Sunteți pe pagina 1din 18

STATII DE TRANSFORMARE Pag.

1 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatilor ENEL Distributie Banat S.A, ENEL Distributie Dobrogea S.A, ENEL Distributie
Muntenia S.A.. Reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatilor susmentionate care isi vor
proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of ENEL Distributie Banat S.A, ENEL Distributie Dobrogea S.A, ENEL Distributie Muntenia S.A. .
Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned
companies which will safeguard their rights under the civil and penal codes.

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE LEGARE LA PAMANT A


NEUTRULUI SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU
RETELELE EDB, EDD, EDM – PARTEA a 3-a

Firmato digitalmente da
Enel-DIN Enel-DIN RO-Probate
Specs
RO-Probate ND: cn=Enel-DIN RO-
Probate Specs, c=IT
Specs Data: 2010.06.21 09:46:27
+03'00'

Edition Natura Modificarilor


Prima editie.
1 First edition.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat Data

Inginerie M. Peste L. Popescu S. Petre 29/03/2010

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 2 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

CUPRINS

1.  SCOP ............................................................................................................................................................................. 3 


2.  SOLUTII PENTRU LEGAREA LA PAMANT A NEUTRULUI......................................................................................... 4 
3.  CONSIDERATII DE DETALIU PE UNELE INSTALATII PARTICULARE...................................................................... 9 
4.  REGLAJUL PENTRU FUNCTIILE PROTECTIEI DIRECTIONALE (DEFECT MONOFAZIC LA PAMANT)............... 14 
5.  BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................................ 18 

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 3 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

1. SCOP
Prezentul raport reprezinta o continuare a activitatii de stabilire a solutiilor optime pentru legarea la
pamant a neutrului si a reglajului protectiilor de linie MT deja prezentat in [1], [2]. Aceasta activitate este
extinsa la un numar de instalatii (statii de transformare IT/MT si reteaua MT racordata in statie) din
retelele societatilor Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Distributie Muntenia, pentru
viitoarele modernizari. Lista acestor instalatii este prezentata in Tabelul 1-1.

Tabelul 1-1 – instalatii MT considerate in studiul prezent


Societatea Statia de transformare IT/MT Tensiunea barei MT VMT[kV]
Arena Lupeni 6
Bucovina 20
Buzias 20
Chisineu Cris 20
Deva CFR 20
Enel Distributie
Fantanele 20
Banat
Fratelia 10
Mociur 6
Mociur 20
Orastie 20
Padurea Verde 20
Cernavoda 20
Enel Distributie Palas Sud 6
Dobrogea Vlad Tepes 6kV 6
Vlad Tepes 20kV 20
Buftea 20
Caciulati 20
Copaceni 20
Giurgiu Vest 20
ICMUG 20
Enel Distributie
IFA-Magurele 20
Muntenia
Increst 6
Masini Grele 20
Mihailesti 20
Otopeni 20
Prundu 20

Metodologia de determinare a reglajelor utilizate in prezentul studiu coincide cu cea descrisa in


capitolul 2 din studiul [1]. In ceea ce priveste insa determinarea modalitatii de legare la pamant a neutrului
s-a facut referire la tipologiile unificate definite pentru retelele ENEL din Romania, indicate in documentul
[3] (solutii standard, solutii de „alternativa 1”, solutii temporare, solutii particulare). Pentru usurinta in citire
solutiile mentionate anterior sunt prezentate in paragraful 2.2. al prezentului document.

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 4 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

2. SOLUTII PENTRU LEGAREA LA PAMANT A NEUTRULUI


2.1 DATE DE REFERINTA DESPRE INSTALATII
Cu referire la consideratiile dezvoltate in documentele citate [1] si [3], datele indispensabile pentru
determinarea solutiei propuse pentru legarea la pamant a neutrului (pe termen mediu si/sau scurt sau in
perspectiva, dupa o solutie „definitiva”), se poate face pentru fiecare instalatie (statie de transformare
IT/MT si reteaua MT conexa), limitare la urmatoarele date:
• Tensiuni nominale IT si MT;
• Curent total de defect monofazic la pamant al retelei MT racordata la bara MT a statiei de
transformare;
• Lungimea si tipologia (aerian/cablu) fiecarei linii MT (inclusiv contributia procentuala la curentul
total de defect monofazic din partea fiecarei linii);
• Puterea transformatoarelor IT/MT;
• Solutia actuala utilizata pentru legarea la pamant a neutrului 1 .

