Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS PORTOFOLIU

CONSILIERE ȘI ORIENTARE
1. PARTEA I
a. CV
b. COPIE MODUL DE CONSILIERE
c. FIȘA POSTULUI PROFESORULUI DIRIGINTE
d. ADEVERINTE DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI.

2. PARTEA a-II-a
a. PLANIFICARE ANUALĂ
b. PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
c. PROGRAMĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE
d. TEME OBLIGATORII
e. PROIECTE DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ÎNSOȚITE DE FIȘE DE
LUCRU

3. PARTEA a-III-a
a. PLANUL ACTIVITĂŢILOR EXRAŞCOLARE ŞI
EXTRACURRICULARE
i. LA NIVEL DE CLASĂ
ii. LA NIVEL DE ŞCOALĂ
b. PROCESE VERBALE + DOVEZI
c. PREMII ŞI DISTINCŢII OBŢINUTE DE ELEVII CLASEI LA DIFERITE
CONCURSURI;

4. PARTEA a-IV-a
a. PLANUL LECTORATELOR CU PĂRINŢII
i. LA NIVEL DE CLASĂ
ii. LA NIVEL DE ŞCOALĂ
b. PROCESE VERBALE + DOVEZI

5. PARTEA a-V-a
a. LISTA DE ÎNSCRIERE
b. PV- PROTECŢIA ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ
c. PV CONSILIUL ELEVILOR
d. PV COMITETUL DE PĂRINȚI
e. ANALIZA SWOT A COLECTIVULUI DE ELEVI
f. DATE DESPRE ELEVII PROBLEMĂ (NUME, ADRESĂ, TELEFON
PĂRINȚI, MOD DE MANIFESTARE. MĂSURI PROPUSE ȘI
FINALIZATE.
g. SITUAȚIA ELEVILOR CU REZULTATE DEOSEBITE LA
ÎNVĂȚĂTURĂ, IMPLICATE ÎN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
h. SITUAȚIA BURSELOR
i. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR
j. COMPONENŢA CONSILIULUI CLASEI (tabel nume şiprenume,
specialitatea);
k. COMPONENŢA CLASEI (nume, prenume, domiciliu, alte date
importante);
l. ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI (nume şi prenume,
responsabilităţi în cadrul clasei);
m. ORARUL CLASEI;
n. TABELE (ÎNSCRIERE ELEVI, SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI
ŞCOLAR, SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE ETC.)

6. PARTEA a-VI-a TESTE


a. Teste aplicate la clasă
b. STILURI DE ÎNVĂŢARE – (se lipeşte şi în catalog)
c. Fișe psihopedagogice
d. Contracte educaționale
e. Alte documente utile, de sprijin