Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. EDILBALK S.R.

SEDIUL :Str. RozelorNr. 10, Bl.J, Sc.A , Ap7 – tel /fax : 0241/611194, 0744348632
C .U.I. R 11352290 , J 13 / 2418 /1998 , Mangalia, Constanta

ACT ADITIONAL
LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
NR. __________ /__________

I.PARTILE CONTRACTANTE
S.C. EDILBALK SRL cu datele inscrise in antet, in calitate de ANGAJATOR , si HAHUI DORU cu CNP
1541104170470, domiciliat in BRAILA, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.73, JUD. BRAILA in calitate de
salariat.

II.OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

Art. 1. Obiectul prezentului act aditional il reprezinta completarea clauzelor contractului invidual de munca
inregistrat la ITM Constanta sub nr. ____________/__________cu clauze care sa reglementeze conditiile
specifice desfasurarii activitatii salariatului in strainatate , in conformitate cu prevederile art.18 din Codul
Muncii.

III.DURATA ACTULUI ADITIONAL


Art.2. Prezentul act aditional este valabil pe toata perioada cat salariatul isi desfasoara activitatea in
strainatate , respectiv de la data semnarii si pana la data repatrierii salariatului.

IV.DURATA MUNCII IN STRAINATATE


Art.3. Salaraiatul isi va desfasura activitatea in strainatate pe o durata de _________ luni (ani) , respectiv de
la data de ______________ pana la data de _________________ .

V.MODALITATI DE PLATA.MONEDA DE PLATA. NORMAREA MUNCII


Art.4.Diurna salariatului este reglementata de HG 518 /95 si de CCM
Art.5. Plata veniturilor obtinute de salariat , lei sau euro, se va face odata pe luna in perioada 24 – 30 ale lunii
pentru activitatea prestata in luna anterioara .
Art.6.Plata salariului se va face in lei, prin virament bancar, iar diurna va fi platita in moneda euro tot prin
viorament bancar .
Art.7.Normarea muncii se va face tinand cont strict de lucrul efectiv prestat si nu de simpla prezenta
neproductiva la programul de lucru.
VI.CONDITII DE CLIMA
Art.8. Conditiile de clima de la locul desfasurarii activitatii sunt asemanatoare cu cele din
Romania.Temperaturile diurne in sezonul cald se situeaza intre 10 si 25 ˚C iar in sezonul rece intre -5 si 10
˚C. Conditiile de umiditate sunt normale. Salariatul isi va desfasura activitatea in spatii inchise ( hale ) dotate
cu sisteme de iluminat si de ventilatie adecvate reglementate de legislatia muncii din acea tara (Germania).

VII.REGLEMENTARI SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA


Art.9. Reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara (Germania) precum si obiceiurile locului
vor fi prelucrate in detaliu la locul desfasurarii activitatii cu ocazia instructajului de securitatea muncii.

VIII.CONDITII DE REPATRIERE
Art.10. Angajatorul asigura pe cheltuiala sa repatrierea salariatului numai in cazul in care acesta isi
indeplineste cu buna credinta obligatiile rezultand din contractul individual de munca si din prezentul act
aditional. Cheltuielile cu repatrierea pe care angajatorul este obligat sa le asigure reprezinta contravaloarea
biletului de avion. Celelalte cheltuieli de transport de la resedinta pana la aeroportul de plecare si de la
aeroportul de sosire si pana la domiciliu sunt in sarcina salariatului.
Art.11.In cazul in care salariatul aflat la munca in strainatate denunta unilateral contractul individual de
munca pentru motive ce nu tin de angajator , ori contractul individual de munca este desfacut disciplinar,
angajatorul nu mai are obligatia de a asigura repatrierea salariatului pe cheltuiala sa, salariatul repatriindu-se
pe cheltuiala sa.

IX.ALTE OBLIGATII ALE ANGAJATORULUI SPECIFICE PERIOADEI DESFASURARII


ACTIVITATII IN STRAINATATE
Art.12.In perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in strainatate angajatorul mai este obligat sa :
 Sa asigure pe cheltuiala sa transportul salariatului cu avionul de la aeroportul de plecare pana la cel de
sosire atat la dus cat si la repatriere cu respectarea clauzelor art.10 din prezentul act aditional;
 Sa suporte integral cheltuielile de transport cu autocarul (cand este cazul) a salariatului din localitatea
de plecare pana la localitatea de sosire;
 Sa asigure pe cheltuiala sa cazarea salariatiilor si bani pentru masa;
 Sa asigure pe cheltuiala sa echipamentul de protectie a muncii;
 Sa asigure pe cheltuiala sa toate documentele necesare deplasarii , desfasurarii activitatii si sederii in
strainatate ;