Datele de mai sus, transmise de catre societatea de distributie si/sau calculate pentru fiecare din
instalatiile considerate, sunt centralizate in Tabelul 2-1, Tabelul 2-2, Tabelul 2-3. In particular:
- Curentul total capacitiv de defect a fost calculat, in fiecare caz, plecand de la lungimea totala a
liniilor, redusa in functie de tip, dupa o formula aproximativa (care se gaseste in documentul [4]):

unde U este tensiunea nominala a retelei in [kV], La este suma lungimilor in [km] a liniilor aeriene, Lc este
suma lungimilor in [km] a liniilor in cablu.

- Coloana „% linie min” si „% linie max” reprezinta, pentru fiecare instalatie, contributia procentuala
minima si maxima a capacitatii (in consecinta a curentului capacitiv in timpul defectului) unei linii
raportata la toata reteaua MT complet in functie (toate liniile in functie). Cum s-a putut vedea in
documentul [1], data maxima este necesara pentru a putea controla daca limitele de exploatare
standard indicate pentru solutia particulara de legare la pamant (indicata in [3]) sunt respectate
sau cel putin in instalatia luata in considerare 2 .

1
Aceasta ultima informatie defineste, cu efect limitat asupra instalatiei, o eventuala solutie pe termen
mediu (care nu se va considera definitiva) echivalenta in termeni de eficienta cu noul sistem de protectie si
de imbunatatire a calitatii serviciului. Tipic pentru acest caz este punerea in paralel cu bobina existenta
racordata la TFN, a unei rezistente in paralel (solutia S5M-R din documentul [3]).
2
Data nu rezulta critica in cazul neutrului legat la pamant prin rezistenta.

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 5 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

Tabelul 2-1 : Date de referinta pentru instalatiile Enel Distributie Dobrogea


DENUMIRE VnIT VnMT Sn TR Id calculat %linie %linie Solutia actuala pentru tratarea neutrului la MT
STATIE [kV] [kV] [MVA] [A] (min) (max) In exploatare Rezerva
Cernavoda 110 20 1(1)x25 113,02 0,32% 5,71% 1x(TFN+Resistenta 300 A) 1x(TFN+Resistenza 300 A)
Palas Sud 110 6 1(1)x25 44,0 1,5 4,8 1x(TFN+Bobina Romanesca 50 A) ----------------
Vlad Tepes 6kV 110 6 1(1)x25 3 Neutru izolat ----------------
Vlad Tepes 20kV 110 20 1x16 22,00 7,7 40 1x(TFN+Bobina Romanesca 50 A) ----------------

Tabelul 2-2 : Date de referinta pentru instalatiile Enel Distributie Muntenia


DENUMIRE VnIT VnMT Sn TR Id calculat %linie %linie Solutia actuala pentru tratarea neutrului la MT
STATIE [kV] [kV] [MVA] [A] (min) (max) In exploatare Rezerva
Buftea 110 20 1(1)x25 165,0 2% 80 % 2x(TFN+Bobina 100 A) Nu
Caciulati 110 20 1(1)x25 130,0 4% 70 % 1x(TFN+Bobina 100A)+1x(TFN+Bobina 50A) Nu
Copaceni 110 20 1(1)x16 94,0 0.5 % 70 % 1x(TFN+Bobina 100A)+1x(TFN+Bobina 50A) Nu
Giurgiu Vest 110 20 1(1)x25 155,04 4 3% 60 % 2x(TFN+Bobina 100A) Nu
ICMUG 110 20 1(1)x25 32,0 4% 65 % 2x(TFN+Bobina 50A) Nu
IFA – Magurele 110 20 1x16 (1x25) 100,0 5% 70 % 2x(TFN+Bobina 100A) Nu
INCREST 110 20 1x25+1x25 60,0+60,0 5 5% 40 % 2x(TFN+Bobina 100A) Nu
Masini Grele 110 20 1(1)x25 96,12 8% 20 % 1x(TFN+resistenza 1000 A-10Ω) Nu
Mihailesti 110 20 1x16 (1x25) 45,0 4% 60 % 2x(TFN+Bobina 50A) Nu
Otopeni 110 20 1(1)x25 215,23 2% 27.9 % Neutro Isolato ----------------
Prundu 110 20 1(1)x10 14,0 2% 60 % 1x(TFN+Bobina 50A) Nu

