Sunteți pe pagina 1din 42

Drd.ing.

Ruben Căpîlnean

MODELARE,
PROIECTARE ȘI
OPTIMIZARE ÎN
ETABS
STRUCTURĂ ETAJATĂ CU
NUCLEU DE PEREȚI
ȘI CADRE PERIMETRALE
Date generale

• Obiectul lucrării: proiectarea structurii de birouri, 3S+P+20E, amplasată în București

• Nr estimat de persoane care pot ocupa clădirea în același timp: 2000

• Suprafața subsolurilor: 5000 m2

• Înălțimea de nivel: 3.5 m (liber 2.80m)

• Circulația pe verticală: 2 scări + 6 lifturi amplasate în zona centrală a clădirii

• Pardoseală flotantă cu canale de cabluri, cu mochetă

• Tavane suspendate
Soluția structurală
Nucleu central
13.90 x 13.90m -
din pereți de
beton armat

Cadre
perimetrale
conectate la
nucleu prin
grinzile
principale cu
deschideri de
9.70 m

Grinzi
secundare
Exigențe de performanță

• Factorul de importanță al clădirii γ1 = 1.2

• Verificări la starea limită ultimă (ULS) – verificarea elementelor la


rezistență

• Verificări la starea limită de serviciu (SLS) – verificarea deplasărilor


laterale relative de nivel cf. P100-1/2013
Evaluarea încărcărilor gravitaționale
Evaluarea încărcărilor gravitaționale
Evaluarea încărcărilor seismice

Valoarea de vârf a accelerației


terenului pentru proiectare în
amplasamentul București:
ag = 0,30g.

Spectrul normalizat de răspuns elastic


pentru
accelerații cu perioada de control
Tc = 1,6s
Evaluarea încărcărilor seismice
Evaluarea încărcărilor din vânt
Valoarea de varf a presiunii vitezei vantului
z vm(z) qp
cladire ln(z/z0) kr cr(z) Iv (z)
m m/s kN/m2
20 niveluri 73.5 4.29729 0.234 1.005565 30.16694 0.232705 1.495

Valori ale presiunii vitezei vantului pentru diferite fasii din inaltimea
Presiunea vantului pe suprafata Wx
cladirii 20 de etaje
ze qb vm(z) qp(ze) ze W x [kN/m2]
ln(z/z0) kr cr(z) Iv(ze)
m kN/m2 m/s kN/m2 m A B D E
31.5 3.44999 0.234 0.80730 0.289856 0.562 24.21891 1.110 31.5 -1.333 -0.888 0.888 -0.666
35 3.55535 0.234 0.83195 0.281266 0.562 24.95854 1.156 35 -1.387 -0.925 0.925 -0.694
38.5 3.65066 0.234 0.85425 0.273923 0.562 25.62762 1.198 38.5 -1.437 -0.958 0.958 -0.719
42 3.73767 0.234 0.87461 0.267546 0.562 26.23844 1.236 42 -1.483 -0.989 0.989 -0.742
73.5 4.29729 0.234 1.00556 0.232705 0.562 30.16694 1.495 73.5 -1.794 -1.196 1.196 -0.897

Presiunea vantului pe stalpi zona A B D E


- stalpii dispusi la 9.7m respectiv 23.6m h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10
ze Wx [kN/m] 2.21 -1.2 (-1.4) -0.8 -1.1 0.8 1 -0.6
etaje zona D zona E cadru A Cadru B Cadru C Cadru D
1-9 10.48 -7.86 -6.46 -10.48 -10.48 -4.31
10 10.91 -8.18 -6.73 -10.91 -10.91 -4.48
11 11.31 -8.48 -6.97 -11.31 -11.31 -4.65
12 11.67 -8.75 -7.19 -11.67 -11.67 -4.80
13-20 14.12 -10.59 -8.70 -14.12 -14.12 -5.80
Combinații de încărcări
 Gruparea caracteristică (GC):
1.00G1+1.00 G2 + 1.00 Q1+ 0.70 Q2

 Gruparea fundamentală (GF):


1.35 G1 + 1.35 G2 + 1.50 Q1 + 1.05 Q2

 Gruparea specială (GS):


1.00 G1 + 1.00 G2 + 0.30 Q1 + 0.40 Q2 ± 1.00 A

G1 valoarea caracteristică a greutății proprii a elementelor structurale;


G2 valoarea caracteristică a încărcării permanente din pardoseli, compartimentări, fațade și instalații;
Q1 valoarea caracteristică a încărcării variabile utile;
Q2 valoarea caracteristică a încărcarii variabile din zăpadă;
A valoarea caracteristică a încărcării seismice
Sursa maselor
Definirea materialelor
C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C50/60
Property data for concrete
(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)

Beton Mass per unit


Weight per unit volume
2.50E-09
2.50E-05
2.50E-09
2.50E-05
2.50E-09
2.50E-05
2.50E-09
2.50E-05
2.50E-09
2.50E-05
2.50E-09
2.50E-05
2.50E-09
2.50E-05
Modulus of Elasticity 29000 30000 31000 32000 34000 35000 37000
Poisson's Ratio (cracked concrete) 0 0 0 0 0 0 0
Coeff. Of thermal expansion 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05
Charact. Conc. Cyl Strength, fck 16 20 25 30 35 40 50

Oțel
Bending Reinf. Yield stress, fyk 500 500 500 500 500 500 500
Shear Reinf. Yield stress, fyk 500 500 500 500 500 500 500
fcm 24 28 33 38 43 48 58
fctm 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 4.1
fctk,0.05 1.3 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.9
fctk,0.95 2.5 2.9 3.3 3.8 4.2 4.6 5.3
Beton C30/37
Oțel S450
Definirea secțiunilor
Stâlpi
Definirea secțiunilor
Grinzi
Definirea secțiunilor
Grinzi
Definirea secțiunilor
Placă
Definirea secțiunilor
Pereți
diafragmă
Definirea secțiunilor
Pereți diafragmă
Denumire montanți / grinzi de
cuplare
Discretizare (Mesh)
Placă
Discretizare (Mesh)
Pereți
diafragmă
Auto-line constraint
Definire număr moduri de vibrații
Definire diafragmei la planșee
Verificarea modelului
Rezultatele analizei modale
Rezultatele analizei modale
Deplasări laterale
Deplasări laterale
Export to Excel
Deplasări laterale
Export to Excel
Deplasări laterale, drift
Forțe tăietoare de nivel,
momente de răsturnare
Rigiditate de nivel
Design
Armare longitudinală - grinzi
Armare longitudinală - stâlpi
Armare longitudinală - stâlpi
Stâlpi – curba de interacțiune M-N
Shear wall design – armare longitud.
Shear wall design – grinzi cuplare
Detaliere – planșe armare