Sunteți pe pagina 1din 53

1.

Alegeti afirmatia corecta referitoare la enzime : c


2 a. enzimele sunt distruse la sfarsitul fiecarei reactii
b. enzimele cupleaza substratul si formeaza complexul enzima-produs
c. enzimele se regasesc neschimbate la sfirsitul reactiei
d. enzimele au rol in stabilizarea produsului
e. enzimele sunt proteine ce isi modifica structura in scopul generarii produsului
2. Enzimele de regula maresc: B
A. temperatura optima de reactie
B. viteza reactiei la temperatura camerei
C. timpul necesar pentru a atinge echilibrul
D. constanta de echilibru a reactiei
E. pH-ul optim al reactiei
3. Alegeti raspunsul corect referitor la enzime. c
3 Enzimele sunt:
a. substrate transformate in produsi intr-o reactie chimica
b. reactanti ce sunt transformati in produsi intr-o reactie chimica.
c. catalizatori care maresc viteza reactiilor chimice
d. intermediari metabolici ce duc la formarea produsilor
e. catalizatori aflati intr-o stare numita stare de tranzitie

4. Alegeti afirmatia corecta referitoare la enzime : e


4 a. enzimele catalizeaza doar reactiile reversibile
b. enzimele catalizeaza doar reactiile ireversibile
c. enzimele catalizeaza reactiile ireversibile facandu-le reversibile
d. enzimele catalizeaza reactiile care nu sunt posibile din punct de vedere termodinamic
e. enzimele catalizeaza doar reactiile posibile din punct de vedere termodinami
5. Alegeti afirmatia corecta referitoare la enzime : A
5 a. enzimele sunt biocatalizatori care maresc viteza unei reactii chimice
b. enzimele sunt biocatalizatori care micsoreaza viteza unei reactii chimice atunci cand
in mediul de reactie este prezent un inhibitor
c. enzimele sunt biocatalizatori care maresc viteza unei reactii chimice doar in cazul
reactiilor care nu sunt posibile din punct de vedere termodinamic.
d. enzimele sunt biocatalizatori care micsoreaza viteza unei reactii chimice doar in cazul
reactiilor care sunt posibile din punct de vedere termodinamic
e. enzimele transforma substratul in produs fara a influenteaza viteza de reactie
6. Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin aceea ca: a
6 a. actiunea lor este susceptibila la reglare
b. nu modifica echilibrele chimice la care conduc reactiile reversibile
c. scad energia de activare
d. sunt de origine exogena deoarece contin vitamine
e. intervin doar in reactiile chimice posibile din punct de vedere termodinamic
7. Alegeti afirmatia corecta referitoare la enzime: c
7 a. enzimele catalizeaza reactiile reversibile prin marirea energiei de reactie
b. enzimele catalizeaza doar reactiile ireversibile prin marirea energiei de reactie
c. enzimele catalizeaza reactiile chimice prin micsorarea energiei de activare
d. enzimele catalizeaza reactiile chimice prin marirea energiei cinetice de ciocnire
e. e.enzimele catalizeaza reactiile chimice prin trasferarea energiei cinetice,
moleculelor substratului.

8. Enzimele: d
8 a. sunt proteine cu structura secundara sau tertiara
b. sunt prezente numai in celule
c. sunt de origine exogena deoarece contin vitamine
d. actioneaza prin mecanisme complexe in urma modificarii conformationale a
centrului activ
e. sunt proteine alcatuite doar din lanturi polipeptidice.

9. Alegeti afirmatia corecta referitoare la enzime : a


9 a. enzimele sunt biocatalizatori care maresc viteza unei reactii chimice
b. enzimele sunt biocatalizatori care micsoreaza viteza unei reactii chimice atunci cand
in mediul de reactie este prezent un inhibitor
c. enzimele sunt biocatalizatori care maresc viteza unei reactii chimice doar in cazul
reactiilor care nu sunt posibile din punct de vedere termodinamic.
d. enzimele sunt biocatalizatori care micsoreaza viteza unei reactii chimice doar in cazul
reactiilor care sunt posibile din punct de vedere termodinamic
e. enzimele transforma substratul in produs fara a influenteaza viteza de reactie

10. Din imaginea de mai jos referitoare la actiunea enzimelor se intelege ca: d
1

a. enzimele anuleaza starea de tranzitie


b. enzimele nu intervin in cataliza deoarece ele nu se regasesc la sfirsitul reactiei
c. enzimele sunt intermediari (ES) in procesul de formare a produsilor
d. energia de activare reprezinta diferenta dintre energia substratului (S) si energia
unei stari tranzitorii cu energie mare numita stare de tranzitie.
e. energia de activare este egala cu diferenta dintre energia substratelor (S) si
energia produsilor de reactie (P)

11. In figura de mai jos sunt prezentate doua teorii, notate A si B, referitoare la formarea a
1 complexului enzima substrat (ES).
Alegeti raspunsul corect privind continutul celor celor doua teorii.
Raspuns
a. A= teoria cheie–lacat, care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura
complementara cu cea a substratului si B =teoria centrului activ indus, care afirma ca
centrul activ al enzimei are o structura complementara cu structura starii de tranzitie
b.  A= teoria cheie–lacat care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura simetrica
si B = teoria centrului activ deformat care afirma ca centrul activ al enzimei are o
structura complementara cu structura produsilor
c. A= teoria cheie–lacat care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura simetrica
si B = teoria centrului activ indus care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura
complementara cu structura starii de tranzitie
d.  A= teoria cheie–lacat care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura
complementara cu structura starii de tranzitie si B = teoria centrului activ deformat care
afirma ca centrul activ al enzimei are o structura complementara cu structura produsilor
e. A= teoria cheie–lacat care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura simetrica
si B = teoria centrului activ indus care afirma ca centrul activ al enzimei are o structura
nesimetrica

12. Afirmatia INCORECTA referitoare la izoenzime este: e


1 a. catalizeaza aceeasi reactie diferind doar prin viteza pe care fiecare o imprima rectiei
unice
b. din punct de vedere structural, lanturile polipeptidice de baza sunt cel putin de doua
tipuri.
c. din punct de vedere structural sunt alcatuite din cel putin doua lanturile polipeptidice
de acelasi fel sau diferite
d. au localizare tisulara diferita
e. se activeaza prin fosforilare

13. Alegeti afirmatia corecta referitoare la structura centrului activ al enzimelor : c


1 a. centrul activ al enzimelor prezinta o configuratie identica cu a substratului
b. centrul activ al enzimelor are o structura plana deoarece pentru ca reactia sa aiba
loc atomii trebuie sa se alinieze
c. centrul activ al enzimelor are o structura spatiala care este complementara cu
starea de tranzitie
d. centrul activ al enzimelor are o structura spatiala complementara cu structura
complexului enzima-produs (EP)
e. centrul activ al enzimelor are o structura spatiala identica cu structura produsului
deoarece acesta trebuie stabilizat inainte de a fi eliberat de pe enzima

14. Alegeti variantele de mai jos care completeaza cel mai bine afirmatia  c
1 Moleculele ________ se leaga la enzima la ________.
a. substratului, prima subunitate
b. cu structuri diferite, centrul activ
c. substratului, centrul activ
d. substratului, centrul alosteric
e. substratului, apoenzima

15. Alegeti afirmatia corecta referitoare la structura enzimelor : c


1 a. enzimele prezinta un situs unde are loc fixarea produsului
b. enzimele prezinta un situs special pentru legarea substratului care poarta numele
de centru de tranzitie
c. enzimele prezinta un situs special pentru legarea substratului numit centru de
legare si un alt situs unde are loc cataliza numit centru de tranzitie
d. enzimele prezinta un situs special la care se leaga substratul si unde are loc
cataliza, numit centru activ
e. enzimele prezinta un situs special pentru legarea substratului numit centru de
reactie

16. Alegeti afirmatia INCORECTA referitoare la enzima creatin kinaza (CK): d


1 a. lanturile peptidice ce intra in alcatuirea enzimei sunt de doua feluri : de tip B si
de tip M
b. este o enzima ce se prezinta sub 3 izoforme numite izoenzime, dintre care CK2
(CKMB) este utilizata in stabilirea diagnosticului de infarct.
c. este o enzima prezenta la nivel cerebral si cardiac
d. este o enzima prezenta doar la nivel hepatic
e. este o enzima a carei activitate creste in infarctul de miocard

17. Alegeti afirmatia corecta referitoare la structura centrului activ al enzimelor : b


1 a. enzimele prezinta un centru activ al carui structura este strict complementara cu
structura substratului
b. enzimele prezinta un centrul activ al carui structura este complementara cu starea de
tranzitie mai curand decat cu structura substratului
c. enzimele prezinta un centrul activ al carui structura este identica
produsului/produsilor de reactie
d. enzimele prezinta un centrul activ al carui structura este complementara cu structura
produsului/produsilor de reactie
e. enzimele prezinta un centrul activ al carui structura este identica cu a substratului

18. Caracteristica principala a centrului activ al enzimelor este aceea ca: A


A. leaga analogi ai starii de tranzitie cu mai mare afinitate decat substratul
B. se afla de regula situat pe suprafata enzimei
C. este format din aminoacizi care sunt vecini in structura primara
D. lega inhibitori necompetitivi
E. leaga modulatori negativi
19. Alegeti afirmatia INCORECTA referitoare la enzima lactat dehidrogenaza (LDH): e
1 a. este o enzima ce se prezinta sub 5 izoforme numite izoenzime dintre care LDH1 este
utilizata in stabilirea diagnosticului de infarct.
b. lanturile peptidice ce intra in alcatuirea enzimei sunt de doua feluri: de tip H si de tip
M
c. catalizeaza o reactie de dehidrogenare
d. catalizeaza o reactie de oxidare a acidului lactic
e. este o enzima prezenta doar la nivel hepatic

20. In figura de mai jos este reprezentata: c


2 a. formarea produsilor de reactie
b. formarea complexului enzima substrat (ES) conform modelului centrului activ
indus
c. formarea complexului enzima substrat (ES) conform modelului cheie-lacat
d. fixarea substratului la centrul activ al enzimei pentru enzimele alosterice
e. regenerarea enzimei dupa formarea produsilor
21. In figura de mai jos este reprezentata: b
2 a. formarea produsilor de reactie
b. formarea complexului enzima substrat (ES) conform modelului centrului activ
indus
c. formarea complexului enzima substrat (ES) conform modelului cheie-lacat
d. fixarea substratului la centrul activ al enzimei pentru enzimele alosterice
e. regenerarea enzimei dupa formarea produsilor

22. Alegeti variantele de mai jos care completeaza cel mai bine afirmatia  c
2 Enzimele in majoritatea lor sunt heteroproteine, formate dintr-o parte proteica numita
____ şi o parte neproteică ce este cunoscută sub denumirea de _____

a. centru activ, apoenzima


b. centru alosteric, centrul activ
c. apoenzima, coenzima
d. prostetica, centrul alosteric
e. structura vitaminica, coenzima

23. Structura tertiara/cuaternară determină o anumită aranjare spaţială care duce la apariţia a
2 unui „buzunar”, unde se desfăşoară reacţia catalizată. Acest loc poartă denumirea de
centru activ al enzimei. Legarea substratului la centrul activ al enzimei se face prin
legaturi:
a. slabe, in mod reversibil
b. puternice, covalente, pentru a evita desprinderea substratului
c. slabe, in mod ireversibil
d. covalente, in mod ireversibil
e. legaturi complementare
24. Identificati in variantele de mai jos (A, B, C) raspunsul corect referitor la cofactor, b
2 enzima activa, apoenzima.
A. Zn 2+,
B. alcohol dehidrogenaza,
C. alcohol dehidrogenaza careia ii lipseste ionul Zn2+

Raspuns :
a.      A=cofactor, B= apoenzima, C= enzima activa
b.      A=cofactor, B= enzima activa, C= apoenzima
c.      A= enzima activa, B=cofactor, C= apoenzima
d.     A= apoenzima, B= enzima activa, C= cofactor
e. A= apoenzima, B= cofactor, C= enzima activa
25. Hidrolazele sunt enzime care catalizează ruperea unor legături organice, cu participarea a
2 apei. Din această clasă fac parte, în general enzimele pancreatice:
a. tripsina, chimotripsina
b. pepsina, tripsina
c. chimotripsina, pepsina
d. glutationul, tripsina
e. hidroxiprolina, chimotripsina
26. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea clasei de enzime careia ii apartine d
2 enzima A:

a. A = transferaza
b. A = liaza
c. A = izomeraza
d. A = ligaza
e. A = reductaza
27. Alegeti raspunsul corect referitor la afirmatia de mai jos. a
2 Hidrolazele sunt enzime care catalizează:
a. scindarea legăturilor chimice cu ajutorul apei:
b. indepartarea unui atom de hidrogen de la un substrat
c. atasarea unui atom de hidrogen la un substrat
d. atasarea unei molecule de apa
e. indepartarea unei molecule de apa
28. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea clasei de enzime careia ii apartine b
2 enzima A:

a. A = transferaza
b. A = dehidrogenaza
c. A = izomeraza
d. A = liaza
e. A = reductaza
29. Hidrolazele sunt enzime care catalizează ruperea unor legături organice, cu participarea b
3 apei. Din această clasă fac parte, în general:
a. enzimele coagularii si fibrinolizei
b. enzimele digestive pancreatice
c. enzimele lantului respirator in care se formeaza energie si apa metabolica
d. indepartarea unui atom de hidrogen de la un substrat
e. atasarea unui atom de hidrogen la un substrat
30. Alegeti raspunsul corect referitor la afirmatia de mai jos. c
3 Specificitatea reprezinta acea capacitate a enzimelor de a:
a. micsora energia de activare
b. interveni in reactiile ireversibile facandu-le posibile
c. recunoaste structuri asemnatoare sau diferite
d. activa substratele pentru ca acestea sa poate reactiona
e. regla intensitatea proceselor metabolice
31. Alegeti raspunsul corect referitor la afirmatia de mai jos. a
3
Specificitatea enzimatică este dată de capacitatea enzimelor de a deosebi între structuri
asemănătoare sau dferite. Aceasta “capacitate” se gaseste localizata in:
a. partea proteică a enzimei
b. centrul alosteric
c. cofactor
d. coenzima
e. partea prostetica
32. Alegeti raspunsul corect referitor la afirmatia de mai jos. b
3
Prin specificitate absoluta a unei enzime se intelege faptul ca:
a. enzima actioneaza doar o singura data
b. enzima actioneaza asupra unui substrat unic
c. enzima actioneaza asupra unui substrat unic catalizand mai multe reactii
d. enzima actioneaza asupra mai multor substrate catalizand o reactie unica
e. enzima intervine doar in reactiile ireversibile facandu-le posibile
33. Alegeti raspunsul corect referitor la afirmatia de mai jos. a
3
Specificitatea relativă de grup prezintă enzimele ce catalizeaza acelasi tip de reactie
asupra unui numar relativ mare de substrate apropiate ca structură chimică. Din aceasta
categorie fac parte:
a. enzimele proteolitice pancreatice
b. enzimele care catalizeaza interconversia izomerilor optici
c. enzimele care actioneaza asupra unui substrat unic catalizand mai multe reactii
d. enzimele care intervin doar in reactiile ireversibile facandu-le posibile
e. enzimele alosterice
34. Alegeti raspunsul corect referitor la afirmatia de mai jos. b
3
Prin specificitate relativa de substrat a unei enzime, se intelege faptul ca enzima:
a. catalizeaza un tip de reactie pe un substrat si alt tip de reactie pe un substrat
diferit
b. catalizeaza acelasi tip de reactie asupra unui numar relativ mare de substrate
apropiate ca structură chimică
c. intervine doar in reactiile ireversibile facandu-le posibile
d. catalizeaza interconversia izomerilor optici
e. actioneaza asupra unui substrat unic catalizand mai multe reactii
35. In figura de mai jos este prezentata structuta unor coenzime FAD sau FMN. a
3
NH 2

