., Răsboieni; G.P.N., Ţibăneşti; G.P.N., Iaşi
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 25, Iaşi – Tungujei; Şc. Gimn. Dr. Petre Brânzei, Jigoreni); Şcoala
0232253314 / 0745227493 Gimnazială Glodenii Gîndului (G.P.N., Glodenii Gîndului)

Camelia Ţaga
camelia_taga@yahoo.com Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 24; Şcoala Gimnazială
Grădinița cu Program Alecu Russo, Iaşi (G.P.N. 10, G.P.N. 12); Liceul Tehnologic
Prelungit Nr. 21, Iaşi – Special Vasile Pavelcu, Iaşi; Şcoala Gimnazială Ştefan Şcoala
Grădiniţa
0232235805 / 0727361385 Bârsănescu, Iaşi (G.P.N. 13); G. Spectrum Gimnazială
cu Vineri
Mioara Isache Vineri Strunga -
Comunele: Al. I. Cuza – Şcoala Gimnazială, Şcheia (G.P.N., Al. Program
myo_is@yahoo.com 22.11.2019 27.03.2020 Grădinița cu
13. I. Cuza; G.P.N., Şcheia; Şc. Primară, Volintireşti); Butea – Şcoala Normal
Grădinița cu Program Ora 9.30 Ora 9.30 Program
Gimnazială Butea (G.P.N. Nr. 1, Butea; G.P.N. Nr. 2, Butea; Şc. Nr. 13,
Prelungit Nr. 21, Iaşi – Normal
Primară, Miclăuşeni); Oţeleni – Şcoala Gimnazială Oţeleni (Şc. Iaşi
0232235805 / Fedeleşeni
Gimn., Hindreşti; Şc. Gimn., Oţeleni); Strunga – Şcoala
0749 124728
Gimnazială (G.P.N., Criveşti; G.P.N., Fedeleşeni; Şc. Gimn.,
Daniela Marcu
Fărcăşeni; Şc. Gimn. Strunga).
markudd@yahoo.com
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 2, Iaşi –
0741250347
Alina Ionescu
elenaionescu1977@yahoo.c
Comunele: Cotnari – Liceul Tehnologic Ştefan cel Mare, Cotnari
om
(G.P.P. Cotnari, G.P.N. Zbereni, G.P.N. Lupăria); Şcoala
Grădinița cu Program
Gimnazială Cezar Petrescu, Hodora (G.P.N. Hodora); Şcoala Şcoala Liceul
Prelungit Nr. 3, Iaşi –
Gimnazială Cîrjoaia (G.P.N., Cîrjoaia; G.P.N., Valea Racului); Gimnazială Tehnologic
0769286626
Cepleniţa – Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, Buhalniţa (G.P.N., Cezar Victor
Tiron Carmen
Zlodica; Şc. Gimn. Grigore Ureche, Cepleniţa; Şc. Gimn. Petrescu, Mihăilescu
carmentiron@yahoo.com Vineri Vineri
Nicolae Iorga, Buhalniţa; Şc. Gimn., Poiana Mărului); Belceşti Hodora - Craiu,
Grădinița cu Program 22.11.2019
– Liceul Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu, Belceşti (G.P.N. Grădinița 27.03.2020 Belceşti –
14. Prelungit Nr. 9, Iaşi – 0232 Ora 9.30
Belceşti, Şc. Gimn. Victor Iamandi, Munteni; Şc. Primară, cu Ora 9.30 Grădinița cu
435348 / 0747066875
Tansa); Şcoala Gimnazială Liteni (G.P.N. Liteni, Şc. Primară, Program Program
Prisacaru Elena
Ulmi); Şcoala Gimnazială Ruşi; Şcoala Gimnazială Satu Nou; Normal Normal
elena_p61@yahoo.com
Coarnele Caprei – Liceul Tehnologic Coarnele Caprei (G.P.N., Hodora Belceşti
Grădinița cu Program
Coarnele Caprei; Şc. Primară, Arama; Şc. Primară, Coarnele
Prelungit Nr. 26, Iaşi –
Caprei); Cîrjoaia; Hodora.
0743321306

Georgiana Filimon
Hîrlău: Grădinița cu Program Prelungit Hîrlău (G.P.N., Hîrlău);
filimon_geo@yahoo.ro
Şcoala Gimnazială Pîrcovaci (G.P. N., Pîrcovaci); Școala Primară Şcoala
Grădinița cu Program Şcoala
Happy Stars Gimnazială
Prelungit Hârlău, Gimnazială
Deleni - Vineri
0743125622 Comunele: Deleni – Şcoala Gimnazială Deleni (G.P.N. Deleni; Vineri Scobinţi -
Grădinița
Adelina Ursache G.P.N. Feredeni); Şcoala Gimnazială Maxut (G.P.N. Maxut); 22.11.2019 27.03.2020 Grădinița cu
15. cu
adelina_ursache@yahoo.co Şcoala Gimnazială Poiana (G.P.N. Poiana; G.P.N. Slobozia,); Ora 9.30 Ora 9.30 Program
Program
m Scobinţi – Şcoala Gimnazială Scobinţi (Şc. Gimn., Bădeni; Şc. Normal
Normal
Grădinița cu Program Gimn., Scobinţi; Şc. Primară Nr. 1, Scobinţi; Şc. Primară Nr. 2, Scobinţi
Deleni
Prelungit Nr. 24, Iaşi – Scobinţi; Şc. Primară Zagavia); Şcoala Gimnazială Sticlăria
0748088936 (G.P.N. Sticlăria; Şc. Primară Nr. 2, Sticlăria).
Cristina Borcilă
cristinaborcila@yahoo.com Vineri Şcoala Vineri Şcoala
Pașcani: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (G.P.P.
Grădinița cu Program Nr 2, Pașcani); G.P.N. Fântânele, Paşcani; G.P.N., Boşteni, 22.11.2019 Gimnazială 27.03.2020 Gimnazială
16.
Prelungit Nr. 9, Iaşi – Paşcani; G.P.N., Sodomeni - Paşcani); Ora 9.30 Mirosloveşt Ora 9.30 Ciohorăni -
0232255934, 0746692023 i-
Luminiţa Popovici Grădiniţa Grădiniţa cu
Comunele: Mirosloveşti – Şcoala Gimnazială Mirosloveşti
luminitacarmen41@yahoo.c cu Program
(G.P.N., Mirosloveşti; Şc. Gimn., Soci; Şc. Gimn., Verşeni);
om Program Normal
Moţca – Şcoala Gimnazială Moţca (G.P.N. Nr. 1, Moţca; G.P.N.,
Grădinița cu Program Normal Ciohorani
Boureni; Şc. Gimn., Moţca); Ciohorăni – Şcoala Gimnazială
Prelungit Nr. 9, Iaşi – Mirosloveşt
Ciohorăni; Heleşteni – Şcoala Gimnazială Heleşteni (Şc. Gimn.,
0743168124 i
Heleşteni; Şc. Gimn., Oboroceni); Cristeşti – Liceul Tehnologic
Adriana Cochior
Cristeşti (G.P.N. Nr. 2, Cristeşti; Lic.Tehn., Cristeşti; Şc. Primară,
adriana.cochior@yahoo.com
Hereşti); Ruginoasa – Şcoala Gimnazială Rediu (G.P.N.,
Grădinița cu Program
Dumbrăviţa; G.P.N., Vascani; Şc. Gimn., Rediu); Şcoala
Prelungit Sf. Maria
Gimnazială Ruginoasa (G.P.N., Ruginoasa).
0232234808 / 0743632112

Daniela Comârzan
comarzandaniela@yahoo.co
Pașcani: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 (G.P.N. Nr. 5,
m
Paşcani; G.P.N. Nr. 3, Paşcani); / G. Agape, Pașcani; G. Sf.
Grădinița cu Program
Nicolae, Iugani
Prelungit Nr. 2, Paşcani –
0332412534 / 0742264610 Comunele: Sireţel – Şcoala Gimnazială Sireţel (G.P.N., Sireţel; Grădiniţa
Chirileanu Marcela Şc. Gimn. Nr.1, Slobozia; Şc. Gimn. Humosu); Lespezi – Liceul Vineri cu Vineri eGrădiniţa
chirileanumarcela@yahoo.c Tehnologic Lespezi (G.P.N., Lespezi; G. Bursuc; Şc. Gimn., 22.11.2019 Program 27.03.2020 Bursuc,
17. om Buda; Şc. Primară, Dumbrava); Şcoala Gimnazială Heci (Şc. Ora 9.30 Prelungit 3 Ora 9.30 Lespezi
Sc. Gimn. Alecu Russo- Gimn., Heci; Şc. Primară, Bursuc Deal); Tătăruşi – Liceul Paşcani
GPN 12, tel 0745542452 Tehnologic Tătăruşi (Lic.Tehn., Tătăruşi; Şc. Gimn., Pietrosu;
Dumitrina Gavril Şc. Gimn., Udu; Şc. Primară, Iorcani); Valea Seacă – Liceul
dondoana2007@yahoo.com Tehnologic Valea Seacă (G.P.N., Valea Seacă; Şc. Gimn.,
Grădinița cu Program Conţeşti); Şcoala Gimnazială Topile (G.P.N., Topile).
Prelungit 29 – 0749875003
Tereza Ghiujan Pașcani: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (G.P.P.1, Şcoala
angelghiujan@yahoo.com Pașcani; G.P.P. 4, Pașcani; G. P.N. Nr. 6); Şcoala Gimnazială Gimnazială
Grădiniţa
G. Iugani, Mircesti – Lunca (Şc. Gimn., Lunca; Şc. Gimn., Blăgeşti); G.P.N., Vasile
cu Vineri
713346 / 0746640365 Răchiteni; Vineri Alecsandri,
Program
Steluţa Dascaliţa 22.11.2019 27.03.2020 Mirceşti -
Comunele: Mirceşti – Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri, Normal
18. dascalitasteluta@yahoo.com Ora 9.30 Ora 9.30 Grădinița cu
Mirceşti (G.P.N., Mirceşti; Şc. Gimn., Iugani); Hălăuceşti – Răchiteni
Grădinița cu Program Program
Prelungit Nr. 4, Paşcani – Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăuceşti (G.P.N., Nr. 1, Normal
0745186328 Hălăuceşti; G.P.N., Luncaşi); Hărmăneşti – Şcoala Gimnazială Mirceşti
Ana Maria Irina Hărmăneştii Vechi (G.P.N., Hărmăneştii Vechi; G.P.N.,
ana.maria_irina@yahoo.co Hărmăneştii Noi);
m Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 14, Iași –
0232250306, 0743148030
Florentina Spiridon
spridonflorentina@yahoo.co
Pașcani: Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, Pașcani (Pașcani);
m
P.N. 1, Pașcani, Şcoala Gimnazială Gâşteşti (G.P.N., Gâşteşti);
Grădinița cu Program Şcoala
Prelungit Nr. 1, Paşcani - Comunele: Todireşti – Şcoala Gimnazială Nr. 1, Todireşti Gimnazială Şcoala
761756 / 0732363729 (G.P.N., Nr. 1, Todireşti; G.P.N. Nr. 3, Todireşti; Şc. Primară, Muncelul Gimnazială
Mihalache Emilia Nr. 2, Todireşti; Şc. Primară, Băiceni; Şc. Primară, Stroeşti); de Sus - Vineri Nr. 1,
Vineri
emilyam23@yahoo.com Vânători – Şcoala Gimnazială Vânători (G.P.N., Nr. 1, Grădinița Todireşti -
22.11.2019 27.03.2020
Grădinița cu Program Hârtoape; G.P.N., Nr. 2, Hârtoape; G.P.N., Gura Bădiliţei; Şc. cu Grădinița cu
19. Ora 9.30 Ora 9.30
Prelungit Nr. 2, Paşcani Gimn., Criveşti; Şc. Gimn., Vînători); Mogoşeşti-Siret – Şcoala Program Program
0232762971 / 0748193323 Gimnazială Muncelul de Sus (G.P.N. Mogoşeşti-Siret; G.P.N., Normal Normal
Areta Paraschiv Muncelul de Sus); Stolniceni-Prăjescu – Liceul Tehnologic Muncelul Todireşti 3
aretaparaschiv@yahoo.com Stolniceni-Prăjescu (Lic. Tehn. Stolniceni-Prăjescu; Şc. Gimn., de Sus
Grădinița cu Program Brăteşti; Şc. Primară, Brăteşti); Şcoala Gimnazială Cozmeşti;
Prelungit Nr. 26, Iaşi – G.P.N., Blăgeşti.
0740371067

Inspector școlar pentru educație timpurie,


Prof. Mihaela SIMION

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
SEMESTRUL I Clasele: CP, I, a II-a, a III-a şi a IV-a
Tema: Abordarea de tip interdisciplinar în ciclul primar - necesitate și provocare
SEMESTRUL II: Clasele: CP, I, a II-a, a III-a şi a IV-a
Teme: Optimizarea predării-învățării-evaluării în învățământul primar prin utilizarea noilor tehnologii sau Activitățile de tip
outdoor- modalități de stimulare a bucuriei/plăcerii de a învăța la vârsta școlară mică
Notă: Unitatățile tematice/Disciplinele la care se proiectează activitățile demonstrative vor fi stabilite de către fiecare unitate de învăţământ care organizează
cercul pedagogic. Activităţile demonstrative vor fi însoţite de referate/prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei.
Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea
denumire Responsabil cerc UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Loc de Loc de
Data şi ora Data şi ora
cerc desfăşurare desfăşurare
1. Pânzaru Ana Maria Colegiul Tehnic ,,I. Holban” Iaşi, Școala 29.11.2019 Școala 22.05.2020 Şcoala Primară
Profesională Țibana, Şcoala Gimnazială ora 9.00 Profesională ora 9.00 „Spectrum” Iaşi
Gârbeşti, Școala Gimnazială nr. 1 Domniţa, Dagâța
Școala Gimnazială „G. Călinescu” Iași
2. Solomon Cristina Școala Gimnazială „B.P. Haşdeu”, Școala 29.11.2019 Școala Școala
Profesională Coarnele Caprei, Școala Gimnazială ora 9.00 Profesională 22.05.2020 Profesională
Satu Nou Gropnița ora 9.00 Fântânele
3. Rotaru Dorina Școala Profesională Dumeşti, Şcoala Particulară 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
,,Hänsel şi Gretel’’, Şcoala Gimnazială Nr. 1 ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Bârnova
Lunca Cetăţuii Păuşeşti
4. Ştifiuc Gabriela Școala Gimnazială Ciurea, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Școala 22.05.2020 Școala Gimnazială
Slobozia Deal, Școala Gimnazială „Alecu Russo” ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 ,,I. Romanescu’’
Iași, Şcoala Gimnazială Horlești „Alexandru cel Voinești
Bun” Iași
5. Rusu Carmen Coca Şcoala Gimnazială Golăiești, Școala Profesională 29.11.2019 Școala 22.05.2020 Şcoala Particulară
Holboca, Şcoala Primară Atelier, Liceul Teoretic ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 „Varlaam
,,Al. I. Cuza’’ Iaşi, Școala Gimnazială „Gh.I. Bosia Mitropolitul” Iaşi
Brătianu” Iași
6. Avasâlcei Neculai Liceul Teoretic Waldorf, Liceul Teoretic ,,Miron 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Liceul Tehnologic
Costin’’ Iași, Şcoala Gimnazială ,,Colonel C. ora 9.00 Gimnazială ,,D. ora 9.00 ,,D. Popa’’
Langa’’ Miroslava Anghel’’ Mogoșești-Iași
Cornești
7. Bujor Lorena Şcoala Gimnazială Vânători – Popricani, 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Colegiul „R. Wurmbrand” Iași, Şcoala ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Rădeni
Gimnazială ,,Ionel Teodoreanu’’ Iaşi ,,Iacob
Negruzzi’’
Trifești
8. Caras Creola Şcoala Gimnazială Lețcani, Școala Primară 29.11.2019 Școala Primară 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
,,Carol I” Iași, Şcoala Gimnazială ,,Aron Vodă’’ ora 9.00 ,,Gheorghe ora 9.00 Ţuţora
Aroneanu Asachi’’ Iaşi
9. Maxim Gabriela Școala Profesională Plugari, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
,,Gh. Ciobanu’’ Andrieșeni ora 9.00 Gimnazială „Al. ora 9.00 ,,Ştefan cel Mare’’
Vlahuță” Iași Dancu-Holboca
10. Mardare Carmen Şcoala Gimnazială Ciortești, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Rediu, Şcoala Şcoala Gimnazială Poieni, Școala ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 „O. Cazimir” Iași
Particulară EuroEd Dolhești
11. Constantinescu Școala Profesională Focuri, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Colegiul 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Claudia „Carmen Sylva” Iași, Şcoala Gimnazială ”Prof. ora 9.00 Național „G. ora 9.00 Larga-Jijia
M. Dumitriu” Valea Lupului Ibrăileanu” Iași
12. Tomulesei Elena Școala Profesională ,,I. Teodoreanu’’ Victoria, 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Bivolari, Şcoala Gimnazială ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 ,,Petru Anghel’’
”Ion Creangă” Iași ,,Costache Probota
Antoniu’’
Țigănași
13. Morărașu Mariana Școala Primară Lorelay, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
„Elena Cuza” Iași, Liceul Tehnologic ,,P. P. ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Glodenii Gândului
Carp’’ Țibănești, Şcoala Gimnazială ”N. Iorga” Tansa
Iași
14. Dina Marina Şcoala Gimnazială Hadâmbu, Colegiul Naţional 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Corina de Artă ,,O. Băncilă’’ Iaşi, Şcoala Gimnazială ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 „Ştefan
Mironeasa Drăguşeni Bârsănescu” Iaşi
15. Creangă Liliana Şcoala Gimnazială „V. Conta” Iaşi, Şcoala 29.11.2019 Școala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Gimnazială ,,M. Codreanu” Iaşi, Şcoala ora 9.00 Gimnazială ,,D. ora 9.00 Chicerea
Gimnazială Prisacani D. Pătrășcanu”
Tomești
16. Dăriescu Nicoleta Şcoala Gimnazială Grajduri, Şcoala Particulară 29.11.2019 Liceul 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
,,FEG’’, Şcoala Gimnazială ,,Axinte Uricariul’’ ora 9.00 Tehnologic ,,N. ora 9.00 „ G. Coşbuc” Iaşi
Scânteia, Şcoala Gimnazială Bodeşti, Şcoala Bălăuţă’’ Şcheia
Gimnazială ,,I. Hăulică’’ Ipatele
17. Palaga Daniela Şcoala Gimnazială Costuleni, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
nr. 1 Comarna, Şcoala Gimnazială ,,Ion ora 9.00 Gimnazială Osoi ora 9.00 „Titu Maiorescu”
Neculce’’ Iaşi Iaşi
18. Bendescu Alina Şcoala Gimnazială ,,I. Simionescu’’ Iaşi, Liceul 29.11.2019 Colegiul 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Tehnologic Vlădeni, Școala Primară ”Elite” Iași ora 9.00 Naţional „M. ora 9.00 Şipote
Eminescu” Iaşi
19. Chirilă Viorica Şcoala Gimnazială „V. Micle” Iaşi, Şcoala 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Gimnazială Grozeşti, Şcoala Gimnazială „D. A. ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Gorban
Sturdza” Iaşi Moşna
20. Minea Liliana Şcoala Gimnazială ,,I. Ghica”Iaşi, Şcoala 29.11.2019 Școala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Particulară Junior, Liceul Teoretic ,,Lascăr ora 9.00 Profesională ora 9.00 ,,Ştefan cel Mare
Rosetti’’ Răducăneni Cozmeşti şi Sfânt’’ Dobrovăţ
21. Maraciuc Gh. Şcoala Gimnazială A. I. Cuza, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Oţeleni ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Butea
Strunga
22. Borș Vasilica Şcoala Gimnazială Moţca, Școala Profesională 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Cristeşti ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Ciohorăni
Mirosloveşti
23. Juncă Neculai Liceul Teoretic „Bogdan- Vodă” Hălăuceşti, 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Răchiteni ora 9.00 Gimnazială ,,V. ora 9.00 Muncelu de Sus
Alecsandri’’
Mirceşti
24. Chihaia Gheorghe Şcoala Gimnazială Balş, Şcoala Gimnazială ,,C. 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Liceul Special
Teodorescu’’ Războieni, Şcoala Gimnazială ,,G. ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 ,,Moldova’’ Tg.
Ibrăileanu’’ Tg. Frumos, Şcoala Gimnazială Costeşti Frumos
Cucuteni
25. Mititelu Georgiana Şcoala Gimnazială Crucea, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Școala
Cristina Zmeu, Şcoala Gimnazială Sârca, Şcoala ora 9.00 Gimnazială „I. ora 9.00 Profesională
Gimnazială Creangă” Tg. Brăieşti
Bălţaţi, Școala Profesională Lungani Frumos

26. Condrea Gabriela Şcoala Gimnazială ,,C. Palade’’ Totoeşti, Şcoala 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Gimnazială Storneşti, Scoala Gimnazială Ruși ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 ,,Al. I. Cuza’’
Mădârjac Podu-Iloaiei
27. Balan Elena Şcoala Gimnazială Liteni, Şcoala Gimnazială ,,I. 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Romanescu’’ Româneşti, Şcoala Gimnazială ora 9.00 Gimnazială ,,C. ora 9.00 ,,D. Sturdza’’
,,Veniamin Costachi’’ Sinești Erbiceanu’’ Popeşti
Erbiceni
28. Apostol Adriana Şcoala Gimnazială Stolniceni-Prăjescu, Şcoala 29.11.2019 Școala 22.05.2020 Liceul Teoretic
Gimnazială Sireţel, Şcoala Gimnazială Cozmesti ora 9.00 Profesională ora 9.00 ,,Miron Costin”
Tătăruşi Paşcani
29. Nour Eugenia Şcoala Gimnazială „I. Cantacuzino” Paşcani, 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Heleşteni ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Gâşteşti
Lunca-Paşcani
30. Apetroaie Gabriela Şcoala Gimnazială Vânători, Şcoala Profesională 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Liceul Tehnologic
Lespezi ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Economic
Valea Seacă „Nicolae Iorga”
Paşcani
31. Cotună Pantazi Liceul Tehnologic ,,Mihai Busuioc’’ Paşcani, 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Maria Şcoala Gimnazială Hărmăneşti ora 9.00 Gimnazială ,,Al. ora 9.00 nr. 1 Todireşti
I. Cuza”
Ruginoasa
32. Galben Diana Școala Profesională Cotnari, Liceul Tehnologic 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Loredana Belceşti, Şcoala Gimnazială Cârjoaia, Şcoala ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 Sticlăria
Gimnazială ,,N. Iorga’’ Buhalniţa ,,Cezar
Petrescu’’
Hodora
33. Creţu Maria Şcoala Gimnazială Scobinţi, Şcoala Gimnazială 29.11.2019 Şcoala 22.05.2020 Şcoala Gimnazială
Poiana, Şcoala Gimnazială Deleni ora 9.00 Gimnazială ora 9.00 ,,Petru Rareş’’
Pârcovaci Hîrlău

Inspectori şcolari pentru învăţământul primar,


prof. Alina Elena Bendescu
prof. Corneliu Constantin Ilie

LIMBĂ ȘI COMUNICARE – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Justificare
Temele identificate se raportează la prioritățile M.E.N. pentru acest an școlar și vizează aspecte cu privire la capacitatea profesorilor de a dezvolta
strategii de lucru diferențiate și personalizate, capabile să valorifice potențialul intelectual și psihoemoțional al copiilor, să sporească atractivitatea și,
implicit, eficiența orei de limbă, comunicare și literatură în contexte formale și nonformale, cu impact cultural și afectiv autentic.

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
SEMESTRUL I: Tema: Limba și literatura română în noua arhitectură curriculară – libertăți și limitări, soluții didactice și metodice
Forme de realizare: activităţi demonstrative, ateliere de lucru, comunicări științifice, dezbateri, studii de caz, exemple de bună practică,
secvențe de formare etc.
SEMESTRUL II: Tema: Ora de limba și literatura română din perspectiva dezvoltării personale a elevilor
Forme de realizare: ateliere de lucru, secvențe didactice și activităţi demonstrative, comunicări științifice, dezbateri, proiecte educaționale
și exemple de bună practică etc.
Activităţile practice vor fi însoţite de prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei

NR. SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


CRT./
DENUM RESPONSABIL CERC UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Loc de Loc de
Perioada Perioada
IRE desfăşurare desfăşurare
CERC
Fîntînaru Alina
Școala Gimnazială „Ion Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași, Şcoala Gimnazială
Creangă” Iași „Titu Maiorescu” Iași, Şcoala Gimnazială „Ștefan
Cerc 1 tel. 0736624633 Bârsănescu” Iași, Şcoala Gimnazială „V. Conta” Iași, Școala
27-30 Școala
(gimnazi email: alinafintinaru@yahoo.com Şcoala Şcoala nr. 41 Iaşi, Școala Gimnazială „SEVEN Gimnazială 20 - 23
noiembrie Gimnazială
u) Maxim Lăcrămioara HILLS”, Iași, şcolile: Coarnele Caprei, Focuri, Fântânele, Coarnele mai 2020
2019 Deleni
Școala Gimnazială „Ștefan Gropniţa, Deleni, Buhalnița, Scobinţi, Sticlăria, Cârjoaia, Caprei
Bârsănescu” Iași Vânători, Todireşti, Cucuteni, Muncelu de Sus, Scânteia,
tel. 0758564408 Bodești, Miroslava, Cornești, Bosia, Dumeşti, Păușești,
email: maximlacra@yahoo.com Româneşti, Golăieşti, Sârca
Bejenaru Laura
Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași, Şcoala
Iași Gimnazială „Al. Vlahuță” Iași, Şcoala Gimnazială
tel. 0741399578 „Veronica Micle” Iași, Gimnazială „I. Ghica” Iași, Şcoala
Cerc 2 email: laurabejenaru@yahoo.com Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ion 27-30 Școala Școala
20 - 23
(gimnazi Antoci Georgiana Neculce” Iași, şcolile: Podu-Iloaiei, Leţcani, Cogeasca, noiembrie Gimnazială Gimnazială
mai 2020
u) Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Voineşti, Slobozia, Horleşti, Ţibana, Domnița, Tansa, 2019 Totoești Lungani
Iaşi Dagâţa, Bârnova, Dobrovăţ, Gârbești, Glodenii Gândului,
tel. 0740754051 Cotnari, Hodora, Erbiceni, Totoești, Lungani, Zmeu,
email: Crucea, Ruginoasa, Rediu, Strunga
georgiana_antoci@yahoo.com
Botezatu Georgiana
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Iași, Şcoala
Școala Gimnazială „George
Gimnazială „Alecu Russo” Iași, Şcoala Gimnazială
Călinescu” Iași
„Carmen Sylva” Iaşi, Școala Gimnazială Internațională
tel. 07455 80079
Spectrum Iași, Şcoala Gimnazială „N. Iorga” Iaşi, Şcoala
email: Școala
Cerc 3 Gimnazială „D.A. Sturdza” Iași, Şcoala Gimnazială „G. 27-30 Școala
georgianabotezatu@yahoo.com 20 - 23 Gimnazială
(gimnazi Ibrăileanu” Tg-Frumos, şcolile: Schitu-Duca/Poieni, noiembrie Gimnazială
Tărniceriu Daniela mai 2020 „D.A.
u) Comarna, Prisăcani, Osoi, Costuleni, Cozmeşti, Moşna, 2019 Comarna
Școala Gimnazială „N. Iorga” Sturdza” Iași
Gorban, Ciorteşti, Dolheşti, Grozeşti, Şcheia, Ipatele,
Iași
Mironeasa, Lunca Cetățuii, Ciurea, Grajduri, Hadâmbu,
tel.: 0741 931880
Mogoşeşti, Ţigănaşi, Rediu-Valea Lupului, Plugari,
email:
Drăgușeni
tarniceriu_daniela@yahoo.com
Olinici Ana-Iulia Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iași, Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială „B.P. „Ionel Teodoreanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „I. Creangă”
Hasdeu” Iași Târgu-Frumos, Şcoala Gimnazială „I. Cantacuzino”
tel. 0720055863 Paşcani, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Iași, şcolile:
Cerc 4 27-30 Școala Școala
email: aiolinici@yahoo.fr Victoria, Şipote, Probota, Heleşteni, Ruși, Liteni, Satu- 20 - 23
(gimnazi noiembrie Gimnazială Gimnazială
Doleanu Ana-Maria Nou, Chișcăreni, Mirceşti, Pârcovaci, Stornești, mai 2020
u) 2019 Topile Heleșteni
Școala Gimnazială „I. Creangă” Mirosloveşti, Moţca, Cristeşti, Valea Seacă, Tătăruşi,
Tg. Frumos Lespezi, Heci, Sireţel, Gâşteşti, Hărmăneștii Vechi, Lunca
tel.: 0749 606637 (Pașcani), Sodomeni, Ciohorăni, Topile, Stolniceni-
email: bebek_anam@yahoo.com Prăjescu, Costești, Războieni
Școala Gimnazială „O. Cazimir” Iași, Şcoala Gimnazială
Burlea Mihaela
„M. Codreanu” Iaşi, Școala Gimnazială „Varlaam
Școala Gimnazială „Mihai
Mitropolitul” Iași, Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”
Codreanu” Iași
Iași, Şcoala Gimnazială „Gh. Brătianu” Iași, Școala
tel. : 0744 214 899 Școala
Cerc 5 Gimnazială „Paradis” Iași, Şcoala Gimnazială „P. Rareş” 27-30 Școala
email: fraise1175@yahoo.com Gimnazială 20 - 23
(gimnazi Hârlău, şcolile: Trifeşti, Popricani, Rădeni, Vânători noiembrie Gimnazială
Ghiciuc Anca „Petru Rareș” mai 2020
u) (Popricani), Aroneanu, Larga Jijia, Andrieşeni, Boureni, 2019 Răchiteni
Școala Gimnazială „Alexandru Hârlău
Balș, Bivolari, Buznea, Brăeşti, Popeşti, Sineşti, Mădârjac,
cel Bun” Iași
Oţeleni, Butea, Răchiteni, Bălțați, Tomești, Chicerea,
tel.: 0721 668287
Holboca, Țuțora, Dancu
email: ghiciuc.anca@yahoo.com
Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, Colegiul Național 27-30 Colegiul Liceul
Cerc 1 Președinte onorific: 20 - 23
„E. Racoviţă” Iași, Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iași, noiembrie Național „Emil Teoretic „Ion
(liceu) prof. dr. Camelia Gavrilă, mai 2020
Colegiul Național „M. Sadoveanu“ Paşcani, Colegiul 2019 Racoviță” Iași Neculce”
Colegiul Național „Costache Național „Ştefan cel Mare” Hârlău, Liceul cu Program Târgu
Negruzzi” Iași Sportiv Iași, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, Frumos
Doboș Mihaela Colegiul Agricol „V. Adamachi” Iași, Colegiul Tehnic
Colegiul Național „C. Negruzzi” „Gh. Asachi” Iași, Colegiul Economic Administrativ Iași,
Iași Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh.
tel. 0726234005 Mârzescu” Iași, Liceul Tehnologic de Mecatronică și
email: dobosmiha@yahoo.com Automatizări Iași, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Tg.
Coțofan Manuela-Beatrice Frumos, Liceul Tehnologic Hârlău, Liceul Tehnologic
Liceul Teoretic „V. Alecsandri” „Petre Carp” Țibănești
Iași
tel. 0733680068
email:
monica.cotofan@yahoo.com
Președinte onorific:
prof. dr. Lucia Gabriela
Munteanu, Colegiul Pedagogic
Colegiul Național „M. Eminescu” Iași, Colegiul Pedagogic
„Vasile Lupu” Iași
„V. Lupu” Iași, Colegiul Național „G. Ibrăileanu” Iași,
Comănescu Claudia
Liceul Teoretic „M. Costin” Iaşi, Colegiul Național de Artă
Colegiul Național „M.
„O. Băncilă” Iași, Liceul Waldorf, Colegiul Tehnic „I. C. Colegiul Colegiul
Eminescu” Iași 27-30
Cerc 2 Ştefănescu” Iași, Liceul Tehnologic Special „Vasile Tehnic „I. C. 20 - 23 Național de
tel. 0745084032 noiembrie
(liceu) Pavelcu” Iași, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, Ștefănescu” mai 2020 Artă „Octav
email: 2019
Colegiul Tehnic „M. Sturdza” Iași, Colegiul Tehnic „I. C. Iași Băncilă” Iași
clavdiacomanescu@yahoo.com
Holban” Iași, Liceul Teoretic „L. Rosetti” Răducăneni,
Mănucă Elena
Liceul Trinitas Tg-Frumos, Liceul Tehnologic Vlădeni,
Colegiul Pedagogic „V. Lupu”
Liceul Tehnologic Economic „N. Iorga” Paşcani
Iași
tel. 0753701846
email: elena.manuca@gmail.com
Președinte onorific: Colegiul Naţional Iași, Colegiul „R. Wurmbrand” Iași,
prof. Martinuş Carmen, Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” Iași, Liceul Seminarul
Liceul
Colegiul Național Iași Teoretic „Al. I. Cuza” Iași, Liceul Teoretic „Dimitrie Teologic
27-30 Teoretic de
Cerc 3 Petrache Gabriela-Florentina Cantemir” Iași, Liceul Teoretic „M. Costin“ Paşcani, Ortodox 20 - 23
noiembrie Informatică
(liceu) Colegiul Naţional Iași Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăuceşti, Seminarul „Sfântul mai 2020
2019 „Grigore
tel. 0748139131 Teologic „Vasile cel Mare” Iaşi, Liceul Tehnologic de Vasile cel
Moisil” Iași
email: Transporturi și Construcții Iași, Liceul Tehnologic „V. Mare” Iași
petrache.gabriela@gmail.com Madgearu” Iași, Liceul Tehnologic „D. Leonida” Iași,
Zaharia Daniela Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, Liceul
Liceul de Informatică „Gr. Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, Colegiul
Moisil” Iași Tehnic C.F. Unirea Paşcani, Liceul Tehnologic „Mihai
tel. 0746148946 Busuioc” Pașcani, Liceul Tehnologic Agricol „M.
email: Kogălniceanu” Miroslava, Liceul Tehnologic „V. M.
dana.zaharia.is@gmail.com Craiu” Belceşti

Inspectori școlari pentru limba și literatura română,


Prof. Mihaela APETROAE
Prof. Mihai-Cezar ZAHARIA
LIMBĂ ȘI COMUNICARE –LIMBI ROMANICE: FRANCEZĂ, ITALIANĂ ȘI SPANIOLĂ

Nr. cerc Responsabili cerc Tema cercului Semestrul I Semestrul al II-lea


Data şi ora Loc de Data şi ora Loc de
desfăşurare desfăşurare
1 – FR – Toate cadrele Ioana Teodorescu, Colegiul Semestrul I: 28 noiembre - ziua
didactice cu doctorat, Național mondială a profesorului de limba Colegiul Liceul
gradul I și gradul II Irina Cosovanu, Liceul franceză - masă rotundă Național Teoretic „D.
Pedagogic “V. Lupu” Iași Semestrul II: Conferințe în limba 28.11.2019 „Costache 27.02.2020 Cantemir” Iași
Corina Ungurean, Colegiul franceză pe teme de didactica predării Ora 14.30 Negruzzi” Iași Ora 14.30
“M. Eminescu” Iași limbilor străine
2-FR – Toate cadrele Simona Nenov, Colegiul Semestrul I: 28 noiembre - ziua
didactice cu gradul Național „E. Racoviță” mondială a profesorului de limba
definitiv Anca Bucuci, Liceul franceză - masă rotundă Colegiul Liceul
Teoretic „M. Costin” Iași Semestrul II: Conferințe în limba 28.11.2019 Național 27.02.2020 Teoretic „D.
Nicoleta Idricianu franceză pe teme de didactica predării Ora 14.30 „Costache Ora 14.30 Cantemir” Iași
Manolea, Școala Gimnazială limbilor străine Negruzzi” Iași
„N. Iorga” Iași
3-FR – Toate cadrele Angela Marcu, Liceul Semestrul I: 28 noiembre - ziua
didactice debutante (fără Teoretic „M. Costin” Iași mondială a profesorului de limba
grad didactic), inclusiv Manuela Daraban, Liceul franceză - masă rotundă Colegiul Liceul
suplinitori necalificați Teoretic „V. Alecsandri” Iași Semestrul II: Conferințe în limba 28.11.2019 Național 27.02.2020 Teoretic „D.
Silvia Hîncu, Liceul Teoretic franceză pe teme de didactica predării Ora 14.30 „Costache Ora 14.30 Cantemir” Iași
„D. Cantemir” Iași; Anca limbilor străine Negruzzi” Iași
Gavril, Școala Gimnazială
„B.P. Hasdeu” Iași
4 – IT – Toate cadrele Dabija Irina, Palatul Semestrul I: Bune practici în
didactice care predau Copiilor Iaşi predarea limbilor străine 28.11.2019 27.02.2020 Liceul
limba italiană, indiferent Semestrul II: Conferințe în limba Ora 14.30 Palatul Ora 14.30 Teoretic
de gradul didactic italiană pe teme de didactica predării Copiilor “Miron
limbilor străine Costin” Iași
5 – SP – Toate cadrele Balaur Beatrice, Liceul Semestrul I: Bune practici în
didactice care predau Teoretic „D. Cantemir” Iaşi predarea limbilor străine 28.11.2019 Liceul 27.02.2020
limba spaniolă, Semestrul II: Conferințe în limba Ora 14.30 Teoretic „D. Ora 14.30 Palatul
indiferent de gradul spaniolă pe teme de didactica predării Cantemir” Iaşi Copiilor
didactic limbilor străine

Inspector de specialitate,
Prof. Sabina Maria MANEA

LIMBĂ ȘI COMUNICARE – LIMBA ENGLEZĂ

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
Justificare
Activitățile metodice își propun ilustrarea strategiilor didactice asociate unui curriculum bazat pe dezvoltarea competențelor de comunicare, dar și abordarea
aspectelor referitoare la proiectarea eficientă a activității didactice prin prelegeri susținute de invitați – metodicieni britanici – precum și prin ateliere de lucru
organizate pentru o formulă reunită, în anul școlar 2019-2020, a cercurilor metodice. Activitățile de cerc pedagogic astfel proiectate doresc să vină în întâmpinarea
nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice aflate la debut de carieră și nu numai, identificate atât prin inspecțiile de specialitate efectuate în anul școlar
anterior, cât și prin rezultatele obținute la examenul de definitivare în învățământ / concursul de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar.

