Sunteți pe pagina 1din 114

VALENTINA SAVA

- CULEGERE DE EXERCIŢII ŞI JOCURI

CREŞTIN - ORTODOXE PENTRU COPII

1
DRAGI COPII,

Împreună vom face primii paşi pe frumosul Drum al


Mântuirii.
Conţinutul acestei culegeri de exerciţii duhovniceşti este aşa
cum vă place vouă: atractiv, jucăuş, prietenos şi folositor vieţii
voastre spirituale.
Culegerea prezintă avantajul de a se putea lucra direct pe
ea, fără a mai fi nevoie de caiet. Puteţi, dacă doriţi, să coloraţi şi
desenele.
Exerciţiile şi jocurile propuse nu fac decât să vă sporească
frumuseţea sufletului, întărindu-vă în credinţă şi dragoste pentru
Dumnezeu.
Aveţi acum ocazia să vă verificaţi cunoştinţele religioase, să
aflaţi lucruri noi, interesante, şi totul într-un mod plăcut, de
relaxare şi bună dispoziţie sufletească.
Ba, mai mult decât atât! După fiecare grup de câte douăzeci
de exerciţii vă aşteaptă o mică surpriză.
În speranţa că veţi petrece clipe minunate de încordare,
emoţie şi satisfacţie şi că timpul va trece cu folos, vă doresc:

Mult succes şi drum bun!

2
1. Literele buclucaşe s-au amestecat între ele. Aşază-le
în ordine şi vei descoperi cuvinte folosite în biserică!

relunamâ → lumânare
hdu →
fâtsn →
genrî →
rim →
zbtoe →
cluăgră →

2. Citeşte cuvintele invers. Alcătuieşte propoziţii cu


cuvintele descoperite!

toerp → preot
einadevops →
ălednac →
telfus →
amini →

3. Găseşte cuvintele cu acelaşi sens pentru:

pocăinţă → căinţă milostiv →


călugăr → smerit →
linişte → Epitaf →
rai → mărturisire →
Euharistie → apostol →

4. Găseşte cuvintele cu sens opus pentru:

bun – rau milostiv –


frumos – dragoste –
harnic – curat –
smerit – curaj –

3
5. Realizează corespondenţa personaj – obiect!

Noe Tablele Legii Sf. Filofteia crin


Moise stejar Sf. Gavriil sabie
Avraam potop Sf. Mina coşuleţ

6. Completează spaţiile punctate cu nume de localităţi:

Pruncul Iisus S-a născut în .....................................


În ..................................... a fugit Sfânta Familie.
Domnul s-a schimbat la Faţă pe muntele .....................................
În Grădina ..................................... S-a rugat Mântuitorul.

7. Taie cu o linie cuvintele ce nu denumesc virtuţi:

٠ bunătate ٠ răzbunare
٠ mândrie ٠ dragoste
٠ răbdare ٠ milostenie
٠ lăcomie ٠ minciună

8. Adevărat (A) sau fals (F)?

a. Sf. Cruce a fost găsită de Sf. Împ. C-tin şi Elena.


b. Sf. Ap. Pavel este unul din cei 4 Evanghelişti.
c. Slujba de pomenire a morţilor se numeşte Pomelnic.
d. Mirul este ulei sfinţit.

9. Completează tabelul cu următoarele nume: Iuda, Noe,


Cain, Sf. Ecaterina, Ioachim, Pilat, după faptele lor.

Personaje pozitive Personaje negative

4
10. Alege varianta corectă:

 Sf. Petru : a. a fost decapitat


b. a fost răstignit
c. a murit în temniţă

 Sfântul care aduce daruri copiilor este:


a. Sf. Filaret cel milostiv
b. Sf. Nicolae
c. Sf. Ilie

 Pe data de 14 octombrie sărbătorim pe :


a. Sf. Filofteia
b. Sf. Varvara
c. Sf. Parascheva

 Ceaslovul este : a. o carte


b. o prescură
c. o slujbă

 Prohodul se cântă : a. de Crăciun


b. de Paşte
c. de Sf. Ap. Petru şi Pavel

11. Completează comparaţiile:

Darnic ca Sf. N................( Noul Testament )


Răbdător ca Dreptul I...........( Vechiul Testament )
Curajos ca Sf. G...................( Noul Testament )
Milostivă ca Sf. F.......................( Noul Testament )
Înţelept ca Împăratul S......................( Vechiul Testament )
Iubitor de străini ca Părintele A..................( Vechiul Testament )

12. Andrei a rezolvat tema la religie. Neatent însă, a uitat caietul afară
şi ploaia a şters câteva cuvinte.
Vrei să-l ajuţi să o refacă?

5
Crăciunul ( compunere )

Astăzi este Crăciunul, sărbătoarea


Domnului nostru Iisus Hristos.
Creştinii merg la şi se închină sfintelor
. La sfârşitul slujbei, preotul rosteşte o
.
Copiii îi urează pe credincioşi, cântându-le
Ce sunt cu toţii!

13. Ce proverb se potriveşte :

leneşului →
omului harnic →
lacomului →
răzbunătorului →

14. Desparte cuvintele. Transcrie propoziţiile!

Maslulesteotaină. –
Suferinţaestemântuitoare. –
Cruceaesemnulbiruinţei. –
Credincioşiimerglabiserică. –

15. A procedat bine ? DA sau NU!

Ionel răneşte păsărele cu praştia.


Preotul dă canon păcătosului.
Pinocchio îl minte pe tatăl lui.
Radu îi vorbeşte urât vecinului.

16. Completează în două moduri cu silabe potrivite!

bi pă

6
tă su

17. Pentru fiecare literă dată, găseşte cel puţin două substantive
proprii (nume de persoane) cu rezonanţă biblică!

A– M–
D– P–
I–

18. Mângâie cuvintele date, după model!

suflet – sufleţel clopot –


inimă – lumânare –
biserică – înger –

19. Găseşte cuvinte care arată însuşiri pentru:

٠ creştin ٠ rugăciune
٠ vorbă ٠ dragoste
٠ viaţă ٠ smerenie

20. Răspunde la următoarele ghicitori :

1.Cu puternicul său glas 2.Nu e ghiocel, se ştie,


De sfoară când este tras Şi nu e nici iasomie.
Cheamă credincioşii-ndat E o floare minunată
La Biserica din sat. Ce-n agheasmă e scăldată.
( ) ( )

7
SĂ NE AMUZĂM!

- Petru s-a lepădat de Hristos?


- Nu. Simon s-a lepădat de Hristos.


- Ce este un ateu? întreabă profesorul.
- Un om foarte credincios, răspunde elevul.


- Ce alimente de dulce cunoaşteţi?
- Mierea, fructele şi zahărul.


- Gigele, îţi aminteşti cum ne-a spus profesorul de religie că se numea
bătrânul cu corabia?
- Sigur că da …Potopul.


- Frumoasă evanghelie s-a citit astăzi! Ce smerit era fariseul!
- Da. Şi ce mic de statură era vameşul! A trebuit să se urce în copac!


- De ce se hrăneau pustnicii cu măsline, Fănică?
- Pentru că erau hrănitoare, domnule!


Stareţul îşi strigă ucenicul:
- Fiule, am nevoie de tine.
- Sunt grăbit, părinte! Of, câtă treabă am!
- Fiule, era vorba de o dulceaţă…
- Aveţi dreptate. Treaba poate să mai aştepte!

21. Colorează numai degetele care se unesc când ne închinăm:


8
22. Aranjează în ordine cuvintele date astfel încât să obţii
propoziţii logice:

a) Abel, fiii, au, fost, Cain, şi, Adam, lui;

b) a ţinut, Noe, potopul, patruzeci, lui, zile, de;

c) mustră, David, Proorocul, îl, Natan, pe;

d) chit, a fost, de, proorocul, înghiţit, Iona, un;

23. Descoperă ce lipseşte din fiecare iconiţă:

9
24. Corectează greşelile:

Aaron a primit Tablele Legii.


Fiii lui Isaac au fost Iacov şi Ismael.
Faraon domnea peste Canaan.
Uriaşul ucis de David se numea Saul.

25. Taie forma greşită a cuvintelor:

agheasmă feştanie protivnic


agheazmă sfeştanie potrivnic

sărindar paraclism cimintir


sălindar paraclis cimitir

26. Recunoaşte din ce rugăciuni fac parte următoarele


sintagme:
a) ”Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule!”

b) “că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre”

c) “Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu


adevărat”

d)“şi nu ne duce pe noi în ispită”

10
27. Aşază în ordine cronologică următoarele evenimente:

Înălţarea Domnului
Schimbarea la Faţă
Buna Vestire
Naşterea Domnului
Învierea Domnului

28. Găseşte, după model, familia de cuvinte pentru:

creştin Biserică a milui


încreştinat
creştineşte
creştinătate
creştinism
a încreştina

29. Bifează numai numele de regi din următoarea înşiruire:

David Saul

Iosif Irod

Solomon Noe

Domnul Iisus Hristos Iov

30. Fiecărui număr îi corespunde o literă. Decodifică mesajul!

A→1 E→2
T→3 S→4
R→5 M→6
I→7 N→8
O→9 V →10
U → 11

46252871 2432 9 10 7 5 3 11 3 2

11
31. Află data la care sunt sărbătoriţi următorii sfinţi rezolvănd
exerciţiile. Atenţie la ordinea efectuării operaţiilor!

Sf. Nicolae → 10-36:6+14:7= decembrie


Sf. Filofteea → 81:9+ 4X 5-11x2= decembrie
Sf. Arh. Mihail şi Gavriil → [( 100-36:9):3]:4= noiembrie
Sf. 40 de Mucenici → (324:4x0)+225:5-18x2= martie
Ce poţi spune despre aceste date? Sunt numere ..............

32. La televizor, crainicul a anunţat deschiderea unei campanii de


ajutorare a copiilor cu handicap.
Cum te-ai putea implica şi tu? Scrie cel puţin trei idei.

33. Irina a aflat veşti triste despre verişoara sa. Aceasta a suferit un
accident la locul de muncă, în urma căruia şi-a pierdut un deget.
Îngrijorată, Irina îi dă telefon.

Concepe o convorbire telefonică posibilă între cele două


verişoare, arătând importanţa ajutorului lui Dumnezeu în toate.

12
34. Descoperă cele patru diferenţe existente între cele două
desene:

35. Stabileşte sensul fiecărui cuvânt din perechile date:

a milui –

a mirui –

penticostal –

penticostar –

monah –

monarh –

larvă –

lavră –

sfetnic

sfeşnic

13
36. Caută poezia „ Rugăciune”, scrisă de M. Eminescu, şi completează
versurile:
„..................... alegându-te
Îngenunchem ....................
Înalţă-ne,...........................
Din ..................... ce ne bântuie!”

- Memorează această frumoasă poezie!

37. Scrie în a câta zi au fost create lucrurile desenate.

a)
b)
c)
d)

38. Aricel – Voinicel este flămând. Ajută-l să se ferească de


ciupercile otrăvitoare, colorându-le cu roşu:

14
39. Din ce cuvânt de bază s-au obţinut derivatele?

Iconostas- Preoţie-
Sfinţenie- Virtuos-
A mirui- Răscruce-

40. De ce Sfinte Taine are nevoie omul cu sufletul bolnav din imagine
pentru a se însănătoşi ?

15
1. Trăia odată un sărac
La poarta unui om bogat.
Cine credeţi c-a cerut
Dintre ei apă de băut?
(bogatul)

2. Ce ostaş neînfricat
Pe balaur l-a-nfruntat?
Pe prinţesă a salvat-o,
Fiara morţii el a dat-o?
(Sf. Mc. Gheorghe)
3. Creştinii noştri din vechime
Aveau un simbol, copile!
Ştii ce cu drag desenau
Atunci când se întâlneau?
(un peşte)

4. Hai,ghiceşte-acum, copile,
Lazăr, mort de patru zile,
Al cui frăţior era?
Ştii să-mi spui acum ori ba?
(al Mariei şi al Martei)

5. Nicolae cel sfinţit,


De toţi copiii iubit,
Un eretic a lovit
Că Treimea-a necinstit.
Ştii ce nume blestemat
Are ereticul îngâmfat?
(Arie)

16
41. Realizează corespondenţe!

Sf. Pantelimon cuvios


Sf. Antonie mucenic
Sf. Filofteea martir
Sf. Constantin Brâncoveanu mucenică

42. Pune întrebarea potrivită răspunsului dat:

a. ---------------------------------------------------------------
Ortodoxie înseamnă “dreapta credinţă”.

b. ----------------------------------------------------------------
Sf. Împ. Constantin şi Elena au descoperit Sfânta Cruce.

c. ----------------------------------------------------------------
Domnul S-a rugat în Grădina Ghetsimani.

d. ----------------------------------------------------------------
Sfânta Biserică poate fi construită sub formă de cruce sau de
navă.

43. Caută în “Dicţionarul explicativ al limbii române” definirea


termenilor:

ecumenism –
ison –
pelerinaj –
epistolă –

17
44. ŢOMAPAN DUHOVNICESC. Înscrie cel puţin trei nume în
fiecare rubrică a tabelului:

Ţări Oraşe Munţi Ape Plante Animale Nume de


prooroci

45. Stabileşte numărul corespunzător:

Sfintelor Porunci –
Sfinţilor Evanghelişti –
Posturilor însemnate de peste an –
Tinerilor din Efes –
Zilele Postului Paştelui –
Zilele Creaţiei –
Zilele de la Învierea la Înălţarea Domnului –
Zilele de la Înălţarea Domnului la Rusalii -

46. Eu spun una, tu spui multe!

candelă → batic →

botez → tămâie →

duh → calendar →

busuioc → strană →

18
47. Completează tabelul:

Sărbătoarea Ziua Luna


Buna Vestire
Înălţarea Sf. Cruci
Naşterea Domnului
Sf. Gheorghe
Sf. Ap. Petru şi Pavel
Sf. Vasile
Adormirea Maicii Domnului

48. Operează transformările, ajutându-te de lista cu unităţi de


măsură de la sfârşitul Noului Testament:
pasul = m
mila = m
leghea = km

litra = g
dinarul = kg
talantul = argint

drahma = g aur
mina = g aur
efa = l

49. În muzeul Mănăstirii Cernica se află obiecte bisericeşti


foarte vechi. Scrie din ce an datează fiecare, transformând cifrele
romane în cifre arabe.
Care este cel mai vechi obiect?

a) icoană pe lemn din anul MDCCXLIII :

b) Sfânt Potir MCCCXXIX:

c) Toacă de lemn MCDLXIV:

d) Sfeşnic aurit MDCCCXXI:

19
50. Cine ştie răspunde!

Cum se mai numeşte?

 Rugăciunea “Tatăl nostru” –


 Crezul –
 Sfânta Scriptură –
 Sf. Apostol Pavel –

La ce folosesc?

 cădelniţa –
 cristelniţa –
 busuiocul –
 tetrapodul –

51. Alcătuieşte un scurt text cu ajutorul cuvintelor: Paşte, miel,


cozonac, ouă, lumânare, pască, flori, bucurie, bunătate.