N N
O O
N
CH2 O P O P CH 2 N
H C OH OH OH O
H C OH H H
H C OH H H
H C H OH OH

H 3C N N O

NH
H 3C N
O

FMN AMP
FAD
Alegeti raspunsul corect referitor la structura si functia acestor coenzime
a. structura coenzimatica provine de la vitamina B2 numita si riboflavina, cu rol in
procesele de oxido-reducere
b. structura coenzimatica provine de la vitamina B1 numita si riboflavina, cu rol in
procesele de oxido-reducere
c. structura coenzimatica provine de la vitamina B6 numita si niacina sau acid
nicotinic, cu rol in procesele de transmetilare
d. structura coenzimatica provine de la vitamina B2 numita si niacina sau acid
nicotinic, cu rol in procesele de oxido-reducere
e. structura coenzimatica provine de la vitamina PP numita si niacina sau acid
nicotinic, cu rol in procesele de transmetilare
36. In figura de mai jos este prezentat un proces ...A... in care este implicata o parte a
3 coenzimatica FMN sau FAD, care provine de la vitamina ...B...

R R
H
N N ^2H ^ N N
H3C 1 O ^2e- H3C O
H3C 10 NH -2H^ H3C NH
N N
-2e- H
O O

FMN sau FAD FMNH2 sau FADH 2

Alegeti raspunsul corect referitor la felul procesului si al vitaminei implicate in acest


proces

a. A = oxido-reducere, B = vitamina B2 sau riboflavina


b. A = oxido-reducere, B = vitamina B1 sau tiamina
c. A = oxido-reducere, B = vitamina PP sau riboflavina
d. A = decarboxilare, B = vitamina B1 sau riboflavina
e. A =decarboxilare, B = vitamina B2 sau tiamina
37. In figura de mai jos este prezentat un proces ...A... in care este implicata o parte c
3 coenzimatica NAD sau NADP, care provine de la vitamina ...B...
H
O ^2H^ H H O
C 2e C
NH2 NH2
^ ^2H^
N 2e N
R R
NAD^ NADH^H^

Alegeti raspunsul corect referitor la felul procesului si al vitaminei implicate in acest


proces

a. A = oxido-reducere, B = vitamina B2 sau riboflavina


b. A = oxido-reducere, B = vitamina B1 sau tiamina
c. A = oxido-reducere, B = vitamina PP sau acidul nicotinic sau niacina
d. A = decarboxilare, B = vitamina PP sau acidul nicotinic sau niacina
e. A =decarboxilare, B = vitamina B2 sau riboflavina
38. Alegeti afirmatia INCORECTA referitoare la vitaminele hidrosolubile: e
3 a. vitaminele B1, B2 si B6 sunt vitamine hidrosolubile
b. vitamina C, B12 si acidul folic sunt vitamine hidrosolubile
c. vitaminele hidrosolubile se elimina pe cale renala
d. vitaminele hidrosolubile nu se acumuleaza in organism
e. acidul lipoic si acidul pantotenic sunt vitamine liposolubile
39. Alegeti afirmatia INCORECTA referitoare la vitaminele liposolubile: e
4 a. vitamina A si D sunt vitamine liposolubile
b. vitamina E si K sunt vitamine liposolubile
c. absorbtia intestinala a vitaminelor liposolubile este conditionata de consumul
de lipide
d. vitaminele liposolubile se acumuleaza in organism
e. vitamina D si E sunt vitamine hidrosolubile
40. Referitor la vitaminele hidrosolubile sunt corecte afirmatiiile cu EXCEPTIA: B
A. Sunt precursori ai coenzimelor
B. Sunt sintetizate de organismul uman deoarece sunt „vitale”
C. Vitaminele hidrosolubile nu se acumuleza in organism
D. Sunt aduse in organism doar prin aport alimentar
E. Se elimina pe cale renala
41. Referitor la vitaminele liposolubile sunt corecte afirmatiiile cu EXCEPTIA: B
A. Nu au rol de coenzime
B. Sunt sintetizate numai in organismul uman deoarece sunt „vitale”
C. Vitaminele liposolubile se pot acumula in organism determinand
instalarea unor stari toxice (hipervitaminoze)
D. Absorbtia lor la nivel intestinal este conditionata de prezenta lipidelor
alimentare
E. Nu se elimina pe cale renala

1. In figura de mai jos este prezentata influenta temperaturii asupra vitezei unei reactii e
catalizate enzimatic.

Alegeti raspunsul corect:


a. cresterea temperaturii pana la 400C determina o crestere a vitezei de reactie
datorita cresterii energiei de activare
b. cresterea temperaturii pana la 370C determina o mentinere constanta a vitezei
de reactie deoarece aceasta temperatura reprezinta temperatura normala a
organismului
c. cresterea temperaturii peste 400C determina o crestere a vitezei de reactie
datorita cresterii agitatiei termice
d. cresterea temperaturii peste 400C determina o scadere a vitezei de reactie
deoarece aceasta temperatura reprezinta o temperatura anormala pentru
organismul uman.
e. cresterea temperaturii peste 400C determina o scadere a vitezei de reactie
datorita fenomenului de denaturare
2. Activitatea enzimatica creste odată cu creşterea temperaturii pana la temperaturi in b
jur de 40 0C. Peste aceasta temperatura enzimele devin instabile şi îşi pierd
activitatea datorita faptului ca :
a. enzimele hidrolizeaza la temperaturi inalte
b. enzimele se denatureaza, adica aranjarea lor spatiala este distrusa
c. enzimele se denatureaza, adica structura primara a acestora este distrusa
d. se formeaza punti disulfidice care rigidizeaza enzima
e. la aceasta temperatura substratele sunt destabilizate impiedicand actiunea
enzimelor
3. Centrul activ al unei enzime imaginare contine doua reziduuri de aminoacizi c
esentiale pentru cataliza: Asp si Lys. Valoarea pK pentru radicalul carboxyl al
acidului aspartic este pKR Asp= 4,5, valoarea pK pentru radicalul amino al lizinei
este pKR Lys = 10.53. Starea de ionizare a fiecarui rezidu la pH = 7,4, care este pH-
ul optim al majoritaii enzimelor in organismul uman, va fi :
a. Asp = COO- ; NH2
b. Asp = COOH, NH2
c. Asp = COO- ; NH 3+
d. Asp = COOH ; NH 3+
e. Asp = CONH2 ; NH 3+
4. Centrul activ al lizozimului (enzima prezenta in secretia lacrimala cu rol in liza c
peretelui bacterian) contine doua reziduuri de aminoacizi esentiale pentru cataliza:
Glu35 si Asp52. Valoarea pK pentru radicalul carboxil al celor doua rezidii este: pK R
Glu = 5,9 respectiv pKR Asp= 4,5. Starea de ionizare a fiecarui reziduu la pH = 5.2,
care este pH-ul optim al lizozimului, va fi :

a. Glu = COO-; Asp = COO-


b. Glu = COOH; Asp = COOH
c. Glu = COOH; Asp = COO-
d. Glu = COO- ; Asp = COOH
e. Glu = COO- ; Asp = CONH2
5. In figura de mai jos este prezentata influenta temperaturii asupra vitezei unei reactii b
catalizate enzimatic.

Alegeti raspunsul corect privind denumirea enzimei (A respectiv B) :


a. A=enzima actica, B= enzima inactiva in urma ionizarii
b. A=enzima actica, B= enzima inactiva in urma denaturarii
c. A=enzima inactiva in urma denaturarii, B= enzima activa
d. A=enzima inactiva datorita cresterii temperaturii, B= enzima activa in urma
scaderii temperaturii
e. A=enzima activa datorita cresterii temperaturii, B= enzima inactiva in urma
scaderii temperaturii
6. La concentratii mari de substrat ecuatia Michaelis Menten Vo = Vmax . [S] / Km + [S] a
poate fi simplificata la:
a. Vo = Vmax
b. Vo = Km. [S]
c. Vo = Vmax . [S]
d. Vo = (Vmax/Km) . [S]
e. Vo = (Vmax. Km)/ [S]
7. In figura de mai jos este prezentat efectul unui inhibitor asupra vitezei de reacţie b
reprezentat în coordonate V0 şi S (a) şi în coordonate reciproce 1/V0 şi 1/S (b).

a b

Alegeti raspunsul corect referitor la ceea ce reprezinta dreapta A respectiv dreapta B


Raspuns :
a. A= activitatea enzimei in absenta unui inhibitor, B= activitatea enzimei
in prezenta unui inhibitor competitiv
b. A= activitatea enzimei in prezenta unui inhibitor competitiv, B=
activitatea enzimei in absenta unui inhibitor
c. A= activitatea enzimei in absenta unui inhibitor, B= activitatea enzimei
in prezenta unui inhibitor necompetitiv
d. A= activitatea enzimei in prezenta unui inhibitor necompetitiv, B=
activitatea enzimei in absenta unui inhibitor
e. A= activitatea enzimei in prezenta unui zimogen, B= activitatea enzimei
in absenta unui zimogen
8. In figura de mai jos este prezentat efectul unui inhibitor asupra vitezei de reacţie d
reprezentat în coordonate V0 şi S (a) şi în coordonate reciproce 1/V0 şi 1/S (b).
a b

Alegeti raspunsul corect referitor la ceea ce reprezinta dreapta A respectiv dreapta B.


Raspuns :
a. A= activitatea enzimei in absenta unui inhibitor , B= activitatea enzimei
in prezenta unui inhibitor competitiv
b. A= activitatea enzimei in prezenta unui inhibitor competitiv, B=
activitatea enzimei in absenta unui inhibitor
c. A= activitatea enzimei in absenta unui inhibitor, B= activitatea enzimei
in prezenta unui inhibitor necompetitiv
d. A= activitatea enzimei in prezenta unui inhibitor necompetitiv, B=
activitatea enzimei in absenta unui inhibitor
e. A= activitatea enzimei in prezenta unui zimogen, B= activitatea enzimei
in absenta unui zimogen
9. In graficul Lineweaver-Burk, in coordonate 1/v functie de 1/[S], este prezentata c
influenta prezentei unui inhibitor asupra unei reactii enzimatice.

Alegeti raspunsul corect referitor la tipul inhibitorului si al parametrilor cinetici


influentati de prezenta acestuia.
a. A= inhibitor competitiv, Km1 > Km2
b. A= inhibitor necompetitiv, Km1 > Km2
c. A= inhibitor competitiv, Km1 < Km2
d. A= inhibitor necompetitiv, Vmax crescator
e. A= inhibitor competitiv, Vmax descrescator
10. In figura de mai jos este prezentat graficul in coordonate inverse (1/v functie de 1/S) E
pentru o enzima in absenta si in prezenta unui inhibitor.
Viteza maxima a enzimei in absenta inhibitorului este:
A. 0.2
B. 0.4
C. 2.0
D. 5.0
E. 2.5
11. In figura de mai jos este prezentat graficul in coordonate inverse (1/v functie de 1/S) E
pentru o enzima in absenta si in prezenta unui inhibitor.

Valoarea KM pentru enzima in prezenta inhibitorului este:


A. 0.2 mM
B. 0.4 mM
C. 2.0 mM
D. 5.0 mM
E. 10 mM
12. In figura de mai jos este prezentat graficul in coordonate inverse (1/v functie de 1/S) D
pentru o enzima in absenta si in prezenta unui inhibitor.

Valoarea KM pentru enzima in absenta in hibitorului este:


A. 0.2 mM
B. 0.4 mM
C. 2.0 mM
D. 5.0 mM
E. 2.5 mM
13. In figura de mai jos este prezentata o enzima la care este fixat un inhibitor d
Alegeti raspunsul corect referitor la tipul de inhibitor si la efectul pe care acesta il
exercita asupra activitatii enzimei
a. inhibitor competitiv, deoarece determina cresterea concentratiei de substrat
b. inhibitor competitiv, deoarece nu modifica Vmax
c. inhibitor necompetitiv, deoarece nu modifica Vmax
d. inhibitor necompetitiv care micsoreaza numarul de molecule active ale
enzimei, micsorand Vmax
e. inhibitor ireversibil, deoarece blocheaza substratul la centrul activ al enzimei
14. In figura de mai jos este prezentata o enzima la care este fixat substratul (A) si a
inhibitorul (B).

