Sunteți pe pagina 1din 20

PLAN SECTORIAL ADER 3.1.

2
(2011 – 2014)

,,Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de


semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul
modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii competitivităţii
producţiei”
Director de proiect: Dr. Marcel COSTACHE

CONTRACTOR: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ŞI


FLORICULTURĂ – VIDRA (ICDLF VIDRA)

PARTENERI:
1. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU
(SCDL BACĂU)
2. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU
(SCDL BUZĂU)
3. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ IERNUT
(SCDL IERNUT)
4. CENTRUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE
NISIPURI DĂBULENI (CCDCPN DĂBULENI)
5. INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA ȘI
MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE (HORTING)
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
(2011 – 2014)

OBIECTIV GENERAL: Creşterea competitivităţii fermelor de


semisubzistenţă profilate pe cultura legumelor protejate cu plastic (CCFSS)

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Construirea unui solar modern și modernizarea celor existente

2. Monitorizarea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor care apar în noile


tipuri constructive de solarii sub influenţa modificărilor climatice
3. Identificarea modificărilor survenite în spectrul agenților patogeni și
dăunătorilor sub influența condițiilor climatice
4. Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de tomate, ardei, vinete
și castraveți la atacul agenţilor patogeni şi dăunătorilor cu importanţă
economică, pentru identificarea celor rezistenţi/toleranţi

5. Evaluarea eficacităţii şi selectivităţii unor produse „bio” faţă de agenţii


patogeni şi dăunătorii cu importanţă economică
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
(2011 – 2014)

OBIECTIVE SPECIFICE:

6. Elaborarea unor programe de fertigare pentru culturile de tomate ciclu I,


castraveţi ciclu II, ardei şi vinete ciclu prelungit
7. Cercetări cu privire la efectul fertilizării organice cu compost a culturilor
ecologice de tomate şi ardei în solar, ca alternativă la gunoiul de grajd
8. Perfecţionarea producerii răsadurilor altoite de tomate, castraveţi şi
pepeni verzi

9. Cuantificarea rezultatelor privind efectul protejării temporare asupra


nivelului producţiei şi a însuşirilor calitative ale fructelor de ardei gras şi
pătlăgele vinete, pe solurile nisipoase

10. Diseminarea rezultatelor cercetării prin cărți, broșuri și articole


publicate in reviste de specialitate.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

1. Obiectiv: Construirea unui solar modern și modernizarea celor existente


În anul 2012 la ICDLF Vidra a fost construit un solar nou, cu lungimea de 50 m,
inălţimea de 4,5 m, lățimea de 10 m, aerisire laterală și frontală, microaspersie, care a
asigurat condiţii mult mai bune de creştere şi dezvoltare a plantelor, cu un atac al
agenţilor patogeni mai uşor de controlat sub pragul economic de dăunare.

Beneficiar: ICDLF Vidra, alți cultivatori care doresc să adopte aceste modele.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

2. Obiectiv: Monitorizarea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor care apar în noile tipuri


constructive de solarii sub influenţa modificărilor climatice

La tomate, în solarul clasic, frecvența atacului agenților patogeni (Botrytis cinerea 1,8%) și
dăunători (Helicoverpa armigera 5,1%) a fost mai mare în comparație cu solarul înalt (B. cinerea
1%, H. armigera 4%).
Dintre bacterioze, Pseudomonas tomato s-a manifestat cu precădere în solarul clasic. Alternaria
solani (8,4%), Fulvia fulva (12,4%) și Erysiphe sp. (0,5%) au prezentat un grad de atac mai ridicat
în solarul clasic, față de cel înalt (A. solani 1,6%, F. fulva 5,6%, Erysiphe sp. 0%).
Tuta absoluta s-a manifestat cu un grad de atac mai mare în solarul clasic (1,6%) față de cel înalt
(1,2%).

Atac de Botrytis cinerea Atac de Tuta


pe fruct sub formă de Atac de Alternaria Atac de Helicoverpa absoluta pe fructe
,,pete fantomă solani pe frunză armigera pe fructe
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

La ardei, în solarul clasic, dintre dăunători s-au manifestat cu precădere Tetranychus urticae
(GA 4,5%), Helicoverpa armigera (FA 15%), Thrips tabaci ( GA 20%) și Myzus persicae ( GA
15%) care au prezentat o frecvență și un grad de atac mai ridicat decât în solarul înalt (T.urticae
1,5%, H. armigera 11%, T. tabaci 15% și M. persicae 12%).