52. Explică înţelesul proverbelor:

 “Învăţătura părinţilor este cunună pe capul copiilor”

20
 “Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!”

 “Lenea este soră bună cu sărăcia!”

 “Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi!”

53. Completează cu replica potrivită:

21
54. Imaginează-ţi că eşti duhovnic. Povăţuieşte un păcătos să se lase
de patima mâniei.

55. Găseşte perechi de cuvinte, după model:

bun evlavios mucenic


bună

răbdător înţelept sfânt

modest cuvios

22
55. Citeşte următoarea povestioară. Găseşte un alt sfârşit.
Nicuşor, un băieţel de vreo zece ani, avea prostul obicei
de a râde de toţi cerşetorii pe care îi întâlnea în cale. Le striga vorbe
jignitoare, arunca după ei cu pietre.
Într-o bună zi, un cerşetor bătrân îl chemă lângă el şi-i vorbi astfel:
-Ascultă,dragul meu!Îţi voi spune câte ceva din viaţa mea. Am fost
un băieţel vesel ca tine, energic şi lipsit de griji.Însă, la vârsta de
doisprezece ani am rămas orfan. Am fost crescut de bunica mea, săracă şi
bătrână. Nu împlinisem şaisprezece ani când am început să muncesc.
Totul era bine, aveam ce să mâncăm eu şi bunica. Dar iată că un accident
de muncă mi-a schimbat viaţa. Mi-a fost retezată mâna dreaptă. N-am
mai putut lucra. Am început să cerşesc.Mănânc poate o dată la două zile,
stau în ploaie şi frig, dar pentru toate îi mulţumesc Domnului.Te rog,
dragul meu, nu mă mai necăji şi tu, sunt destul de chinuit.

- Ce tot îmi spui poveşti, sărăntocule? Nu vezi ce murdar


eşti?Vezi-ţi de peticele tale!
Astfel i-a vorbit Nicuşor şi s-a îndepărtat bombănind. La o lună
însă, a rămas fără mamă. Nu după mult timp, o nouă nenorocire s-a
abătut asupra lui: s-a opărit la o mână cu apă fierbinte.
Nici un păcat nu rămâne nepedepsit!

57. Roby este un roboţel curios. El doreşte să afle ce îi deosebeşte


pe oameni de animale.
Din nefericire însă, memoria calculatorului s-a defectat
şi pe monitor apar numai terminaţiile celor trei însuşiri
specifice omului. Ajută-l să le descopere!

1. -------------------ne
2. -------------------ţă
3. ----------------ment

58. Găseşte cuvinte care să rimeze, orientându-te după model:


23
Model: iubire – fericire

frumos – crucea -
altar – mereu -

pământească - moarte -
soare - divin -

59. Sub ce denumire mai sunt cunoscute cântările:

a. “Robii, robii Domnului” (de la Utrenie)


b. “Care pe Heruvimi”
c. “Vrednică eşti cu adevărat”
d. “Slavă întru cei de sus!”

60. Selectează din psalmii lui David câte un verset pentru fiecare parte
a corpului indicată!

24
Ştiaţi că ….

… pe spatele asinului se poate vedea o cruce mare rămasă din ziua când
Iisus a stat călare pe el.
… pe poarta prin care a intrat Iisus în Ierusalim ,de Florii, n-a mai intrat
nimeni. Ea se va deschide la a doua venire a Domnului. …Domnul Iisus
Hristos a fost întâmpinat cu ramuri de finic care simbolizează Învierea.
Finicul este mereu verde.
… “Cina cea de taină” este un tablou pictat de Leonardo da Vinci în cinci
ani.
… cele trei stele de pe capul şi umerii Maicii Domnului simbolizează:
cea de pe umărul drept – Fecioară înainte de naştere, cea de pe cap –
Fecioară în naştere, cea de pe umărul stâng – Fecioară după naştere.
… pe lespedea mormântului este un sfeşnic cu lumânări. Iisus Hristos a
stat aici 33 de ore (de vineri, ora 15, până sâmbătă , ora 24). În iad a stat
cu sufletul 33 de ore.
… cuvântul Duminică, repetat de nouă ori în Noul Testament, arată că
aceasta este ziua lui Hristos şi a Duhului Sfânt.
… de 9 ori se pomeneşte în Noul Testament de ziua duminicii:
Matei 28,1
Marcu 16,2/16,9
Ioan 20,19/20,1
Luca 24,1
Faptele Apostolilor 20,7/2,1
Liturghia
Apocalipsă 1,10
… Xenia înseamnă ocrotitoarea străinilor.
… pe epitaful Domnului scrie în greacă: “Iosif cel cu bun chip de pe
lemn luând preacurat Trupul Tău,cu giulgiu curat înfăşurându-L şi cu
miresme ungându-L, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus”.
… Hristos a murit la 33 de ani, 3 luni şi 20 de zile.
… Fotini, adică Lumină, este numele femeii samarinence, care a murit la
26 februarie cu copiii ei, pe vremea împăratului Nero.
… Dreptul Lazăr, după învierea cea de a patra zi, ajunge episcop în
Cipru. Leon cel Înţelept îi aduce moaştele la Constantinopol la 17
octombrie.

25
… Ştefan înseamnă coroană.
… arhimandrit înseamnă păstor.
… episcopie înseamnă supraveghere.
… la Sfânta Spovedanie se dă canon din două motive: pentru iertarea
păcatelor care se fac între spovedanie şi Împărtăşanie şi pentru iertarea
păcatelor mărturisite.
… Veniamin, fiul lui Iacov şi al Rahilei, înseamnă “fiu al durerii”.
… părintele Teofil Pârâianu de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, zice
pelerinilor:” Pace pentru cei ce vin, Bucurie pentru cei ce rămân,
Binecuvântare pentru cei ce pleacă.”
… apostol înseamnă trimis.
… heruvim înseamnă revărsare de înţelepciune şi vărsare de multă
înţelegere.

61. De unde provin iniţialele?

I.N.R.I →
26
IIS.HS.NI.KA →
A.Ω. →
IHTIS →
IAHVE →
OON →

62. Scrie sensul replicilor culese din Biblie:

Ecce homo! →
Rabi! →
Efata →
Tavita kumi →
Eli, Eli, Lama sabahtani →

63. Specifică în dreptul faptelor de milostenie trupească M.T. şi M.S.


în dreptul faptelor de milostenie sufletească.

A sătura pe cel flămând


A ierta pe cei ce ne-au greşit
A mângâia pe cei întristaţi
A îngropa pe cel mort
A cerceta pe cel bolnav
A da de băut celui însetat
A ne ruga pentru aproapele
A cerceta pe cel din temniţă.

27
64. Continuă şirul!

Păcate împotriva Duhului Sfânt: necredinţa, ura împotriva lui


Dumnezeu, ----------------,----------------,---------------------
Păcate strigătoare la cer: uciderea, păcate ca în Sodoma şi Gomora,
oprirea plăţii lucrătorilor, --------------,-----------------,------------------

Păcate de moarte: mândria, desfrânarea, lăcomia,


-------------,------------,---------, ------------------,

65. Completează propoziţiile lacunare, folosind cuvintele din


paranteză:

Moaştele Sf. Ier. Calinic se află la Mănăstirea____________

Moaştele Sf.Cuv. Dimitrie Basarabov se află la __________

Moaştele Sf. Cuv. Parascheva se află la ________________

Moaştele Sf. Mc. Filofteia se află la Mănăstirea _________

(Patriarhie, Curtea de Argeş, Biserica Sf. Trei Ierarhi – Iaşi, Cernica)

66. Prezintă câteva însuşiri pentru

înger:

diavol:

67. Completează enunţurile, răspunzând la întrebări:

Preotul ------------(ce face?) pe credincioşi.


28
Creştinii ----------(ce fel de?) se roagă ------------(unde?)
------------(când?) este ziua Domnului.

Domnul i-a trimis -------------(pe cine?) să propovăduiască.


----------------(cine?) este Împărăteasa Cerurilor.

Oamenii -------------(ce fel?) vor ajunge -----------(unde?)

68. Recunoaşte personajele după informaţiile date!


a)
 Era foarte milostiv.
 A ajutat trei fete să se căsătorească.
 Este iubit de copii.

_____________________________

b)
 Este unul dintre apostoli.
 Şi-a rezemat capul pe pieptul Domnului.
 Este autorul unei evanghelii.
_____________________________

c)
 A fost doctor fără de arginţi.
 A omorât o viperă cu rugăciunea.
 La tăierea capului său a curs lapte.
_______________________________

d)
 Aparţine Vechiului Testament.
 A fost încercat cu necazuri mari.

29
 Lui îi aparţin cuvintele “Domnul a dat, Domnul a luat. Fie
numele Domnului binecuvântat!”.

_____________________________

e)
 A tradus o parte din Vechiul Testament.
 A avut îndoieli cu privire la Fecioara Maria.
 A fost pedepsit, trăind o mulţime de ani.
 Este autorul cuvintelor “Acum slobozeşte pe robul Tău!”.

f)
 A fost unul dintre cei 12 apostoli.
 Era iubitor de argint.
 Şi-a trădat Învăţătorul.
 S-a spânzurat.

_____________________________

69. Potriveşte cuvintele pentru a obţine propoziţii:

Lumânarea binecuvintează
Preotul se pocăieşte
Păcătosul se topeşte

Mielul zboară
Îngerul ispiteşte
Diavolul se jertfeşte

70. Transformă enunţurile afirmative în enunţuri negative:

 Este bine să îţi petreci timpul liber cu distracţiile.


30
 Dacă păcătuieşti, trebuie să deznădăjduieşti.

 Minciuna este un lucru bun.

 Trebuie să asculţi sfaturile prietenilor necredincioşi.

71. Albinuţa-Hărnicuţa nu ştie ce nume ar fi trebuit să fie scris pe cea


de-a treia petală a Florii virtuţilor teologice. Dă-i o mână de ajutor!

72. Cui aparţin cuvintele?

a. “M-am răstignit cu Iisus Hristos şi eu nu mai trăiesc, ci Hristos


trăieşte în mine”

b. “Fără de Mine nu puteţi face nimic!”

c. “Precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte
moartă este”.

d. “Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea


îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea!”

e. “Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?”


73. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu acelaşi sens. Transcrie
enunţurile nou formate.

31
Petru a dat pildă bună de credinţă.

Nu este posibil să te laşi biruit de patimi.

Diavolii sunt zdrobiţi de puterea Crucii.

Sf. Apostoli au cutreierat întreaga lume.

Răsplata drepţilor va fi veşnică.

74. Eşti profesor de religie. În clasă ai un copil penticostal. Arată-i


greşelile acestei erezii. Încearcă să-i cucereşti sufletul printr-un scurt
cuvânt de învăţătură.

76. Găseşte propoziţia ascunsă în cercuri!


Construieşte din:
- Literele primului cerc: numele unei instituţii:
- Intersecţia cercurilor: verb care arată existenţa:
- Literele celui de al doilea cerc: o însuşire a instituţiei:
Obs! O literă se poate repeta!
Litera „t” poate fi „ţ”, „s” poate fi „ş” etc.

77. Completează cu minuni sau pilde date de Mântuitorul nostru,


Iisus Hristos!

32
MINUNI

MINU
NIMIN
UNI
Învier
ea lui
Lazăr

Vameşul şi
fariseul

fariseul

PILDE

78. Care este Casa Virtuţilor? Dar a Patimilor?


Combină literele ca să găseşti proprietarul! Colorează cu roşu
Casa Virtuţilor şi cu negru pe cea a patimilor!

33
79. Transformă următoarele propoziţii simple în propoziţii
dezvoltate, după model.

Exemplu: Preotul citeşte.


Preotul evlavios citeşte din Sfânta Evanghelie.

 Credincioşii se închină.

 Omul se spovedeşte.

 Îngerul zboară.

 Dascălul cântă.

 Copiii merg.

80. a. Scrie numele lucrurilor din imagine:

34
b. Ce litere lipsesc din cuvintele:

rit--l h--m --nă--re

pr--nic t--par -ghe--m-

-ra---
- mar--- ----lov

35
81. Povesteşte după imagini:
36
82. Colorează cu roşu cerculeţul din dreptul obiceiurilor bune şi cu
negru pe cele ce desemnează obiceiuri rele.

ciocnirea ouălor aprinderea de


lumânări la cimitir

ieşirea din casă cu săritul peste foc de


piciorul drept Lăsatul secului

pomenirea morţilor luarea în deşert a


numelui Domnului

nespălarea hainelor în consumarea măcinicilor


zi de luni în ziua de 9 martie

83. Completează rebusul:

37
1. Aşa să fie! 5. Umilinţă sau ….

2. Miracol sau …. 6. Credinţă,nădejde, dragoste


într-un cuvânt

3. Tată al multor neamuri 7. Perdea de la Catapeteasmă

4. Împărăteasă, Doamnă 8. Instrumentul Regelui David (în


traducere)

AB – Cea mai importantă sărbătoare a creştinilor (art.)

84. Localizează pe hartă următoarele oraşe:

Bethleem, Ierusalim, Nain

38
85. Este duminică dimineaţa. Nicuşor nu ştie ce drum să urmeze.
Îngerul îi arată calea ce duce la Biserică, în timp ce diavolul îi
indică drumul spre terenul de fotbal.
Ajută-l să găsească drumul bun!

86. Completează dialogul!


Profesorul de religie îl ascultă pe Georgică:

- Spune-mi, care sunt cele nouă cete îngereşti?


- Scaune,……………………………………………………..
………………………………………………………………..
- Bravo! Acum enumeră-i pe cei doisprezece Apostoli!
- Sf. Ap. Petru, Sf.Ap. Andrei,…………………………....
………………………………………………………………
- Foarte bine! Poţi să-i numeşti pe cei patru evanghelişti?
- Da. Ei sunt: ……………………………………………………...
- Care sunt cele şapte Sfinte Taine?
- Cele şapte Sfinte Taine sunt: Botezul, ….…………………
…………………………………………………………………
- Lecţia trecută am învăţat cele zece porunci. Ţi le aminteşti?
- Da, domnule profesor.Ele sunt:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
39
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
5. …………………………………………………………
6. …………………………………………………………
7. …………………………………………………………
8. …………………………………………………………
9. …………………………………………………………
10. ………………………………………………………

- Exact. Iată şi o ultimă întrebare. Care sunt cele patru posturi?


- Acestea sunt:………………………………………………..
…………………………………………………………………
- Ai răspuns corect la toate întrebările mele. Ai nota 10. Dumnezeu
să-ţi ajute să pui în practică tot ce ai învăţat!

87. Ana şi Maria vizionează caseta cu Viaţa Sf. Filofteia. Când filmul
ajunge în punctul culminant, urmărirea fetei de către tatăl său, se
întrerupe curentul.
Maria începe să plângă. Ana o linişteşte, povestindu-i ea
însăşi sfârşitul..
Interpretează tu însuţi rolul de povestitor!

