Sunteți pe pagina 1din 35

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,

pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viată veșnică”. Ioan 3:16
• „Postul este înfrânarea de toate
mâncărurile (de dulce), sau la caz de
boală numai de la unele, de asemenea
şi de băuturi şi de toate cele lumeşti şi
de toate poftele cele rele, pentru ca să
poată creştinul să îşi facă rugăciunea lui
mai cu înlesnire şi să îi fie milostiv
Dumnezeu. Încă şi pentru a ucide poftele
trupului şi a primi harul lui Dumnezeu.”
• Postul Mare este, aşadar, imitarea vieţii pământeşti a lui Hristos. Postim
şi ne luptăm cu ispitele împreună cu Hristos, pătimim şi murim
păcatelor, urmând pe Hristos, şi ieşim, împreună cu el, din mormânt,
biruind asupra răului şi a morţii. Fără de moarte, nu există înviere şi tot
astfel, fără de post şi pocăinţă, nu avem parte de mântuire.
Postul este:
• un act de cult izvorât din iubirea şi respectul pe care le avem faţă
de Dumnezeu
• un exerciţiu de înfrânare a poftelor trupeşti şi sufleteşti şi de
întărire a voinţei
• o formă de penitență si pocăință
• o faptă de virtute
• un mijloc de desăvârşire
• o dovadă a strădaniilor noastre spre asemănarea cu Dumnezeu
• reînnoire spirituală şi prilej de bucurie
Prin post creștem în dragostea față de Dumnezeu, față de sine și
față de aproapelele nostru:
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 13
1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-
am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi
de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu
sunt.
3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar
dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
De aceea postul trebuie însoțit cu rugaciunea:
așa cum pentru a zbura o pasăre folosește ambele aripi, tot așa și creștinul se
înalță la Bunul Dumnezeu ridicându-se cu aripile rugaciunii și ale postului.
Modele de post
• Adam și Eva
• Patriarhii şi proorocii Vechiului Testament:
• Moise.
• Sfântul Ilie, regele David.
• Proorocul Daniel şi cei trei tineri.
• Locuitorii din Ninive avertizati de Iona
• Sfântul Ioan Botezătorul
• Însuşi Mântuitorul:
• "Nu numai cu paine va trai omul, ci cu tot cuvantul care iese din
gura lui Dumnezeu" (Matei 4, 3-4).
• Piei, satano, caci scris este: "Domnului Dumnezeului tau sa te
inchini si Lui singur sa-I slujesti" (Matei 4, 8-10).
• "Sa nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tau" (Luca 4, 9-12).
• Sfinții Apostoli
În Vechiul Testament evreii posteau de câte ori cereau îndurare şi iertare lui
Dumnezeu, iar drepţii, patriarhii şi proorocii Vechiului Testament au fost de
asemeni postitori. Înţeleptul Isus, fiul lui Sirah spune: „Nu fi nesăţios întru toată
desfătarea şi nu te apleca la mâncăruri multe …Pentru nesaţiu, mulţi au pierit;
iar cel înfrânat îşi va înmulţi viaţa”

1 Corinteni 6:13, “Mâncările sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru


mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este
pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.”

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Postul potoleste zburdaciunea trupului,


înfrâneazaă poftele cele nesăturate, curateste şi înaripează sufletul, îl înalţă şi îl
uşurează.”.
Paștele evreiesc: eliberarea din robia egipteană
paști (ebr.)=trecere, eliberare.
Clasificarea postului:
După asprime:
• ajunare desăvârşită sau post negru adica făra mâncare
• post aspru, se consumă doar produse uscate: pâine, fructe,
puţină apă, seminţe şi altele.
• post obişnuit sau comun
• post uşor cu dezlegare de la ulei, vin șau pește și icre.

După lungime:
post de o zi
post de mai multe zile
Posturile de o zi
• miercuri ( cărturarii şi arhiereii au făcut sfat să-L prindă pe
Iisus Hristos)
• vineri (Iisus a fost răstignit)
• Înălţarea Sfintei Cruci- 14 septembrie
• Ajunul Bobotezei-5 ianuarie
• Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul-29 august
Posturile de mai multe zile
• Postul Paştelui (7 săptămâni, înainte de Paşti)
• Postul Crăciunului (15 noiembrie-24 decembrie)
• Postul Sfinţilor Apostoli (durată variabilă,înainte de 29
iunie)
• Postul Sfintei Marii (1-14 august)
Duminicile postului – urcuș duhovnicesc:
• Prima duminică - se sărbătoreşte biruinţa asupra iconoclasmului şi restabilirea cultului
icoanelor, referire directă la vechea prăznuire a profeților vechi testamentari
• Duminica numită si a Sfântului Grigore Palama care învăța că Dumnezeu, de neatins prin
esenţa Sa, ni Se descoperă prin energiile, se citește evanghelia înfățișează o vindecare a
unui slăbănog din cetatea Capernaumului.
• Duminica Sfintei Cruci fără acceptarea suferinţei, fără cruce adică, nu se poate ajunge la
lumina Învierii.
• Duminica Sfântului Ioan Scărarul despre desăvârşirea prin "scara" sa a virtuţilor,
• Duminica Mariei egipteanca evidenţiază un exemplu de îndreptare și de sfințire a
conduitei creștinești
• Duminica Floriilor, ne prezintă începutul patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
• Duminica Sfintei Învieri
Cum postim ?
“Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi
smolesc feţele ca să se arate oamenilor că
postesc. Adevărat grăiesc vouă: Şi-au luat plata
lor. Tu însă când posteşti unge capul tău şi faţa ta
o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci
Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care
vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” Matei16,16-18
Cum postim ?
“Să postim, post primit, bineplăcut Domnului; postul
cel adevărat este înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea
limbii, lepădarea de pofte, de clevetire, de minciună
şi de jurământul mincinos. Lipsirea acestora este
postul cel adevărat şi bine-primit”. Triod
Cum postim ?

“ Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Cum? De vedeţi un sărac, aveţi milă


de el; un duşman, împăcaţi-vă cu el; un prieten înconjurat de un
nume bun, nu-l invidiaţi; o femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu
numai gura şi stomacul vostru să postească, că şi ochiul, şi urechile,
şi picioarele, şi mâinile voastre şi toate mădularele trupului vostru.
Mâinile voastre să postească rămânând curate de hrăpire şi de
lăcomie. Picioarele, nealergând la privelişti urâte şi în calea
păcătoşilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumuseţile străine... Gura
trebuie să postească de sudalme şi de alte vorbiri ruşinoase.”
Sfântul Ioan Gură de Aur
Cuvantul Sfantului Ioan Gura de Aur la Invierea Domnului:
De a ajuns cineva dupa ceasul al saselea, sa nu se indoiasca, nicidecum,
caci cu nimic nu va fi pagubit. De a intarziat cineva pana in ceasul al
noualea, sa se apropie, nicidecum indoindu-se. De a ajuns cineva abia in
ceasul al unsprezecelea, sa nu se teama din pricina intarzierii, caci darnic
fiind Stapanul, primeste pe cel de pe urma ca si pe cel dintai, odihneste pe
cel din al unsprezecelea ceas ca si pe cel ce a lucrat din ceasul dintai; si
pe cel de pe urma miluieste, si pe cel dintai mangaie; si aceluia plateste, si
acestuia daruieste; si faptele le primeste; si gandul il tine in seama, si
lucrul il pretuieste, si vointa o lauda.

Cei ce v-ati infranat si cei lenesi, cinstiti ziua. Cei ce ati postit si cei ce n-ati postit, veseliti-va astazi.
Masa este plina, ospatati-va toti. Vitelul este mult, nimeni sa nu iasa flamand. Gustati toti din ospatul
credintei; impartasiti-va toti din bogatia bunatatii. Sa nu se planga nimeni de lipsa, ca s-a aratat
Imparatia cea de obste. Nimeni sa nu se tanguiasca pentru pacate, ca din mormant iertare a rasarit.
..... Unde-ti este, moarte, boldul? Unde-ti este, iadule, biruinta? Inviat-a Hristos si tu ai fost nimicit.
Sculatu-S-a Hristos si au cazut diavolii. Inviat-a Hristos si se bucura ingerii. Inviat-a Hristos si viata
stapaneste. Inviat-a Hristos si nici un mort nu este in groapa; ca Hristos, sculandu-Se din morti,
incepatura celor adormiti S-a facut. Lui se cuvine slava si stapanirea in vecii vecilor. Amin.
Prin post ne pregătim trupește.
Prin Sfintele Taine, sufletul nostru primește Iubirea

Sfintele Taine sau Sfintele Sacramente:


•Taina Spovedaniei: curățirea sufletului de păcate.
•Taina Împărtășaniei: primirea Trupului si a Sângelui
Domului nostru Iisus Hristos, Cina Domnului.
Sâmbătă înaintea Foriilor: Invierea lui Lazăr în Betania
Săptămâna patimilor
Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile
Domul Iisus Hristos a mers la Ierusalim să sărbătoreasca paștele evreiesc
Lunea Mare-Izgonirea negustorilor din templu, blestemarea smochinului
Mariția Mare .Domnul raspunde provocărilor cărturarilor
si apreciază banului vaduvei
Miercuri: Trădarea lui Iuda
Joia Mare : Rugaciunea și spălarea picioarelor Sfinților Apostoli
Joi Mare : Cina cea de Taina
Joia Mare : Rugăciunea si arestarea din Gradina Ghetsimani
Gradina Ghetsimani azi
Vinerea Mare: Patimile Domnului Iisus
Vinerea Mare: Răstignirea Domnului Iisus
Minunile petrecute în momentul morții Domnului
Matei 27.51-53. Și iată, catapeteasma templului s-
a sfâșiat în două de sus până jos, și pămantul s-a
cutremurat și pietrele s-au despicat; și mormintele
s-au deschis și multe trupuri de sfinți adormiti s-au
sculat; și iesind din morminte, după invierea Lui,
au venit în sfânta cetate și s-au arătat multora”

Luca 23. 44. Și era acum ca la ceasul al șaselea și întuneric s-a


făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea.
Coborârea la iad
Vinerea Mare: Punerea în mormânt
Duminica Învierii
Arătările Domnului după Sfânta Înviere
Biserica Învierii Domnui din Ierusalim
Bucătărie și urări pascale
• Ouă roșii
• Pasca. Aceasta are o forma rotundă, din brânză
dulce, având la mijloc o cruce, pasca este împodobită
pe margini cu aluat împletit.
• Cozonac
• Produse din carne de miel.

Urările tradiţionale de Paşti ale creştinilor sunt


"Hristos a înviat", iar răspunsul este "Adevărat a
înviat". Aceste urări sunt adresate 40 de zile după
Paşti până la Înălțarea Domnului.
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (306-373) :

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe,


al iubirii de stăpânie şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie!

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei,


dăruieşte-mi mie, slugii Tale!

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi


să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin“.