SEMESTRUL I: Tema: Creative Approaches to Teaching English


Forme de organzare: prelegeri, ateliere de lucru, dezbatere

SEMESTRUL II: Tema: Awareness of lesson planning – approaches, tasks, staging and structuring
Forme de organzare: ateliere de lucru, referat, dezbatere

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


NR. CRT. UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE
Data și ora Loc de desfășurare Data și ora Loc de desfășurare
Liceul Teoretic
Cercurile reunite ale profesorilor de limba engleză 21.10.2019, 21.03.2020, ora
1 „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național, Iași
din județul Iași (toate unitățile de învățământ) ora 15.00 09.00
Iași

Inspector școlar pentru limbi moderne,


Prof. Irina PRODAN
LIMBĂ ȘI COMUNICARE – LIMBA GERMANĂ

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I: Tema: Curriculum fuer DaF (2017) und die Gymnasialklassen (Curriculum pentru limba germană modernă și noile manuale pentru clasele
gimnaziale)
Forme de organizare: activități demonstrative, ateliere de lucru, dezbateri, exemple de bună practică, secvențe de formare etc.

SEMESTRUL II: Tema: Deutsch als Wahlfach – Spielerisch Deutsch lernen (Germana opțional – Să învățăm germana prin jocuri)
Forme de organizare: prezentarea unor modele de cursuri opționale, activități demonstrative, ateliere de lucru, dezbateri, exemple de
bună practică, secvențe de formare etc.

NR. CRT./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


UNITĂȚI ȘCOLARE
DENUMIRE RESPONSABIL CERC Loc de
ARONDATE Data și ora Loc de desfășurare Data și ora
CERC desfășurare
Prof. Elena Ilie Colegiul Național
Toate unitățile școlare din 25.11.2019, ora 30.04.2020, Colegiul
1 Colegiul Național „Costache
județul Iași 15.30 ora 15.30 Național, Iași
„Costache Negruzzi”, Iași Negruzzi” Iași

Inspector școlar pentru limbi moderne,


Prof. Irina PRODAN

LIMBĂ ȘI COMUNICARE – LIMBI CLASICE (LIMBA LATINĂ, LIMBA GREACĂ VECHE)

Justificare
Temele propuse pentru anul școlar 2019-2020 au avut în vedere aspecte privind dimensiunea culturală a orei de limbă latină, cu generoase deschideri
inter- și trans-curriculare, precum și importanța acesteia în formarea copiilor și a tinerilor de vârstă școlară, din care derivă preocuparea profesorilor și
a specialiștilor de a susține disciplina în oferta educațională din învățământul preuniversitar românesc.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I: Tema: : Limba latină în noua arhitectură curriculară – libertăți și limitări, soluții didactice și metodice
Forme de realizare: ateliere de lucru, activități demonstrative, comunicări științifice, dezbateri, proiecte educaționale și exemple de bună
practică etc.
SEMESTRUL II: Tema: Ora de limba latină din perspectiva dezvoltării personale a elevilor
Forme de realizare: ateliere de lucru, secvențe didactice și activități demonstrative, comunicări științifice, dezbateri și studii de caz, exemple
de bună practică etc.

Activitățile practice vor fi însoțite de prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei

Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


denumire Responsabil cerc UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de Loc de
Perioada Perioada
cerc desfășurare desfășurare
Alla Apopei,
Liceul
Liceul Teoretic „Vasile Unitățile de învățământ gimnazial și liceal din 27-30 Colegiul
Cerc 20 - 23 mai Teoretic
Alecsandri” Iași județul Iași noiembrie Național
2020 „Al. I.
tel.: 0744 327250 2019 Iași
Cuza” Iași
email: allaapopei@yahoo.com

Inspectori școlari pentru limba și literatura română,


Prof. Mihaela APETROAE
Prof. Mihai-Cezar ZAHARIA

LIMBĂ ȘI COMUNICARE – PROFESORI DOCUMENTARIȘTI ȘI BIBLIOTECARI ȘCOLARI

Justificare
Diversitatea strategiilor de lucru ce pot fi utilizate în centrele de documentare și informare și în bibliotecile școlare, precum și modalitățile alternative
de petrecere a timpului prin activitățile propuse pe tot parcursul anului de către structurile info-documentare școlare contribuie la valorizarea acțiunii
educative a acestora ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ. Temele identificate pentru anul școlar 2019-2020 vizează aspecte
privind capacitatea profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari de a utiliza metode, tehnici și instrumente specifice și de a implementa strategii
de lucru diferențiate și personalizate, capabile să contribuie atât la creșterea gradului de atractivitate a orelor de curs, cât și la imbunătățirea competențelor
de lectură.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I: Tema: Strategii și mijloace moderne de stimulare a lecturii în biblioteca școlară și CDI
Forme de realizare: ateliere de lucru, activități demonstrative, comunicări științifice, dezbateri, proiecte educaționale și exemple de bună
practică, aplicații și sugestii pentru activități destinate domeniului biblioteconomic
SEMESTRUL II: Tema: Biblioteca și CDI din perspectiva dezvoltării personale a elevului
Forme de realizare: ateliere de lucru, activități demonstrative, comunicări științifice, proiecte educaționale și exemple de bună practică,
microsesiuni de formare etc.

Activitățile practice vor fi însoțite de prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei

Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


denumire Responsabil cerc UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de Loc de
Perioada Perioada
cerc desfășurare desfășurare
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Colegiul
Național Iași, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
Iași, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești,
Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni,
Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”
Belcești, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”
Cerc 1 Podu Iloaiei, Liceul Tehnologic Agricol „Mihail
Laura Mihaela Pascariu,
(profesori Kogălniceanu” Miroslava, Liceul Tehnologic Liceul
Casa Corpului Didactic „Spiru
documenta ,,Ionel Teodoreanu” Victoria, Liceul Tehnologic 27-30 Tehnologic
Haret” Iași Colegiul
riști și „C. V. Nechita” Focuri, Liceul Tehnologic Tătăruși, noiembrie „Dimitrie 7 mai 2020
tel.: 0740202731 Național Iași
responsabil Liceul Tehnologic Vlădeni, Liceul Tehnologic de 2019 Leonida”
e-mail:
i CDI) Industrie Alimentară Țibana, Școala Profesională Iași
laura_andrei2004@yahoo.com
Dumești, școlile din: Lunca Cetățuii, Bivolari,
Prisăcani, Ruginoasa, Horlești, Lețcani, Deleni,
Todirești, Muncelu de Sus, Ceplenița, Chicerea,
Plugari, Sinești, Dobrovăț, Bârnova, Strunga,
Larga Jijia, Grădinița Mogoșești Iași, alte unități de
învățământ în care funcționează centre de
documentare și informare
Unitățile școlare din municipiul Iași, Liceul
Ines Andreea Toader, Tehnologic „Nicolae Bălăuță” Șcheia, Școala
Colegiul Național „G. Profesională Holboca, Liceul Tehnologic
Ibrăileanu” Iași Cozmești, Liceul Tehnologic „Dumitru Popa”
tel.: 0751270965 Mogoșești, Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”
Școala
e-mail: Țibănești, școlile din: Șcheia, Andrieșeni, Liceul
Cerc 2 27-30 Gimnazială
ines_toader@yahoo.com Aroneanu, Trifești, Probota, Țigănași, Vînători, 20 - 23 mai Teoretic
(bibliotecar noiembrie „Ionel
Cristina Mercori, Popricani, Rediu, Cogeasca, Păușești, Golăiești, 2020 „Miron
i școlari) 2019 Teodoreanu
Colegiul Național „C. Bosia, Dancu, Miroslava, Voinești, Slobozia, Costin” Iași
” Iași
Negruzzi” Iași Tomești, Țuțora, Comarna, Costuleni, Grozești,
tel.: 0748500254 Moșna, Dolhești, Gorban, Ciortești, Ciurea,
e-mail: Hadîmbu, Poieni, Bodești, Scînteia, Grajduri,
cristinamercori@yahoo.com Ipatele, Glodenii Gîndului, Domnița, Gîrbești,
Mironeasa, Mădârjac, Drăgușeni, Valea Lupului
Unitățile școlare din municipiul Pașcani, orașele
Hîrlău, Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Școala
Maria Iacob, Profesională Dagîța, Școala Profesională Gropnița,
Colegiul Național „M. Liceul Tehnologic Brăești, Liceul Tehnologic
Sadoveanu” Pașcani Lungani, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”
tel.: 0729757794 Cotnari, Liceul Tehnologic Lespezi, Școala
e-mail: Profesională Stolniceni-Prăjescu, Școala
Colegiul Liceul
maria_iacob07@yahoo.com Profesională Cristești, Școala Profesională
Cerc 3 27-30 Național Tehnologic
Petronela Vrânceanu, Fântânele și școlile din: Chișcăreni, Șipote, Tansa, 20 - 23 mai
(bibliotecar noiembrie „Ștefan cel „Mihai
Școala Gimnazială Stornești, Popești, Oțeleni, Erbiceni, Românești, 2020
i școlari) 2019 Mare” Busuioc”
„G.Ibrăileanu” Tg. Frumos tel.: Coarnele Caprei, Liteni, Belcești, Satu Nou,
Hârlău Pașcani
0751283448 Bălțați, Sîrca, Crucea, Zmeu, Buhalnița, Maxut,
e-mail: Poiana, Hodora, Cîrjoaia, Scobinți, Sticlăria,
v.petronela@yahoo.com Sirețel, Vînători, Cucuteni, Heleșteni, Butea,
Heci, Cozmești (com. Stolniceni-Prăjescu),
Mircești, Miroslovești, Rediu, Moțca, Valea Seacă,
Topile, Balș, Ciohorăni, Costești, Totoești,
Hărmăneștii Vechi, Războieni, Răchiteni, Rădeni
Inspectori școlari pentru limba și literatura română,
Prof. Mihaela APETROAE
Prof. Mihai-Cezar ZAHARIA
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – MATEMATICĂ

Justificare:
Criterii de distribuție pe centre:
- Statut profesional – debutant/definitiv în învățământ;
- Tip de unitate școlară - școală gimnazială/liceu, filieră/profil;
- Cantitativ – numărul de cadre didactice arondate unui cerc și, pe cât posibil, acces cât mai facil între unitățile de învățământ arondate unui centru.
Primul criteriu, statutul profesional, a condus la înființarea unui cerc în care vor fi reuniți toți profesorii de matematică din județul Iași care nu au susținut/obținut
statutul de definitiv în învățământ, indiferent de școala unde sunt încadrați. Aceste cadre didactice vor avea obligația de a fi prezenți atât la activitatea acestui cerc
al debutanților, cât și la activitatea cercului în care este arondată unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea. Activitățile de cerc ale cercului debutanților
vor avea o componentă metodică accentuată pentru a oferi ancore metodice necesare profesorilor la clasă și pentru a le oferi suport în pregătirea examenului
național de definitivare în învățământ/concursului național de titularizare. Coordonatorii acestui cerc, profesori înscriși în Registrul Național al Mentorilor și
mentori de practică pedagogică, vor organiza activități pentru a susține eficient procesul de inserție profesională a colegilor mai tineri.
Alegerea tematicii a avut ca referință preocuparea continuă pentru creșterea procentelor de promovabilitate a examenelor naționale (elevi și profesori), observațiile
colectate în inspecțiile tematice de control în specialitate ale IȘJ Iași, prelucrarea rezultatelor obținute de elevii din județul nostru la proba de matematică din cadrul
examenelor naționale și simulărilor organzate de ISJ Iași și MEN. De asemenea, pentru profesorii de matematică care nu au obținut definitivatul în învățământ,
abordarea acestei tematici în activitatea de cerc pedagogic se constituie într-o modalitate pragmatică de sprijin în pregătirea lor metodică.
Diseminare: Intervențiile metodice, specifice fiecărei teme, produse și realizate pentru fiecare cerc pedagogic, vor fi valorificate într-un BULETIN
INFORMATIV Ghid de bune practici pentru pregătirea examenelor naționale – Matematică, format electronic, ce va putea fi accesat la adresa
http://isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/matematica/documente-specifice-matematica

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR

SEMESTRUL I: Tema:
Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva noului curriculum
Exemple de bună practică ale pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor naționale în anul școlar 2018-2019
(EN VIII, Bacalaureat, EN VI)
Strategii de pregătire a Examenului Național pentru Definitivare în Învățământ (pentru Cercul DEB)
Forme de organizare: lecție deschisă la clasa a VII-a, exemple de bună practică, dezbatere/intervenții metodice
interdiciplinaritatea curriculară și cooperarea în activitatea didactică, valențe practic-aplicative ale conținuturilor învățării,
utilizarea noilor tehnologii în procesul educațional.
SEMESTRUL II: Tema:
Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naționale la matematică
Strategii de pregătire a Examenului Național pentru Definitivare în Învățământ (pentru Cercul DEB)
Forme de organizare: lecție deschisă, exemple de bună practică, intervenții metodice, dezbatere

Nr. crt/ Unitățile arondate SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA


denumire Responsabil cerc
cerc Data Unitatea școlară Data Unitatea școlară
DEB Prof. Dorina Toți profesorii de matematică din județul 21 Liceul Teoretic de 7 mai 2020, Colegiul Național
Carapanu, prof. Iași care nu au definitivatul în învățământ noiembrie Informatică ”Grigore ora 14 30 ”Garabet Ibrăileanu”
Constantin Chirilă, 2020, ora Moisil” Iași Iași
prof. Cristina.Timofte, 14 30
prof. Rodica Leontieș

Gimnaziu Prof. Conțu Valentin ȘG ”Iordache Cantacuzino” Pașcani, ȘG 22 ȘG Hărmăneștii 8 mai ȘG Heleșteni
Pașcani Gâștești, ȘG Lunca, ȘG Sodomeni, ȘG noiembrie Vechi 2020,
Specială Pașcani, ȘG Ciohorani, ȘG 2020, ora ora 13
Heleșteni, ȘG Hărmăneștii Vechi, ȘG 13
”Vasile Alecsandri” Mircești, ȘG
Miroslovești, ȘG Muncelu de Sus, ȘG
Moțca, ȘG Rediu (Ruginoasa), ȘG Sirețel,
ȘG Cozmești, ȘG Nr. 1 Todirești, ȘG
Valea Seacă, ȘG Topile, ȘG Vînători
(Pașcani), ȘG Ruginoasa
Liceu Prof. Crăciun Alina Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani, 22 Colegiul Tehnic de 8 mai Liceul Teoretic
Pașcani Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” noiembrie Căi Ferate ”Unirea” 2020, ”Miron Costin”
Pașcani, Liceul Tehnologic ”Mhai 2020, ora Pașcani ora 13
Busuioc” Pașcani, Liceul Tehnologic 13
Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, Liceul
Teoretic ”Bogdan Vodă” Hălăucești,
Școala Profesională Lespezi, Școala
Profesională Cristești, Școala Profesională
Stolniceni Prăjescu, Școala Profesională
Tătăruși
Gimnaziu Prof. Dorneanu ȘG ”Petru Rareș” Hârlău, ȘG Pârcovaci, 22 ȘG Scobinți 8 mai ȘG Sticlăria
Hârlău Bogdan ȘG Buhalnița, ȘG Liteni, ȘG Ruși, ȘG noiembrie 2020,
Satu Nou, ȘG ”Cezar Petrescu” Hodora, 2020, ora ora 13
ȘG Cîrjoaia, ȘG Deleni, ȘG Maxut, ȘG 13
Poiana, ȘG Scobinți, ȘG Sticlăria
Gimnaziu Prof. Goșman Neculai ȘG ”Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos, ȘG 22 ȘG Nr. 1 Costești 8 mai ȘG Răchiteni
Tg. ”Ion Creangă” Tg. Frumos, ȘG ”Al. I. noiembrie 2020,
Frumos Cuza” Podu Iloaiei, ȘG Șcheia, ȘG Balș, 2020, ora ora 13
ȘG Bălțați, ȘG Sîrca, ȘG Butea, ȘG Nr. 1 13
Costești, ȘG ”Petru Poni” Cucuteni, ȘG
”Constantin Teodorescu” Războieni, ȘG
Crucea, ȘG Zmeu, ȘG Buznea, ȘG
Mădârjac, ȘG ”Ioanid Romanescu”
Românești, ȘG Sinești, ȘG Stornești, ȘG
Oțeleni, ȘG Răchiteni, ȘG Strunga
Liceu Tg. Prof. Doca Laurența Liceul Teoretic ”Ion Neculce” Tg. 22 Liceul Tehnologic 8 mai Liceul Tehnologic
Frumos Frumos, Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” noiembrie ”Petru Rareș” Tg. 2020, Hârlău
Tg. Frumos, Liceul Special ”Moldova” 2020, ora Frumos ora 13
Tg. Frumos, Liceul Tehnologic Special 13
”Trinitas” Tg. Frumos, ȘP Brăești, ȘP
Lungani, Liceul Tehnologic Hârlău,
Liceul Tehnologic ”V.M. Craiu” Belcești,
Școala Profesională Coarnele Caprei,
Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare”
Cotnari
L1 Iași Prof. Mîrșanu Colegiul Național ”C. Negruzzi” Iași, 22 Colegiul Național 8 mai Colegiul Național
Alexandru Gabriel Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași, noiembrie ”Emil Racoviță” Iași 2020, ”Mihail Sadoveanu”
Prof. Gabriela Colegiul Național, Colegiul Național 2020, ora ora 13 Pașcani
Săndulescu ”Mihail Eminescu” Iași, Colegiul Național 13
”Garabet Ibrăileanu” Iași, Colegiul
Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani,
Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”
Hârlău, Liceul Teoretic de Informatică
”Grigore Moisil” Iași
L2 Iași Prof. Munteanu Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași, 22 , Liceul Teoretic ”Al. 8 mai Liceul Teoretic
Daniela Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași, noiembrie I. Cuza” Iași 2020, ”Vasile Alecsandri”
Prof. Dobre Viorica Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, 2020, ora ora 13
Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași, Liceul 13
Teoretic Waldorf Iași, Colegiul ”Richard
Wurmbrandt” Iași, Liceul Teoretic
”Lascăr Rosetti” Răducăneni
L3 Iași Prof. Asaftei Petru Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași, 22 Colegiul Economic 8 mai Liceul Tehnologic
Prof. Romila Amalia Colegiul Economic Administrativ Iași, noiembrie Administrativ Iași 2020, Economic ”Virgil
Prof. Dobri Adriana Colegiul Național de Artă ”Octav 2020, ora ora 13 Madgearu” Iași
Băncilă” Iași, Liceul cu Program Sportiv 13
Iași, Liceul Tehnologic Economic ”Virgil
Madgearu” Iași, Liceul Tehnologic
Economic de Turism Iași, Seminarul
Teologic Ortodox ”Vasile cel Mare” Iași,
Școala Postliceală Santară ”Grigore Ghica
Vodă” Iași
L4 Iași Prof. Bîrghișan Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași, 22 Colegiul Tehnic ”Ion 8 mai Colegiul Tehnic ”I.C.
Mariana Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași, noiembrie Holban” Iași 2020, Ștefănescu” Iași
Prof. Simon Mirela Colegiul Tehnic ”I.C. Ștefănescu” Iași, 2020, ora ora 13
Roxana Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași, 13
Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” Iași,
Colegiul Tehnic de Electronică și
Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu”
Iași, Colegiul Tehnic de Transporturi Iași,
Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași,
Liceul Tehnologic de Mecatronică și
Automatizări Iași, Liceul Tehnologic
Special „Vasile Pavelcu” Iași, Liceul
Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu
Iloaiei Liceul Tehnologic UCECOM
”Spiru Haret” Iași
L5 Iași Prof. Timu Constantin Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail 22 Școala Profesională 8 mai Liceul Tehnologic
Prof. Păcular Gabriela Kogălniceanu” Miroslava, Colegiul noiembrie Cozmești 2020, Vlădeni
Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile 2020, ora ora 13
Adamachi” Iași, Școala Profesională 13
Dumești, Școala Profesională Holboca,
Școala Profesională Cozmești, Școala
Profesională Fântânele, Școala
Profesională Focuri, Școala Profesională
Gropnița, Școala Profesională ”Dumitru
Popa” Mogoșești, Școala Profesională
Plugari, Școala Profesională de Industrie
Alimentară Țibana, Liceul Tehnologic
”Petre P. Carp” Țibănești, Școala
Profesională ”Nicolae Bălăuță” Șcheia,
Liceul Tehnologic Vlădeni, Școala
Profesională ”Ionel Teodoreanu” Victoria
G1 Prof. Popa Gabriela ȘG ”D. A. Sturdza” Iași, ȘG ”Alecu 22 ȘG Hadâmbu 8 mai ȘG Slobozia Deal
Russo” Iași, ȘG ”Nicolae Iorga” Iași, ȘG noiembrie 2020,
Bârnova, ȘG Nr. 1 Lunca Cetățuii, ȘG 2020, ora ora 13
Ciurea, ȘG Grajduri, ȘG ”Ștefan cel Mare 13
și Sfânt” Dobrovăț, ȘG ”Colonel
Constantin Langa” Miroslava, ȘG
”Dimitrie Anghel” Cornești, ȘG
Hadâmbu, ȘG Drăgușeni, ȘG Domnița,
ȘG Gîrbești, ȘG Glodenii Gândului, ȘG
”Ioanid Romanescu” Voinești, ȘG
Slobozia Deal
G2 Prof. Boboc Romela ȘG ”B.P.Hașdeu” Iași, ȘG ”Ionel 22 ȘG ”Mihai 8 mai ȘG Popricani
Teodoreanu” Iași, ȘG ”Gh. I. Brătianu” noiembrie Codreanu” 2020,
Iași, Iași, ȘG Specială ”Constantin 2020, ora ora 13
Păunescu” Iași, ȘG ”Aron Vodă” 13
Aroneanu, ȘG ”Ștefan cel Mare” Dancu,
ȘG Nr. 1 Holboca, ȘG ”Gh. Ciobanu”
Andrieșeni, ȘG Bivolari, ȘG Golăiești,
ȘG Popricani, ȘG Vînători, ȘG Rădeni,
ȘG Șipote, ȘG Chișcăreni, ȘG ”Costache
Antoniu” Țigănași, ȘG ”Iacob Negruzzi”
Trifești, ȘG Bosia, ȘG ”Petru Anghel”
Probota
G3 Prof. Leșan Marinela ȘG ”Titu Maiorescu” Iași, ȘG ”Otilia 22 ȘG ”Ștefan 8 mai ȘG ”Titu Maiorescu”
Prof. Popa Constantin Cazimir” Iași, ȘG ”Ștefan Bârsănescu” noiembrie Bârsănescu” Iași 2020, Iași
Dorel Iași, ȘG ”Carmen Sylva” Iași, ȘG ”Ion 2020, ora ora 13
Ghica” Iași, ȘG ”Ion Neculce” Iași, ȘG 13
”Vasile Conta” Iași, ȘG ”Veronica Micle”
Iași, ȘG Internațională ”Spectrum” Iași,
ȘG ”Seven Hills” Iași, ȘG Ciortești, ȘG
Dolhești, ȘG Poieni, ȘG Dagâța, ȘG
Tansa, ȘG Moșna
G4 Prof. Crețu Nicoleta ȘG ”Ion Creangă” Iași, ȘG ”Elena Cuza” 22 ȘG ”Ion Creangă” 8 mai ȘG ”Constantin
Prof. Petrea Petronela Iași, ȘG ”Paradis” Iași, ȘG ”Varlaam noiembrie Iași 2020, Erbiceanu” Erbiceni
Mitropolitul” Iași, ȘG nr. 41 Iași, ȘG 2020, ora ora 13
Valea Lupului, ȘG Lețcani, ȘG ”Isaia 13
Teodorescu” Cogeasca, ȘG Păușești, ȘG
”Constantin Erbiceanu” Erbiceni, ȘG
”Constantin Palade” Totoești, ȘG Larga
Jijia, ȘG ”Dimitrie Sturdza” Popești, ȘG
Rediu
G5 Prof. Marin Mirela ȘG ”Ion Simionescu” Iași, ȘG ”Al. Cel 22 ȘG ”George 8 mai ȘG Țuțora
Bun” Iași, ȘG ”Al. Vlahuță” Iași, ȘG noiembrie Călinescu” Iași, 2020,
”George Călinescu” Iași, ȘG ”George 2020, ora ora 13
Coșbuc” Iași, ȘG ”Axinte Uricariul” 13
Scînteia, ȘG Bodești, ȘG ”D. D.
Pătrășcanu” Tomești, ȘG Chicerea, ȘG
Țuțora, ȘG Comarna, ȘG Osoi, ȘG
Costuleni, ȘG ”Ion Hăulică” Ipatele, ȘG
Mironeasa, ȘG Horlești, ȘG Gorban, ȘG
Prisăcani, Școala Profesională Grozești
Notă: Cadrele didactice, specialitatea matematică, care nu au obținut Definitivatul în Învățământ fac parte din Cercul Pedagogic DEB, și vor participa atât la
activitatea cercului DEB, cât și la activitatea de cerc la care este arondată unitatea de învățămînt unde își desfășoară activitatea.

Inspectori școlari pentru matematică,


prof. dr. Irina CĂPRARU, prof.Cristian PRAVĂȚ
FIZICĂ

Justificare
Prioritățile educației pentru anul școlar 2019-2020 din perspectiva activității la disciplina fizică sunt:
 Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noii programe pentru clasa a VII-a.
 Îmbinarea finalităților educaționale ale orelor de curs propriu-zise cu cele extracurriculare. Aceste finalități se realizează preponderent la nivelul clasei, sub
îndrumarea profesorului de fizică, vizând formarea și dezvoltarea competențelor , stimularea participativă, conștientă și responsabilă a elevilor la propria lor
formare, premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional.
 Abordarea învățării din diferite perspective disciplinare (pluri, inter si transdisciplinară) conduce la asigurarea articulării conținuturilor predate, la realizarea de
corelații între domeniile cunoașterii, predate ca materii școlare diferite, la o abordare integrate a învățării.
 Instruirea interactivă, centrată pe elev, dozarea echilibrată și diferențiată a sarcinilor de lucru asigură egalitatea de șanse tuturor copiilor și valorizarea
potențialului, valorificarea experiențelor personale ale fiecărui elev. Prin utilizarea metodelor interactive de învățare, prin utilizarea resurselor educaționale
digitale, a materialelor didactice integrate eficient în lecții, prin realizarea de activități experimentale (lecții de laborator) lecțiile se vor constitui în activități
interesante și atractive pentru toți elevii. . Profesorul devine un facilitator al învățării iar lacunele nu se vor mai constitui în bariere ale cunoașterii.
În cercurile metodice de fizică din anul școlar 2019-2020 ne propunem să evidențiem bunele practici atât în domeniul realizării de activități de învățare
diferențiată cu elevii cât și metodele folosite pentru eficientizarea instruirii elevilor la disciplina fizică.

SEMESTRUL I 1. Tema: Consfătuirile profesorilor de fizică


Data: 24.09.2018, ora 15.30
Locul desfășurării: Colegiul Național Iași
Forme de realizare: prezentarea Raportului pe disciplină pentru anul școlar 2017 – 2018, prezentarea programei pentru clasa aVII-a planurilor
cadru și a programelor școlare,auxiliare avizate, elemente de noutate, discuții.
Invitați: , prof. Mihaela Mariana Țura (Inspector școlar General Adjunct, ISJ Iași) prof. Rodica Perjoiu (președinte al Societății Profesorilor
de Științe Iași
2. Tematica activităților:
Tema 1. Aprecieri asupra finalităților utilizării manualului de clasa a VI-a/Abordarea interdisciplinară a conținuturilor prin intermediul
disciplinelor tehnice care permit dezvoltarea creativității și inventivității elevilor.
Forme de realizare: ateliere de lucru,dezbateri, activități demonstrative la clasă, experimente simple integrate în lecție prezentate de
elevi/profesor, activități practice, exemple de bună‐practică a utilizării/sau nu, a truselor de fizică, etc.
Tema 2. Inter și transdisciplinaritate în studiul fizicii - aspecte teoretice, aplicații practice și modele de bună practică - experimentul
metodă de dezvoltare a abilităților.
Forme de realizare: activități demonstrative la clasă, experimente simple și integrate în lecție, ateliere de lucru, chestionare, dezbateri, exemple
de bună‐practică etc.
SEMESTRUL Tema 1. Exemple de bună practică în aplicarea programei și utilizarea manualului de clasa a VII-a/Aspecte experimentale ale predării
II fizicii în contextul tehnologiilor moderne.
Forma de organizare: activități demonstrative la clasă, experimente simple integrate în lecție prezentate de elevi/profesori, dezbateri privind
rolul strategiilor interactive in vederea formarii competențelor cheie si a celor specifice disciplinei; prezentarea unor referate cu această
tematică.
Tema 2. Utilizarea metodelor de predare-învățare bazate pe investigația științifică în scopul dezvoltării gândirii critice, a capacității de
reflecție și cultivarea autonomiei în învățare a elevilor; mentoratul elev-elev.
Forme de realizare: activități demonstrative, ateliere de lucru, chestionare, dezbateri, exemple de bună practică, etc.