88. Scrie ce semnificaţie au următoarele obiceiuri, conform Sfintei


Tradiţii.

40
 Vopsirea ouălor roşii de Paşte

 Vizitarea părinţilor şi a naşilor de Lăsatul secului

 Ducerea ramurilor de salcie la biserică de Florii

 Aducerea la biserică a frunzelor de nuc de Rusalii

 Sacrificarea mielului de Paşte

 Aprinderea florilor primite în Vinerea Patimilor

 Ocolirea bisericii în Vinerea Patimilor

89. Caută intrusul!

chivot potir epitrahil cruce


ceaslov sfetnic pristolnic lumânare

90. Prezintă două meniuri pentru două zile de post:

Miercuri Vineri

Micul dejun

Gustare

Dejun

Gustare

Cină
91. Transformă vorbirea indirectă în dialog:

41
Bunica îl sfătuieşte pe Gabriel să nu mai râdă de colegul
său îmbrăcat în haine zdrenţuite. Nepotul ascultă şi îi dă
dreptate bunicii. Împreună pun la cale o surpriză pentru băiatul
sărac. Acesta le mulţumeşte pentru darul primit.

92. Imaginează-ţi o convorbire telefonică purtată cu un prieten pe care


l-ai jignit şi căruia îi ceri iertare.

93. Găseşte şi alte două nume de :

42
Sf. Mucenici: - Sf. Ştefan

Sf. Cuvioşi: - Sf. Antonie cel Mare


-

Sf. Ierarhi: - Sf. Vasile


-
-

Sf. Cuvioase: - Sf. Maria Egipteanca


-
-

Sf. Muceniţe: - Sf. Ecaterina


-
-

Sf. Prooroci: - Sf. Ioan Botezătorul


-
-

94. Caută în Noul Testament versetele enumerate, apoi transcrie-le!

a. Matei 26, 41

b. Marcu 16, 16

c. Luca 6,36

d. Ioan 1, 14

e. I Tesaloniceni 5,17

f. I Corinteni 13,2
95. Ce sentimente încerci faţă de ?

43
Dumnezeu Părinţi Copiii Bătrânii Păcătoşi
handicapaţi bolnavi

96. Fii generos şi dă câte un sfat următorilor copii pentru a-şi schimba
viaţa în bine!

 Unui copil care minte:

 Unui copil neascultător:

 Unui copil leneş:

 Unui copil invidios:

 Unui copil care râde de alţii:

 Unui copil care nu e credincios:

97. Integrează în enunţuri proprii interogative expresiile:

“bun ca pâinea caldă”; “om cu scaun la cap”

“dulce ca mierea”; “creştin de duminică”

98. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă...

44
a. oamenii s-ar iubi şi s-ar ierta unii pe alţii?
b. copiii ar fi mai ascultători de părinţi şi mai credincioşi?
c. n-ar mai răbda Dumnezeu păcatele lumii?
d. creştinii vor fi obligaţi să se lepede de Dumnezeu?

99. Notează în tabel asemănările şi deosebirile dintre:

Elemente de comparat Asemănări Deosebiri


1. Cain şi Abel

2. Ortodoxie – catolicism

3. Oameni şi animale

100. Reflectează asupra următoarelor aforisme!

“Limba celor înţelepţi picură ştiinţă, iar gura celor nebuni


revarsă prostie” (Pildele lui Solomon, 15,2)
45
“De-ar fi o mie de sfaturi şi un ajutor, lumea ar fi plină de
fericiţi!” (N. Iorga)

“Cu cât te dăruieşti mai mult, cu atât te îmbogăţeşti mai


mult şi mai fericit este a da, decât a primi! Iată legea vieţii adevărate”.
(Prof. N. Chitescu)

“Unii trăiesc fără nici un ideal: trec prin lume ca nişte fire
de paie pe un râu. Nu merg ei, ci curentul îi duce!”. (Seneca)

“Adu-ţi aminte că vei muri şi nu vei mai păcătui!” (Sf.


Antonie cel Mare)

46
Pustnicul şi ucenicul

Filipok s-a hotărât să asculte întru totul de părintele Andrei, ca să


devină un tânăr cu o viaţa plăcută lui Dumnezeu. Însă face ce face şi
mereu îl supără pe părintele. Norocul lui că acesta este blând şi răbdător
cu greşelile ucenicului, explicându-i ce trebuie să facă şi cum să se poarte
ca să ajungă un bun creştin.
Dar să lăsăm vorba şi să pătrundem în chilia lor.
Într-o dimineaţă…

SCENA I

- Filipok, fiule, hai să facem rugăciunea!


- Sărut mâna, părinte! ( cască ) Mai lăsaţi-mă să dorm numai un
minut şi-apoi vin!
( Stareţul se roagă.)
- Doamne, dă ucenicului meu putere să biruie lenea şi să Ţi se
închine cu duh treaz şi cuviincios!
- Părinte, mi-e foame! Când mâncăm?
- Masa după rugăciune!
- Eu vreau mai întâi să mâncăm! Doar o cană cu lapte…
( rugător)
- Filipok, astăzi este sfânta vineri şi toţi creştinii trebuie să
postească. Uite, eu am terminat rugăciunea. Până te speli şi te
închini, pregătesc ceaiul.
( Se aşază la masă.)
- Fiule, rugăciunea este convorbirea noastră cu Dumnezeu. Prin ea
Îl slăvim, Îi mulţumim şi îi cerem cele de folos sufletului nostru.
Trebuie să înveţi să te rogi! Ce spui cu mintea trebuie să simţi şi
cu inima! Înţelegi ce-ţi spun?
- Da! Da! Ştiu tot! Eu sunt deştept şi prind repede tot
ce-mi spui!
- Filipok, nu e bine să te mândreşti cu deşteptăciunea ta! Toate
darurile omului sunt de la Dumnezeu! A te lăuda
este iarăşi un păcat. Învaţă să fii smerit!
- Abracadabra! Mă prefac într-un copil smerit!
- Nu aşa te poţi schimba! Ca să fii smerit, trebuie să ştii că
Dumnezeu este Creatorul, iar tu eşti robul Lui. Trebuie să-ţi
recunoşti greşelile, să ceri iertare, să te îndrepţi, să-i consideri pe
toţi mai buni decât tine. Ţine minte asta! Acum, că am mâncat, te
47
rog mergi în pădure şi adu un braţ de lemne ca să aprindem focul
şi să pregătim prescura pentru mâine. Mergi cu pace şi să te
întorci repede!
- Am plecat! La reve…! Aoleu, m-am încurcat! Sărut mâna!

SCENA II

( În pădure)

- Ce răcoare e-n pădure! Ce-ar fi să mă odihnesc şi eu puţin la


umbra copacului? Timp am destul să fac şi treabă! Ce somn îmi
este! ( adoarme )
- Cra! Cra! Acolo sus
Ucenicul doarme dus!
- Cirip[- cip! Cum ai spus
E un leneş de nespus!
- Pu, pu, pu! Pustnicul
Şi-aşteaptă ucenicul!
- Chiau, chiau! Scoală, hai!
Vrei să-ţi dăm un evantai?
F: Uş! Uş! Păsări răutăciaose! Nu se poate odihni omul de
voi!
Păsările ( în cor ): Ascultă-ţi părintele,
Nu-i uita cuvintele!
F: Vai, ce mure! Ia veniţi la mine, drăguţelor! Ce gustoase sunt!
( cântă şi mănâncă)Stai să-mi păstrez câteva să-mi completez
cina! Părintelui nu-i dau, le mănânc singur pe toate!
U: Pleacă de-aici, mor, mor!
Ucenic neascultător!
F: Văleu! Văleu! Văleleu! ( fuge ) Bine c-am scăpat teafăr! E cam târziu!
Trebuie să merg acasă. Dar, stai! Ce m-a rugat părintele să adun?
Ciuperci? Floricele? Zmeură? Ierburi pentru ciorbă? A, da, lemne!
Mulţumesc, copii, că mi-aţi amintit! Mai ziceam că sunt deştept! Acum,
hai la treabă, Filipok!

SCENA III

(Părintele îngrijorat)

48
- Ce-o fi cu ucenicul meu? A plecat de mai bine de patru ceasuri.
Să i se fi întâmplat ceva pe drum? Să se fi rătăcit? Imposibil! Nu
mai am răbdare. Să-l strig. FI-LI-POK!
Păsările: Pok! Pok! Pok!
Părintele: Filipok! Nu răspunde…
Păsările; Pok! Pok! Pok! Părinte, Pok!
Să îi dai lui Filipok!
Părintele: Ce spuneţi voi, dragele mele? Filipok e un tânăr
minunat, doar că mai greşeşte el uneori. Zburaţi repede şi
căutaţi-l! Moş Martin, nu l-ai văzut pe ucenicul meu?
Ursul: Mor! Mor! Sus la zmeuriş
Mănâncă-n tufiş!
Părintele: Filipok!
Păsările: Pok! Pok!
F: Sunt aici, părinte!
Părintele: Ce s-a întâmplat, dragule? M-ai speriat!
F: N-am găsit… lemne!
Părintele: Filipok, nu minţi! Adevărul mai presus de orice!
Dumnezeu spune:” Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!”
Diavolul însă este tatăl minciunii. Dă-mi mie să ţin
lemnele, tu eşti obosit! Hai să mergem acasă! Ţi-am
pregătit o surpriză!
F: Ce? Ce?
Părintele: Vei vedea.

SCENA IV

- Doamne, Îţi mulţumim că am ajuns cu bine acasă! Aşază-te,


fiule! Iată surpriza ta!
F:Mure?
Părintele: Le-am cules tocmai de pe deal, special pentru tine!
F: Părinte, iartă-mă! Nu merit darul tău! Am greşit! Nu te-am
ascultat.Am lenevit la umbra copacului, am mâncat mure pe ascuns
de tine, te-am minţit! Iartă-mă!
Părintele: Te iert, dragule! Încearcă să te schimbi! Te voi ajuta şi eu!
Ascultă sfaturile bune ce ţi se dau dacă vrei să fii ucenicul ales al
Domnului.
F: Îţi mulţumesc, părinte! Roagă-te pentru mine!
49
De atunci, Filipok a devenit cel mai cuminte, ascultător şi harnic
ucenic.

101. Dacă îţi place fapta vreunui copil, desenează-l pe Oachi vesel ☺. Dacă
însă ceva nu-ţi place, arată-ţi dezacordul desenându-l trist☻.

Costin se laudă cu inteligenţa lui.


Florina ajută o bătrână să traverseze strada.
50
Gabi posteşte miercurea şi vinerea.
Andreea întârzie mereu la slujbă.
Georgiana uită să se închine după ce mănâncă.
Nicolae ia în fiecare dimineaţă anafură şi agheasmă.

102. Care este patronul fiecăruia dintre următorii copii?

Georgeta –
Ionica–
Anişoara –
Petruţa –
Marian –
Nicu –
Vasilică -

103. Găseşte câte un cuvânt religios care să înceapă cu fiecare literă din
cuvântul „ altar ”.

a a
l r
t

104. Încercuieşte varianta corectă!

Psaltirea cuprinde: a) 150


b) 151 de psalmi canonici.
c) 152

Un acatist are: a) 12 icoase


b) 13 icoase
c) 14 icoase

Un canon de rugăciune are: a) 8


b) 9 cântări
c)10

Glasurile bisericeşti sunt: a) 6


b) 9
c) 8

Sfinţii Evanghelişti sunt: a) 3


b) 4
c) 2
51
Cete îngereşti sunt: a) 9
b) 8
c) 7

Vămile văzduhului sunt : a) 40


b) 24
c) 30

105. Cum este situat fiecare copil pe scara virtuţilor?


Trei băieţi întâlnesc un cerşetor.

Marin îl ajută cu indiferenţă.


Mihai îl ajută şi îi strânge mâna cu dragoste.
Mircea nu îi dă nimic,ba îl şi ocăreşte.

106. Taie cuvintele nepotrivite:

Bătrânul Noe a intrat pe/în corabie.


Candela stă la/pe masă.
Iov a suferit în/cu răbdare.

107. Care meri se vor usca? Colorează-i cu negru!

108. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

ceaslov – tropar -
metanie – vecernie -
mir – cuvios -
virtuţi – mănăstire –

52
109. Însemnează cu DA ceea ce este bine să facem în Biserică şi cu NU ceea
ce nu trebuie să facem.

- să râdem - să analizăm hainele altora


- să vorbim - să privim icoanele
- să ne rugăm - să distragem atenţia celorlalţi la
- să cântăm rugăciune
- să ne închinăm

110. Diavolii piraţi vor să prade cele trei vapoare din larg. Crezi că vor
reuşi să jefuiască vreunul?
Desenează şi colorează steaguri cu cruci numai pe vapoarele biruitoare în
lupta cu piraţii.

111. Albinuţa Maia şi-a umplut cămara cu bunătăţi. Viespea Viorea a prins
de veste şi a înlocuit unul dintre borcane cu altul adus de ea.
Care este borcanul Viespii? Scrie pe etichetă BUN sau RĂU pentru a o ajuta
pe Maia să-l descopere uşor!

112.Care clopot e defect? Repară-l scriind un leac pe el!

53
113.Colorează cu roşu cheile cu care poţi deschide uşa Raiului şi cu negru pe
cele ce deschid uşa Iadului.

114. Costin are 10 lumânări albe, 2 galbene şi 8 roşii. Viorel are 9 lumânări
albe, 6 galbene şi 5 roşii.
Care dintre cei doi băieţi are mai multe lumânări?

115. Ce cuvânt lipseşte din fiecare propoziţie?


„ Inimă________________ zideşte întru mine, Dumnezeule!”
„Fericiţi cei _______________ că aceia se vor milui!”
„Acum slobozeşte pe _____________Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău!”
„Credinţa fără _______________ este moartă!”

(fapte, milostivi, robul, curată)

116. Ionel a citit din cartea cu Vieţile Sfinţilor în prima zi 13 pagini, a doua
zi cu 4 pagini mai mult decât în prima zi, iar în a treia zi, restul de 20 de pagini.

54
Câte pagini a avut cartea?

117. Alexandru a dat lucrare la religie. Intră în rolul învăţătorului,


corectează eventualele greşeli şi stabileşte ce calificativ merită!

Lucrare de control

Primul om s-a numit Noe.


Slujba de seară se numeşte Utrenie.
Există două feluri de agheasmă: mică şi mare.
Sfântul Pavel a murit răstignit cu capul în jos.
Pe 25 martie sărbătorim Buna Vestire.
Sfântul Dimitrie a ucis un balaur.
Moaştele Sfintei Filofteia se găsesc la Mănăstirea Cernica.

