Sunteți pe pagina 1din 10

MILOSTENIA,

MANIFESTAREA IUBIRII FAŢĂ DE


SEMENI

Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta


ta, Ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în
ascuns, îţi va răsplăti ţie. Matei 6.3-4
 Mântuitorul, modelul desăvârşit al milosteniei, ne arată că faptele bune
deschid uşile Împăraţiei cerului.
 Milostenia are un rol deosebit pentru mântuire, ea izvorând din iubirea
de Dumnezeu şi de aproapele.
 Omul milostiv face fapta bună dăruind din toată inima, cu gând curat şi
fără a aştepta răsplată.
 Milostenia poate să fie trupească sau sufletească.
MILOSTENIA TRUPEASCĂ
 1) Hrănirea celui flămând.
 2) A da de băut celui însetat.
 3) Îmbrăcarea celui gol.
 4) Cercetarea/vizitarea/căutarea celor în necazuri şi nevoi.
 5) Cercetarea/vizitarea/căutarea celor bolnavi.
 6) Găzduirea călătorilor.
 7) Îngroparea săracilor şi a celor pe care nu are cine să-i îngroape.
MILOSTENIA SUFLETEASCĂ
 1) Întoarcerea celor rătăciţi la calea adevărului şi a celor păcătoşi la
calea virtuţii.
 2) Învăţarea celor neştiutori şi nepricepuţi .
 3) Sfătuirea celor ce au trebuinţă de sfat.
 4) Rugăciunea către Dumnezeu pentru aproapele nostru.
 5) Mângâierea celor întristaţi .
 6) Nerăzbunarea pentru răul făcut de alţii, ci răsplătirea răului
cu binele.
 7) Iertarea greşelilor săvârşite de alţii faţă de noi înşine, nu numai o
dată, ci „de şaptezeci de ori câte şapte”.
MILOSTENIA ÎN BIBLIE

 Dă milostenie din averea ta şi să nu aibă ochiul tău părere de rău


când vei face milostenie. De la nici un sărac să nu-ţi întorci faţa ta, şi
atunci nici de la tine nu se va întoarce faţa lui Dumnezeu.
Tobit 4.7
 Mai mult preţuieşte rugăciunea cu post şi cu milostenie şi cu
dreptate, decât bogăţie cu nedreptate; mai bine să faci milostenie,
decât să aduni aur. Tobit 12.8

 Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Matei 5, 7

 Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă


din punga sa, ţine poruncile. Ecclesiasticul 29.1
Mântuitorul a ajutat şi binecuvântat familia prin participarea
la nunta din Cana Galielii, unde a săvârşit prima minune, a
transformării apei în vin. Maica Domnului a mijlocit pentru facerea
aceste minuni. Ea râmâne mijlocitoarea noastră.
Hristos şi-a întărit învăţătura prin minuni. Una din ele este
Înmulţirea pâinilor şi a peştilor. Peste cinci mii de oameni, care L-au urmat
pe Hristos până în pustie, au fost săturaţi. 5 pâini şi doi peşti au fost
binecuvântate de Hristos şi înmulţite.
FILANTROPIA – DRAGOSTEA FAŢĂ
DE OM
 Biserica Ortodoxă are o bogată activitate filantropică, de
ajutorare a celor aflaţi în nevoi.

Centre filantropice ale Bisercii Ortodoxe române


SCHIŢA LECŢIEI- COPIAŢI ÎN
CAIETE

 Milostenia izvorâşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi ia forma


ajutorului material sau sufletesc, oferit semenilor.
 Milostenia este foarte importantă pentru mântuire.
 Maica Domnului este grabnic mijlocitoare între noi şi Dumnezeu.
 Mântuitorul este modelul desăvârşit al milosteniei.
OPŢIONAL – DE VIZIONAT/ASCULTAT
 https://www.youtube.com/watch?v=W3M6rtYcTm
Q&t=1s
 https://www.youtube.com/watch?v=kUKAteDKox
M
 https://www.youtube.com/watch?v=_JSpoFYuhoE
&t=1358s