Atac pe Myzus persicae la ardei Atac pe Helicoverpa armigra pe fructe


La vinete, frecvența atacului de Verticillium dahliae a fost mai ridicată în solarul înalt (7%) în
comparație cu solarul clasic unde a fost de 5%. Tetranycus urticae și Thrips tabaci au întregistrat
un grad de atac mai ridicat în solarul clasic (25 - 27%) în comparație cu solarul înalt 15 - 20%).
Helicoverpa armigera s-a manifestat în solarul clasic cu o frecvență (5%) mai mare decât în
solarul înalt (3%).
La castraveți agenții patogeni Pseudoperonospora cubensis și Sphaerotheca fuliginea în solarul
clasic au prezentat un grad de atac de 40,8% și respectiv 31,3%, cu valori mai mari decât în
solarul înalt (22,4%, respectiv 10,7%).
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
3. Obiectiv: Identificarea modificărilor survenite în spectrul agenților patogeni și dăunătorilor
sub influența condițiilor climatice
La tomate, Botrytis cinerea s-a manifestat sub formă de ,,pete fantomă", care apar de regulă în
condiții nefavorabile atacului (temperaturi peste 240C și umiditatea atmosferică sub 75%).
În ceea ce privește dăunătorii, s-a extins atacul produs de Tetranychus urticae care s-a
manifestat la culturile de tomate din spații protejate cu o frecvență ridicată. În ultimii ani
Helicoverpa armigera a produs pagube importante, atât în spații protejate cât și în câmp, dacă nu
s-au aplicat măsuri de combatere.
Un alt dăunător foarte periculos este Tuta absoluta, care atacă frunzele și fructele de tomate, și
care s-a răspândit în ultimii 3 ani, în majoritatea bazinelor legumicole, producând pagube
importante la această cultură.
La ardei, un dăunător deosebit de periculos este Myzus persicae care transmite Cucumis virus 1
(virusul mozaicului castraveţilor la ardei) și Pepper rosette disease (piticirea şi îndesirea
ardeiului). A apărut în perioada mai - iunie și a afectat cultivarele sensibile și mai puțin sensibile.
La vinete, Verticillium dahliae s-a manifestat cu frecvență și intensitate medie, iar Fusarium
oxysporum f.sp. melongenae cu frecvență și instensitate scazută. Dintre dăunători s-au remarcat
Tetranychus urticae și Thrips tabaci cu o frecvență ridicată (30 - 50%). Cu o frecvență mai redusă
(10 - 20%) s-a manifestat și Helicoverpa armigera.
La castraveți, Pseudoperononospora cubensis s-a manifestat cu frecvență și intensitate medie
(30%), Sphaerotheca fuliginea a apărut începând cu luna august, manifestându-se cu intensitate
mai ridicată în septembrie. Dintre dăunători, Cerosipha gossypii s-a manifestat cu frecvență și
intensitate ridicată (30 -50%) și pe lângă pagubele directe a transmis și Cucumis virus 1 (virusul
mozaicului castraveţilor), la culturile care s-au înființat în luna aprilie.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de tomate la atacul agenţilor patogeni şi
dăunătorilor cu importanţă economică, pentru identificarea celor rezistenţi/toleranţi