Alegeti raspunsul corect referitor la tipul de inhibitor si la efectul pe care acesta il


exercita asupra activitatii enzimei
a. inhibitor competitiv deoarece poate fi indepartat prin cresterea concentratiei
de substrat
b. inhibitor necompetitiv deoarece are o structura diferita de a substratului
c. inhibitor competitiv deoarece micsoreaza numarul de molecule active de
enzima, micsorand Vmax
d. inhibitor necompetitiv deoarece nu modifica Vmax
e. inhibitor ireversibil deoarece blocheaza centrul activ al enzimei
15. Cand o molecula diferita de substrat se leaga la centrul activ al enzimei, se considera b
ca are loc fenomenul de:
a. denaturare
b. inhibitie competitiva
c. inhibitie necompetitiva
d. dislocarea substratului
e. alosterie
16. In figura de mai jos este prezentata actiunea alopurinolului asupra enzimei numita a
xantin-oxidaza, in procesul de formare a acidului uric.
OH

N
NH2 N
N N
N N
ALOPURINOL
N N
OH _
Adenina OH
N N
N N
Xantin-oxidaza
HO N N
OH (X.O.) HO N N OH

N N XANTINA
ACID URIC
H2N N N
Guanina
Alopurinolul actioneaza ca:
a. un inhibitor competitiv al xantin-oxidazei in raport cu xantina
b. un inhibitor necompetitiv al xantin-oxidazei in raport cu acidul uric deoarece
are o structura diferita fata de acesta
c. un inhibitor ireversibil deoarece se fixeaza la centrul activ al enzimei,
blocandu-i definitiv activitatea
d. un inhibitor reversibil, care se leaga prin legaturi puternice, la centrul activ al
enzimei, deoarece are o structura asemanatoare cu xantina
e. un activator al xantin-oxidazei, deoarece enzima il va lega la centru ei activ
17. In figura de mai jos este prezentata transformarea metanolului (alcool metilic) sub b
actiunea enzimei ...A..., la un produs extrem de toxic aldehida formica. Ingestia
accidentala de metanol poate provoca moartea. Pentru a preveni metabolizarea
metanolului la aldehida formica se administreaza un inhibitor ...B...

Alegeti raspunsul corect referitor la numele enzimei, numele inhibitorului si al


tipului de inhibitie pe care acesta il provoaca.
a. A = alcool dehidrogenaza, B = alcool etilic (etanol), inhibitor necompetitiv
b. A = alcool dehidrogenaza, B = alcool etilic (etanol), inhibitor competitiv
c. A = alcool liaza, B = alcool etilic (etanol), inhibitor competitiv
d. A = alcool liaza, B = alcool etilic (etanol), inhibitor necompetitiv
e. A = alcool liaza, B = alcopurinol, inhibitor competitiv
18. In inhibitia necompetitiva: A
A. viteza maxima este micsorata
B. viteza maxima este crescuta
C. enzima este inactivata ireversibil
D. KM este crescut
E. KM este micsorat
19. Alegeti afirmatia INCORECTA referitoare la structura enzimelor alosterice: b
a. sunt alcatuite din mai multe lanturi polipeptidice numite subunitati
b. fiecare subunitate prezinta in plus fata de centrul activ, un centru alosteric la
care se fixeaza un sterol
c. centrul activ al fiecarei subunitati se prezinta in doua forme: o forma cu
afinitate crescuta pentru substrat si o forma cu afinitate scazuta pentru acesta
d. fiecare subunitate prezinta in plus fata de centrul activ un centru alosteric la
care se fixeaza compusi numiti modulatori
e. fixarea unui modulator pozitiv creste afinitate enzimei pentru substrat, in
timp ce fixarea unui modulator negativ scade afinitatea enzimei pentru
substrat
20. In figura de mai jos este prezentata structura enzimelor alosterice, alcătuite din c
monomeri ce îşi pot modifica afinitatea pentru substrat funcţie de forma pe care o
adoptă la un moment dat: forma T cu afinitate .....A.....si forma R cu afinitate
....B......pentru substrat. Modificarea de formă este dictată de prezenţa/absenţa
modulatorilor.

Alegeti raspunsul corect referitor la afinitatea diferita a celor doua forme T respectiv
R.

a.      A= afinitate mare pentru substrat, B= afinitate mica pentru substrat


b.      A= afinitate mare pentru substrat, B= afinitate mare pentru substrat
c.      A= afinitate mica pentru substrat, B= afinitate mare pentru substrat
d.     A= afinitate pozitiva pentru substrat B= afinitate negativa pentru substrat
e. A= afinitate mica pentru substrat, B= afinitate mica pentru substrat
21. Afirmatia corecta referitoare la cinetica enzimelor alosterice este: e
a. viteza unei reactii catalizate de o enzima alosterica creste semnificativ la
concentratii mici de substrat
b. viteza unei reactii catalizate de o enzima alosterica creste liniar cu concentratia
substratului
c. enzimele alosterice prezinta afinitate constanta pentru substrat
d. enzimele alosterice prezinta afinitate diferita pentru substrat functie de valoarea
pH-ului la care se desfasoara reactia
e. enzimele alosterice prezinta afinitate mica pentru substrat la concentratii mici ale
acestuia si afinitate mare pentru substrat la concentratii mari ale lui
22. In figura de mai jos este prezentata variatia vitezei de reactie V0 funcţie de c
concentraţia substratului [S] pentru o enzima ce respecta cinetica Michaelis-Menten
(curba punctată) si pentru o enzima cu cinetica sinusoidala (curba continua,
nepunctată)
Alegeti raspunsul corect referitor la afinitatea pentru substrat, a celor doua tipuri de
enzime.
a. pentru enzimele ce respecta cinetica Michaelis-Menten afinitatea pentru
substrat este constanta, in timp ce pentru enzimele sinusoidale afinitatea
variaza functie de concentratia oxigenului
b. pentru enzimele ce respecta cinetica Michaelis-Menten afinitatea pentru
substrat este variabila, in timp ce pentru enzimele sinusoidale afinitatea este
constanta
c. pentru enzimele ce respecta cinetica Michaelis-Menten afinitatea pentru
substrat este constanta, in timp ce pentru enzimele sinusoidale afinitatea
variaza functie de concentratia substratului
d. atat enzimele ce respecta cinetica Michaelis-Menten cat si enzimele
sinusoidale au afinitate variabila pentru substrat
e. atat enzimele ce respecta cinetica Michaelis-Menten cat si enzimele
sinusoidale au afinitate constanta pentru substrat deoarece ating aceeasi
viteza mazima
23. Afirmatia corecta referitoare la cinetica enzimelor alosterice este: e
a. viteza unei reactii catalizate de o enzima alosterica scade semnificativ la
concentratii mari de substrat
b. viteza unei reactii catalizate de o enzima alosterica creste liniar cu
concentratia substratului
c. enzimele alosterice prezinta afinitate constanta pentru substrat
d. enzimele alosterice prezinta afinitate diferita pentru substrat functie de
valoarea pH-ului la care se desfasoara reactia
e. enzimele alosterice prezinta afinitate diferita pentru substrat, functie de
concentratia substratului
24. In figura de mai jos este prezentata influenta modulatorilor A si I asupra vitezei unei b
reactii catalizata de o enzima cu cinetica sinusoidala.
Alegeti raspunsul corect referitor la efectul pe care il exercita cei doi modulatori.
a. prezenţa modulatorului A micsoreaza afinitatea enzimei pentru substrat,
in timp ce prezenţa modulatorului I mareste afinitatea enzimei pentru
substrat
b. in prezenta modulatorului A afinitatea enzimei pentru substrat creşte
brusc, in timp ce in prezenţa modulatorului I afinitatea acesteia scade
c. prezenţa modulatorului A nu influenteaza afinitatea enzimei pentru
substrat, deoarece se atinge aceeasi viteza ca si in absenta lui
d. prezenţa modulatorului I mareste afinitatea enzimei pentru substrat,
deoarece viteza creşte lent in timp
e. in prezenta modulatorului A viteza reactiei descreşte lent, in timp ce in
prezenţa modulatorului I viteza creste lent
25. In urma legarii substratului la o subunitate a enzimei, celelalte subunitati ale enzimei c
leaga cu mai multa usurinta substratul. Fenomenul este cunoscut sub numele de …
A… iar enzimele care suporta acest fenomen se numesc …B…

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea fenomenului si al tipului de enzima.


Raspuns
a.      A= alosterie, B= zimogeni
b.      A= competitivitate, B= enzime inductibile
c.      A= cooperativitate, B= enzime alosterice
d.     A= activare, B= enzime plasmatice functionale
e. A= activare, B= enzime inductibile
26. Alegeti afirmatia corecta referitoare la actiunea unui modulator. a
Un modulator alosteric influenteaza activitatea enzimei:
a. modificand afinitatea enzimei pentru substrat,
b. favorizand detasarea produsului de pe enzima
c. crescand obligator afinitatea enzimei pentru substrat,
d. scazand obligator afinitatea enzimei pentru substrat
e. modificand covalent enzima
27. Un modulator alosteric influenteaza activitatea unei enzime prin: B
A. faptul ca intra in competite cu substratul pentru ocuparea centrului
activ al enzimei
B. legarea la un situs de pe enzima diferit de centrul activ al enzimei
C. modificarea naturii produsului de reactie
D. modificarea covalenta a enzimei
E. fixarea pe substrat
28. Exista doua modele care explica functionarea enzimelor alosterice: modelul simetric a
si modelul secvential.
Prin aceste modele se poate explica:
a. cresterea rapida/brusca a vitezei de reactie la concentratii mari de substrat
b. influenta inhibitorilor competitivi
c. influenta inhibitorilor necompetitivi
d. doar efectul feed-back
e. doar efectul feed-forward
29. Hemoglobina este o proteina alcatuita din 4 lanturi polipeptidice (desenate sub e
forma de patrate si cercuri in modelul de mai jos) si are rol in transportul oxigenului
de la plamani la tesuturi.
Acest model este utilizat pentru a explica functionarea enzimelor alosterice.

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea modelului si la modul de functionare


a acestuia
a. model secvential care explica legarea simultana a celor 4 molecule
de oxigen
b. model simetric care explica legarea succesiva a celor 4 molecule de
oxigen din ce in ce mai greu datorita impiedicarilor sterice.
c. model secvential care explica legarea succesiva a celor 4 molecule de
oxigen din ce in ce mai usor datorita fenomenului de cooperare intre
monomeri.
d. model secvential care explica legarea succesiva a celor 4 molecule de
oxigen din ce in ce mai greu datorita fenomenului de competitie
e. model simetric care explica legarea succesiva a celor 4 molecule de
oxigen prin fenomen de inductie.
30. In figura de mai jos este prezentat un model de functionare al unui anumit tip de a
enzime.

Alegeti raspunsul corect cu privire la tipul modelului si al enzimei.


a. model secvential care presupune trecerea treptata a tuturor subunitatilor de la
forma T, cu afinitate scazuta pentru substrat, la forma R, cu afinitate crescuta
pentru substrat, specific enzimelor alosterice si reciproc de la forma R la
forma T
b. model simetric care presupune trecerea treptata a tuturor subunitatilor de la
forma T cu afinitate scazuta pentru substrat la forma R cu afinitate crescuta
pentru substrat, specific enzimelor constitutive
c. model secvential care presupune trecerea treptata a tuturor subunitatilor de la
forma T cu afinitate scazuta pentru substrat, la forma R cu afinitate crescuta
pentru substrat, specific zimogenilor
d. model simetric care presupune trecerea treptata a tuturor subunitatilor de la
forma T cu afinitate crescuta pentru substrat, la forma R cu afinitate scazuta
pentru substrat, specific enzimelor alosterice
e. model competitiv care presupune trecerea treptata a tuturor subunitatilor de
la forma T cu afinitate crescuta pentru substrat, la forma R cu afinitate
scazuta pentru substrat, specific zimogenilor
31. Interactiunea alosterica a subunitatilor hemoglobinei determina legarea oxigenului: B
A. la toate cele 4 molecule de hem cu aceeasi afinitate
B. cu afinitate crescuta pe masura ce numarul de molecule de oxigen
fixate creste
C. cu afinitate scazuta pe masura ce numarul de molecule de oxigen
fixate creste
D. simultan pentru doua molecule de oxigen doar la un dimer
E. oxigenul nu se leaga alosteric la hemoglobina deoarece aceasta nu
este o enzima
32. In figura de mai jos este prezentata o modalitate de reglare a activitatii enzimelor c
numita reglare covalenta. Acest tip de reglare are loc in prezenta unor enzime
numite ...A...., respectiv...B...