3
Pentru aceasta statie la 6kV a fost indicat ca nu vor fi linii MT in exploatare, ci doar transformatorul IT/MT; in consecinta aceasta
sectiune nu va fi considerata in continuare.
4
Curentii Id sunt, pentru fiecare semibara, egali cu 85A respectiv 70A.
5
Curentii sunt estimati (instalatie noua la 20kV). Exploatarea normala va fi cu barele sectionate, ca atare solutiile de legare la pamant
vor fi considerate separat.
DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 6 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

Tabelul 2-3 : Date de referinta pentru instalatiile Enel Distributie Banat


DENUMIRE VnIT VnMT Sn TR Id calculat %linea %linea Somutia actuala pentru tratarea neutrului la MT
STATIE [kV] [kV] [MVA] [A] (min) (max) In exploatare Rezerva
Arena Lupeni 110 6 1(1)x25 45.0 1,45 35 1x(TFN+Bobina Romaneasca 120A) 1x(TFN+Bob.Romaneasca120A)
Bucovina 110 20 1x25 190.0 6 29 1x(TFN+Rezistenza 600A) No
Buzias 110 20 1x16 50,0 0,03 61 1x(TFN+Bobina Romaneasca 50A) No
Chisineu Cris 110 20 1x16 (25) 60,0 3 16 1x(TFN+Bobina Romaneasca 100A) No
Deva CFR 110 20 1(1)x25 130,0 6 21 1x(TFN+Rezistenza 300A) 1x(TFN+Rezistenza 300A)
Fintinele 110 20 1(1)x25 80,0 0,5 24 1x(TFN+Rezistenza 300A) 1x(TFN+Rezistenza 300A)
Fratelia 110 10 1x40 90,0 2,4 19 1x(TFN+Rezistenza 700A) No
Mociur 6 kV 110 6 1(2)x25 48,0 13,3 20 1x(TFN+Bobina Romaneasca 100A) No
Mociur 20 kV 110 20 1(1)x16 50,0 13 61 Neutru izolat -----------------------
Oratsie 110 20 1(1)x25 125,0 1,15 27 1x(TFN+Bob.100A//Rez.75A) 1x(TFN+Bob.100A//Rez.75A)
Padurea Verde 110 20 1(1)x25 185,0 1,25 16 1x(TFN+Bob.150A)+1x(TFN+Bob.100A)No

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 7 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

2.2 SOLUTII PROPUSE PENTRU LEGAREA LA PAMANT A NEUTRULUI


Pe baza datelor centralizate in paragraful precedent, considerand in particular valorile curentului de defect
monofazic la pamant si tipurile de legare la pamant existente, putem sa afirmam ca retelele MT considerate
se incadreaza in caracteristicile deja analizate in documentul [1] si de aceea sunt aplicabile solutiile cuprinse
in documentul [3], care pentru usurinta sunt prezentate 6 mai jos:

Solutii standard
• Solutia R2M-R: 1 rezistenta unificata ENEL DT1110 (utilizata la valoarea de 385Ω) racordata
la un unic TFN SA unificat ENEL UR P002;
• Solutia S3M-R: bobina mobila de tip „redus” unificata ENEL UR P016 (intervalul 30÷200A)
racordata la un TFN SA unificat ENEL UR P002;
• Solutia S2M-R: bobina mobila unificata ENEL DT1096 (intervalul 60÷300A) racordata la un
TFN unificat ENEL DT1095;
• Solutia S4M-R: bobina mobila unificata ENEL DT1096 (intervalul 60÷300A) + bobina fixa
unificata ENEL DT1097, racordate la TFN unificat ENEL DT1095;