Producţia la tomate (2013 - 2014)
Solar clasic Solar înalt
Nr. fructe Nr. fructe
Nr. crt. Varianta Greutatea Producţia Greutatea Producţia
recoltate/ recoltate/
fructului (g) (kg/pl) fructului (g) (kg/pl)
plantă plantă
1 Benatar F1 32,2 136,6 4,40 45,1 148,9 6,71
2 Class F1 43,2 113,0 4,88 48,1 141,7 6,82
3 Intact F1 28,8 128,2 3,69 43,5 129,9 5,65
4 Buran F1 30,8 108,6 3,34 44,2 133,5 5,90
5 Stylo F1 25,0 130,0 3,25 33,1 101,1 3,35
6 Felix F1 32,7 99,2 3,24 44,4 97,8 4,34
7 Hunk F1 26,8 113,3 3,04 43,7 110,2 4,81
8 Kiveli F1 23,8 180,0 4,28 26,6 184,8 4,91
9 Yigido F1 25,5 165,6 4,22 28,5 164,7 4,69
10 Roque F1 21,4 162,0 3,87 24,8 162,5 4,03
11 Mahitos F1 25,5 195,2 4,98 27,9 199,1 5,55
12 Doufu F1 26,5 155,0 4,12 29,5 161,3 4,75
13 ES 1878 F1 24,3 160,4 3,70 26,8 165,7 4,44
14 Venezia F1 38,9 113,3 4,24 49,1 124,8 5,94
15 Siriana F1 29,8 131,1 3,80 36,0 130,6 4,51
Media 29,4 138,8 3,69 37,3 143,2 5,14
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de tomate la atacul agenţilor patogeni şi
dăunătorilor cu importanţă economică, pentru identificarea celor rezistenţi/toleranţi
Comportarea unui sortiment de hibrizi de tomate la atacul agenților patogeni
și dăunătorilor cu importanță economică (2013 - 2014)
Nr. Varianta Alternaria Botrytis Fulvia M. Thrips T. H. Tuta
crt. solani cinerea fulva euphorbiae tabaci urticae armigera absoluta
(GA%) (F%) (GA%) (GA%) (GA%) (GA%) (F%) (GA%)
1 Benatar F1 0,5 0 0,5 0 0 0 2,1 0
2 Class F1 0,3 0 1,3 0 0 0 0,8 0
3 Intact F1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0
4 Buran F1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0
5 Stylo F1 2,1 0,5 3,2 0 0 0 2,1 0
6 Felix F1 0 0 1,2 0 0 0 1,5 0
7 Hunk F1 0 0 1,0 0 0 0 2,3 0
8 Kiveli F1 0 0 15,5 0 0 0 0 0
9 Yigido F1 0 ,,pete 0 0 0 0 0 2
fantomă"
10 Roque F1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Mahitos F1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Doufu F1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 ES 1878 F1 0 0 15,0 0 0 0 0 1
14 Venezia F1 0,6 1,1 8,6 0,5 0 0 1,3 0
15 Siriana F1 0 ,,pete 0,6 0 0,5 0 0,3 0
fantomă"
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de ardei la atacul agenţilor patogeni şi
dăunătorilor cu importanţă economică, pentru identificarea celor rezistenţi/toleranţi
Producţia la ardei (2013 - 2014)
Nr. Solar clasic Solar înalt
Crt. Varianta Nr. fructe Greutatea Producţia Nr. fructe Greutatea Producţia
recoltate/ plantă fructului (g) (kg/pl) recoltate/plantă fructului (g) (kg/pl)
1 Jade F1 16,3 112,8 1,84 21,4 120,8 2,58
2 Kaptur F1 10,5 148,3 1,48 13,8 152,3 2,10
3 Paladio F1 13,9 150,5 2,09 17,9 161,0 2,88
4 SV870 F1 5,6 127,5 0,71 6,8 132,8 0,9
5 Maradona F1 7,1 170,2 1,21 8,7 176,7 1,54
6 Menta F1 6,4 144,5 0,92 7,1 148,4 1,05
Media 10,0 141,5 1,37 12,6 148,7 1,84
Comportarea unui sortiment de hibrizi de ardei la atacul agenților patogeni
și dăunătorilor cu importanță economică (2013 - 2014)