118.Transformă după model:

Bunătate – bun – om bun


Minciună -
Lăudăroşenie –
Sinceritate –
Smerenie –

119. Hai să cernem toate proviziile pe care le-a strâns greieraşul pentru zile
grele. Ce rămâne în ciur? Numai ce e bun! Restul taie cu o linie!

a. lauda că este cel mai bun cântăreţ


b. lenea
c. minciuna că n-a avut timp să lucreze
d. condamnarea furnicii că e zgârcită
e. hotărârea de a se face mai harnic anul viitor.

120. Ce sărbătoare a Domnului cunoşti în lunile date? Foloseşte


calendarul!
55
Făurar–

Undrea –

Gerar –

Gustar –

56
Soldăţelul lăudăros

Personaje

Soldăţelul: S
3 copii: C
Pasărea Lăudăroasă: P. L.
Pasărea Mincinoasă: P.M.
Pasărea Bună: P. B.
Povestitor: P

Roky este un soldăţel lăudăros. Strânge adesea copii în


jurul său ca să le povestească isprăvile lui.
De multe ori însă, se face de râsul lumii şi, cu toate
acestea, nu se poate corecta de obiceiul cel urât.
S: Dragii mei, nici nu ştiu cu ce anume să încep. Am atâtea să
vă povestesc… Multe mi-au văzut ochii şi mi-au auzit
urechile! Nu vă puteţi închipui prin ce grozăvii am trecut. De
pildă, odată, în timp ce traversam o pădure, mi-a ieşit în cale
– cine credeţi?
Muma-Pădurii în persoană.
C: Aaa!
S: Ce vă miraţi aşa? Eu nu mi-am pierdut cumpătul şi, fără frică,
i-am înfipt sabia aceasta drept în inimă. Cotoroanţa n-a
murit, a răcnit din răsputeri şi s-a repezit la mine. M-a prins
în ghearel ei şi m-a aruncat într-o baltă plină de noroi. Apoi,
a luat-o la sănătoasa cu sabie cu tot.
C: Parcă spuneai că sabia aceasta este...
S: Lasă asta! Să vă spun mai departe.Stăteam în noroi şi mă
gândeam ce să fac. Deodată mi-a venit o idee. Cum aveam
părul lung, m-am apucat binişor de el şi m-am tras afară din
baltă.

C: Imposibil! Aşa ceva n-am mai auzit.

S: A, nu mă credeţi? Staţi aşa să vă povestesc şi alta. Aţi auzit


de zimbrul cu stea în frunte?
57
C: Cine n-a auzit de el?
S: Ei, bine! Într-o noapte neagră, atât de întunecată încât nu
vedeai la un pas, în timp ce păzeam castelul ,am auzit un
răget de fiară.
C: Să nu spui că era Zimbrul Stelat…
S: Chiar el! Avea ochii mari cât roata carului şi verzi ca frunza
proaspătă, botul avea fălci imense, picioarele erau lungi cât
stâlpii de telegraf, iar pielea era de un gri strălucitor.
C: De unde ştii?
S: Am văzut cu ochii mei.
C: Parcă spuneai că era noapte şi întuneric beznă. Cum ai reuşit
să vezi culoarea ochilor lui?
S: Va să zică mă credeţi mincinos. Cum? Simplu. Am aprins un
băţ de chibrit şi am privit în flacăra lui. Lighioana, când a
văzut foc, a luat-o la sănătoasa speriată.
C: Hai să mergem! Soldăţelul acesta ne duce de nas. Pierdem
vremea degeaba.
S: Staţi, staţi, nu plecaţi! Să vă arăt armele mele de luptă.
Aceasta este o furcă cu care îi agăţ pe hoţii de la castel.
C: Bine, dar aceasta este o simplă furculiţă.
S: Furcă, furculiţă, cam acelaşi lucru. Este un instrument foarte
util. Ia priviţi! Aceasta este baioneta. Cu ea am înţepat
fiarele sălbatice care dădeau năvală pe ogoarele împăratului.
C: Cu un ac? Asta numeşti tu baionetă?
S: Dar ce, trebuie să fie mai mare? Aţi văzut şi voi ce ac mic are
albina, dar când te înţeapă, urli de durere.
C: Asta, drept ai spus. Ce altceva ne mai arăţi?
S: Acesta este tunul meu. Suflu prin el boabe de orez care
aterizează în capul duşmanilor. Câte cucuie nu le-am făcut cu
boabele mele! Şi acum sunt mulţi care se vaită de dureri de
cap.
C: (Tuşesc) N-ar fi timpul să plecăm?
S: Dar, staţi! Unde vă grăbiţi aşa? Dacă v-aţi plictisit, haideţi să
vă arăt câteva scheme de luptă.
C: Adevărat?
S: Da. Uite, vino tu. Aşa, şezi! (îi trage scaunul, copilul cade).
Aşa se culcă la pământ duşmanul. Acum, toţi copiii - mâinile
sus-jos,sus-jos, sus-jos – facem antrenament să ştim cum să
luptăm.
Hai, sus-jos!
58
C: Ne dor mâinile. Altceva nu ne mai arăţi?
S: Da’ voi vreţi să învăţaţi totul deodată? În fine, hai să vă mai
arăt o schemă utilă. Mâna dreaptă sus,jos. Stânga sus,jos.
Dreapta sus, jos. Stânga sus, jos.
C: Ajunge pentru astăzi!
S: Ce repede aţi obosit! Eu nu obosesc niciodată! Fac mii de
exerciţii pe zi... Să vă arăt numai cum ştiu să sar!
C: (copiii îl părăsesc) Să-l lăsăm pe lăudărosul acesta de
soldăţel.
S: Sus! Sus! Sus! Aţi văzut? Dar unde sunteţi? De ce aţi plecat?
C: La revedere! Nu vrem să mai ascultăm lăudăroşeniile şi
minciunile tale. Îndreaptă-te cât mai repede, altfel vei deveni
soldatul Pinocchio!
S: Copii! Cum să înţeleagă ei un suflet de viteaz? Îşi vor da
seama când vor fi mai mari ce mare onoare au avut să stea de
vorbă un erou. Asta e! Cred că e cazul să mă odihnesc puţin.
M-au obosit neastâmpăraţii aceia de copii. (Adoarme)
Pasărea Lăudăroasă îl ciuguleşte.
P.L. Scoală-te! Hai să mergem!
S: Cine eşti tu? Lasă-mă imediat în pace. Altfel....
P.L. Îţi repet: hai să mergem! Sunt Pasărea Lăudăroasă şi am
venit să te duc în Ţara de foc unde merg toţi supuşii mei
lăudăroşi.Acolo ard până rămâne numai cenuşa din ei. Cu
cenuşa aceasta îmi căptuşesc eu cuibul.
S: Vai! Nu vreau să merg cu tine! De ce m-ai ales tocmai pe
mine?
P.L.: De ce? Pentru că eşti unul dintre cei mai lăudăroşi
soldăţei.Din orice lucru neînsemnat faci o laudă. Acum, că
ai aflat, să mergem, să nu mai pierdem timpul.
P.M. Stai, surato! Nu cu tine va merge, ci cu mine. El nu este
mai mult lăudăros decât mincinos. Vreau să-l duc cu mine
în Ţara de Gheaţă pentru că minte de îngheaţă apele.
Acolo va deveni un gheţar pe care îl voi ciocăni ziua şi
noaptea ca să-mi răcoresc ciocul.

P.L.: Taci, Pasăre Mincinoasă! Eu am venit aici înaintea ta. E al


meu!
P.M.: Ba al meu! (îl trag de mâini, soldăţelul plânge)
P.B.: Opriţi-vă! Soldăţelul a minţit şi s-a lăudat, dar a făcut şi
fapte bune: a îngrijit-o pe mama lui bolnavă, a dat
59
milostenie cerşetorilor, nu s-a culcat niciodată fără
rugăciune.
P.M.: Minciună! E al meu!
P.L.: Laudă! Ba al meu (se iau la jumulit cele două păsări rele).
S: Ce să fac? Doamne, ajută-mă! Nu voi mai minţi, nu mă voi
mai lăuda! De azi înainte voi fi sincer şi modest, numai ajută
-mă! Pasăre Bună, dă-mi un sfat!
P.B.: Bine, aşa să fie.
Pasărea Mincinoasă se apropie şi îl trage de o mână pe
soldăţel, Pasărea Lăudăroasă de cealaltă mână.
S: (îngrozit) Ajutor, pasăre bună!
P. B.: Prinde în mână crucea care o porţi la gât, închină-te ei şi
sărut-o cu credinţă! Păsările rele îşi vor pierde puterea!
(Soldăţelul face întocmai)
P.L.: Uş! Uş! Ce străluceşte! Mă orbeşte! Zbor pănă nu mi se
pârjolesc penele. Voi veni altă dată, soldăţelule lăudăros,
şi atunci nu-mi vei mai scăpa!
P.M.: Aoleu! Simt că ciocul îmi ia foc! Clonţ-clonţ! Mi se
topeşte limba! Nu voi mai putea ciripi! Să-mi iau zborul
până nu e prea târziu! Pe curând, soldăţelule mincinos!
S: Am scăpat! Doamne, Îţi mulţumesc! Şi ţie, Pasăre Bună, îţi
sunt recunoscător! (Sărută cu drag sfânta cruce). Mare bine
c-am avut sfânta cruce la gât. Ce mă făceam? Aveam atâtea
arme: tun, furcă, baionetă şi niciuna nu-mi folosea. Sfânta
Cruce m-a salvat.
P.B.: Să nu-ţi uiţi promisiunea, Soldăţelule! De azi înainte să fii
sincer şi modest. Acum zbor să-i ajut şi pe alţii.
S: Îţi mulţumesc de mii de ori! Zbor uşor, buna mea pasăre!

De atunci, soldăţelul nostru a devenit cel mai respectat soldăţel din


împărăţie, recunoscut pentru cinstea şi sinceritatea sa.

121. Grădinarul Tomy este foarte supărat. În grădina lui au apărut multe buruieni.
Vrea să le înlocuiască tocmai cu florile opuse. El ştie ce flori trebuie să planteze. Tu
ştii?

60
122. Fiecare din cei doi călători duce în spate câte un sac. Ce conţine fiecare
vei afla ordonând literele!

123. Înlocuieşte expresiile subliniate cu un cuvânt cu acelaşi sens.


Transcrie noile propoziţii!

Sfântul Nicolae are sufletul ca pâinea caldă.


-----------------------------------------------------

Omul mândru are inimă de piatră.


-----------------------------------------
La vederea Sfintei Cruci, diavolii au luat-o la sănătoasa.
-------------------------------------------------------------------
Arie a fost un om lipsit de credinţă.
------------------------------------------
Lăudărosul merge cu nasul pe sus.
-----------------------------------------
George este strâns la pungă.
--------------------------------

124. În peştera călugărului Ioan au fost afişate, cu mulţi ani în urmă, patru
din cele 10 porunci. Acestea s-au şters cu timpul din cauza ploilor.
Vrei să le refaci tu?

61
„ Eu sunt Domnul ..................tău; să nu ai alţi ................afară de Mine.”
„ Să nu iei .................Domnului ....................tău în deşert.”
„ Cinsteşte pe ................................................................................., ca bine să-ţi fie
ţie şi mulţi ..........să trăieşti pe pământ.”
„ Adu-ţi aminte de .....................................................şi o cinsteşte.”

125. Însemnează cu A propoziţiile adevărate şi cu F pe cele false!

Sf. Ilie a fost un mare prooroc. xx


Sfânta Filofteia a îmbrăcat o fetiţă săracă. xx
De Crăciun sărbătorim Învierea Domnului. xx
Îngerul cu un crin în mână se numeşte Mihail. xx

126. Furnicuţa Drăguţa a împărţit furnicuţelor bolnave 14 boabe de grâu.


Vecina ei, furnicuţa Hărnicuţa, a împărţit 20 de boabe.
Cine a împărţit mai multe şi cu cât?

127. Desenează o cruciuliţă numai în dreptul icoanelor în care apare Sfânta


Cruce:

Botezul Domnului Înălţarea Sfintei Cruci


Învierea Domnului Întâmpinarea Domnului
Răstignirea Domnului Naşterea Domnului
Buna Vestire Schimbarea la Faţă

128. Explică, în câteva cuvinte, semnificaţia sărbătorilor:

Schimbarea la Faţă –

62
Întâmpinarea Domnului –

129. Ce personaj biblic se ascunde în spatele rugăminţilor?

- „Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti!” (l_____________)


- „Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit!”
(s______________)
- „Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.” (doi o___________)
- „Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon!”
(femeia c_____________)
- „Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!” (v___________)
- „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în Împărăţia Ta!” (t___________).

130. Dacă vei şti să alegi din fiecare propoziţie cuvântul potrivit, vei
descoperi un proverb înţelept! (4 cuvinte). Transcrie acest proverb!

Vorba ta mi-a rănit sufletul.


Ce dulce este coliva!
Am vorbit mult despre virtutea dragostei.
Ce bucurie ne aduce Sfânta Împărtăşanie!

131. Creează şi apoi scrie versul al doilea în spirit duhovnicesc:

a) Doamne, Dumnezeul meu,


_________________

b) Prea Sfântă Maică Născătoare,


_________________

c) În biserică cântăm
_________________________.

132. Alcătuieşte o compunere respectând următorul plan de idei:

Prezentarea situaţiei lui Mircea


Rugăciunea băiatului
Hotărârea prietenilor de a-l ajuta
Surpriza
63
Mulţumirea (bucuria ) tuturor

133. Scrie programul de rugăciune al Părintelui Porfirie, indicând şi ora!

Rugăciunea Ora

64

134. Descoperă intrusul şi încercuieşte-l!

a. a mirui, a spovedi, a se ruga, a împărtăşi, a se certa;


b. evlavios, credincios, mândru, milostiv, iertător;
c. parastas, colivă, veselie, doliu, pomelnic;
d. chilie, trapeză, arhondaric, pangar, bolniţă, seismologie;

135. Localizează pe harta României oraşele în care se află următoarele


moaşte de sfinţi:

Sf. Dimitrie Basarabov


Sf. Cuv. Parascheva
Sf. Tatiana
Sf. Mc.Filofteea

136. Ce nume de animal domestic este alcătuit numai din vocale (a, e, i, o, u,
ă, î , â)? Ce semnifică el? Încearcă să-l desenezi!

137. Scrie trăsăturile fizice şi morale ale Sf. Nicolae. Însemnează trăsăturile
fizice cu F şi cele morale cu M:

- -

- -

65
- -

138. Colorează în careu denumirea obiectelor bisericeşti desenate!

I C O A N A I
N S M O V N R
G B I B L I E
E C R U C E L
R P O T I R F

139. Este noapte. Lucrurile din camera lui Gheorghiţă vorbesc între ele.
- Nici nu mai ştiu de când nu am mai fost şi eu aprinsă, spuse cu tristeţe
candela.
- Vai, vai! Ce praf s-a aşezat pe mine! Suspină cărticica de rugăciuni.
- Cine mă ridică şi pe mine de sub masă? Zac aici de trei săptămâni, rosti şi
lumânarea.
- Amar mie, plânge şi icoana. Un fir de păianjen mă acoperă.
- Voi, suratelor, nu plângeţi! Eu, spuse cutia cu medicamente, sunt aşteptată
de o săptămână de bunicuţa bolnavă a lui Gheorghiţă.
- Ce ne facem? Ce ne facem? Rostesc toate în cor.