X.ALTE OBLIGATII ALE SALARIATULUI SPECIFICE PERIOADEI DESFASURARII


ACTIVITATII IN STRAINATATE
Art.13.In perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in strainatate mai este obligat :
 Sa respecte prevedereile contractului individual de munca si ale prezentului act aditional;
 Sa nu mai semneze alt contract de individual de munca cu alt angajator dupa semnarea contractului
individual de munca si a prezentului act aditional;
 Sa respecte intocmai procesul de productie, dispozitiile scrise si verbale ale angajatorului si ale
sefului locului de munca, astfel incat sa se asigure livrarea la termen a lucrarilor contractate.
Intarzierea maxima acceptata de beneficiar este de 30 minute.;
 Sa isi insuseasca si sa respecte reglementarile privind securitatea muncii atat la locul de munca cat si
pe cele ale santierului in care isi desfasoara activitatea cand se afla in afara locului de munca;
 Sa respecte obiceiurile locului in care isi desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu isi puna in pericol
viata , libertatea sau siguranta personala;
 Sa se abtina de la acte sau fapte care ar prejudicia material sau moral societatea atat in santier cat si in
comunitatea de resedinta , sub sanctiunea suportarii daunelor materiale;
 Sa respecte intocmai programul de lucru impus de santier sau de societate. Programul de lucru al
santierului poate fi modificat in cazul urgentelor sau lipsei obiective a lucrarilor in ziua respectiva;
 Sa utilizeze potrivit destinatiei, sa intretina si sa pastreze in buna stare de functionare utilajele ,
aparatele , sculele , dispozitivele si verificatoarele aflate in inventarul propriu si al societatii;
 Sa execute lucrarea in timpul stabilit de santier cu respectarea cantitatii si standardelor de calitate
impuse de santier (beneficiar) , sub sanctiunea suportarii de catre toti salariatii vinovati, in solidar, a
tuturor daunelor care vor fi percepute de catre santier societatii.

XI.RASPUNDEREA SALARIATIILOR
Art.14.Nerespectarea cu buna credinta a obligatiilor izvorate din contractul individual de munca si din
prezentul act aditional atrage raspunderea materiala si / sau disciplinara a salariatului vinovat.
Sanctionarea si tragerea la raspundere a salariatului se vor face cu respectarea legislatiei muncii
aplicabile.
Art.15.Situatii in care salariatul este pasibil de raspundere materiala :
 In cazul in care de la data semnarii contractului individual de munca si al prezentului act aditional
si pana la data plecarii in strainatate salariatul semneaza un alt contract individual de munca cu alt
angajator sau denunta unilateral contractul individual de munca pentru motive ce nu tin de
angajator, salariatul este obligat sa-l despagubeasca pe angajator cu suma de 400 euro
reprezentand cheltuieli cu obtinerea documentelor de deplasare , munca si sedere in strainatate ,
cu echipamnetul de protectie si cu instruirea.
 In cazul in care salariatul ajuns in strainatate denunta unilateral contractul individual de munca
inainte de trecerea termenului de munca in strainatate pentru motive ce nu tin de angajator ,
salariatul este obligat sa-l despagubeasca pe angajator cu suma de 800 euro reprezentand
cheltuieli cu obtinerea documentelor de deplasare, munca si sedere in strainatate, cu echipamentul
de protectie si cu instruirea, precum si cu cazarea si masa.
 In cazul in care salariatul nu respecta standardele de calitate a lucrarii executate impuse de santier
(beneficiar) este obligat sa despagubeasca societatea cu suma reprezentand echivalentul banesc al
lucrarilor suplimentare efectuate de societate pt refacerea lucrarii si restabilirea calitatii lucrarii,
precum si daunele percepute de santier pentru livrarea cu intarziere a lucrarii. Tarifele de calcul a
lucrarii de restabilire a calitatii sunt aceleasi ca la lucrarea de baza.
 In cazul in care societatea este amendata de santier pentru abateri de la regulile santierului
savarsite de salariat acesta este obligat sa despagubeasca integral societatea cu suma reprezentand
amenda primita.

Art.16.ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI:


