Sunteți pe pagina 1din 3

S.A.M.

PETRICANI BISERICA ORTODOXĂ „SFINŢII


JUD. NEAMŢ ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI
ELENA” PETRICANI
Nr. din Nr. din
Director, Preot paroh,

PROIECT EDUCAŢIONAL ACORD DE PARTENERIAT

TITLUL: „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAŢIE”


INSTITUŢII IMPLICATE: - S.A.M. Petricani, jud. Neamţ reprezentată de: prof.. ROTARU-POPA IONUŢ- director;
ed. PETRONIA CRAMBA- iniţiator proiect;
prof. SURUJIU RADU- colaborator.
-Biserica ortodoxă „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” reprezentată de preotul paroh
UNGUREANU MUGUREL.

ARGUMENT

„Comportamentul copiilor se împleteşte în mod firesc cu starea sufletelor lor: dacă sufletul lor este răvăşit, se vor
comporta ca atare, riscând să fie catalogaţi drept „răi ”. Necunoscând binele, tinerele vlăstare nu vor creşte drept,ci cu
multe noduri, care vor fi mult mai greu de modelat mai târziu. Dacă învăţăturile cele bune vor fi întipărite în
sufletul lor încă de la vârstele cele mai fragede, nimeni nu va putea să i le desprindă”.(Ziarul “Lumina”)

OBIECTIVE
- trezirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea în care trăiesc;
- raportarea copiilor la sistemul de valori al comunităţii;
- cultivarea dorinţei de a participa la acţiuni legate de viaţa satului;
- cunoaşterea sărbătorilor religioase şi a obiceiurilor creştineşti specifice acestora;
- stimularea unor trăiri afective pozitive faţă de evenimente, manifestări religioase.

RESURSE

- umane: - elevi, preşcolari, cadre didactice, părinţi, comunitate locală.


- materiale: - costume populare, antologii de cantece, colinde, C.D-uri, pliante.
- de timp: septembrie 2010- iunie 2011.

GRUP ŢINTĂ:
- elevii claselor V-X, preşcolarii grupei pregătitoare.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE:

Septembrie- octombrie- lansarea proiectului;

Octombrie- noiembrie- constituirea formaţiilor artistice; stabilirea repertoriului; repetiţii.

6 Decembrie- „ Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor”- activitate de educaţie religioasă desfăşurată la biserică;

19 decembrie- „Am venit să colindăm!”-program de colinde realizat la biserică;

8 Martie-„ O, mamă, dulce mamă!”- moment dedicat bătrânelor satului, desfăşurat la biserică;

22 aprilie- Prohodul Domnului- participarea grupului vocal la slujba de prohod;

21 mai- participarea copiilor la acţiunea de primire a oficialităţilor bisericeşti prilejuită de sărbătoarea hramului parohiei;

2 iunie- “ Presăraţi pe-a lor morminte!”- program de cântece şi versuri patriotice prezentat la monumentul Eroilor.

EVALUARE

- realizarea unui C.D. cu imagini de pe parcursul proiectului;


- fotografii;
- amenajarea unui panou în şcoală cu imagini de la activităţile susţinute.

DISEMINARE

Prezentarea proiectului la nivelul consiliului profesoral, precum şi pe Didactic.ro