Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Ovidius Constanța

Specializarea ꓽ Geografia Turismului


Anul 3

Strategia de dezvoltarea a zonei Sinaia-Predeal

Lect.Univ.Dr. Mirela Paraschiv


Studentă ꓽ Suliman Geansel
1.Introducere
Oraş situat la poalele munţilor Bucegi şi cunoscut mai ales datorită
imporanţei sale turistice, Sinaia se află în judeţul Prahova, la circa 60 km nord-
vest de Ploieşti şi la 50 km sud de Braşov. Amplasat într-o zonă
muntoasă,altitudinea oraşului variază între 767 m şi 1.055m. Sinaia are statut
de staţiune turistică şi balneo-climaterică.
Predealul este un oraș situat în partea de S a jud. Brașov, la intersecția de ape
dintre râul Prahova și Timiș, poziționat pe culmile munților Postăvaru (1799 m),
Piatra Mare (1843 m) în E și SE, Bucegi în SV.
2. Analiza SWOT a orasului Sinaia
1. Puncte tari
- Potential natural diversificat: relief,fauna,flora
- Infrastructura de cazare valabila pe tot parcursul anului
- Domeniul schiabil dezvoltat (24 km partii si trasee montane)
- Turismul, sub multitudinea sa de forme, poate fi practicat pe parcursul
întregului an
- Existența elementelor terapeutice: bioclimatul tonic, stimulant, cu aer
lipsit de pulberi și alergeni, bogat în radiații ultraviolete cu o accentuată
ionizare negativă. Al doilea factor natural terapeutic este apa minerală a
izvorului "Valea Câinelui", apă folosită în tratarea numeroaselor
afecțiuni.
- Reabilitarea aleilor pietonale în perioada 2014- 2015, ce fac legătura
între obiective turistice culturale;
- Existenta unui patrimoniu cultural – istoric bogat ( monumente istorice,
Manastirea Sinaia, Castelul Peles, Casino Sinaia etc. )
2. Puncte slabe
- Numarul mic de instalatii de transport pe cablu
- Infrastructura turistică montană insuficientă (refugii, marcaje, poteci) și
număr mic de ghizi montani;
- Lipsa zonelor pentru campare/oferte de agreement
- Partia de bob aflata in degradare
- Lipsa unei promovarii mai puternice a orasului Sinaia
- Lipsa unor parteneriate pentru a pune in evidenta potentialul turistic
natural si antropic
- Obiective turistice aflate in degradare
- Slaba promovare a evenimentelor

3. Oportunitat
- Organizarea intr-un numar mare de evenimente sportive
- Crearea unui parteneriat intre Casa Regala si orasul Sinaia
- Crearea oarcurilor de agreement pe baza potentialului natural
- Dezvoltarea sistemului schiabil (noii partii de schi, instalatii de zapada
artificiala si nocturna)
- Reabilitarea traseelor montane
- Dezvoltarea pachetelor turistice: circuite, ecoturism, sporturi montane
etc
4. Amenintari
- Concurenta mare din partea statiunilor de pe Valea Prahovei si a celor
din strainatate
- Schimbari climatice care afecteaza activitatea turistica
- Intrarea într-un „con de umbra” a stațiunii Sinaia ca urmare a lipsei
punerii în valoare a orașului;
- Pierderea statutului de statiune

3. Analiza SWOT a orasului Predeal


1. Puncte tari
- Desemnarea Predealului drept staţiune de interes naţional, iar a
localităţilor componente Pârâul Rece şi Timişu de Sus drept staţiuni de
interes local ;
- Numărul ridicat de pârtii de schi, de grade variate de dificultate;
majoritatea pârtiilor sunt dotate cu zăpadă artificială, teleschi sau
telescaun. De asemenea, există o pârtie dotată cu nocturnă;
- Poziţionarea pârtiilor în pante împădurite şi în afara direcţiilor
principalelor vânturi, fapt ce asigură condiţiile bune de practicare a
sporturilor de iarnă;
- Programul mai lung de funcţionare a telescaunului pe perioada iernii
pentru pârtia cu nocturnă, faţă de staţiunile concurente (Sinaia, Buşteni);
- Durata medie mai ridicată a stratului de zăpadă (118 zile), decât în
municipiul Braşov sau în alte staţiuni, aspect ce favorizează atragerea
turiştilor pentru practicarea sporturilor de iarnă o perioadă mai lungă de
timp;
- Numărul ridicat de unităţi de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică;
- Diversitatea structurilor de cazare: hoteluri, moteluri, vile, cabane,
pensiuni, etc.;
- Lipsa unei sezonalităţi puternice în ceea ce priveşte sosirile şi înnoptările
turiştilor, comparativ cu alte staţiuni turistice;
- Obiective turistice naturale care atrag turişti din toată ţara: Cascada
Tamina, Canionul Şapte Scări, Cheile Râşnoavei.