Verticillium Fusarium oxysporum Myzus persicae Helicoverpa


Varianta
dahliae (FA%) f.sp. vasinfectum (FA%) (GA %) armigera (FA%)
Jade F1 0 0 0 6,0
Kaptur F1 0 0 0 0
Paladio F1 0 0 0 0
SV 870 F1 18,2 0 2 0
Maradona F1 9,1 0 2 0
Menta F1 9,1 0 2 0
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de vinete la atacul agenţilor


patogeni şi dăunătorilor cu importanţă economică, pentru identificarea celor
rezistenţi/toleranţi

Producţia la vinete (2013 - 2014)


Hibridul Solar clasic Solar înalt
Nr. fructe Greutatea Producţia Nr. fructe Greutatea Producţia
recoltate/ fructului (kg/pl) recoltate/ fructului (kg/pl)
plantă (g) plantă (g)
1 Morsica F1 6,8 374,3 2,54 8,2 391,1 3,21
2 Daniela 8,5 334,7 2,84 10,3 387,9 3,99
3 Surangy F1 9,1 365,8 3,33 10,9 395,0 4,30
4 Belona 5,8 213,3 1,27 6,4 225,8 1,44
5 Andra F1 6,8 274,8 1,87 7,6 280,9 2,19
6 Estelle F1 9,0 220,2 1,98 11,2 225,3 2,52
7 Sharapova F1 6,8 342,3 2,33 7,7 350,7 2,70
8 Madrid F1 5,8 329,8 1,85 6,5 325,9 2,12
9 L (Luiza x
5,0 320,0 1,60 5,7 325,2 1,85
Pop. Unirea)
Media 7,1 308,3 2,20 8,3 323,1 2,70
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de vinete la atacul agenţilor


patogeni şi dăunătorilor cu importanţă economică, pentru identificarea celor
rezistenţi/toleranţi

Comportarea unui sortiment de hibrizi de vinete la atacul agenților patogeni


și dăunătorilor cu importanță economică (2013 - 2014)

Frecvenţa atacului (%) Gradul de atac (%)


Varianta Phytophthora Verticillium Thrips tabaci Tetranychus
parasitica dahliae urticae
Morsika F1 0 6,7 10,5 10,0
Daniela 0 0 10,0 5,0
Surangy F1 0 0 10,7 5,0
Belona F1 0 0 1 1
Andra F1 0 9,1 1 1
Estelle F1 0 27,3 1 1
Sharapova F1 0 36,4 1 1
Madrid F1 0 36,4 1 1
Luiza x Pop. 0 17,3 1 1
Unirea F1
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de castraveți la atacul


agenţilor patogeni şi dăunătorilor cu importanţă economică, pentru
identificarea celor rezistenţi/toleranţi
Producţia la castravețí (2013 - 2014)
Solar clasic Solar înalt
Nr. Nr. fructe Greutatea Producţia Nr. fructe Greutatea Producţia
Varianta recoltate/ fructului (kg/pl) recoltate/ fructului (kg/pl)
crt.
plantă (g) plantă (g)
1 Mirabelle F1 39,0 75,6 2,95 46,9 74,6 3,50
2 Conny F1 34,3 78,1 2,68 36,8 80,2 2,95
3 Bettina F1 35,3 73,8 2,60 43,6 73,5 3,20
4 Levina F1 47,1 79,8 3,76 52,9 80,5 4,26
5 Mirabelle F1 43,2 81,9 3,54 49,1 82,4 4,04
6 Mandy F1 55,6 79,0 4,39 53,0 79,5 4,21
7 Merenque F1 43,2 80,8 3,49 50,7 80,4 4,08
8 Kybria F1 41,2 77,3 3,18 47,4 78,5 3,72
9 Chaikovski F1 37,4 82,3 3,05 42,7 81,7 3,49
10 Karaoke F1 30,9 82,8 2,56 38,5 83,2 3,20
11 Lenara F1 81,4 80,8 4,15 56,7 81,6 4,63
Media 38,1 77,0 2,93 44,3 77,3 3,40
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de castraveți la atacul agenţilor


patogeni şi dăunătorilor cu importanţă economică, pentru identificarea celor
rezistenţi/toleranţi

