Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE MUNC TEMPORAR

inregistrat sub nr. C1612 / 3.10.2017 n Registrul General de Eviden a Salariailor


inregistrat la ITM Bucuresti

A. Prile contractului

SC A1 Recruitment & Temporary Employment SRL cu sediul social n Bucuresti, str. Estacadei nr. 1, ap. 2,
sector 6, tel./ fax 0314298117, email office@a1-recruitment.ro, website www.a1-recruitment.ro, nregistrat la
Registrul Comerului Bucuresti cu nr. J40/13003/2011, CUI 29293405, reprezentat legal de dna. Carmen Savu n
calitate de Administrator, denumit n continuare Angajatorul / Agentul de Munc Temporar,

si

Dl. COMANESCU EDUARD-IONUT nscut la data de 19.07.1996 n judetul Arges, municipiul Curtea de Arges,
domiciliat n judetul Arges, comuna Iasului, sat Mustatesti, nr. 46C, posesor al CI seria AS numrul 994900
eliberat la data de 15.07.2014 de ctre SPCLEP Curtea de Arges, CNP 1960719033343 denumit n continuare
Salariatul / Salariatul Temporar

au hotrt ncheierea acestui contract de munc temporar denumit n continuare Contractul n urmatoarele
condiii:

Premise:
Salariatul Temporar este salariatul ncadrat n munc de ctre Agentul de Munc Temporar n temeiul
prezentului Contract care lucreaza la SC H&M HENNES & MAURITZ SRL constituit n baza legilor din
Romnia, avnd sediul social in orasul Bucuresti, St. Halelor nr. 5, sector 3, numr de ordine la Registrul
Comerului J40/6348/2010, CUI 27092928, denumita n continuare Utilizatorul, n scopul realizrii n beneficiul
acestuia a unor sarcini precise cu caracter temporar.

B. Obiectul contractului
Obiectul prezentului Contract l constituie realizarea de ctre Salariatul Temporar n favoarea Utilizatorului a
misiunii de munc temporar constnd n activitatile descrise n Anexa 1 Fia postului, n schimbul plii
drepturilor salariale n condiiile prevzute in Contract, Regulamentul de Ordine Interioar si/sau Contractul
Colectiv de Munc ale Agentului de Munc Temporar i Utilizatorului, dupa caz.

C. Durata contractului. Durata misiunii


Prezentul Contract de Munc Temporar i produce efectele ncepnd cu data de 4.10.2017 pana la data de
9.10.2017.
Misiunea se va executa pe o durat determinat in perioada cuprins ntre data de 4.10.2017 i data de 9.10.2017.

D. Locul executrii misiunii


Salariatul Temporar va executa Misiunea la sediul Utilizatorului magazinul H&M Bucuresti.

E. Felul muncii
Funcia Salariatului Temporar este Lucrator comercial - cod 522303 conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia.

F. Atribuiile postului. Pregtire profesional


1. Atribuiile postului sunt detaliate n fia postului ataat prezentului Contract ca Anexa 1.
2. Nivelul de instruire necesar Salariatului Temporar pentru ncadrarea pe funcie: minim studii medii.

F.1. Criterii de evaluare a activitii profesionale a Salariatului


Nivelul de performan i calitatea activitii profesionale a Salariatului vor fi evaluate n funcie de urmtoarele
criterii cumulative:
- indeplinirea corect si la termen a tuturor sarcinilor de serviciu, procedurilor, regulilor, metodologiilor de lucru
- comportamentul general la locul de munc fa de ceilali salariai, de efii ierarhici si de clienii Utilizatorului
i/sau Angajatorului fr a se limita la inuta vestimentar, comportament verbal i gestual, decen, seriozitate,
respect, contiinciozitate, afectarea timpului de lucru numai n scopul realizrii sarcinilor de serviciu, colaboarea n
cadrul echipei pentru obinerea celor mai bune rezultate, abinerea de la orice influene negative asupra activitaii
celorlalti salariai, comunicarea efului ierarhic superior a oricaror abateri/nereguli constatate cu privire la activitatea
celorlali salariai, urmrirea strict a interesului Utilizatorului i/sau Angajatorului;
- respectarea obligaiei de confidenialitate in ceea ce priveste Contractul i datele/documentele/informaiile pe care
le deine ca urmare a exercitrii sarcinilor de serviciu;

G. Condiiile de munc. Riscurile postului


1. Activitatea se desfasoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. Activitatea prestat se desfoar n
condiii normale de munc potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

H. Durata muncii
1. O norm parial, durata timpului de munc fiind de 4 ore/zi, 20 ore/sptmn cu program repartizat inegal.
2. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate
prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul de odihn
1. Durata concediului de odihn anual platit este de 21 zile lucrtoare n raport cu durata muncii. Anul de referin
pentru acordarea concediului de odihn este ntre 1 ianuarie i 31 decembrie.