2. Puncte slabe
- Scăderea numărului de sosiri şi înnoptări turistice din anul 2009;
- Ponderea scăzută a turiştilor străini din totalul turiştilor sosiţi în staţiune;
- Slaba dezvoltare a altor forme de turism, în afara turismului pentru
practicarea sporturilor de iarnă şi a turismului de drumeţie;
- Slaba promovare a evenimentelor turistice anuale organizate în staţiune;
- Atractivitatea redusă a resurselor turistice antropice (biserici, mănăstiri,
monumente istorice şi culturale);
- Dezvoltarea turismului de week-end în special în perioada de iarnă;
durata medie de şedere a turiştilor redusă;
- Numărul scăzut de unităţi de cazare care oferă turiştilor pachete all-
inclusive;
- Competitivitatea redusă a staţiunii: există destinaţii turistice externe care
practică preţuri similare însă oferă condiţii superioare calitativ.
3. Oportunitat
- Elaborarea unor planuri şi strategii de dezvoltare a turismului, la nivel
local, judeţean sau regional care să fructifice potenţialul deţinut;
- Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte cu staţiunile turistice
învecinate;
- Participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale;
- Organizarea de concursuri naţionale şi internaţionale de schi şi a altor
tipuri de competiţii sportive;
- Specializarea forţei de muncă din sectorul turistic (conducere şi execuţie)
pentru oferirea unor servicii de calitate superioară;
- Includerea Predealului în rândul staţiunilor de schi prioritare pentru
realizarea unui plan detaliat al zonei turistice, conform Master Planului
pentru Turismul Naţional al României 2007-2026;
- Participarea operatorilor economici care furnizează servicii de cazare la
programul guvernamental „Tichete de vacanţă”;
- Programul naţional de dezvoltare a turismului montan „Schi în România”
în cadrul căruia este inclusă şi staţiunea Predeal;
- Facilitarea accesului turiştilor prin deschiderea Aeroportului
Internaţional Ghimbav şi prin construcţia Autostrăzii Transilvania.
- Construirea unei reţele de transport prin cablu, dar şi a altor proiecte de
dezvoltare în cadrul zonei turistice „Pasul schiorilor” Azuga-Predeal;
- Investiţii în modernizarea domeniului schiabil.

4. Amenintari
- Elaborarea unor planuri şi strategii de dezvoltare a turismului, la nivel
local, judeţean sau regional care să fructifice potenţialul deţinut;
- Poluarea culturală, amploarea fenomenului kitsch poate afecta produsul
turistic per ansamblu;
- Schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la scăderea
fluxului de turişti români care preferă Predealul pentru posibilitatea
practicării sporturilor de iarnă;
- Vecinătatea / concurenţa cu staţiuni turistice cu potenţial turistic bine
dezvoltat şi bine valorificat;
- Scăderea numărului de turişti, pe fondul crizei economice mondiale;
- Capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor europene destinate
dezvoltării turistice a autorităţilor publice şi a mediului de afaceri;
- Promovarea de către agenţiile de turism a destinaţiilor turistice externe,
în detrimentul staţiunilor naţionale, precum Predealul;
5. Viziunea
Viziunea orașului Sinaia
Sinaia 2020 va fi stațiunea montană numărul 1 a României.
Un oraș în care viziunea de dezvoltare se fundamentează pe
principiile și orientările pe care Uniunea Europeană le promovează în
cadrul politicilor şi strategiilor sale, în contextul globlizării economiei şi
societăţii bazate pe cunoaştere. Prin investițiile propuse, se dorește
crearea unui oraș inteligent si eficient în domenii ce țin de transport,
managementul energiei, sănătate, servicii sociale, ecologie, oferind un
mediu plăcut și sănătos pentru generațiile prezente și viitoare bazat pe o
dezvoltare durabilă. Orașul Sinaia urmărește o dezvoltare economică
bazată pe cunoaștere, inovație și competitivitate ce va asigura un nivel
de trai crescut întregii populații, stopând astfel emigrarea tinerilor în alte
localități, fiind motivați să rămână datorită diversității locurilor de
muncă. Valorificarea potențialului turistic vizează transformarea orașului
Sinaia într-o stațiune montana competitivă atât la nivel național cât și la
nivel internațional ce ofera turistilor și vizitatorilor atractii turistice
moderne și o gamă largă de posibilități de petrecere a timpului liber pe
tot parcursul anului.
Viziunea orașului Predeal
Strategia de dezvoltare a oraşului Predeal are un orizont temporar
până în anul 2020. Până la acel moment, Predealul trebui să se
dezvoltare din toate punctele de vedere -turistic, social, economic,
cultural - și să rezolve măcar parțial problemele întâmpinate în prezent.
În primul rând, Predealul va fi o staţiune atractivă, dispunând de o ofertă
turistică diversificată pe tot parcursul anului.Altfel spus, Predealul va fi
staţiunea celor 4 anotimpuri, va fi staţiunea în care atât turiştii români,
cât şi turiştii străini vor avea multiple facilităţi de petrecere a timpului
liber. Predealul va fi o staţiune turistică competitivă la nivel naţional, dar
şi la nivel internaţional. Predealul nu va fi doar o staţiune de iarnă, ci va fi
o staţiune care, prin obiectivele antropice şi naturale existente, va avea
un flux turistic permanent. Astfel, oferta turistică actuală - subdezvoltată
faţă de adevăratul potenţial al staţiunii - va fi diversificată până în anul
2020, Predealul va avea şi un grad ridicat de atractivitate pentru
investitori (români şi străini), dispunând de un cadru economic prosper şi
competitiv.
Obiectivele strategice detaliate:
1. Creşterea atractivităţii turistice prin dezvoltarea domeniului
schiabil în Predeal
Obiectiv specific 1.1: Îmbunătăţirea condiţiilor pentru practicarea
sporturilor de iarnă
Orizont 2013: Creşterea lungimii practicabile a pârtiilor prin
modernizarea şi extinderea pârtiilor existente în prezent şi amenajarea
de noi pârtii.
Orizont 2020: Crearea unui domeniu schiabil competitiv la nivel naţional
şi internaţional.