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea enzimelor A respectiv B care


participa la acest tip de reglare.
a. A = ligaza; B = fosforilaza
b. A = ligaza; B = kinaza
c. A = kinaza; B = fosfataza
d. A = fosforilaza; B = fosfataza
e. A = ligaza; B = kinaza
33. Fosfatazele sunt enzime care regleaza activitatea altor enzime prin indepartarea unui e
mol de ...A... atasat la un rest de …B… printr-o reactie in urma careia enzimele
reglate …C…

Alegeti varianta corecta de raspuns


a.      A=fosfat, B= tirozina, C = isi maresc activitatea
b.      A= ion metalic, B = triptofan, C = isi micsoreaza activitatea
c.      A= inhibitor, B = cisteina, C = isi maresc sau isi micsoreaza
activitatea functie de tipul de enzima
d.     A= ion metalic, B= serina, C = isi maresc activitatea
e. A= fosfat, B= serina sau treonina, C = isi maresc sau isi
micsoreaza activitatea functie de tipul de enzima
34. Care din reactiile de mai jos este catalizata de o enzima „kinaza” ? C
A. X + Y X-Y + H2O
B. X + Y + ATP X-Y + ADP + Pa
C. X-Ser-OH + ATP X-Y-O-PO32- + ADP
+
D. X-Ser-OH + NAD X-Ser=O + NADH + H+
E. X-Yin + ATP X-Yout + ADP + Pa
35. Care din reactiile de mai jos este catalizata de o enzima numita „fosfataza”?
A. X + Y X-Y + H2O
B. X + Y + ATP X-Y + ADP + Pa
C. X-Y + ATP X-Y-O-PO32- + ADP
D. X- O-PO32- + H2O X+ Pa
E. X-Yin + ATP X-Yout + ADP + Pa
36. Referitor la activarea/inactivarea enzimelor prin fosforilre/defosforilare este c
INCORECTA afirmatia:
a. resturile de ser, treonina care sunt fosforilate nu fac parte din centrul
activ al enzimei
b. reactiile de fosforilare in prezenta kinazelor specifice sunt ireversibile
c. reactiile de fosforilare in prezenta kinazelor specifice sunt reversibile
d. conversia fosfo ---> defosfo are loc prin detasarea resturilor de fosfat
in prezenta apei
e. in urma reactiile de fosforilare enzimele isi modifica activitatea
37. Kinazele sunt enzime care regleaza activitatea altor enzime, prin aditia unei e
molecule de …A..., provenind de la …B… printr-o reactie in urma careia enzimele
reglate …C…
Alegeti varianta corecta de raspuns.

Raspuns
a.      A=fosfat, B= ATP, C = isi maresc activitatea
b.      A= ion metalic, B = tirozina, C = isi micsoreaza activitatea
c.      A= inhibitor, B = ADP, C = isi maresc sau isi micsoreaza
activitatea functie de tipul de enzima
d.     A= ion metalic, B= serina, C = isi maresc activitatea
e. A= fosfat, B= ATP, C = isi maresc sau isi micsoreaza
activitatea functie de tipul de enzima
38. Protein kinazele sunt enzime care actioneaza asupra altor enzime prin adaugarea c
unor grupari fosfat, operatie numita fosforilare. Cand enzimele sunt fosforilate ele isi
schimba activitatea (devin mai active sau mai putin active, functie de enzima). Acest
mecanism de reglare a activitatii enzimatice poarta denumirea de :  
a. control allosteric 
b. inhibitie competitiva 
c. modificare covalenta
d. modificarea isoenzimelor 
e. activarea zimogenilor
39. Precursorii inactivi ai unor enzime, care sunt activati printr-o reactie de hidroliza, in a
urma careia este expus centrul activ al enzimei, poarta denumirea de zimogeni. In
organism intalnim urmatorii zimogeni: 
a.    enzimele coagularii si fibrinolizei si peptidazele pancreatice
b.    enzimele digestive si hormonii
c.     enzimele constitutive si cele alosterice
d.     enzimele inductibile si cele alosterice
e. enzimele coagularii si hormonii
40. Precursorii inactivi ai unor enzime care sunt activati printr-o reactie de hidroliza in d
urma careia este expus centrul activ al enzimei, poarta denumirea de:
a. enzime allosterice
b. apoenzime
c. heteroproteine
d. zimogeni
e. enzime plasmatice nefunctionale
41. Precursorii inactivi ai unor enzime care sunt activati in urma unei reactii de hidroliza c
poarta denumirea de zimogeni. Reactia de hidroliza produce ruperea unor legaturi …
A…in urma careia are loc …B… Aceasta actiune reprezinta o modalitate de reglare
a activitatii ...C…
Alegeti varianta corecta de raspuns
Raspuns :
a.  A=esterice, B= atasarea unei grupari fosfat, C= enzimelor
alosterice
b.   A=glicozidice, B=expunerea centrului activ al enzimei, C=
de sinteza a enzimelor
c.   A=peptidice, B= expunerea centrului activ al enzimei, C=
zimogenilor
d.    A= peptidice, B= detasarea unei grupari fosfat, C= enzimelor
alosterice
e. A= glicozidice, B= oprirea unui lant metabolic, C= enzimelor
alosterice
42. In figura de mai jos este prezentata o modalitate de reglare a activitatii unui anumit c
tip de enzime. Aceste enzime sunt secretate in forma ...A...dupa care sufera o serie
de transformari care genereaza forma ...B....

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea celor doua forme ale enzimei si a
caracterului acestei transformari.

a. A = zimogen, B= enzima activa, transformare reversibila


b. A = enzima activa, B= enzima inactiva, transformare reversibila
c. A = zimogen, B= enzima activa, transformare ireversibila
d. A = enzima activa, B= enzima inactiva, transformare covalenta
e. A = enzima activa, B= enzima inactiva, transformare ireversibila

43. Un zimogen este: D


A. O enzima proteolitica situata in zimozomi
B. Singura forma activa a unei enzime proteolitice
C. Un inhibitor ireversibil al enzimelor proteolitice
D. O forma a precursorilor enzimelor proteolitice
E. O enzima cu cinetica sigmoidala
44. Pancreasul este protejat de digestia cauzata de tripsina, enzima proteolitica pe care o B
produce, deoarece:
A. Enzima actioneaza doar pe proteine denaturate
B. Enzima este sintetizata in forma inactiva de zimogen si activata in
intestin
C. Pancreasul contine proteine ce blocheaza fixarea tripsinei
D. Pancreasul contine proteine care se fixeaza pe tripsina si ii blocheaza
activitatea
E. Enzima actioneaza doar pe proteine exogene
45. Enzimele inductibile au urmatoarele caracteristici, in functie de constanta generala c
de sinteza (Ks) si de degradare (Kd):
a) intotdeauna Ks> Kd;
b) intotdeauna Ks< Kd;
c) Ks  Kd
d) Ks = Kd/2
e) Ks= Kd
46. Se afirma ca o enzima este represata atunci cand; b
a. este blocata de catre represor prin legarea acestuia la centrul activ
b. un produs de metabolism actioneaza ca represor impiedicand sinteza de noi
molecule de enzima
c. este denaturata
d. i se reduce afinitatea pentru substrat ca urmare a modificarii conformatiei
spatiale de catre represor
e. sinteza ei in celula este activata de represor
47. Enzimele constitutive au urmatoarele caracteristici, in functie de constanta generala E
de sinteza (Ks) si de degradare (Kd):
a) Ks > Kd;
b) Ks < Kd;
c) Se numesc si cooperative;
d) Se numesc si represibile;
e) Ks = Kd.
48. Procesele de reglare a activitatii enzimatice implica urmatoarele mecanisme cu C
EXCEPTIA:
A. mecanisme alosterice
B. fosforilarea unor resturi de Ser/Thr care nu sunt situate la centrul
activ al enzimei
C. convertirea enzimelor active in zimogeni
D. stimularea sintezei de noi molecule de enzima in prezenta unui
inductor
E. inhibarea sintezei de noi molecule de enzima in prezenta unui
represor
49. Activitatea creatine phosphokinasei (CPK) creste in sange in urma infarctului de A
miocard deoarece:
A. CPK paraseste celule cardiace lezate si ajunge in sange
B. CPK este activata de stress
C. CPK este eliberata ca urmare a distructiei hematiilor
D. Sinteza CPK este stimulata ca urmare a leziunii tisulare
E. Sinteza CPK este stimulata la nivel hepatic in scop reparator

1. Care din urmatoarele grafice reprezinta variatia vitezei de reactie fata de c


concentratia substratului pentru o enzima non-allosterica, in prezenta unui inhibitor
necompetitiv.
Raspuns:

a. 1
b. 2

c. 3

d. 4

e. Nici una
2. Care din urmatoarele grafice reprezinta variatia vitezei de reactie fata de a
concentratia substratului pentru o enzima allosterica, in prezenta unui inhibitor
allosteric.

Raspuns:
a. 1
b. 2

c. 3

d. 4
e. Nici una
3. In graficul de mai jos N reprezinta curba pentru o enzima allosterica in absenta b
activatorilor sau a inhibitorilor. Care este curba care va rezulta in prezenta unui
activator alosteric ?

Raspuns:
a. A
b. B
c. C
d. D
e. A si B

4. In graficul de mai jos N reprezinta curba pentru o enzima allosterica in absenta d


activatorilor sau a inhibitorilor. Care este curba care va rezulta in prezenta unui
inhibitor alosteric ?

Raspuns:
a. A
b. B
c. C
d. D
e. C si D
5. In figura de mai jos sunt prezentate mai multe grafice pentru activitatea unei B
enzime in absenta si in prezenta unui inhibitor in coordonate inverse (1/v functie
de 1/S). Care din graficele de mai jos reprezinta activitatea enzimei in prezenta
unui inhibitor necompetitiv?

Raspuns:
A. X
B. Y
C. Z
D. V
E. W
6. Hemoglobina leaga oxigenul prin fenomenul de cooperativitate in timp de C
mioglobina nu. Care este cea mai corecta explicatie pentru acest fenomen?
A. Hemoglobina contine Fe2+ in timp ce mioglobina contine Fe3+
B. Hemoglobina contine lanturi de tip si de tip in timp ce
mioglobina contine doar lanturi de tip
C. Hemoglobina este o proteina cu structura cuaternara in timp ce
mioglobina este o proteina cu structura tertiara
D. Hemoglobina prezinta situsul de legare al oxigenului pe suprafata
proteinei in timp ce mioglobina are localizat acest situs intr-un
buzunar in interiorul proteinei
E. Ambele leaga oxigenul la fel deoarece si hemoglobina si mioglobina
contin Fe2+
7. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului prezentat in figura de D
mai jos:

Raspuns:
a. proces de sinteza deoarece este consumata o molecula de ATP
b. proces inhibare reversibila a enzimei
c. proces de inhibare ireversibila a enzimei
d. proces de reglare prin mecanismul de fosforilare
e. proces de activare a zimogenilor
8. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului prezentat in figura de d
mai jos:
Raspuns:
a. proces de fosforilare
b. proces inhibare reversibila a enzimei
c. proces de inhibare ireversibila a enzimei
d. proces de reglare prin mecanismul de defosforilare
e. proces de inactivare a centrului activ al enzimei
9. Care dintre rezidiile aminoacizilor din lantul polipeptidic de mai jos poate fi un A
potential substrat pentru o kinaza?

A. X
B. Y
C. Z
D. V
E. W
10. Deosebirea dintre un activator allosteric si un inductor este aceea ca: b
a. activatorul mareste activitatea enzimei, inductorul o mentine constanta
b. activatorul regleaza activitatea enzimei, inductorul regleaza cantitatea de
enzima
c. activatorul mareste activitatea enzimei, inductorul inactiveaza enzima
d. activatorul regleaza cantitatea de enzima, inductorul mareste activitatea
enzimei
e. activatorul actioneaza pe enzime functionale plasmatic inductorul
actioneaza pe enzime nefunctionale plasmatic
11. Deosebirea dintre un inhibitor allosteric si un represor este aceea ca: b
a. inhibitorul micsoreaza activitatea enzimei, represorul o mentine constanta
b. inhibitorul regleaza activitatea enzimei, represorul regleaza cantitatea de
enzima
c. inhibitorul mareste activitatea enzimei, represorul inactiveaza enzima
d. inhibitorul regleaza cantitatea de enzima, represorul mareste activitatea
enzimei
e. inhibitorul actioneaza pe enzime functionale plasmatic, represorul
actioneaza pe enzime nefunctionale plasmatic
12. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului prezentat in figura de c
mai jos
Raspuns:
a. inactivare a unei enzime
b. indepartare a unui inhibitor competitiv de la centrul activ
c. activare a unui zimogen
d. indepartare a unui inhibitor allosteric de la centrul activ
e. inductie enzimática

13. Referitor la creatinfosfokinaza (notata CPK sau CK) este incorecta afirmatia: e
a. se prezinta sub forma a trei izoenzime
b. fiecare izoenzima este un dimer
c. lanturile de baza sunt notate M de la “muscle” si B de la “brain”
d. cresterea in ser nu numai a activitatii totale ci si a activitatii izoenzimei de
tip MB este un indiciu sigur de infarct de miocard (forma MB fiind de
provenienta strict miocardica)
e. catalizeaza reactia de fosforilare a glucozei la glucoza 6 fosfat
14. Enzimele plasmatice nefunctionale sunt acele enzime a caror substrate nu sunt b
prezente in plasma. Prezenta lor crescuta semnificativ in plasma se datoreaza:
a. distructiei celulare normale
b. distructiei masive a celulelor producatoare si este proportionala cu
intinderea leziunii organului producator
c. scaderii capacitatii de sinteza proteica a ficatului
d. efortului fizic
e. aportului proteic alimentar sporit
15. Alegeti afirmatia corecta referitoare la enzimele plasmatice nefunctionale d
a. sunt acele enzime care actioneaza asupra unor substrate prezente in plasma.
b. sunt enzimele implicate in coagulare si fibrinoliza
c. sunt enzime care si-au pierdut definitiv activitatea
d. activitatea lor creste in raport cu valorile normale, in infarctul de miocard
e. sunt de regula dehidrogenaze
16. Enzimele plasmatice functionale sunt acele enzime care actioneaza asupra unor a
substrate prezente in plasma.
Alegeti afirmatia corecta referitoare la acest tip de enzime:
a. sunt enzimele implicate in coagulare si fibrinoliza
b. activitatea lor creste in raport cu valorile normale, in afectiuni ale ficatului
c. activitatea lor scade in raport cu valorile normale, in infarctul de miocard
d. sunt de regula dehidrogenaze
e. sunt pro-coagulante
17. In diagnosticul afectiunilor hepatice se practica dozarea activitatii mai multor b
enzime plasmatice nefunctionale. Acestea sunt:
a. enzimele coagularii si fibrinolizei
b. determinarea activitatii lactat dehidrogenazei (LDH5)
c. determinarea activitatii creatin kinazei (CK)
d. determinarea activitatii tripsinei
e. determinarea activitatii lactat dehidrogenazei (LDH1)

