Sunteți pe pagina 1din 11

PORTOFOLIU DREPTUL MUNCII

CONINUT:
Contract individual de munc Decizie de delegare Not de constatare al prejudiciului Decizie de sancionare Decizie de concediere Contestaie la concediere STUDENT BRAILEAN MARIA GRUPA B6

Contract individual de munc


ncheiat i nregistrat sub nr.___/05.05.2013 n registrul general de eviden a salariailor A. Prile contractului Angajator S.C. Alevia S.R.L.. cu sediul/domiciliul n Iai, str. N. Iorga, nr. 51, sc. A, et. 2, ap. 11, nregistrat la registrul comerului din Iai, sub numrul ____, cod_______, nregistrare fiscal ________, telefon 0232_____, reprezentat legal prin Ionescu Elena, n calitate de administrator i Salariata Dna. Georgescu Maria, domiciliat n localitatea Iai, str. Sarmisegetuza, nr. 11, sc. A, et. 1, ap.5, posesor/posesoare al/a crii de identitate/paaport seria MX, nr._____, eliberat de Poliia Mun. Iai, la data de________, CNP___________, autorizaie de munc/permis de edere n scop de munc seria________-_________nr.________-_______din data de_____, am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenit: B. Obiectul contractului: Prestarea de ctre salariat n condiiile prezentului contract a unei munci, pentru SC Alevia SRL i sub autoritatea acesteia, n schimbul unui salariu. C. Durata contractului: a) nedeterminat, salariatul/salariata Georgescu Maria urmnd s nceap activitatea cu data de 6.05.2013. b). determinat de __-___luni, pe perioada cuprins ntre data de __________________ i data de________-__________ pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post. D. Locul de munc: a). Activitatea se desfoar la (secie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) din sediul social/punct de lucru/alt loc de munc organizat al angajatorului: birouri strada N. Iorga. b). n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:_________-______ E. Felul muncii: Funcia/meseria: Asistent Manager, conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia. F. Atribuiile postului: Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.

F1. Criterii de evaluare a activitii profesionale ale salariatului: a. competena profesional: - administreaza documentatia si gestionaza1 informatiile; - corespondeaza cu partenerii; - aplica actiuni corective si preventive pentru inbunatatirea continua a calitatii;; - participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu,in contexte profesionale semnificative; - actioneaza pentru implementara si buna functionare a sistemelor de management al calitatii; b. disciplina in munca: - respectarea relatiilor de munca; - utilizeaza in mod responsabil documentatia de lucru; - mentine in buna stare echipamentele din dotare; - mentierea unor relatii de munca eficace; - respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului normal de munca; c. aptitudini i caliti adiacente sarcinilor curente - cunoaste si respecta instructiunile de lucru aplicabile; - dovedeste responsabilitate in gestionarea si arhivarea documentelor si inregistrarilor; - capacitate de planificare si organizare G. Condiii de munc: 1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991. 2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale de munc, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare. H. Durata muncii: 1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/sptmn. a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: 8 ore/ zi b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. 2. O fraciune de norm de __-___ ore/zi __-____ ore/sptmn. a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz __-___ ore zi/ore noapte. b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinei acestora. I. Concediul: Durata concediului anual de odihn este de 25 de zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm ntreag, fraciune de norm). De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de - zile.