Solutii particulare si pe termen mediu


• Solutia RM-R: rezistenta unificata ENEL DT1110 (utilizata la valoarea de 770Ω) racordata la
un unic TFN SA unificat ENEL UR P002;
• Solutia S5M-R: bobina romaneasca (intervalul 10÷50A sau 10÷100A) racordata la un TFN
romanesc cu rezistenta DT1110 (770Ω) in paralel;
• Solutia S4M2-R: bobina mobila unificata ENEl DT1096 (intervalul 60÷300A) cu rezistenta interna in
paralel, racordata la TFN unificat ENEL DT1095 si rezistenta serie comutabila automat la doua valori
0,9Ω si (0,9+2,7)Ω, plus bobina romaneasca (intervalul 10÷100A) in paralel cu acest complex;
• Solutia S5M-R + S5M2-R: 3 bobine romanesti (intervalul 50÷100A) racordate la doua TFN-uri
romanesti (respectiv doua bobine in paralel si o bobina unica) cu doua rezistente DT1110 (770Ω) in
paralel (una pentru fiecare TFN);
• Solutia S1M-R: bobina mobila in intervalul 10÷100A (fara rezistenta de putere serie sau paralel)
rcordata la TFN unificat ENEL UR P002, cu rezistenta DT1110 (770Ω) in paralel;
• Solutia 2S1M-R: 2 bobine mobile in intervalul 10÷100A (fara rezistente de putere serie sau paralel)
racordate la doua TFN-uri unificate ENEL UR P002, fiecare cu rezistenta DT1110 (770Ω) in paralel.

Solutii temporare
• Solutia R75: rezistor romanesc de 75A racordat la TFN romanesc (eventual in configuratie dubla 2
TFN fiecare cu rezistor de 75A);
• Solutia R300: rezistor romanesc de 300A racordat la TFN romanesc (eventual in configuratie dubla 2
TFN fiecare cu rezistor de 300A).

6
Solutiile denumite S1M-R si 2S1M-R (bobine mobile fara rezistenta serie sau paralel integrata) au fost
inserate in documentul [3] pe post de actualizari (nu erau considerate in documentul original si analiza acestor
solutii s-a dezvoltat in documentul [2] (paragraful 3.2.))

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 8 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

Propunerea pentru solutiile de tratare a neutrului este indicata in tabelele 2-4, 2-5 si 2-6.

Tabelul 2-4 : Solutii propuse pentru legarea la pamant a neutrului retelei MT in instalatiile EDD
DENUMIRE Solutia actuala pentru legarea Solutie
la pamant a neutrului MT propusa Tip solutie
STATIE
Cernavoda 1x(TFN+Rezistenza 300A) S2M-R Definitiva
Palas Sud 1x(TFN+Bob.Romaneasca 50A) S5M-R Termen mediu
Vlad Tepes 20 kV 1x(TFN+Bob.Romaneasca 50A) S5M-R Termen mediu

Tabelul 2-5 : Solutii [propuse pentru legarea la pamant a neutrului retelei MT in instalatiile EDM
DENUMIRE Solutia actuala pentru legarea la pamant a Solutie propusa Tip solutie
STATIE neutrului MT
Buftea 2x(TFN+Bobina100A) S2M-R Definitiva
Caciulati 1x(TFN+Bobina 100A)+1x(TFN+Bobina 50°) S2M-R Definitiva
Copaceni 1x(TFN+Bobina 100A)+1x(TFN+Bobina 50°) S2M-R Definitiva
Giurgiu Vest 2x(TFN+Bobina 100A) S2M-R Definitiva
ICMUG 2x(TFN+Bobina 50A) S5M-R Termen mediu
IFA – Magurele 2x(TFN+Bobina 100A) S2M-R Definitiva
INCREST 2x(TFN+Bobina 100A) S3M-R+S3M-R Definitiva
Masini Grele 1x(TFN+rezistenza 1000A-10Ω) S2M-R Definitiva
Mihailesti 2x(TFN+Bobina 50A) S3M-R Definitiva
Otopeni Neutru Izolat S2M-R Definitiva
Prundu 1x(TFN+Bobina 50A) S5M-R Termen mediu
(*) optiune solutie S3M-R de tip “definitiva”