Ce trebuie să facă Gheorghiţă ca să alunge jalea din camera lui? Învaţă-l tu!

66
140. Oglinda ascunde misterul Cheii Raiului. Citeşte şi află! Transcrie
mesajul!

------------------------------------------------------------------------------------

67
141. Prin ce s-a remarcat fiecare dintre personajele?

Samarineanul –
Iov-
Avraam –
Lot –
Maria Magdalena –

68
Femeia cananeancă –
Sf. Nicolae –
Sf. Gheorghe –

142. Realizaţi corespondenţe de echivalare!

Sf. Ap. Petru Apostolul neamurilor


Sf. Ap. Pavel Fiul Tunetului
Sf. Ap. Ioan Simon
Sf. Ap. Toma Geamănul
Sf. Ap.Iacov Fratele Domnului
Sf. Ap. Andrei Cel întâi chemat

143. Indică locul natal al următoarelor personaje:

Sf. Vasile cel Mare –


Sf.Grigorie Teologul –
Sf. Ilie –
Sf. Cuv. Parascheva-

144. Numerotează literele următoare cu numere de la 1 la 10 în ordine


descrescătoare. Încercuieşte numai literele corespunzătoare numerelor impare..
Ce cuvânt ai obţinut? Scrie o scurtă rugăciune adresată ei!

AC BROU IC FE

145. Ce nume poartă ?

perdeluţa de la Sf. Altar –


suportul pe care se aşază Sf. Evanghelie –
suportul în care se pune lumânarea –
locul unde se vând lumânări –
peretele cu icoane ce desparte Altarul de restul Bisericii –
suportul ce ţine cărţile dascălului –
69
146. Care este sensul original, dar cel degradat (peiorativ) al cuvintelor:

mironosiţă –

fariseu –

pocăit –

147. Cu ce obiect apar în mână adesea în icoane sfinţii?

Sf. Stelian –
Sf. Arh. Gavriil –
Sf. Arh. Mihail -
Sf. Gheorghe –
Sf. Ioan Gură de Aur –

148. Ce relaţie socială, familială există între următoarele personaje:

Bătrânul Iosif era ____________ Sfintei Fecioare Maria.


Sfântul Grigorie Teologul era ___________ Sf. Vasile cel Mare.
Marta era ____________ cu Maria.
Sfântul Pavel cel Simplu (Prost) era__________ Sfântul Antonie cel Mare.
Lot era ____________ lui Avraam.
Monica era ____________Fericitului Augustin.
Sf. Elisabeta era __________Sfintei Fecioare Maria.
Ioachim şi Ana erau __________ Maicii Domnului.
Sf. Ioan Botezătorul era____________Preotului Zaharia.

149. Ana şi Irina vor să urce Scara Postului Mare, care are 40 de trepte.
URCĂ
Pentru o rugăciune –2 trepte
Pentru 5 metanii – o treaptă
Pentru o faptă de milostenie – 4 trepte
Pentru participarea la slujbă – 8 trepte
Pentru post – 5 trepte

COBOARĂ
Pentru o faptă rea – 4 trepte
Neparticiparea la slujbă – 8 trepte
Nepăzirea postului – 5 trepte

ANA
URCĂ
70
A citit 40 de rugăciuni ~
A făcut 20 de metanii~
A săvârşit 10 fapte bune ~
COBOARĂ
A lipsit de la biserică de trei ori~
Nu a ţinut post în 4 zile~
A făcut 10 fapte rele~

IRINA
URCĂ
A citit 25 de rugăciuni~
A făcut 10 metanii~
A mers la biserică de 2 ori~
COBOARĂ
A făcut 4 fapte rele~
A lipsit o dată de la biserică~
Nu a postit o zi~

Care dintre cele două fete a reuşit să urce toate treptele? Ce diferenţă de
trepte este între ele?

150. Subliniază cuvintele scrise greşit. Scrie în paranteză forma corectă a acestora.

Copiii participă cu bucurie la Sfânta Leturghie ( )


Preotul aşază epitrahilul pe capetele credincioşilor ( )
Dimineaţa luăm anaforă şi agheazmă ( )
Sf. Antonie a fost monarh. ( )
La marginea satului se află o larvă renumită. ( )
Pusnicul Macarie făcea multe osteneli. ( )

151. Completaţi tabelul cu ceea ce trebuie/ nu trebuie să facă creştinul înainte şi


după ce se împărtăşeşte!

ÎNAINTE________________________DUPĂ

1.

2.

71
3.

4.

5.

152. Alege varianta corectă:

1. Ca să-l vadă pe Iisus, Zaheu s-a urcat într-un :


a) dud
b) gutui
c) măr

2. Pomul ale cărui crengi le aducem la Biserică de Florii este:


a) nuc
b) salcie
c) brad

3. Sfânta Treime i s-a arătat lui Avraam lângă un:


a) tei
b) arţar
c) stejar

4. Pomul oprit din care au mâncat Adam şi Eva a fost:


a) prun
b) măr
c) păr

5. De Rusalii, preotul slujeşte frunze de:


a) dud
b) cireş
c) nuc

153. Răspunde, ferindu-te de capcane!

a) Care dintre cei doi fraţi, Sf. Ap. Petru sau Sf. Ap. Pavel, era mai mic ca
vârstă?

b) Unde se află racla cu moaştele Maicii Domnului?

c) Ce cuvinte a rostit Sf. Ap. Filip văzând Schimbarea la Faţă a Domnului


nostru Iisus Hristos?

d) Ce fructe căuta Zaheu în dud?


72
154. Completează poezia folosind cuvintele din paranteză, apoi memoreaz-o!

„Fă în viaţă mereu ---------


Cui îi faci să uiţi ------------
Binele făcut de -------------
Nu ţi-l uită -------------------!”

(tine, mereu, Dumnezeu, bine)

155. Ce figuri geometrice descoperi în desenul de mai jos reprezentând o


biserică şi câte sunt din fiecare fel.

156. Scrie ce minuni a făcut Mântuitorul în:

Nain –
Cana Galileii –
Muntele Tabor –
Betania –
Ierihon –

157. Caută în dicţionarul limbii române explicaţia următorilor termeni. Cu fiecare


cuvânt dat alcătuieşte apoi câte o propoziţie dezvoltată.

73
sobor –

sinod –

schismă –

ieromonah –

158. Andrei va primi coroniţa din mâna îngerului numai dacă va reuşi să treacă cu
bine peste cele 10 obstacole din drum. Ajută-l şi tu!

1. A supărat-o pe bunica. Ce cuvânt trebuie să spună?.....................


2. A primit o milostenie şi a uitat cum trebuie să-i mulţumească binefăcătorului.
Poţi să-l ajuţi?...........................
3. Trece pe lângă preot. Cum să-l salute: cu „Bună ziua!” sau „Sărut
mâna!” ?............................
4. Merge la pangar şi-i spune vănzătoarei: „Bună ziua! Daţi-mi o lumânare!”
Nu primeşte nimic pentru că a uitat să spună …………..
5. Întinde o pâine cerşetorului şi spune: „Ia!” Data viitoare se va corecta
spunând ……….
6. După ce a mâncat, se închină şi pleacă la joacă. Mama a aşteptat să-i
spună………………….
7. Intră în capela unde este depus un mort. Când intră spune: ………….
8. După Paşti, vine la Biserică, dă mâna cu prietenul lui şi-i spune: „Salut!” în
loc de ………….
9. De ziua fratelui său, îi oferă o mică atenţie şi îi urează ………
10.Vrea să înainteze prin aglomeraţia din biserică pentru a ajunge la iconostas,
va spune ………….

159. Subliniază numai lucrurile pe care un creştin şi le poate cumpăra de la piaţă:


74
haine, ţigări, fructe, alcool, dulciuri, farduri, lactate, veselă, reviste

imorale, aparate electrocasnice, bilete la spectacole obscene, încălţăminte

160. Completează spaţiile lacunare:

Anul bisericesc începe pe data de ……………..

Sfântul ocrotitor al României este …………..

Duhovnicul lui Ştefan cel Mare a fost ……………..

Icoana „Cina cea de taină” a fost pictată de ……………….

Sion înseamnă …………………..

Sfântul Apostol Luca a fost pictor şi …………….

Marea schismă a avut loc în anul ……………………..

Închinători la sfintele icoane sau ………………………

Povestea Iepuraşului NU POT

75
Pov: Lâng-o pădure deasă şi-nverzită
Căsuţă şi-a făcut un iepuraş.
Familia lui toată fericită
L-a însoţit c-un zâmbet drăgălaş.

Dar iată că mezinul, un iepure zbârlit,


Ce toată ziua ronţăia la morcovi,
Se tot văita mereu că-i obosit,
Că nu-i deloc în stare de eforturi.

Mămica lui, o bună gospodină,


Muncea mereu din zori şi până-n seară,
Asemenea fiind cu o albină
Purtând cu greu a zilelor povară.

Zdrobită de-oboseală şi sleită


În ajutor chema vreun iepuraş.
Cei mari veneau cu zor într-o clipită,
Cel mic dormea mereu ca un codaş.

M: Te rog, drăguţă, -o mână de-ajutor


Să duc aceste lemne în căsuţă!
S-avem astăzi la treabă mai mult spor.
Hai, pune-le frumos lângă măsuţă!

INP: Nu pot, eu sunt micuţ şi obosit


Am anemie mare şi-s răcit.
Ba încă sunt puţin şi răguşit
Ce să mai zic? Deja am ostenit.

M: O, fiul meu, ce mare supărare


Îmi tot aduci în fiecare clipă!
76
Indiferenţa, lenea ta cea mare
Vor transforma viaţa ta-n risipă!

Hai, vino-acum cu mine în cămară


Să aranjăm salata pentru iarnă
Nu te codi, leneş să nu fii iară!
Hai, ţine sacul, uite, se răstoarnă!

INP: Eu nu pot face-o treabă ca aceasta


E greu, simt că mă prinde ameţeala.
Mă tot gândesc: Oare pe lumea-aceasta
Nimeni nu-mi înţelege oboseala?
( Pleacă supărat. Pe drum îi întâlneşte pe colegii lui de şcoală. )

C: Prietene, e timpul pentru şcoală


Să scriem, să citim, să învăţăm.
Nu este vreme-acum pentru zăbavă.
Hai, iute,iute, noi te aşteptăm!

INP: Regret din suflet, azi nu pot veni


Am multă treabă în gospodărie
Am de udat. Deşi, eu mi-aş dori...
Însă nu pot scăpa de datorie.

C: În fiecare zi la şcoală eşti absent


Pierzi poezii, poveşti şi cântecele.
Şi sigur vei rămâne repetent.
Păcat, căci lecţiile nu sunt grele.

INP: Plecaţi, lăsaţi-mă cu toţi în pace!


Nu pot! De ce mă necăjiţi întruna?
Eu voi lucra numai ce mie-mi place
Voi fi independent întotdeauna.
( De departe se zăreşte un urs.)

U: Astăzi sunt norocos, îmi merge bine


În cale îmi apare-un iepuraş.
Hei, tinere, ia vino tu la mine!
Mă însoţeşti, te rog, pân’ la oraş?

77
INP: Nu pot, nu pot, oraşul e departe
Şi-apoi lăbuţele-mi sunt obosite
Mergeţi şi întrebaţi în altă parte
La animale tinere,- odihnite!
( Iepurele îi întoarce spatele ursului. Ursul rămâne dezamăgit.Apare o
pasăre în zbor.)

P: Cirip – cirip! Nenorocire mare!


Vino-mi, te rog frumos, în ajutor!
Poate te deranjez, îţi cer iertare,
Dar puii mei mai au puţin şi mor!

Aleargă iute pân’ la dispensar


Şi cheamă-un doctor ca să ne-ajute!
Hai, du-te, fugi, că altfel e-n zadar.
Aş vrea să-i scap de chinurile crunte.

INP: Eu înţeleg că zorul tău e mare


Şi de durere inima ţi-e plină.
Însă nu pot, că astăzi, miză mare,
Avem un meci de fotbal în grădină.
( Pasărea pleacă ciripind trist. Un copac apare gânditor.)

Cop: E rău să fii bătrân, să n-auzi bine!


Mă-ntreb cu teamă toamna unde-i oare?
Dar ce se vede? Iepurilă vine.
O să-mi răspundă sigur la-ntrebare.

Fii bun, nepoate, spune-mi, dacă vrei,


Departe-i toamna sau la uşă-mi bate?
Eu nu-i aud chemarea, nici vâjâitul ei.
Urechea ta aude suflarea-i de departe.

INP: Ce tot vorbeşti întruna, bătrânule copac?


Tu crezi că eu am timp s-acult şoptit de frunze?
Nu pot, am treabă multă, căci astăzi, lângă lac
Voi asculta în lojă concert de buburuze.

Pov: Aşa, pe toţi, c-un „ nu pot ” categoric


Al nostru iepuraş i-a refuzat.
78
Dar s-a căit apoi cu un suspin amarnic
De fiecare faptă şi gest necugetat.
Când noaptea-a coborât peste dumbravă
Somnul dulceag pe iepuraş l-a prins.
El s-a visat căzut într-o capcană
Strigând cu lacrimi şi cu glasul stins.

INP: Veniţi în grabă,- o mână de-ajutor!


Căzut sunt în capcană şi speriat.
Mă scoateţi de aici, că altfel mor!
Lanţul cel greu lăbuţa mi-a tăiat!

Dar milă nu primi din nici o parte


„Nu pot, nu pot ”, aşa îi răspundeau
Toate-animalele şi se dădeau deoparte
Dădeau din cap cu tâlc şi-apoi plecau.
Un zgomot din pădure pe iepure-l trezi.
Ce vesel a-nţeles că totu’a fost un vis!

INP: N-am să mai spun „ nu pot ”. De azi şi eu voi fi


Mai bun! Şi-a respectat cuvântul ce-a promis!

Zâmbind, cu drag, pe toţi îi ajuta


„ Nu pot ” au fost vorbe de mult uitate.
Cu râvnă ziua toată se-ostenea
Prietenii schimbau priviri mirate.
Însă, eroul nostru, ştia el ce ştia
Un simplu vis, dar cât l-a mai speriat
A face numai bine, doar asta îşi dorea
Muncind, viaţa-n bine şi-a schimbat.

Voi din poveste aţi aflat, copii,


Că roata se-nvârteşte,rându-ţi vine.
Dacă la greu vrei ajutat să fii,
Alungă-l pe „ nu pot ”, fă numai bine!
161. Povesteşte, pe scurt, faptele descrise în versetele:
( Învaţă să foloseşti Biblia! )

a) Marcu, cap. 2, vs. 1-12

79
b) Luca, cap. 10, vs. 30-35

c) Luca, cap. 17, vs. 12-19.

