Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

14 din 15 martie 2020

Către: Dl Igor DODON


Președinte al Republicii Moldova

Către: Dna Zinaida GRECEANÎI


Președinte al Parlamentului Republicii Moldova

Către: Dl Ion CHICU


Prim-ministru al Republicii Moldova

Către: Dl Serghei PUȘCUȚA


Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor Republicii Moldova

Către: Dl Anatol USATÎI


Ministru al Economiei și Infrastructurii

Ref.: Adoptarea măsurilor de urgență în diminuarea consecințelor COVID-19 asupra


IMM-lor

Stimate Domnule Igor Dodon,


Stimată Doamnă Zinaida Greceanîi,
Stimate Domnule Ion Chicu,
Stimate Domnule Serghei Pușcuța
Stimate Domnule Anatol Usatîi,

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM), Asociația Femeilor Antreprenoare din
Moldova (AFAM), Asociația Companiilor de Creație din Moldova (COR), Asociația Națională a
Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova (MĂR) vă salută şi, în
numele membrilor săi, dar şi a tuturor IMM-urilor din Republica Moldova, adresăm respectuos
solicitarea de a iniția măsuri urgente pentru a susține mediul de afaceri în contextul epidemiei
globale de COVID-19.

Pe măsură ce avansăm în această perioadă de incertitudine, înțelegem că COVID-19 va


aduce pierderi imense economiei la nivel global, inclusiv Republicii Moldova. Recunoaștem că
prioritatea guvernului trebuie să fie sănătatea cetățenilor și a societății în general, în același
timp trebuie să luăm în considerație problemele grave cu care se confruntă contribuabilii -
întreprinderile și angajații acestora la moment și impactul acestora pe termen lung. Credem că
este necesară o reacție colectivă, iar Guvernul și Parlamentul trebuie să ia măsuri imediate
pentru a oferi suport mediului de afaceri.

Cel mai puternic va fi lovit sectorul IMM-urilor. Luând în considerație vulnerabilitatea IMM-lor,
impactul asupra acestora poate fi irecuperabil. Multe din ele vor suferi pierderi majore, unele
își vor sista parțial sau complet activitatea, altele riscă să falimenteze. În special vor avea de
suferit industriile de servicii și agrement, turism, horeca, comerț cu amănuntul, organizatorii de
evenimente, și multe alte industrii afectate de carantină și măsuri preventive în vigoare.

Pe 13 martie, AIM a lansat un apel către antreprenorii fondatori de IMM-uri pentru a colecta
reacția antreprenorilor referitor la impactul economic al COVID-19 și declararea codului roșu
asupra activității de întreprinzător. Prin prezenta venim cu o poziție consolidată din numele a
patru asociații de business și peste 100 de antreprenori din diferite industrii cu referire la
impactul negativ al Covid-19 asupra activității economice. Reprezentanți din industria
alimentară, turism, horeca, comerț, servicii, organizatori de evenimente, industria textilă,
media, educație, industria creativă au împărtășit cele mai mari provocări.

Cele mai mari îngrijorări sunt legate de onorarea obligațiunilor fiscale, precum şi plata
salariilor, plata impozitelor aferente salariilor, achitarea TVA și prezentarea dărilor de seamă la
timp. Angajamentele față de furnizori și creditori cu privire la achitarea ratelor la creditele
bancare și a dobânzilor aferente acestora, plata chiriilor constituie alt factor de îngrijorare.
Sistarea parțială sau totală a activității din cauza carantinei va genera un impact economic
negativ prin reducerea vânzărilor, care în rezultat va duce la pierderea veniturilor și dificultăți
în asigurarea lanțului de aprovizionare și distribuție. Prezentăm mai jos principalele aspecte de
îngrijorare reieșind din situația creată:

1. Plata salariilor
2. Plata impozitelor aferente salariilor
3. Achitarea TVA, impozitului pe venit din activitatea antreprenorială
4. Prezentarea dărilor de seamă la timp
5. Achitarea ratelor la creditele bancare și a dobânzilor aferente acestora
6. Plata chiriilor
7. Sistarea parțială sau totală a activității
8. Reducerea vânzărilor și piederea veniturilor
9. Asigurarea lanțului de aprovizionare și distribuție.

Multe țări deja au anunțat măsuri economice menite să amortizeze impactul epidemiei de
coronavirus (COVID-19) asupra activității economice. Aceste măsuri cuprind facilități fiscale,
economice și monetare: reducerea ratelor dobânzilor, scutirea de impozite pentru o perioadă
determinată de timp.

În acest context AIM, AFAM, COR și MĂR în numele membrilor săi, dar şi a tuturor IMM-urilor
solicităm adoptarea a unui pachet de măsuri de suport pentru IMM-uri pentru a ajuta
companiile să atenueze impactul economic al extinderii epidemiei de coronavirus Covid-19 și
susținerea economiei naționale:

1. Reeșalonarea plăților sau prelungirea termenului de calculare și achitare a TVA, și a


impozitului pe venit;
2. Scutirea sau reeșalonarea impozitelor aferente plăților salariale pentru perioada de
carantină;
3. Prelungirea termenului de calculare și achitare a obligațiilor fiscale, fără aplicarea
penalităților și majorărilor de întârziere;
4. Înghețarea plăților privind rambursarea împrumuturilor și creditelor către băncile
comerciale și organizațiile de creditare nebancară, precum și amânarea plății dobânzilor
aferente creditelor și împrumuturilor, inclusiv neaplicarea penalităților și majorărilor
pentru întârziere;
5. Intervenția și suportul pentru reeșalonarea plăților către arendatori și furnizorii de
servicii comunale fără sistarea serviciilor comunale;
6. Suport pentru achitarea salariilor angajaților care se află în concediu forțat legat de
carantina. O soluție poate fi utilizarea contribuțiilor sociale de stat datorate de angajator
pentru achitarea acestor compensații;
7. Negocierea cu instituțiile financiare privind scăderea ratei dobânzii la credite;
8. Crearea unui fond de stat pentru compensare de urgență a pierderilor suferite de
companie urmare a carantinei impuse de codul roșu;
9. Acordarea de împrumuturi pentru IMM-ri cu dobânda zero pentru companiile aflate în
dificultate și garantate prin fondul de garantare al ODIMM;
10. Prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale anuale (pentru anul
2019), lunare și trimestriale, precum și a situațiilor financiare (pentru anul 2019) și a
dărilor de seamă statistice, fără aplicarea sancțiunilor;
11. Abordarea ținând cont de specificul sectoarelor în elaborarea măsurilor de suport
pentru cele mai afectate industrii care au fost nevoite să sisteze total activitatea
conform Hotărârii Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 7 din 13
martie 2020.

Suntem deschişi spre consultații şi discuții constructive, pentru a contribui la depăşirea acestei
situații excepționale cu pierderi mai mici pentru toate părțile interesate în dezvoltarea
economică a Republicii Moldova.

Cu deosebită considerație,

Liliana Busuioc

Director Executiv AIM

Angela Gladei

Președinte AFAM

Olga Radu

Președintă COR

Aneta Zasavițchi

Președinte MĂR

S-ar putea să vă placă și