Sunteți pe pagina 1din 10

Abordarea lectiilor de biologie in

sistemul AEL

Profesor: Terhes(Durus) Alina - Gr.Se. "Gheorghe Lazar"

1
Abordarea lectiilor de biologie in sistemul AEL

Societatea informatizarii aduce modificari sensibile in programele de


educatie. Scoala trebuie sa pregateasca analisti, programatori, tehnicieni
etc. In acelasi timp se impune pregatirea cadrelor didactice pentru a folosi
in invatamant: calculatorul combinat cu sistemul videotext si videodisc,
sistemul AEL, bancile de date care cuprind programe educationale
etc.Aceste tehnici informationale impun restructurarea continutului
procesului de invatamant, a programelor, manualelor si a formelor de
organizare a activitatilor didactice, care vor fi centrate pe individualizarea
procesului de instruire.

In invatamant, calculatoarele pot indeplini mai multe functii:

-de instruire, instrument de cercetare stiintifica si functia


administrative.Progresele remorcabile in domeniul tehnicii de calcul, al
calculatoarelor si in paralel dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis
perspectiva unor noi tehnologii de instruire: instruirea asistata de calculator,
invatarea multimedia.Sistemul AEL are potentialul de a sprijini activitatea
de invatare, constituie suporturi ale acestuia dar nu determina automat
cresterea calitatii procesului instructive-educative.

Nu utilizarea tehnologiilor computerizate si multimedia in sine are


efecte educative ci integrarea lor intr-o strategie de instruire si autoinstruire
bine gandita.

Departe de a prezenta o simpla moda in educatie, integrarea


tehnologiilor informationale computerizate ofera solutii promitatoare pentru
concreatizarea aplicatiilor psihopedagogice cognitive, pentru practica
educationala.

Mijloacele didactice reprezinta ansamblul instrumentelor materiale,


naturale, tehnice, selectate si adaptate pedagocic la nivelul metodelor si al

2
procedeelor de instruire pentru realizarea eficienta a sarcinilor proiectate la
nivelul activitatii de predare-invatare-evaluare.

Valoarea mijloacelor didactice depinde de calitatile pedagogice


angajate in masura in care ele sunt simultan sau succesiv: purtatoare de
informatii semnificative; puncte de sprijin material necesar pentru activarea
deplina a metodelor alese.; resurse practice, disponibile sa diminueze sau
chiar sa anuleze "verbalismul" propriu metodologiilor traditionale.

Modernitatea tehnica-electronica a mijloacelor didactice(Tvvideo-


computer) creeaza premisa optimizarii metodelor de predareinvatare-
evaluare.

Valentele psihopedagogice ale mijloacelor didactice electronice se


refera la faptul ca ele asigura caracterul intuitiv, concret-senzorial si
sugestiv al activitatii de invatare; de asemenea ele asigura transmiterea si
insusirea de informatii bogate, bine selectate si prelucrate din punct de
vedere didactic. Acestea fac ca mijloacele de invatamant sa dobandeasca
valoarea de instrumente pedagogice, care se interpun intre logica stiintei si
logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comunicarea educationala
profesorelev si interactiunile care se stabilesc in clasa.

Prin sporirea capacitatii elevilor de a receptiona informatii diverse,


gratie unor situatii perceptive variate, mijloacele electronice Ie dezvolta
capacitatea de a intelege realitatea de a actiona asupra el.

Se pune intrebarea " Ce efecte informative are pentru elevi insusirea


cunostintelor si abilitatilor din domeniul informaticii?"

In mare parte se sconteaza un transfer cognitiv spontan al notiunilor si


deprinderilor de programare spre domeniul proceselor cognitive superioare.

Sistemul AEL este asteptat sa produca 0 seama de schimbari in gandirea


elevilor, de influente formative:

-sporeste sensibil disciplina gandirii, apare nevoia de a aplica


propozitiile (ceea ce tine de factura algoritmica de calcul.)