Obiectiv specific 1.2: Dezvoltarea infrastructurii de transport pe


cablu
Orizont 2013: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport pe cablu pe
traseele existente în prezent în Predeal.
Orizont 2020: Dezvoltarea unor trasee de transport pe cablu intra-
orăşenesc.
Obiectiv specific 1.3: Amenajarea și modernizarea spaţiilor de
parcare
Orizont 2013: Asigurarea necesarului de locuri de parcare în vederea
satisfacerii nevoilor de locuri de parcare şi ameliorării condiţiilor de
trafic.
Orizont 2020: Modernizarea spaţiilor de parcare din Predeal la nivelul
standardelor Uniunii Europene prin implementarea unui sistem
electronic de afişaj la nivelul întregii staţiuni, care să coordoneze reţeaua
de parcaj public.

2. Dezvoltarea economiei locale: diversificarea serviciilor turistice


existente
Obiectiv specific 2.1: Creșterea volumului de investiţii în domeniul
turistic și / sau al domeniilor conexe
Orizont 2013: Creşterea gradului de atractivitate economică a
Predealului prin crearea unei strategii de atragere a investitorilor străini
şi promovarea oportunităţilor de investiţii existente.
Orizont 2020: Asigurarea de condiţii fiscale propice realizării de investiţii
autohtone sau străine în domeniul turistic.

Obiectiv specific 2.2: Modernizarea și diversificarea posibilităţilor


de agrement, de cazare și alimentaţie publică
Orizont 2013: Modernizarea şi/sau crearea infrastructurii de agrement în
vederea creării de noi posibilităţi de petrecere a timpului liber.
Orizont 2020: Diminuarea sezonalităţii turistice şi creşterea atractivităţii
Predealului pe perioada întregului an prin înfiinţarea de facilităţi de
agreement comparabile cu cele din staţiunile externe.

Obiectiv specific 2.3: Creșterea notorietăţii staţiunii Predeal pe


plan intern și extern
Orizont 2013: Definirea şi crearea brandului „Predeal” şi promovarea
acestuia pe piaţa internă şi externă;
Orizont 2020: Recunoaşterea Predealului în plan intern şi extern drept
una dintre principalele staţiuni turistice din România.

Obiectiv specific 2.4: Atragerea turiștilor prin organizarea de


evenimente sportive și de agrement, naţionale și internaţionale
Orizont 2013: Găzduirea unor evenimente culturale, sportive şi de
agrement de notorietate la nivel naţional şi internaţional.
Orizont 2020: Stabilirea şi respectarea unui calendar de evenimente de
amploare cu caracter periodic (anual, trimestrial, lunar, etc.), în scopul
extinderii sezonului turistic.

Obiectiv specific 2.5: Îmbunătăţirea colaborării agenţilor


economici şi a colaborării dintre aceştia şi autorităţile publice locale
Orizont 2013: Corelarea necesităţilor de dezvoltare ale mediului de
afaceri cu planurile de investiţii ale administraţiei publice locale.
Orizont 2020: Dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat în vederea
dezvoltării şi implementării de proiecte.

Bibliografie ꓽ
https://www.scribd.com/document/205873992/Strategia-de-dezvoltare-
turistica-a-orasului-Predeal-2009-2020
http://www.primaria-sinaia.ro/wp-
content/uploads/2017/07/Strategie_SINAIA-FINALA-CU-OPIS-_oct_2017.pdf

S-ar putea să vă placă și