Nr. / Denumire Responsabil SEMESTRUL I SEMESTRUL II


Unități școlare arondate
cerc cerc
Cerc nr. 1 Prof. Banu Colegiul Național „M. Sadoveanu” Pașcani, Colegiul Tehnic „Unirea” 15.11.2019 27.03.2020
Viorel Pașcani, Liceul Tehnologic Economic „N. Iorga” Pașcani, Liceul Teoretic Școala Gimnazială Școala Profesională
„Miron Costin” Pașcani, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani, Muncelu de Sus Lespezi- structura
Prof. Balan Școala „I. Cantacuzino” Pașcani, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Ora 10,00 Școala Gimnazială
Petru Doru Școala Lunca, Școala Gâștești, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani, Heci
Clubul Copiilor Pașcani, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești, Ora 10,00
Prof. Hirean Liceul Tehnologic Tătăruși, Școala Profesională Cristești, Școala
Liliana Gimnazială Valea Seacă, Școala Gimnazială Topile, Liceul Tehnologic
Lespezi, Școala Gimnazială Heci, Școala Gimanzială Vânători (com.
Vânători), Școala Gimnazială Todirești nr. 1, Școala Gimnazială
Hărmăneștii Vechi, Școala Gimnazială Heleșteni, Școala Gimnazială
Rediu (com. Ruginoasa), Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Ruginoasa,
Școala Gimnazială Sirețel, Școala Gimnazială Moțca, Școala Profesională
Stolniceni - Prăjescu, Școala Gimnazială Cozmești, Școala Gimnazială
Miroslovești, Școala Gimnazială Ciohorăni, Școala Gimnazială ”Vasile
Alecsandri” Mircești, Școala Gimnazială Răchiteni, Școala Gimnazială
Muncelu de Sus
Cerc nr. 2 Prof. Bobîrnă Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hîrlău, Școala „Petru Rareș” Hîrlău, 14.11.2019 27.03.2020
Anca Liceul Tehnologic Hîrlău, Școala Gimnazială Pârcovaci, Școala Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Prof. Nohai Gimnazială Deleni, Școala Gimnazială Maxut, Școala Gimnazială Deleni Liteni
Iuliana Poiana, Școala Gimnazială Scobinți, Școala Gimnazială Sticlăria, Școala Ora 14,30 Ora 14,30
Gimnazială “N. Iorga” Buhalnița (com. Ceplenița), Liceul Tehnologic
“Ștefan cel Mare” Cotnari, Școala Gimnazială Cîrjoaia, Școala
Gimnazială Hodora, Liceul Tehnologic “V. Mihăilescu Craiu” Belcești,
Școala Gimnazială Satu Nou, Școala Gimnazială ”Ruși” Belcești, Școala
Gimnazială Liteni, Școala Profesională Coarnele Caprei.
Cerc nr. 3 Prof. Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, Liceul Tehnologic ”Petru 15.11.2019 27.03.2020
Dobrinescu Rareș” Tg. Frumos, Școala Gimnazială „G. Ibrăileanu” Tg. Frumos, Școala Gimnazială Liceul Tehnologic„
Ecaterina Școala Gimnazială „I. Creangă” Tg. Frumos, Liceul Special „Moldova” Lețcani Haralamb Vasiliu”
Tg. Frumos, Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Tg. Frumos, Școala Ora 12,00 Târgu Frumos
Prof. Andriescu Gimnazială “C. Teodorescu” Războieni, Școala Gimnazială Balș, Școala Ora 14,00
Dorina Gimnazială nr. 1 Costești, Școala Gimnazială ”Petru Poni” Cucuteni,
Școala Gimnazială Șcheia, Școala Gimnazială Strunga, Școala
Gimnazială Butea, Școala Gimnazială Oțeleni, Școala Gimnazială
Bălțați, Școala Gimnazială Sîrca, Liceul Tehnologic Brăești, Liceul
Tehnologic Lungani, Școala Gimnazială Crucea, Școala Gimnazială
Zmeu, Școala Gimnazială „V. Costachi” Sinești, Școala Gimnazială
Stornești, Școala Gimnazială „D. Sturdza” Popești, Școala Gimnazială
Mădîrjac, Școala Profesională Dumești, Școala Gimnazială Păușești,
Școala Gimnazială ”Constantin Erbiceanu” Erbiceni, Școala Gimnazială
”Constantin Palade” Totoiești, Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu”
Românești, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Liceul
Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Pd. Iloaiei, Școala Gimnazială Lețcani,
Școala Gimnazială ”Isaia Teodorescu” Cogeasca, Școala Gimnazială
Horlești, Școala GimnazialăLiceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos,
Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Tg. Frumos, Școala Gimnazială „G.
Ibrăileanu” Tg. Frumos, Școala Gimnazială „I. Creangă” Tg. Frumos,
Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos, Liceul Tehnologic Special
„Trinitas” Tg. Frumos, Școala Gimnazială “C. Teodorescu” Războieni,
Școala Gimnazială Balș, Școala Gimnazială nr. 1 Costești, Școala
Gimnazială ”Petru Poni” Cucuteni, Școala Gimnazială Șcheia, Școala
Gimnazială Strunga, Școala Gimnazială Butea, Școala Gimnazială
Oțeleni, Școala Gimnazială Bălțați, Școala Gimnazială Sîrca, Liceul
Tehnologic Brăești, Liceul Tehnologic Lungani, Școala Gimnazială
Crucea, Școala Gimnazială Zmeu, Școala Gimnazială „V. Costachi”
Sinești, Școala Gimnazială Stornești, Școala Gimnazială „D. Sturdza”
Popești, Școala Gimnazială Mădîrjac, Școala Profesională Dumești,
Școala Gimnazială Păușești, Școala Gimnazială ”Constantin Erbiceanu”
Erbiceni, Școala Gimnazială ”Constantin Palade” Totoiești, Școala
Gimnazială ”Ioanid Romanescu” Românești, Școala Gimnazială „Al. I.
Cuza” Podu Iloaiei, Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Pd. Iloaiei,
Școala Gimnazială Lețcani, Școala Gimnazială ”Isaia Teodorescu”
Cogeasca, Școala Gimnazială Horlești, Școala GimnazialăDumești,
Școala Gimnazială Păușești.
Cerc nr. 4 Prof. Largu Liceul Tehnologic Vlădeni, Școala Profesională Plugari, Școala 13.11.2019 25.03.2020
Vasile Gimnazială Șipote, Școala Gimnazială Chișcăreni, Liceul Tehnologic Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Focuri, Școala Profesională Fântânele, Școala Profesională Gropnița, Plugari Andrieșeni
Școala Gimnazială „Gh. Ciobanu” Andrieșeni, Școala Gimnazială Ora 13,00 Ora 11,30
Bivolari, Școala Gimnazială Rădeni (com. Roșcani), Școala Gimnazială
”Iacob Negruzzi” Trifești, Școala Gimnazială ”Petru Anghel” Probota,
Școala Gimnazială ”Costache Antoniu” Țigănași, Școala Gimnazială
Larga Jijia
Cerc nr. 5 Prof. Carp Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Școala Gimnazială Gorban, 15.11.2019 20.03.2020
Liliana Liceul Tehnologic Cozmești, Școala Gimnazială Moșna, Școala Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Gimnazială Grozești, Școala Gimnazială Costuleni, Școala Gimnazială Gorban Costuleni
Prisăcani, Școala Gimnazială Dolhești, Școala Gimnazială nr. 1 Comarna, Ora 12,00 Ora 12,00
Școala Gimnazială Osoi
Cerc nr. 6 Prof. Ciocoiu Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național Iași, Colegiul 22.11.2019 20.03.2020
Laura Național „Emil Racoviță” Iași, Colegiul Național de Artă „O. Băncilă” Colegiul Național Colegiul „Richard
Iași, Colegiul Național “M. Eminescu” Iași, Colegiul Național ”Garabet „Emil Racoviță” Wurmbrand” Iași
Prof. Anton Ibrăileanu” Iași, Liceul cu Program Sportiv Iași, Seminarul Teologic Iași Ora 14,15
Iuliana Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași, Liceul cu Program Sportiv Ora 14,30
Iași, Colegiul Pedagogic „V. Lupu” Iași, Liceul Teoretic “D. Cantemir”
Iași, Liceul Teoretic “V. Alecsandri” Iași, Liceul Teoretic „M. Costin”
Iași, Liceul Teoretic ”Al. I Cuza” Iași, Liceul de Informatică „Gr. Moisil”
Iași, Liceul Waldorf Iași, Colegiul „R. Wurmbrand” Iași, unități
particulare Iași.
Cerc nr. 7 Prof. Radu Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași, 14.11.2019 27.03.2020
Stratulat Colegiul Economic Administrativ Iași, Colegiul Tehnic “D. Leonida” Colegiul Agricol și Liceul Tehnologic
Iași, Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Iași, Colegiul Tehnic “I. C. de Industrie „Vasile Pavelcu”, Iași
Prof. Liliana Ștefănescu” Iași, Colegiul Tehnic “M. Sturdza” Iași, Colegiul Tehnic de Alimentară „ Vasile Ora 14,30
Apintei Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” Iași, Colegiul Tehnic de Adamachi” Iași
Transporturi și Construcții Iași, Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași, Ora 14,30
Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, Liceul
Tehnologic Economic “V. Madgearu” Iași, Liceul Economic de Turism
Iași, Colegiul Tehnic “I. Holban” Iași, Liceul Tehnologic Special “V.
Pavelcu” Iași, Liceul Tehnologic ”Ionel Teodoreanu” Victoria
Cerc nr. 8 Prof. Postolache Școli gimnaziale Iași 15.11.2018 27.03.2020
Magdalena Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” Dancu, Școala Profesională Holboca, Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Școala Gimnazială ”Aron Vodă” Aroneanu, Școala Gimnazială „ George „Vasile Conta”, Iași
Prof. Ichim Popricani, Școala Gimnazială Vânători (com. Popricani), Școala Călinescu”, Iași Ora 14,00
Oana Mirela Gimnazială Rediu, Școala Gimnazială Valea Lupului Ora 14,00
Cerc nr. 9 Școala Gimnazială ”D.D. Pătrășcanu” Tomești, Școala Gimnazială 15.11.2019 27.03.2020
Prof. Silvaș Chicerea, Școala Gimnazială Golăiești, Școala Gimnazială Bosia- Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Vasile Ungheni, Școala Gimnazială Țuțora, Școala Gimnazială Poieni (com. „Axinte Uricariu” „D.D. Pătrășcanu”
Schitu Duca), Școala Gimnazială Ciortești, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Scânteia Tomești
Mare și Sfânt” Dobrovăț, Școala Gimnazială Bârnova, Școala Gimnazială Ora 13,00 Ora 13,00
nr. 1 Lunca Cetățuii, Școala Gimnazială Ciurea, Liceul Tehnologic
”Dumitru Popa” Mogoșești, Școala Gimnazială Hadâmbu, Școala
Gimnazială Mironeasa, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălăuță” Șcheia,
Școala Gimnazială Grajduri, Școala Gimnazială ”Axinte Uricariu”
Scânteia, Școala Gimnazială Bodești, Școala Gimnazială Dragușeni,
Școala Gimnazială ”Ion Hăulică” Ipatele
Cerc nr. 10 Prof. Zanvettor Liceul Tehnologic “M. Kogălniceanu” Miroslava, Liceul Tehnologic “P. 12.11.2019 26.03.2020
Florica P. Carp” Țibănești, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Țibana, Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Școala Gimnazială ”Col. C. Langa” Miroslava, Școala Gimnazială Gârbești Glodenii Gîndului
Cornești, Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu” Voinești, Școala Ora 12,00 Ora 12,00
Gimnazială Slobozia, Școala Gimnazială Horlești, Școala Gimnazială nr.
1 Domnița, Școala Gimnazială Gârbești, Școala Gimnazială Glodenii
Gândului, Școala Gimnazială Tansa, Școala Profesională Dagâța

Inspector școlar,
Prof. Iuliana VULPOI – NAGHEL

CHIMIE

Instruirea interactivă, centrată pe elev, dozarea echilibrată și diferențiată a sarcinilor de lucru asigură egalitatea de șanse tuturor copiilor și valorizarea potențialului,
valorificarea experiențelor personale ale fiecărui elev. Prin utilizarea metodelor interactive de învățare, prin utilizarea resurselor educaționale digitale, a materialelor
didactice integrate eficient în lecții, prin realizarea de activități experimentale (lecții de laborator) lecțiile se vor constitui în activități interesante și atractive pentru toți
elevii. Aceștia vor fi implicați în rezolvarea tuturor sarcinilor de lucru, primind sprijinul necesar. Profesorul devine un facilitator al învățării iar lacunele nu se vor mai
constitui în bariere ale învățării. Toți elevii din clasă se vor bucura de competențele dobândite, vor fi motivați și se vor sprijini unii pe alții în învățare.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR:

SEMESTRUL I Consfătuirea profesorilor de chimie, data: 24.09.2019, ora 11.00, locul desfășurării: Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași
Forme de realizare: prezentarea raportului pe disciplină pentru anul școlar 2018 – 2019, prezentarea planurilor cadru și a programelor
școlare, prezentarea programei pentru examenul de Bacalaureat, elemente de noutate, discuții.
Tema: Predarea chimiei in contextul implementării noului curriculum la clasa a 7-a, respectiv al inovării didactice prin utilizarea
manualului in format digital, realizarea de activități experimentale, integrarea eficientă în lecții a mijloacelor didactice și a
resurselor educaționale digitale, a strategiilor didactice interactive, centrate pe elev.
Forma de organizare: activități demonstrative care să includă experimente de laborator, utilizarea de mijloace didactice (inclusiv a celor
de concepție proprie), utilizarea resurselor educaționale digitale, a strategiilor interactive; dezbateri privind utilizarea acestor resurse,
prezentarea unor referate cu această tematică. Perioada: noiembrie 2019
SEMESTRUL II Tema: Predarea chimiei in contextul inovării didactice prin integrarea eficientă în lecții a resurselor educaționale digitale deschise,
a strategiilor didactice interactive, centrate pe elev. Dezvoltarea competențelor specifice chimiei, a competentelor cheie prin
realizarea de conexiuni inter- și transdisciplinare
Forma de organizare: activități demonstrative care să includă utilizarea resurselor educaționale digitale deschise (RED), realizarea de
conexiuni inter- și transdisciplinare; dezbateri privind importanța utilizării RED, rolul abordărilor inter- și transdisciplinare, rolul strategiilor
interactive in formarea competențelor specifice chimiei; prezentarea unor referate cu această tematică. Perioada: martie 2020

Nr. / SEMESTRUL I SEMESTRUL II


Responsabil grupa
Denumire Unități școlare arondate (Data, ora și locul de (Data, ora și locul
cerc
cerc desfășurare) de desfășurare)
Cerc Gr.1A.Prof. Cornea Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” Lecție demonstrativă / Lecție
nr. 1 Elena/ Liceul Teoretic Pașcani, Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, Clubul Liceul Teoretic „Miron demonstrativă /
Chimie „Miron Costin” Copiilor Pașcani, Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani, Costin” Pașcani / Școala Gimnazială
Pașcani Școala Gimnazială Sodomeni, Școala Gimnazială Lunca, Școala octombrie – noiembrie Gâștești, martie
Gimnazială Gâștești, Școala Gimnazială Moțca, Școala Profesională 2019 2020
Cristești, Școala Gimnazială Miroslovești, Școala Gimnazială Ciohorăni,
Gr.1B Prof. Apetroaie Colegiul Național „M. Sadoveanu” Pașcani, Liceul Tehnologic „Mihai Lecție demonstrativă / Lecție
Camelia/ Colegiul Busuioc” Pașcani, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, Școala Școala Gimnazială demonstrativă /
Național „M. Profesională Tătăruși, Școala Profesională Valea Seacă, Școala Gimnazială Valea Seacă / Școala Gimnazială
Sadoveanu” Pașcani Topile, Școala Profesională Lespezi, Școala Gimnazială Heci, Școala octombrie – noiembrie Todirești, martie
Gimnazială Sirețel, Școala Gimnazială Vânători, Școala Gimnazială 2019 2020
Todirești, Școala Gimnazială Hărmăneștii Vechi
Gr.1C Prof. Enoiu Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești, Școala Gimnazială „Vasile Lecție demonstrativă / Lecție
Lenuța/ Liceul Alecsandri” Mircești, Școala Gimnazială Răchiteni, Școala Gimnazială Liceul Teoretic demonstrativă /
Teoretic „Bogdan Muncelu de Sus, Școala Profesională Stolniceni - Prăjescu, Scoala „Bogdan Vodă” Școala Gimnazială
Vodă” Hălăucești Gimnaziala Bratesti, Școala Gimnazială Cozmești, Școala Gimnazială Hălăucești / 21- Heleșteni, martie
Ruginoasa, Școala Gimnazială Rediu, Școala Gimnazială Heleșteni 25.10.2019, ora 13.00 2020
Cerc Prof. Oancea Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, Școala Gimnazială „Petru Lecție demonstrativă / Lecție
nr. 2 Mirela/Colegiul Rareș” Hârlău, Liceul Tehnologic Hârlău, Școala Gimnazială Pârcovaci, Liceul Tehnologic demonstrativă /
Chimie Național „Ștefan cel Școala Gimnazială Deleni, Școala Gimnazială Maxut, Școala Gimnazială “Victor Mihăilescu Școala Gimnazială
Mare” Hârlău Poiana, Școala Gimnazială Scobinți, Școala Gimnazială Sticlăria, Școala Craiu” Belcești / Scobinți/ martie
Gimnazială “Nicolae Iorga” Buhalnița, Școala Gimnazială Ceplenita, octombrie – noiembrie 2020
Școala Gimnaziala Hodora, Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari, 2019
Școala Gimnazială Cârjoaia, Liceul Tehnologic “Victor Mihăilescu Craiu”
Belcești, Școala Gimnazială Satu Nou, Școala Gimnazială Ruși, Școala
Gimnazială Liteni, Școala Profesională Coarnele Caprei.
Cerc Gr.3A Prof. Găină Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, Liceul Special „Moldova” Lecție demonstrativă / Lecție
nr. 3 Larisa/ Liceul Târgu Frumos, Liceul Tehnologic Târgu Frumos, Liceul Tehnologic Școala Gimnazială demonstrativă /
Chimie Tehnologic Târgu Special „Trinitas” Târgu Frumos, Școala Profesională Brăești, Școala Strunga / octombrie – Școala Gimnazială
Frumos Profesională Lungani, Școala Profesională Dumești, Școala Gimnazială noiembrie 2019 Butea/ martie 2020
Păușești, Școala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Războieni, Școala
Gimnazială Buznea, Școala Gimnazială Strunga, Școala Gimnazială Butea,
Școala Gimnaziala Cucuteni, Școala Gimnazială Bălțați, Școala Gimnazială
Sârca, Școala Gimnazială Crucea, Școala Gimnazială Zmeu
Gr.3B Prof. Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, Școala Lecție demonstrativă Lecție
Grebinișan Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos, Școala Gimnazială Costești, Școala Gimnazială demonstrativă /
Delia/Școala Școala Gimnazială Boureni, Școala Gimnazială Balș, Școala Gimnazială Costești / octombrie – Școala Gimnazială
Gimnazială „G. Oțeleni, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Șcheia, Școala Gimnazială „Al. noiembrie 2019 „Al. I. Cuza”
Ibrăileanu” Târgu I. Cuza” Podu Iloaiei, Școala Gimnazială „V. Costachi” Sinești, Școala Șcheia martie 2020
Frumos Gimnazială Stornești, Școala Gimnazială Mădârjac, Școala Gimnazială
Erbiceni, Școala Gimnazială Totoești, Școala Gimnazială „Ioanid
Romanescu” Românești, Școala Gimnazială Horlești, Școala Gimnazială
„D. Sturdza” Popești.
Cerc Prof. Pruteanu Silvia/ Liceul Tehnologic Vlădeni, Școala Gimnazială Șipote, Școala Gimnazială Lecție demonstrativă / Lecție
nr. 4 Școala Gimnazială Chișcăreni, Școala Profesională Plugari, Școala Gimnazială Borosoaia, Școala Gimnazială demonstrativă /
Chimie „Gh. Ciobanu” Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni, Școala Profesională Școala Gimnazială „P. Școala Gimnazială
Andrieșeni Gropnița, Școala Profesională Focuri, Școala Gimnazială Larga Jijia, Anghel” Probota / Bivolari, martie
Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași, Școala Gimnazială octombrie – noiembrie 2020
Movileni, Școala Profesională Fântânele. Școala Gimnazială Bivolari, 2019
Școala Gimnazială „I. Negruzzi” Trifești, Școala Gimnazială „P. Anghel”
Probota, Școala Gimnazială Rădeni
Cerc Prof. Panțîru Livia Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Școala Profesională Lecție demonstrativă / Lecție
nr. 5 Liceul Teoretic „L. Cozmești, Școala Gimnazială Grozești, Școala Gimnazială Gorban, Școala Școala Gimnazială demonstrativă
Chimie Rosetti” Răducăneni Gimnazială Moșna, Școala Gimnazială Costuleni, Școala Gimnazială Costuleni / octombrie Școala Gimnazială
Prisăcani, Școala Gimnazială Dolhești, Școala Gimnazială Ciortești, Școala – noiembrie 2019 Școala Gimnazială
Gimnazială Comarna, Școala Gimnazială Școala Gimnazială Osoi, Osoi / martie 2020
Cerc nr. 6 Gr.6A Prof. Sorohan Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național “M. Eminescu” Iași, Lecție demonstrativă/ Lecție
Chimie Vasile/ Colegiul „C. Liceul Teoretic “V. Alecsandri” Iași, Liceul Teoretic „M. Costin” Iași, Colegiul „Costache demonstrativă /
Negruzzi” Iași Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, Colegiul „R. Wurmbrand” Negruzzi” Iași/ Colegiul National
Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” Iași, Liceul cu Program octombrie – noiembrie Mihai Eminescu
Sportiv Iași, Liceul Waldorf Iași, Școala SPECTRUM, Școala Postliceală 2019 Iasi / martie 2020
Sanitară "Gr. Ghica Vodă", Iași
Gr.6B Prof. Grigoraș Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Liceul Lecție demonstrativă / Lecție
Geanina/ Colegiul Teoretic “D. Cantemir” Iași, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași, Liceul Colegiul National demonstrativă/
Național Iași Pedagogic „V. Lupu” Iași, Colegiul Național de Artă „O. Băncilă” Iași, „Emil Racoviță” Iași/ / Școala Gimnaziala
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași, Școala 4-9.11.2019, ora 13.00 "Paradis" Iași /
Gimnaziala "Paradis" Iași, Liceul "Varlaam Mitropolitul" Iași martie 2020
Cerc nr. 7 Gr.7A Prof. Gavriloaie Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu” Iași, Lecție demonstrativă / Lecție
Chimie Doina/ Colegiul Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Colegiul Tehnic “D. Leonida” Colegiul Tehnic “M. demonstrativă /
Tehnic de Electronică Iași, Colegiul Tehnic “M. Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic de Mecatronică Sturdza” Iași / Liceul Tehnologic
și Telecomunicații și Automatizări Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “V. octombrie – noiembrie “D. Leonida” Iași
„Ghe. Mârzescu” Iași Adamachi” Iași, Liceul Tehnologic “Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, 2019 martie 2020
Colegiul Tehnic “I. Holban” Iași, Școala Profesională „Ionel Teodoreanu”
Victoria,

Gr.7B Prof. Rusu Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, Școala Gimnazială nr. Lecție demonstrativă / Lecție
Rodica / Școala Prof 1 Domnița, Școala Gimnazială Gârbești, Școala Gimnazială Glodenii Școala Gimnazială demonstrativă /
de Industrie Gândului, Școala Gimnazială Tansa, Școala Profesională Dagâța, Liceul Gârbești / octombrie – Școala Gimnazială
Alimentară Țibana, Tehnologic “P. P. Carp” Țibănești noiembrie 2019 Glodenii Gândului
martie 2020
Gr.7C Prof. Burescu Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, Colegiul Economic Lecție demonstrativă Lecție
Ada/ Colegiul Tehnic Administrativ Iași, Liceul Tehnologic Economic “V. Madgearu” Iași, /Liceul Tehnologic demonstrativă/
de Transporturi și Colegiul Tehnic “I. C. Ștefănescu” Iași, Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Iași, „Petru Poni” Iași Liceul Tehnologic
Construcții Iași Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, Liceul Tehnologic “Mihail octombrie – noiembrie Special “Vasile
Kogălniceanu” Miroslava, Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” 2019 Pavelcu” Iași,
Iași, Școala Profesională „D. Popa” Mogoșești, martie 2020
Cerc nr. 8 Gr.8A Prof. Adina Palatul Copiilor Iași, Școala Gimnazială „Al. Vlahuță” Iași, Școala Lecție demonstrativă / Lecție
Chimie Tudorache/ Palatul Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași, Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, Școala Gimnazială demonstrativă /
Copiilor Iași, Școala Gimnazială „M. Codreanu” Iași, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bosia/ octombrie – Școala Gimnazială
Bun” Iași, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dancu, Școala Gimnazială noiembrie 2019 „Ion Ghica” Iași
„D. D. Pătrășcanu” Tomești, Școala Gimnazială Chicerea, Școala martie 2020
Gimnazială Bosia, Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași
Gr.8B Prof. Bantaș Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași, Școala Gimnazială „Carmen Lecție demonstrativă / Lecție
Veronica/ Şcoala Sylva” Iași, Școala Profesionala Holboca, Școala Gimnaziala Valea Şcoala Gimnazială demonstrativă /
Gimnazială ,,George Lupului, Școala Gimnazială Rediu, Școala Gimnazială Vânători, Școala ,,George Coşbuc" Iaşi / Școala Gimnazială
Coşbuc" Iaşi Gimnazială Popricani, Școala Gimnazială Grajduri, Școala Gimnazială octombrie – noiembrie „Carmen Sylva”
„Aron Vodă” Aroneanu, Școala Gimnazială Țuțora, Școala Gimnazială 2019 Iași, martie 2020
Golăiești, Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu", Iași
Cerc nr. 9 Gr.9A Prof. Loghin Școala Gimnazială „I. Teodoreanu” Iași, Școala Gimnazială „Gh. I. Lecție demonstrativă Lecție
Chimie Marinica/ Școala Brătianu” Iași, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași, Școala Gimnazială Școala Gimnazială demonstrativă
Gimnazială „V. „P. Poni” Iași, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași, Școala Gimnazială Nicolae Iorga / Școala Gimnazială
Conta” Iași „N. Iorga” Iași, Școala Gimnazială „V. Conta” Iași Școala Gimnazială octombrie – noiembrie ”Ionel Teodoreanu”
„D. Sturdza” Iași, Școala Gimnazială Poieni, Școala Gimnazială Nr. 41 Iași, 2019 Iași, martie 2020
Gr.9B Prof. Hriscu Școala Gimnazială „Veronica Micle” Iași, Școala Gimnazială „I. Lecție demonstrativă / Lecție
Gina Școala Simionescu” Iași, Școala Gimnazială „T. Maiorescu” Iași, Școala Școala Gimnazială demonstrativă /
Gimnazială „Veronica Gimnazială „Ion Neculce” Iași, Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași, „Veronica Micle” Iași / Școala Gimnazială
Micle” Iași Școala „I. Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași, Școala Gimnazială Hadâmbu, noiembrie 2019 „Alecu Russo” Iași
Simionescu” Iași, Școala Gimnazială Mânjești, Școala Gimnazială Ciurea, Școala Gimnazială martie 2020
Lunca Cetățuii, Școala Gimnazială Bârnova, Școala Gimnazială ”Ștefan cel
Mare și Sfânt” Dobrovăț,
Cerc nr. 10 Prof. Duduman Școala Gimnazială ”Col. C. Langa” Miroslava, Școala Gimnazială Lecție demonstrativă / Lecție
Chimie Marina/ Școala Cornești, Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu” Voinești, Școala Școala Profesională demonstrativă /
Gimnazială Lețcani Gimnazială Slobozia, Școala Gimnazială Horlești, Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Școala Gimnazială
„Nicolae Bălăuță” Șcheia. Școala Gimnazială Drăgușeni, Școala Șcheia / octombrie – Ipatele martie 2020
Gimnazială Ipatele, Școala Gimnaziala Mironeasa, Școala Gimnazială noiembrie 2019
Grajduri, Școala Gimnazială Bodești, Școala Gimnazială Boroșești, Școala
Gimnazială „Axinte Uricariul” Scânteia, Școala Gimnazială Lețcani,
Școala Gimnazială Cogeasca,

Inspector școlar pentru chimie,


Prof. Dr. Cecilia FOIA
BIOLOGIE

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I: Tema: CLASIC ȘI MODERN ÎN PREDAREA BIOLOGIEI
Loc de desfășurare: Facultatea de biologie-toate cercurile pedagogice
Forme de realizare: 1. Activități demonstrative
2. Referat/dezbatere/exemple de bună practică
SEMESTRUL II: Tema: GRADINA BOTANICĂ -ROL ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR
PRACTICE
Loc de desfășurare: Gradina Botanică „Anastasie Fătu” Iași-toate cercurile pedagogice
Forme de realizare: 1. Activități demonstrative
2. Dezbatere/exemple de bună practică
Activitățile practice vor fi însoțite de prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei

NR. SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


RESPONSABIL
CR UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de
CERC Data și ora Loc de desfășurare Data și ora
T desfășurare
1. Colegiul Național „M. Sadoveanu” Pașcani, Liceul 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Prof. Șerban Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani, Colegiul Tehnic de ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
Genoveva Căi Ferate „Unirea” Pașcani, Școala Profesională Iași
Colegiul Național Tătăruși, Școala Profesională Valea Seacă, Școala
„Mihail Sadoveanu” Gimnazială Topile, Școala Gimnazială Sirețel, Școala
Pașcani Gimnazială Vânători, Școala Gimnazială Todirești, Școala
Gimnazială Hărmăneștii Vechi

Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești, Școala


Prof. Pintileasa Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești, Școala
Ramona Gimnazială Răchiteni, Școala Gimnazială Muncelu de
Școala Profesională Sus, Școala Profesională Stolniceni - Prăjescu, Școala
Lespezi Gimnazială Cozmești, Școala Gimnazială Ruginoasa,
Școala Gimnazială Rediu, Școala Gimnazială Heleșteni,
Școala Gimnazială Heci, Școala Profesională Lespezi
Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani, Liceul „Ștefan
cel Mare și Sfânt” Pașcani, Liceul Tehnologic Economic
Prof. Doroftei „Nicolae Iorga” Pașcani, Clubul Copiilor Pașcani, Școala
Cristina Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani, Școala
Liceul Teoretic Gimnazială Sodomeni, Școala Gimnazială Lunca, Școala
„Miron Costin” Gimnazială Gâștești, Școala Gimnazială Moțca, Școala
Pașcani Profesională Cristești, Școala Gimnazială Miroslovești,
Școala Gimnazială Ciohorăni
2. Prof. Vatavu Tatiana Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, Școala 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Colegiul Național Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău, Liceul Tehnologic ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
„Ștefan cel Mare” Hârlău, Școala Gimnazială Pârcovaci, Școala Gimnazială Iași
Hârlău Deleni, Școala Gimnazială Maxut, Școala Gimnazială
Poiana, Școala Gimnazială Scobinți, Școala Gimnazială
Sticlăria, Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Buhalnița,
Școala Gimnazială Ceplenita, Școala Gimnaziala Hodora,
Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari, Școala
Gimnazială Cârjoaia,

Prof. Vană Daniela Liceul Tehnologic “Victor Mihăilescu Craiu” Belcești,


Școala Gimnazială Școala Gimnazială Satu Nou, Școala Gimnazială Ruși,
Liteni Școala Profesională Coarnele Caprei, Școala Gimnazială
Liteni
3. Prof. Simon Eugenia Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Școala Gimnazială Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos, Școala ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
„Garabet Ibrăileanu” Gimnazială Costești, Școala Gimnazială Boureni, Școala Iași
Târgu Frumos Gimnazială Balș, Școala Gimnazială Oțeleni, Școala
Gimnazială Șcheia, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu
Iloaiei, Școala Gimnazială „V. Costachi” Sinești, Școala
Gimnazială Stornești, Școala Gimnazială Mădârjac,
Școala Gimnazială Erbiceni, Școala Gimnazială Totoești,
Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Românești,
Școala Gimnazială „D. Sturdza” Popești. Școala
Gimnaziala Cucuteni, Școala Gimnazială Butea

Prof. Vană Sofica Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, Liceul
Liceul Teoretic „Ion Special „Moldova” Târgu Frumos,Clubul Copiilor,
Neculce” Târgu Liceul Tehnologic Târgu Frumos, Liceul Tehnologic
Frumos Special „Trinitas” Târgu Frumos, Școala Profesională
Brăești, Școala Profesională Lungani, Școala Profesională
Dumești, Școala Gimnazială Păușești, Școala Gimnazială
“Constantin Teodorescu” Războieni, Școala Gimnazială
Buznea, Școala Gimnazială Strunga, Școala Gimnazială
Bălțați, Școala Gimnazială Sârca, Școala Gimnazială
Crucea, Școala Gimnazială Zmeu, Școala Gimnazială
Horlești
4. Prof. Castravete Liceul Tehnologic Vlădeni, Școala Gimnazială Șipote, 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Carmen / Liceul Școala Gimnazială Chișcăreni, Școala Profesională ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
Tehnologic Vladeni Plugari, Școala Gimnazială Borosoaia, Școala Gimnazială Iași
„Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni, Școala Profesională
Gropnița, Școala Profesională Focuri, Școala Gimnazială
Larga Jijia, Școala Gimnazială „Costache Antoniu”
Țigănași, Școala Gimnazială Movileni, Școala
Profesională Fântânele. Școala Gimnazială Bivolari,
Școala Gimnazială „I. Negruzzi” Trifești, Școala
Gimnazială „P. Anghel” Probota, Școala Gimnazială
Rădeni, Școala Gimnazială Vânători
5. Prof. Drăgan Irina Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Școala 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Antoneta Liceul Profesională Cozmești, Școala Gimnazială Grozești, ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
Teoretic Școala Gimnazială Gorban, Școala Gimnazială Moșna, Iași
„Lascăr Rosetti” Școala Gimnazială Costuleni, Școala Gimnazială
Răducăneni Prisăcani, Școala Gimnazială Dolhești, Școala Gimnazială
Ciortești, Școala Gimnazială Comarna, Școala Gimnazială
Osoi
6. Prof. Imbria Adina Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Colegiul „Costache “Mihai Eminescu” Iași, Liceul Teoretic “Vasile ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
Negruzzi” Iași Alecsandri” Iași, Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, Iași
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași,