3
-asigura insusirea timpurie a unor concepte generale cum sunt cele
de procedura formata, a rationamentelor
-apare usurinta in utilizarea in utilizarea procedeelor euristice, in
abordarea explicita a problemelor din orice domeniu
-se deprind tehnici de indrepatare a erorilor printr-o activitate
constructiva si bine planificata
-se asteapta un devans al capacitatii de sistematizare

Lustruirea asistata de calculator comporta un program de instruire care


este un produs pedagogic (rezultatul programarii pedagogice) si
transcrierea acesteia in program-computer (care reprezinta un produs
informatic).Programul pedagogic si produsul informatic care alcatuiesc
mediaza insertia lor in practica se numeste resursa) componenta hardware.

De curand a fost introdus in circulatie termenul de courseware - care


semnifica elaborarea lectiilor in sistemul AEL nu este vorba de a inlocui
profesorul, ci a suplini parti din activitatea sa de instruire, precum si
momente auxiliare din munca elevului. Prezentarea si aplicarea materelului
este realista, de regula, de profesor, el fiind sursa de informatie in acest
caz si nu computerul.Acesta poate interveni cu succes de munca
independenta\diferentiata in lectii, in scopul modificarii ritmului de
lucru/prezentare a temei in functie de particularitatiile individuale, de
corectare s.a.m.d. Desigur, in momentele de fixare, de exercitii, de formare
a deprinderilor - care constituie momente de rutina pentru profesor,
computerul este mai mult decat util.

Trebuie avut in vedere ca insusirea cunostintelor formarea abilitatilor,


nu pot fi decat rezultatul unei activitati personale, constiente a elevului,
ceea ce trebuie avut in vedere in "comunicarea" elev-tehnologie media.

In conditiile activitatii frontale pe clasa si lectii, functiile conexiunii


inverse si in consecinta, organizarea actiunilor conective si ameliorative, nu
pot fi realizate de profesor fara asistenta mijloacelor tehnice de instruire.

Invatarea multimedia si implicit, instruirea pe calculator, raman


domenii deschise investigatiilor practice si teoretice care vor trebui sa
clarifice numeroase aspecte de ordin pedagogic, didactic, psihologic si

4
tehnic. A devenit evident faptul ca instruirea asistata cu calculator nu
presupune introducerea empirica a tehnicilor media in procesul de
invatamant, fara 0 linie didactica bine necizata.

Datorita multiplelor posibilitati pe care Ie are computerul in inregistrarea,


stocarea, prelucrarea si redarea informatiei, el si-a demonstrat pe deplin
potentialul pedagogic:

Computerul stimuleaza procese si fenomene complexe si dinamice,


pe care nici un mijloc de invatamant nu Ie poate pune at at de bine in
evidenta. Prin intermediul programelor se ofera celor care invata
modelari, justificari si ilustrari ale conceptelor abstracte, ilustrari ale
proceselor si fenomenelor neobservabile sau greu observabile din
diferite motive.

Practica scolara dovedeste ca notiunile abstracte, pentru care exemplele si


proprietatile observabile sunt putine sau absente, sunt asimilate mai greu si
mai tarziu decat cele pentru care se ofera exemple perceptibile. S-a
dovedit cu ajutorul calc. ca atributele definitorii ale notiunilor abstracte pot fi
"pregatite" pentru a fi observabile. Operatiile mentale cu aceste concepte
ilustrate de calculator se dezvolta mai repede decat in situatia obisnuita de
predare-invatare, in care informatia nesimplificata solicita un efort de
imaginatie, de modelare, de presupunere, de deductie.

Invatarea in sistemul AEL este o forma interactiva si cvasiautonoma


de acces la cunoastere, care nu face necesara medierea profesorului (el
are rol doar de ghid) care are la baza demersuri de informare, observare,
experimentare, descoperire, prelucrare a informatiei.

AEL permite 0 educatie multimodala, adaptata diferitelor profiluri


psihologice ale celor care invata, o multimodalitate perceptiva, articuland
coerent imaginea, cuvantul, culoarea si sunetul in reprezentari.

