Sunteți pe pagina 1din 2

ÎN ATENȚIA STUDENTULUI / MASTERANDULUI

1) data și ora LIMITĂ de transmitere a referatului/proiectului către profesorul examinator este prevăzută
la rubrica „Oră de încheiere examen”, niciun minut mai tîrziu;
2) fiecare referat/proiect trimis de către student/masterand, în format electronic (Word), trebuie să aibă,
pe prima pagină, datele de identificare ale acestuia (numele1, prenumele, programul și anul de studiu,
denumirea disciplinei pentru care se întocmește referatul/proiectul, precum și gradul, numele și prenumele
cadrului didactic examinator). Lipsa acestor informații atrage după sine invalidarea referatului/proiectului
și, implicit, a examenului, studentul/masterandul fiind considerat ABSENT;
3) tot conținutul acestui fișier, așa cum s-a primit el de la profesorul examinator, va fi copiat, în integralitatea
sa, la sfârșitul referatului/proiectului care va fi transmis acestuia. Lipsa acestor informații atrage după
sine invalidarea referatului/proiectului și, implicit, a examenului, studentul/masterandul fiind considerat
ABSENT;
4) studentul/masterandul se consideră ABSENT și în situatia în care acesta NU a trimis referatul/proiectul
profesorului pe e-mail, fie deloc (profesorul examinator nu a primit niciun e-mail de la acesta), fie până la
data și ora menționate la punctul 1).

Programul de studiu: FB
Anul de studiu: III
Dată examen:
16.05.2020
Oră de începere examen:
11
Oră de încheiere examen:
13
Denumirea disciplinei
de examen: Asigurări și
protecție socială
Profesor examinator:
Prof. univ. dr. Alexandru
Trifu
Adresă de e-mail:
trifu.alex@gmail.com

LISTA TEMELOR/SUBIECTELOR PROPUSE

1. Care sunt principiile pe baza cărora funcționează sistemul asigurărilor sociale?


2. Ce presupune structura triunghiulară a sistemului de sănătate?
3. Definiți ajutorul de șomaj
4. Apreciați măsurile luate de guvern în domeniul protecției sociale (mai ales șomajul) în timpul
pandemiei

5. Ce presupune calitatea de asigurat?


6. Care sunt sursele de constituire a ajutorului de șomaj?
1
Doamnele căsătorite vor specifica atât numele de domnișoară, cât și pe cel de căsătorie, acesta din urmă între paranteze.
1
7.