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași,


Prof. Bîrliga Alina Liceul cu Program Sportiv Iași,
Daniela Școala Postliceală Sanitară "Gr. Ghica Vodă", Iași ,
Colegiul Național Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Emil
„Emil Racoviță” Iași Racoviță” Iași, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași,
Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, Colegiul Național
de Artă „Octav Băncilă” Iași, Seminarul Teologic
Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași,

Prof. Ciobanu
Loredana Liceul Waldorf Iași,
Liceul Teoretic Colegiul “R. Wurmbrand” Iasi, Școala FEG, Școala
„Alexandru Ioan Gimnazială "Paradis" Iași, Școala Gimnazială "Varlaam
Cuza” Iași Mitropolitul" Iași
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași
7. Prof. Grigore Gica Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina
Colegiul Tehnic de Mârzescu” Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 Botanică
Electronică și Iași, Colegiul Tehnic “D. Leonida” Iași, Colegiul Tehnic „Anastasie Fătu”
Telecomunicații “M. Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Iași
„Ghe. Mârzescu” Iași Automatizări Iași, Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară “V. Adamachi” Iași, Liceul Tehnologic
“Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, Colegiul Tehnic “I.
Holban” Iași, Școala Profesională „Ionel Teodoreanu”
Victoria, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții
Iași,
Colegiul Economic Administrativ Iași, Liceul Tehnologic
Economic “V. Madgearu” Iași,

Prof. Mihăilă Felicia Colegiul Tehnic “I. C. Ștefănescu” Iași, Colegiul Tehnic
Liceul Tehnologic “Gh. Asachi” Iași, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași,
“Mihail Liceul Tehnologic “Mihail Kogălniceanu” Miroslava,
Kogălniceanu” Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, Școala
Miroslava Profesională „D. Popa” Mogoșești, Școala Gimnazială
”Colonel Constantin Langa” Miroslava, Școala
Gimnazială Cornești

Prof. Panainte Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020,
Constantin Școala Gimnazială nr. 1 Domnița, Școala Gimnazială ora 10.00 biologie Iași ora 10.00
Școala Gimnazială Gârbești, Școala Gimnazială Glodenii Gândului, Școala
Tansa Gimnazială Tansa, Școala Profesională Dagâța, Liceul
Tehnologic “P. P. Carp” Țibănești ,Școala Gimnazială
”Ioanid Romanescu” Voinești, Școala Gimnazială
Slobozia, Școala Gimnazială Horlești
8. Prof. Trandafir Ioan Palatul Copiilor Iași, Școala Gimnazială „Al. Vlahuță” 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Școala Gimnazială Iași, Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași, Școala ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
„Alexandru cel Bun” Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași, Școala Gimnazială Iași
Iași „Ion Ghica” Iași, Școala Gimnazială „M. Codreanu” Iași,
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași, Școala
Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dancu, Școala Gimnazială
„D. D. Pătrășcanu” Tomești, Școala Gimnazială
Chicerea. Școala Gimnazială Golăiești, Școala
Gimnazială Bosia
Prof. Lucache Arina
Școala Gimnazială Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași, Școala Gimnazială
„B.P.Hașdeu” Iași „George Călinescu” Iași, Școala Gimnazială „Carmen
Sylva” Iași, Școala Gimnaziala Valea Lupului, Școala
Gimnazială Rediu, Școala Gimnazială Vânători, Școala
Gimnazială Popricani, Școala Gimnazială „Aron Vodă”
Aroneanu, Școala Profesionala Holboca, Școala
Gimnazială Țuțora, Școala Gimnazială Specială
"Constantin Păunescu", Iași ,Școala Gimnazială
„B.P.Hașdeu” Iași.
9. Prof. Durbaca Școala Gimnazială „I. Teodoreanu” Iași, Școala 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Nicoleta Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași, Școala Gimnazială ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași
,, Dimitrie Sturdza’’, Iași, Școala Gimnazială „N. Iorga” Iași,
Iași Școala Gimnazială „D. Sturdza” Iași,
Școala Gimnazială Poieni,
Școala Gimnazială Nr. 41 Iași

Prof. Tudosa Vasile Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași, Școala


Școala Gimnazială Gimnazială „Ion Simionescu” Iași, Școala Gimnazială
,,Titu Maiorescu’’ Iași „Veronica Micle” Iași, Școala Gimnazială „Ion Neculce”
Iași, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași,

Prof. Cavaleru Școala Gimnazială Mânjești, Școala Gimnazială Ciurea,


Romeo Școala Gimnazială Lunca Cetățuii, Școala Gimnazială
Școala Gimnazială Bârnova, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt”
,,Ionel Teodoreanu” Dobrovăț, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași
Iași
10. Prof. Stoica Maria Scoala Profesională „D. Popa” Mogoșești, Școala 23.11.2019, Facultatea de 16.05.2020, Gradina Botanică
Școala Profesională Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia, Școala ora 10.00 biologie Iași ora 10.00 „Anastasie Fătu”
„D. Popa” Mogoșești Gimnazială Drăgușeni, Școala Gimnazială Ipatele, Iași
Școala Gimnaziala Mironeasa, Școala Gimnazială
Grajduri, Școala Gimnazială Bodești, Școala Gimnazială
„Axinte Uricariul” Scânteia, Școala Gimnazială Lețcani,
Școala Gimnazială Cogeasca, Școala Gimnazială
Hadâmbu

Inspector școlar pentru biologie,


Prof. Lorela Anda CARADAN

ISTORIE

SEMESTRUL I: Tema: Memoria de lângă noi!


Forme de realizare: Inițierea unui proiect de cercetare, desfășurat la nivel județean, realizat în echipă de cadre didactice arondate fiecărui
cerc/ Exemple de bună practică/Activități cu elevii
SEMESTRUL II: Tema: Valorificarea patrimoniului comunităților locale prin activități didactice inovative
Forme de realizare: Schimb de bune practici prin diseminarea experiențelor didactice/Ateliere de lucru/ Activități cu
elevii/Expoziție/Editarea unui ghid de bune practici

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./ RESPONSAB
UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de Data și Loc de
Denumire cerc IL CERC Data și ora
desfășurare ora desfășurare
1. Colegiul Național „C. Negruzzi”, Iași;
2. Colegiul Național „E. Racoviță”, Iași;
Timofti 3. Colegiul Pedagogic „V. Lupu”, Iași; Colegiul
31 octombrie 20 mai Colegiul
Adrian 4. Liceul Teoretic Waldorf, Iași; Tehnic „I. C.
Cerc 1 licee 2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
(Liceul 5. Colegiul Economic Administrativ, Iași; Ștefănescu”,
15.30 15.30 Asachi”, Iași
Pedagogic 6. Colegiul Tehnic „Gh Asachi”, Iași; Iași
„V. Lupu”) 7. Liceul cu Program Sportiv, Iași;
Ilie Eliza 8. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași;
(Colegiul 9. Liceul Tehnologic Economic „V. Madgearu”, Iași;
Economic 10. Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „V. Adamachi”, Iași;
Administrativ) 11. Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani;
12. Liceul Teoretic „I. Neculce”, Tg.Frumos;
13. Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Hîrlău;
14. Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești;
15. Liceul Teoretic Varlaam Mitropolitul, Iași.
1. Colegiul Național, Iași;
2. Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași;
3. Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași;
4. Liceul Teoretic „Al. I.Cuza”, Iași;
Iordăchescu
5. Liceul Tehnologic „P. Poni”, Iași;
Lăcrămioara
6. Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iași;
(Colegiul
7. Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iași;
Național „M.
8. Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași;
Eminescu” Colegiul
9. Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. 31 octombrie 20 mai Colegiul
Cerc 2 licee Iași) Tehnic „I.C.
Mârzescu”, Iași/Școala Gimnazială „Gh. Mârzescu”, Iași; 2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
Mercaș Ștefănescu”,
10. Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani; 15.30 15.30 Asachi”, Iași
Hariclea Iași
11. Liceul Teoretic „M. Costin”, Pașcani;
(Colegiul
12. Liceul Tehnologic „M.Busuioc”, Pașcani;
Național
13. Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei;
„Mihail
14. Școala Profesională Specială „Trinitas”, Tg. Frumos;
Sadoveanu”
15. Liceul Special „Moldova”, Tg. Frumos;
Pașcani)
16. Liceul Teoretic „Lascăr Rosseti”, Răducăneni;
17. Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași;
18. Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani.
1. Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași;
2. Colegiul Național de Artă „O. Băncilă”, Iași
3. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași;
Panaite Elena
4. Colegiul „Richard Wurmbrand”, Iași; Colegiul
– Valerica 31 octombrie 20 mai Colegiul
Cerc 3 licee 5. Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași; Tehnic „I. C.
(Liceul 2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
6. Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iași; Ștefănescu”,
Teoretic 15.30 15.30 Asachi”, Iași
7. Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași; Iași
„Miron
8. Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Iași;
Costin”, Iași)
9. Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași;
Iușcă Simona
10. Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu”, Miroslava;
(Colegiul 11. Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași;
Național de 12. Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Târgu Frumos;
Artă „O. 13. Liceul Tehnologic, Hîrlău;
Băncilă” Iași) 14. Liceul Tehnologic „V. M. Craiu”, Belcești;
15. Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești;
16. Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași.
1. Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași;
2. Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași;
3. Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași;
4. Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași;
5. Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași;
6. Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași;
7. Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași;
8. Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”, Iași;
Locovei 9. Școala Gimnazială „Aron Vodă”, Aroneanu;
Sorina 10. Școala Gimnazială Lețcani/ „Isaia Teodorescu”, Cogeasca;
(Școala 11.Școala Gimnazială Popricani;
Gimnazială 12. Școala Profesională „Ionel Teodoreanu”, Victoria;
„Ioanid 13. Școala Gimnazială „P. Anghel”, Probota; Colegiul
31 octombrie 20 mai Colegiul
Cerc 4 școli Romanescu” 14. Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești; Tehnic „I. C.
2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
gimnaziale Voinești) 15. Școala Gimnazială „Costache Antoniu”, Țigănași; Ștefănescu”,
15.30 15.30 Asachi”, Iași
Ariadna 16. Școala Gimnazială Bivolari; Iași
Istrimschi 17. Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești;
(Școala 18. Școala Gimnazială Chicerea;
Gimnazială 19. Școala Gimnazială Larga Jijia, Movileni;
„Ștefan 20. Liceul Tehnologic, Vlădeni;
Bârsănescu” 21. Școala Gimnazială Poieni, Schitu Duca;
Iași) 22. Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voinești;
23. Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași;
24. Școala Gimnazială, Vânători (Popricani);
25. Școala Gimnazială, Slobozia (Voinești);
26. Școala Gimnazială „Paradis”, Iași;
27. Școala Gimnazială „Spectrum” Iași;
28. Școala Gimnazială Euroed;
1. Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași;
2. Școala Gimnazială „Carmen Sylva”,Iași;
3. Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași;
4.Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași;
5. Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu”, Iași;
6. Școala Gimnazială „Ion Neculce”, Iași;
7. Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași;
8. Școala Profesională Holboca;
9. Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Dancu;
10. Școala Gimnazială Țuțora;
11. Școala Gimnazială Bosia, (Ungheni);
12. Școala Gimnazială Golăești;
13. Școala Gimnazială nr. 1 Comarna;
14. Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia;
15. Școala Gimnazială Grajduri;
16. Școala Gimnazială „I. Haulică” , Ipatele; Colegiul
31 octombrie 20 mai Colegiul
17. Școala Gimnazială Șcheia (Al. I. Cuza); Tehnic „I. C.
2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
18. Școala Profesională Mogoșești; Ștefănescu”,
15.30 15.30 Asachi”, Iași
19. Școala Gimnazială Ciurea; Iași
20. Școala Gimnazială Mironeasa;
Mariana 21. Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu”, Andrieșeni;
Melinte 22. Școala Gimnazială Șipote;
(Școala 23. Școala Gimnazială Chișcăreni, Șipote;
Gimnazială 24. Școala Profesională Plugari;
„Ștefan cel 25. Școala Gimnazială Păușești;
Mare” Dancu) 26. Școala Gimnazială nr. 1, Lunca Cetățuii;
Cerc 5 școli
Luca Daniela 27. Școala Gimnazială, Osoi;
gimnaziale
(Școala 28 Școala Gimnazială Drăgușeni;
Gimnazială 29. Școala Profesională, Dumești;
„Alexandru 30. Școala Gimnazială, Hadâmbu;
cel Bun” Iași) 31. Școala Gimnazială, Bodești (Scînteia);
32. Școala Profesională Dagîța;
33. Școala Profesională Cozmești;
34. Școala Profesională de Industrie Alimentară, Țibana.
1. Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești;
2. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Iași;
3. Școala Gimnazială „Vasile Conta”,Iași;
4. Școala Gimnazială „Ion Creangă”,Iași/Școala Gimnazială „Petru
Poni”, Iași;
5. Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași;
6. Școala Gimnazială nr. 41, Iași;
7. Școala Gimnazială „Colonel C-tin Langa”, Miroslava;
8. Școala Gimnazială Horlești (Horlești);
9. Școala Gimnazială Valea Lupului;
10. Școala Gimnazială Tansa;
11. Școala Gimnazială Dolhești;
Ciuc
12. Școala Gimnazială Bîrnova;
Magdalena
13. Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț;
(Școala
14. Școala Gimnazială Ciortești;
Gimnazială
15. Școala Gimnazială Moșna;
„Dimitrie Colegiul
16. Școala Gimnazială Grozești; 31 octombrie 20 mai Colegiul
Cerc 6 școli Sturdza” Tehnic „I. C.
17. Școala Gimnazială Gorban; 2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
gimnaziale Popești) Ștefănescu”,
18. Școala Gimnazială Costuleni; 15.30 15.30 Asachi”, Iași
Nechifor Iași
19. Școala Gimnazială Rediu;
Oana- Anca
20. Școala Gimnazială
(Școala
„Alexandru I. Cuza”, Podu Iloaiei;
Gimnazială
21. Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași
„Ion
22. Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași;
Simionescu”
23. Școala Gimnazială Prisacani;
Iași)
24. Școala Gimnazială Mădârjac;
25. Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Românești;
26. Școala Gimnazială „Constantin Erbiceanu”, Erbiceni;
27. Școala Gimnazială „Constantin Palade”,Totoești;
28. Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel”, Cornești/ Școala
Gimnazială „Miron Barnovschi”, Uricani;
29. Școala Gimnazială nr. 1, Domnița (Țibana);
30. Școala Gimnazială, Gîrbești (Țibana);
31. Școala Gimnazială, „Glodenii Gândului”;
32. Școala Gimnazială Popricani;
1. Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu”, Tg. Frumos;
2. Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Tg. Frumos;
3. Școala Gimnazială „Petru Rareș”, Hîrlău;
4. Școala Gimnazială Sticlăria;
5. Școala Gimnazială Deleni;
6. Școala Gimnazială Scobinți;
7. Școala Gimnazială Satu Nou, Belcești;
8. Școala Gimnazială, Liteni
9. Școala Profesională „Ștefan cel Mare” Cotnari;
10. Școala Profesională Coarnele Caprei;
11. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalnița (Ceplenița);
12. Școala Gimnazială Bălțați;
13. Școala Gimnazială Strunga;
14. Școala Gimnazială Buznea;
15. Școala Gimnazială Butea;
16. Școala Gimnazială Oțeleni Colegiul
31 octombrie 20 mai Colegiul
Popa Claudiu 17. Școala Gimnazială „Veniamin Costache” Sinești; Tehnic „I. C.
2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
(Școala 18. Școala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni; Ștefănescu”,
15.30 15.30 Asachi”, Iași
Gimnazială 19. Școala Gimnazială Sârca; Iași
„Garabet 20. Școala Gimnazială Pârcovaci;
Ibrăileanu 21. Școala Gimnazială Cârjoaia;
Târgu 22. Școala Gimnazială „Cezar Petrescu" Hodora (Cotnari);
Cerc 7 școli Frumos”) 23. Școala Gimnazială Zmeu (Lungani);
gimnaziale Oghina 24. Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu" Războieni;
Daniel 25. Școala Gimnazială Balș;
(Școala 26. Școala Profesională Lungani;
Gimnazială 27. Școala Profesională, Focuri;
„Petru Rareș” 28. Școala Profesională Brăești;
Hârlău) 29. Școala Profesională, Fântânele;
30. Școala Gimnazială, Rădeni (Roșcani);
31. Școala Gimnazială Ruși, Belcești;
32. Școala Gimnazială Poiana, Deleni;
33. Școala Gimnazială Stornești, Sinești;
34. Școala Gimnazială Crucea, Lungani.
1. Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani;
2. Școala Gimnazială Miroslovești;
3. Școala Gimnazială Moțca;
4. Școala Profesională Cristești;
5. Școala Gimnazială Lunca/Școala Gimnazială Blăgești;
Baciu 6. Școala Gimnazială Gîștești/ Școala Gimnazială Sodomeni;
Gabriel 7. Școala Gimnazială Muncelu de Sus, Mogoșești-Siret;
(Școala 8. Școala Gimnazială Vînători;
Profesională 9. Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu;
Tătăruși) 10. Școala Profesională Lespezi;
Simon 11. Școala Gimnazială Valea Seacă/Școala Gimnazială Topile; Colegiul
31 octombrie 20 mai Colegiul
Cerc 8 școli Cozma 12. Școala Profesională Tătăruși; Tehnic „I. C.
2019, ora 2020, ora Tehnic „Gh.
gimnaziale Camelia 13. Școala Gimnazială Sirețel; Ștefănescu”,
15.30 15.30 Asachi”, Iași
(Școala 14. Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Ruginoasa; Iași”
Gimnazială 15. Școala Profesională „Nicolae Bălăuță", Șcheia;
„Vasile 16. Școala Gimnazială Heleșteni;
Alecsandri” 17. Școala Gimnazială nr. 1 Todirești;
Mircești) 18. Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești;
19. Școala Gimnazială Specială, Pașcani;
20. Școala Gimnazială, Cozmești (Stolniceni- Prăjescu);
21. Școala Gimnazială Ciohorăni;
22. Școala Gimnazială Hărmăneștii Vechi;
23. Școala Gimnazială nr. 1 Costești;
24. Școala Gimnazială, Răchiteni.
Elvira Colegiul Colegiul
Rotundu 7 noiembrie Național 19 martie Național
Centrul de Profesorii debutanți
Tomescu – 2019, ora „Costache 2020, ora „Costache
Mentorat Profesorii cu definitivat înscriși la gradul didactic II
Stachie 15.30 Negruzzi” 15.30 Negruzzi”
Carmen Iași Iași

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
I. GIMNAZIU
SEMESTRUL I: Tema: Educație pentru cetățenie democratică. Perspective, provocări, actualitate/realitate în viziunea noii programe școlare la clasa a VII-
a
Forme de realizare: 1. Lecție deschisă
2. Ateliere de lucru, schimb de experiențe și prezentare de modele de bună practică
SEMESTRUL II: Tema: Reflecții pe marginea experiențelor didactice din perspectiva Proiectului educațional dedicat problemelor comunității
educaționale/locale
Forme de realizare: Activități demonstrative cu elevii, ateliere de lucru, schimb de experiențe și prezentare de modele de bună practică

II. LICEU

SEMESTRUL I: Tema: Metode tradiționale și moderne – utilizate la orele de științe socio-umane care contribuie la creșterea motivației elevilor pentru
studiu și cercetare în domeniu
Forme de realizare: 1. Activități cu elevii
2. Ateliere de lucru, schimb de experiențe și prezentare de modele de bună practică
SEMESTRUL II: Tema: Interdisciplinaritatea – un atu și/sau o provocare specifice științelor socio-umane și economice
Forme de realizare: Activități demonstrative cu elevii, ateliere de lucru, schimb de experiențe și prezentare de modele de bună practică

UNITĂȚI SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./ denumire
Responsabil cerc ȘCOLARE Loc de Data și Loc de
cerc Data și ora
ARONDATE desfășurare ora desfășurare
Cerc pedagogic al 1. Prof. dr. Adămuț Luminița (Colegiul Toate unitățile de 6 noiembrie Școala 26 martie Școala
profesorilor de Național „Costache Negruzzi” Iași) învățământ 2019, ora Gimnazială 2020, ora Gimnazială
Educație 2. Prof. Grădinaru Monica (Școala preuniversitar din 15.30 „Ștefan 15.30 „Titu
socială/Cultură civică Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași) județ-nivel gimnazial Bârsănescu”, Iași Maiorescu”,
GIMNAZIU Iași

Cerc pedagogic al 1. Prof. Balan Nistor Doina (Seminarul Toate unitățile de Colegiul Național Liceul
profesorilor de științe Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” învățământ 24 „Emil Racoviță” Tehnologic
socio-umane- Iași) preuniversitar din octombrie Iași 6 mai Economic de
LICEU 2. prof. Stanciu Daniel (Colegiul Național județ-nivel liceal 2019, ora 2020, ora Turism, Iași
„Costache Negruzzi” Iași) 15.30 15.30
Centrul de 1. Prof. Adina Romanescu (Liceul Toate unitățile de 6 noiembrie Casa Corpului 18 martie Casa
Mentorat pentru Teoretic de Informatică „Grigore Moisil Iași”) învățământ 2019, ora Didactic „Spiru 2020, ora Corpului
profesorii debutanți 2. Prof. Cătălina Rusu (Colegiul Național preuniversitar din județ 15.30 Haret”, Iași 15.30 Didactic
și cu definitivat Iași) „Spiru
Haret”, Iași

Inspector școlar pentru Istorie și Științe Socio-Umane,


Prof. MARIA RADOS

OM ȘI SOCIETATE – Geografie

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR

SEMESTRUL I: Activitate comună tuturor cercurilor:


Consfătuirea cadrelor didactice. RAPORTUL PRIVIND DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL PENTRU DISCIPLINA
GEOGRAFIE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 (cu accent pe inspecția școlară, aplicarea programei pentru clasele V-VII, competiții școlare,
examene, aspecte specifice, etc.)
Priorităţi ale geografiei ieşene pentru anul şcolar 2019-2020 - 26 septembrie 2019, orele 16.00-18.00 Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
Iaşi –activităţi în plen - Sala de festivităţi.
Activităţi pe cercuri metodice - orele 18.00-20.00. Proiectarea activității cercurilor metodice în anul 2019-2020
CERCUL NR. 1
"Provocarile noului curriculum la clasele gimnaziale. Curriculum-ul pentru clasa a VII-a, abordări, sugestii metodologice, dificultăți
– Activitate demonstrativă propusă de profesorii de geografie de la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Iași.
CERCUL NR. 2
”Stimularea motivației elevilor pentru învățarea geografiei prin utilizarea resurselor digitale” - Activitate demonstrativă propusă de
profesorii de geografie de la Colegiul Tehnic ”Ion Holban”, Iași.
CERCUL NR. 3
1. ”Demersuri didactice novative în implementarea noilor programe şcolare – clasa a VII-a” - Lecţie demonstrativă şi dezbatere propuse
de profesorii de geografie de la Şcoala Gimnazială ”Gh. Ciobanu” Andrieşeni.
CERCUL NR. 4
”Jocurile didactice în predarea geografiei”. Masă rotundă cu tema implementării noii programe şcolare pentru clasa a VII-a. Exemple de
bună practică propuse de profesorii de geografie de la Şcola Gimnazială Slobozia, com. Voineşti.
CERCUL NR. 5
,,Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva curricumului la clasa a VII a” și ,,Utilizarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevilor vizând dezvoltarea gandirii critice”– activități propuse și
coordonate de profesorii de geografie de la Colegiul National "Mihail Sadoveanu" Pașcani
CERCUL NR. 6
,, Competența terminologică și textele în geografie " - Dezbatere propusă și organizată de profesorii de geografie de la Şcoala Gimnazială
Hodora.

SEMESTRUL II: Activitate comună tuturor cercurilor:


Premierea elevilor pentru concursurile geografice judeţene desfăşurate în anul şcolar 2019-2020. ISJ Iași și Facultatea de Geografie
– iunie 2020
CERCUL NR. 1
"Aplicațiile practice - mijloace didactice esențiale pentru observație, cercetare şi cunoaștere directă" - Prof. de geografie de la
Colegiul Naţional de Artă “O. Băncilă” Iaşi și Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași.
CERCUL NR. 2
”Reconversia profesională a cadrelor didactice în contextul schimbărilor curriculare” – Dezbatere propusă și organizată de profesorii
de geografie de la Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi”, Iași.
CERCUL NR. 3
1. ”Provocări şi reuşite în formarea tinerilor de astăzi: mileniali, generaţia Z, …” – Dezbatere și studiu de caz propuse de profesorii
de geografie de la Şcoala Gimnazială “ George Coşbuc”, Iaşi. Concursul interactiv pe teme geografice “Mihai David”, etapa pe cerc.
2. Concursul interactiv pe teme geografice “Mihai David”, etapa județeană, ediția XVIII - Concurs pe teme geografice, etapă
organizată de profesorii de geografie de la Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir”, Iaşi
CERCUL NR. 4
1.”Promovarea geografiei prin concursurile şcolare. Concursul interactiv pe teme geografice ”Mihai David”, ediția a XVIII-a, etapa
județeană – Activitate desfășurată la Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun”, Iași
2. Aplicaţie metodico-ştiinţifică. Antropizarea mediului natural (Traseul Iaşi – Masivul Rarău)
CERCUL NR. 5
,,Ruginoasa colț istoric și geografic prin viziunea elevilor” - activitate propusă și coordonată de profesorii de geografie de la Scoala
Gimnaziala Ruginoasa.
CERCUL NR. 6
,, Aplicaţie practică cu tema: Prezentarea aspectelor geografice din zona comunei Cotnari. Geografia orizontului local – metode
și forme de organizare a activităților practice de teren cu conținut geografic " - Activități propuse de profesorii de geografie de la
Școala Gimnazială Cârjoaia, Iași

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


NR. CRT./ RESPONSABIL
Loc de Loc de
DENUMIRE CERC Data şi ora Data şi ora
desfăşurare desfăşurare
CERC

Colegiul "Costache Negruzzi", Colegiul National


"Emil Racovita", Colegiul National, Liceul
Teoretic Waldorf, Liceul Teoretic "Alexandru Colegiul
Ioan Cuza", Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Naţional de
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Liceul Cu Artă “O.
Program Sportiv, Liceul Pedagogic "Vasile Colegiul Băncilă” Iaşi și
21
Lupu", Colegiul National De Arta "Octav Național 16-17 mai Liceul Teoretic
Prof. Iancu Florin noiembrie
1 Bancila", Liceul Teoretic De Informatica "Mihai 2020 ”Miron
2019
"Grigore Moisil", Liceul Teoretic "Miron Eminescu" Ora 9.00 Costin” Iași,
ora 14.00
Costin", Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile Iași. Aplicație
Cel Mare", Scoala Postliceala Sanitara "Gr. practică
Ghica Voda", Colegiul Economic Administrativ, Masivul
Colegiul National "Garabet Ibraileanu", Colegiul Ceahlău
National "Mihai Eminescu" și Liceul Teoretic
"Lascar Rosetti", Răducaneni

Colegiul Tehnic De Electronica Si


Telecomunicatii "Gheorghe Marzescu", Colegiul
Tehnic "Dimitrie Leonida", Colegiul Tehnic
"Gheorghe Asachi", Colegiul Tehnic "Ioan C.
Stefanescu", Colegiul Agricol Si De Industrie
Alimentara "Vasile Adamachi", Colegiul Tehnic
De Transporturi Si Constructii, Liceul
Prof. Radu Alina
2 Tehnologic De Mecatronica Si Automatizari,
28 Colegiul
Liceul Tehnologic "Petru Poni", Liceul Colegiul 16 mai
noiembrie Tehnic
Tehnologic Economic"Virgil Madgearu", Liceul Tehnic ”Ion 2020
2019 ”Gheorghe
Tehnologic Economic De Turism, Colegiul Holban”, Iași Ora 14.30
ora 14.30 Asachi”, Iași
Tehnic "Ion Holban", Colegiul Tehnic "Mihail
Sturdza", Liceul Tehnologic Special "Vasile
Pavelcu", Iasi
Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iași, Şcoala
Gimnazială „Carmen Sylva” Iași, Şcoala
Gimnazială „O. Cazimir” Iași, Şcoala Gimnazială
„Ion Neculce” Iași, Şcoala Gimnazială „Titu
Maiorescu” Iași, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica”
Şcoala
Iași, Şcoala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iași,
Gimnazială
Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași, Şcoala 15 februarie
2 noiembrie Şcoala «George
Gimnazială „Petru Poni” Iași, Şcoala Gimnazială 2020
Prof. Cătălina HOLIC 2019, Gimnazială Coşbuc» Iaşi
3 „Alecu Russo” Iași, Şcoala Gimnazială „Nicolae ora 10,00
ora 10,00 ”Gh. Ciobanu”
Iorga” Iași, Şcoala Gimnazială „D Sturdza” Iași;
Andrieşeni
Unităţile şcolare din comunele: Bivolari, Trifeşti,
Ţigănaşi, Andrieşeni, Vlădeni, Popricani,
Şcoala
Victoria, Şipote, Movileni, Gropniţa, Focuri,
Gimnazială
Golăeşti, Plugari, Coarnele Caprei, Probota, 28 martie 2020
“Otilia
Dolheşti, Ciorteşti, Schitu Duca, Dobrovăţ,
Cazimir” Iaşi
Şcheia, Ipatele, Mironeasa, Scânteia, Grajduri,
Bârnova, Mogoşeşti, Ciurea
Şcoala Gimnazială „Al. Vlahuță” Iași, Şcoala
Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași, Şcoala
Gimnazială „Elena Cuza” Iași, Şcoala
Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași, Şcoala
Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași, Şcoala
Școala
Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Şcoala 15 februarie
Gimnazială
Gimnazială „Ion Creangă” Iași, Şcoala 2020
”Alexandru cel
Gimnazială „B.P.Hașdeu” Iași, Şcoala Şcola ora 10,00.
Prof. Cecilia Chifu Bun”, Iași
4 Gimnazială „George Coșbuc” Iași, Şcoala 2 Gimnazială
Gimnazială „George Călinescu” Iași noiembrie.2 Slobozia, com.
Unităţile şcolare din comunele: Rediu, Leţcani, 019 Voineşti
Dumeşti, Româneşti, Erbiceni, Podu Iloaiei, ora 10.00
Aplicație
Popeşti, Sineşti, Mădârjac, Ţibana, Ţibăneşti, 23 mai 2020,
practică pe
Tansa, Dagâţa, Miroslava, Voineşti, Horleşti, interval orar
traseul Iaşi –
Tomeşti, Cozmeşti, Gorban, Răducăneni, 630-2000
Masivul Rarău
Comarna, Moşna, Bosia, Ţuţora, Prisecani,
Holboca, Dancu, Aroneanu
Unităţile şcolare din Paşcani şi din comunele:
29 Colegiul
Tătăruşi, Lespezi, Vânători, Todireşti, Sireţel,
Prof. Crina noiembrie National 27 martie Scoala
Valea Seacă, Moţca, Mirosloveşti, Mirceşti,
5 ELEFTERIU 2019 "Mihail 2020, Gimnaziala
Hălăuceşti, Ruginoasa, Mogoşeşti Siret,
Ora 10.00 Sadoveanu" Ora 10.00 Ruginoasa
Stolniceni Prăjescu, Cristeşti
Pașcani
16
Unităţile şcolare din Târgu Frumos, Hârlău şi
noiembrie Şcoala Școala
Prof. Timofte MOROI comunele: Lungani, Bălţaţi, Brăieşti, Oţeleni, 9 mai 2020
6 2019 Gimnazială Gimnazială
Strunga, Heleşteni, Cucuteni, Cepleniţa, Cotnari, Ora 0900
Ora 0900 Hodora Cârjoaia, Iași
Scobinţi, Deleni, Belceşti, Al. I. Cuza, Butea

Inspector școlar de specialitate,


Prof. dr. Mihaela LESENCIUC

OM ȘI SOCIETATE – Religie cult ortodox

SEMESTRUL I: Tema: Satul românesc între tradiție și modernitate- reper pentru educația moral religioasă
Forme de realizare: Activități cu elevii/Expoziții/Dezbateri/Exemple de bună practică,etc.
SEMESTRUL II: Tema: Rolul parteneriatului școală- familie- biserică în cultivarea dimensiunii filantropice- aplicații metodico pedagogice la ora
de religie
Forme de realizare: Activități cu elevii/Ateliere de lucru/ Schimb de experiențe și prezentare de modele de bună practică/Studii de caz, etc.