J. Salariul
1. Salariul lunar brut este de 725 RON.
2. Alte elemente constitutive :
a. sporuri -;
b. indemnizaii -;
c. prestaii suplimentare n bani -;
d. alte adaosuri: -.
3. Salariatul Temporar se oblig s dein/menin un cont bancar nainte de efectuarea oricrei pli a salariului i
s comunice Angajatorului datele relevante privind acest cont cu cel putin 2 zile nainte de data efecturii plii.
Salariul se plateste in data de 6.10.2017.

K. Drepturi i obligatii ale Prilor privind securitatea i sntatea n munc:


a) echipament individual de protecie: n/a;
b) echipament individual de lucru: furnizat de Utilizator;
c) materiale igienico-sanitare: n/a;
d) alimentaie de protecie: n/a;
e) alte drepturi i obligaii privind snatatea i securitatea n munc: Salariatul Temporar are obligaia respectarii
regulilor de protecie a muncii i de securitate n munc impuse la locul de munc (respectarea codurilor de acces n
incinta, codurilor de acces n sistemele de operare, etc.).

L. Alte clauze:
a. Perioada de prob este de 2 zile lucrtoare;
b. Perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 zile lucrtoare, conform Codului muncii;
c. Perioada de preaviz n cazul demisiei Salariatului Temporar este de 20 zile lucrtoare conform articolului 81 alin.
(1) din Codul Muncii;
d. n cazul n care Salariatul Temporar i va desfura activitatea n straintate, informaiile prevzute n Articolul
18 alineatul (1) din Codul Muncii vor fi comunicate n timp util Salariatului Temporar;
g. Salariatul Temporar se oblig s respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar al Angajatorului
precum i pe cele din Regulamentul de Ordine Interioar al Utilizatorului;
i. Constituie abatere grav i poate atrage aplicarea de sanciuni disciplinare, inclusiv ncetarea Contractului prin
concediere la iniiativa Angajatorului urmtoarele fapte:
- nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioare al Angajatorului si al Utilizatorului;
- ncalcarea sarcinilor prevazute n fisa postului;
- svrirea unei fraude constatate de seful ierarhic din cadrul Utilizatorului si Angajatorului,
- nendeplinirea standardelor minime de performan;
M. Clauza de raspundere patrimoniala conf. art. 254-259 din Codul Muncii
1. Salariatul rspunde patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiale produse Angajatorului si/sau Utilizatorului din vina i n legtur cu munca sa, adica obligaiile
de serviciu ce decurg cumulativ din Contractul de munc, Fisa postului si Regulamentul de Ordine Interioara al
Angajatorului si/sau Utilizatorului. Recuperarea prejudiciului este prevazuta de Angajator in termen de 30 de zile de
la data constatarii si comunicarii faptei care a provocat paguba, iar contravaloarea acesteia se va stabili potrivit
normelor dreptului civil sau normelor speciale, dupa caz.
2. Salariatul care a primit de la angajator o sum nedatorat (salariu, premiu, indemnizaie, sporuri, concediu platit,
avans spre decontare, tichete de masa etc.) este obligat s o restituie. Daca salariatului i s-au prestat servicii (ex:
servicii medicale, servicii de formare profesionala etc) la care nu era ndreptit va suporta contravaloarea lor.

N. Clauza de confidentialitate conf. art. 26 din Codul Muncii


1. Salariatul Temporar se angajeaz s pastreze secretul profesional i confidenialitatea asupra tuturor informaiilor
referitoare la Utilizator si/sau Angajator incluznd dar nelimitndu-se la activitile, personalul i clienii acestuia,
indiferent daca a luat cunotin de acestea n legatur cu desfurarea raporturilor de munc sau accidental.
Prezenta clauz subzist att pe perioada existenei raporturilor de munc, ct i dup ncetarea acestora, pe o
perioad nelimitata. Salariatul Temporar nelege i accept c nclcarea prevederilor prezentei clauze antreneaz
rspunderea sa contractual i plata unei sume echivalente cu prejudiciul produs Angajatorului si/sau Utilizatorului;