162. Care sunt personajele pozitive din pildele?

Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr-


Pilda celor 10 fecioare-
Samarineanul milostiv-
Fiul rătăcit-

163. Stabileşte autorii următoarelor scrieri:

„Scara Raiului” –
„Cămaşa lui Hristos” –
„Baraba” –

164. Scrie primele şase cuvinte care îţi vin în minte când te gândeşti la :

R A I I A D

165. Numeşte : - 3 obiecte de cult:


- 3 virtuţi:
- 3 patimi :
- 3 rugăciuni preferate:

Formează cu ele propoziţii la alegere.

80
166. Din ce acatiste fac parte următoarele stihuri:

- Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!


……………………………………………………………………

- Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne!


……………………………………………………………………

- Bucură-te, Muceniţă, cea de tatăl tău ucisă!


…………………………………………………………………...

- Bucură-te, aflătorul lucrurilor pierdute!


……………………………………………………………………

- Bucură-te, care pe roată ai fost întinsă!


…………………………………………………………………

- Bucură-te, al doctorilor doctor!


…………………………………………………………………

167. Stabileşte ordinea cântărilor din slujbă, numerotându-le:

Care pe Heruvimi (Heruvicul)


Slavoslovia
Ceea ce eşti mai cinstită
Pe tine te lăudăm
Toată suflarea

168. Descrie modul corect în care se face:

a) o metanie

b) o închinăciune

c) semnul Sfintei Cruci.

81
Spune apoi care este importanţa acestor gesturi.

169. Cu ce a călătorit?
a) Sf. Ilie când a fost urcat la cer ~
b) Bătrânul Noe ~
c) Domnul când a intrat în Ierusalim ~
d) Sf. Apostoli la Adormirea Maicii Domnului ~

170. Unde se strecoară cele 5 greşeli din textul de mai jos? Corectează cu roşu,
scriind varianta corectă!

Astăzi sunt Floriile. Peste o săptămână prăznuim Naşterea Domnului nostru


Iisus Hristos. Vom mânca de post pentru că va fi vineri.Dimineaţa vom merge la
biserică pentru a asculta Vecernia şi Sfânta Liturghie.După-amiază vom citi din
cartea cu vieţile sfinţilor, de la pagina 43, de unde am rămas, pe partea stângă.
Seara vom participa la slujba Utreniei.

171. Ai voie să îţi alegi numai două daruri din cele aduse de Moş Crăciun.
Însemnează-le cu x pe fundiţă. Motivează apoi alegerea ta!

Motivaţie:
172. Oacki, brotacul gălăgios, a încurcat serios proverbele. Ajută-l să le înţeleagă,
transcriidu-le corect. Comentează apoi oral proverbele descoperite.

82
Vorba multă răstoarnă carul mare
…………………………………..

Cine învaţă la tinereţe nu prinde nici unul.


……………………………………………
Buturuga mică, sărăcia omului.
………………………………..
Cine aleargă după doi iepuri va şti la bătrâneţe.
…………………………………………………..

173. Răspunde la ghicitoare. Găseşte pentru cuvântul găsit trei însuşiri deosebite
selectate din Simbolul de credinţă (Crezul):

Într-însa mii de credincioşi s-adună,


Cântă, se-nchină, se roagă-mpreună.
Locaş al Domnului preasfânt şi mărit
De toţi credincioşii iubit şi cinstit.
(…………………..)

…………………este:

174. Scrie:

a) trei nume de sfinţi/sfinte care încep cu litera : „I”

b) denumirea unui obiect de cult care se termină cu litera „E”

c) denumirea unei rugăciuni care începe cu „T”

d) numele unui sfânt evanghelist care se termină cu litera „A”

175. Află lucrul fără de care nu te poţi mântui, completând rebusul cu termeni opuşi
celor daţi!

83
176. Transcrie textul înlocuind cuvintele subliniate cu altele având acelaşi sens!

„Vasile este un băiat ascultător. Nu este mândru, are haine modeste şi nu este
pretenţios la mâncare. Ascultă sfaturile părinţilor. În fiecare post se mărturiseşte
preotului şi primeşte Sfânta Euharistie.
Pentru noi, copiii, el este un model!”

177. Dumnezeu a organizat o întâlnire cu virtuţile şi patimile pentru a vedea


cum lucrează acestea în lume. Una dintre patimi, cu ton dispreţuitor, i se
adresează unei virtuţi:
- Nu te cunosc, drăguţă. Eşti atât de amărâtă, de slabă, că mi-e greu
să te privesc. Sunt Lăcomia, tu cred că mă cunoşti.
- Sunt Cumpătarea, doamnă. Nu-mi amintesc să ne fi întâlnit
vreodată. Vreţi să-mi spuneţi pentru ce mă dispreţuiţi?
Continuă dialogul, arătând influenţa fiecăruia în viaţa omului.

178. Completează cercurile astfel: în primul scrie însuşirile specifice omului, în al


doilea însuşirile specifice animalelor, iar în intersecţia cercurilor, însuşirile comune
(cel puţin 3 în fiecare cerc).

84
ccccooooooo

179. Bunicuţa ar vrea să aşeze în ordine alfabetică cuvintele de mai jos, dar nu
poate pentru că şi-a pierdut ochelarii. Cine o ajută pe bunica?

pravilă, icos, cumpătare, tămâie, lumânare, hram, slujbă, axion, ritual, biserică.

180. Verifică-ţi gândirea logică!

Dacă ieri a fost 5 ianuarie, ce vom sărbători mâine?

Dacă ne închinăm la racla cu moaştele Sf. Parascheva, la ce biserică suntem?

Dacă acum ne împărtăşim, la ce sfântă taină am participat puţin înainte?

Aventurile Măgăruşului Ciuş

Personaje:
85
Povestitorul: Pov
Măgăruşul Ciuş: M
Stăpânul: S
Lupul: L
Iepurele: I
Ciocârlia: C
Vaca: V

M: I-ha! I-ha! I-ha!


Mă prezint: Sunt Ciuş Măgarul.
Ziua toată car samarul.
Nu am şcoală, nu ştiu carte,
Numai de muncă am parte.
Ceea ce nu-mi place mie
E să mă comande-oricine.
Ştiu şi eu ce-i de făcut
Sunt mare, bine crescut.
Toată lumea îmi dă sfaturi,
Cicăleală de te saturi.
Nu ţin cont de nici un sfat,
Ştiu ce cale-am de urmat.

S: Ciuş, te-ai încărcat prea tare


Lasă jos traista cea mare!
O să te doară spinarea.
Vrei să chemăm iar salvarea?

Pov: Încăpăţânat măgarul


Nu a coborât samarul.
A cărat cu greu povara
Până l-a durut spinarea.

A zăcut vreo două zile,


A luat sirop şi pastile
Şi-a plătit neascultarea
Vai, sărmanul, cu spinarea!

După ce s-a făcut bine


Ce idee crezi că-i vine?
Să pască o iarbă grasă
86
Hăt, departe de-a lui casă!

Parcă cunoscându-i gândul,


Şi dorinţa, şi avântul,
Stăpânul i-a cuvântat:
S: Nu te-ndepărta de sat!
Lupul sur la colţ pândeşte
Carne fragedă pofteşte.

M: I-ha! I-ha!
Ce lup sur? Ce tot vorbeşte
Stăpânul de mă-ngrozeşte?
Acum plec pe dată, iată,
S-adun iarba preferată!
( Paşte liniştit. Lupul îl zăreşte.)

L: Au! Au! Măgăruşul Ciuş


Se-ndreaptă spre mine-acuş. ( Râde bucuros.)
Voi avea un prânz gustos,
N-am să las din el un os!
(Strănută. Măgarul aude, vede ochii lupului şi o ia la fugă.)

M: Văleu, lupul fioros


Mă priveşte duşmănos.
Fugi, Ciuş, cât mai ai vreme
Scapă-ţi pielea de belele!

Pov: Fugi Ciuş, fugi şi lupul


Fugeau repede ca vântul!
Când era gata să-l prindă,
Lupul se-nţepă-ntr-o ghindă.
Ciuş scăpă pe negândite,
Fugea ca ieşit din minte.

Dar nu trecu multă vreme


Şi iar se-apucă de rele.

M: Mâine este ziua mea.


Aş mânca o ciulama.
87
Ciupercuţe-o să adun,
Să le fierb într-un ceaun.
O să strâng mai colorate,
Cred că sunt mai aromate.
( Iepurele îl vede şi îi oferă un sfat.)

I: Stai pe loc, măi frăţioare,


Sunt ciuperci otrăvitoare!
Mai bine mănânci trifoi,
Găseşti destul în zăvoi!

M: Ba înfulec ciupercuţe.
Uite cât sunt de drăguţe!
Rău nu-mi fac, o ştiu prea bine,
Nu sunt mofturos ca tine.
Cum să fie-otrăvitoare?
Eu mănânc, am poftă mare.

Pov: După ce-a mâncat vreo zece


A simţit un fior rece.
Apoi, dureri de stomac
Rău de tot l-au apucat.
A-nceput să plângă-n hohot
Parcă-auzea-al lui clopot.

Auzind plânsu-i, oftatul


Din tufiş, ţuşt! Urecheatul!
I-a adus o plantă mare
Cu puteri vindecătoare.
Repede-a mâncat măgarul
Pe loc şi-a uitat năravul.
( Dojenitor, iepurele îi vorbeşte.)

I: De-ascultai de la-nceput
Prin asta n-ai fi trecut.
Dar, de, încăpăţânarea
Se plăteşte cu spinarea.

M: Bine c-am scăpat cu viaţă


88
Necazul multe mă-nvaţă!
Mulţumesc mult, Urechilă,
Pentru sfat şi pentru milă.

Pov: S-a-ndreptat apoi spre casă


Ieşind din pădurea deasă.
Ei, dar...
De vreo săptămână-ncoace
O idee nu-i dă pace:
Să găsească-o scurtătură
Când se-ntoarce de la şură.
Drumul lung îl oboseşte
Şi puterile-i sleieşte.
Să o ia pe pod la vale,
Ca să scurteze din cale.
Lângă pod păştea o vacă
Blândă, bună şi-nţeleaptă.

V: Ciuş, pe pod să nu păşeşti!


În apă te prăbuşeşti!
O să cazi ori tu, ori sacul.
Podul nu ţine, săracul!
Este vechi şi şubrezit.
E bine de ocolit.

M: E uşor să îmi dai sfatul;


Tu nu cari ca mine sacul!
Orice-ar fi, pe pod eu trec
Chiar de-ar fi să mă înec.
( Păşeşte pe pod. La jumătate începe să strige: )
Ajutor! Piciorul meu!
Am călcat în gol, văleu!
Sacul l-am scăpat în apă.
Mai bine-ascultam de vacă.
Stăpânul mă va certa
C-am pierdut povara mea.
Dar de, încăpăţânarea
Se plăteşte cu spinarea.

Pov: S-ar fi încheiat povestea


89
Dacă Ciuş nu prindea vestea
Că-n poiană, în mod cert,
Va avea loc un concert.
S-a gândit deci măgăruşul
Să nu rateze concursul.
Vocea să şi-o etaleze.
Primul vrea să se claseze.

Stând la rând să se înscrie,


Întâlneşte-o ciocârlie.

C: Nu te supăra, măgare,
N-ai spre muzică chemare.
Mai bine te răzgândeşti,
Ruşine să nu păţeşti.

M: Ce tot vorbeşti, ciocârlie?


Am să cânt o simfonie.
O să-audă lumea toată
Vocea mea cea fin lucrată.

Pov: La concurs, pe scena mare,


Cine credeţi că apare?
Ciuş, în frac, cu papion
Intonează un canon.
De la prima-articulare.
Sala este în picioare.
Revoltată pân’ la culme
Aruncă-n el cu legume.
Ruşinat cu capu’-n jos.
Fuge pe uşa din dos.
Că de, încăpăţânarea
Se plăteşte cu spinarea.

M: Singur îmi fac viaţa grea


Cu-ncăpăţânarea mea.
Vreau să scap neapărat
De năravul blestemat.
Am să fiu măgar cuminte
De acuma înainte.
90
Pov: Şi-a ţinut cuvântul Ciuş
Năzdrăvanul măgăruş.
Şi-a trăit mult, fericit,
Eroul înţelepţit.

181. Ce reprezintă fiecare dintre icoanele?

91
182. Completează rugăciunile! Sub ce denumire mai sunt cunoscute toate
acestea la un loc?

Împărate Ceresc, …

Sfinte Dumnezeule, …

Preasfântă Treime, …

Slavă Tatălui …

Şi acum …

Tatăl nostru …

Sunt cunoscute sub numele de rugăciuni …………………………..

183. Vasilică a făcut o vizită la mănăstire. El şi-a cumpărat două icoane, o


cruciuliţă, trei cărţi, o metanie, zece lumânări şi o candelă.

92
El a dat vânzătoarei două monede de 50 de bani, două bancnote de un leu,
trei bancnote de 5 lei şi una de 10 lei.
Vasilică a primit rest patru monede de 50de bani.
Cât au costat cumpărăturile lui Vasilică?

184.Alcătuieşte un Regulament de ordine interioară în biserică, care să cuprindă cel


puţin 10 reguli ce trebuie respectate de toţi creştinii care intră în sfântul locaş.
Ex: În Biserică nu se vorbeşte!

185. Găseşte câte două sentimente ce caracterizează cele două inimi: bună şi rea!

186. Scrie cel puţin trei motive care să justifice faptul că participarea la sfintele
slujbe aduce în suflet bucurie şi linişte.


187. Desenează o balanţă pe talerele căreia să aşezi de o parte fapte bune, de


cealaltă, fapte rele. Înclină balanţa în ce parte doreşti.

93
188. Care dintre imaginile următoare aparţin Noului Testament şi care Vechiului
Testament!

189. Completează tabelul determinând cauzele, urmările şi opusul trăsăturii


negative date.

Trăsătură Cauzele Urmările Trăsătura


negativă pozitivă opusă
Minciuna

Violenţa

Egoismul

190. Stabileşte felul fiecărei rugăciuni (de laudă,de mulţumire,de cerere)!

„ Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi!”„ Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă Ţie! ”

„ Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeule, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale
cele pământeşti!”

191. Dă exemplu de:

a) obiecte ce nu trebuie să lipsească din colţul tău de rugăciune :

94
b) obiecte care nu au ce căuta în camera unui copil creştin :

c) două nume de poeţi care au scris cel puţin o poezie creştină :

d) două nume de pictori / sculptori care au realizat lucrări religioase:

192. Eşti un copil credincios? Cu ajutorul calculatorului sau de mână realizează


următorul tabel, pe care îl vei lipi în camera ta şi îl vei completa zilnic tu sau
părinţii tăi!

