Sunteți pe pagina 1din 1

Obţinerea independenţei României

Fişa de lucru

a) Precizaţi momentul încoronării noului domn: _______________________


b) Precizaţi semnificaţia politică a aducerii unui principe străin:
 Extern: ________________________________________________
 Intern: _________________________________________________
c) Menţionaţi trei evenimente de politică externă din timpul lui Carol I (an, eveniment):
 _________________: __________________________________________________
 _________________: __________________________________________________
 _________________: __________________________________________________
d) Declanşarea unei noi „crize orientale” (data, evenimentele): _____________, ____________
___________________________________________________________________________
e) Înţelegerea cu Rusia (data, evenimentul, prevederi):
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
f) Declararea independenţei (data, autor): __________________; ________________________
g) Obţinerea independenţei (data, eveniment, principalele momente):
 ________________________________
 ________________________________ (________________________)
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
h) Recunoaşterea independenţei (data, eveniment, principalele prevederi):
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________