Sunteți pe pagina 1din 1

Decizie de Delegare

nr.3/28.09.2017

În temeiul dispozițiilor art. 40 alin. (1) lit. a)-c) din Codul muncii, dl Mihăilă Ovidiu, administrator
al societății S.C. CONSTRUCT S.A.,

Decide:

1. Începând cu data de 01.01.2018 dl. Anton Valentin, având funcţia de Inginer-Șef contrucții la sediul
societății S.C. CONSTRUCT S.A., se deleagă pe același post în cadrul aceleiași societăți să desfășoare
aceeași activitate la punctul de lucru – CONSTRUCT, situat pe STR Profesor Paul, Bl 334, Sc C , mun. Iași,
jud. Iași unde își va exercita temporar sarcinile corespunzătoare atribuțiilor de serviciu, în afara locului
său obișnuit de muncă.

2. Pe perioada delegării, dl Anton Valentin va beneficia de același salariu, precum și de următoarele


drepturi acordate în condițiile legii:

- indemnizația zilnică de delegare acordată pe perioada delegării, pentru compensarea


cheltuielilor personale;

- decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu


înlocalitatea în care își desfășoară activitatea salariatul;

- decontarea cheltuielilor de transport dus-întors;

- decontarea cheltuielilor de cazare efectuate.

Prezenta decizie are caracter temporar, delegarea fiind dispusă pentru perioada: 01.01.2018 –
01.04.2018.
În drept, prezenta decizie se întemeiază pe art. 40 alin. (1) lit. a) – c), coroborate cu art. 42 – 43
din Codul Muncii.
Prezenta decizie produce efecte de la momentul comunicării ei salariatului.Prezenta decizie
poate fi contestată la Tribunalul Vaslui, în termen de 30 zile de la data comunicării.

Administrator al S.C.Dacia ROMANIA S.A. ,

Mihăilă Ovidiu