J. Salarizare: 1. Salariul de baz lunar brut: 1500 lei. 2. Alte elemente constitutive: a). Sporuri_________-__________ b). Indemnizaie de neconcuren: 300 lei b1). Prestaii suplimentare n bani______-______ b2). Modalitatea prestaiilor suplimentare n natur____________-_____________ c). Alte adaosuri____-_____________ 3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau legii nr. 53/2003 Codul Muncii 4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt: 15 ale lunii urmtoare K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc: a) echipament individual de protecie : b) echipament individual de lucru: da c) materiale igienico-sanitare: da d) alimentaie de protecie: _____-______ e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc : conform legii. L. Alte clauze: a) perioada de prob este de 30 de zile calendaristice; b) perioada de preaviz, n cazul concedierii, este de 20 de zile lucrtoare, conform contractului colectiv de munc; c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 de zile lucrtoare, conform Lg.nr.53/2003, republicat-Codul Muncii sau contractului colectiv de munc; d) alte clauze: - salariul este strict confidenial; - salariatul poate fi trecut temporar n alt loc de munc prin acordul prilor, la cererea sa sau din iniiativa unitii, n condiiile prevzute de lege; - faptele salariatului care conduc direct la accidente de munc, mortale sau cu invaliditate, cu vina dovedit, constituie temei pentru desfacerea disciplinar a prezentului contract. M. Drepturi i obligaii generale ale prilor: 1. Salariatul are n principal, urmtoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus; b) dreptul de repaus zilnic i sptmnal; c) dreptul la concediu de odihn anual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul la securitate i sntate n munc; f) dreptul la acces la formare profesional; 2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;

b) obligaia de a respecta disciplina muncii; c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu; d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate; e) obligaia de a respecta secretul de serviciu; f) obligaia de a respecta prevederile Regulamentul Intern. 3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor; b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern; d) s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului. 4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii: a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitii; b) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege; c) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc; d) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc; e) s elibereze, la cerere, un documente care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. N. Clauza de neconcuren Angajatul se obliga ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, n interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajator, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare in suma de 300 lei, pe care acesta se obliga sa i-o plateasca pe toata perioada de neconcurenta. n cazul nerespectrii, cu vinovie, a clauzei de neconcuren, salariatul va fi obligat la restituirea indemnizaiei i, dup caz, la daune-interese corespunztoare prejudiciului produs. O. Clauza de confidenialitate Informaiile pe care le obine angajatul ca efect al executrii prezentului contract de munc sunt strict confideniale. n cazul ncetrii prezentului contract de munc indiferent de motivele invocate de pri, angajatul pstreaz obligaia de confidenialitate un termen de 2 ani. Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre pri atrage obligarea celui n culp la plata de daune-interese.

P. Dispoziii finale: Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Lg. nr.53/2003-Codul Muncii i ale Contractului Colectiv de Munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/ramurii/naional, inregistrat sub nr___________/_________-_______ la Inspectoratul Teritorial de Munc al judeului Iai. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut n mod expres de lege. Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n doua exemplare, cte unul pentru fiecare parte. R. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

Angajator, SC. Alevia S.R.L. Reprezentant legal, Administrator Popescu Elena Semntura ___________

Salariat, Georgescu Maria Semntura__________

Pe data de ______________________________________________prezentul contract nceteaz n temeiul art.________________________din Legea 53/2003 Codul Muncii, n urma procedurii legale. Angajator,

DECIZIE DE DELEGARE Unitatea SC Alevia SRL Sediul: Str. N. Iorga, nr.51, bl.F3, sc.A, etaj 2, ap.11
Iai, jud. Iai

Depus decontul nr._____ data________ ................................ ORDIN DE DELEGARE nr. .......... Dl./D-na Georgescu Maria avand functia de asistent manager este delegat pentru organizarea unor cursuri de secretariat la SC MarinGroup SRL Durata deplasarii de la 20.05.2013 la 21.05.2013 Stampila unitatii si semnatura Data ...................... |Sosit*) ...................................... |Plecat*) ..................................... |Cu (fara) cazare |Stampila unitatii | semnatura

(verso) Ziua si ora plecarii 20.05.2013 09:00|Avans spre decontare:_________ |Ziua si ora sosirii 20.05.2013 10:00- Primit la plecare 200 lei| |Data depunerii decontului __________- Primit in timpul | |Penalizari calculate ________-______deplasarii _____-______lei| | |TOTAL ................................... lei| +----------------------------------------------------+---------------------| CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE | |TOTAL CHELTUIELI: 150 lei |Diferenta de restituit s-a depus cu dispozitie de primit | |incasare catre casierie nr. _____ din 21.05.2013 Diferenta de 50 lei Aprobat Control Verificat

