Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL 6

Viața și solurile pe Terra

BIOSFERA ȘI
ORGANIZAREA EI
Profesor: Velcu Gabriel
ÎNTREBĂRI CHEIE :

Ce este BIOSFERA ?
Care sunt limitele BIOSFEREI ?
Ce este ECOSISTEMUL?
Care sunt DOMENIILE DE VIAȚĂ ALE TERREI ?
Care sunt ZONELE DE VEGETAȚIE ?
2
BIOSFERA reprezintă învelișul
de viață al Terrei.

Acesta cuprinde totalitatea


plantelor și animalelor care
trăiesc pe planeta noastră.
Pe Pământ trăiesc peste 500 de
mii de specii de plante și mai
bine de 1,5 milioane de specii
de animale legate funcțional,
material, energetic și evolutiv.
3
Limita inferioară a biosferei coboară la 3 km în litosferă,
dar ajunge la adâncimi mult mai mari în hidrosferă, unde
s-au descoperit moluște, crustacee și bacterii.
Limita superioară poate fi considerată înălțimea de 15-
20 km, în atmosferă.

ADD A FOOTER 4
Domeniile de viață ale Terrei
1. Domeniul acvatic (oceanele și apele continentale)

2. Domeniul terestru – cuprinde totalitatea plantelor și animalelor


care trăiesc la suprafața scoarței terestre, adică pe relieful
acesteia.

3. Domeniul subteran- este caracteristic pentru peșteri, cursuri


subterane de râuri și cavități artificiale.
ADD A FOOTER 5
ECOSISTEMUL – totalitatea viețuitoarelor
ce populează un anumit teritoriu, dar și
condițiile de viață oferite de acesta.

COMPONENTE :
❑Biotopul – ansamblul condițiilor de viață oferite de un
teritoriu bine delimitat;
❑ Biocenoza – ansamblul viețuitoarelor ce trăiesc pe un
anumit teritoriu;
6
Velcu Gabriel
ZONELE DE VEGETAȚIE
1. Tundra (mușchi și licheni)
2. Pădurile de conifere (brad, molid, pin)
3. Pădurile de foioase (cu frunze căzătoare)
4. Formațiunile vegetale mediteraneene (arbori veșnic verzi, arbori cu frunze căzătoare,
tufișuri de maquis și garriga)
5. Vegetația de stepă și prerie (ierburi scunde)
6. Semideșerturile și deșerturile
7. Savanele (ierburi inalte și păduri-galerii)
8. Pădurile ecuatoriale (vegetație abundentă, diversificată și stratificată)
9. Vegetația munților înalți
7
8
Caracterizați această zonă de vegetație, așa cum reiese din fotografie.

ADD A FOOTER 9
THANK YOU!
Prof. Velcu Gabriel

Email & blog


velcugabriel@gmail.com
velcugabriel.wordpress.com