Sunteți pe pagina 1din 1

1) Aspecte ale Legii Presei din 1974: Îndatoririle şi drepturile jurnaliştilor

2) Aspecte ale Legii Presei din 1974: Atestarea profesională


3) Ambivalenţa proprietăţii intelectuale
4) Structurile de reglementare a proprietăţii intelectuale la nivel internaţional (WIPO, WTO)
5) Proprietatea intelectuală, dreptul de autor si viitorul digitalizat (sau despre influenţa
noilor tehnologii ale informaţiei asupra proprietăţii intelectuale)
6) Principiul de piaţă în câmpul producţiei culturale
7) Reglementări europene în audiovizual: Televiziunea fără frontiere
8) Raportul Bangemann
9) Rolul serviciului media public şi reglementările europene
10) Cartografierea industriilor creative

Bibliografie selectivă

Coman, Mihai (2007) Introducere în sistemul mass-media. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi

David, Matthew; Debora, Halbert (2015) The Handbook of Intellectual Property. Sage, London

Munteanu, Ana Maria; Raluca, Petre (2011) Flux, piaţă culturală şi efecte ale convergenţei
spectaculare. Editura Universitară, Bucureşti

Munteanu, Ana Maria; Aida Todi (coord.) (2009) Mass-Media: Limbaj, cultură şi acces la
realitate. Editura Universitară, Bucureşti

Petcu, Marian (2005) Jurnalist în România. Istoria unei profesii. Comunicare.ro, Bucureşti

Petre Raluca (2012) Journalism in Times of Major Changes: Critical Perspectives. Tritonic,
Bucureşti

Petre, Raluca (2012) “The Transformation of the Field of Mass Cultural Production in Romania:
Structural and Conceptual Premises”, Annals of Ovidius University Constanta – Philology, Vol.
XXIII, nr. 23/1, pp. 341-352

Stănescu, Bianca (2007) “Aspecte ale Legii Presei din 1974”. Revista română de jurnalism şi
comunicare, Anul III, nr. 2-3, pp. 129-134