conformatiei spatiale de catre represor


E. sinteza ei in celula este activata de represor.
70 Enzimele constitutive au urmatoarele caracteristici, in functie de constanta generala E
de sinteza (Ks) si de degradare (Kd):
 Ks>Kd;
 Ks<Kd;
 Se numesc si cooperative;
 Se numesc si represibile;
 Ks=Kd.
71 Care din urmatoarele componente ale lantului respirator mitocondrial serveste ca B
punct de intrare pentru majoritatea electronilor indepartati in reactiile de
dehidrogenare din ciclul Krebs?
 Complrxul II (succinat dehidrogenaza);
 Complexul I (NADH dehidrogenaza);
 Conezima Q;
 Complexul IV (citocrom c oxidaza);
 Complexul F0-F1.
72 Este posibil ca o varietate de substrate sa utilizeze o cale comuna pentru transferul B
electronilor la oxigen deoarece:
 Substratele sunt oxidate in mitocondrie;
 Multe substrate sunt oxidate in prezenta de NAD+ sau FAD in calitate de
acceptori de electroni;
 Toate substratele sunt oxidate de catre aceeasi enzima;
 Electronii de la toate substratele sunt transferati la un acceptor comun: ADP;
 Protonii de la toate substratele sunt utilizati pentru a forma apa.
73 Afirmatia FALSA referitoare la complexul IV al lantului respirator mitocondrial D
este:
 Transfera electroni de la citocromul c la oxigenul molecular;
 Contine ioni de cupru;
 Este numit citocrom oxidaza;
 Numai electronii proveniti din NADH, nu si cei proveniti din succinat sunt
trnasferati pe oxigen prin intermediul acestui complex;
 Contine citocromii a-a3.
74 Oxigenul consumat in cursul respiratiei celulalre este implicat direct in care din E
urmatoarele procese?
 Glicoliza;
 Oxidarea piruvatului la acetil-CoA;
 Oxidarea acetil-CoA in ciclul Krebs;
 Fosforilarea ADP la ATP;
 Acceptarea elecronilor la finalul lantului respirator.
75 Toxicitatea extrema a cianurii se datoreaza stoparii sintezei de ATP prin fosforilare C
oxidativa, ca urmare a afinitatii sale foarte mari pentru urmatoarea proteina din
lantul respirator care contine ioni de cupru si transfera electronii direct la oxigenul
molecular:
 Piruvat dehidrogenaza;
 NADH dehidrogenaza;
 Citocrom c oxidaza;
 Citocrom c reductaza;
 Succinat dehidrogenaza.
76 Rotenona este un inhibitor specific al complexului NADH dehidrogenazic din A
membrana mitocondriala interna. Efectele rotenonei asupra functiei mitocondriale
(intr-un experiment cu o suspensie de mitocondrii in vitro) vor fi:
 Raportul <<Pi incorporat in ATP/O2 consumat>> va fi redus de la 3/1 la
2/1;
 Respiratia va fi decuplata de fosforilare;
 Sinteza ATP nu va mai fi posibila oricare substrat oxidabil ar fi folosit;
 Succinatul nu va mai putea fi oxidat;
 Degradarea glucozei la lactat nu va mai putea genera ATP.
77 Decuplantii fosforilarii oxidative mitocondriale: C
 Inhiba transferul electronilor in lantul respirator si sinteza de ATP;
 Inhiba lantul respirator fara sa afecteze sinteza de ATP;
 Permit consumul de oxigen fara sinteza de ATP;
 Permit atat consumul de oxigen, cat si sinteza de ATP;
 Accentueaza gradientul de protoni intre exteriorul si interiorul membranei
mitocondriale interne.
78 Ipoteza chemiosmotica a cuplarii fosforilarii oxidative propune ca ATP se formeaza E
datorita:
 Unei modificari a permeabilitatii membranei mitocondriale interne pentru
ATP;
 Formarii de legaturi macroergice in proteinele mitocondriale;
 Pomparii ATP-ului din spatiul intermembranar spre matricea mitocondriala;
 Unui gradient de protoni format intre interiorul si exteriorul membranei
mitocondriale interne;
 Pomparii protonilor in matricea mitocondriala.
79 Proteina care leaga si reduce direct acceptorul terminal de electroni in lantul E
respirator este:
 NADH dehidrogenaza;
 Succinat dehidrogenaza;
 Coenzima Q redusa (QH2);
 Citocromul c;
 Citocrom c oxidaza.
80 Barbituricele de tipul amitalului perturba metabolismul energetic prin inhibarea B
transferului electronilor de la complexul I la componenta urmatoare a lantului
respirator, Acest fapt blocheaza:
 Oxidarea coenzimei QH2 de catre complexul III;
 Conversia NADH la NAD+;
 Transferul electronilor de la FADH2 la coenzima Q;
 Oxidarea citocromului c de catre citocrom oxidaza;
 Reducerea oxigenului de catre complexul IV.
81 Care din urmatoarele transformari din glicoliza este ireversibila (datorita E
caracterului puternic exergonic)?
 Glucoza-6-fosfat -> fructoza-6-fosfat;
 Fructoza-1,6-difosfat -> glicerilaldehida-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat;
 Gliceraldehida-3-fosfat -> 1,3 difosfoglicerat;
 2-Fosfoglicerat -> fosfoenolpiruvat;
 Fosfoenolpiruvat -> piruvat.
82 In cursul glicolizei, transformarea fructozo-6-fosfatului in produsul imediat implica C
urmatorul tip de reactie chimica:
 Oxido-reducere;
 Scindarea unei legaturi carbon-carbon;
 Transfer de grupare fosfat;
 Deshidratare;
 Izomerizare aldoza-cetoza.
83 ATP-ul format prin degradarea glucozei pana la lactat, prin glicoliza, este generat E
prin:
 Transportul eletronilor prin lantul respirator;
 Fosforilare oxidativa;
 Oxidarea NADH la NAD+ ;
 Oxidarea FADH2 la FAD;
 Fosforilare la nivel de substrat.
84 Degradarea unei molecule de glucoza la piruvat prin glicoliza duce la urmatoarea B
productie neta de ATP si NADH:
 2 ATP si 0 NADH;
 2 ATP si 2 NADH;
 3 ATP si 2 NADH;
 3 ATP si 0 NADH;
 4 ATP si 2 NADH.
85 In care dintre urmatoarele variante, ambii compusi actioneaza ca activatori D
alosterici ai unor enzime glicolitice in ficat?
 AMP si Fructoza-6-difosfat;
 ATP si ADP;
 Glucoza-6-fosfat si AMP;
 Fructoza-2,6-difosfat si AMP;
 Fructoza-2,6-difosfat si citrat.
86 O enzima din glicoliza care catalizeaza o reactie reversibila ce genereaza o legatura D
fosfat-macroergica este:
 Hexokinaza;
 Piruvat kinaza;
 Fosfofructokinaza-1;
 Gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza;
 Fosfohexoz izomeraza.
87 Aformatia INCORECTA in legatura cu glucozo-6-fosfatul este: B
 Formarea sa constituie prima etapa din orice cale de metabolizare a
glucozei;
 Poate fi sinteizat prin fosforilarea glucozei cu fosfat anorganic;
 Poate fi oxidat in prezenta de NADP+ ;
 Poate fi generat din fructoza-6-fosfat;
 Hidroliza sa constituie o etapa din gluconeogeneza.
88 Cel mai important inhibitor alosteric al glicolizei in muschiul in repaus este: E
 AMP;
 Fructoza-1,6-difosfat;
 Fructoza-2,6-difosfat;
 Acetila-CoA;
 ATP.
89 In cursul glicozei, formarea lactatului din precursorul imediat implica urmatorul tip A
de reactie chimica:
 Oxido-reducere;
 Scindarea unei legaturi carbon-carbon;
 Transfer de grupare fosfat;
 Deshidratare;
 Izomerizare aldoza-cetoza.
90 Etapa limitanta de viteza a glicolizei in ficat este catalizata de ________ si aceasta D
enzima este activata alosteric de ________ . Alege varianta care completeaza corect
spatiile libere:
 Glucokinaza; AMP;
 Fosfofructokinaza-1; ATP;
 Fosfoglicerat kinaza; AMP;
 Fosfofructokinaza-1; fructoza-2,6-difosfat;
 Piruvat kinaza; fructoza-2,6-difosfat.
91 Afirmatia FALSA privind oxidarea succinatului la oxalacetat in ciclul Krebs este: A
 Necesita CoA-SH;
 Necesita FAD;
 Necesita NAD+ ;
 Nu cuprinde reactii de izomerizare;
 Permite sinteza a 5 moli de ATP pentru 1 mol de succinat transformat in
oxalacetat.

92 Transformarea piruvatului in acetil-CoA sub actiunea complexului piruvat C


dehidrogenazei:
 Are loc in citosol ;
 Este un proces reversibil ;
 Implica participarea tiamin pirofosfatului (TPP);
 Depinde de biotina in calitate de coenzima ;
 Este activata atunci cand piruvat dehidrogenaza este fosforilata de catre o
protein kinaza.
93 Urmatoarele afirmatii referitoare la ciclul Krebs sunt adevarate cu exceptia: B
 Genereaza NADH si FADH2 ;
 Asigura o sinteza neta de oxalacetat din acetil-CoA;
 Genereaza ATP fara participarea lantului respirator;
 Catalizeaza oxidarea completa a acetil-CoA la CO2;
 Nu poate functiona in absenta oxigenului.
94 Afirmatia FALSA referitoare la izocitrat dehidrogenaza este: C
 Catalizeaza transformarea izocitratului in α-cetoglutarat;
 Constitue etapa limitanta de viteza din ciclul Krebs;
 Este activata de cresterea concentratiei de NADH;
 Este activata de cresterea concentratiei de ADP;
 Este inhibata de concentratii maride ATP.
95 In care din reactiile ciclului Krebs enumerate mai jos,energia libera degajata in C
reactie este conservata intr-o legatura macroergica din molecula produsului de
reactie?
 Reactia citrat sintazei;
 Reactia izocitrat dehidrogenazei;
 Reactia α-cetoglutarat dehidrogenazei;
 Reactia succinat dehidrogenazei ;
 Reactia malat dehidrogenazei.
96 Ce cantitate de ATP se poate obtine prin transformarea unei molecule de succinil- D
CoA in oxalacetat in ciclul Krebs, cuplatcu fosforilarea oxidativa?
 3 molecule de ATP;
 4 molecule de ATP;
 5 molecule de ATP;
 6 molecule de ATP;
 7 molecule de ATP.

1. Care din afirmaţiile următoare referitoare la lanţul respirator (LR) NU c


ESTE adevărată:
a) Este localizat în membrana mitocondrială internă
b) Poate duce la sinteză de ATP numai în condiţii aerobe
c) Viteza transportului electronilor în LR este accelerată de
creşterea raportului ATP/ADP
d) Oxidarea NADH în LR permite sinteza a 3 molecule de
ATP
e) Complexele I, III şi IV expulzează protoni în afara
membranei mitocondriale interne

2. Dacă la o suspensie de mitocondrii se adaugă 3 moli NADH, 5 moli c


succinat şi o cantitate saturantă de rotenonă (inhibitor al complexului I
din lanţul respirator), care este cantitatea de ATP care se va forma?
a) 19 moli ATP
b) 16 moli ATP
c) 10 moli ATP
d) 9 moli ATP
e) 0 moli ATP

3. Malonatul este un compus similar structural cu succinatul şi acţionează b


ca inhibitor competitiv al complexului II din lanţul respirator (succinat
dehidrogenaza). Efectele sale asupra funcţiei mitocondriale vor fi
următoarele, CU EXCEPŢIA:
a) Electronii din NADH vor putea fi transferaţi normal pe
oxigen
b) Lanţul respirator va fi decuplat de fosforilarea ADP
c) Activitatea ciclului Krebs va scădea
d) Oxidarea NADH va duce la sinteza a 3 molecule de ATP
prin fosforilare oxidativă
e) Coenzima Q va transfera mai puţini electroni la citocromul
c

4. Oxigenul consumat în cursul respiraţiei celulare este implicat direct în e


care din următoarele procese?
a) Glicoliză
b) Oxidarea piruvatului la acetil-CoA
c) Oxidarea acetil-CoA în ciclul Krebs
d) Fosforilarea ADP la ATP
e) Acceptarea electronilor la finalul lanţului respirator

5. Toxicitatea extremă a cianurii se datorează stopării sintezei de ATP c


prin fosforilare oxidativă, ca urmarea a afinităţii sale foarte mari pentru
următoarea proteină din lanţul respirator care conţine ioni de cupru şi
transferă electronii direct la oxigenul molecular:
a) Piruvat dehidrogenaza
b) NADH dehidrogenaza
c) Citocrom c oxidaza
d) Citocrom c reductaza
e) Succinat dehidrogenaza

6. Rotenona este un inhibitor specific al complexului NADH a


dehidrogenazic din membrana mitocondrială internă. Efectele rotenonei
asupra funcţiei mitocondriale (într-un experiment cu o suspensie de
mitocondrii in vitro) vor fi:
a) Raportul « Pi încorporat în ATP/O2 consumat » va fi redus
de la 3/1 la 2/1
b) Respiraţia va fi decuplată de fosforilare
c) Sinteza ATP nu va mai fi posibilă, oricare substrat oxidabil
ar fi folosit
d) Succinatul nu va mai putea fi oxidat
e) Degradarea glucozei la lactat nu va mai putea genera ATP

7. Decuplanţii fosforilării oxidative mitocondriale: c


a) Inhibă transferul electronilor în lanţul respirator şi sinteza de
ATP
b) Inhibă lanţul respirator fără să afecteze sinteza de ATP
c) Permit consumul de oxigen fără sinteza de ATP
d) Permit atât consumul de oxigen cât şi sinteza de ATP
e) Accentuează gradientul de protoni între exteriorul şi
interiorul membranei mitocondriale interne

