Sunteți pe pagina 1din 2

Simbolul OM/AUM, semnificaţii spirituale

Simbolistica este foarte vastă, Universul este plin de simboluri, fiecare


simbol având semnificaţiile lui. Orientul a avut deschidere mai mare spre
acest domeniu, cele mai multe simboluri iniţiatice au fost cunoscute din
ţările orientale.

Semnificaţiile simbolului:
Monosilaba OM/AUM este considerată, în cultura hindusă, budistă, un sunet
sfânt cu un mare potenţial divin. Upanishada, o scriere străveche a filosofiei
hinduse, descrie simbolul OM ca sunetul fundamental al Universului care a
creat şi susţine cosmosul. În cultura orientală, sunetele monosilabei AUM
reprezintă cei trei zei: Brahma, Vishnu şi Shiva, care înseamnă cele trei st ări-
visul, somnul şi mersul, precum şi cele trei capacităţi umane de dorinţă,
cunoaştere şi acţiune.

A-kara - reprezintă formele de viaţă pe pământ: plante, animale, vegetaţia,


elementul pământ;
U- kara - semnifică elementele aer, apă, foc, elemente fără formă;
M- kara - reprezintă elemente fără nicio formă, energiile din Univers;
Vibraţia lui AUM reprezintă manifestarea lui Dumnezeu, reflect ă realitatea
absolută, pe cel fără de început şi fără de sfârşit. Este cel mai cunoscut
simbol din Orient, mai ales în India şi Tibet, care conferă unei fiin ţe umane
cunoaştere spirituală, simbol folosit în ritualurile ini ţiatice.
* Grafica sanscrită a simbolului OM este formată din trei curbe, un semicerc
(semiluna) şi un punct. Cele trei curbe reprezintă manifestarea fizicului, a
psihicului şi a inconştientului. Punctul postat în exterior, deasupra ca s ă
lumineze, reprezintă Conştiinţa Supremă, Divinul, iar semicercul semnifică
principiul feminin fundamental şi infinitul, arătând că gândirea finit ă nu
cuprinde niciodată profunzimea supremului absolut. Curba mare exterioară
reprezintă starea de veghe, a doua curbă mai mică reprezintă jumătatea
drumului între starea de veghe şi somn, iar curba de sus reprezint ă starea de
somn profund, cea mai aproape de conştiinţa absolută. Punctul luminează
cele trei stări de conştiinţă şi nu poate fi descoperit decât de puţine fiin ţe
care au depăşit stările celor trei curbe şi s-au contopit cu Divinul.
Utilizarea simbolului OM/AUM
Monosilaba OM, sau AUM, este folosită frecvent în timpul medita ţiilor, mai
ales în şcolile spirituale orientale, dar este folosită şi în ţările occidentale,
mai ales de către cei iniţiaţi în diferite cunoaşteri spirituale şi lucreaz ă zilnic
cu ei înşişi pentru a creşte vibraţional. Emisia mantrei vizualizând simbolul
dă profunzime unei meditaţii, dacă se practică în grup ajută participanţii în a
se pune la unison, a se armoniza şi a se contopi în manifestările subtile.
Meditaţia presupune condiţiile specifice unei activităţi spirituale: linişte,
poziţie corectă, aer curat, respiraţii conştientizate, relaxare şi detaşare de
toate problemele cotidiene. În starea de meditaţie, când se foloseşte mantra
OM, sunetul O se emite prelung şi se repetă mantra de mai multe ori. Sunt şi
meditaţii în care mantra OM este combinată şi cu alte mantre, cu alte
simboluri. Scopul este de a genera pacea şi liniştea interioară, de contopire
cu Conştiinţa Divină.