Rug. de dimineaţă Rug. la masă Rug. de seară Fapte bune


Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Lipeşte sau colorează zilnic buline roşii în dreptul a ceea ce ai respectat şi


negre acolo unde nu ai făcut nimic.
Numără la sfârşitul săptămânii câte buline roşii ai strâns. Dacă ai peste 20,
este foarte bine.
Fă concurs cu fraţii sau prietenii tăi. Concursul se poate repeta în fiecare
săptămână.

193. Anul 1 reprezintă anul Naşterii Mântuitorului. Aşază pe axa timpului


personajele date înainte sau după Hristos în ordinea cronologică în care apar!
Sf. Grigorie Dascălul, Adam, Sf. Tatiana, Noe, Sf. Mc. Ştefan.

----------------------------------------Anul I --------------------------------------------

194. Descoperă anul în care a fost construit fiecare din edificiile:

Mănăstirea Putna →
Mănăstirea Moldoviţa →
Mănăstirea Voroneţ →

95
195. Un bătrân pustnic foloseşte ziua două lumânări şi noaptea cu una mai mult.
Câte lumânări îi rămân după trei zile, dacă la început pachetul a avut 20 de
lumânări?

196. Cum îl slăveşte pe Dumnezeu fiecare dintre creaţiile Sale?

197. Îngeraşul Roua Zorilor s-a rătăcit de fraţii săi. Ajută-l să-i regăsească!

96
198. Eşti ghidul Mănăstirii Sinaia. Pentru grupul de turişti străini, prezintă în
limba franceză aceste informaţii despre mănăstire:

„ Mănăstirea Sinaia este veche de peste 300 de ani. Oraşul în care se află
îi poartă numele. Aici vieţuiesc mulţi călugări. Muzeul mănăstirii Sinaia este
primul muzeu religios din ţară. Clopotniţa a fost construită în 1892 şi cântăreşte
1700 kg.
Mănăstirea Sinaia este unul dintre cele mai frumoase obiective turistice din
Bucegi.”

199. Realizaţi un scurt text cu titlul „În pelerinaj”, folosind următoarele


cuvinte: troiţă, ctitor, hram, pelerin, trapeză.

97
200. Reflectează asupra următoarelor aforisme:

„ Cine nu se fereşte de greşeli mici, acela va cădea încet, încet şi în greşeli mari!”
( Toma de Kemp)

„Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele!” ( Mitropolitul Filaret)

„ Orbul miluit este o bună călăuză spre Împărăţia Cerurilor!” ( acelaşi )

Păţania răţoiului invidios


98
Personaje

Răţoiul: R
Răţuşca Catiuşca: R. C.
Răţoiul Blondin: R. B.
Găinuşa Moţată: G. M.
Cocoşul: C
Stăpâna: S
Povestitorul: P

R: Mac, mac, mac şi mac,mac, mac


Nu ştiu ce să mă mai fac!
Toate-mi merg mereu pe dos
Sunt răţoi nenorocos.
O să mor de întristare
Şi de mare supărare!
Numai mie-mi merge prost.
N-am pe lume nici un rost!
Mac, mac, mac! ( plânge )

R.C. Bună! Nu vrei să vii cu noi


Să pescuim un peşte – doi?

R: Ştiu şi eu ce să mai fac?


Dacă întâlnesc vreun rac?

R.C.: Fii pe pace, dragul meu,


O să-ţi port de grijă eu!

Raţele ( în cor): Mac, mac, mergem pe lac! (bis)


R.C.: Ia uite ce râmă mare
Am prins, dragă frăţioare!

R: Numai eu n-am prins nimic


Plec acasă, am răcit!
Ce râmă gustoasă a prins
Raţa cea cu părul lins!
99
Ei mereu îi merge bine
Capul numai sus şi-l ţine!
Mie, rău îmi merge tare
Sunt sărac şi mort de foame.
Toate-mi merg mereu pe dos
Sunt răţoi nenorocos!

R.B: Salutare, frăţioare!


Nu te bucuri că e soare?

R: Mac, mac sunt supărat


Nu mi-a mers bine pe lac!

R.B.: Ai răbdare, dragul meu,


Şi te-ajută Dumnezeu! (se îndepărtează)

R: Lui îi arde de bronzat .


E bogat şi îmbrăcat.
Are bani, are de toate,
Râde până nu mai poate.
Eu, răţoi nenorocos,
Toate-mi merg mereu pe dos!
G.M.: Cot-codac, cot-codac
Ouă albe ştiu să fac!
R: Ce eşti aşa fericită
De parcă-ai mâncat plăcintă?

G.M.: Nu ştii? Azi am nouă pui:


Şase albi şi trei gălbui.
Sunt o mamă norocoasă
Plec acum, mă duc acasă!
Cot-codac, cot-codac
Ouă albe ştiu să fac.

R: Simt că mor! Nu mai am aer.


Numai eu sunt mare fraier!
Are pui, e fericită
E o mamă norocită.
Numai eu nu am nimic
100
Sunt străin, pribeag, lihnit!
Toate merg mereu pe dos ,
Sunt răţoi nenorocos.
Ei, dar ce-mi apare-n cale,
Casa asta-a cui e oare? ( priveşte peste gard )

C: Cu-cu-ri-gu! Intră, frate,


Să te ospătezi din toate!
Bun venit la noi, drăguţă,
Îţi place a mea căsuţă?

R: Mulţumesc, sunt grăbit tare,


Am dureri mari de picioare. ( pleacă nervos )

C: Poate ai un reumatism
Bea ceai, stai puţin întins!

R: Ce fudul cocoşul nostru


Are palat pintenosul!
Ce grădină, ce perdele
Şi ce geamuri de nuiele!
Casa mea e un bordei
Nici n-ai loc să stai în el!
S-a umflat în fulgi moţatul
Se mândreşte răsfăţatul!
Dă şi sfaturi medicale
Pentru dureri de picioare
Eu-răţoi nenorocos,
Toate-mi merg mereu pe dos.
Ssst! Stăpâna ne invită
La mâncarea pregătită.

R: Bobul meu e cel mai mic.


N-are gust, nici sare pic.

Celelalte boabe toate


Sunt gustoase şi crocante.
Sunt mereu nedreptăţit,
La mâncare păcălit!
Celelalte lighioane
101
Au castroane cu mâncare
Bună, caldă şi bogată
De-ai mânca-o dintr-o dată.
Eu, biet răţoi nenorocos,
Toate-mi merg mereu pe dos. (Refuză să mănânce)

S: E bolnav răţoiul meu:


Zace, are mersul greu.
Nu mănâncă, nu bea apă,
Este c-un picior în groapă.
Stă pe gânduri ziua toată
Şi îşi face ochii roată.
Cred că-mi voi face pilaful
Din cărniţa lui, săracul.
De ce să se chinuiască
Nefericit să trăiască?
O să fac din el şi-o ciorbă
Nici nu mai încape vorbă!

Mâine chiar de dimineaţă


Se va scurta a lui viaţă. ( pleacă hotărâtă )

P: Însă zorii nu i-a prins


Răţoiul de ciudă-aprins.
A murit sărmanul iată
De invidie netoată.
A venit toată suflarea
Să îi ţină lumânarea
Şi-au grăit cu toţi deodată:

Aşa păţesc laolaltă


Toţi ce invidie poartă
Vai, vai, vai ce crudă soartă!

102
Voi, copii, să vă feriţi
Pe nimeni nu pizmuiţi!
Căci invidia răpune
Pe cel ce i se supune!

RĂSPUNSURI

1. lumânare, duh, sfânt, înger, mir, botez, călugăr;


2. preot, spovedanie, candelă, suflet, inimă;
103
3. căinţă, monah, tăcere (isihie), Eden, împărtăşanie, darnic, umil,
Antimis, spovedanie, trimis;
4. rău, urât, leneş, mândru, nemilostiv, ură, murdar, laşitate;
5. Noe –potop; Moise-stejar; Avraam-Tablele Legii; Sf, Filofteia-
coşuleţ; Sf. Gavriil-crin; Sf. Mina-sabie;
6. Bethleem, Egipt, Tabor, Ghetsimani;
7. mândrie, lăcomie, răzbunare, minciună
8. A, F, F, A
9. Personaje pozitive: Noe, Sf. Ecaterina, Ioachim;
10. b; b; c; a; b;
11. Nicolae, Iov, Gheorghe,, Filofteea, Solomon,
Avraam;
12. Naşterii, Biserică, icoane, predică, colinde, fericiţi
(bucuroşi);
13. Lenea este soră bună cu sărăcia!; Omul harnic, muncitor de pâine
nu duce dor!; Lăcomia strică omenia!; Răzbunarea este arma
prostului!;
14. Maslul este o taină; Suferinţa este mântuitoare,
Crucea e semnul biruinţei; Credincioşii merg la
biserică;
15. NU; DA; NU; NU;
16. biserică, binecuvântare, tămâie, tăcere, păcat,
părinte, suflet, suferinţă;
17. Adam, Avraam, David, Daniil, Ioachim, Ioan,
Moise, Maria, Petru, Pavel;
18. inimioară, bisericuţă, clopoţel, lumânărică, îngeraş;
19. evlavios, bună, morală, curată, fierbinte, adâncă;
20. clopot, busuioc;
21. degetul mare, arătătorul, mijlociul;
22. a) Cain şi Abel au fost fiii lui Adam.
b) Potopul lui Noe a ţinut patruzeci de zile.
c) Proorocul Natan îl mustră pe David.
d) Proorocul Iona a fost înghiţit de un chit.
23. crinul, cutia, aureola, copilul;
24. Aaron/ Moise; Ismael/ Isav;Canaan/Egipt;
Saul/Goliat;
25. forme greşite: agheazmă, feştanie, protivnic,
sălindar, paraclism, cimintir;
26. a) Psalmul 50; b) Născătoare de Dumnezeu;
104
c) Crezul; d) Tatăl nostru;
27. BunaVestire, Naşterea Domnului, Schimbarea la
Faţă, Învierea, Înălţarea Domnului;
28. bisericesc, bisericeşte, îmbisericit, bisericuţă,
bisericos, nebisericesc; milostenie, milostiv,
nemiluit, milă, nemilostiv;
29. David, Solomon, Domnul Iisus Hristos, Saul, Irod;
30. Smerenia este o virtute;
31. 6; 7; 8; 9. Sunt numere consecutive.
32. Ex: colectă de hăinuţe,…
33. convorbire încurajatoare;
34. crenguţă, aripă, floarea îngerului, fire de iarbă;
35. a dărui – a unge cu mir; adeptul unei secte – carte
bisericească; călugăr – rege; stadiu de dezvoltare a
unor organisme – mănăstire;
36. Crăiasă, rugându-te, ne mântuie, valul ;
37. ziua a treia; ziua a patra; ziua a cincea; ziua a şasea;
38. făţărnicie, linguşire;
39. icoană, sfânt, mir, preot, virtute, cruce;
40. Sf. Spovedanie, Sf. Maslu, Sf. Împărtăşanie;
41. Sf. Pantelimon – Mucenic;Sf. Antonie - Cuvios;
Sf. Filofteea – Mucenică; Sf.C-tin Brâncoveanu –
Martir;
42. Ce înseamnă cuvântul “ortodoxie”? Cine a
descoperit Sfânta Cruce? Unde S-a rugat Domnul?
Cum poate fi construită sfânta biserică?
43. ecumenic – investit cu autoritate care se extinde
asupra întregii biserici creştine; ison –
acompaniament muzical format din sunete
prelungite; pelerinaj – călătorie făcută de credincioşi
într-un loc considerat sfânt; epistolă- scrisoare;
44. Grecia, Israel, Egipt, Ierusalim, Constantinopol,
Roma, Tabor, Eleon, Athos, Iordan, Nil, Marea
Tiberiadei, crin, busuioc, finic, miel, porumbel, cerb,
Samuil, Iona, Ioan Botezătorul
45. 10,4,4,7,40,6,40,10;
46. candele, botezuri, duhuri, busuioc, baticuri, tămâie,
calendare, strane;
47. 25 martie; 14 septembrie; 25 decembrie; 23 aprilie;
29 iunie; 1 ianuarie;
105
48. 0,96 m; 1.478,50 m; 4 km; 327 g; 0,50 kg; 60 kg;
4,09g; 727 g; 38,88l;
49. 1743, 1329, 1464, 1821; Sfântul Potir este cel mai
vechi.
50. Rugăciunea domnească; Simbolul credinţei; Biblia;
Apostolul neamurilor; tămâiat, botez; sfinţirea
agheasmei; susţinerea cărţilor bisericeşti;
51. –
52. Sfaturile părinţilor asigură fericirea copiilor. Să ne
purtăm cu alţii, aşa cum ne-ar plăcea să se poarte
alţii cu noi. Omul care nu munceşte trăieşte în
sărăcie. Toate lucrurile trebuie făcute la timp, căci
amânarea nu este bună.
53. Sărut mâna, părinte!; Domnul să te binecuvinteze!;
Bogdaproste!; Hristos a înviat!;
54. –
55. evlavioasă, mucenică, răbdătoare, înţeleaptă, sfântă,
modestă, cuvioasă;
56. Un final fericit
57. raţiune, voinţă, sentiment;
58. Hristos, har, cerească,mare, vocea, Dumnezeu, carte,
blajin;
59. Polieleul, Heruvicul, Axionul Maicii Domnului,
Slavoslovia;
60. Ochi – Ps. 141; mâini – Ps. 142; inima –Ps. 50;
urechi – Ps 93; gură – Ps. 140.
61. Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor, Iisus Hristos
Biruitorul; Alfa şi omega, peşte, Dumnezeu, Cel ce
este;
62. Iată omul; învăţător; deschide-te; Tavita, scoală-te!;
Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?;
63. 7 lei;
64. M.T; M.S; M.S; M.T; M.T; M.T; M.S; M.T;
65. a) deznădejdea; prea marea încredere în atotbunătatea lui
Dumnezeu;
b) asuprirea văduvelor şi orfanilor; batjocorirea şi
asuprirea părinţilor;
c) iubirea de arginţi, invidia, mânia, lenea;
66. C ernica, patriarhie, Biserica Sf. Trei Ierarhi – Iaşi;
106
Curtea-de-Argeş;
67. bun, luminos, păzitor, întunecat, viclean, ispititor;
68. îi povăţuieşte; evlavioşi – în Biserică; duminica, pe
apostoli; Maica Domnului; buni/răi – Rai, Iad;
69. Sf. Ier. Nicolae, Sf. Ap. Ioan, Sf. Mc. Pantelimon,
Dreptul Iov, Dreptul Simeon, Iuda;
70. Lumânarea se topeşte. Preotul binecuvintează.
Păcătosul se pocăieşte. Mielul se jertjeşte. Îngerul
zboară. Diavolul ispiteşte.
71. Nu este bine …; nu trebuie …; nu este…; nu trebuie;
72. dragoste;
73. Sf. Apostol Pavel, Mântuitorului, Iacov, David, Sf.
Ioan Botezător;
74. exemplu, model, este imposibil, au colindat, eternă;
75. necinstirea icoanelor, lipsa Sfintelor Taine, a
preoţilor, etc.;
76. Biserica are măreţie.
77. a) vindecarea leproşilor; învierea fiicei lui Iair;
transformarea apei în vin; înmulţirea pâinilor şi a
peştilor; scoaterea duhurilor necurate; potolirea
furtunii; vindecarea slăbănogului;
b) Bogatul lacom; Nunta fiului de împărat; Fiul
risipitor; Pilda neghinei; Pilda semănătorului;
Samarineanul milostiv; Pilda celor zece fecioare;
78. Prima casă ( invidia, lenea, egoismul ) – Casa
Patimilor
A doua casă ( curajul, hărnicia, sinceritatea ) – Casa
Virtuţilor
79. evlavioşi, cu smerenie, păcătos, sincer, bun, la
Dumnezeu; cucernic, un tropar, cuminţi, la Biserică;
80. a) metanii, cruce, clopot, sfeşnic, candelă,
cădelniţă; ua, az, pa-tas, ra, ro, tir, mă-ti-, a-as ă;
b) pa-tas, ceas-;