8. Ipoteza chemiosmotică a cuplării fosforilării oxidative propune că ATP d


se formează datorită:
a) Unei modificări a permeabilităţii membranei mitocondriale
interne pentru ADP
b) Formării de legături macroergice în proteinele mitocondriale
c) Pompării ADP-ului din spaţiul intermembranar spre
matricea mitocondrială
d) Unui gradient de protoni format între interiorul şi exteriorul
membranei mitocondriale interne
e) Pompării protonilor în matricea mitocondrială

9. Care din următoarele reacţii este un exemplu de transfer de grupare d


fosfat?
a) Glucoză-6-P glucoză + Pi
b) Glucoză-6-P fructoză-6-P
c) Glicerol-3-P dihidroxiaceton fosfat
d) Glucoză + ATP glucoză-6-P + ADP
e) ADP + Pi ATP + H2O
10. Care din afirmaţiile următoare referitoare la reacţiile exergonice NU e
ESTE adevărată:
a) De obicei aparţin căilor catabolice
b) Au G° < 0
c) Dacă G° are valoare negativă mare, reacţia este practic
ireversibilă
d) Reacţia « fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP » este
exergonică
e) Reacţia « ADP + Pi → ATP + H2O » este exergonică

11. Care din următoarele afirmaţii referitoare la compartimentarea celulară c


a etapelor respiraţiei celulare NU ESTE adevărată?
a) Acetil-CoA este produsă numai în mitocondrie
b) Lactatul este produs numai în citoplasmă
c) ATP este produs numai în mitocondrie
d) NADH este produs în citoplasmă şi în mitocondrie
e) FADH2 este produs numai în mitocondrie

12. În care din următoarele perechi, ambii compuşi conţin legături b


macroergice?
a) Glucoză-6-fosfat şi ADP
b) ATP şi fosfoenolpiruvat
c) AMP şi 1,3-difosfoglicerat
d) ATP şi glicerol-3-fosfat
e) UTP şi AMP

13. În cursul respiraţiei celulare, un gradient de protoni este generat prin d


_______ şi este utilizat în principal pentru _______. Alege varianta
care completează cel mai bine spaţiile libere:
a) Lanţul transportorilor de electroni; fosforilarea la nivel de
substrat
b) Difuzia protonilor; sinteza ATP
c) Glicoliză; producţia H2O
d) Lanţul transportorilor de electroni; sinteza ATP
e) Ciclul Krebs; reducerea NAD+

14. În glicoliză, sinteza de ATP are loc în reacţiile catalizate de: d


a) Hexokinaza şi fosfoglicerat kinaza
b) Fosfofructokinaza-1 şi piruvat kinaza
c) Gliceraldehid-3-P dehidrogenaza şi fosfoglicerat mutaza
d) Fosfoglicerat kinaza şi piruvat kinaza
e) Piruvat kinaza şi lactat dehidrogenaza

15. Următoarele afirmaţii referitoare la fosfofructokinaza-1 din glicoliză a


sunt adevărate, CU EXCEPŢIA:
a) Utilizează fructozo-1-fosfat ca substrat
b) Catalizează etapa limitantă de viteză din glicoliză
c) Este activată de concentraţii mari de AMP
d) Este inhibată de ATP
e) Catalizează o reacţie ireversibilă

16. În cursul degradării glucozei la piruvat prin glicoliză, majoritatea e


energiei conţinute în molecula glucozei este:
a) Transferată la ADP, pentru a forma ATP
b) Conservată temporar în NADH-ul produs în cursul
glicolizei
c) Utilizată pentru a fosforila fructozo-6-fosfatul la fructozo-
1,6-difosfat
d) Utilizată pentru a transforma fosfoenolpiruvatul în piruvat
e) Reţinută în piruvat

17. Care compus servește ca acceptor de hidrogen în glicoliza anaerobă: b


a) Lactat
b) Piruvat
c) FAD
d) NADP+
e) Gliceraldehid-3-fosfat

18. În cursul postului ficatul degradează depozitele de glicogen, dar nu le e


utilizează pentru necesitățile energetice proprii. De ce nu?
a) Activitatea glucozo-6-fosfatazei este crescută ca răspuns la
glucagon
b) Ciclul Krebs este inhibat de către glucagon și nu poate accepta
produși din glicoliză
c) Activitatea glucokinazei este scăzută ca răspuns la glucagon
d) Activitatea fosfofructokinazei-2 este crescută ca răspuns la
glucagon
e) Activitatea fosfofructokinazei-1 este scăzută ca răspuns la
glucagon

19. Care din următoarele transformări din glicoliză este ireversibilă e


(datorită caracterului puternic exergonic)?
a) Glucoză-6-fosfat → fructoză-6-fosfat
b) Fructoză-1,6-difosfat → gliceraldehid-3-fosfat +
dihidroxiaceton-fosfat
c) Gliceraldehidă-3-fosfat → 1,3 difosfoglicerat
d) 2-Fosfoglicerat → fosfoenolpiruvat
e) Fosfoenolpiruvat → piruvat

20. ATP-ul format prin degradarea glucozei până la lactat, prin glicoliză, e
este generat prin:
a) Transportul electronilor prin lanţul respirator
b) Fosforilare oxidativă
c) Oxidarea NADH la NAD+
d) Oxidarea FADH2 la FAD
e) Fosforilare la nivel de substrat

21. Degradarea unei molecule de glucoză la piruvat prin glicoliză duce la b


următoarea producţie netă de ATP şi NADH:
a) 2 ATP şi 0 NADH
b) 2 ATP şi 2 NADH
c) 3 ATP şi 2 NADH
d) 3 ATP şi 0 NADH
e) 4 ATP şi 2 NADH
22. Cel mai important inhibitor alosteric al glicolizei în muşchiul în repaus e
este:
a) AMP
b) Fructoză-1,6-difosfat
c) Fructoză-2,6-difosfat
d) Acetil-CoA
e) ATP

23. Etapa limitantă de viteză a glicolizei în ficat este catalizată de _______ d


şi această enzimă este activată alosteric de _______. Alege varianta
care completează corect spaţiile libere:
a) Glucokinaza; AMP
b) Fosfofructokinaza-1; ATP
c) Fosfoglicerat kinaza; AMP
d) Fosfofructokinaza-1; fructoză-2,6-disfosfat
e) Piruvat kinaza; fructoză-2,6-difosfat

24. Când mușchiul se contractă aerob, se formează mai puțin acid lactic b
decât atunci când se contractă anaerob deoarece în condiții aerobe:
a) Mușchiul nu poate transforma glucozo-6-fosfatul în piruvat
b) Majoritatea piruvatului generat este oxidat
c) Acidul lactic generat este transformat rapid înapoi la
glucoză
d) Sursa majoră de energie este calea pentoz-fosfaților
e) Sursa majoră de energie este creatin fosfatul

25. Glicoliza se va bloca dacă: d


a) Concentrația AMP ciclic este scăzută
b) Fosfofructokinaza-1 este activată
c) Celula nu conține mitocondrii
d) NADH nu este oxidat
e) Concentrația AMP este crescută

26. Fructozo-2,6-difosfatul este un metabolit-semnal care joacă un rol d


important în reglarea glicolizei. Care din afirmațiile următoare
referitoare la acest compus este adevărată?
a) Inhibă glicoliza
b) Este scindat de aldolază
c) Sinteza sa crește sub acțiunea glucagonului
d) Este produs în cantitate mare ca urmare a acțiunii insulinei
e) Este format din fructoză-1,6-difosfat sub acțiunea unei mutaze

27. Întreruperea aportului de oxigen la un țesut duce la inhibiția multor b


procese metabolice. Ce cale metabolică generatoare de ATP
funcționează predominant în condițiile scăderii aportului de oxigen?
a) Ciclul Krebs
b) Glicoliza
c) Utilizarea corpilor cetonici
d) Beta-oxidarea acizilor grași
e) Fosforilarea oxidativă
28. În cursul transformării glucozei în piruvat prin glicoliză, producția netă b
de ATP și NADH este:
a) 2 ATP și 0 NADH
b) 2 ATP și 2 NADH
c) 3 ATP și 2 NADH
d) 3 ATP și 0 NADH
e) 4 ATP și 2 NADH

29. Care din următoarele transformări din glicoliză generează ATP prin d
fosforilare la nivel de substrat?
a) Glucoză → glucoză-6-fosfat
b) Fructoză-6-fosfat → fructoză-1,6-difosfat
c) Gliceraldehidă-3-fosfat → 1,3-difosfoglicerat
d) 1,3-Difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat
e) 2-Fosfoglicerat → fosfoenolpiruvat

30. Reacţia catalizată de fosfofructokinaza-1: d


a) Utilizează fructozo-1-fosfat ca substrat
b) Este etapa limitantă de viteză în ciclul Krebs
c) Necesită UTP ca donor de grupare fosfat
d) Este activată de fructozo-2,6-difosfat
e) Este activată de concentraţii mari de ATP

31. Degradarea unui mol de glucoză prin glicoliză anaerobă produce: b


a) 2 moli piruvat şi 2 moli ATP
b) 2 moli lactat şi 2 moli ATP
c) 2 moli piruvat, 2 moli NADH şi 2 moli ATP
d) 2 moli lactat, 2 moli NAD+ şi 6 moli ATP
e) 2 moli lactat, 2 moli NADH şi 2 moli ATP

32. Care din următoarele enzime reglatorii din ficat (din glicoliză şi b
gluconeogeneză) este activată de AMP şi fructozo-2,6-difosfat?
a) Hexokinaza
b) Fosfofructokinaza-1
c) Piruvat kinaza
d) Fructozo-1,6-difosfataza
e) Piruvat carboxilaza

33. În cursul glicolizei anaerobe, există în citoplasmă o producţie netă de c


lactat şi:
a) NAD+
b) NADH
c) ATP
d) CO2
e) FADH2

34. Etapa limitantă de viteză în glicoliză este: c


a) Fosforilarea glucozei
b) Izomerizarea glucozo-6-fosfatului la fructoz-6-fosfat
c) Fosforilarea fructozo-6-fosfatului
d) Oxidarea gliceraldehid-3-fosfatului
e) Formarea ATP din fosfoenolpiruvat
35. Viteza glicolizei hepatice este crescută de către: a
a) Insulină
b) ATP
c) Citrat
d) NADH
e) Glucoză-6-fosfat

36. Următoarele sunt enzime reglatorii cheie în ficat. Care dintre ele este b
activată de AMP și fructoză-2,6-difosfat?
a) Hexokinaza
b) Fosfofructokinaza-1
c) Piruvat kinaza
d) Fructozo-1,6-difosfataza
e) Piruvat carboxilaza

37. Care din următoarele afirmații reprezintă o descriere corectă a e


fosfofructokinazei-1?
a) Enzima utilizează fructoză-1-fosfat ca susbstrat și îl transformă
în fructoză-1,6-difosfat
b) Enzima este inhibată de ATP și fructoză-2,6-difosfat
c) Enzima catalizează o reacție reversibilă în condiții fiziologice
d) Activitatea enzimei este crescută indirect de către AMPc
e) Enzima catalizează etapa limitantă de viteză din glicoliză

38. Selectați mecanismul corect pentru reglarea enzimei fosfofructokinaza- e


1.
a) Activată prin fosforilare
b) Inhibată prin fosforilare
c) Activată alosteric de acetil-CoA
d) Activată de Ca2+
e) Inhibată alosteric de ATP

39. Următoarele condiţii scad oxidarea acetil-CoA în ciclul Krebs, CU b


EXCEPŢIA:
a) Un raport ATP/ADP crescut
b) Un raport NAD+/NADH crescut
c) Un aport scăzut de oxigen în ţesutul respectiv
d) Dirijarea preponderentă a oxalacetatului spre
gluconeogeneză
e) Scăderea activităţii izocitrat dehidrogenazei

40. Următoarele modificări se pot găsi la un individ afectat de un deficit de d


tiamină, CU EXCEPŢIA:
a) Un nivel crescut al lactatului în sânge
b) O concentraţie crescută a alaninei în sânge (alanina se
formează prin transaminare din piruvat)
c) Un nivel crescut al -cetoglutaratului
d) Carboxilarea piruvatului la oxalacetat nu poate avea loc
e) O dietă bogată în glucide duce la creşterea concentraţiei
plasmatice a piruvatului
41. Următoarele condiţii cresc viteza de desfăşurare a ciclului Krebs, CU e
EXCEPŢIA:
a) O producţie crescută de acetil-CoA din glucoză
b) O disponibilitate crescută de NAD+
c) Scăderea raportului ATP/ADP
d) Creşterea activităţii izocitrat dehidrogenazei
e) Scăderea vitezei de reoxidare a NADH în lanţul respirator

42. Oxidarea acetil-CoA în ciclul Krebs scade în condițiile în care: a


a) Raportul ATP/ADP crește
b) Raportul ATP/ADP scade
c) Concentrația oxalacetatului în mitocondrie crește
d) Raportul NAD+/NADH crește
e) Viteza transportului de electroni în lanțul respirator crește

43. Care dintre următoarele enzime ale ciclului Krebs este o componentă a c
complexului din membrana mitocondrială internă care utilizează
coenzima Q ca acceptor de electroni?
a) Izocitrat dehidrogenaza
b) Alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
c) Succinat dehidrogenaza
d) Malat dehidrogenaza
e) Fumaraza

44. Transformarea piruvatului în acetil-CoA sub acţiunea complexului c


piruvat dehidrogenazei:
a) Are loc în citosol
b) Este un proces reversibil
c) Implică participarea tiamin pirofosfatului (TPP)
d) Depinde de biotină în calitate de coenzimă
e) Este activată atunci când piruvat dehidrogenaza este
fosforilată de către o protein kinază

45. Următoarele afirmaţii referitoare la ciclul Krebs sunt adevărate, CU b


EXCEPŢIA:
a) Generează NADH şi FADH2
b) Asigură o sinteză netă de oxalacetat din acetil-CoA
c) Generează ATP fără participarea lanţului respirator
d) Catalizează oxidarea completă a acetil-CoA la CO2
e) Nu poate funcţiona în absenţa oxigenului

