Sunteți pe pagina 1din 2

IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA VIEŢII COTIDIENE ŞI ASUPRA MEDIULUI

În a doua jumătate a sec. al XX – lea, ştiinţa şi tehnologia au schimbat condiţiile de viaţă ale
oamenilor. Tehnologia nu pătrunde doar în procesul de producţie, ci, direct, în casele şi vieţile
oamenilor pe care le schimbă în mod radical.

CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII

- accelerarea descoperirilor ştiinţifice ( ritmul descoperirilor este uluitor );


- transferul invenţiilor din timpul războiului (radarul, avionul cu reacţie, rachetele balistice,
fisiunea nucleară) în spaţiul civil;
- apariţia unor ştiinţe noi ( genetica, informatica, cibernetica );
- mobilitatea oamenilor de ştiinţă;
- ştiinţele au devenit interdisciplinare;
- scurtarea perioadei dintre cercetarea teoretică şi aplicarea practică a acesteia;
- creşterea costurilor cercetării ştiinţifice;
- implicarea directă a statului în susţinerea şi finanţarea activităţii ştiinţifice;

 Apar inovaţii noi în domeniul ştiinţific şi noi domenii de cercetare ştiinţifică:


 - ingineria genetică.
 - se descoperă structura AND-ului.
 - teoria Big-Bang-ului.
 - se dezvoltă radioastronomia.
 - folosirea sateliţilor şi a radarelor.
 - în medicină se fac mari progrese (transplantul de organe, dializa, scanarea cu ultrasunete,
noi vaccinuri.
 - cercetarea mărilor face progrese prin activitatea lui Yves Cousteau.
 În domeniul tehnologiei, apariţia calculatorului a revoluţionat domeniul informaţional.
Calculatorul este invenţia care şi-a pus amprenta cea mai puternică asupra vieţii cotidiene.
TEHNOLOGIA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ
 Dezvoltarea tehnologică are efecte pozitive pentru viaţa cotidiană ( sănătate, uşurarea
comunicării, accesul la informaţie etc ).
 Societatea cunoaşte modificări fundamentale. Populaţia rurală va cunoaşte un adevărat exod
îndreptat spre marile aglomerări urbane. Centrul oraşului îşi modifică funcţiile. Produsele
considerate cândva un lux (frigider, televizor, telefon, maşină de spălat, automobil) au
devenit un standard de confort al omului obijnuit.
 Se produce o standardizare a cadrului de existenţă cotidiană. Omul trăieşte într-un mediu
înconjurător inteligent, în adevărate ,,case electronice”. Modernizarea este însoţită şi de
efecte negative: degradarea unor cartiere periferice, crima organizată, poluarea mediului
înconjurător.
CAUZELE DEGRADĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
 - amplasarea zonelor industriale în apropierea locuinţelor;
 - zonele cu o circulaţie intensă a mijloacelor de transport;
 - emanaţiile industriale de gaze şi deşeuri solide;
 - evacuarea apelor uzate şi a celor menajere contribuie la poluarea apelor;
 - folosirea în exces a pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice şi deversarea rezidurilor;
 - deşeurile ajunse în spaţiu în urma numeroaselor lansări din cadrul programelor spaţiale

S-ar putea să vă placă și