Sunteți pe pagina 1din 27

RELIEFUL-totalitatea neregularitatilor,

deformarilor, asperitatilor, pozitive sau


negative ale scoartei terestre
1. STRUCTURA INTERNA A
PĂMÂNTULUI
STRUCTURA INTERNA A
PĂMÂNTULUI
NUCLEUL-
prezintă
temperaturi
mai mari de
3000ºC
În mantaua superioară (ASTENOSFERĂ) materia este văscoasă şi
poartă numele de MAGMĂ
Magma ieşită la suprafaţă se numeşte LAVĂ
LITOSFERA

MANTAUA

NUCLEU
Nucleul extern

Nucleul intern
Structura
internă a
Pământului;

SCOARTA
NUCLEU MANTA
TERESTRA

INTERN EXRERN INFERIOARA SUPERIOARA CONTINENTALA OCEANICA


CURENTIIDE CONVECTIE
- fluxuri de magma formate din
cauza diferentelor de
temperatura dintre partea
inferioara si superioara a
astenosferei
- pot fi:
- ascendenti
- descendenti
- paraleli
- au un rol foarte important in
mobilitatea litosferei
2. LITOSFERA-caracteristici generale
Învelişul extern, solid, format din rocă al Pământului

- Este alcătuită din trei pături


- Oceanică (bazaltică)- continuă
- Continentală (granitică) - discontinuă, lipseşte sub oceane
- Sedimentară- cea mai subţire, apare peticit
În funcţie de existenţa celor 3 pături scoarţa terestră cuprinde:
- scoarţă de tip oceanic
- scoarţă de tip continental
 Litosfera nu este unitară, ci
fragmemntată în plăci tectonice
 Placi teconice = fragmente ale
scoartei terestre care plutesc pe
astenosfera si se deplaseaza cu 2-
12 cm/an.
 Plăcile tectonice sunt blocuri de
mari dimensiuni din care este
alcătuită scoarţa terestră;
 După mărime plăcile tectonice pot
fi: majore (6), medii (7) şi
 PLĂCI TECTONICE
microplăci .
ALCATUIREA SCOARTEI
MINERALE ŞI ROCI
Mineralele = substante chimice solide, mai rar fluide, alcatuite din
unul sau mai multe elemente chimice
De regulă sunt substanţe neomogene din punct de vedere chimic,
fiind frecvent substanţe solide cristalizate, dar diferă
prin duritate, culoare, compoziţie chimică.
ex. sare, cuart, pirita, galena, blenda, gips, feldspat, azbest, mica,
grafit, diamant
EXEMPLE DE
MINERALELE
TALC

AUR

GIPS
AGAT PIRITA
SULF

APATIT

CALCIT

FLORIT

SILVINA
AZURIT+MALACHIT
CUARŢ

TOPAZ

DIAMANTE
ROCILE

 Sunt ansambluri de mai multe minerale de acelaşi


tip sau de tipuri diferite

 Tipuri de roci: A. ROCI MAGMATICE

B. ROCI SEDIMENTARE

C. ROCI METAMORFICE
A. ROCILE MAGMATICE
Se formează prin răcirea şi solidificarea magmei;

bazalt

granit
granit

bazalt
B. ROCILE SEDIMENTARE

Sunt rocile formate prin diverse procese fizice şi chimice.


În fucţie de procesul ce le generează se clasifică:

 pietriş, nisip, mâluri, conglomerate, gresii, argile


 gips, calcar, sare gemă
 cărbuni (superiori: antracit, huila; inferiori: cărbune brun, lignit, turba), petrol,
chihlimbar
C. ROCI METAMORFICE

 S-au format prin transformarea celorlalte tipuri de roci la temperaturi şi


presiuni foarte mari- proces numit metamorfism;
 Tipuri: marmură, şisturi cristaline, şisuri verzi

Marmură Taj Mahal


Prof. RĂDUCAN SORIN
2018