Tabelul 2-6 : Solutii propuse pentru legarea la pamant a neutrului retelei MT in instalatiile EDB
DENUMIRE Solutia actuala pentru legarea la pamant Solutie propusa Tip solutie
STATIE a neutrului MT
Arena Lupeni 1x(TFN+Bobina Romaneasca 120A) S5M-R(*) Termen mediu
Bucovina 1x(TFN+Rezistenza 600A) S2M-R Definitiva
Buzias 1x(TFN+Bobina Romaneasca 50A) S3M-R Definitiva
Chisineu Cris 1x(TFN+Bobina Romaneasca 100A) S3M-R Definitiva
Deva CFR 1x(TFN+Rezistenza 300A) S2M-R Definitiva
Fintinele 1x(TFN+Rezistenza 300A) S3M-R Definitiva
Fratelia 1x(TFN+Rezistenza 700A) S2M-R Definitiva
Mociur 6 kV 1x(TFN+Bobina Romaneasca 100A) S5M-R Termen mediu
Mociur 20 kV Neutru izolat S3M-R Definitiva
Orastie 1x(TFN+Bobina 100A//Rezistenta 75A) S2M-R Definitiva
Padurea Verde 1x(TFN+Bob.150A)+1x(TFN+Bob.100A) S2M-R Definitiva
(*) Cu rezistor DT1110 utilizat la valoarea R=335Ω

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 9 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

3. CONSIDERATII DE DETALIU PE UNELE INSTALATII PARTICULARE


Se face referire in acest capitol la reglarele instalatiilor pentru care nu sunt aplicabile graficele prezente in
documentul [3], fie din cauza ca solutia de legare la pamant a neutrului retelei este neunificat, fie deoarece
tensiunea instalatiei MT este alta decat 20kV.

3.1 INSTALATII CU TENSIUNEA NOMINALA 10kV


Un astfel de caz este instalatia Fratelia (apartinand ENEL Distibutie Banat). Pentru o astfel de instalatie (in
prezent cu neutrul legat la pamant prin intermediul unei rezistente de 700A, curentul capacitiv total este de
circa 90A), se propune dupa cum s-a vazut solutia unificata S2M-R, bobina mobila unificata ENEL DT1096
(intervalul 60÷300 la 20kV, sau 30÷150A la 10kV), racordata la TFN unificat ENEL DT1095.

Reglajul indicat pentru protectiile de linie si protectia de maximala tensiune homopolara rezulta a fi urmatorul
(analog cu cel pentru aceeasi solutie unificata in instalatii cu tensiunea 20kV):
Neutru compensat (treapta S1) V0=20V I0=60mA V0TR=40V
Neutrul izolat (treapta S2) V0=5V I0=20mA V0TR=10V
Graficele care justifica adoptarea solutiei si a reglajelor indicate mai sus sunt reprezentate in Figura 3-1,
Figura 3-2 si Figura 3-3.

Figura 3-1 : Solutia standard S2M-R la 10kV – Limite de exploatare

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 10 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

Figura 3-2 : Solutia standard S2M-R la 10kV – Rezistentele de defect “citite” la neutru compensat

Figura 3-3 : Solutia standard S2M-R la 10kV – Rezistentele de defect “citite” la neutru izolat

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 11 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

3.2 Instalatii cu tensiunea nominala 6kV


Aceste instalatii sunt urmatoarele:

Pentru ENEL Distributie Dobrogea 7 :


Palas Sud (curent de defect Id=44,0A; in prezent bobina romaneasca 50A)

Pentru ENEL Distributie Banat:


Arena Lupeni (curent de defect Id=45A; in prezent bobina romaneasca 120A)
Mociur 6kV (curent de defect Id=48A; in prezent bobina romaneasca 100A)

Pentru instalatiile de MT 6kV de mai sus situatia pre-existenta si valoarea curentului capacitiv a retelei (intre
40 si 50A) sugereaza adoptarea solutiei unificate S5M-R.

Reglajele propuse pemtru protectiile directionale de linie sunt:

Neutru compensat (treapta S1) V0=20V I0=20mA V0TR=50V


Neutru izolat (treapta S2) V0=10V I0=20mA V0TR=30V

Graficele care justifica adoptarea solutiei si reglajelor indicate sunt prezentate in figura 3-4 si figura 3-5.

7
Instalatia MT 6kV din Vlad Tepes (actual cu neutrul izolat) nu se va considera in studiu asa cum a mai fost
mentionat mai inainte, deoarece nu exista linii MT in exploatare.