NOT DE CONSTATARE A PREJUDICIULUI


ncheiat astzi 8.05.2013 ntre: Angajator SC Alevia S.R.L., cu sediul n str. N. Iorga, nr. 51, bl. F3, sc. A, et. 2, ap. 11, cod ______, nregistrat la registrul comerului din Iai sub nr. ___/____/2003, cod fiscal ______, telefon 0232/______, reprezentat legal prin Popescu Elena, n calitate de administrator unic, i Salariat - doamna Georgescu Maria, domiciliat n Iai, str. Sarmisegetuza, nr.11, bl.I2, sc. A, et.1, ap. 5 judeul Iai, posesor al crii de identitate seria MX nr.______, eliberat de Poliia Municipiului Iai la data de ______._____.____, CNP ______, denumii n continuare Prile. Prile de comun acord recunosc i convin urmtoarele: n data de 10.05.2013, doamna Georgescu Maria a ncurcat datele comenzilor nr.____pe care le avea n lucru, respectiv facturarea acestora . Datorit acestei aciunii s-a creat societii un prejudiciu de 300 lei. Salariatul i recunoate vinovia i este de acord cu plata sumei de 300 lei reprezentnd contravaloarea pagubei produse Angajatorului datorit neglijenei sale, mai mic dect 5 salarii minime brute pe economie, conform cu art. 254 din Codul muncii, republicat. Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de catre salariat a unei sume de pana la 30 de lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de zile de la comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei Suma de plat lunar pentru recuperarea pagubei a fost calculat astfel nct ratele lunare s nu fie mai mari de o treime din salariul net i fr s depeasc mpreun cu alte reineri pe care le-ar avea Salariatul o jumtate din salariu. Drept pentru care astazi 10.05.2013 s-a emis prezenta nota de constare si evaluare a pagubei produse de salariatul Georgescu Maria.
Angajator, prin Reprezentant legal, Semntura: Salariat, Georgescu Maria Semntura:

LS

Decizia nr. ____ din data de 11.05.2013 de sanctionare disciplinara -advertisment scris (art. 247-248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii) Ca urmare a referatului inregistrat cu nr. _____/10.05.2013 de sesizare a conducerii SC Alevia S.R.L, de catre Ionescu Daniela, cu privire la savrsirea de catre salariata Georgescu Maria a urmatoarei abateri disciplinare: a ntarziat la locul de munc nemotivat i fr ntiinarea conducerii societii circa 2 ore. In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al SC Alevia S.R.L.; In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 privind societile comerciale Administratorul SC. Alevia S.R.L., d-na Popescu Elena DECIDE: Art. 1. (1) Dna. Georgescu Maria, avnd functia de asistent manager n cadrul SC. Alevia S.R.L., se sanctioneaza disciplinar, cu avertisment scris. (2) Prin prezenta, Dna. Georgescu Elena este avertizat in scris ca la urmtoarea abatere de acest gen va fi sancionat cu tierea a 30% din salariu timp de 3 luni de zile. Art. 2. (1) Motivul de fapt al sanctionarii disciplinare il constituie nerespectarea normelor de conduita in unitate, si anume: ntarzierea nemotivat de la locul de munc n fr ntiinarea conducerii societii. (2) Imprejurarile in care fapta a fost savrsita sunt urmatoarele: dna Georgescu Maria a ntaziat doua ore la locul de munc de la nceputul programului de lucru de la ora 09:00 la ora 11:00 n condiiile n care programul normal de lucru ncepe la ora 09:00. (3)Gradul de vinovatie a salariatului: fapta a fost svrit cu intenie. (4)Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: nefinalizarea la timp a sarcinilor primite. Art. 3. Temeiul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul muncii. Art. 4. Se anexeaza prezentei decizii de sanctionare disciplinara procesul-verbal redactat cu prilejul cerceterii prealabile a abaterii disciplinare / proba refuzului de prezentare la cercetare. Art. 5. Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile,de la data comunicrii. Art. 6. Compartimentul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. Administrator Popescu Elena, Semnatura______________
S.C. Alevia. S.R.L.