Comportarea unui sortiment de hibrizi de castraveți la atacul agenților patogeni


și dăunătorilor cu importanță economică (2013 - 2014)
Nr. Varianta Pseudoperonospora Sphaeotheca Cerosipha Thrips
crt. cubensis fuliginea gossypii tabaci
(GA %) (GA%) (IA %) (IA %)
1 Mirabelle F1 15,7 1,0 2,0 8,3
2 Conny F1 14,7 0,5 10,3 5,4
3 Bettina F1 11,2 4,5 3,7 6,5
4 Levina F1 1,57 0 1 2
5 Mirabelle F1 4,25 1,5 4 1
6 Mandy F1 5,83 0 2 1
7 Merenque F1 6,08 1,39 4 2
8 Kybria F1 0,62 0 4 1
9 Chaikovski F1 0,58 0 0 1
10 Karaoke F1 0,80 0 1 2
11 Lenara F1 1,05 0 3 2
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
4. Obiectiv: Evaluarea eficacităţii şi selectivităţii unor produse „bio” faţă de agenţii patogeni şi
dăunătorii cu importanţă economică
Produsul Trianum G (pe bază de Trichoderma harzianum) aplicat, în doză de 2,5g/mp, pentru
controlul agenților patogeni Pythium debaryanum și Rhizoctonia solani la producerea
răsadurilor de tomate și castraveți a avut o eficacitate bună (71,8 - 84,1%) în combaterea celor
doi agenți patogeni de sol.
Combinația de produse ,,bio" Mimoten 0,3% + Zytron 0,15% a avut eficacitate bună atât în
combaterea agentului patogen Erysiphe sp. la tomate (76,3%) cât și Sphaerotheca fuliginea la
pepenii galbeni (65,4%).
Pentru controlul agenților patogeni Pseudomonas tomato (pătarea pustulară) și Alternaria
solani (pătarea brună sau alternarioza) la cultura de tomate din spații protejate se pot utiliza
produse pe bază de cupru, cum sunt: Kocide 2000 - 0,25%, Cuproxat Flowable 0,4%,
Copernico HI Bio 0,25% și Funguran OH 300 SC - 0,1%) care au o eficacitate foarte bună în
controlul acestor agenți patogeni, cu valori cuprinse între 84,9 și 92,1%.
Aceleași produse (Kocide 2000 - 0,25% , Cuproxat Flowable 0,4%, Copernico HI Bio 0,25%
și Funguran OH 300 SC - 0,1%) sunt eficace și în combaterea manei la castraveți produsă de
Pseudoperonospora cubensis eficacitatea acestora fiind de peste 90%. Din cele 4 produse utilizate,
3 sunt foarte selective (Kocide 2000 - 0,25% , Copernico HI Bio 0,25% și Funguran OH 300 SC -
0,1%) și unul este selectiv (Cuproxat Flowable 0,4%) față de larvele prădătorului Coccinella
septempunctata.
Insecticidul Tarssus 0,2%, obținut din extracte vegetale, poate fi utilizat cu succes în controlul
acarianului Tetranychus urticae, având o eficacitate bună (75%), în controlul larvelor și adulților
acestui dăunător.
Beneficiari: cultivatori de legume legume ,,bio”, alți fermieri, asociații cu profil legumicol
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

6. Obiectiv: Elaborarea unor programe de fertigare pentru culturile de tomate ciclu I,


castraveţi ciclu II, ardei şi vinete ciclu prelungit
Fertilizarea echilibrată, cu riscuri minime asupra poluării mediului la culturile legumicole din
spații protejate se poate realiza numai pe baza rezultatelor analizelor de sol, prin care se
determină gradul de fertilitate momentană a solului și în funcție de aceste valori se stabilește un
program de fertilizare echilibrat pentru fiecare specie în parte.
Determinări privind gradul de fertilitate momentană a solului Program de fertigare pentru cultura de tomate ciclul I
Determinarea Proba Interpretare
Înainte de plantare, la pregătirea terenului, se va împrăştia pe
1
toată suprafaţa, Complex 16.16.16 - 3 kg/100m2.
pH, reacția solului 7,0 Neutru 00 – 15 zdp*: Azotat de amoniu 0,05 kg + MAP 0,05 kg/zi/100m2;
16 – 30 : Azotat de amoniu 0,075 kg + MAP 0,05 kg/zi/100m2;
MO, materie organică % 22,0 Foarte ridicată
31 – 45 : POLYFEED 19.19.19 - 0,1 kg/zi/100m2;
cca, capacitatea de câmp pentru apă % 70 Foarte ridicată 46 – 60 : Azotat de amoniu 0,075 kg+ sulfat de potasiu
cristalizat 0,1 kg/zi/100m2;
U, umiditatea % la sol uscat 32 Scazută
61 – 75 : POLYFEED 19.19.19 - 0,1 kg/zi/100m2;
U inițială ca % din cca 46 Scazută 76 – 90 : Azotat de amoniu 0,075 kg + sulfat de potasiu
cristalizat 0,1 kg/zi/100m2;
CS, concentrația de săruri solubile % 0,1362 Foarte scăzută
91 - .... : Azotat de potasiu 0,1 kg/zi/100m2
N-NO3, azot nitric, ppm 37 Foarte scăzut zdp: zile după plantare
În vegetație, la intervale de 7-10 zile, se vor face patru tratamente
N-NH4 azot amoniacal, ppm Urme Normal
cu FOLIMAX 0,3 %.
PH2O, fosfor hidrosolubil, ppm 6 Foarte scăzut În toamna anului 2013, după defrișarea culturii,
înainte de aratură, se va aplica sulfat de potasiu granulat 4
KH2O, potasiu hidrosolubil, ppm 45 Foarte scăzut
kg/100m2 și superfosfat simplu 5 kg/100m2.
CaH2O, calciu hidrosolubil, ppm 111 Foarte scăzut În primăvara anului următor (2014), la pregătirea
terenului pentru plantare, se recomandă aplicarea de îngrășământ
MgH2O, magneziu hidrosolubil, ppm 202 Ridicat
complex NPK 15.15.15. - 5 kg/100m2.
NaH2O, sodiu hidrosolubil, ppm 130 Normal
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

