Sunteți pe pagina 1din 2

Călătoriile misionare ale lui Pavel

1. A. Tovarăș de călătorie: Barnaba – Fapte 13:2


B. Punctul de plecare: Antiohia – Fapte 13:1
C. Orașe: - Seleucia – Fapte 13:4
- Salamina – Fapte 13:5
- Pafos – Fapte 13:6
- Perga – Fapte 13:13
- Antiohia din Pisidia – Fapte 13:14
- Iconia – Fapte 13:51
- Listra – Fapte 14:8
- Derbe – Fapte 14:20
* Listra
* Iconia Fapte 14:21
* Antiohia
- Pisidia – Fapte 14:24
- Pamfilia – Fapte 14:24
* Perga – Fapte 14:25
- Antalia – Fapte 14:25
D. Întoarcerea în Antiohia

2. A. Tovarăș de călătorie: Sila – Fapte 15:40


B. Punct de plecare: Antiohia – Fapte 15:35
C. Orașe: - Derbe – Fapte 16:1
- Listra – Fapte 16:1
- Frigia – Fapte 16:6
- Galatia – Fapte 16:6
- Misia – Fapte 16:8
- Troa – Fapte 16:8
- Samotracia – Fapte 16:11
- Neapolis – Fapte 16:11
- Filipi – Fapte 16:12
- Amfipoli – Fapte 17:1
- Apolonia – Fapte 17:1
- Tesalonic – Fapte 17:1
- Bereea – Fapte 17:10
- Atena – Fapte 17:15
- Corint – Fapte 18:1
- Efes – Fapte 18:19
- Cezareea – Fapte 18:22
- Ierusalim – Fapte 18:22
D. Întoarcerea în Antiohia
3. A. Punct de plecare: Antiohia – Fapte 18:23
B. Orașe: - Galatia – Fapte 18:23
- Frigia – Fapte 18:23
- Efes – Fapte 19:1
- Macedonia – Fapte 20:1
- Filipi – Fapte 20:6
- Troa – Fapte 20:6
- Asos – Fapte 20:14
- Mitilene – Fapte 20:14
- Chios – Fapte 20:15
- Samos – Fapte 20:16
- Troghilion – Fapte 20:16
- Milet – Fapte 20:16
- Cos – Fapte 21:1
- Rodos – Fapte 21:1
- Patara - Fapte 21:1
- Tir – Fapte 21:3
- Ptolemaida – Fapte 21:7
- Cezareea – Fapte 21:8
- Ierusalim – Fapte 21:15
C. Este arestat la Ierusalim și dus la Roma.