Elevul este pus in situatii educative de interactiune de interactivitate


si de comunicare rapida rapida si intensa, realizate intr-un univers autentic
cyperspatial. Interactivitatea este, practic, generalizata si ofera celui care
invata un feed-back prompt, operativ si permanent.

5
Celui care invata i se solucita o atitudine activa si interactiva, reflectie
personala, gandire cutica, imaginatie, cuativitate; el este pus in situatii de
elaborare si aplicare de proiecte personale.

Invatarea in sistemul AEL presupune participarea activa si


interactiva a elevilor in procesul de predare-invatare si permite dezvoltarea
intelectuala a acestora, adecvata ritmului lor de lucru;

Calculatorul este folosit in acivitatile didactice in diferite forme:

 secvente de pregatire pentru transmiterea de informatii, punerea de


intrebari, rezolvari de exercitii si probleme, prezentarea de algoritmi
pentru rezolvarea unor probleme-tip, aplicatii practice, demonstrarea
unor modele, interpretarea unor date;
 simularea unor fenomene, a unor experiente si interpretarea lor
 simularea unor jocuri didactice; evaluarea rezultatelor la invatatura si
auto evaluare
 organizarea si dirijarea invataturii independente pe baza unorprograme de
invatare, insotite de fise-program, constituind si un fel de documentatie a
soft-ului.

La biologie pot fi folosite soft-uri pentru studiul individual pentru un


dispozitiv experimental, interpretarea datelor experimentale, formarea
deprinderilor de a rezolva probleme( SR,sange, genetica).

Sistemul AEL cuprinde informatii organizate metodic, care pot fi


insusite activ si constient, folosind invatarea prin descoperire, simulare si
jocul didactic.

Fazele de elaborare a programelor (soft-urilor) pentru un calculator sunt


aproximativ aceleasi ca la instruirea programata folosind manualul:

o precizarea obiectivelor operationale si a


continutului;structurarea logica a continutului si fragmentarea lui
pe secvente de inavatare
o stabilirea intrebarilor, a exercitiilor sau a problemei de rezolvat,
dupa fiecare secventa de invatare

6
o fixarea procedeelor de lucru sub forma de comenzi: formuleaza
raspunsul, confruntandu-I cu cel corect, alege raspunsul,
rezolva doresti informatie suplimentara, identifica,
interpreteaza, explica, etc.
o elaborarea programului si transpunerea lui in limbajul cunoscut
de calculator;
o verificarea si corectarea programului, dace este necesar;

Invatarea asistata de calculator este un factor de progres in activitatea


didactica, insa, daca programele nu sunt alcatuite pe baza unor cerinte
didactice si nu se are in vedere dezvoltarea creativitatii, eficienta poate fi
scazuta, mai ales din punct dr vedere formativ.

In prezent, se actioneaza pentru un sistem informational computerizat, in


care calculatorul sa ajute profesorul si elevul sa caute informatia, sa 0
trieze, sa 0 judece, sa 0 utilizeze corect.

Microcomputerele au pus la dispozitia utilizatorului la un pret relativ


accesabil, posibilitati tehnice de a manipulare a informatiei deosebit de
importante, inclusiv pentru domeniul educatiei, dintre care mentionam
cateva:

- expunerea de texte sau imagini pe un ecran si posibilitatea de manipulare


lor;

- stocarea in memorie a unei cantitati uriase de informatii si posibilitatea


regasirii unei parti determinate ei;

Aceste posibilitati au un imens potential educativ, dar exploatarea acestuia


se afla inca la primii pasi.

1. Computerul este un instrument de lucru pentru elev si profesorul


de biologie prin:

-prezentarea informatiei sub forma grafica (tabele, scheme) sau prin


realizarea unor desene;

7
-intocmirea si utilizarea unor "banci de date", stocarea de informatii din
domeniul Biologiei intr-o modalitate care sa permita ulterior regasirea
informatiilor care indeplinesc anumite conditii de date;

- invatarea unui limbaj de programare;

- laborator de biologie asistat de calculator;

Predarea Biologiei in liceu dispune in momentul de fata de putine mijloace,


in special prin reprezentari grafice sau colectii de imagini deosebit de utile.