O. Drepturi i obligaii generale ale Prilor


1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal, in general sambata si duminica
c) dreptul la concediu de odihn anual
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament
e) dreptul la securitate i sntate n munc
f) dreptul la demnitate in munca
g) dreptul la formare profesional n condiiile stabilite prin acte adiionale la contractul individual de munca.
h) dreptul la informare si consultare
i) dreptul de a munci la angajatori diferiti in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul
corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:


a) obligaia de a realiza norma de munc si de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu;
f) obligatia de a se supune obiectivelor de performant individuale impuse precum si criteriilor de evaluare a
realizrii acestora stabilite prin fisa postului;
g) obligatia de a pastra in buna functiune obiecte de patrimoniu si echipamentele de lucru incredintate de Utilizator
si/sau Angajator;

3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:


a) dreptul de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor, neexecutarea lor fiind
considerata abatere disciplinara;
b) dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii;
c) dreptul de a stabili atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, obiectivele de performanta individuale si criteriile
de evaluare a realizarii acestora;
d) dreptul de a solicita informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori cu privire
la activitatile indeplinite si durata angajarii, cu instiintarea prealabila obligatorie a salariatului;
e) dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o perioada de proba corespunzatoare tipului de contract si
duratei acestuia. Modalitatile in care va realiza verificarea aptitudinilor sunt stabilite in procedurile operationale si
regulamentul intern;
f) dreptul de a dispune unilateral incetarea contractului de munca temporar pe durata misiunii temporare dupa
expirarea perioadei de proba in cazul in care angajatul temporar este declarat incompatibil cu postul pe care il
ocupa;
g) dreptul de a dispune unilateral incetarea contractului temporar la sfarsitul misiunii temporare daca nu exista
posibilitatea de a transfera angajatul temporar la un alt utilizator pentru o noua misiune temporara;
h) in cazul reducerii temporare a activitatii din motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade
care depasesc 30 de zile, angajatorul are dreptul sa reduca programul de lucru de la 5 la 4 zile pe saptamana cu
reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului si dupa
consultarea prealabila a sindicatului sau a reprezentantilor angajtilor.

4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:


a) obligatia de a acorda salariatului toate drepturile ce decurg din lege, contractul de munc, regulamentul intern i
alte documente oficiale care reglementeaza raporturile de munca;
b) obligatia de a asigura condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i
condiiile corespunztoare de munc;
c) obligatia de a informa salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea
relaiilor de munc;
d) obligatia de a elibera la cererea salariatului acte care sa ateste activitatea desfasurata, durata, salariul, vechimea in
munca, in meserie sau specialitate;
e) obligatia de a incheia contractul de munca in forma scrisa in baza consimtamantului partilor;
f) obligatia de a inregistra contractul individual de munca in REVISAL cu cel putin 24 de ore inainte ca salariatul
sa-si inceapa activitatea si de a inmana salariatului un exemplar al contractului individual de munca inainte de
inceperea activitatii;
g) obligatia de a informa salariatul cu privire la postul sau functia ocupate conform COR si de a-i inmana acestuia
fisa postului cu specificarea atributiilor postului si a criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salariatului
aplicabile la nivel de unitate;
h) obligatia de a plati toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa si de a retine si vira contributiile datorate de
salariati, in conditiile legii;
i) obligatia de a respecta plata salariului si de a nu negocia sub limita minima a drepturilor salariatilor stabilita prin
lege sau contract colectiv de munca ;

P. Dispoziii finale
1. Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii actualizat si republicat i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/
utilizatorului/ grupului de angajatori/ ramurii/ naional, nregistrat sub nr. ....../.......... la Direcia general de munc
i solidaritate social a judeului/municipiului ................./Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei.
2. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune
ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale.
3. Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
Prin semnarea prezentului Contract, Salariatul Temporar confirm faptul c a fost informat complet de ctre
Agentul de Munc Temporar cu privire la toate elementele prevzute la articolul 17 i 18 din Codul Muncii.
Prezentul Contract se completeaz cu prevederile Codului Muncii i ale H.G. nr. 1256/2011.

Q. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract
individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

Pe data de ........... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ........ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii actualizat
si republicat n urma ndeplinirii procedurii legale.

Subsemnatul (a) ...................................................................... n calitate de Salariat Temporar, declar c anterior


ncheierii prezentului contract de munc temporar, Angajatorul mi-a adus la cunotin toate prevederile cuprinse
n prezentul contract i mi-a nmnat o copie de pe fia postului.
AGENT DE MUNCA TEMPORARA/ANGAJATOR, SALARIATUL TEMPORAR,

A1 Recruitment & Temporary Employment SRL COMANESCU EDUARD-


IONUT
Prin Carmen Savu,
Administrator

S-ar putea să vă placă și