7. Obiectiv: Cercetări cu privire la efectul fertilizării organice cu compost a culturilor


ecologice de tomate şi ardei în solar, ca alternativă la gunoiul de grajd
• Pentru experimentare s-a utilizat un compost de fermă realizat din fermentarea unui amestec
de resturi vegetale din fermă, cu gunoi de bovine din grajdurile gospodăriilor familiale.
•La cei doi hibrizi de tomate studiați Siriana F1 și Abellus F1 producția a fost mult mai
ridicată la variantele la care s-a aplicat compost, toate dozele experimentate (20, 30 și 40 t/ha)
prezentând diferențe foarte semnificative de producție față de martorul nefertilizat cu
compost.
Cele mai mari sporuri de producție s-au înregistrat la variantele la care s-a aplicat 40 t
compost /ha (+ 29,7t/ha la Siriana F1 și + 33,9t/ha la Abellus F1).
Conținutul de substanță uscată totală a crescut odată cu doza de compost aplicată. Astfel,
la doza de 40 t/ha fructele provenind de la Siriana F1 au avut un conținut de 8,31% substanță
uscată, iar Abellus F1 10,16% subsatanță uscată.
• La hibridul de ardei gras Belladona F1 cel mai mare spor de producție, de 15,7 t/ha, s-a
înregistrat la varinata la care s-au aplicat 40 t compost /ha.
La ardei, conținutul de substanțe minerale a fost influențat de doza de compost aplicată și
a înregistrat valori maxime la varianta experimentală fertilizată cu 40 t compost /ha (0,68%).
Rezultatele obținute demonstrează că, în general, îngrășămintele organice reprezintă o
sursă adecvată de nutrienți pentru îmbunătățirea fertilității solului și randamentul productiv
poate fi semificativ imbunătățit, in cazul aplicării acestora sub formă de compost.

Beneficiari: cultivatori de legume ,,bio”, alți fermieri și asociații cu profil legumicol


PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

8. Obiectiv: Perfecţionarea producerii răsadurilor altoite de tomate, castraveţi şi


pepeni verzi

•Altoirea răsadurilor de tomate (hibridul Mondial) pe portaltoii Beaufort și Efialto a imprimat


plantelor o uşoară tardivitate. Portaltoiul Beaufort a avut rezistenţă superioară la agenții
patogeni şi dăunatorii de sol, urmat de portaltoiul Efialto.
•Plantele de castraveți de tip cornișon (Rytm F1) altoite pe Shintoza și pepeni verzi (Perla
neagră) altoite pe UG 29 A au manifestat rezistență la Fusarium spp. Plantele nealtoite au
prezentat atac de Fusarium spp. în proporție de 5% la castraveții (Rytm) și 6% la pepenii verzi
(Perla neagră).
•În cea ce privește rezistența la Meloydogine spp., plantele altoite au fost rezistente. La plantele
nealtoite au fost identificate 10% plante de castraveți atacate de acest dăunător de sol. Portaltoii
Shintoza și UG 29 A au imprimat culturilor rezistență la agenții patogeni și dăunătorii de sol.
•Obținerea răsadurilor altoite de tomate, castraveți și pepeni verzi se realizează în condiții
specifice, fiind necesară existența unui spațiu (seră) dotat cu sisteme care asigură condiițiile
optime de microclimat (temperatura, lumina, umiditate atmosferică) și personal specializat.
•Prin utilizarea răsadurilor altoite la tomate, castraveți și pepeni verzi s-au obținut următoarele
beneficii: reducerea densității de plantare, obținerea unor culturi sănătoase, reducerea poluării
mediului datorită micșorării numărului de tratamente chimice, creșterea profitului/unitatea de
suprafață.
Beneficiari: producători de legume în spații protejate și câmp
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
9. Obiectiv: Cuantificarea rezultatelor privind efectul protejării temporare asupra nivelului producţiei şi a
însuşirilor calitative ale fructelor de ardei gras şi pătlăgele vinete, pe solurile nisipoase
Eficienţa economică a culturii de ardei gras în funcţie
de metoda de protejare (media 2012-2014)
Producţia Cheltuieli Valoarea Profit Rata
Varianta (t/ha) de producţie producţiei (lei/ha) profitului
(lei/ha) (lei/ha) (%)
Neprotejat 37,4 35 712 61 700 25 988 73
Mulci 40,6 38 107 69 700 31 593 83
Tunnel PE 37,7 39 377 59 000 19 623 50
Tunel PE+mulci 41,7 41 568 73 470 31 902 77
Agril 43,9 43 151 80 750 37 599 87
Agril+mulci 45,7 46 950 84 350 37 400 80