81. Copilul se trezeşte de dimineaţă. Se spală, apoi îşi


face sfânta cruce. Este duminică şi el se grăbeşte să
ajungă la Sfânta Biserică.
82. Roşu: ciocnirea ouălor, pomenirea morţilor,
aprinderea de lumânări la cimitir, consumarea
107
măcinicilor;
83. 1. Amin ; 2. Minune; 3. Avraam; 4. Maria; 5.
Smerenie; 6. Virtuţi; 7. Dveră; 8. Harfă AB –
Învierea;
84. consultă harta de la sfârşitul Noului Testament ;
85. –
86. a) Domnii, Începătorii, Stăpânii, Puteri,
Heruvimi, Serafimi, Arhangheli şi Îngeri;
b) Ioan, Iacov, Filip, Toma, Vartolomeu, Matei,
Iacov al lui Alfeu, Simon Zelotul, Iuda al lui Iacov, Matia;
c) Matei, Marcu, Luca şi Ioan;
d) Mirungerea, Spovedania, Împărtăşania, Maslul,
Preoţia, Cununia;
e) 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară de
Mine.
2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te
închini lor.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte.
5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie ţie şi mulţi ani
să trăieşti pe pământ
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
10. Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.
f) Postul Paştelui, Postul Crăciunului, Postul Adormirii Maicii
Domnului, Postul Sf. Apostoli.
87. Citeşte viaţa Sf. Filofteia!
88. roşu – simbolul sângelui vărsat;
împăcarea, iertăciunea;
amintirea întâmpinării Domnului de către locuitorii
Ierusalimului;

108
frunzele de nuc închipuie limbile de foc ;
jertfirea Mielului Domnului, a Mântuitorului
Hristos ;
izgonirea stihiilor ( grindină, vijelii, etc) ;
drumul spre îngropăciune;
89. sfetnic;
90. –
91. – Gabriel, nu mai râde de colegul tău. Nu e vina lui
că e îmbrăcat în haine zdrenţuite.
- Ai dreptate, bunico!
- Ce-ar fi să-i facem băiatului o surpriză? Să-i
oferim un dar?
- Bună idee, bunico!
A doua zi, Gabriel îi oferă colegului cadoul.
- Mulţumesc mult!
92. – Alo! Bună, Silviu!
- Bună, Răzvan.
- Te-am sunat să te rog să mă ierţi! N-am vrut să te jignesc,
crede-mă! Mă simt vinovat şi regret mult ce-am spus.
- Fii liniştit! Te-am iertat de-atunci! Doar noi suntem
prieteni, nu? Cum puteam să mă supăr pe tine?
- Îţi mulţumesc din suflet, prietene! De-abia aştept să îţi
strâng mâna.
- Te aştept pe la mine.
- Îţi mulţumesc de invitaţie. Voi veni. La revedere!
- La revedere!
93. Sf. Mc. Gheorghe; Sf. Mc. Pantelimon; Sf. Ier.
Grigorie şi Ioan; Sf. Mc. Irina; Valentina; Sf. Cuv.
Macarie; Dimitrie Basarabov; Sf. Cuv. Parascheva,
Melania; Sf. Pr. Ilie, Iona;
94. Foloseşte Noul Testament!
95. Dragoste, recunoştinţă, simpatie, compasiune;
96. Nu mai minţi! Diavolul este “tatăl minciunii!”.
Ascultă de părinţii tăi! Nu te lăsa ademenit de lene,
fii harnic! Nu invidia bunul altuia! Îndreaptă-te
repede! Vino la Sfânta Biserică şi fii credincios!.
97. –
98. --

109
99. asemănări: fraţi; amândoi aduc jertfă; altul; icoanelor; preoţi;
hrănire; înmulţire; deosebiri: darnic, zgârcit, postul, împărtăşanie,
raţiune, voinţă, sentiment.
100.–
101. trist, vesel, vesel. trist, trist, vesel
102. Sf. Gheorghe, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Părinţi Ioachim şi Ana, Sf.
Ap. Petru şi Pavel, Naşterea ( Adormirea) Maicii Domnului, Sf.
Nicolae, Sf. Vasile;
103. Ex: anafură, lumânare, tămâie, agheasmă, rugăciune;
104. a, a, b, c, b, a, b;
105. (de sus în jos) Mihai, Marin, Mircea;
106. se taie: pe, la, în;
107. se colorează cu negru: primul şi ultimul;
108. ceas-lov; me-ta-ni-e; mir; vir-tuţi; tro-par; ve-cer-ni-e; cu-vi-os; mă-năs-ti-re;
109. nu, nu, da,da, da, nu,da, nu;
110. Jefuiesc al doilea vapor;
111. lene;
112. cel de-al treilea clopot;
113. se colorează cu roşu: evlavia, bunătatea şi credinţa;
114. cei doi băieţi au acelaşi număr de lumânări;
115. curată, milostivi, robul, fapte;
116. 50 de pagini;
117. Noe-Adam; Utrenie-Vecernie; Pavel-Petru; Dimitrie-Gheorghe; Cernica-
Curtea de Argeş;
118. mincinos – copil mincinos; lăudăros-băiat lăudăros; sincer-tânăr sincer;
smerit-monah smerit (sau alte răspunsuri);
119. tăiem: lauda, lenea, minciuna, condamnarea furnicii;
120. Întâmpinarea Domnului, Naşterea Domnului, Tăierea Împrejur a Domnului
sau Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă a Domnului;
121. smerenia, bunătatea, blândeţea, adevărul ( sinceritatea );
122. virtuţi, patimi;
123. bun, rece (neîndurătoare), au fugit, ateu, îngâmfat, zgârcit ( se admit alte
răspunsuri - sinonime);
124. Dumnezeul, dumnezei, numele, Dumnezeului, tatăl tău şi pe mama ta, ani,
ziua Domnului.;
125. A, A, F, F;
126. furnicuţa Hărnicuţa – cu 6 boabe mai mult;
127. Botezul Domnului, Învierea Domnului, Răstignirea Domnului, Înălţarea
Sfintei Cruci,
128. -
129. leprosul, sutaşul, 2 orbi, femeie cananeancă, vameşul, tâlharul pocăit;
130. Vorba dulce mult aduce!
131. -
132. -

110
133. Miezonoptica –ora 24, Utrenia- 6:15; Paraclisul Maicii Domnului – 13:30;
Canonul de umilinţă- 14:45, Vecernia:18, Psaltirea lui David: 20:35;
134. a se certa, mândru, veselie, seismologie;
135. Bucureşti, Iaşi, Craiova, Argeş;
136. oaie – Mielul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos;
137. F: barbă albă, ochi luminoşi, mic de statură; M: milostiv, credincios, sfânt;
138. cruce, biblie, icoana, mir, potir, înger;
139. -
140. Cheia Raiului se află la Sf. Petru.
141. milostenie, răbdare, primire de străini, dreptate, pocăinţă, credinţă, bunătate,
curaj;
142. Sf. Ap. Petru = Simon; Sf. Ap. Pavel = Apostolul neamurilor; Sf. Ap. Ioan =
Fiul Tunetului; Sf. Ap. Toma= Geamănul; Sf. Ap. Iacov = Fratele Domnului;
Sf. Ap. Andrei = Cel întâi chemat.
143. Cezareea Capadociei; Nazianz; Tesvi; Epivata;
144. Cruce;
145. dveră, tetrapod, sfeşnic, pangar, catapeteasmă; strană;
146. femeie care a uns cu mir Trupul Domnului – prefăcută; membru al unei secte
– înşelător (mândru); căit, umilit – membru al sectei pocăiţilor;
147. copil, crin, sabie, suliţă, Evanghelie;
148. logodnicul, prieten, soră, ucenicul, nepotul, mama, verişoara, părinţii, fiul;
149. Ana – 40 de trepte; Irina – 39 de trepte; o treaptă;
150. Liturghie, epitrahilul, anafură şi agheasmă, monah, lavră, pustnicul;
151. înainte: ţine post, face rugăciuni, săvârşeşte fapte bune, se împacă cu cei pe
care i-a supărat, se spovedeşte;
după: se roagă, nu scoate nimic din gură, se hotărăşte să devină mai
bun, vorbeşte şi se poartă frumos, îi mulţumeşte lui Dumnezeu….;
152. .1 a, 2 b, 3 c, 4 b, 5 c;
153. Sf. Ap. Petru şi Pavel nu au fost fraţi.
Maica Domnului a fost răpită cu trupul la cer.
Sf. Ap. Filip nu a luat parte la Schimbarea la Faţă.
Zaheu nu căuta fructe, ci voia să-L vadă pe Mântuitorul.
154. bine, mereu, tine, Dumnezeu;
155. triunghi – 4 ; dreptunghi – 2 ; pătrat – 11; paralelogram – 1;
156. învierea fiului văduvei; transformarea apei în vin; Schimbarea la
Faţă; învierea lui Lazăr; vindecarea unui orb;
157. sobor – adunare, sfat, sinod
a. sinod – adunare de ierarhi care constituie forul suprem al bisericii
ortodoxe
b. schismă – separare a unui grup de credincioşi de comunitatea
religioasă căreia îi aparţine
c. ieromonah – călugăr cu funcţie de preot;
158. 1. iartă-mă; 2. bogdaproste – mulţumesc – sărut mâna; 3. Sărut mâna! 4. Vă
rog! 5. Primiţi, vă rog! – Poftiţi! 6. Sărut mâna pentru masă! 7. Dumnezeu
să-l ierte! 8. Hristos a înviat! 9. La mulţi ani! 10. Pardon! Vă rog, daţi–mi
voie!
111
159. haine, fructe, dulciuri, lactate, veselă, aparate electrocasnice, încălţăminte
160. 1 septembrie; Sf. Ap. Andrei; Daniil Sihastrul; Leonardo da Vinci; Biserică;
medic; 1054; iconoduli
161. slăbănogul cu patul; samarineanul milostiv; cei 10 leproşi;
162. Săracul Lazăr; Cele cinci fecioare înţelepte; Samarineanul milostiv; Tatăl şi
fiul cel bun;
163. Sf. Ioan Scărarul; Sf. Ioan Damaschin; Loyd C. Douglas; Maria Corelli
164. -
165. cruce, icoană, Sfântul Potir;
a. credinţa, nădejdea, dragostea;
b. mânia, mândria, invidia; rugăciuni -
166. Acatistul Bunei Vestiri; Acatistul Mântuitorului; Acatistul Sf. Filofteia,
Acatistul Sf. Mina; Acatistul Sf. Ecaterina, Acatistul Sf. Pantelimon
167. Ceea ce eşti mai cinstită; Toată suflarea; Slavoslovia; Care pe Heruvimi,
Pe tine te lăudăm
168. metanie: ne închinăm, ne plecăm genunchii şi atingem pământul cu fruntea;
închinăciune: ne închinăm, apoi atingem pământul cu mâna; semnul sf.
cruci: ducem mâna dreaptă la frunte, la piept, la umărul drept apoi la umărul
stâng; ( se unesc: degetul mare, arătătorul şi mijlociul; inelarul şi degetul
mic se ţin strânse în palmă ); Importanţă: exprimă mulţumirea, respectul şi
supunerea noastră în faţa Domnului.
169. carul de foc; arca; asinul; nori;
170. Naşterea – Învierea; vineri – duminică; Vecernia – Utrenia; partea stângă-
partea dreaptă; Utrenia – Vecernia;
171. –
172. Vorba multă, sărăcia omului.
a. Buturuga mică răstoarnă carul mare.
b. Cine învaţă la tinereţe va şti la bătrâneţe.
c. Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul.
173. Biserica: Sfântă, Sobornicească şi Apostolească
174. a) Ioana, Irina, Ilie ; b) cruce; c) Tatăl nostru; d) Luca
175. AB – virtuţi 1 – adevăr; ; 2 – viu; 3 – frumos; 4 – ateu;
a. 5 – ură; 6 – trecător; 7 – rai;
176. cuminte, trufaş, decent, mofturos, îndemnurile (poveţele), spovedeşte,
împărtăşanie, exemplu;
177. –
178. om – gândire, voinţă, vorbire, sentiment, muncă;
a. animal – instinct, iraţional, nu comunică;
b. însuşiri comune – se nasc, se hrănesc, respiră, mor;
179. axion, biserică, cumpătare, hram, icos, lumânare, pravilă, ritual, slujbă,
tămâie.
180. Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Trei Ierarhi Vasile, Grigore
şi Ioan; Sf. Spovedanie;
181. Răstignirea Domnului, Sfântul Arh. Gavriil, Sf. Mc. Gheorghe;
182. Caută-le în cartea de rugăciuni! – rugăciuni începătoare
183. 26 de lei
112
184. –
185. bună: exemple → milă, iubire; rea: lăcomie, invidie;
186. mulţumim Domnului, Îl lăudăm, Îl rugăm să ne poarte de grijă;
187. –
188. Vechiul Testament: 1; Noul Testament: 2,3;
189. Ex: minciuna → frică → neîncrederea celorlalţi → adevărul
190. de cerere; de laudă; de mulţumire
191. a) – b) – c) M. Eminescu, G. Coşbuc (alte
variante) d) Leonardo da Vinci; Michelangelo;
192. –
193. Adam, Noe, Sf. Arh. Ştefan, Sf. Mc. Tatiana, Sf. Grigorie Dascălul
194. 1466-1469; 1532; 1488;
195. 5 lumânări;
196. luminează, încălzeşte, înmiresmează, ciripeşte vesel, spune rugăciuni;
197. –
198. Le monastère Sinaia est vieux depuis plus de 300 ans. La ville où il se trouve
porte son nom. Ici vivent plusieurs moines. Le musée du monastère Sinaia est
le premier musée religieux du pays. Le clocher a été construit en 1892 et il pèse
1700 kilos.
Le monastère Sinaia est l’un des plus beaux objectifs touristiques de
Bucegi.
199. –
200. –

113
114

S-ar putea să vă placă și