46. Afirmaţia FALSĂ referitoare la izocitrat dehidrogenaza este: c


a) Catalizează transformarea izocitratului în -cetoglutarat
b) Constituie etapa limitantă de viteză din ciclul Krebs
c) Este activată de creşterea concentraţiei de NADH
d) Este activată de creşterea concentraţiei de ADP
e) Este inhibată de concentraţii mari de ATP

47. În care din reacţiile ciclului Krebs enumerate mai jos, energia liberă c
degajată în reacţie este conservată într-o legătură macroergică din
molecula produsului de reacţie?
a) Reacţia citrat sintazei
b) Reacţia izocitrat dehidrogenazei
c) Reacţia -cetoglutarat dehidrogenazei
d) Reacţia succinat dehidrogenazei
e) Reacţia malat dehidrogenazei

48. În care din reacţiile de mai jos (din ciclul Krebs) se sintetizează ATP c
fără parcurgerea lanţului respirator?
a) Izocitrat → -cetoglutarat
b) -Cetoglutarat → succinil-CoA
c) Succinil-CoA → succinat
d) Fumarat → malat
e) Malat → oxaloacetat

49. Creşterea cărui raport determină o creştere a vitezei ciclului Krebs? a


a) ADP/ATP
b) ATP/ADP
c) ATP/AMP
d) NADH/NAD+
e) NADP+/NADPH

50. Care din următorii compuşi inactivează (direct sau indirect) piruvat c
dehidrogenaza?
a) ADP şi ATP
b) ADP şi acetil-CoA
c) Acetil-CoA şi NADH
d) NAD+ şi ATP
e) NADH şi ADP

51. În transformarea a 1 moleculă de acetil-CoA la CO2, câte molecule de e


O2 sunt consumate sau produse direct în reacțiile ciclului Krebs?
a) 1 produsă
b) 2 produse
c) 1 consumată
d) 2 consumate
e) 0 consumate sau produse

52. Care este numărul minim de molecule de oxalacetat necesar pentru a a


oxida 4 molecule de acetil-CoA la CO2 în mitocondrie?
a) 1
b) 2
c) 4
d) 8
e) 10

53. Care efectorul alosteric cel mai important care determină soarta d
metabolică a piruvatului (orientarea spre degradare sau spre
gluconeogeneză)?
a) AMP
b) Fructoză-2,6-difosfat
c) Malonil-CoA
d) Acetil-CoA
e) Citrat
54. În glicoliza aerobă din muşchi, piruvatul nu se acumulează deoarece e
este degradat mai departe la:
a) Lactat
b) Oxalacetat
c) Fosfoenolpiruvat
d) Malat
e) Acetil-CoA

55. În cadrul procesului de decarboxilare oxidativă a piruvatului la acetil- c


CoA, care este acceptorul final de electroni?
a) Acidul lipoic
b) FAD
c) NAD+
d) Coenzima A
e) Tiamin pirofosfat

56. Ciclul acizilor tricarboxilici este caracterizat prin următoarele afirmaţii, d


CU EXCEPŢIA:
a) Generează NADH si FADH2
b) Generează ATP prin fosforilare la nivel de substrat
c) Catalizează oxidarea completă a radicalului acetil la CO2 şi
H2O
d) Asigură sinteza piruvatului din acetil-CoA
e) Este inhibat de concentraţii mari de ATP

57. Reacţiile de dehidrogenare din ciclul Krebs au loc în prezenţa e


coenzimelor:
a) NAD+ şi NADP+
b) NADP+ şi FAD
c) NAD+ şi CoA-SH
d) FAD şi CoA-SH
e) NAD+ şi FAD

58. Principala enzimă reglatorie a ciclului Krebs este _______ şi această c


enzimă este activată alosteric de _______. Alege varianta care
completează corect spaţiile libere:
a) Citrat sintaza; ATP
b) -cetoglutarat dehidrogenaza; ATP
c) Izocitrat dehidrogenaza; ADP
d) Izocitrat dehidrogenaza; NADH
e) Succinat tiokinaza; ADP

59. Următoarele afirmaţii reprezintă caracteristici comune ale piruvat e


dehidrogenazei şi α-cetoglutarat dehidrogenazei, CU EXCEPŢIA:
a) Sunt sisteme multienzimatice
b) Catalizează reacţii de decarboxilare oxidativă a unor -
cetoacizi
c) Sunt localizate în mitocondrie
d) Folosesc drept coenzime TPP (tiamin pirofosfat) şi CoA-
SH
e) Acceptorul final de electroni este FAD
60. Următorii compuşi participă la ciclul Krebs în calitate de coenzime, CU b
EXCEPŢIA:
a) Coenzima A
b) Biotina
c) Tiamin pirofosfat
d) FAD
e) NAD+

61. După degradarea unei molecule de acetil-CoA la CO2 în ciclul Krebs, c


care va fi modificarea netă a cantităţii de oxalacetat din mitocondrie?
a) Crescută cu 1 moleculă
b) Crescută cu 2 molecule
c) Neschimbată
d) Scăzută cu 1 moleculă
e) Scăzută cu 2 molecule

62. Ce combinație de cofactori este implicată în transformarea piruvatului b


în acetil-CoA:
a) NAD+, biotina și TPP
b) TPP, acid lipoic și NAD+
c) Piridoxal-fosfat, FAD și acid lipoic
d) Biotina, FAD și TPP
e) Biotina, NAD+ și FAD

63. Concentrația optimă a intermediarilor ciclului Krebs este menținută ca d


urmare a desfășurării unei reacții care transformă piruvatul în:
a) Citrat
b) Alfa-cetoglutarat
c) Succinil-CoA
d) Oxalacetat
e) Acetil-CoA

64. Acizii graşi cu număr par de atomi de C (care prin degradare formează d
acetil-CoA) nu pot fi transformaţi în glucoză deoarece:
a) Oxalacetatul nu poate fi transformat în glucoză
b) Acizii graşi cu lanţ lung de C nu pot fi transformaţi în acizi
graşi cu 6 C
c) Piruvatul nu poate fi transformat în acetil-CoA
d) Reacţia piruvat dehidrogenazei este ireversibilă
e) Piruvatul nu poate fi transformat în glucoză

65. Hipoglicemia poate fi cauzată de o deficienţă a fiecăreia din enzimele d


următoare, CU EXCEPŢIA:
a) Fructozo-1,6-difosfataza
b) Glucozo-6-fosfataza
c) Fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) Piruvat dehidrogenaza
e) Piruvat carboxilaza

66. Următoarele modificări ar putea reprezenta consecinţele unui deficit b


genetic de fructozo-1,6-difosfatază, CU EXCEPŢIA:
a) Acumularea de fructoză-1,6-difosfat în ficat
b) Acumularea fructozo-6-fosfatului în ficat
c) Imposibilitatea producerii de glucoză din lactat
d) Imposibilitatea producerii de glucoză din glicerol
e) Hipoglicemie în perioadele de absenţă a alimentaţiei
glucidice

67. În cursul celei de a doua zile a unei perioade de post, după ce e


glicogenul hepatic a fost epuizat, glucoza sanguină:
a) Derivă în principal din acizii grași din țesutul adipos
b) Derivă direct din glicogenul muscular
c) Este consumată ca sursă de energie de către ficat
d) Scade la niveluri de 40 mg/dl până la reluarea aportului
alimentar
e) Derivă în principal din aminoacizii din proteinele musculare

68. Sinteza glucozei din acid glutamic (care prin transaminare se d


transformă în alfa-cetoglutarat) necesită gluconeogeneza și câteva etape
din:
a) Calea pentoz-fosfaților
b) Glicoliza
c) Sinteza glicogenului
d) Ciclul Krebs
e) Sinteza acizilor grași

69. Principala enzimă reglatorie din gluconeogeneză este _______ şi d


această enzimă este inhibată alosteric de _______. Alege răspunsul care
completează corect spaţiile libere:
a) Piruvat carboxilaza; fructoză-2,6-disfosfat
b) Piruvat kinaza; ATP
c) Fosfoenolpiruvat carboxikinaza; AMP
d) Fructozo-1,6-difosfataza; fructoză-2,6-difosfat
e) Glucozo-6-fosfataza; glucoză-6-fosfat

70. Reglarea activităţii cărei perechi de enzime oferă un exemplu de b


control reciproc al unor căi metabolice opuse?
a) Fosfoenolpiruvat carboxikinaza (PEPCK) şi piruvat kinaza
b) Fructozo-1,6-difosfataza şi fosfofructokinaza-1
c) Glucozo-6-fosfataza şi glucokinaza
d) Fosfoglicerat kinaza şi fosfoglicerat mutaza
e) Piruvat carboxilaza şi lactat dehidrogenaza

71. Afirmaţia FALSĂ privind producerea de glucoză din piruvat prin e


gluconeogeneză este:
a) Implică un proces de carboxilare
b) Consumă ATP
c) Implică activitatea catalitică a aldolazei
d) Necesită o glucozo-6-fosfatază
e) Necesită NADPH

72. Avidina este o proteină conţinută în albuşul de ou, care are o mare c
afinitate pentru biotină şi din această cauză este un inhibitor foarte
specific pentru biotin-enzime. Care din următoarele transformări vor fi
blocate de catre avidină:
a) Glucoză → piruvat
b) Oxalacetat → glucoză
c) Piruvat → glucoză
d) Piruvat → lactat
e) Piruvat → acetil-CoA

73. Care din următoarele enzime din gluconeogeneză este inhibată de d


niveluri crescute de fructoză-2,6-difosfat?
a) Piruvat carboxilaza
b) Fosfoenolpiruvat carboxikinaza
c) Fosfoglicerat kinaza
d) Fructozo-1,6-difosfataza
e) Glucozo-6-fosfataza

74. Primul intermediar comun în transformarea alaninei şi lactatului în c


glucoză, prin gluconeogeneză, este:
a) Oxalacetat
b) Fosfoenolpiruvat
c) Piruvat
d) Acetil-CoA
e) Dihidroxiaceton-fosfat

75. Una din enzimele cheie din gluconeogeneză este piruvat carboxilaza. e
Această enzimă este activată de concentraţii crescute de:
a) AMP
b) Fructoză-2,6-difosfat
c) CoA-SH
d) Citrat
e) Acetil-CoA

76. Toți compușii următori pot servi ca materie primă pentru sinteza b
glucozei prin gluconeogeneză, CU EXCEPȚIA:
a) Alanină
b) Acid palmitic
c) Acid aspartic
d) Glicerol
e) Piruvat
77. Acetil-CoA reglează gluconeogeneza prin activarea: c
a) Fosfoenolpiruvat carboxikinazei
b) Piruvat kinazei
c) Piruvat carboxilazei
d) Lactat dehidrogenazei
e) Fructozo-1,6-difosfatazei

78. În postul pe termen lung (peste 30 de ore), la o persoană aflată în stare e


de repaus fizic majoritatea glucozei sanguine provine din:
a) Glicogenul hepatic
b) Glicogenul muscular
c) Acidul lactic
d) Acetil-CoA
e) Aminoacizi

79. Sinteza glucozei din piruvat prin gluconeogeneză: c


a) Are loc, în cea mai mare parte, în mitocondrie
b) Este inhibată de glucagon
c) Necesită participarea biotinei
d) Implică lactatul ca intermediar
e) Necesită transformarea NADPH → NADP+

80. Afirmaţia FALSĂ referitoare la gluconeogeneză este: e


a) Are loc în ficat şi rinichi
b) Este importantă pentru menţinerea constantă a glicemiei în
perioadele de absenţă a aportului glucidic
c) Foloseşte multe din enzimele glicolizei
d) Este stimulată de concentraţii mari de acetil-CoA
e) Este stimulată de fructozo-2,6-difosfat

81. În transformarea piruvatului în fosfoenolpiruvat (în cadrul d


gluconeogenezei), un intermediar esenţial este:
a) 2-Fosfo-gliceratul
b) Gliceraldehida-3-fosfat
c) Dihidroxiaceton-fosfatuld
d) Oxalacetatul
e) Lactatul

82. Afirmaţia FALSĂ referitoare la sinteza glucozei din piruvat prin b


gluconeogeneză este:
a) Are loc în citoplasmă
b) Implică lactatul ca intermediar
c) Necesită participarea biotinei
d) Implică oxalacetatul ca intermediar
e) Necesită consum de ATP

83. În procesul de transformare a glicerolului în glucoză, primul c


intermediar gluconeogenetic format este:
a) Glicerol-3-fosfat
b) Acid 1,3-difosfogliceric
c) Dihidroxiaceton-fosfat
d) Gliceraldehidă-3-fosfat
e) Acid piruvic

84. Care din următoarele transformări sunt unice pentru procesul b


gluconeogenezei (nu intervin şi în procesul glicolizei)?
a) Lactat → piruvat
b) Oxalacetat → fosfoenolpiruvat
c) Fosfoenolpiruvat → piruvat
d) 3-fosfoglicerat → 1,3-difosfoglicerat
e) Fructoză-6-fosfat → glucoză-6-fosfat

85. Care din următorii compuşi NU constituie substrate pentru e


gluconeogeneză?
a) Lactatul
b) Alanina
c) Glicerolul
d) -cetoglutaratul
e) Acetil-CoA

86. Un deficit de biotină în dietă duce la scăderea activităţii cărei enzime b


implicate în gluconeogeneză?
a) Fosfoenolpiruvat carboxikinaza (PEPCK)
b) Piruvat carboxilaza
c) Gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza
d) Fructozo-1,6-difosfataza
e) Glucozo-6-fosfataza

87. O enzimă care intervine atât în glicoliză, cât și în gluconeogeneză este: c


a) Fosfofructokinaza-1
b) Glucokinaza
c) Aldolaza
d) Fructozo-1,6-difosfatza
e) Piruvat caerboxilaza

