Sunteți pe pagina 1din 3

„ Citeam pe-o carte veche,

Cu mii de negre gânduri


Şi literile-n rânduri
Prinsese a juca.”
Mihai Eminescu
SCOALA GIMNAZIALA
COTOFENII DIN DOS
MIHAITA

Director,
Prof. Sîrbu Maria

„MIHAI EMINESCU –
„Tot mai citesc măiastra-ţi carte, LUCEAFARUL POEZIEI
Deşi ţi-o stiu pe dianafară :
ROMANESTI”
Par-că urmând şirul de slove,
Ce-a tale gânduri semănară,
„Dumnezeul geniului m-a sorbit
Mă duc tot mai afund cu mintea
din popor cum soarbe soarele un În lumile de frumuseţi,
nour de aur din marea de amar” Ce-au izvorât, eterni luceferi,
Din noaptea tristei tale vieţi...”

(Al. Vlahuţă: „Lui Eminescu”)


2020
15 IANUARIE
NICOLAE DABIJA  “Trece lebăda pe ape” –
confecționare lebede din hârtie
EMINESCU,
 Atelier creație – confecționare
CEL CONTEMPORAN CU NOI GRIGORE VIERU
felicitări
„Eminescu este întâiul, care a vorbit cu EMINESCU
Dumnezeu româneşte şi Dumnezeu l-a înţeles.”
„La zidirea Soarelui, se ştie
Cerul a muncit o veşnicie.
Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu,
COORDONATORI : Ne-am ales cu domnul Eminescu.
Domnul cel de pasăre măiastră,
Prof.Sirbu Maria Domnul cel de nemurirea noastră -
Cons.ed. :Prof.Flori Adriana Eminescu... ”
Ed.Miulescu Raluca
Înv. Rotaru Silvia – Clasa Pregătitoare * * *
Înv. Balutoiu Aurel – Cls. I
Înv. Vlad Dorina – Cls. a II-a PROGRAM
Înv. Voicila Dana – Cls. a III-a 15 ianuarie 1850- 15 iunie 1889
Înv. Duta Floriana – Cls. a IV-a
Bl: Boncele Valentina - “La ceas aniversar- 170 de ani
de la naşterea Marelui Poet” ADRIAN PĂUNESCU

DOR DE EMINESCU
 “Lângă noi e Eminescu” –
AUGUSTIN Z.N.POP
recitare de poezii ;
„Într-o lume relativă,
EPITAF  “Eminescu prin ochi de copil” –
Ce-a făcut şi-a desfăcut,
realizare desene tematice
Eminescu-i remuşcarea
„ CRED ÎN EMINESCU CA ÎN SOARE,  “Despre Mihai Eminescu” –
ÎN MAGIA FRUMOSULUI Dorului de absolut.
prezentare a vieţii şi operei marelui
ŞI ÎN VEŞNICIA NEAMULUI ROMÂNESC ” poet
Dacă unu şi cu unu
 “Eminescu în suflet și în gând” –
Nu mai vor să facă doi
* * * realizare semne de carte
Eminescu este chipul
Infinitului din noi.

Eminescu...”