SEMESTRUL I SEMESTRUL II
RESPONSABIL Loc de
Nr. cerc UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de Data și
CERC Data și ora desfășurar
desfășurare ora
e
Prof. Dr. Pr. Iași: Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național Iași,
Cristian Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași, Colegiul Național „Mihai Seminarul
Alexandru Eminescu”, Școala Primară „Mihail Kogalniceanu”, Liceul Teoretic 14 Teologic 7 mai
Barnea de informatică „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Dimitrie noiembrie Ortodox 2020,
Cercul nr.1 Miclăușeni
Seminarul Cantemir”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Liceul Teoretic 2019, ora „Sfântul ora
Teologic Ortodox „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Liceul Teoretic „ Vasile Alecsandri”, , 15.00 Vasile cel 14.30
„Sfântul Vasile Liceul Teoretic „Miron Costin”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Mare” Iași
cel Mare”, Iași Național de Artă „Octav Băncilă”, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”,
Prof. Dr. Mănoiu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Liceul
Denisia Elena Teoretic „Waldorf”. (Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”
Colegiul Național ,Școala Primară „Carol I” Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala
„Costache Gimnazială „Otilia Cazimir”, Școala Gimnazială „Alexandru cel
Negruzzi”, Iași Bun” ;, Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Școala
Prof. Pleșca Gimnazială „Alexandru cel Bun”.
Daniela Prof. Dr. Pr. Cristian Alexandru Barnea
Colegiul Național Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Iași
„Mihai Tel: 0749 171337
Eminescu”, Iași E-mail: cristi.barnea@yahoo.com
Prof. Dr. Mănoiu Denisia Elena
Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași
Tel: 0749 293402
E-mail: manoiudenisa@yahoo.com
Prof. Pleșca Daniela
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași
Tel: 0742 450391 E-mail: danalupes@yahoo.com
Prof. Budeanu
Maria Iași: Colegiul Economic Administrativ, Liceul Tehnologic „Virgil
Colegiul Madgearu” Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Colegiul
Economic Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Colegiul
Administrativ, Tehnic de Electronică Și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”,
Iași Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Colegiul Tehnic „Gheorghe
Tel: 0735 175784 Asachi”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Colegiul Tehnic
E-mail: „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic de Transporturi, Liceul Seminarul
14 7 mai
budeanumaria@y Tehnologic „Petru Poni”, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Ortodox
noiembrie 2020
Cercul nr.2 ahoo.com Automatizări. Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, „Sfântul Miclăușeni
2019, ora ora
Prof. Stoian Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava, Liceul Vasile cel
15.00 14.30
Marie-Jeanne Tehnologic Holboca, Liceul Tehnologic Lungani, Liceul Tehnologic Mare” Iași
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Țibana, Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”
Economic de Țibănești, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță“ Șcheia ,Liceul
Turism Tehnologic „Dumitru Popa“ Mogoșești, Liceul Tehnologic
Tel: 0745 610737 Cozmești, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni,Liceul
E-mail: Tehnologic Dumești Liceul Tehnologic Vlădeni, Liceul Tehnologic
izvt2006@yahoo. Victoria, Liceul Tehnologic Gropnița
com
Iași: Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Școala Gimnazială
„Ionel Teodoreanu”, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Școala
Gimnazială „Elena Cuza”, Școala Gimnazială „Gheorghe I.
Prof. Bobârcă Brătianu”.
Mihaela Școala Gimnazială „Budăi”, Școala Gimnazială „Lețcani”, Școala
Școala Gimnazială „Cucuteni”, Școala Gimnazială „Cogeasca”, Școala
Gimnazială Gimnazială „Rediu”, Școala Gimnazială „Horlești”, Școala
„Gheorghe I. Gimnazială „Veniamin Costachi” Sinești, Școala Primară Bocnița,
Brătianu”, Iași Școala Gimnazială Stornești, Școala Gimnazială Osoi , Școala
Tel: c Gimnazială Mădârjac, Școala Gimnazială Șipote, Școala Gimnazială
E-mail: Iazu Nou, Școala Gimnazială Chișcăreni, Școala Primară Hoisești,
mihaela.bobarca Școala Gimnazială Larga Jijia, Școala Primară Epureni, Școala
@yahoo.com Primară Roșcani, Școala Gimnazială Rădeni, Școala Gimnazială
Prof. Cristina Valea Lupului, Școala Gimnazială Bivolari, Școala Gimnazială
Popa „Anastasie Barbu” Tabăra, Școala Gimnazială Golăiești, Școala
Școala Specială Primară Petrești, Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu”
Seminarul
„Constantin Andrieșeni, Școala Gimnazială Spineni, Școala Gimnazială „Iacob 14 7 mai
Ortodox
Păunescu”, Iași Negruzzi” Trifești, Școala Gimnazială Hermeziu, Școala Gimnazială noiembrie 2020,
Cercul nr.3 „Sfântul Miclă-ușeni
Tel: 0751 284680 Bosia, Școala Gimnazială Mânzătești, Școala Gimnazială „Petru 2019, ora ora
Vasile cel
E-mail: Anghel” Probota, Școala Gimnazială „Grigore Sturdza” Perieni, , 15.00 14.30
Mare” Iași
cristinapopa2007 Școala Gimnazială Icușeni, Școala Gimnazială „Aron Vodă”
@yahoo Aroneanu, Școala Gimnazială Dorobanț, Școala Gimnazială nr. 1
Prof. Fulvia Holboca, Școala Gimnazială Rusenii Vechi, Școala Gimnazială
Horobeț „Stefan cel Mare” Dancu, Școala Gimnazială Popricani, Școala
Școala Gimnazială Vânători,
Gimnazială Școala Primară Cuza Vodă, Școala Gimnazială „Costache Antoniu”
„Elena Cuza”, Țigănași, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, Școala
Iași Gimnazială Borșa, Școala Gimnazială Săveni, Școala Gimnazială
Tel: 0721 537316 „Dimitrie Sturdza” Popești, Școala Gimnazială Hărpășești, Școala
E-mail: Gimnazială „Ioanid Romanescu” Românești, Școala Gimnazială
f_horobet@yahoo Ursoaia, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, Liceul Tehnologic
.com Special „Vasile Pavelcu” Iași, Școala Specială „Constantin
.com Păunescu” Iași, Școala Specială Pașcani, Liceul Special Moldova
pentru Deficienți de Vedere Târgu Frumos, Liceul Tehnologic
Special „Trinitas” Târgu Frumos, Școala Specială Târgu Frumos,
Școala Gimnazială Nr.41 Iași.
Iași: Școala Primară „Ghe. Asachi” Școala Gimnazială „Veronica
Micle”,Școala Gimnazială „Ion Neculce”, Școala Primară
Prof. Mocanu
„Gheorghe Ghibănescu”, , Școala Primară „Costache Negri”, Școala
Elena
Primară „Costache Conachi”, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”,
Școala
Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Școala Gimnazială „George
Gimnazială
Coșbuc”, Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”, Școala Gimnazială
„Dimitrie A.
„Ion Simionescu”, Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Școala
Sturdza”, Iași
Gimnazială „George Călinescu”, Școala Gimnazială „Alecu Russo”,
Tel: 0770 555185
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Dimitrie A.
E-mail:
Sturdza”, Școala Gimnazială „D.D.Pătrășcanu” Tomești, Școala
elena_moc@yaho
Primară Vlădiceni, Școala Gimnazială Chicerea, Școala Gimnazială
o.com
Goruni, Școala Gimnazială Țuțora, Școala Primară Oprișeni, Școala
Gimnazială Osoi, Școala Primară Stînca, Școala Gimnazială
Prof. Ciubotariu
Comarna, Școala Primară Curagau, Școala Gimnazială Costuleni,
Elena Școala
Școala Gimnazială Cozia, Școala Gimnazială Roșu, Școala
Gimnazială „
Gimnazială Moșna, Școala Gimnazială Grozești, Școala Gimnazială
Alecu Russo”, Seminarul
Gorban, Școala Gimnazială Gura Bohotin, , Școala Gimnazială 14 7 mai
Iași Ortodox
Podolenii de Sus, Școala Gimnazială Poieni – Schitu Duca, Școala noiembrie 2020,
Cercul nr.4 Tel: 0749 611421 „Sfântul Miclăușeni
Gimnazială Satu Nou – Schitu Duca, Școala Gimnazială „Stefan cel 2019, ora ora
E-mail: Vasile cel
Mare și Sfânt” Dobrovăț, Școala Gimnazială Ciortești, Școala 15.00 14.30
elenacarabela@ya Mare” Iași
Gimnazială Șerbești, Școala Gimnazială Dolhești, Școala Brădicești,
hoo.com
Școala Gimnazială Prisacani, Școala Gimnazială Măcărești, Școala
Voinești, , Școala Gimnazială „Constantin Langa” Miroslava, Școala
Prof. dr. Negură
Gimnazială „Miron Barnovschi”
Nicoleta
Uricani, Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” Cornești, Școala
Liceul Teoretic
Primară Proselnici, Școala Gimnazială Horlești, Școala Gimnazială
„Vasile
Bogdănești, , Școala Gimnazială Alexeni, Școala Gimnazială
Alecsandri” Iași și
Domnița, Școala Gimnazială Runcu, Școala Gimnazială Gîrbești, ,
Școala Primară „
Școala Gimnazială „Dr. Petru Branzei” Jigoreni, Școala Gimnazială
Ghe. Asachi”
Glodenii Gândului, Școala Gimnazială Tansa, Școala Gimnazială
Tel.0745454510
Gimnazială Suhuleț, Școala Gimnazială Dagâța, Școala Primară Zece
E-mail:
Prăjini, Școala Gimnazială Mănăstirea, Școala Primară Tarnița,
nicoletanegura@y
Școala Gimnazială Ciurea, Școala Gimnazială Picioru Lupului,
ahoo.com
Școala Gimnazială Lunca Cetățuii, Școala Gimnazială Dumbrava,
Școala Gimnazială Grajduri, Școala Primară Valea Satului, Școala
Primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou - Șcheia, Școala Gimnazială
Bârnova, Școala Primară Vișan, Școala Gimnazială „Axinte
Uricariul” Scânteia, Școala Primară Ciocîrlești, Școala Gimnazială
„Ion Hăulica” Ipatele, Școala Gimnazială Bicu, Școala Gimnazială
Mironeasa, Școala Gimnazială Urșița, , Școala Gimnazială Hadâmbu,
Școala Gimnazială Mînjești, Școala Gimnazială Drăgușeni, Școala
Primară Frenciugi
HÂRLĂU
Prof. Crăciun Colegiul Național „Ștefan cel Mare și Sfânt” Hârlău, Liceul
Laura Tehnologic Hârlău, Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău, Școala
Școala Gimnazială Pârcovaci, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare“ Cotnari,
Gimnazială Școala Gimnazială Zbereni, Școala Gimnazială „Cezar Petrescu”
Pârcovaci Hodora, Școala Gimnazială Cârjoaia, Școala Primară Valea Racului,
Tel: 0752 785237 Școala Gimnazială Deleni, Școala Gimnazială Preventoriu TBC
E-mail: Deleni, Școala Gimnazială Maxut, Școala Gimnazială Poiana
lauracraciun71@y (Deleni), Școala Gimnazială Slobozia (Deleni), Școala Gimnazială Seminarul
14 7 mai
ahoo.com Buhalnița, Școala Gimnazială Poiana Mărului, Școala Gimnazială Ortodox
noiembrie 2020,
Cercul nr.5 Sticlaria, Școala Primară nr.1 Scobinți, Școala Bădeni, Liceul „Sfântul Miclăușeni
2019, ora ora
Prof. Purcel Tehnologic „V. Mihăilescu Craiu” Belcești, Școala Gimnazială Vasile cel
15.00 14.30
Mirela „Victor Iamandi” Munteni (Belcești), Școala Gimnazială Liteni, Mare” Iași
Colegiul Național Școala Primară Ulmi, Școala Gimnazială Ruși, Școala Gimnazială
„Ștefan cel Mare Satu Nou (Belcești), Liceul Tehnologic Coarnele Caprei, Liceul
și Sfânt” Hârlău Tehnologic Plugari, Școala Gimnazială Boroșoaia, Școala
Tel: 0766 376617 Gimnazială Șipote, Școala Gimnazială Iazu Nou, Școala Gimnazială
E-mail: Chișcăreni, Liceul Tehnologic Focuri, Școala Gimnazială Erbiceni,
purcelionut@yah Școala Gimnazială Bîrlești, Școala Gimnazială „Constantin Palade”
oo.com Totoești, Liceul Tehnologic Fântânele, Școala Gimnazială Ceplenița

TÂRGU Școala Gimnazială „Alexandru I.Cuza” Podu Iloaiei Școala


FRUMOS Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, Școala Gimnazială
Seminarul
Prof. Orzetic „Ion Creangă” Târgu Frumos, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu 14 7 mai
Ortodox
Parmena Frumos, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos, Școala noiembrie 2020,
Cercul nr.6 „Sfântul Miclăușeni
Școala Gimnazială Bălțați, Școala Gimnazială Sârca, Școala Primară 2019, ora ora
Vasile cel
Gimnazială„Alex Mădârjești, Școala Gimnazială Valea Oilor, Școala Gimnazială 15.00 14.30
Mare” Iași
andru I.Cuza” Războieni, Școala Gimnazială Buznea, Liceul Tehnologic Lungani,
Podu Iloaiei Școala Gimnazială Crucea, Școala Gimnazială Zmeu, Școala
Tel:0722272547 Gimnazială Brăiești, Școala Gimnazială Cristești, Școala Gimnazială
Email:parmenaorz Balș, Școala Gimnazială Strunga, Școala Gimnazială Fărcășeni,
etic@yahoo.com Școala Gimnazială Petru Poni Cucuteni, Școala Gimnazială Costești,
Prof. Iordache Școala Gimnazială Oțeleni, Școala Gimnazială Hândrești.
Elena
Școala
Gimnazială „Ion
Creangă” Târgu
Frumos
Tel: 0741 300707
E-mail:
elenaiordache07
@yahoo.com
Pașcani: Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” , Colegiul Tehnic de
PAȘCANI
Căi Ferate „Unirea” , Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Liceul
Prof. Vasilica
Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” , Liceul Teoretic „Miron
Dimitriu Sârghie
Costin”
Colegiul Național
Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Școala Gimnazială
„Mihail
Gîștești, Școala Gimnazială Lunca , Școala Gimnazială Blăgești,
Sadoveanu”,
Școala Gimnazială Sodomeni , Școala Primară Boșteni, Școala
Pașcani
Gimnazială Butea, Școala Gimnazială Ciohorani, Liceul Tehnologic
Tel: 0729 935688
Cristești, Școala Primară Herești, Liceul Teoretic "Bogdan Vodă"
E-mail:
Hălăucești, Școala Gimnazială Luncași, Școala Gimnazială Seminarul
vasilica_dimitriu 14 7 mai
Hărmăneștii Vechi, Școala Gimnazială Heleșteni, Școala Gimnazială Ortodox
@yahoo.com noiembrie 2020,
Cercul nr.7 Oboroceni, Școala Gimnazială Heci, Școala Primară Bursuc Deal, „Sfântul Miclăușeni
Prof. Osoianu 2019, ora ora
Școala Gimnazială Buda , Liceul Tehnologic Lespezi, Școala Vasile cel
Maria 15.00 14.30
Gimnazială „V. Alecsandri” Mircești, Școala Primară Lugani, Școala Mare” Iași
Liceul Tehnologic Gimnazială Miroslovești, Școala Gimnazială Verșeni, Școala
Economic Gimnazială Soci, Liceul Tehnologic „Dumitru Popa“ Mogoșești,
„Nicolae Iorga” , Școala Gimnazială Muncelu de Sus, Școala Gimnazială Hadîmbu,
Pașcani Școala Gimnazială Moțca, Școala Gimnazială Boureni, Școala
Tel: 0745 862527 Gimnazială Ruginoasa, Școala Primară Rediu, Școala Gimnazială
E-mail: Dumbrăvița, Școala Gimnazială Sirețel, Școala Gimnazială nr. 1
mariaosoianu@ya Slobozia, Școala Gimnazială Humosu, Școala Primară Berezlogi,
hoo.com Școala Gimnazială Cozmești, Școala Primară Brătești, Liceul
Tehnologic Stolniceni-Prăjescu, Școala Gimnazială Todirești, Școala
Primară Băiceni, Școala Gimnazială Topile, Liceul Tehnologic Valea
Seacă, Școala Gimnazială Conțești, Școala Gimnazială Vânători
(com. Vânători), Școala Gimnazială NR.1 Hârtoape, Școala
Gimnazială Crivești, Școala Primară Vladnicuț, Școala Gimnazială
Pietrosu, Școala Primară Iorcani, Liceul Tehnologic Tătăruși, Școala
Gimnazială Șcheia (com. Al.I.Cuza), Școala Primară Volintirești,
Școala Primară Al.I. Cuza, Școala Gimnazială Răchiteni, Școala
Gimnazială Izvoarele
Inspector școlar de specialitate,
Prof. Dr. Denisia-Elena MĂNOIU
OM ȘI SOCIETATE – Religie romano-catolică
Tema: „Provocările noii programe școlare pentru disciplina religie cult romano-catolic la clasa a VII-a”
SEMESTRUL I: Forme de realizare: Activități demonstrative / artistice realizate cu elevii, referat întocmit și susținut de doamna profesor Romila Celina,
dezbateri în cadrul cercului pedagogic al profesorilor.

SEMESTRUL II: Tema: „Rolul, locul și importanta activităților extrașcolare în predarea-invățarea-evaluarea la disciplina religie”;
Forme de realizare: prezentare power - point, referat întocmit și susținut de părintele profesor Tamaș Petru - Sebastian, dezbateri în cadrul
cercului pedagogic al profesorilor.

Responsabil Semestrul I Semestrul II


Unități școlare arondate
Nr. crt./ cerc Loc de Loc de
Data și Data și
Denumire desfășur desfășurar
ora ora
cerc are e
Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, Colegiul Național De Artă „Octav Băncilă” Iași,
Pr. prof. Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași,
Cercul Tamaș Petru – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași,
pedagogic al Sebastian Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași, Școala Gimnazială „George Călinescu” Școala
16 29.03. Liceul
profesorilor de Colegiul Iași, Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași, Colegiul „Costachi Negruzzi” Iași, Gimnazi
noiembrie 2020, Pedagogic
religie Pedagogic Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Iași, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, ală
2019, ora ora „Vasile
romano- „Vasile Lupu” Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Bălțați,
10.30 10.30 Lupu” Iași
catolică din Iași Moisil” Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Școala Gimnazială „Alecu jud. Iași
județul Iași Russo” Iași, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași, Școala Gimnazială „Dimitrie
Prof. Blînda Strurza” Iași, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași, Școala Gimnazială „Ion
Fulvina Creangă” Iași, Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iași, Școala Gimnazială
Colegiul „Alexandru cel Bun” Iași, Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” Iași, Școala
Tehnic Ion Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași, Școala Gimnazială „Vasile Conta” Iași,
Holban Iași Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, Liceul Teologic „Sf. Tereza” Iași din cadrul
Tel. Liceului Pedagogic „Vasile Lupu ” Iași, Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”
0726699919 Pașcani, Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, Liceul Tehnologic
blandafulvina „Mihai Busuioc” Pașcani, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, Liceul
@ yahoo.com Teoretic „Miron Costin” Pașcani, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani,
Școala Gimnazială Răchiteni, Școala Gimnazială Răchiteni locația Izvoarele, Școala
Gimnazială Fărcășeni, Școala Gimnazială Șcheia, , Școala Gimnazială Bălțați, Școala
Gimnazială Butea, Școala Gimnazială Dancu, Liceul Tehnologic “C. V. Nechita”
Focuri, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești, Liceul „Bogdan Vodă” Hălăucești,
locația Luncași, Școala Gimnazială Horlești, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”
Mircești, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești locația Iugani, Școala
Gimnazială Muncelu de Sus, Școala Gimnazială Cozmești, Școala Gimnazială Oțeleni,
Școala Gimnazială “A. I. Cuza” Podu-Iloaei, Liceul Tehnologic "Haralamb Vasiliu"
Podu Iloaiei, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Școala Gimnazială
Gropnița-Săveni, Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu” Tomești, Școala Gimnazială
Valea Lupului, Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, Școala
Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu
Frumos, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos, Liceul Tehnologic „Victor
Mihăilescu Craiu” Belcești, Liceul Tehnologic „Ștefan Cel Mare” Cotnari

Inspector școlar de specialitate,


Prof. Dr. Denisia-Elena MĂNOIU
Educaţie Muzicală, Educaţie Muzicală Specializată, Artă Dramatică şi Artă Coregrafică

Pedagogia modernă și implicit didactica disciplinelor artistice au înregistat în ultimele decenii o permanentă adaptare și racordare la progresul accelerat al
societății contemporane. Necesitatea conectării discursului didactic la realitatea obiectivă actuală a marcat nevoia de a înlesni și flexibiliza actul didactic prin abordări
metodice inovative care să asigure accelerarea procesului de cunoaștere a muzicii și de orientare a disciplinei spre formarea și dezvoltarea creativității. În acest context
atât conceptul cât și procesul actual de educație astistică se remodelează prin aportul elementelor inter și transdisciplinare, prin utilizarea tehnlogiilor informaționale
și de comunicare, prin integrarea rezultatelor ultimelor cercetări în domenii precum psihologie școlară, sociologie sau genetică etc. Profesorul contemporan devine
astfel un cadru didactic dinamic, antrenat într-un continuu proces de învățare și adaptare la noul context socio-economic și cultural. Activităţile practice vor fi însoţite
de prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei.

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
SEMESTRUL I: Creşterea calităţii serviciilor educaţional-artistice în interesul tinerei generaţii
“Abordări innovative în didactica activităților specifice disciplinelor artistice”
„Importanța muzicii în viața cadrului didactic. Corala Camerata.”

SEMESTRUL II: Creşterea calităţii serviciilor educaţional-artistice în interesul tinerei generaţii


"Repere ale muzicii vocal - instrumentale transpuse în limbajul Educaţiei muzicale"
„Importanta tehnologiei digitate in activitatile Educaţiei Muzicale.”

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


NR. CRT./ UNITĂŢI ŞCOLARE
RESPONSABIL CERC Loc de Loc de
DENUMIRE CERC ARONDATE Data şi ora Data şi ora
desfăşurare desfăşurare
Prof. Ana Cristina Pintilii
Şcoala
Prof. Silvia Coşsarcă
Gimnazială Liceul Teoretic
EDUCAŢIE Prof. Maria Barbacaru Toate unităţile şcolare din 23.11.2019 22.05.2020
Titu Dimitrie
MUZICALĂ Prof. Mirela Iordachi municipiul şi judeţul Iaşi Ora 11.00 Ora 11.00
Maiorescu Cantemir, Iaşi
Prof. Alina Ţirică
Iaşi
Prof. Irina Popel
Prof. Constantin Neştian
-Pian
Prof. Alin Filipescu
– Corepetiţie
Colegiul Colegiul
EDUCAŢIE Prof. Ioana Nedelcu – Vioară şi
Colegiul Naţional de Artă 16.11.2019 Naţional de 17.05.2020 Naţional de
MUZICALĂ Corzi Grave
„O. Băncilă” Iaşi Ora 10.00 Artă „O. Ora 10.00 Artă „O.
SPECIALIZATĂ Prof. Renato Ridiche– Canto
Băncilă” Iaşi Băncilă” Iaşi
Prof. Nicoleta Amariţei –
Studii Teoretice
Prof. Sandu Sergiu
– Suflători
ARTĂ Prof. Nicoleta Amariţei Colegiul Colegiul
DRAMATICĂ – Coregrafie Colegiul Naţional de Artă 16.11.2019 Naţional de 17.05.2019 Naţional de
Şi ARTĂ Prof. Nucu Ionescu „O. Băncilă” Iaşi Ora 13.00 Artă „O. Ora 13.00 Artă „O.
COREGRAFICĂ –Teatru Băncilă” Iaşi Băncilă” Iaşi

Inspector școlar, Prof. Irina Petronela FLORIAN


ARTE – Arte plastice, an școlar 2019 - 2020

SEMESTRUL I: 1. Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva noului curriculum


 Activități demonstrative la clasă - lecție demonstrativă conform noii programe pentru clasa a VII- a
aplicând noile programe în vigoare, conform prevederilor OMEN nr. 3393/28.02.2017.
 Referate/dezbateri/exemple de bună practică - Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate,
conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice artistice
2. Interdiciplinaritatea curriculară și cooperarea în activitatea didactică, valențe practic-aplicative ale conținuturilor învățării, utilizarea
noilor tehnologii în procesul educațional.

1. Modalitați de evaluare în activitățile specifice disciplinei educație plastică.


SEMESTRUL II: 2. Metodologia predării artelor vizuale . Mijloace de expresie în educația artistică.
3. Abordarea unor tematici specifice limbajului artistico-plastic în aria extracuriculară.
 Activități demonstrative la clasă
 Referate/dezbateri/exemple de bună practică

NR. / SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA


RESPONSABIL
DENUMI UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE
RE CERC
CERC Data și ora Loc de desfășurare Data și ora Loc de desfășurare
Nr . 1 Prof. metodist, gr. I Colegiul Național de Artă "Octav 23.11.2019 Prof. Vânău Vicențiu 16.05.2020 Prof. Amitroaiei
Carmen Răileanu Bancilă", Iași; Seminarul Teologic Ora 10 CNAOB Ora 10 Simona
Colegiul Tehnic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare", Iași; CNAOB
“Gheorghe Asachi” Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” , Lecție demonstrativă cu
Iași. Iași. tema: Lecție
Valențe practic-aplicative demonstrativă cu
ale conținuturilor învățării tema:
Utilizarea noilor
Referate/dezbatere/exemp tehnologii în
le de bună practică procedul
Utilizarea metodelor educațional
moderne de predare – Referate/ dezbatere/
învățare – evaluare exemple de bună
diferențiate, conform practică
nevoilor educative ale Tema:
elevului vizând
dezvoltarea gândirii “Incursiuni în
critice artistice cretivitatea și
originalitatea
elevilor”
Nr . 2 Prof. metodist, gr. I Șc. Gimnazială „Al. cel Bun” Iași 23.11.2019 Prof. Gîdici Octavian 16.05.2020 Prof. Streche
Raluca Gabriela Șc. Gimnazială „Al. Vlahuță” Iași Ora 10 Școala Gimnazială „Ion Ora 10 Edmond
Adamescu, Șc. Gimnazială „C. Sylva” Iași Creangă” Iași Școala Gimnazială
Școala Șc. Gimnazială „Elena Cuza” Iași Victoria
Gimnazială Șc. Gimnazială „G. Călinescu” Iași Lecție demonstrativă cu
„Ștefan Bârsănescu” Șc. Gimnazială „G/ Coșbuc” Iași tema: Lecție
Iași Șc. Gimnazială „Ion Creangă” Iași Metodologia predării demonstrativă cu
Șc. Gimnazială „M. Codreanu” Iași artelor vizuale cu ajutorul tema:
Șc. Gimn. „Șt. Bărsănescu” Iași elementelor de limbaj Interdiciplinaritatea
Șc. Gimnazială „Alecu Russo” Iași specifice, curriculară și
Șc. Gimnazială „B. P.Hașdeu” Iași conform noii programe cooperarea în
Șc. Gimnazială „D. Sturdza” Iași activitatea didactică
Șc. Gimnazială „Gh. Brătianu” Iași Referate/dezbatere/exemp
Șc. Gimn. „Gh. Mârzescu” Iași le de bună practică:
Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași Utilizarea metodelor Referate/ dezbatere/
Șc. Gimn. „I. Teodoreanu” Iași moderne de predare- exemple de bună
Șc. Gimnazială „Ion Neculce” Iași învățare- evaluare practică
Șc. Gimn. „I. Simionescu” Iași diferențiate, conform
Șc. Gimnazială „N. Iorga” Iași nevoilor educative ale Tema:
Șc. Gimnazială „O. Cazimir” Iași elevului vizând
Șc. Gimnazială „T. Maiorescu” Iași dezvoltarea gândirii “Incursiuni în
Șc. Gimnazială „Vasile Conta” Iași critice artistice. creativitatea și
Șc. Gimnazială „V. Micle” Iași originalitatea
Unitățile de învățământ din: Podu elevilor”
Iloaiei, Aroneanu, Bățați, Sîrca,
Belcești, Brăești, Cozmești Dagâța,
Drăgușeni, Dumești, Păușești,
Erbiceni, Totoești, Grajduri, Ipatele,
Cogeasca. Lețcani, Lungani, Crucea,
Zmeu, Mădârjac, Mironeasa,
Miroslava, Cornești, Moșna, Larga
Jijia, Popești, Popricani, Probota,
Vânători, Rediu, Scânteia, Bodești,
Șcheia, Sinești,Stornești, Chișcăreni,
Șipote, Tansa, Țibana, Domnița,
Gârbești, Țibănești, Glodenii
Gândului, Trifești, Valea Lupului,
Victoria, Voinești, Slobozia,
Mogoșești, Andrieșeni, Bârnova,
Bivolari, Liteni, Ruși, Satu Nou,
Ciortești, Lunca Cetățuii, Ciurea,
Comarna, Osoi, Costuleni,Ciortești,
Deleni, Maxut, Poiana, Dobrovăț,
Dolhești, Fântânele, Golăești, Gorban,
Gropnița, Grozești,Dancu, Holboca,
Horlești, Răducăneni, Poieni, Plugari,
Tomești, Chicerea, Țigănași, Țuțora,
Bosia, Vlădeni

+ toate școlile gimnaziale din orașul


Iași și din județ (cu excepția celor
arondate Cercului nr. 4), în care se
predă educație artistică/educație
vizuală/educație plastică.

Nr . 3 Prof. metodist, gr.I Liceele din Iasi: 16.11.2019 Prof. Vasluianu Andreea 09.05.2020 Prof. Boz
Șurubaru Bida Colegiul National, Colegiul National Ora 10 Colegiul Pedagogic Ora 10 Lăcrămioara
Nicoleta "Emil Racovita"Iasi, Colegiul ,,Vasile Lupu” Iași Liceul Teoretic
Colegiul Național Național "Mihai Eminescu", Liceul „Vasile Alecsandri”
,,Emil Racoviță” Iași Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Lecție demonstrativă cu Iași
Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", tema:
Colegiu Național "Garabet Ibraileanu, Metodologia predării Lecție
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", artelor vizuale cu ajutorul demonstrativă cu
Colegiul Național “C.Negruzzi”; elementelor de limbaj tema:
Colegiul "Richard Wurmbrand", specifice, conform noii Interdiciplinaritatea
Liceul Teoretic Waldorf, Colegiul programe curriculară și
Pedagogic "Vasile Lupu", Colegiul cooperarea în
Tehnic " Ion Holban", Liceul Teoretic activitatea didactică
"Miron Costin”, Liceul Teoretic de Referate/dezbatere/exemp
Informatica “ G. Moisil”, Colegiul le de bună practică:
Tehnic “ D. Leonida”;Colegiul Utilizarea metodelor Referate/ dezbatere/
Tehnic “ I .C Stefenescu” ; Liceul cu moderne de predare – exemple de bună
Program Sportiv Iași învățare – evaluare practică
diferențiate, conform
+ toate liceele/colegiile din orașul nevoilor educative ale Tema:
Iași și din localitățile care nu aparțin elevului vizând
Cercului nr. 4, în care se predă dezvoltarea gândirii “Incursiuni în
educație artistică/educație critice artistice creativitatea și
vizuală/educație plastică. originalitatea
elevilor”

Nr. 4 Prof. metodist, gr. I Unitățile de învățământ din zona 29.11.2019 Prof. Ciubotaru Cogut 24.04.2020 Prof. Carp Elena
Ionela Luca Pașcani, Tg. Frumos, Hârlău: Ora 10 Cristina Ora 10 Clubul Copiilor
Liceul Teoretic Școli din zona Pașcani Școala Gimnazială Pașcani
,,Miron Costin” Colegiul Național „M. Sadoveanu” „Alexandru Ioan Cuza”
Pașcani Pașcani, Colegiul Tehnic „Unirea” Ruginoasa Lecție
Pașcani, Liceul Tehnologic Economic demonstrativă cu
„N. Iorga” Pașcani, Liceul Teoretic Lecție demonstrativă cu tema:
„Miron Costin” Pașcani, Liceul tema: Interdiciplinaritatea
Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani, Interdiciplinaritatea curriculară și
Școala „I. Cantacuzino” Pașcani, curriculară și cooperarea cooperarea în
Școala Gimnazială Specială Pașcani, în activitatea didactică, activitatea didactică
Școala Lunca, Școala Gâștești, Liceul valențe practic-aplicative Abordarea unor
„Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani, ale conținuturilor tematici specifice
Clubul Copiilor Pașcani, Liceul învățării, utilizarea noilor limbajului artistico-
Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești, tehnologii în procesul plastic în aria
Liceul Tehnologic Tătăruși, Școala educațional. extracuriculară.
Profesională Cristești, Școala
Gimnazială Valea Seacă, Școala Referate/dezbatere/exemp
Gimnazială Topile, Liceul Tehnologic le de bună practică:
Lespezi, Școala Gimnazială Heci, Utilizarea metodelor Referate/ dezbatere/
Școala Gimanzială Vânători (com. moderne de predare- exemple de bună
Vânători), Școala Gimnazială învățare- evaluare practică
Todirești nr. 1, Școala Gimnazială diferențiate, conform
Hărmăneștii Vechi, Școala nevoilor educative ale Tema:
Gimnazială Heleșteni, Școala elevului vizând
Gimnazială Rediu (com. Ruginoasa), dezvoltarea gândirii “Incursiuni în
Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” critice artistice. creativitatea și
Ruginoasa, Școala Gimnazială Sirețel, originalitatea
Școala Gimnazială Moțca, Școala elevilor”
Profesională Stolniceni - Prăjescu,
Școala Gimnazială Cozmești, Școala
Gimnazială Miroslovești, Școala
Gimnazială Ciohorăni, Școala
Gimnazială ”Vasile Alecsandri”
Mircești, Școala Gimnazială
Răchiteni, Școala Gimnazială
Muncelu de Sus
Școli din zona Tg Frumos
Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg.
Frumos, Liceul Tehnologic ”Petru
Rareș” Tg. Frumos, Școala
Gimnazială „G. Ibrăileanu” Tg.
Frumos, Școala Gimnazială „I.
Creangă” Tg. Frumos, Liceul Special
„Moldova” Tg. Frumos, Liceul
Tehnologic Special „Trinitas” Tg.
Frumos, Școala Gimnazială “C.
Teodorescu” Războieni, Școala
Gimnazială Balș, Școala Gimnazială
nr. 1 Costești, Școala Gimnazială
”Petru Poni” Cucuteni, Școala
Gimnazială Șcheia, Școala
Gimnazială Strunga, Școala
Gimnazială Butea, Școala Gimnazială
Oțeleni, Școala Gimnazială Bălțați,
Școala Gimnazială Sîrca, Liceul
Tehnologic Brăești, Liceul
Tehnologic Lungani, Școala
Gimnazială Crucea, Școala
Gimnazială Zmeu, Școala Gimnazială
„V. Costachi” Sinești, Școala
Gimnazială Stornești,
Școli din zona Hârlău
Colegiul Național „Ștefan cel Mare”
Hîrlău, Școala „Petru Rareș” Hîrlău,
Liceul Tehnologic Hîrlău, Școala
Gimnazială Pârcovaci, Școala
Gimnazială Deleni, Școala
Gimnazială Maxut, Școala
Gimnazială Poiana, Școala
Gimnazială Scobinți, Școala
Gimnazială Sticlăria, Școala
Gimnazială “N. Iorga” Buhalnița
(com. Ceplenița), Liceul Tehnologic
“Ștefan cel Mare” Cotnari, Școala
Gimnazială Cîrjoaia, Școala
Gimnazială Hodora, Liceul
Tehnologic “V. Mihăilescu Craiu”
Belcești, Școala Gimnazială Satu
Nou, Școala Gimnazială ”Ruși”
Belcești, Școala Gimnazială Liteni,
Școala Profesională Coarnele Caprei

+ toate unitățile de învățământ din


zona Pașcani-Hârlău-Tg.Frumos, în
care se predă educație artistică
/educație vizuală / educație plastică.