88. Piruvat carboxilaza este activată de: a


a) Acetil-CoA
b) ATP
c) Glucoză-6-fosfat
d) Ca2+
e) Fructoză-2,6-difosfat

89. În citoplasma celulelor, raportul [NADPH]/[NADP] este menţinut la o c


valoare ridicată (necesară biosintezelor reductive) datorită activităţii:
a) Lactat dehidrogenazei
b) Transcetolazei
c) Glucozo-6-fosfat dehidrogenazei
d) Malat dehidrogenazei
e) Piruvat dehidrogenazei

90. Un individ suferă de anemie hemolitică, agravată de ingestia de c


substanțe oxidante. Eritrocitele sale prezintă un raport NADP+/NADPH
anormal de crescut. Acest individ suferă, cel mai probabil, de o
deficiență a:
a) Glutation reductazei
b) Glutation sintetazei
c) Glucozo-6-fosfat dehidrogenazei
d) Lactat dehidrogenazei
e) Piruvat dehidrogenazei

91. Care din următoarele condiţii stimulează sinteza de glicogen în ficat? e


a) Scăderea raportului insulină/glucagon
b) Creşterea concentraţiei AMPc
c) Activarea protein kinazei A de către glucagon
d) Fosforilarea glicogen sintazei
e) Activarea protein fosfatazei-1 de către insulină
92. Toți compușii de mai jos pot crește activitatea glicogen fosforilazei b e
din mușchi, CU EXCEPȚIA:
a) Adrenalina
b) AMP ciclic
c) Fosforilaz kinaza
d) AMP
e) Glucagonul

93. Care este sursa majoră de combustibil utilizat de către mușchi în cursul c
unui sprint de 100 m după un post nocturn?
a) Glucoza din depozitele de glicogen hepatice
b) Acizii grași din țesutul adipos
c) Glucoza din depozitele de glicogen musculare
d) Glucoza produsă prin gluconeogeneza hepatică
e) Aminoacizii rezultați din degradarea proteinleor musculare

94. După 5 zile de post, următoarele procese metabolice sunt active, CU e


EXCEPȚIA:
a) Sinteza corpilor cetonici în ficat
b) Gluconeogenza în ficat
c) Glicoliza în eritrocite
d) Hidroliza trigliceridelor în țesutul adipos
e) Degradarea glicogenului în ficat

95. În primele 2 ore după un prânz glucidic: b


a) Ficatul trimite cea mai mare parte a glucozei sosită prin vena
portă spre țesuturile extrahepatice
b) Glucoza este utilizată ca sursă de energie și de către țesuturile
non-gluco-depenedente
c) Raportul insulină/glucagon este scăzut
d) Ficatul sintetizează glucoză din glicerolul provenit din lipoliza
în țesutul adipos
e) Ficatul își obține energia exclusiv prin degradarea acizilor grași,
economisind astfel glucoza pentru creier

96. Care din următoarele afirmaţii referitoare la reacţia glucozo-6-fosfat c


dehidrogenazei NU ESTE adevărată?
a) Aparţine căii pentoz-fosfaţilor
b) Este generatoare de NADPH
c) Duce la sinteza a 3 molecule de ATP prin oxidarea NADPH
în lanţul respirator
d) Este accelerată de concentraţii mari de NADP+
e) Este activă în ţesuturile în care au loc biosinteze reductive

97. Afirmaţia FALSĂ privind calea pentoz-fosfaţilor este: b


a) Foloseşte ca substrat glucozo-6-fosfatul
b) Generează NADH
c) Are ca intermediar 6-fosfo-gluconatul
d) Nu produce ATP
e) Are loc în ţesuturile în care au loc biosinteze reductive

98. În eritrocite, calea pentoz fosfaților este utilizată pentru furnizarea de: b
a) NADP+ pentru oxidarea glutationului
b) NADPH pentru menținerea rezervelor de glutation redus
c) NADPH pentru formarea acidului mevalonic
d) NADPH pentru sinteza acizilor grași
e) Riboză-5-fosfat pentru sinteza ARN

99. Produșii fazei oxidative a căii pentoz-fosfaților sunt CO2 și: a


a) 2 NADPH + 1 pentoză-fosfat
b) 2 NADH + 1 pentoză-fosfat
c) 2 NADH + 1 hexoză-fosfat
d) 2 NADP+ + 1 pentoză-fosfat
e) 2 NADPH + 1 hexoză-fosfat

100. În deficiența de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, distrugerea crescută a b


eritrocitelor este datorată, în cele din urmă, unui defect în producerea
de:
a) Glutation din Glu + Cys + Gly
b) NADPH din NADP+
c) ATP din ADP + Pi
d) NADH din NAD+
e) Lactat din glucoză-6-fosfat

101. Care din următoarele afirmaţii referitoare la glicogen sintază NU ESTE b


adevarată?
a) Catalizează ataşarea unui rest glucozil la capătul
nereducător al moleculei de glicogen, prin legătură alfa
(1-4) glicozidică
b) Are ca substrat glucozo-1-fosfatul
c) Necesită un primer de glicogen
d) Este reglată covalent, forma activă fiind cea defosforilată
e) Glucagonul determină inactivarea enzimei

102. Următoarele afirmaţii referitoare la glicogen fosforilază sunt adevărate, a


CU EXCEPŢIA:
a) Catalizează un proces de hidroliză a legăturilor alfa (1-4)
glicozidice din molecula glicogenului
b) Produsul acţiunii sale este glucozo-1-fosfatul
c) Este reglată covalent, forma activă fiind cea fosforilată
d) Este inhibată de către insulină prin intermediul protein
fosfatazei-1
e) Este activată în perioadele dintre prânzurile glucidice

103. Glicogenul muscular nu poate fi utilizat ca sursă directă de glucoză d


pentru sânge deoarece în muşchi:
a) Glucozo-6-fosfatul este utilizat integral în glicoliză
b) Lipseşte fosfoglucomutaza
c) Lipseşte glucokinaza
d) Lipseşte glucozo-6-fosfataza
e) Transportul glucozei prin membrana celulară se face
unidirecţional spre interiorul celulei

104. Mecanismul prin care glucagonul activează degradarea glicogenului e


hepatic constă în:
a) Activarea protein fosfatazei-1
b) Promovarea formei fosforilate a glicogen sintazei
c) Promovarea formei defosforilate a glicogen fosforilazei
d) Activarea alosterică a glicogen fosforilazei
e) Creşterea concentraţiei AMP ciclic şi activarea protein
kinazei A

105. Mecanismul prin care insulina activează sinteza de glicogen constă în: d
a) Activarea protein kinazei A
b) Promovarea formei fosforilate a glicogen sintazei
c) Inhibarea protein fosfatazei-1
d) Promovarea formei defosforilate a glicogen sintazei
e) Activarea alosterică a glicogen sintazei

106. În metabolismul glicogenului, care enzimă este inactivată prin a


defosforilare?
a) Glicogen fosforilaza
b) Adenilat ciclaza
c) Glicogen sintaza
d) Protein kinaza A
e) Fosforilaz kinaza

107. Care este sursa majoră de combustibil pentru creier în cursul postului d
din cursul nopții (de 8-10 ore)?
a) Glucoza din depozitele de glicogen din creier
b) Corpii cetonici sintetizați de către ficat
c) Glucoza provenită din gluconeogeneza hepatică
d) Glucoza din depozitele de glicogen din ficat
e) Aminoacizii proveniți din degradarea proteinelor musculare

108. În cursul inaniției: c


a) Valoarea raportului insulină/glucagon este crescută
b) Utilizarea hepatică a glucozei este accelerată
c) Ficatul transformă activ glicerolul în glucoză
d) Glicemia este menținută prin gluconeogeneză din acetil-CoA
e) Glicemia este menținută prin activarea glucozo-6-fosfatazei
musculare

109. Următoarele procese metabolice sunt active după un prânz glucidic, CU e


EXCEPȚIA:
a) Utilizarea glucozei ca sursă de energie în țesuturile non-gluco-
dependente
b) Depozitarea glucozei sub formă de glicogen
c) Transformarea glucozei în riboză-5-fosfat
d) Transformarea glucozei în acizi grași
e) Transformarea glicogenului în glucoză-1-fosfat

110. Următoarele afirmații referitoare la țesutul adipos sunt adevărate, CU a


EXCEPȚIA:
a) Asigură, în perioadele de post, necesarul energetic al creierului
prin furnizarea de acizi grași în calitate de combustibil
b) Furnizează ficatului substrat pentru gluconeogeneză
c) Captează glucoza plasmatică numai în prezența insulinei
d) Poate transforma glucoza (aflată în exces) în acizi grași
e) Utilizarea glucozei în glicoliză furnizează glicerol-fosfat pentru
sinteza de trigliceride

111. Importanţa şuntului pentoz-fosfaţilor constă în: d


a) Eliberarea de energie utilizată pentru sinteza ATP
b) Generarea de fosfat anorganic, utilizabil în reacţii de
fosforilare
c) Producerea de NADH+H+, sursă de electroni pentru lanţul
respirator
d) Formarea de riboză-5-fosfat, precursor în sinteza
nucleotidelor
e) Producerea de FADH2, necesar pentru reducerea
glutationului oxidat

112. Care din afirmaţiile următoare NU ESTE caracteristică şuntului pentoz- a


fosfaţilor?
a) Generează ATP
b) Este activată de insulină
c) Produce riboză-5-fosfat
d) Este activă în perioadele de abundenţă a aportului glucidic
e) Este activă în ţesuturile în care au loc biosinteze reductive

113. Funcția principală a căii pentoz-fosfaților este de: e


a) A furniza energie în ficat ți țesutul adipos
b) A furniza o cale alternativă pentru producerea fructozo-6-
fosfatului
c) A crește raportul NADH/NAD+ în citoplasmă
d) A aproviziona ciclul Krebs cu intermediari
e) A furniza pentoze fosforilate și NADPH

114. Toți compușii următori sunt produși ai fazei oxidative a căii pentoz- d
fosfaților, CU EXCEPȚIA:
a) CO2
b) Riboză-5-fosfat
c) Xiluloză-5-fosfat
d) NADH
e) NADPH

115. Într-un țesut care metabolizează glucoza pe calea pentoz-fosfaților, C-1 c


al glucozei va fi regăsit în final în:
a) Glicogen
b) Fosfoglicerat
c) CO2
d) Ribuloza-5-fosfat
e) Piruvat

116. Care din următoarele căi metabolice sunt activate în ficat ca răspuns la c
creşterea glicemiei (după un prânz glucidic)?
a) Degradarea glicogenului şi glicoliza
b) Sinteza glicogenului şi gluconeogeneza
c) Sinteza glicogenului şi glicoliza
d) Degradarea glicogenului şi gluconeogeneza
e) Glicoliza şi gluconeogeneza

117. Următoarele afirmaţii referitoare la glicogen fosforilază sunt adevărate, d


CU EXCEPŢIA:
a) Catalizează un proces de fosforoliză a legăturilor alfa (1-4)
glicozidice din molecula glicogenului
b) Produsul acţiunii sale este glucozo-1-fosfatul
c) Este reglată covalent, forma activă fiind cea fosforilată
d) Este activată de către insulină prin intermediul protein
fosfatazei-1
e) Este activată în perioadele de absenţă a aportului glucidic

118. Atât ficatul cât şi muşchiul pot degrada glicogen, totuşi numai ficatul c
este capabil să exporte glucoza în sânge. Ce anume explică această
diferenţă?
a) Muşchiul nu poate transforma glucozo-1-fosfatul rezultat
din glicogenoliză în glucoză-6-fosfat
b) Muşchiul nu poate transforma resturile de glucoză rezultate
din glicogenoliză în glucoză-1-fosfat
c) Muşchiul nu poate transforma glucozo-6-fosfatul în glucoză
d) Celula musculară nu conţine un transportor pentru glucoză
e) Celula musculară nu conţine un transportor pentru glucoză-
6-fosfat

119. Selectați mecanismul corect pentru reglarea glicogen sintazei: b


a) Activată prin fosforilare
b) Inactivată prin fosforilare
c) Inhibată alosteric de ATP
d) Activată alosteric de acetil-CoA
e) Activată de ionii de calciu

120. Cele două substrate pentru glicogen sintază sunt un primer de glicogen e
și:
a) Glucoză-1-fosfat
b) UTP
c) Glucoză-6-fosfat
d) Glucoză
e) UDP-glucoză

121. Care dintre următoarele căi metabolice este foarte activă în ficatul unui a
diabetic netratat comparativ cu un individ sănătos având un aport
adecvat de glucide în dietă?
a) Gluconeogeneza
b) Glicoliza
c) Sintea de glicogen
d) Sinteza acizilor grași
e) Calea pentoz-fosfaților
122. În perioadele de absență a aportului glucidic, glicemia este menținută în c
limite normale prin următoarele procese, CU EXCEPȚIA:
a) Gluconeogeneză din glicerol
b) Gluconeogeneză din alanină
c) Glicogenoliză musculară
d) Glicogenoliză hepatică
e) Scăderea captării glucozei în mușchi și țesutul adipos

123. Caracteristici ale perioadei postprandiale: e


a) Glucoza este consumată, ca sursă de energie, numai de către
țesuturile gluco-dependente
b) Raportul insulină/glucagon este scăzut
c) Ficatul produce glucoză din glicogen și o eliberază în sânge
d) Ficatul produce corpi cetonici ca sursă de energie pentru creier
e) Țesutul adipos transformă excesul de glucoză în trigliceride

124. Insulina participă la metabolismul glucidic prin faptul că: d


a) Facilitează captarea glucozei în creier
b) Activează gluconeogeneza din lactat
c) Determină activarea glicogen fosforilazei
d) Determină activarea glicogen sintazei
e) Determină activarea fructozo-1,6-difosfatazei

125. Glucagonul participă la metabolismul glucidic prin faptul că: d


a) Facilitează captarea glucozei în țesutul adipos
b) Stimulează utilizarea glucozei în ficat
c) Activează depozitarea de glicogen în ficat
d) Stimulează transformarea alaninei în glucoză
e) Stimulează transformarea acetil-CoA în glucoză