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 12 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

Figura 3-4 : Solutia standard S5M-R la 6kV – Rezistentele de defect “citite” la neutru compensat

Figura 3-5 : Retea la 6kV – Rezistentele de defect “citite” la neutru izolat

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 13 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

3.3 Instalatiile 20kV Buftea, Caciulati, Copaceni, IFA-Magurele (ENEL Distributie


Muntenia)

Cu referire la urmatoarele instalatii:


• Buftea 20kV
• Caciulati 20kV
• Copaceni 20kV
• IFA-Magurele 20kV
A fost propusa, asa cum s-a vazut, solutia unificata S2M-R de legare la pamant a neutrului, care prevede
utilizarea bobinei unificate ENEL DT1096 (intervalul 60÷300A), racordata la un TFN unificat ENEL DT1095.
Se poate observa ca aceasta solutie este adecvata chiar daca pentru aceste instalatii sunt indicate valori
maxime ale contributiei la curentul capacitiv a unei singure linii, foarte mare si inafara intervalelor normal
acceptate (vezi coloana “%linie max” din Tabelul 2-2: contributia de curent capacitiv maxima a unei singure
linii raportata in intreaga retea este egala cu 65%, 70% si intr-un caz chiar 80%; valorile normal considerate
fiind pana la 60%).
Asadar in virtutea extinderii retelei (intotdeauna mai mica de aproximativ 170A), se observa in aceasta
privinta figura de mai jos:

Figura 3-6 : Solutia standard S2M-R la 20kV – Limitele de exploatare (extindere procentuala maxima a liniei
de pana la 80%)

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 14 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

4. REGLAJUL PENTRU FUNCTIILE PROTECTIEI DIRECTIONALE (DEFECT


MONOFAZIC LA PAMANT)
In tabelele urmatoare sunt adunate in forma sintetica reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie
MT in instalatiile studiate in prezentul studiu.
Valorile de reglaj (fie pentru functionarea cu neutru legat la pamant fie pentru neutru izolat) sunt echivalente
cu criteriile si graficele de reglaj ilustrate in Ghidul de exploatare [3], cu consideratiile ulterioare dezvoltate in
capitolul 3, referitor la solutii care nu sunt cuprinse in Ghidul de exploatare.

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 15 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

4.1 Rezumatul solutiilor pentru statiile ENEL Distributie Dobrogea


Tabelul 4-1 : Reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie pentru instalatii ENEL Distributie Dobrogea
Denumire Tensiuni Corent total Rezistenza de Rezistenza de Solutie
Reglaje NC Reglaje NI
statie IT/MT [A] defect citita defect citita propusa

Cernavoda 110/20 kV 113,02 Vo=15V – Io=60mA 1.5 kΩ Vo=5V – Io=40mA 1.2 kΩ S2M-R
VoTR=30 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=15 V (TR 0.7 kΩ)

Palas Sud 110/6 kV 44,0 Vo=20V – Io=20mA 1.1 kΩ Vo=10V – Io=20mA 0.7 kΩ S5M-R
VoTR=50 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.2 kΩ)

Vlad Tepes 20 kV 110/20 kV 22,0 Vo=15V – Io=60mA 1.2 kΩ Vo=10V – Io=40mA 1.1 kΩ S5M-R
VoTR=45 V (TR 0.9 kΩ) VoTR=50 V (TR 0.8 kΩ)

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 16 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

4.2 Rezumatul solutiilor pentru statiile ENEL Distributie Banat


Tabelul 4-2 : Reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie pentru instalatii ENEL Distributie Banat
Denumire Tensiuni Corent total Rezistenza de defect Rezistenta de Solutia
Reglaje NC citita Reglaje NI
statie IT/MT [A] defect citita propusa
Vo=20V – Io=20mA 1.1 kΩ Vo =10V – Io=20mA 0.7 kΩ
Arena Lupeni 110/6 kV 45.0 S5M-R(*)
VoTR=50 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.2 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Bucovina 110/20 kV 190.0 S2M-R
VoTR=30 V (TR 1.1 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.4 kΩ Vo =10V – Io=40mA 1.2 kΩ
Buzias 110/20 kV 50,0 S3M-R
VoTR=45 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.7 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.4 kΩ Vo =10V – Io=40mA 1.3 kΩ
Chisineu Cris 110/20 kV 60,0 S3M-R
VoTR=45 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Deva CFR 110/6 kV 130,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=15 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.5 kΩ Vo =10V – Io=40mA 1.2 kΩ
Fintinele 110/20 kV 80,0 S3M-R
VoTR=45 V (TR 0.6 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.4 kΩ)
Vo =20V – Io =60mA 0.8 kΩ Vo =5V – Io=20mA 1.2 kΩ
Fratelia 110/10 kV 90,0 S2M-R
VoTR=40 V (TR 0.5 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.7 kΩ)
Vo =20V – Io =20mA 1.1 kΩ Vo =10V – Io=20mA 0.7 kΩ
Mociur 6 kV 110/6 kV 48,0 S5M-R
VoTR=50 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.2 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.4 kΩ Vo =10V – Io=40mA 1.2 kΩ
Mociur 20 kV 110/20 kV 50,0 S3M-R
VoTR=45 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.7 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Orastie 110/20 kV 125,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=15 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io =60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Padurea Verde 110/6 kV 185,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.1 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.7 kΩ)

DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 17 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

4.3 Rezumatul solutiilor pentru statiile ENEL Distributie Muntenia


Tabelul 4-3 : Reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie pentru instalatii ENEL Distributie Muntenia
Denumire Tensiuni Curent total Rezistenta de Rezistenta de
Reglaje NC Reglaje NI Solutie propusa
statie IT/MT [A] defect citita defect citita
Vo=15V – Io=60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Buftea 110/20 kV 165,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.0 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.7 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Caciulati 110/20 kV 130,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=15 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.4 kΩ Vo =5V – Io=20mA 1.2 kΩ
Copaceni 110/20 kV 94,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.4 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.5 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
Giurgiu Vest 110/20 kV 155,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.1 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.8kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.2 kΩ Vo =10V – Io=20mA 1.2 kΩ
ICMUG 110/20 kV 32,0 S5M-R (*)
VoTR=45 V (TR 0.9 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.7 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.4 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.2 kΩ
IFA – Magurele 110/20 kV 100,0 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=15 V (TR 0.8 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.4 kΩ Vo =10V – Io=30mA 1.2 kΩ
INCREST 110/20 kV 60,0 + 60,0 8 S3M-R + S3M-R
VoTR=45 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=40 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.4 kΩ Vo =10V – Io=40mA 1.2 kΩ
Masini Grele 110/20 kV 96,12 S2M-R
VoTR=45 V (TR 1.2 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.6 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.3 kΩ Vo =10V – Io=20mA 1.2 kΩ
Mihailesti 110/20 kV 45,0 S3M-R
VoTR=45 V (TR 0.7 kΩ) VoTR=30 V (TR 0.4 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.6 kΩ Vo =5V – Io=40mA 1.1 kΩ
Otopeni 110/20 kV 215,23 S2M-R
VoTR=30 V (TR 1.0 kΩ) VoTR=10 V (TR 0.5 kΩ)
Vo =15V – Io=60mA 1.2 kΩ Vo =30V – Io=20mA 2.2 kΩ
Prundu 110/20 kV 14,0 S5M-R
VoTR=45 V (TR 0.9 kΩ) VoTR=50 V (TR 1.4 kΩ)

8
Curentii sunt estimati (instalatia noua la 20kV). Exploatarea normala va fi cu barele MT sectionate, de aceea solutiile de legare la
pamant sunt considerate punctual separate
DIT_03RO – 29/03/2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 18 din 18

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_03RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed.1
RETELELE EDB, EDD, EDM –PARTEA a 3-a 29/03/2010

5. BIBLIOGRAFIE
[1] Studiu CESI A7034521 – „Prescriptii si verificari la sistemele de legare la pamant a neutrului si sistemele sale de
protectie pentru retelele electrice ale ENEL Distributie Banat si ENEL Distributie Dobrogea (Romania)”, Decembrie
2007.
[2] Studiu CEI A8023213 – „Prescriptii pentru sistemele de legare la pamant a neutrului si sistemele sale de protectie
pentru retelele electrice ale ENEL Distributie Banat si ENEL Distributie Dobrogea (Romania) – Partea a II-a”, Iulie
2008.
[3] Studiu CESI A7031704 – „Alegerea starii neutrului in retelele MT si modalitatea de legare la pamant a neutrului MT
prin impedanta/rezistenta” – Noiembrie 2007.
[4] Document Unificare ENEL Distributie DK4460 – „Curentul de defect la pamant in retelele MT” – Ed. IV – Iulie 2002.

DIT_03RO – 29/03/2010