 Primul act sau fapt de nerespectare a dispozitiilor date de angajator sau de seful locului de
munca referitoare la lucrarea executata sau de nerespectarea regulilor impuse de santier se
sanctioneaza cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%.
 Prima absenta nemotivata de la programul de lucru se sanctioneaza cu reducerea salariului de
baza pe o durata de o luna cu 10%
 Savarsirea unei a doua abateri disciplinare , oricare ar fi aceasta , in termen de 6 luni de la data
sanctionarii primei abateri disciplinare atrage desfacerea contractului individual de munca.
 Prima prezenta la programul de lucru a salariatului aflat in stare de ebrietate ( sub influenta
alcoolului sau a altor substante ebriante ) se va sanctiona cu desfacerea disciplinara a
contractului individual de munca. Starea de ebrietate poate fi sesizata de orice salariat al
societatii sau a altei companii precum si de persoanalul santierului in care se desfasoara
activitatea. Starea de ebrietate va fi atestata de personalul sanitar al santierului naval sau din
afara acestuia.
Art.17.Raspunderea disciplinara si raspunderea patrimoniala nu se exclud reciproc. Concomitent
cu raspunderea disciplinara va fi angajata si raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru daunele
pe care actiunile lor le aduc societatii. Daunele se refera la penalizari aplicate de beneficiar in
temeiul contractului de lucrari, penalizari (amenzi) aplicate de autoritatile statului de rezidenta sau
de autoritatile santierului in care se desfasoara activitatea, penalizari aplicate de proprietarul
imobilului in care se asigura cazarea salariatilor sau orice alte asemenea aplicate societatii.
Art.18.Sanctiunile disciplinare aplicate precum si angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului
va fi adusa in scris si la cunostinta familiei salariatului oriunde acesta s-ar afla.
Art.19. Alte obligatii si responsabilitati ale salariatilor aflati la munca in strainatate :
 Toate camerele trebuiesc lasate in aceeasi stare gasite la sosire, in cazul in care trebuiesc
reparate aceate reparatii se vor face pe cheltuiala salariatilor care au locuit in apartament.
 La plecare, camerele si cheile trebuiesc adunate si predate in perfecta stare.
 Uneltele si echipamentul din dotare si predate in perfecta stare.
 Salariatul nu are voie : sa consume alcool si droguri , sa poarte discutii contradictorii care
degenereaza in violenta si incalcarea legii (contrabanda, furturi , jafuri , delapidari sau alte
incalcari ale legii) ;
 Sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului, fara aprobarea sefului locului de
munca.
 Sa cunoasca si sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, instalatiilor, S.D.F. –
urilor si A.M.C. – urilor din folosinta, interzicandu-i-se utilizarea celor pentru care nu este
instruit sau care nu sunt specifice meseriei ;
 Sa anunte sefii ierarhici imediat ce a luat la cunostinta de producerea unui accident
pastrand pe cat posibil intacta starea de fapt in care s-a produs, daca prin aceasta nu este
periclitata siguranta altor persoane ;
 Sa nu lase fara supraveghere utilajele si instalatiilor in functiune, sa nu paraseasca postul
in timpul lucrului pana la luarea masurilor de inlocuire ;
 Sa nu deterioreze / degradeze din neglijenta sau in mod voit mijloacele de productie,
instalatiile si dotarile ;
 Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in incinta santierului ;
 Salariatii sunt obligati sa suporte cheltuielile pentru lucrari netehnologice sau consumuri
de materiale suplimentare cauzate din vina lor ;
 Sa nu introduca in santier in scopul comercializarii de obiecte de larg consu , obiecte de
imbracaminte , incaltaminte , bijuterii , cosmetice , etc., indiferent de provenienta lor ;
 Salariatilor li se interzice introducerea in santier a oricarui tip de alcool, drog ,substanta
explosiva sau periculoasa, precum si prezentarea la locul de munca sub influenta
alcoolului sau drogurilor ;
 Salariatii se vor supune testului de alcoolemie atunci cand sunt solicitati pentru aceasta
verificare de catre cei desemnati de santier sau de angajator;
 Salariatii vor pastra confidentialitatea informatiilor de la locul de munca si nu vor scoate
nici un document sau copie a acestuia din companie decat cu aprobarea sefului superior ;
 Salariatii sunt responsabili de asigurarea calitatii muncii si au obligatia informarii ,
raportarii superiorilor sau personalului autorizat la aparitia oricarei nereguli ,ce se refera la
calitatea muncii sau a produsului executat ;
 Sa nu discute problemele tehnice, comerciale sau de calitate cu :”clientii” decat daca sunt
autorizati in acest sens ;
 Sa respecte reglementarile privind pastrarea si curatenia la locul de munca si sa intretina in
perfecta stare instalatiile, masinile si utilajele din dotare ;
 Salariatiilor le este interzis sa aibe atitudine jignitoare sau necuviincioasa fata de colegi ,
fata de sefii ierarhici sau de orice alta persoana, sa savarseasca acte sau fapte
discriminatorii ;
 Salariatiilor le este interzis sa doarma in timpul programului de lucru ;
 Salariatiilor le este interzis sa divulge salariul de baza si diurna, confidentiale conform
legii ;
 Salariatul nu are voie sa execute, pe cont propriu sau ca angajat al altei companii, alte
lucrari in afara celor repartizate ;

Art.20.Avand in vedere importanta acordata de Codul Muncii stabilirii conditiilor de munca in


strainatate clauzele prezentului act aditional se vor aplica cu prioritate fata de clauzele , chiar
asemanatoare , din contractul individual de munca.
Art.21.Prezentul act aditional s-a incheiat in trei exemplar originale , cate unul pentru fiecare parte
si unul pentru ITM Constanta .

ANGAJATOR ANGAJAT
S.C. “ EDILBALK”S.R.L. _________________