Eficienţa economică a culturii de pătlăgele vinete în funcţie


de metoda de protejare (media 2012-2014)
Producţia Cheltuieli Valoarea Profit Rata
Varianta (t/ha) de producţie producţiei (lei/ha) profitului
(lei/ha) (lei/ha) (%)
Neprotejat 53,8 35 425 62 810 27 385 77
Mulci 59,4 37 817 72 190 34 373 91
Tunnel PE 59,5 39 105 74 130 35 025 90
Tunel PE+mulci 60,7 41 810 77 370 35 560 85
Agril 58,5 43 598 65 990 22 392 51
Agril+mulci 65,2 46 542 85 920 39 378 85
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

10. Obiectiv: Diseminarea rezultatelor cercetării prin cărți, broșuri și articole


publicate in reviste de specialitate
LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ
Nr. An
Autor: Titlu: Editura:
crt. apariţie:
1 Marcel Costache și colab. Cultura legumelor protejate în fermele de semisubzistenţă Editura GEEA 2014
Ghid de recunoaştere şi combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor cu
2 Marcel Costache și colab. Editura GEEA 2014
importanţă economică din principalele culturi de legume cultivate în solarii
3 Marcel Costache și colab. Tehnologii de cultură specifice în diferite sisteme de protejare Editura GEEA 2014

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN ŢARĂ

Nr.
Manifestarea ştiinţifică Titlu: Autor:
crt.
,, Ziua porților deschise" ICDLF Vidra, Combaterea principalilor agenți patogeni la culturile de tomate, ardei,
1 Gabriela Șovărel
11.09.2014 vinete și castraveți din solarii
,, Ziua porților deschise" ICDLF Vidra, Protecția culturilor de legume împotriva dăunătorilor cu importanță M. Costache, Elena
2
11.09.2014 economică Bratu
Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de
Influence of protecting temporary upon precocity production at the
3 Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Ciuciuc Elena
culture eggplant on sandy soils in southern Oltenia
Bucureşti. Vol. LVIII, pg. 249-252, 2014
Analele Universităţii din Craiova, vol XIX, The effect temporary protection upon the quantitative and qualitative Ciuciuc Elena, Croitoru
4
2014 and culture capsicum on sandy soils Mihaela
Sesiunea anuală de referate ştiinţifice “ Bogoescu Marian, Doltu
(2012) Cultura protejată a legumelor o Mădălina
Influenta portaltoiului asupra unor caracteristici biologice la tomatele
5 şansă reală pentru legumicultura
altoite
României” – I.C.D.L.F. – Vidra, judeţul
Ilfov
Lucrări ştiinţifice (2013) ICDIMPH- Aspecte tehnologice privind altoirea unor răsaduri de legume Bogoescu Marian, Doltu
6
Horting Bucuresti, ISSN 2285-1313 cucurbitacee Mădălina
Sesiunea științifică anuală de la Bogoescu Marian, Doltu
7 ICDIMPH-Horting, București. (2014)– Tehnologia producerii răsadurilor altoite Mădălina
pliant
Bulletin USAMV Cluj-Napoca, vol.71 Results Concerning the Fusion Capacity of Some Cucurbits Grafted by Mădălina Doltu, Marian
8
(2)/2014 Different Techniques Bogoescu, Dorin Sora