Inspector școlar de specialitate,


Prof. Dumitru CRISTESCU
ARIA CURRICULARĂ - EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNATATE
SEMESTRUL I: Învățământ primar și gimnazial
Tema: Optimizarea predării educației fizice și sportului la clasa a VII - a în contextul aplicării noilor programe școlare;
Referat: Jocul - mijloc de bază în predarea educației fizice la ciclul primar (concept, categorii, exemple);
Învățământ liceal
Tema: Creșterea eficienței lecției de educație fizică prin folosirea mijloacelor moderne în scopul formării deprinderilor de practicare a sportului
în timpul liber;
Referat: Optimizarea predării educației fizice prin folosirea mijloacelor disciplinelor alternative din programa școlară în scopul creșterii eficienței
și atractivității;
Învățământ integrat sportiv și suplimentar (sportul de performanță)
Tema: Măsuri, procedee metodice și organizatorice care asigură cresterea valorii densității motrice în lectia de antrenament sportiv;
Referat: Creșterea eficienței procesului didactic prin folosirea strategiilor de proiectare și programare în diferite stadii ale antrenamentului
sportiv;
Forme de realizare- activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică
SEMESTRUL Învățămant primar și gimnazial
II: Tema: Optimizarea predării educației fizice la ciclul primar prin joc;
Referat: Optimizarea predării educației fizice la clasa a VII - a în contextul aplicării noii programe școlare;
Învățământ liceal
Tema: Optimizarea predării educației fizice prin folosirea mijloacelor disciplinelor alternative din programa școlară în scopul creșterii eficienței
și atractivității;
Referat: Creșterea eficienței lecției de educație fizică prin folosirea mijloacelor moderne în scopul formării deprinderilor de practicare a sportului
în timpul liber;
Învățământ integrat sportiv și suplimentar (sportul de performanță)
Tema: Măsuri, procedee metodice și organizatorice care asigură cresterea valorii densității motrice în lecția de antrenament sportiv;
Referat: Creșterea eficienței procesului didactic prin folosirea strategiilor de proiectare și programare în diferite stadii ale antrenamentului
sportiv;
Forme de realizare- activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./
Responsabil cerc UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Data și Loc de Data și Loc de
denumire cerc
ora desfășurare ora desfășurare
Manoliu Cătălin
Școala Gimnazială Școlile Gimnaziale: V. Micle, Al. Vlahuță, O. Cazimir, Al. Cel
„V. Conta” Iași Bun, I. Neculce, I. Ghica, G. Coșbuc, I. Simionescu, V. Conta,
G. Călinescu, Alecu Russo, N. Iorga, D. Sturdza, Ciurea, Școala 22 feb. Școala
Tîrșa Ion Miroslava, Lunca Cetățuii, Șcheia, Scânteia, Podu Iloaiei, 12 oct. Gimnazială Gimnazială
CERCUL 2020,
Școala Gimnazială Lețcani, Popesti, Lungani, Românesti, Mironeasa, Grajduri, 2019, ora ”Alecu ”Al. I. Cuza”
Nr. 1 00 ora
Lunca Cetățuii Mogoșești, Ipatele, Dagâța, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinesti, 9 ; Russo” Iași 00 Podu Iloaiei
Școli gimnaziale 10 ;
Horlesti, Madarjac, Erbiceni, Dumesti, Dobrovat, Barnova,
Iași
Tihulcă Costel Schitu-Duca, Draguseni, Ciortesti, Liteni, Coarnele Caprei,
Școala Gimnazială Dolhesti, Focuri
Liteni - secretar
Radu Ciprian
Școlile Gimnaziale: Ionel Teodoreanu, C. Sylva, Elena Cuza,
Școala Gimnazială
CERCUL Gh. I. Brătianu, Șt. Bârsănescu, I. Creangă, B.P. Hașdeu, Titu
“Titu Maiorescu” 22 feb.
Nr. 2 Maiorescu, Mihail Codreanu, Waldorf, Aroneanu, Holboca, 12 oct. Școala
Iasi 2020,
Școli gimnaziale Dancu, Ungheni, Valea Lupului, Rediu, Andrișeni, Plugari, 2019, ora Școala Gimnazială
Amironesei ora
Iași Șipote, Gropnița, Focuri, Movileni, Țigănași, Popricani, 00 Gimnazială “Elena Cuza”
Gabriela 9 ; 00
Victoria, Probota, Trifești, Bivolari, Cozmești, Gorban, ”Popricani 10 ; Iași
Școala Gimnaziala
Prisăcani, Costuleni, Cozia, Grozești, Moșna, Țuțora, Osoi,
“Stefan
Tomești.
Bărsănescu” Iași
Colegiile “C. Negruzzi”, Național, “M. Eminescu”, “G.
Ibrăileanu”, “E. Racoviță”, “O. Băncilă”, “R. Wurmbrand”,
Darie Lucian Liceele teoretice “D. Cantemir”,”Miron Costin”, “Al. I .Cuza”,
Colegiul Național “V. Alecsandri”, Informatică "Grigore Moisil", Waldorf,
Iași Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile Cel Mare", Liceul Liceul
Pedagogic "Vasile Lupu", Colegiul Economic Administrativ 19 oct. 29 feb. Tehnologic
CERCUL Liceul
Ciocoiu Vasile „L. Rosetti” Răducăneni, Colegiile tehnice „Gh. Asachi”, „D. 2019, ora 2020, Economic
Nr. 3 Teoretic
Colegiul Tehnic de Leonida”, „I.C. Ștefănescu”, Transporturi, Electronica și 00 00 ”Virgil
Colegii, licee 9 Waldorf iași ora 9 ;
Transporturi și Telecomunicații, „M. Sturdza”, Liceele tehnologice "Virgil Madgearu”
teoretice și licee
Construcții, Iași Madgearu", Economic de Turism, Mecatronica si Iași
tehnologice Iași
Automatizări, Liceul Tehnologic Agricol și de Industrie
Alimentară "Vasile Adamachi", Special "Vasile Pavelcu", "Ion
Holban" „P. Poni”, Holboca, Liceul Tehnologic Agricol
"Mihail Kogalniceanu" Miroslava, Belcești, Vlădeni.
Prof. Bîrgăoanu
Dan – Liceul Colegiul Național “M. Sadoveanu”, Lic. Teoretic “Miron
Teoretic Costin”, Col. Tehnic de transporturi “Unirea”, Liceul
„M. Costin” Tehnologic Economic "Nicolae Iorga", Liceul tehnologic “ M. 7 martie
Pașcani Busuioc”, Școlile gimnaziale “I. Cantacuzino”, “N. Iorga”, 26 oct. Școala Școala
CERCUL 2020,
Prof. Turcu Alina Liceul tehnologic Tătăruși, Lespezi, Vânători, Valea Seacă, 2019, ora Gimnazială Gimnazială
Nr. 4 00 ora
– Colegiul Tehnic Cristești, Moțca, Todirești, Ruginoasa, Lic. teoretic Hălăucești, 9 Moțca 00 Miroslovești
Zona Pașcani 12 ;
de Căi Ferate Miroslovești, Ciohorăni, Stolniceni-Prăjescu, Mogoșești-Siret,
"Unirea" Pașcani Al. I. Cuza, Mircești, Butea, Oțeleni

Prof. Dobreanu
Lic. “Ion Neculce” Tg. Frumos, Școlile gimnaziale “G.
Ion
Ibrăileanu”, “Ion Creangă”, Școala specială Tg. Frumos, Liceul
Liceul Teoretic
tehnologic “P.Rareș” Tg. Frumos, Liceul special “Moldova” Școala
CERCUL “Ion Neculce” Tg. 26 oct. 7 martie
Tg. Frumos, Liceul tehnologic special Tg. Frumos, Colegiul Școala Gimnazială
Nr. 5 Frumos 2019, ora 2020,
național “Ștefan cel Mare” Hârlău, Școala “Petru Rareș” Gimnazială Războieni,
ZonaTg. Prof. Maftei 00 00
Hârlău, Liceul tehnologic Hârlău, Școlile gimnaziale Strunga, 12 Scobinți ora 9 ; com. Ion
Frumos- Iulian
Oțeleni, Butea, Răchițeni, Brăești, Cucuteni, Bălțați, Lungani, Neculce
Hârlău Școala Gimnazială
Sinesti, Deleni, Scobinți, Ceplenița, Balș-Boureni, Cotnari,
“Petru Rareș”
Maxut-Deleni, Pîrcovaci
Hîrlău
Prof. Gheorghică
Ilie Liceul cu
Program Sportiv 14
CERCUL 2 nov. Clubul
Iași Liceul cu Program Sportiv Iași, Clubul Sportiv Școlar martie Liceul cu
Nr.6 2019, ora Sportiv
Prof. Hudac ”Unirea” Iasi, Școlile gimnaziale „M. Codreanu” (judo), 2020, Program
Unități sportive 00 Școlar
Viorel ”B.P.Hașdeu” (șah), 9 00 Sportiv Iași
de performanță “Unirea” Iași ora 9
Clubul Sportiv
Școlar “Unirea”
Iași
Activitățile practice vor fi însoțite de prezentări/exemplificări de materiale metodice adecvate temei
Inspector școlar pentru educație fizică și sport,
Prof. Sorin POPOVICI
Informatică și TIC

SEMESTRUL Tema: Dezvoltarea abilităților practice prin utilizarea unor metode didactice creative, centrate pe elev
I:  Forme de realizare: activități demonstrative cu elevii, ateliere de lucru, comunicări științifice, dezbateri, proiecte educaționale și exemple
de bună practică etc.
 Unități școlare implicate în organizarea cercurilor: Școala Gimnazială “ Titu Maiorescu” Iași, Colegiul Tehnic ”M. Sturdza”, Colegiul
Agricol "Vasile Adamachi" Iasi , Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu", Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăucești, Liceul Tehnologic
"Mihai Busuioc"Pașcani, Colegiul Economic Administrativ
 Invitați: Universitatea “Al.I.Cuza”- Facultatea de Informatică, drd. Paul Diac, ECDL România Atelier 3D Printing, Quartz Matrix
SEMESTRUL Tema: Creșterea eficienței învățării la disciplina Informatică și TIC din perspectiva tratării multidisciplinare a conținuturilor
II:  Forme de realizare: ateliere de lucru, secvențe didactice și activități demonstrative, comunicări științifice, dezbateri și studii de caz, exemple
de bună practică, etc
 Unități școlare implicate în organizarea cercurilor: Liceul “Al.I.Cuza”, Liceul “Mihai Eminescu”, Colegiul Tehnic ”Ioan C.Ștefănescu,
Liceul Agricol Podu Iloaiei, Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Hârlău,
Invitați: Universitatea “Al.I.Cuza”- Facultatea de Informatică, Facultatea de automatizari si calculatoare,Firma Quartz Matrix

Nr.Crt./ Semestrul I Semestrul II


Denumire Responsabili cerc Unități școlare arondate Loc de Data și
Data și ora Loc de desfășurare
cerc desfășurare ora
Liceul Teoretic de Informatică "Gr. C. Moisil",
Colegiul "C. Negruzzi", Colegiul Național,
Colegiul Național "E. Racoviță", Colegiul
National "G. Ibraileanu", Colegiul Național"M.
Prof. Silvia Grecu
Eminescu", Liceul Teoretic"Al. I. Cuza", Liceul
Liceul Teoretic de
Teoretic"V. Alecsandri", Liceul Teoretic "D. Scoala Universitatea
Informatică “Gr. C. 25
Cantemir", Liceul "M. Costin" Iași, Liceul Gimnaziala 4 iunie “Al.I.Cuza”,
C1 Moisil”, Iași noiembrie
"Lascar Rosetti" Răducăneni, Colegiul National “Titu 2020 Facultatea de
Prof. Lucia Miron 2019
de Arta "O. Bancila", Liceul cu Program Sportiv Maiorescu” Iasi Informatică, Iași
Colegiul “C.
Iași, Școala Normala "V. Lupu", Seminarul
Negruzzi”, Iași
Teologic "Sf. Vasile cel Mare", Palatul Copiilor
Iași, Clubul Copiilor Tibanesti, Clubul Copiilor
Vladeni, Clubul Copiilor Podul Iloaiei
Toate școlile gimnaziale din Municipiul Iași
Nr.Crt./ Semestrul I Semestrul II
Denumire Responsabili cerc Unități școlare arondate Loc de Data și
Data și ora Loc de desfășurare
cerc desfășurare ora
Colegiul Tehnic de Electronică și
prof. Iulieta Arseniuc
Telecomunicații,,Gh.Mârzescu’,Liceul
Colegiul Tehnic "I. C.
Tehnologic de Mecatronică și Automatizări,
Ștefanescu" Iași
Liceul Tehnologic ,,P.Poni’’,Colegiul Tehnic Scoala Universitatea
25
”I.Holban”, Colegiul Tehnic”I.C.Ștefănescu”, Gimnaziala “ 4 iunie “Al.I.Cuza”,
C2 prof. Marcel Grigoras noiembrie
Liceul Tehnologic Special”V.Pavelcu”, Colegiul Titu Maiorescu” 2020 Facultatea de
Colegiul de 2019
Tehnic ”M. Sturdza”, Colegiul Tehnic ” Gh. Iasi Informatică, Iași
Electronică și
Asachi”, Colegiul Tehnic ”D. Leonida”, Colegiul
Telecomunicații Iași
Tehnic de Transporturi și Construcții.

prof. Daniela Colegiul Economic Administrativ, Liceul


Lupuleasa Economic ”V. Madgearu”, Liceul Economic de
Colegiul Economic Turism, Colegiul Agricol și de Industrie
Scoala Universitatea
Administrativ Iasi Alimentară “V.Adamachi”, Liceul Tehnologic 25
Gimnaziala “ 4 iunie “Al.I.Cuza”,
C3 Holboca, Liceul Tehnologic de Industrie noiembrie
Titu Maiorescu” 2020 Facultatea de
prof. Georgeta Alimentară Țibana, Liceul Tehnologic,,Petre P. 2019
Iasi Informatică, Iași
Ciobanu Carp’’Țibănești, Liceul Tehnologic Agricol
Liceul Economic de “M.Kogălniceanu”, Scoala Speciala "C-tin
Turism Paunescu" Iasi
Liceul Teoretic “M. Costin”,Colegiul Național
“M.Sadoveanu”, Liceul Bogdan Vodă,
Hălăucești, “Ștefan cel Mare și Sfânt”,Liceul
prof. Emilia Cosnita
Tehnologic“M. Busuioc”, Liceul Economic
Liceul Teoretic
N.Iorga, Liceul de Căi Ferate Unirea, Liceul
„Miron Costin„ Scoala Universitatea
Tehnologic Stolniceni-Prăjescu, Liceul 25
Pascani Gimnaziala “ 4 iunie “Al.I.Cuza”,
C4 TehnologicTătăruși, , Liceul Tehnologic noiembrie
prof. Eduard Mitrica Titu Maiorescu” 2020 Facultatea de
Cristești, Școala Gimnazială “I.Creangă”, Școala 2019
Colegiul National "M. Iasi Informatică, Iași
Gimnazială “G. Ibrăileanu”, Liceul Tehnologic
Sadoveanu" Pascani
Brăiești, Colegiul Național “Ștefan Cel
Mare”,Hârlău,Liceul Tehnologic Hârlău, Liceul
Tehnologic Coarnele Caprei, Liceul Tehnologic,,
Ștefan Cel Mare’’,Cotnari, Liceul
Nr.Crt./ Semestrul I Semestrul II
Denumire Responsabili cerc Unități școlare arondate Loc de Data și
Data și ora Loc de desfășurare
cerc desfășurare ora
Tehnologic,,V.M.Craiu’’,Belcești, Liceul
Tehnologic ,,P.Rareș’’Tg. Frumos, Liceul
Tehnologic Plugari,Liceul Tehnologic Lungani,
Clubul Copiilor Pascani, Clubul Copiilor Tg
Frumos, Clubul Copiilor Harlau, Clubul Copiilor
Belcesti, Clubul Copiilor Halaucesti.
inf. Daniel Andrei 1 Colegiul Facultatea de
Toate liceele teoretice si scolile generale - 5 mai
C5 Colegiul Național "E. noiembrie2 Economic automatizari si
inginerii de sistem și informaticieni 2020
Racovita" Iasi 019 Administrativ calculatoare
inf. Luca Adrian Colegiul Facultatea de
Toate liceele tehnologice - inginerii de sistem și 1 noiembrie 5 mai
C6 Colegiul Tehnic "I. C. Economic automatizari si
informaticieni 2019 2020
Stefanescu" Iasi Administrativ calculatoare
Inspector școlar,
Prof. Emanuela Tatiana PĂDURARIU

DOMENIUL DISCIPLINE TEHNICE. SPECIALITATEA: TEXTILE


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Activităţile prevăzute în cadrul cercului metodic sunt axate pe identificarea modalităţilor menite să anticipeze etapele şi modalităţile de organizare şi de
desfăşurare concretă a demersului instructiv-educativ, astfel încât să se constitue cadrul necesar utilizării interdisciplinarităţii, cu rol determinant în formarea
profesională a viitorului absolvent. Cadrele didactice din învăţământul profesional şi tehnic vor fi îndrumate pentru centrarea procesului de predare-învăţare-evaluare
pe folosirea eficientă a metodelor practic-aplicative şi creative, relevante pregătirii de specialitate. Finalităţile urmărite se vor concretiza în creşterea performanţelor
prin eliminarea eventualelor blocaje în evoluţia şcolară a elevilor, asigurând astfel progresul fiecaruia în funcţie de particularităţile personale.
Temele propuse pentru anul şcolar 2019-2020 vizează identificarea căilor prin care se va face faţă provocărilor actuale ale tendinţelor de pe piaţa forţei de muncă pentru
asigurarea unui mediu incluziv și sustenabil pentru dezvoltarea tinerilor.

SEMESTRUL I: Tema: Importanţa şi dezvltarea abilităţilor practice prin utilizarea unor metode creative
Forme de organizare: activităţi demonstrative, ateliere de lucru, exemple de bună-practică, dezbateri etc.

SEMESTRUL Tema: Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional prin utilizarea metodelor practic aplicative pentru aprofundarea conţinuturilor
II: învăţării
Forme de organizare: prezentare de bune practici din cadrul proiectelor ERASMUS și a concursurilor şcolare, lecţie demonstrativă, ateliere de
lucru, dezbateri.
NR. CRT./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea
RESPONSABIL
DENUMIRE UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Data şi
CERC
CERC Loc de desfăşurare Loc de desfăşurare
ora ora
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”
Colegiul Tehnic „I. Holban”,Liceul
Tehnologic Vlădeni,Liceul Tehnologic
„V.M. Craiu” Belceşti
Liceul Tehnologic Special „V.
Pavelcu”,Liceul Tehnologic „P. Carp”
Ţibăneşti, Şcoala Profesională „Ionel -Liceul Tehnologic -Colegiul Tehnic „I.
Prof. Bârcă Lidia 22.11.2019 29.05.2020
Textile Teodoreanu” Victoria, Şcoala Hârlău Holban” Iaşi
Prof. Ţifui Daniela 1200 1400
Profesională Focuri
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă”
Şcheia,Liceul Tehnologic Hârlău
Liceul Tehnologic „ Petru Rareş ” Tg.
Frumos, Liceul Tehnologic „ Mihai
Busuioc „ Paşcani, Liceul Tehnologic
Tătăruşi

CONSTRUCȚII ŞI LUCRĂRI PUBLICE, PRELUCRAREA LEMNULUI


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare:
Activităţile propuse în cadrul cercului metodic sunt orientate spre ideea creşterii calității și eficienţei învăţământului profesional si tehnic inclusiv cel dual –
DOMENIUL CONSTRUCŢII,INSTALATII ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI, astfel încât elevii să îşi formeze competenţe specifice care să asigure inserţia
corespunzatoare pe o piaţa dinamică a locurilor de muncă. Tematica propusă se va axa pe interdiscipliniaritate curriculară, pe valențe practic aplicative ale
conținuturilor învățării, ceea ce va permite dezvoltarea colaborării dintre unităţile de învăţământ și agenţii economici, pentru ca elevii să-şi formeze competențe și
abilități practice.

SEMESTRUL I: Tema: Strategii de organizare a demersurilor didactice țininând cont de interdidsciplinaritatea modulară, cu accent pe caracterul practic
aplicativ al conținuturilor învațării.
Parteneriatul școala - agent economic pentru inserția socio profesională în învățământul dual.
Forme de organizare: lectii deschise, prezentari, dezbateri , exemple de buna practica
SEMESTRUL Tema:Organizarea și desfăşurarea olimpiadei interdisciplinare tehnice – faza judeţeană – februarie –martie 2020
II: Strategia Europeană reflectată în compatibilizarea învăţământului profesional si tehnic cu învăţământul european.
Cadrul normativ privind organizarea examenelor de certificare a competenţelor în anul şcolar 2019-2020.
Utilizarea noilor tehnologii in procesul de predare –invatare –evaluare .
Forme de organizare: lectii deschise,activităţi demonstrative, ateliere de lucru,profilul profesorului evaluator-examinator, exemple de bună-
practică)

Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Responsabil
denumire UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
cerc
cerc ora desfăşurare ora desfăşurare
Constructii și Colegiul Tehnic Gh. Asachi, Liceul Tehnologic de Transporturi și
lucrari Construcții, Liceul Tehnologic Petru Poni Scoala Speciala Trinitas 15 15 mai
Liceul Liceul Tehnologic
publice, Prof.dr.Anda Tg Frumos, Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Tg Frumos, Liceul noiembrie 2020
Tehnologic de Constructii și
Prelucrarea Tanasa Tehnologic Harlau, Liceul Tehnologic V. Craiu Belcesti, Liceul 2019 ora
Harlau Transporturi Iasi
Lemnului și Tehnologic Vasile Pavelcu, Liceul Teoretic Lascar Rosetti ora 13.00 14.00
Instalatii Raducaneni, Colegiul Tehnic Unirea Pascani

Domeniul / specialitatea: Economic, Comerț, Turism și Alimentație publică


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Temele abordate pentru anul școlar 2019-2020 vizează aspecte care țin de valorificarea capacităților intelectuale și practice ale elevilor, de dezvoltarea
competențelor antreprenoriale în vederea integririi pe piața forței de muncă

SEMESTRUL I: Tema:
Crearea condițiilor pentru aprofundarea conținuturilor învățării prin utilizarea metodelor practic-aplicative în predarea
disciplinelor de cultura tehnică.
Forme de organzare:
1.Activități demonstrative
2.Referat/dezbatere/exemple de bună practică

SEMESTRUL II: Tema:


Interdisciplinaritate curriculară prin pregătirea practică a elevilor în vederea optimizării inserției pe piața forței de muncă
Forme de organzare:
1.Activități demonstrative
2.Referat/dezbatere/exemple de bună practică
SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea
Nr. crt./ denumire Responsabil
UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
cerc cerc
ora desfăşurare ora desfăşurare

Colegiul Economic Administrativ Iași, Liceul Economic


Prof.
Cercul nr.2 de Turism Iași, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, Liceul 29 mai Colegiul
Gabriela Colegiul
Economic,Comerț, Tehnologic Spiru Haret, Școala profesională Dumești, 29.11.2019 2020 Economic
Țiplic Tehnic „Ion
Turism și Alimentație Liceul Tehnologic „V.Craiu” Belcești, Liceul Tehnologic Ora 14 ora Administrativ
Prof. Mona Holban” Iași
publică Hârlău, Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu Podu Iloaiei, 14,30 Iași
Apetrei
Colegiul “Stefan cel Mare” Harlau.

DOMENIUL / SPECIALITATEA: ECONOMIC, COMERȚ, TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Necesitatea aplicativă a conținuturilor învățării pentru disciplinele economice, din domeniul serviciilor și a resurselor naturale și protecția mediului,
Necesitatea utilizării noilor tehnologii în activitatea de predare-invatat, Însușirea unor deprinderi practice și formarea de noi competențe în domeniul
serviciilor,Utilizarea unui limbaj specific disciplinelor tehnice

SEMESTRUL I: Tema: Valențe practic-aplicative ale conținuturilor învățării


Forme de organzare:
1. Expozitie de produse culinare din camara proprie
2. Activitati demonstrative in cadrul Laboratorului tehnologic

SEMESTRUL II: Tema: Utilizarea noilor tehnologii în procesul educațional


Forme de organzare:
1. Activități demonstrative - Business class , laborator tehnologic roman-englez
2. Referat/dezbatere/exemple de bună practică

NR. CRT./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


RESPONSABIL
DENUMIRE UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
CERC
CERC ora desfăşurare ora desfăşurare

CERC Prof. dr. Cârstea Laura Liceul Tehnologic Economic ,, V. Madgearu” 01.11.2019 08.05.2019 Liceul
Liceul Agricol
nr.1. Prof. Inculeț Carmen Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Ora 14 Ora 14 Tehnologic
Economic, ,, V. Adamachi” Iași, Liceul Agricol ,,M. ,,M. Economic ,, V.
Comert, Kogălniceanu” Miroslava, Colegiul Tehnic ,, Kogălniceanu” Madgearu” Iași
Turism si I.C.Ștefănescu”, Colegiul Tehnic ,, Unirea” Miroslava
Alimentatie Pașcani, Liceul Tehnologic Economic ,, N.
Publica Iorga” Pașcani, Liceul Teoretic ,, I. Neculce”
Tg. Frumos, Liceul Tehnologic ,, M. Busuioc”
Pașcani, Liceul Tehnologic ,, H. Vasiliu” Podu
Iloaiei, Liceul Tehnologic Hârlău,

DOMENIUL / SPECIALITATEA: ELECTROMECANICĂ, ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare:
Temele propuse pentru anul şcolar 2019-2020 sunt alese în concordanţă cu priorităţile din învăţământul profesional şi tehnic, astfel încât profesorii să coopereze
în activitatea didactică, să ofere valenţe practic - aplicative conţinuturilor învăţării şi să utilizeze noile tehnologii în procesul educaţional. Se vor exemplifica
aceste obiective prin lecţii deschise, ateliere de lucru, dezbateri şi exemple de bună practică.
De asemenea, aceste teme pot oferi informaţii metodice şi de specialitate profesorilor debutanţi şi celor înscrişi la examene de definitivat şi grade
didactice.Conţinuturile învăţării trebuie adaptate la dinamica societăţii, la progresul tehnic şi la noile tehnologii.

SEMESTRUL I: Tema:
Interdisciplinaritatea curriculară şi cooperarea în activitatea didactică.
Valenţele practic-aplicative ale conţinuturilor învăţării.
Forme de organizare:
1.Activități demonstrative care să includă utilizarea a metodelor active, realizarea de conexiuni inter- și transdisciplinare, referate.
2. Exemple de bună practică, dezbateri şi discuţii privind realizarea valenţelor practic-aplicative a conţinuturilor, într-o societate în
schimbare.

SEMESTRUL II: Tema:


Rolul şi importanţa noilor tehnologii în procesul educaţional.
Formarea competenţelor profesionale prin utilizarea instrumentelor virtuale LabVIEW.
Forme de organizare:
1. Activități demonstrative , lecţii deschise.
2. Ateliere de lucru, schimb de experiențe și prezentare de modele de bună practică.
SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea
Nr. crt./ denumire
Responsabili cerc UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi
cerc Loc de desfăşurare
ora desfăşurare ora
Colegiul Tehnic de Electronică şi 28.11.2019 Colegiul 14.05.2020 Colegiul Tehnic de
Telecomunicaţii „Gh. Mârzescu”, Colegiul Ora 1430 Tehnic “ M. Ora 1430 Electronică şi
Tehnic “D. Leonida”, Liceul Tehnologic de Sturdza”, Iaşi; Telecomunicaţii „Gh.
Mecatronică şi Automatizări, Colegiul Tehnic Liceul Mârzescu”
“Gh. Asachi”, Colegiul Tehnic de Transporturi Tehnologic
şi Construcţii, Liceul Tehnologic “Petru Poni”, "Petre P. Carp"
Prof. Coteanu
1.Electromecanică, Colegiul Tehnic “M. Sturdza”, Colegiul Tehnic Ţibăneşti
Lenuţa
electrotehnică şi "I. C. Ştefănescu", Colegiul Tehnic de Căi
Prof. Trandafir
electronică Ferate "Unirea" Paşcani, Liceul Tehnologic
Ghiţă
"Mihai Busuioc" Paşcani, Liceul Tehnologic
"Haralamb Vasiliu" Podu Iloaiei, Liceul
Tehnologic "Victor Mihăilescu Craiu" Belceşti,
Liceul Tehnologic Lespezi, Liceul Tehnologic
"Petre P. Carp" Ţibăneşti, Liceul Tehnologic
Vlădeni.

DOMENIUL / SPECIALITATEA: AGRICULTURĂ


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare:
Crearea unor contexte favborabile învățării disciplinelor agricole prin utilizarea noilor tehnologii vor favoriza calitatea și interactivitatea actului instructiv-
educativ.
Folosirea resurselor educaționale digitale, a materialelor didactice eficiente dar și a elementelor experimentale și practice vor contribui la realizarea unor activități
interesante și atractive pentru elevi.
Cooperarea în activitatea didactică și cu agenții economici în abordarea unor teme inter și trandisciplinare care să conducă la luarea unor decizii privind
rezolvarea unor probleme din practica agricolă contemporană.
Activitățile din cadrul cercului își propun și o evidențiere și popularizare a exemplelor de bună practică.

SEMESTRUL Tema: Utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în educație – punte spre schimbare, spre a răspunde nevoilor manifestate de
I: generația de elevi nativi digital.
Forme de organzare: secvențe didactice și activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică.
SEMESTRUL Tema: Interdisciplinaritate curriculară și cooperare în predarea disciplinelor agricole
II: Forme de organzare: secvențe didactice și activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./ Responsabil
UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
denumire cerc cerc
ora desfăşurare ora desfăşurare

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ,,Vasile


Adamachi” Iași, Liceul Tehnologic ,,Haralamb Vasiliu”
Podu Iloaiei, Liceul Tehnologic ,,Mihail Kogălniceanu”
Liceul
Prof. Lorica Miroslava, Școla Profesională Coarnele Caprei ,Școala Colegiul Agricol și
22. XI. Tehnologic 15.V.
Axinte Profesională Mogoșești, Școala Profesională Fântânele, de Industrie
AGRICULTURĂ 2019 ora ,,Haralamb 2020
Prof. Elena Școala Profesională Plugari, Liceul Tehnologic ,,Petru Alimentară ,,Vasile
14 Vasiliu,, Podu ora 14,30
Cătărău Rareș” Târgu Frumos, Școala Profesională ,,Ștefan cel Adamachi,, Iași,
Iloaiei
Mare” Cotnari, Școala Profesională Gropnița, Școala
Profesională Cozmești, Școala Profesională Focuri, Liceul
Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni

Domeniul / specialitatea: Mecanică


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Temele propuse pentru anul şcolar 2019-2020 vizează familiarizarea profesorilor cu noul curriculum şi aprofundarea algoritmului de proiectare în
care conţinuturile învăţării sunt corelate cu rezultatele învăţării, codificate conform standardului de pregătire profesională, axarea actului didactic pe dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, identificarea stilurilor individuale de învăţare şi alegerea corespunzătoare a metodelor centrate pe elev, transformarea elevului în
coparticipant la pregătirea sa teoretică şi practică.
Vor fi prezentate exemple de bună practică privind proiectele, cât și parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici în cadrul învăţământului profesional și
învățământul dual, în vederea extinderii acestei forme de şcolarizare.

