Sunteți pe pagina 1din 3

Procesele de producție și varietatea lor

Conceptul de proces de producţie poate fi definit prin totalitatea acţiunilor conştiente ale angajaţilor unei
întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor maşini, utilaje sau instalaţii asupra materiilor prime, materialelor
sau a altor componente în scopul transformării lor în produse, lucrări sau servicii cu o anumită valoare de piaţă.

CRITERII DE CLASIFICARE:

 Modul de participare la obtinerea produsului finit,


 Gradul de continuitate
 Modul de obtinere a produsului finit
 Gradul de periodicitate
 Natura tehnologica a operatiilor

1. Dupa modul de participare la obtinerea produsului finit: 3 categorii:

-procese de productie de baza

-procese de productie auxiliara

-procese de productie de servire

Procesele de productie de baza: transforma materiile prime si materialele in produse 838e47i finite
care constituie obiectivul activitatii de baza al intreprinderii, se grupeaza in:*procese de baza
pregatitoare,

                    *procese de baza prelucratoare,

                    *procese de baza de montaj-finisaj.

Procese de productie auxiliara: asigura obtinerea unor bunuri materiale sau lucrari care nu constituie
obiectul activitatii de baza al intreprinderii, insa contribuie la buna functionare a proceselor de
productie de baza(ex:p de reparare a utilajelor).

Procese de productie de servire: au ca obiectiv executarea unor servicii care nu reprezinta obiectul
activitatii de baza al intreprinderii, insa ajuta la buna desfasurare a proceselor de productie de baza si
auxiliare.

2. Dupa gradul de continuitate

-procese de productie continue

-procese de productie periodice

Procesele de productie continue:acele procese in cadrul carora are loc transformarea materiilor prime
si a materialelor in produse finite, in instalatii de aparatura, parametrii tehnologici avand aceleasi
valori pe tot parcursul procesului de productie.

Procese de productie periodice:acele procese in care produsele se elaboreaza sub forma  de sarje la
intervale de timp egale cu timpul necesar pentru elaborarea unei sarje.

3. Dupa modul de obtinere a produsului finit

-procese de productie directe


-procese de productie sintetice

-procese de productie analitice

Procesele de productie directe:produsul finit se obtine ca urmare a executarii unor operatii succesive
asupra aceleiasi materii prime(ex:procesul de obtinere a produselor lactate).

Procese de productie sintetice:conduc la obtinerea produsului finit dupa prelucrarea succesiva a mai
multor materii prime(procesul de productie din industria constructiilor de masini).

Procese de productie analitice: dintr-un singur fel de materie prima se obtine o gama variata de
produse(ex:procese de productie din industria chimica, petrochimica, rafinarii).

4. Dupa gradul de periodicitate

-procese de productie ciclice

-procese de productie neciclice

Procesele de productie ciclice:au caracter repetitiv si sunt specifice tipului de productie in serie mare
sau de masa, prelucrarea produselor se facepe loturi de fabricatie sau sub forma de sarje.

Procesele de productie neciclice:se repeta la perioade mari de timp si sunt specifice pentru tipul de
productie de serie mica sau unicate.

5. Dupa natura tehnologica a operatiilor

-procese de productie chimice

-procese de productie de schimbare a configuratiei

-procese de transport

Procesele de productie chimice:se efectueaza la instalatii capsulate in cadrul carora materiile prime se
transforma in urma unor reactii chimice sau termochimice(procese de productie din industria
aluminiului, a maselor plastice).

Procese de schimbare a configuratiei:au la baza operatii de prelucrare mecanica a materiilor prime cu


ajutorul unor masini sau agregate tehnologice(ex:procese de rectificare, de frezare).

Procese de transport: asigura deplasarea materiilor prime si a materialelor de la un loc de munca la


altul in interiorul intreprinderii.
FACTORII CARE INFLUENTEAZA MODUL DE ORGAIZARE  A PROCESELOR DE
PRODUCTIE

·         Felul materiilor prime folosite

·         Caracteristicile produsului finit

·         Felul procesului tehnologic utilizat

·         Volumul productiei fabricate

Dupa felul materiilor prime folosite:

-procese de productie extractive:factorul uman actioneaza cu ajutorul mijloacelor de munca in vederea extragerii din
natura a unor minereuri, titei, carbune, etc., fapt ce contribuie la adaugarea de valoare si respectiv, valoare de
intrebuintare, transformandu-le in materii prime.

-procese de productie prelucratoare:au ca obiect prelucrarea materiilor prime provenite din industria extractiva si a
celor din agricultura.

Dupa caracteristicile produsului finit:

-procese omogene: au caracteristici identice in toata masa lor

-procese eterogene:au proprietati diferite in masa lor, sunt de uz curent si exceptional.

Felul procesului tehnologic utilizat:  un anumit tip de operatii tehnologice executate intr-o anumita succesiune,
anumite utilaje si forta de munca de un anumit nivel de calificare. Dat fiind faptul ca un produs poate fi realizat prin
doua sau mai multe variante de proces tehnologic, se pune problema alegerii acelei variante de proces tehnologic care
sa conduca la obtinerea unor produse de calitate superioara cu cheltuieli cat mai reduse.