Sunteți pe pagina 1din 8

Metode de organizare a procesului

henologic in secția de pregătire și de


croire
SCOPUL: FORMAREA ABLITĂȚILOR DE ORGANIZARE A PROCESELOR
TEHNOLOGICE CU SELECTAREA UTILAJULUI ȘI A DISPOZITIVELOR
SPECIFICATE SECȚIUNEI RESPECTIVE.
Cuprins:
Specificul organizării procesului tehnologic în secția de PREGĂTIRE;
Specificul organizării procesului tehnologic în secția de CROIRE;
Reprezentarea schemelor proceselor tehnologice a secției studiate în funcția
dată;
Selectarea utilajului potrivit sortimentului și procesului tehnologic.
• Specificul organizării procesului tehnologic în secția de PREGĂTIRE

Funcţiile subsistemului de PREGĂTIRE A MATERIEI PRIME PENTRU CROIT sunt:


sortarea baloturilor de material şi programarea utilizării acestora, funcţie care derivă în principal din variabilitatea
lungimilor care trebuie combinate, respectiv cea a baloturilor care trebuie corelată cu lungimea încadrărilor în
cadrul unei comenzi. Problema care se pune este de minimizare a pierderilor de materie primă materializate în
cupoane, capete şi fâşii.
transpunerea pe suprafaţa materialului a conturului reperelor produselor prin operaţia de şablonare. Informaţiile
referitoare la modul de amplasare a reperelor în corelaţie cu particularităţile produsului, combinaţiile de mărimi în
raport cu structura comenzii sunt conţinute în miniatura încadrării.
Operaţia de şablonare este eliminată în cazul utilizării sistemelor CAD (Computer Aided Design) care permit
tipărirea încadrărilor pe hârtie termoadezivă, la scară reală şi în numărul necesar realizării comenzii (în funcţie de
numărul de şpanuri). În cazul utilizării sistemelor CAM (Computer Aided Manufacturing) pentru croire, suportul
convenţional al informaţiei dispare, încadrarea reperelor realizată întrun program specializat reprezentând
programul de tăiere al maşinii automate de croit
• Specificul organizării procesului tehnologic în secția de CROIRE

În cadrul subsistemului CROIREA MATERIEI PRIME se realizează, practic, prima intervenţie


tehnologică asupra acesteia care are ca scop individualizarea reperelor din suprafaţa materialului.
Operaţiile specifice acestui subsistem sunt:
 şpănuirea care constă în stratificarea materialelor în scopul croirii simultane a unui număr de produse,
operaţie absolut necesară pentru asigurarea eficienţei producţiei în sistem industrial.
 secţionarea şpanurilor, operaţie cu un anumit grad de opţionalitate, prezenţa sau absenţa acesteia
fiind determinată de tehnologia de croire utilizată (decupare la maşina fixă, decupare cu maşina
mobilă, croire automată) sau de dimensiunile şpanului.
 decuparea reperelor sau croirea propriu-zisă a acestora, care constă în separarea suprafeţei utile
(reper) de pe suprafaţa materialului.
Daca s-ar ierarhiza influenţa diferitelor intervenţii tehnologice asupra calităţii, atunci cu siguranţă că
operaţiile desfăşurate în cadrul subsistemului CROIRE ar deţine o pondere importantă, datorită
implicaţiilor asupra dimensiunilor şi integrităţii produsului finit.
• Reprezentarea schemelor proceselor tehnologice a secției
Utilajele utilizate in procesul tehnologic din secția de croire
• Selectarea utilajului potrivit sortimentului și procesului tehnologic
Secția de croit:
- mașină de șpănuit;

- mașină fixă de croit;

- mașină cu braț articulat;

- mașină mobilă cu ccuțit disc sau bandă


Secția de pregătire:

mesele manual-mecanice de control;

-rampa de control;

mesele simple pentru spanuit;

agregatul pentru spanuire manual-mecanica

S-ar putea să vă placă și