SEMESTRUL I: Tema: Interdisciplinaritatea – baza unui învățământ contemporan de calitate. Caracteristicile predării interdisciplinare
Forme de realizare: 1. Activități demonstrative
2. Referate/dezbateri/exemple de bună practică
SEMESTRUL Tema: Metode inovative de predare-învăţare centrate pe elevi şi pe nevoile lor educaţionale, bazate pe promovarea exemplelor de
II: bună-practică
Forme de organzare: 1. Prezentare de proiecte și aspecte practice
2. Dezbateri/exemple de bună practică
Nr. Crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea
denumire Responsabil cerc UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
cerc ora desfăşurare ora desfăşurare
Liceul Tehnologic “D. Leonida”;
Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”;
Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări;
Liceul Tehnologic Vlădeni, Liceul Tehnologic "Petru
Colegiul
Rareș", Târgu Frumos, Liceul Tehnologic "Petre
Agricol de
P.Carp", Țibanești Liceul
prof. dr. Ing. Carmen Burlibașa Industrie
Liceul Tehnologic de Transporturi si Constructii Iasi, 21.11.2019 Tehnologic 22.05.2020
Mecanica prof. ing. Cristiana Voicu Alimentară
Colegiul Tehnic de Cai Ferate "Unirea" Pascani , Ora 14,30 Harlau, Oa 14,30
”V.
Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza”Iasi
Adamachi”
Liceul Tehnologic « Haralamb Vasiliu » Podu Iloaiei
Iași
Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile
Adamachi" Iasi,
Liceul Tehnologic Harlau,
Liceul Tehnologic Stolniceni –Prajescu

Domeniul / specialitatea: Protecția mediului


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Tematica activităților a fost aleasă pentru o mai bună informare, perfecționare și colaborare între cadrele didactice din mai multe școli , pentru a ne
împărtăși din experiența lor și a ne completa reciproc în modalitățile de predare- evaluare.

SEMESTRUL I: Tema: 1.Valente practic-aplicative ale continuturilor invatarii


2. Interdiciplinaritatea curriculara si cooperarea in activitatea didactica
Forme de organzare: Referat/dezbatere/exemple de bună practică / lecție deschisă

SEMESTRUL II: Tema:. 1. Utilizarea noilor tehnologii in procedul educational.


2. Examenul de calificare profesională nivel 3
Forme de organzare: Referat/dezbatere/exemple de bună practică / lecție deschisă

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./ denumire Responsabil UNITĂŢI ŞCOLARE
Data şi
cerc cerc ARONDATE Data şi ora Loc de desfăşurare Loc de desfăşurare
ora
Liceul Tehnologic “Petru Poni”
Prof. Cazacu Iaşi
Petronela Colegiul agricol și de industrie Colegiul agricol și de industrie Liceul Tehnologic
PROTECTIA 22 noiembrie Mai
Prof. dr.Roca alimentară “V. Adamachi” Iaşi alimentară “V. Adamachi” Iaşi “Petru Poni” Iaşi
MEDIULUI 2019 2020
Daniela Palatul Copiilor Iași
Colegiul Tehnic ,,Gheorghe
Asachi” Iași

DOMENIUL / SPECIALITATEA: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ/ ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare:
 Semestrul I - Conform Ordinului MEN 3499/2018, începând cu anul școlar 2018-2019, pregătirea pentru asistentul medical generalist se va desfășura
după un nou standard de pregătire profesională și un nou curriculum. Implementarea acestora necesită precizări manageriale și metodologice care să
optimizeze aplicarea acestor documente proiective.
 Semestrul al II- lea – Examenul de certificare a competențelor profesionale de nivel 5 postliceal în domeniul sănătate și asistență pedagogică necesită
alocarea unor resurse umane și materiale deosebite, care să asigure o evaluare completă și fidelă a absolvenților de la toate calificările profesionale

SEMESTRUL Tema: Analiza și implementarea noului curriculum an II AMG - element esenţial în formarea şi evaluarea competenţelor elevilor din şcolile
I: sanitare. Elaborarea planului de îngrijire al pacientului, parte integrantă a planului de management al calității
Forme de realizare: Activități demonstrative, referat, dezbatere, schimb de experiențe și model planificare calendaristică, planificarea unității
de competență, modele de planuri de îngrijire funcție de afecțiunea pacientului.

SEMESTRUL Tema: Metodologia de desfășurare a examenul de certificare a competențelor profesionale – asistent medical generalist- promoția 2020. Stabilirea
II: metodologiei de desfășurare a concursului de nursing „Măiestrie și practică în nursing” la nivel de școli postliceale sanitare din județul Iași.
Forme de realizare: Activități demonstrative, ateliere de lucru, referat, dezbatere, schimb de experiențe și prezentare de modele
de bună practică

Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


UNITĂŢI ŞCOLARE
denumire Responsabil cerc Data şi Data şi
cerc
ARONDATE Loc de desfăşurare Loc de desfăşurare
ora ora
Cerc metodic Prof. Marcela  Școala Postliceală Sanitară 29.10.2019 Școala Postliceală Sanitară 03.04.2020  Școala Postliceală
nursing Diaconeasa „Grigore Ghica Vodă” Iași Ora 12.00 „Petre Brânzei” Iași Ora 14.00 Sanitară
 Școala Postliceală Sanitară „APRENDIS” Iași
„Petre Brânzei” Iași
 Școala Postliceală Sanitară
„FEG” Iași
 Școala Postliceală Sanitară
„APRENDIS” Iași
 Școala Postliceală Sanitară
„Ștefan cel Mare și Sfânt”
Pașcani

Domeniul / specialitatea: Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice pune accent pe formarea competenţelor cheie (competențe matematice, competențe de bază în
științe și tehnologii) necesare pe tot parcursul vieţii, pe inițiativă și antreprenoriat.
Studiul disciplinei îl ajută pe elevul de gimnaziu să exploreze meserii, să-și descopere înclinația, chemarea, către un anumit domeniu, meserie,
activitate și să facă alegeri informate privind propriul parcurs educațional şi profesional. Este necesar ca şi cadrele didactice să schimbe modalităţile de predare-
învăţare-evaluare, punând accent pe caracterul practic aplicativ al disciplinei.
Tematicile alese sunt în concordanţă cu cele precizate mai sus.

SEMESTRUL I: Tema: Proiectarea didactică şi proiectarea unităţilor de învăţare, conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N., nr.3393/28.02.2017,
la clasa a VII-a. Aplicaţii practice.
Forme de organzare: Referat, dezbatere, prezentare de lucrări practice.

SEMESTRUL II: Tema: Exemple de bună practică în cadrul orelor de educaţie tehnologică şi aplicaţii practice – clasa a VII-a.
Forme de organzare: Referat, dezbatere, prezentare de lucrări practice.

Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


denumire Responsabil cerc UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de
Data şi ora Loc de desfăşurare
cerc ora desfăşurare
Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”,
Cerc nr. 1
Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Liceul
Educaţie Prof. Anton Şcoala
Teoretic “Vasile Alecsandri”, Colegiul 15.11. 20.03. Şcoala Gimnazială “Ştefan
tehnologică şi Mihaela, Gimnazială
Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii 2019, 2020, cel Mare şi Sfânt”,
aplicaţii Prof. Băsu Golăieşti, jud.
“Gh. Mârzescu”, Liceul Tehnologic Special ora 1300 ora 1300 Dobrovăţ
practice Mihaela Iaşi
“Vasile Pavelcu”, Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin Păunescu”, Şcoala
Gimnazială “Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
“Ion Creangă”, Şcoala Gimnazială “Ion
Ghica”, Şcoala Gimnaziala “Otilia Cazimir”,
Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”,
Şcoala Gimnazială “Veronica Micle”, Liceul
Tehnologic Vlădeni, Şcoala Profesională
Holboca, Şcoala Profesională Gropniţa,
Şcoala Profesională Dumeşti, Şcoala
Profesională Fântânele, Şcoala Gimnazială
“Gheorghe Ciobanu”, Andrieşeni, Şcoala
Gimnazială Nr.1, Lunca Cetăţuii, Şcoala
Gimnazială Chişcăreni, Şcoala Gimnazială
Ciurea, Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare
şi Sfânt”, Dobrovăţ, Şcoala Gimnazială
Drăguşeni, Şcoala Gimnazială Grajduri,
Şcoala Gimnazială Golăieşti, Şcoala
Gimnazială Horleşti, Şcoala Gimnazială “Ion
Hăulică”, Ipatele, Şcoala Gimnazială Larga
Jijia, Şcoala Gimnazială Păuşeşti, Şcoala
Gimnazială Popricani, Şcoala Gimnazială
Rădeni, Şcoala Gimnazială Rediu, Şcoala
Gimnazială “Ioanid Romanescu”, Româneşti,
Şcoala Gimnazială “Veniamin Costachi”,
Sineşti, Şcoala Gimnazială Slobozia, Şcoala
Gimnazială Storneşti, Şcoala Gimnazială
Şipote, Şcoala Gimnazială "Costache
Antoniu", Tigănaşi, Şcoala Gimnazială
“Ioanid Romanescu”, Voineşti.

DOMENIUL / SPECIALITATEA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI APLICAŢII PRACTICE


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare:
Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice pune accent pe formarea competenţelor cheie (competențe matematice, competențe de bază în științe și
tehnologii) necesare pe tot parcursul vieţii, pe inițiativă și antreprenoriat.
Studiul disciplinei îl ajută pe elevul de gimnaziu să exploreze meserii, să-și descopere înclinația, chemarea, către un anumit domeniu, meserie, activitate și să facă
alegeri informate privind propriul parcurs educațional şi profesional. Este necesar ca şi cadrele didactice să schimbe modalităţile de predare-învăţare-evaluare,
punând accent pe caracterul practic aplicativ al disciplinei. Tematicile alese sunt în concordanţă cu cele precizate de mai sus.

SEMESTRUL I: Tema: Mediul construit. Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva noului curriculum –clasa a VII- a
Forme de realizare: Dezbatere/exemple de bună practică. Dezbateri pe marginea întocmirii planificărilor la clasa a VII-a conform noului
curriculum publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016 și OMENCS nr. 3590/ 2016. Noul plan-
cadru la clasa a VII-a.

SEMESTRUL II: Tema: Proiectarea și amenajarea spațiilor din locuință și școlă.


Forme de organzare: Valențe practic aplicative, activități demonstrative, expunerea și problematizarea, ateliere de lucru, schimb de
experiență, modele de bună practică în cadrul unor proiecte educative.

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./ Responsabil
UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
denumire cerc cerc
ora desfăşurare ora desfăşurare

Școala Gimnazială ,,I. Simionescu” Iași, Colegiul Tehnic ,, I.


Holban” Iași, Colegiul Național ,,G Ibrăileanu” Iași, Colegiul
Național ,,M. Eminescu” Iași, Liceul ,,Vasile Lupu” Iași, Școala
Gimnazială Bîrnova, Liceul Waldorf, Școala Gimnazială
Prof. dr. ,,Alecu Russo” Iași, Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași,
Cercul nr. 2 26.
Manolache Școala Gimnazială Aroneanu, Școala Gimnazială Dolhești, 28. nov. Colegiul Școala
Educaţie martie
Viorica Școala Gimnazială Miroslava, Școala Gimnazială Scînteia, 2019, Pedagogic Gimnazială
tehnologică şi 2019,
Prof. dr. Dima Școala Gimnazială Bodești, Școala Gimnazială Țuțora, Școala ora ,,Vasile Țuțora, comuna
aplicaţii practice ora
Margareta Gimnazială ,,B. P. Hașdeu” Iași, Școala Gimnazială ,,Carmen 14,00 Lupu”Iași Țuțora, jud.Iași
14,00
Iulia Sylva” Iași, Școala Gimnazială ,,V. Conta” Iași, Școala
Gimnazială Bivolari, Școala Gimnazială Ciortești, Școala
Gimnazială Mironeasa, Școala Gimnazială Sîrca, Școala
Gimnazială Miroslovești, Școala Gimnazială Moșna, Școala
Profesională ,,Ionel Teodoreanu” Victoria, Școala Gimnazială
Vînători, Școala Gimnazială Chicerea, Școala Gimnazială Osoi,
Școala Gimnazială Comarna, Școala Gimnazială Lețcani,
Școala Gimnazială Țibana, Școala Gimnazială Țibănești, Școala
Gimnazială Gărbești, Școala Gimnazială Erbiceni, Școala
Gimnazială Totoești, Școala Gimnazială Zmeu, Școala
Gimnazială Popești, Școala Gimnazială Glodenii Gândului.

Domeniul / specialitatea: Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: Într-o perioadă frământată de schimbări și incertitudini la nivel economic-social în toate țările, am ajuns să trăim într-o societate aproape atipică din
punct de vedere al recunoaşterii adevăratelor valori. Într-o astfel de societate, avem nevoie de repere adevarate, iar dascălii trebuie să se încadreze în această
categorie. Considerăm că în cadrul cercurilor e nevoie de tematici/activităţi eficiente, de promovare a inovaţiei şi creativităţii, de evidenţiere a performanţelor
şcolare ale elevilor şi a prestaţiei didactice de calitate, valorificându-se propria experienţă printr-un schimb real de idei şi practici didactice;

SEMESTRUL I: Tema: Strategii didactice pentru creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare prin interdisciplinaritate curriculară şi cooperare în
activitatea didactică. Aplicarea noului curriculum școlar la clasa a VII-a – valenţe practic-aplicative ale conţinuturilor învăţării. Utilizarea
noilor tehnologii în procesul educaţional.

Forme de organizare:
Referat/dezbatere pe marginea întocmirii planificărilor la clasa a VII-a conform noului curriculum/exemple de bună practică, ateliere de
lucru, proiecte educaționale.
Prezentarea activităților de succes realizate cu elevii (lucrări practice, expoziții, parteneriate, proiecte cu specific tehnic) utilizând
prezentări electronice, filme, cataloage de prezentare, produse practice ale activității.

SEMESTRUL II: - Tema: Excursie cu tematică tehnico-aplicativă Tradiţii şi meşteşuguri din Ţinutul Neamţului - Realizarea unui schimb de experienţă între
instituţii şcolare şi meşteşugari din zona Neamţului, urmărind valorificarea tradiţiilor şi meşteşugurilor specifice nemţenilor (arta
prelucrării lemnului, plutăritul, arhitectura caselor din lemn, meşteşugul măştilor tradiţionale).

Forme de organizare: excursie/vizită de studiu, ateliere de lucru, exemple de bună practică, referate, prezentare PowerPoint, dezbateri,
diseminare de proiecte şi programe educaţionale cu tematică tehnico-aplicativă.

Responsabil cerc UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Nr. crt./ Data şi Loc de Data şi Loc de
denumire cerc ora desfăşurare ora desfăşurare
Colegiul Național de Artă "Octav Bancilă"; Colegiul
Național; Liceul cu Program Sportiv Iași; Liceul
Teoretic "Alexandru Ioan Cuza"; Liceul Teoretic
"Dimitrie Cantemir"; Liceul Teoretic de Informatică
"Grigore Moisil"; Liceul Teoretic "Miron Costin";
Școală Gimnazială "Alexandru Cel Bun"; Școală
Gimnazială "Alexandru Vlahuță; Școala Gimnazială
"Ion Neculce"; Școala Gimnazială "Gheorghe I.
Brătianu"; Școala Gimnazială "Dimitrie A. Sturdza";
Școala Gimnazială "George Călinescu"; Școala
Gimnazială "Ionel Teodoreanu"; Școala Gimnazială
Cercul metodic Prof. Mihaela "Mihai Codreanu"; Școala Gimnazială "George

Liceul „Mihail
3 Miron Coșbuc"; Școala Gimnazială "Nicolae Iorga";
Sadoveanu”,
Educaţie Prof. Gabriela Școala Gimnazială "Prof. Mihai Dumitriu", Valea 27.11.2019 Colegiul 06.05.2020
Comuna
tehnologică şi Nedelcu Lupului; Școala Gimnazială, Bosia; Școala Ora,12,00 Naţional Iaşi Ora,9,00
Borca,Neamt
aplicaţii practice Teodorescu Gimnazială "Ștefan Cel Mare", Dancu; Școala
Profesională, Mogoșești; Școala Gimnazială "D. D.
Pătrășcanu", Tomești;
Școala Gimnazială, Hadîmbu; Școala Gimnaziala,
Poieni Schitu Duca; Școala Profesională, Cozmești;
Școala Gimnazială, Gorban;Școala Gimnazială,
Grozești; Liceul Teoretic "Lascăr Rosetti" Răducaneni;
Școala Profesională "Nicolae Balauță", Șcheia; Școala
Gimnazială, Costuleni; Școala Gimnazială, Prisacani;
Școală Gimnazială "Petru Anghel", Probota; Școala
Gimnazială "Iacob Negruzzi", Trifesti; Școala
Gimnazială, Vînători; Școala Profesională, Focuri;
Școala Profesională Dagâța; Școala Gimnazială Șipote

DOMENIUL / SPECIALITATEA: EDUCATIE TEHNOLOGICĂ SI APLICATII PRACTICE


TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare:
Temele propuse pentru anul scolar 2019-2020 vizează dezvoltarea personalitatii elevilor , a inovatiei si creativitatii .
Pentru formarea deprinderilor practice , orele de educaţie tehnologică au o deosebită importanţă şi, dacă sunt bine conduse de cadrul didactic, devin o activitate
plăcută, folositoare, ce oferă mari satisfacţii elevilor din ciclul gimnazial dănd posibilitatea sa descopere inclinatia spre un anumit domeniu, meserie. Aceste activităţi
îi ajută pe elevi să acumuleze, să consolideze şi să aprofundeze cunoştinţele pe care le au despre materialele de lucru pe care le folosesc.

SEMESTRUL I: Tema: Strategii de organizare din perspectiva noului curriculum scolar la clasa a VII a.
Forme de organzare: Dezbatere , referat , prezentare de lucrări practice,diseminare proiecte si programe educationale.

SEMESTRUL II: Tema: Excursie tematică tehnico-aplicatiăa – Arta, tehnica, natură.Realizarea unui schimb de experientă intre institutii scolare si
obiective economice din judetul Suceava care prelucreaza materii prime si materiale ca : lutul, pielea , lemnul,
Forme de organzare: Exemple de buna practică,excursie/vizite de studiu

Nr. crt./ SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


Responsabil
denumire UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi Loc de
cerc
cerc ora desfăşurare ora desfăşurare
Colegiul Național "Mihail Sadoveanu", Paşcani,
Liceul Tehnologic Economic "Nicolae Iorga", Paşcani,Liceul
Tehnologic "Mihai Busuioc", Paşcani ,Școala Profesională,
Cristeşti, Liceul Teoretic "Bogdan Vodă", Hălăuceşti, Liceul
Tehnologic, Lespezi, Liceul Tehnologic, Stolniceni-Prăjescu,
ȘcolileGimnaziale:
Cercul
Prof.Malanca Gîşteşti, Lunca,"Iordache Cantacuzino",Paşcani , ,Ciohorăni,
numarul 4 Scoala
Elena Mirosloveşti, Moţca,Răchiteni, Muncelu de Sus, Obiective
Educaţie Gimnazială ,,
Mirceşti,Cozmești(Stolniceni-Prăjescu),Todirești, Hărmăneștii 06.11.2019 economice din
tehnologică şi Garabet 23.05.2020
Prof. Colotin Vechi, Ruginoasa,Sirețel, Tătăruși Heci ,Topile, Valea Ora 14 judetul
aplicaţii Ibraileanu ,,
Elena Seacă,Vânători. Școala Gimnaziala,, A. I. Cuza,, Podu Iloaiei; Suceava
practice Tărgu Frumos
Lic.,, I. Neculce ,,Tg. Frumos; Școala Gimnaziala,,Garabet
Ibrăileanu ,,Tg. Frumos;Școala Gimnaziala,,Ion Creangă ,,Tg.
Frumos;Scoala Gimnaziala Scheia;Scoala Gimnaziala Balș;
Școala Gimnaziala Băltati; Scoala Gimnaziala Liteni; Scoala
Gimnaziala Belcesti; Scoala Gimnaziala Satu Nou; Scoala
Profesionala Braesti ; Scoala Gimnaziala Butea; Scoala
Gimnaziala Buhalnita; Scoala Gimnaziala Helesteni; Scoala
Gimnaziala Coarnele Caprei; Scoala Gimnaziala Nr .1 Costesti;
Scoala Gimnaziala ,,P.Poni,, Cucuteni; Scoala Gimnaziala
Buznea; Scoala Gimnaziala ,,Constantin Teodorescu,,
Razboieni; Scoala Gimnaziala Lungani; Scoala Gimnaziala
Mădîrjac; Scoala Gimnaziala Oțeleni; Scoala Gimnaziala
Strunga;Colegiul ,,Stefan cel mare Hârlău,,Scoala Gimnaziala
Plugari ; Scoala Gimnaziala Carjoaia; Scoala Gimnaziala ,,
Petru Rareș,,Hârlău; Scoala Gimnaziala Pîrcovaci; Scoala
Gimnaziala Hodora; Scoala Gimnaziala Deleni; Scoala
Gimnaziala Maxut; Scoala Gimnaziala Poiana; Scoala
Gimnaziala Sticlaria;Scoala Gimnaziala Scobinți
Inspector: prof. Rodica DUMITRU

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL – Profesori de sprijin/itineranți


TEMATICA ACTIVITĂȚILOR

Activitățile din cadrul cercului pedagogic al profesorilor de sprijin se vor desfășura în acest an școlar în școlile speciale având drept scop participarea câtor
mai mulți specialiști și profesori, dar și consilieri și logopezi, pentru găsirea celor mai bune strategii în vederea recuperării elevilor cu cerințe educative
speciale incluși în școlile de masă cât și identificarea posibilităților inserției profesionale și sociale ale acestora.

SEMESTRUL I: I.Stabilirea responsabilului de cerc, a tematicii și locațiilor pentru desfășurarea activităților propuse pentru anul școlar 2019- 2020
II.Tema: 2 „„ ROLUL INTERDISCIPLINARITĂȚII CURRICULARE ȘI ALE COOPERĂRII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ-
PREMISE ALE EDUCAȚIEI PENTRU DIVERSITATE”
Forma de organizare- activități de prezentare/informare și lucru pe ateliere

SEMESTRUL II: I.Tema1. „FORME ȘI CAUZE ALE DIFICULTĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE”


Forma de organizare- activități interactive, prezentare, ateliere de lucru
II.Tema2. „ROLUL METODELOR INTERACTIVE ȘI A NOILOR TEHNOLOGII ASISTIVE ÎN ACTIVITATEA CU ELEVII CU
CES - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI”
Forma de organizare- prezentare studii de caz, proiecte, parteneriate
Nr. / SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA
Responsabil UNITĂȚI ȘCOLARE
Denumire
cerc
cerc ARONDATE Data și ora Loc de desfășurare Data și ora Loc de desfășurare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 19.09. 2019 COLEGIUL TEHNIC 27.03.2020 ȘCOALA GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ „CONSTANTIN Ora 11.00 ”ION HOLBAN” Ora 10.00 SPECIALĂ
PĂUNESCU” IAȘI IAȘI „CONSTANTIN
PĂUNESCU” IAȘI
PĂUNESCU” IAȘI
Profesori de NISTOR ȘCOALA „ION CREANGĂ” TG. 29.11. 2019 ȘCOALA 29.05.2020 ȘCOALA GIMNAZIALĂ
sprijin LAURA FRUMOS Ora 10.00 GIMNAZIALĂ Ora 10.00 SPECIALĂ ”PAȘCANI”
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ IAȘI
SPECIALĂ ”PAȘCANI” IAȘI „CONSTANTIN
LICEUL TEHNOLOGIC PĂUNESCU” IAȘI
SPECIAL "VASILE PAVELCU"
IAȘI

Inspector școlar de specialitate,


Prof. Gabriela RAUS

Domeniul / specialitatea: Profesori psihopedagogi și kinetoterapeuți


TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
Justificare:
Temele propuse pentru acest an școlar pornesc de la experiența profesorilor de-a lungul anilor și au în vedere în primul rând specificul elevilor din
școlile implicate, dar și programul managerial și Planul operațional ale ISJ Iași ce subliniază următoarele direcții de acțiune:
- interdiciplinaritatea curriculară și cooperarea în activitatea didactică;
- valențe practic-aplicative ale conținuturilor învățării;
- utilizarea noilor tehnologii în procedul educațional.
Colaborarea interdisciplinară și noile tehnologii în contiună dezvoltare trebuie avute în vedere pentru dezvoltarea de materiale și programe adaptate
care să asigure o motivație crescută pentru participarea cu succes a elevilor în propriul proces educativ-terapeutic. Informațiile dobândite în sesiuni de
formare sau schimburi de experiență este bine să fie aduse la cunoștința celorlalți fiind generatoare de progres într-un sistem de învățământ în continuă
schimbare.
SEMESTRUL I: Tema 1: Recuperarea elevilor cu deficiență neuromotorie prin intervenții multisenzoriale.
Forma de organizare: activitate de grup, prezetări de tehnici de lucru, secvențe de activități concrete

SEMESTRUL II: Tema 2: Valențe formative ale parteneriatului educaționale în optimizarea abilităților și comportamentelor copiilor cu CES.
Forma de organizare: activitate de grup, prezetări de tehnici de lucru, secvențe de activități concrete

SEMESTRUL AL II-
SEMESTRUL I
LEA
Nr. crt/
Responsabil cerc UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de Loc de
denumire cerc
Data și ora desfășurar Data și ora desfășura
e re
Prof. Prof. psihopedagog  Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași; 29.11.2019 Colegiul 08.05.2020 Școala
Psihopedagogi Theodor Sîrbulețu  Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași; Tehnic „Ion Gimnazial
și kinetoterapie Liceul Tehnologic  Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași; Holban”, ă Specială
Special „Vasile  Școala Profesională Specială „Trinitas” Târgu Frumos; Iași „Constant
Pavelcu” Iași  Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos; in
 Școala Gimnazială Specială Pașcani Păunescu
”, Iași

Inspector școlar pentru învățământ special,


Prof. Gabriela RAUS

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

JUSTIFICARE
Pentru profesorii consilieri școlari din centrul și cabinetele de asistență psihopedagogică constituie o prioritate adaptarea demersurilor psihopedagogice la
schimbările curriculare din învățământul gimnazial la nivel național și compatibilizarea acestora cu principii și valori europene: abordarea integratoare a educației
și cercetării, dimensiunea europeană a educației, dimensiunea științifică facilitată de statutul de centru universitar, precum și înțelegerea și acceptarea diversității
culturale.
În acord cu aceste repere, ne propunem pentru anul școlar 2019 – 2020, abordarea unor teme de interes major derivate din politicile în materie de educație:
dinamica lumii contemporane și educația tinerilor, reperele axiologice actuale și provocările școlii, presiunea modelelor asupra idealului cultural și educațional.
Tematica activităților de cerc este în acord cu schimbările survenite în programele școlare/ alte documente de lucru specifice, dar și cu nevoile de dezvoltare
profesională, metodologice și organizatorice, exprimate de profesorii consilieri școlari prin analiza de nevoi. Din datele rezultate din această investigare anuală
remarcăm nevoia accentuată pentru formarea continuă, necesitatea dezvoltării unor schimburi de bună practică, acordarea strategiilor și instrumentelor specifice
la nivel național și european, diseminarea rezultatelor unor proiecte și programe europene de actualitate.
În baza acestor dimensiuni identificate la nivelul contextului intern respectiv celui extern, organizațional propunem în acest an școlar următoarele teme:
 „Genesis: Biblioteca psihopedagogică virtuală”
 „Asistența psihopedagogică în context european - garanție a calității în educație și a dezvoltării profesionale continue”
Formele de realizare propuse pentru a.c. sunt: susținerea de referate, dezbateri, prelegerea interactivă, prezentarea de exemple de bună-practică în vederea
constituirii bibliotecii virtuale ca parte integrantă a platformei de comunicare, diseminarea experiențelor dobândite în programe și proiecte, utilizarea noilor
tehnologii in procesul educațional, exercițiul și valențele practic-aplicative ale conținuturilor învățării.
Criteriile pe care instituția noastră le-a avut în vedere în organizarea grupelor de cerc pedagogic sunt nivelul de învățământ al unității școlare în care
profesorii consilieri școlari își desfășoară activitatea și filiera, respectiv gimnazial, liceal teoretic și liceal tehnologic. Considerăm că această manieră de organizare
facilitează împărtășășirea experiențelor reciproce conform cu specificul beneficiarilor direcți.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR CERC PEDAGOGIC AN ȘCOLAR 2019-2020


CERCUL I: Tema: „Genesis: Biblioteca psihopedagogică virtuală”
Forme de realizare: prezentarea de exemple de bună-practică în vederea constituirii bibliotecii virtuale ca parte integrantă a platformei de
comunicare, dezbatere, utilizarea noilor tehnologii in procesul educațional, prezentare de activități specifice, exercițiul și valențele practic-
aplicative ale conținuturilor învățării
CERCUL II: Tema „ Asistența psihopedagogică în context european - garanție a calității în educație și a dezvoltării profesionale continue”
Forme de realizare: (diseminarea experiențelor dobândite în programe și proiecte în derulare la nivelul instituției, prezentări ale exemplelor
de bună-practică, exercițiul și valențele practic-aplicative ale conținuturilor învățării, abordări interdisciplinare și cooperarea în asistența
psihopedagogică, prezentări ale lucrărilor metodico-științifice realizate în vederea obținerii gradului didactic I, dezbateri)

Nr. / Unități școlare arondate Semestrul I Semestrul al II-lea


Responsabil
denumire Loc de Loc de
cerc Data și ora Data și ora
cerc desfășurare desfășurare
1 Prof. consilier Școala Gimnazială “I Ghica” + GPP Nr. 26 Iași 25.11.2019 CJRAE Iași 25.05.2020 CJRAE
școlar Alina Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași 11.00 11.00 Iași
Vasilescu Școala Gimnazială “Elena Cuza” + Școala Gimnazială „Mihail
Codreanu” Iași
Școala Gimnazială”Ion Creangă” Iași
Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu“ Iași + Grădinița cu
Program Prelungit Nr.13 Iași
Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Iași
Școala Gimnazială ”Ion Neculce” Iași + Școala Gimnazială
"George Coșbuc’’ Iași
Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Iași
Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Iași
Școala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași
Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Iași + Școala Gimnazială
„Veronica Micle” Iași
Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași
Școala Gimnazială “Al.Vlahuță” Iași + Grădinița cu Program
Prelungit Nr.21 Iași
Școala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iași
Școala Gimnazială “Vasile Conta” Iași + Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 3 Iași
Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu” Iași
Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” Iași
Școala Gimnazială “Alecu Russo” Iași + Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Iași
Școala Gimnazială ”I Cantacuzino” Pașcani
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos + GPP Nr. 1
Târgu Frumos
Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hîrlău
Școala Gimnazială ”D.D.Pătrășcanu” Tomești + Școala
Gimnazială Chicerea
Școala Gimnazială Grajduri + Școala Gimnazială ”Axinte
Uricarul” Scânteia + Școala Gimnazială Bodești
Școala Gimnazială Ciurea + Școala Gimnazială Nr.1 Lunca
Cetățuii
Școala Gimnazială Valea Seaca
2 Prof. consilier Colegiul Național Iași 25.11.2019 CJRAE Iași 25.05.2020 CJRAE
școlar Colegiul “Costache Negruzzi” Iași 11.00 11.00 Iași
Cristina Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași
Vameșu Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași
Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași
Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași
Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Hîrlău
Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani
Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași + Seminarul Teologic
Ortodox “Sf. Vasile cel Mare” Iași
Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” Iași
Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iași
Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași
Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași
Liceul Teoretic “Miron Costin” Iași
Liceul Teoretic Waldorf Iași
Liceul cu Program Sportiv Iași
Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani
Liceul Teoretic “Ion Neculce” Târgu Frumos
Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni
Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăucești
3 Prof. consilier Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași 25.11.2019 CJRAE Iași 25.05.2020 CJRAE
școlar Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu” Iași 11.00 11.00 Iași
Doru Valentin Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi
Vlasov Colegiul Economic Administrativ Iași
Colgiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe
Mârzescu” Iași
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași
Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”
Iași
Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” Pașcani
Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași
Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași
Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Iași
Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani
Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani
Liceul Tehnologic Hîrlău
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos + Școala
Gimnazială „G. Ibraileanu” Tg. Frumos
Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei + Școala
Gimnazială ”Al.I.Cuza” Podu Iloaiei
Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” Miroslava +
Școala Gimnazială „Colonel C-tin Langa” Miroslava
Liceul Tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești
Liceul Tehnologic “Petre P.Carp” Țibănești
Liceul Tehnologic Vlădeni
Școala Profesională Holboca + Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Dancu

Inspector școlar de specialitate,


Prof. GABRIELA RAUS

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL – Psihopedagogie specială, An școlar 2019-2020


Justificare: Prin formele de organizare ale activităților propuse (lecții deschise/activități demonstrative în care să se exemplifice lucru în echipă interdisciplinară,
dezbateri pe baza procedurilor existente și legislației care reglementează activitățile derulate cu elevii cu CES, exemple de bună-practică și activități interactive în
grup, invitați profesioniști în domeniul psihopedagogiei speciale, ) se urmărește încurajarea implicării tuturor participanților, dezvoltarea cooperării și colaborării
între cadrele didactice ce activează în cadrul instituțiilor școlare distincte, profesioniștii din domeniu, părinții elevilor cu cerințe educaționale speciale și
reprezentanții ai comunității; valorificarea resurselor și experiențelor specialiștilor în domeniu ce au ca scop major asigurarea egalității de șanse în educație, facilitarea
transmiterii de cunoștințe și formarea comportamentelor elevilor cu cerințe educaționale speciale ce le permite integrarea cu succes în comunitate. Activitățile ce se
vor desfășura în cadrul cercurilor pedagogice vor viza valorificarea și promovarea experiențelor profesionale, fiind un real schimb de bune practici și instrumente
de lucru, ce facilitează inserția socio-profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale. Subliniem faptul că întrunirile din cadrul Cercului psihopedagogic al
profesorilor de psihopedagogie specială vor avea un caracter complex valorificând cunoștințele și experiența profesioniștilor participanți din toate ariile
psihopedagogiei speciale (deficiențe de vedere, deficiențe locomotorii, deficiențe de văz, de auz, de vorbire și deficiențe mintale) din județ precum și a celorlalți
actori educaționali ce vor fi implicați în actul educațional.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I: Tema: “Cărțile copilăriei - povești adaptate pentru copiii cu C.E.S”
Forma de organizare: activități demonstrative, prezentare de referat, prezentare proiecte de parteneriat, invitați , dezbateri, exemple de
bună-practică, diseminare activități, invitați- reprezentanți parteneri etc.
SEMESTRUL II: Tema: ,, JOCUL DIDACTIC INTERDISCIPLINAR -modalitate de învățare și educare a elevilor cu CES.”
Forma de organizare: , prezentare proiecte de parteneriat, activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună-practică, prezentări diverse
(multimedia, Power Point, clasice ș.a.), invitați profesioniști în domeniul psihopedagogiei.