2. Computerul-mediu care intervine in procesul instructiv in doua


moduri:

- direct, cand computerul indeplineste principala sarcina a profesorului,


predarea;

- indirect, cand computerul functioneaza ca manager al instruirii.

Interventia directa, prin intermediul unui soft educational, in organizarea


procesului de invatare, caz ce se denumeste cu termenul instruire asistata
de calculator (I.A.C.) Interventia indirecta consta in utilizarea computerului
pentru controlul si planificarea instruirii (C.M.I.) , cand computerul preia 0
parte din sarcinile profesorului ca manager al instruirii:

- prezinta elevului obiectivele de atins;

- atribuie sarcinile de lucru specifice;

- administreaza teste pentru determinarea progresului elevului in raport cu


obiectivele prestabilite;

- inregistreaza si raporteaza rezultatele obtinute la teste;

- prescrie, in functie de rezultatele obtinute la un test diagnostic, ce


secvente va studia in continuare un anumit elev.

Instruirea programata a avut evolutie al carui debut se consemneaza


prin anii 1950, urmata de 0 etapa a deziluzii, zece ani mai tarziu, dupa ce
s-a trecut la asa zisa revilitare, dupa inca aproximativ zece ani(1970) cand
a aparut a doua generatie de programe pentru instruirea asistata de

8
calculator care permit modificarea strategiei didactice prin trecerea la
programe ce angajeaza si initiativa elevului, dar si a unor inovatii ce ajuta
unui numar mai mare de utilizatori sa beneficieze de serviciile unui
calculator central cu echipamente terminale situate in scoli.

Conceptul de soft educational (SE), in sens larg, este un program


scris pentru computer intr-un limbaj de programare constituit pentru a putea
fi utilizat in organizarea unei situatii de invatare.

De obicei un soft educational este insotit de cateva indicatii metodice


care da profesorului informatiile necesare utilizarii lui. Softul
educational(SE) este anume conceput pentru a produce invatarea, el
asigura 0 interactiune intre elev si computer (sau intre computer si
profesor). Softurile sunt elaborate de echipe pluridisciplinare printr-o
colaborare perfecta intre informaticieni si profesorul de biologie.

Pentru biologi sunt utile softurile de simulare a unui fenomen real


(ciclul cardiac, de exemplu) prin intermediul unui model care are
comportament analog. Acestea ar permite aducerea in clasa a unor
fenomene care nu pot fi prezentate altfel: cresterea, dezvoltarea, ciclul
cardiac, miscarile plantelor, circulatia sevei, permeabilitatea selectiva a
membranei celulare, fecundatia etc.

Deosebit de utile pentru invatamant sunt softurile pentru testa rea


cunostintelor (CAT), realizarea unor banci de itemuri pentru verificarea
invatarii, inregistrarea rezultatelor.

Instruirea asistata de calculator va putea deveni un auxiliar pretios al


procesului de invatamant datorita urmatoarelor avantaje:

- individualizarea instruirii;

- formarea unui grup de deprinderi prin exersarea lor sistematica;

- recapitulrea unei portiuni din materie;

- simularea unor fenomene naturale;

9
- poate servi la consolidarea unor cunostinte dobandite (predate in mod
traditional) - evaluarea corecta nu numai in vederea unei diferentieri cat
mai exacte intre membrii grupului sau clasei, ci ca 0 apreciere a
performantelor reale ale fiecarui individ in raport cu un standard stabilit
anterior;

- asigura conexiunea inversa, rezultatele obtinute pot fi verificate si


completate pe masura asimilarii cunostintelor noi;

Concluzii: Consideram ca un elev nu poate asimila to ate cunostintele din


stiintele biologice numai prin invatarea programata, iar gandirea (in special
cea creativa) nu poate fi dezvoltata numai prin aceasta metoda.

Informatizarea invatamantului reprezinta un proees inovativ dar


presupune inea 0 serie de elarifieari eoneeptuale neeesare realizarii unei
strategii de aetiune.

Profesor : Terhes (Durus) Alina - Gr.Se. "Gheorghe Lazar"

10