Sediul: Str. N. Iorga, nr.51, bl.F3, sc.A, etaj 2, ap.11 Iai, jud. Iai C.U.I. _____, ___/____/____

DECIZIE DE CONCEDIERE Nr. ____ din 15.05.2013 Subsemnata Popescu Elena, reprezentant legal al S.C. Alevia.S.R.L., n calitate de administrator unic, n baza dispoziiilor art.10 i 11 din statutul societii, Tinnd seama de faptul c dna. Georgescu Maria, domiciliat n Iai, str.Sarmisegetuza, nr.11, bl.I2, etaj 1, ap.5, judeul Iai, posesor al crii de identitate seria MX nr. ______, eliberat de Poliia Mun. Iai la data de _____, CNP ________, salariat al S.C. Alevia S.R.L n funcia de asistent manager, a svrit o abatere disciplinar grav, prin faptul c n perioada 10.05.2013 16.06.2013 a ntarziat nemotivat la locul de munca circa una doua ore n fiecare zi. Avnd n vedere art. 250, 251 al. (2) i (3) din Codul muncii, s-a ntocmit Referatul de cercetare prealabil nr.____ din 17.06.2013 de ctre mputernicitul angajatorului, Dl. Petrescu Daniel, nregistrat cu numrul ____ din 17.06.2013, n care este descris abaterea disciplinar grav svrit de Salariat i unde sunt consemnate declaraiile martorilor n temeiul prevederilor art. 61 lit. a din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, DECID

1. ncepnd cu data de 17.06.2013 Contractul individual de munca al doamnei


Georgescu Maria nregistrat n registrul general de eviden a salariailor cu nr. _________ , este desfcut pentru abateri disciplinare conform art. 61 lit. a din Codul Muncii. 2. Prezenta decizie se va comunica salariatului n termen de 5 zile de la emitere. 3. Compartimentele resurse umane si financiar contabil vor duce la ndeplinire dispozitiile prezentei decizii. 4. Decizia produce efecte de la data comunicarii. SC Alevia SRL Administrator, Popescu Elena Semnatura _______________________

Contestaie la concediere DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata Georgescu Maria, domiciliat in n Iai, str. Sarmisegetuza, nr.11, bl.I2, etaj 1, ap.5, judeul Iai, posesor al crii de identitate seria MX nr._______, eliberat de Poliia Mun. Iai la data de _______, CNP _________, formulez CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE APLICARE A SANCTIUNII DISCIPLINARE nr.____ din 17.06.2013, emisa de administratorul S.C. Alevia S.R.L, prin care mi s-a aplicat sanctiunea disciplinara in temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii. Solicit totodata anularea acestui act, reintegrarea n funcie si obligarea angajatorului sa-mi platesca cheltuielile de judecata pe care le angajez cu aceasta actiune. Motivele contestatiei: In fapt, prin decizia invocata mai sus, emisa in temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii s-a retinut ca ma fac vinovat de ntarzieri repetate i nemotivate la locul de munc pe care o consider nelegala, asa cum rezulta din probele pe care le depun la dosar. n acelai timp, menionez c nu am fost convocat in scris de catre angajator pentru cercetarea prealabila disciplinara, dar mi-au fost luate declaratii in care am relatat situatia de fapt pe care o pot proba cu martori. Totodat, deciziei de concediere i lipsete un element care conform art. 252 alin. (2) atrage nulitatea absolut a deciziei i anume indicarea instanei comepetente la care sanciunea poate fi contestat, respectiv art. 252 alin.(2) lit. f. In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 251 alin.(2) din Codul muncii. Cer admiterea contestatiei, anularea sus-numitei decizii, reintegrarea n funcie si obligarea angajatorului sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces. In dovedirea contestatiei depun urmatoarele acte: Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare nr.___ din 17.06.2013 si inteleg sa ma folosesc si de proba cu urmatorii martori: Ghenadie Ioana i Ciocan Mirela. Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar. Depun prezenta contestatie in dublu exemplar, un exemplar pentru a fi comunicat si angajatorului. Data depunerii ________ DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI __________ Semnatura ________

S-ar putea să vă placă și