NR. / SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA


RESPONSABIL
DENUMIRE UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Data și Data și Loc de
CERC Loc de desfășurare
CERC ora ora desfășurare
Prof. de - Școala Gimnazială Specială „Constantin
psihopedagogie Prof.de psihopedagogie Păunescu” Iași; 23.11. Școala Specială 28.05. Liceul
specială specială - Liceul Tehnologic Special „Vasile 2019 Nr.12. Chișinău, 2020 Tehnologic
Elena Alina Preutu Pavelcu” Iași; ora 11:00 Republica Moldova ora 13.00 Special
- Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași; „Trinitas”
- Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Târgu Frumos
Târgu Frumos;
- Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos;
- Școala Gimnazială Specială Pașcani
Inspector școlar de specialitate,
Prof. Gabriela RAUS

Domeniul / specialitatea: ÎNVĂȚĂTORI ȘI PROFESORI EDUCATORI


TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
Tematica activităților propuse a fost aleasă în funcție de problematica copilului cu CES, urmărindu-se valorificarea potențialului individual de dezvoltare,
diferențierea și individualizarea demersului educațional, introducerea unor noi abordări ale procesului învățării și utilizarea flexibilă a tuturor resurselor disponibile.
De asemenea se va urmări valorificarea activităților realizate în parteneriat. Implicarea copiilor cu cerințe educaționale speciale reprezintă un pas important în crearea
unei personalități armonioase, capabile să se integreze într-o lume variată și necunoscută, în care competiția și colaborarea se împletesc, iar acceptarea celor din jur,
cu calitățile și limitele lor, este o condiție esențială a progresului. Se poate afirma chiar că acesta este unul din dezideratele fundamentale ale educației, iar desfășurarea
unor activități în parteneriat, bine gândite și corespunzător coordonate, e una din modalitățile eficiente de realizare a acestuia.

SEMESTRUL I: Tema: "Rolul echipei interdisciplinare în cadrul activităților TECI"


Forme de organizare: dezbatere, activități demonstrative desfășurate în parteneriat, ateliere de lucru, exemple de bună-practică.
SEMESTRUL II: Tema: : "Beneficiile activităților interactiv-educative, sportive, de mișcare în procesul educativ al copiilor cu C.E.S."
Forme de organizare: dezbatere, activități demonstrative desfășurate în parteneriat, ateliere de lucru, exemple de bună-practică.

Nr. / Semestrul I Semestrul al II-lea


Denumire Responsabil cerc Unități școlare arondate Loc de
Data și ora Data și ora Loc de desfășurare
cerc desfășurare
Liceul Tehnologic Special ,,Vasile
Pavelcu” Iași
Prof.Daniela Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași Liceul
Școala Gimnazială
Învățători și Anton- Liceul Școala Gimnazială Specială 13.XII.2019 Special 15.V.2020
Specială ,,Constantin
profesori Tehnologic ,,Constantin Păunescu” Iași ora 9:30 ,,Moldova” ora 9:30
Păunescu” Iași
educatori Special ,,Vasile Liceul Tehnologic Special ,,Trinitas” Tg. Frumos
Pavelcu” Iași Târgu Frumos
Liceul Special ,,Moldova” Tg. Frumos
Școala Gimnazială Specială Pașcani

Inspector școlar pentru învățământ special și special integrat, Prof. Gabriela Raus

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL – profesori logopezi


Justificare:
Societatea actuală, bazată pe informatizare, impune în toate domeniile de activitate, utilizarea bibliotecii virtuale, fǎrǎ delimitare spațio-temporală, în care
și noi, profesioniștii în domeniul psihopedagogic găsim documente care răspund scopului nostru de căutare: informativ, educativ, creativ. La rândul nostru, avem
datoria să oferim colegilor, părinților, altor specialiști interesați, materiale de specialitate în format electronic de interes sau utile dezvoltării profesionale.
Dezvoltarea tehnicii în domeniu, apariția diferitelor gadget-uri (tablete, e-book-uri, telefoane mobile cu acces la internet) permit accesarea bibliotecilor virtuale
într-o manieră comodă, facilă.
Profesorii logopezi trebuie să se adapteze pentru a face față provocărilor profesionale în continuă schimbare. Astfel ne propunem ca activitățile pe care le vom
derula să conțină o abordare dominant practică, atractivă, interesantă și utilă pentru dezvoltarea noastră profesională. Activitățile ce vor fi prezentate în cadrul
cercului pedagogic își propun să surprindă o viziune complexă asupra tulburărilor de limbaj și de comunicare, asupra modalităților de intervenție eficiente utilizate
în situații profesionale inedite sau ”provocatoare”, pentru a veni cât mai eficient în sprijinul părinților și copiilor, pentru o reală adaptare școlară a acestora.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR

SEMESTRUL I: Tema: „Genesis: Biblioteca psihopedagogică virtuală”


Forma de organizare: prezentări de materiale, de caz, secvențe filmate de activități terapeutice, dezbatere
SEMESTRUL II: Tema: „Asistență psihopedagogică în context european - garanție a calității în educație și a dezvoltării profesionale continue”
Forma de organizare: dezbatere, prezentări ale unor metode și tehnici de lucru utilizate în terapia tulburărilor de limbaj, secvențe de activități
concrete, materiale de lucru utile în practica logopedică curentă

Semestrul I Semestrul al II-lea


Nr. / Denumire
Responsabil cerc Unități școlare arondate Loc de Loc de
cerc Data și ora Data și ora
desfășurare desfășurare
Prof. logopezi Prof. logoped Centrul Logopedic Interșcolar 25.11.2019, Centrul 25.05.2020, Centrul
Daniela Gurgu ora 11 Logopedic ora 11 Logopedic
Centrul Logopedic Interșcolar- Interșcolar-
Interșcolar – C.J.R.A.E. CJRAE Iași CJRAE Iași
Iași

Inspector școlar de specialitate,


Prof. Gabriela RAUS

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL – discipline tehnice

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
Justificare: Formarea competențelor minime este scopul următit de cadrele didactice (ingineri și profesori de instruire practică) care predau discipline tehnice
elevilor cu toate tipurile de dizabilități. În acest sens se preocupă de obținerea unei cât mai bune inserții socio – profesionale a acestei categorii de elevi, diferențiate
în funcție de tipul deficienței.
Instruirea interactivă, centrată pe elev, dozarea echilibrată și diferențiată a sarcinilor de lucru asigură egalitatea de șanse tuturor copiilor și valorizarea potențialului,
valorificarea experiențelor personale ale fiecărui elev. Prin utilizarea metodelor interactive de învățare, a materialelor didactice integrate eficient în lecții, prin
realizarea de activități practice, lecțiile se vor constitui în activități interesante și atractive pentru toți elevii, idiferent de tipul de dizabilitate.
Se urmărește creșterea stimei de sine, stimularea și promovarea priceperilor și deprinderilor practice ale elevilor, încurajarea și susținerea elevilor care au preocupări
pentru activități extrașcolare, promovarea tinerelor talente prin utilizarea formelor de organizare ale activităților propuse prin: concurs pe meserii cu participarea
elevilor de la învățământul special și de masă, ateliere de lucru, dezbateri și exemple de bună-practică, etctt.
Pentru valorificarea și promovarea experiențelor profesionale se va realiza un real schimb de bune practici și instrumente de lucru care vor avea un caracter complex.

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR

SEMESTRUL I: Tema: " CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU APROFUNDAREA CONȚINUTURILOR ÎNVĂȚĂRII PRIN UTILIZAREA
METODELOR PRACTIC-APLICATIVE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR DE CULTURĂ TEHNICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SPECIAL."
Forma de organizare: prezentare de secvențe de activități concrete, în cadrul cărora se va realiza cooperarea in activitatea didactică, avănd
la bază schimbul de experientă cu școli similare din țară prin intermediul atelierelor de lucru, dezbaterilor, exemplelor de bună-practică,
activității de grup, etc.
SEMESTRUL II: Tema: ,,TRADIȚII ȘI CREATIVITATE“
Forma de organizare: Concurs național – domeniul tehnic; parteneriate cu școli special din alte județe

NR. / SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA


DENUMIRE RESPONSABIL CERC UNITĂȚI ȘCOLARE ARONDATE Loc de Loc de
Data și ora Data și ora
CERC desfășurare desfășurare
Discipline VIORICA - Colegiul Tehnic ,,ION HOLBAN” 1.11.2019 Liceul 18.05.2020, Colegiul Tehnic
tehnice MANOLACHE - Liceului Tehnologic Special ,,V. ora 14 Tehnologic ora 10 ,,ION
(învățământ PAVELCU” Iași Special HOLBAN”
special) - Liceul Tehnologic Special „Trinitas" Târgu
"TRINITAS" Tg. Frumos Frumos
Inspector școlar pentru învățământul special,
Prof. Gabriela RAUS

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

CERCUL METODIC AL CONSILIERILOR EDUCATIVI ŞI AL DIRECTORILOR ADJUNCŢI

Argument
Fiecare început de an școlar stă sub semnul interogațiilor ce derivă din ritmul și dinamica școlii. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu
în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale și diverse ale tuturor elevilor. Contextele create prin numeroasele modalităţi de concretizare a acestui tip de
educaţie oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră
integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii elevilor. Cercurile pedagogice din acest an școlar au fost concepute, prin tematica lor, ca spații generoase ale
unui dialog constructiv, ca schimb de potențiale soluții identificate pentru optimizarea relației școală-elev-familie.
Întrucât potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate, în anul școlar 2018-2019, ca și în anul precedent, se
vor organiza cercurile metodice pentru profesorii coordonatori ai activității de consiliere și orientare școlară și profesională, pentru profesorii coordonatori ai
comisiilor diriginţilor şi pentru profesorii coordonatori ai comisiilor de prevenire şi reducere a violenţei în şcoală, responsabilităţi din cadrul domeniului complex
al activităţii educative.
Cercurile metodice reprezintă o modalitate de colaborare și de realizare a unui schimb de experiență între unităţile școlare, în scopul creării unei viziuni
complexe și a abordării corecte, profesioniste a situațiilor. Diversitatea ofertelor de proiecte educative şcolare şi extraşcolare, precum şi modalităţile alternative
de petrecere a timpului liber prin activităţile propuse pe tot parcursul anului de către şcoli, Palatul şi cluburile copiilor, contribuie la valorizarea activităţii
educative şcolare şi extraşcolare, ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ.
De asemenea, mergând pe linia stabilită în anii școlari anteriori, se vor organiza cercurile metodice pentru profesorii coordonatori ai activității de consiliere
și orientare școlară și profesională, pentru profesorii coordonatori ai comisiilor diriginţilor şi pentru profesorii coordonatori ai comisiilor de prevenire şi reducere
a violenţei în şcoală, responsabilităţi din cadrul domeniului complex al activităţii educative.
Palatul Copiilor Iași se aliniează noilor direcții, îndreptându-și atenția spre teme de interes pentru profesorii din instituțiile de învățământ nonformal.
Importanța acestui tip de educație, complementară sistemului de învățământ formal, se regăsește adesea în pasiunile descoperite și împărtășite, în împlinirea
visurilor copiilor și adolescenților care frecventează cercurile Palatului și cluburilor copiilor din județ.

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR

SEMESTRUL I: Școala în comunitate – implicare și colaborare pentru schimbare

SEMESTRUL II: Aventură în natură – activități outdoor de învățare și relaxare

SEMESTRUL AL II-
NR. / SEMESTRUL I
RESPONSABIL LEA
DENUMIR UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE
CERC Loc de Loc de
E CERC Data şi ora Data şi ora
desfăşurare desfăşurare
1 Prof. Dorina Colegiul „C. Negruzzi”, 22 noiembrie Şcoala 27 martie Palatul
Carapanu – director Colegiul Național „G. Ibrăileanu”, Palatul Copiilor Iaşi, 2019, ora 10 Gimnazială 2020, ora Copiilor Iaşi
adjunct la Liceul Teoretic „D. Cantemir” Iaşi, „Alexandru 10
Colegiul Național Liceul Teoretic „M. Costin” Iaşi, cel Bun”,,
„G.Ibrăileanu” Colegiul Tehnic „I. Holban” Iaşi, Iași
Date de contact : Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi ,
tel.0740055510, e- Şcoala Gimnazială „G. Coşbuc” Iaşi,
mail : Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi, Şcoala
dorina.carapanu@g Gimnazială „Al. Vlahuţă” Iaşi,
mail.com Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi,
Şcoala Gimnazială „I. Creangă” Iaşi,
Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iaşi, Şcoala
Gimnazială „I. Simionescu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „I.
Neculce” Iaşi,
Şcoala Gimnazială „G. Călinescu” Iaşi, Şcoala Gimnazială
Valea Lupului, Şcoala Gimnazială Leţcani,
Şcoala Gimnazială “Colonel C-tin Langa” Miroslava,
Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava,
Şcoala Gimnzială Seven Hills,
Școala Primara ”Atelier Nr. 1”, Iași.
2 Prof. Nenov Colegiul Naţional Iași, 22 noiembrie Colegiul 27 martie Liceul cu
Simona- consilier Colegiul Național „Emil Racoviţă” Iași, Colegiul de Artă 2019, ora 10 Național 2020, ora Program
educativ la Colegiul „O. Băncilă” Iași, „Emil 10 Sportiv Iași
Național “E. Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iași, Racoviţă”
Racoviță” Iași Colegiul Economic Administrativ Iași, Iași
Date de contact: tel. Liceul Tehnologic Economic „V. Madgearu” Iași,
0727301869, e- Colegiul Agricol „V. Adamachi” Iași, Colegiul Tehnic
mail: „Gh. Asachi” Iași,
nenovsm@yahoo.co Colegiul Național „M. Eminescu” Iași, Liceul de
m Informatică “Gr. Moisil” Iași, Liceul cu Program Sportiv
Iași,
Liceul Pedagogic ”V. Lupu” Iași,
Seminarul „Sf. Vasile cel Mare” Iași,
Şcoala Gimnazială „M. Codreanu” Iași, Şcoala Gimnazială
„Ştefan Bârsănescu” Iași, Şcoala Gimnazială „C. Sylva”
Iași,
Școala Specială „C. Păunescu” Iași,
Liceul Tehnologic Fântânele,
Liceul Tehnologic Focuri,
Liceul Tehnologic Special “V. Pavelcu”
Liceul Tehnologic UCECOM "S. Haret",
Scoala Primară FEG
3 Prof. Viciu Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași, 22 noiembrie Liceul 27 martie Şcoala
Luminița - director Colegiul ” R. Waldorf” Iași, 2019, ora 10 Teoretic „Al. 2020, ora Şcoala
adjunct Şcoala Colegiul Wurmbrand Iași, I. Cuza” Iași 10 Gimnazială
Gimnazială „B. P. Şcoala Gimnazială „B. P. Haşdeu” Iași, Şcoala Gimnazială „Gh. I.
Haşdeu” „Gh. I. Brătianu” Iași, Şcoala Gimnazială „I. Teodoreanu” Brătianu”
Date de contact: tel. Iași , Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu” Tomeşti, Iași
0745901145, e- Şcoala Gimnazială Chicerea,
mail: Şcoala Gimnazială ”Aron Vodă” Aroneanu,
luminita_viciu@yah Şcoala Gimnazială Popricani,
oo.com Şcoala Gimnazială Vânători,
Şcoala Gimnazială Rediu,
Şcoala Gimnazială Poieni,
Şcoala Gimnazială Ţuţora,
Şcoala Gimnazială Bosia,
Şcoala Gimnazială Holboca,
Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Dancu,
Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul”,
UAIC - Şcoala Primară "Junior",
Şcoala Primară "Euroed",
Scoala Primară "Hansel Und Gretel", Scoala Gimnazială
Internaţională Spectrum
4 Prof. Bida Cristina Şcoala Gimnazială „N. Iorga”Iași, 22 noiembrie Şcoala 27 martie Gimnazială
Maria– director Şcoala Gimnazială Bârnova, 2019, ora 10 Gimnazială 2020, ora Dobrovăţ
adjunct la Colegiul Şcoala Gimnazială „I. Ghica” Iași, „O. Cazimir” 10
Tehnic „M. Şcoala Gimnazială „D. A. Sturdza” Iași, Colegiul Tehnic de Iași
Sturdza”, Iaşi Electronică si Telecomunicatii „Gh.Mârzescu” Iași,
Date de contact: tel. Colegiul Tehnic „M. Sturdza” Iași,
0744794641, e- Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iași,
mail: Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iași,
bidamarie@yahoo.c Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iași,
om Şcoala Gimnazială „O. Cazimir” Iași,
Şcoala Gimnazială „A. Russo” Iași,
Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” Iași, Liceul Tehnologic
“Petru Poni” Iași,
Şcoala Gimnazială „V. Conta” Iași,
Şcoala Gimnazială „V. Micle” Iași, Şcoala Gimnazială
Poieni, Şcoala Gimnazială Dobrovăţ,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca Cetăţuii, Şcoala Gimnazială
Ciurea,
Şcoala Gimnazială “D. Anghel” Corneşti, Şcoala Primară
„Ioana”,
Şcoala Gimnazială "Paradis",
5 Prof. Păcular Liceul Tehnologic,,I. Teodoreanu" Victoria 22 noiembrie Școala 27 martie Școala
Gabriela- director Liceul Tehnologic Vlădeni 2019, ora 10 Gimnazială 2020, ora Gimnazială
adjunct la Liceul Școala Gimnaziala,,Gh. Ciobanu" Andrieseni ,,Costache 10 Șipote
Tehnologic Vlădeni Școala Gimnazială ,,Petru Anghel" Probota Antoniu"
Date de contact: Școala Gimnazială Golaiești Țigănași
tel.0747042840, e- Școala Gimnazială Bivolari
mail: Școala Gimnazială Larga Jijia
pacularg@yahoo.fr Școala Gimnazială Rădeni
Școala Gimnazială Șipote
Școala Gimnazială Chișcăreni
Școala Gimnazială ,,Iacob Negruzzi" Trifești
Școala Gimnazială ,,Costache Antoniu" Țigănași
Școala Profesională Gropnița
Școala Profesională Plugari
6 Prof. Hriscu Colegiul “Ştefan cel Mare” Hîrlău, Liceul Tehnologic 22 noiembrie Liceul 27 martie Şcoala
Dumitru- Hîrlău, Şcoala Gimnazială “Petru Rareş” Hîrlău, Şcoala 2019, ora 10 Tehnologic 2020, ora Gimnazială
consilier educativ la Gimnazială Pârcovaci, Liceul Tehnologic “V. M. Craiu” “V. M. 10 Cârjoaia
Liceul Tehnologic Belceşti, Şcoala Gimnazială Satu Nou, Şcoala Gimnazială Craiu”
Hîrlău, Liteni, Şcoala Gimnazială Ruşi, Şcoala Gimnazială Belceşti
Date de contact: “Nicolae Iorga” Buhalniţa, Liceul Tehnologic Coarnele
tel.0754047785,e- Caprei, Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare” Cotnari,
mail: Şcoala Gimnazială “Cezar Petrescu” Hodora, Şcoala
hrscdumitru@yahoo Gimnazială Cârjoaia, Şcoala Gimnazială Deleni, Şcoala
.com Gimnazială Maxut, Şcoala Gimnazială Poiana, Şcoala
Gimnazială Scobinţi, Şcoala Gimnazială Sticlăria, Scoala
Primară "Happy Stars" -Hîrlau
7 Prof. Panţiru Livia – Liceul “Lascăr Rosetti” Răducăneni, Şcoala Gimnazială 22 noiembrie Scoala 27 martie Şcoala
director adjunct la Ciorteşti, 2019, ora 10 gimnaziala 2020, ora Gimnazială
Liceul “Lascăr Şcoala Gimnazială Dolheşti, Costuleni 10 Moşna
Rosetti”, Liceul Tehnologc Cozmeşti,
Răducăneni Şcoala Gimnazială Gorban,
Date de contact: Şcoala Gimnazială Grozeşti,
tel.0727310258, e- Şcoala Gimnazială Costuleni,
mail: Şcoala Gimnazială Moşna,
pantiru_livia@yaho Şcoala Gimnazială Prisacani,
o.com Şcoala Gimnazială Comarna,
Şcoala Gimnazială Osoi

8 Prof. Blagoci Colegiul Naţional “Mihail Sadoveanu” Paşcani, 22 noiembrie Colegiul 27 martie Şcoala
Angelica- director Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani, 2019, ora 10 Naţional 2020, ora Gimnazială
adjunct la Liceul Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani, “Mihail 10 “Iordache
Tehnologic Sadoveanu” Cantacuzino
Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” Paşcani
Economic “Nicolae Paşcani ” Paşcani
Iorga”, Paşcani Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani,
Date de contact: Şcoala Gimnazială “Iordache Cantacuzino” Paşcani,
tel.0723634589, e- Şcoala Gimnazială Gâşteşti ,
mail Şcoala Gimnazială Lunca,
angelica_blagoci@y Şcoala Gimnazială Mirosloveşti ,
ahoo.com Şcoala Gimnazială Moţca,
Şcoala Profesională Lespezi,
Şcoala Gimnazială Sireţel,
Şcoala Profesională Cristeşti,
Şcoala Profesională Tătăruşi,
Şcoala Gimnazială Valea Seacă,
Şcoala Gimnazială Topile,
Şcoala Gimnazială Vânători, Şcoala Gimnazială Ciohorăni.
9 Prof. Axinte Şcoala Gimnazială Ruginoasa, 22 noiembrie Şcoala 27 martie Şcoala
Daniela Camelia- Şcoala Gimnazială Cozmeşti, Şcoala Gimnazială Rediu, 2019, ora 10 Gimnazială 2020, ora Gimnazială
consilier educativ Şcoala Gimnazială Butea,Şcoala Gimnazială Oţeleni, Stolniceni 10 “Vasile
Lic. „Bogdan Vodă” Şcoala Gimnazială Strunga, Prăjescu Alecsandri”
Hălăuceşti, Date de Şcoala Gimnazială Şcheia, Mirceşti
contact: tel. Liceul “Bogdan Vodă” Hălăuceşti, Şcoala Gimnazială
0740461450, e-mail Hărmăneştii Vechi, Şcoala Gimnazială Heleşteni,
kamellyaaxinte@ya Şcoala Gimnazială Mogoşeşti-Siret, Şcoala Gimnazială
hoo.com Muncelul de Sus, Şcoala Gimnazială Răchiteni,
Şcoala Gimnazială Stolniceni Prăjescu,
Şcoala Gimnazială Mirceşti,
Şcoala Gimnazială Todireşti.
10 Prof. Condrea Liceul “Ion Neculce” Târgu Frumos, Şcoala Gimnazială 22 noiembrie Şcoala 27 martie Şcoala
Gabriela- director “Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos, 2019, ora 10 Gimnazială 2020, ora Gimnazială
adjunct la Şcoala Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Târgu Frumos, Liceul “Garabet 10 Războieni
Gimnazială „Al. I. Tehnologic Special „Trinitas” – Tg. Frumos, Ibrăileanu”
Cuza”, Podu-Iloaiei Şcoala Gimnazială Erbiceni, Şcoala Gimnazială Buznea, Târgu
Date de contact: tel. Şcoala Gimnazială Dumeşti, Frumos
0731335413, e-mail Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Şcoala
condreagabi@yahoo Gimnazială Păuşeşti,
.com, Şcoala Gimnazială Totoeşti,
Şcoala Gimnazială “Ioanid Romanescu” Româneşti,
Şcoala Gimnazială Sineşti,
Şcoala Gimnazială Balş,
Şcoala Gimnazială Bălţaţi,
Şcoala Gimnazială Sârca,
Şcoala Gimnazială Mădârjeşti,
Şcoala Gimnazială „P.Poni” Cucuteni, Şcoala Gimnazială
Războieni,
Şcoala Gimnazială Lungani,
Şcoala Gimnazială Crucea,
Şcoala Gimnazială Zmeu,
Şcoala Gimnazială Cogeasca,
Şcoala Gimnazială Mădârjac,
Şcoala Gimnazială Storneşti,
Liceul Tehnologic Agricol „Haralamb Vasiliu” Podu
Iloaiei,
Şcoala Gimnazială Popești, Şcoala Profesională Brăeşti (cu
structurile Şcoala Gimnazială Cristeşti, Şcoala Primară
Albeşti şi Şcoala Primară Buda)
11 Prof. Bejan Camelia Şcoala Gimnazială Dagâţa, 22 noiembrie Şcoala 27 martie Şcoala
–consilier educativ Liceul Tehnologic Ţibana, 2019, ora 10 Gimnazială 2020, ora Gimnazială
la Școala Şcoala Gimnazială Domniţa, Glodenii 10 Dagâţa
Gimnazială Horlești Liceul Tehnologic “P.P. Carp” Ţibăneşti, Şcoala Gândului
Date de contact: Gimnazială Glodenii Gândului, Şcoala Gimnazială Horleşti,
tel.0764817496, e- Şcoala Gimnazială Tansa, Şcoala Gimnazială Voineşti,
mail: Şcoala Gimnazială Slobozia Deal,
camelia_bejan78@y Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul” Scânteia, Şcoala
ahoo.com Gimnazială Drăguşeni, Şcoala Gimnazială Grajduri,
Liceul Tehnologic “N. Bălăuță” Şcheia, Şcoala Gimnazială
Gârbeşti, Şcoala Gimnazială Ipatele, Şcoala Gimnazială
Mironeasa, Scoala Gimnazială Bodești,com.Scânteia
Şcoala Gimnazială Mogoşeşti-Iaşi, Şcoala Gimnazială
Hadâmbu.

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR RESPONSABILI CU ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Tema: “Valorificarea activităţilor extraşcolare în orientarea şcolară şi profesională”

Desfăşurare: – 15 octombrie 2019, CJRAE Iaşi (profesori consilieri şcolari), 15 octombrie 2019, CJRAE Iaşi (profesori responsabili cu orientarea şcolară şi
profesională – zona Iaşi), 16 octombrie 2019, Şcoala Gimnazială “Ioan Cantacuzino” Paşcani, (profesori responsabili cu orientarea şcolară şi profesională – zona
Paşcani), 18 octombrie 2019, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hârlău (profesori responsabili cu orientarea şcolară şi profesională – zona Hârlău)

Responsabil cerc: Doru Valentin Vlasov

Argument

Orientarea şcolară şi profesională înglobează întregul sistem de acţiuni educative care dezvoltă personalitatea tânărului şi pregătesc integrarea lui socială
şi profesională. Astfel, alături de activităţile specifice, realizate pe profesorii consilieri şcolari şi profesorii diriginţi şi, la un nivel mai general, de orele de specialitate,
prin care, alături de cunoştinţele şi deprinderile oferite de diferitele discipline şcolare , elevii îşi pot evalua aptitudinile şi interesele, un rol important îl joacă şi
activităţile extraşcolare. Indiferent de obiectivele stabilite pentru aceste activităţi, prin modul lor de organizare şi desfăşurare, ele au un mare potenţial în orientarea
în carieră a elevilor, mai ales prin aspectele proctice implicate.

Având în vedere complexitatea activităţilor specifice profesorului responsabil cu orientarea şcolară şi profesională, locul şi rolul acestuia în noul context
educaţional, considerăm că tematica întâlnirii de lucru este de actualitate, aducând o perspectivă nouă asupra rolurilor concrete pe care şi le asumă profesorul
responsabil cu orientarea şcolară şi profesională alături de ceilalţi factori educaţionali implicaţi.

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR COORDONATORI AI COMISIILOR DIRIGINŢILOR

Tema: „Dirigintele – antrenor de zbor. Perspective și abordări pluridimensionale ale funcției profesorului diriginte în activitatea școlară și extrașcolară” – aprilie
2020, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Iaşi
Argument

Mereu, drumul, ale cărui coordonate orice profesor – diriginte consideră că le cunoaşte, îl obligă la necesare nuanţări şi reconfigurări ale atitudinii faţă de sine,
dar, mai ales, faţă de elevii săi. Însoțindu-i, urmărindu-i cu bucurie, adesea se întreabă care este motivul ce declanșează în ei – copii sau adolescenţi –, an de an, energii
nebănuite. Dacă răspunsul nu poate fi același pentru fiecare elev ce s-a angajat într-un efort susținut, pe care-l presupune performanța, motivația intrinsecă este aceeași:
dorința de a-şi depăși limitele într-o competiție nu neapărat cu ceilalți, cât, mai ales, a fiecăruia cu sine.

Profesor, tutore, partener de dialog, mentor, dirigintele e convins că toţi elevii săi vor afla, după tensionate căutări și aşteptări, coordonatele drumului. Până în
momentul absolvirii, când fiecare dintre elevi primeşte parcursul de zbor, rămân cu toţii – dirigintele şi performerii săi – plasaţi între începutul unei etape şi sfârşitul
alteia, fundamentale pentru devenirea personală.

Întrucât altitudinea care îi fascinează în toți ani de gimnaziu ori de liceu trebuie menţinută, antrenorul le urmăreşte traiectoria cu un puternic sentiment al
responsabilităţii şi al rostuitei investiţii afective, făcute constant în anii pregătirilor pentru zbor.

Cercul pedagogic „Dirigintele – antrenor de zbor” se doreşte un spaţiu deschis al poveştilor despre oamenii şcolii care, după numeroase interogaţii, reflecţii,
soluţii pentru probleme adesea insurmontabile şi nenumărate decolări de probă, se pot aşeza la capătul pistei, exclamând: „Am contribuit să vă crească aripile, să puteţi
zbura pe cont propriu în toate cele patru zări. Deci, urcaţi-vă pe umerii noştri şi luaţi-vă zborul.”(Iuliu Haţieganu)

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR COORDONATORI AI COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE
CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR, A PROMOVĂRII INTERCULTURALITĂȚIIi

Tema: “Educație în siguranță – fără violență și comportamente de risc în școală” – februarie 2020, Colegiul Tehnic „M. Sturdza”, Iaşi

Argument

Orice cadru didactic dorește ca școala să fie un mediu securizant pentru elev, în care acesta să învețe cu drag și cu plăcere. Deși se străduiesc să creeze activități
de predare fascinante în săli de clasă frumoase și adecvat decorate, de multe ori profesorii descoperă că elevii sunt triști, demotivați sau speriați. Cauza acestor stări
psihice negative este agresivitatea elevilor, bullyingul și violența elevilor, comportamente nedorite în școală și în activitățile extrașcolare care afectează confortul
psihic, încrederea în sine sau în ceilalți, dorința de a interacționa cu cei din jur, afectând în timp procesul de învățare și frecvența școlară, sănătatea emoțională și
socială.
Profesorii, împreună cu părinții, elevii și comunitatea pot produce schimbare pozitivă în viața copiilor, pot să își propună chiar să elimine violența și
comportamentele de risc din școală, prin strategii coerente și activitățile eficiente ale comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.
CERCUL METODIC AL PROFESORILOR DIN PALATE ȘI CLUBURI

Argument

Palatul Copiilor Iași este o instituție de educație non formală în cadrul căreia copiii și adolescenții își pot identifica înclinațiile pentru a și le dezvolta. Existența
acestei instituții reprezintă o oportunitate atât pentru copiii talentați, care au posibilitatea de a se perfecționa și a performa, precum și pentru cei care își doresc să
învețe lucruri deosebite, să dobândească noi cunoștințe, competențe și abilități, dar și să își petreacă timpul liber în mod constructiv, într-o atmosferă relaxată cu
tineri de aceeași vârstă ce împărtășeșc aceleași interese și pasiuni.

Ne propunem să fim o instituție educațională pentru dezvoltare comunitară, deziderat care presupune existența unei organizații foarte complexe, care vine în sprijinul
învățării copiilor prin asigurarea unei educații cuprinzătoare, durabile, lucrând într-un parteneriat autentic cu părinții elevilor și cu alți factori interesați din
comunitatea noastră Suntem o instituție deschisă și receptivă la schimbare. Principiile democratice se aplică în toate sferele de activitate ale școlii. Personalul școlii
ascultă copiii, părinții, partenerii și comunitatea, adaptându-și practicile în mod adecvat. Cultura școlii încurajează creativitatea, inițiativa și participarea și acest
climat se extinde asupra managementului mediului de învățare. În acest mod, comunitatea și părinții au încredere în noi iar elevii dobândesc abilități pe care le pot
transfera cu succes spre alte domenii, dezvoltând abilitatea de a se integra cu ușurință și a fi un cetățean activ în comunitatea națională sau adaptarea în marea
comunitate europeană.

Învățarea experiențială apelând la joc, povestiri, demonstrații și alte strategii ludice sunt parte integrantă și firească a educației nonformale. Aceasta, pe de
o parte, se datorează prezenței benevole a copiilor, bazată pe interese de cunoaștere personală, ce trebuie încurajată. Atragerea și menținerea copiilor la un cerc se
bazează nu în ultimul rând și pe o atmosferă plăcută, în care învățarea se desfășoară armonios. Strategiile ludice sunt însă și o parte logică a educației nonformale,
ce are la bază motivația intrinsecă (învățare prin activități atrăgătoare și interesante în sine și nu ca rezultat al notării).
Se știe că jocul este modalitatea primară de învățare, dar prin joc se pot descoperi apetențe pentru viitoarea meserie a unui copil. Educația nonformală, care face
apel extins la ludic, este locul potrivit pentru descoperirea unei viitoare cariere.

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR

SEMESTRUL I:
Palatele și cluburile copiilor, spații educaționale nonformale pentru dezvoltare durabilă comunitară prin strategii de învățare
experiențiale

SEMESTRUL II: Valențe educaționale nonformale creative și eficiente în contextul activităților de tip outdoor.