Sunteți pe pagina 1din 3

Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI

Disciplina/Modulul Clasa

Subiectul lecției

Obiectivele operaționale ale


lecției
(Studentul practicant va menționa
obiectivele operaționale ale
lecției.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, Lecție mixtă ☐
cu un X, în caseta Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
corespunzătoare, tipul lecției la Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
care asistă). Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție

ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și
descrieți activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

1|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Strategia didactică Strategia de
(Precizați metode de evaluare
Desfășurarea activității instruire, forme de (Descrieți succint
Evenimentele
(Descrierea activității organizare a cum realizează
instruirii
profesorului și a elevilor) activității elevilor și profesorul
mijloace de instruire evaluarea
utilizate) elevilor)

2|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Strategia didactică Strategia de
(Precizați metode de evaluare
Desfășurarea activității instruire, forme de (Descrieți succint
Evenimentele
(Descrierea activității organizare a cum realizează
instruirii
profesorului și a elevilor) activității elevilor și profesorul
mijloace de instruire evaluarea
utilizate) elevilor)

3|3