Sunteți pe pagina 1din 22

STANDARD GLOBAL Pagina 1 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE JOASĂ TENSIUNE


PENTRU POSTURI DE TRANSFORMARE
CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A

I&N țări Elaborat de


Peninsula Iberică J. Gonzalez
Italia M. Neri
România V. Obrejan

Elaborat de Verificat de Aprobat de


Centrul pentru dezvoltarea de
M. Neri L. Giansante I. Gentilini
soluții
N. Cammalleri
Direcția I&N globală – NT/NCS - F. Giammanco
G. Egea Brufau

Traducere și adaptare în limba Verificat Aprobat


româna a documentului
Virginia SANDICI Vasilica OBREJAN Mihail ȘTIRBULESCU

Revizuire Tipul modificării


00 Prima ediție

Prezentul document este proprietatea intelectuală a Enel Spa; reproducerea sau distribuirea conținutului acestui document în orice fel
sau prin orice mijloace, indiferent de natura acestora, face obiectul aprobării prealabile din partea societății mai sus menționată, care își
rezervă dreptul de a-și apăra drepturile conform prevederilor codului civil și penal.
Acest document este destinat uzului intern.
STANDARD GLOBAL Pagina 2 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

CUPRINS

1. SCOP ........................................................................................................................... 3
2. DOMENIUL DE APLICARE......................................................................................... 3
3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR ....................................................................... 3
4. LEGISLAȚIE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ......................................................... 3
4.1. Legi ............................................................................................................................. 3
4.1.1. Italia – România - Spania ................................................................................... 3
4.1.2. Italia ..................................................................................................................... 4
4.1.3. România .............................................................................................................. 4
4.1.4. Spania ................................................................................................................. 4
4.2. Standarde ................................................................................................................... 4
4.2.1. Standarde comune ............................................................................................. 4
4.2.2. Standarde specifice ........................................................................................... 5
4.2.2.1. Enel Distribuzione .......................................................................................... 5
5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR ....................................................................... 5
6. UNITĂȚI DE MĂSURĂ ................................................................................................ 7
7. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR ....................................................................... 8
8. SPECIFICAȚII TEHNICE ............................................................................................. 8
8.1. Caracteristicile întreruptoarelor pentru curent nominal de 40 - 250 A .................. 9
8.2. Caracteristicile întreruptoarelor pentru curent nominal de 350 A ....................... 11
8.3. Caracteristicile întreruptoarelor pentru curent nominal de 630 A ....................... 13
9. CARACTERISTICI DE CONSTRUCTIVE.................................................................. 14
10. CERINȚE DE FURNIZARE ........................................................................................ 21
STANDARD GLOBAL Pagina 3 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

1. SCOP

Scopul prezentului document este de a preciza cerințele tehnice pentru furnizarea de întreruptoare automate
utilizate în rețelele de distribuție de joasă tensiune, cu un curent nominal de 40 A - 80 A – 125 A – 180 A -
250 A (cu capacitate nominală de serviciu de rupere la scurtcircuit de 10 kA pentru posturile de transformare
aeriene și cu capacitate nominală de serviciu de rupere la scurtcircuit de 25 kA pentru posturi de
transformare) - 350 A și 630 A (cu capacitate nominală de serviciu de rupere la scurtcircuit de 25 kA), rețele
aparținând companiilor din Grupul Enel Distribuție din lista de mai jos:
• Endesa Distribución Eléctrica (Spania)
• Enel Distribuție Banat (România)
• Enel Distribuție Dobrogea (România)
• Enel Distribuție Muntenia (România)
• Enel Distribuzione (Italia)
Unele dintre cerințe se aplică doar uneia sau mai multor societăți. Prin urmare, în funcție de destinație,
echipamentul furnizat va corespunde acestor cerințe specifice.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Aceste cerințe se aplică întreruptoarelor automate tetrapolare utilizate în rețelele de distribuție de joasă
tensiune și instalate în posturile de transformare și la posturile de transformare aeriene (PTA).
Prezentul document se va folosi în licitațiile de achiziție și la efectuarea verificărilor tehnice și de
conformitate.

3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

Prezenta specificație se referă la familia de întreruptoare tetrapolare automate JT cu un curent nominal de la


40 A la 630 A, destinate posturilor de transformare și identificate.

4. LEGISLAȚIE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ

4.1. Legi

4.1.1. Italia – România - Spania

• Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006.


• Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.
• Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European - 26.2.14.
STANDARD GLOBAL Pagina 4 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

4.1.2. Italia

• Decretul de lege nr. 81 din 9 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.


• Decreto Ministeriale Ambiente n. 20 – 25 Gen. 2011

4.1.3. România

• Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.


• Ordonanța de Urgență nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările
în vigoare.
• Legea nr. 211/25.11.2011 privind regimul deșeurilor.
• H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase, completată de HG 210/2007.
• H.G. 1037/03.11.2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
• H.G. nr. 1132/18.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și
acumulatori.

4.1.4. Spania

• R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, con sus instrucciones técnicas complementarias

4.2. Standarde

4.2.1. Standarde comune

Documentele de referință de mai jos vor fi interpretate conform versiunii în vigoare la data încheierii
contractului (inclusiv modificările). Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste documente vor fi
valabile până în momentul în care sunt înlocuite cu ediții noi.
Pentru echipamentele furnizate în America Latină, standardele de referință sunt IEC/ISO, iar pentru cele
furnizate în Europa, standardele de referință sunt corespondentele europene (EN).
STANDARD GLOBAL Pagina 5 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Standarde Ediția
EN 60947-2 2006-08
EN 60947-1 2007-07

4.2.2. Standarde specifice

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste standarde vor fi valabile până în momentul în care sunt
înlocuite cu ediții noi.

4.2.2.1. Enel Distribuzione

Standarde Revizia
DY3501 6
DY1053 2
DY818 4
GSCB003 0
DY3018 3
DY3023 3
EA0210 4
EA0211 5
EA0037 6
PVR001 2
PVR006 + alleg. alla N.O. PVR006 2
Cerințe legate de ambalare,
2
transport și livrare

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

Prezenta specificație se referă la familia de întreruptoare tetrapolare automate JT cu un curent nominal de la


40 A la 630 A, destinate posturilor de transformare și identificate după cum urmează:
STANDARD GLOBAL Pagina 6 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

ÎNTRERUPTOARE CU COMANDĂ MANUALĂ cu VDS

NUMĂRUL G.S. SIGLĂ IU ICS REFERINȚĂ UTILIZAREA


NEUTRU
COMPONENTEI MCCB DESCRIPTIVĂ (A) (KA) CARACTERISTICĂ PRINCIPALĂ
GSCL003/01 3101/22 250/S/25 250 A
POST DE
GSCL003/02 3101/23 180/S/25 180 25 B
TRANSFORMARE
GSCL003/03 3101/24 125/S/25 125 C
DECONECTABIL
GSCL003/04 3101/25 125/S/10 125 D
POST DE
GSCL003/05 3101/26 80/S/10 80 10 E TRANSFORMARE
AERIAN
GSCL003/06 3101/27 40/S/10 40 F
GSCL003/07 3101/28 250/C/25 250 A
POST DE
GSCL003/08 3101/29 180/C/25 180 25 B
TRANSFORMARE
GSCL003/09 3101/30 125/C/25 125 C
CONTINUU
GSCL003/10 3101/31 125/C/10 125 D
POST DE
GSCL003/11 3101/32 80/C/10 80 10 E TRANSFORMARE
AERIAN
GSCL003/12 3101/33 40/C/10 40 F
GSCL003/13 3101/34 180/S/10 DECONECTABIL 180 G POST DE
10 TRANSFORMARE
GSCL003/14 3101/35 180/C/10 CONTINUU 180 G AERIAN
GSCL003/15 3102/7 350/S/25 DECONECTABIL 350 - POST DE
25
GSCL003/16 3102/8 350/C/25 CONTINUU 350 - TRANSFORMARE
GSCL003/17 3103/3 630/S/25 DECONECTABIL 630 - POST DE
25
GSCL003/18 3103/4 630/C/25 CONTINUU 630 - TRANSFORMARE

ÎNTRERUPTOARE CU COMANDĂ MOTORIZATĂ cu VDS

NUMĂRUL G.S. SIGLĂ IU ICS REFERINȚĂ UTILIZAREA


NEUTRU
COMPONENTEI MCCB DESCRIPTIVĂ (A) (KA) CARACTERISTICĂ PRINCIPALĂ
GSCL003/19 3101/36 250/S/25/M 250 A
DECONECTABIL
GSCL003/20 3101/37 125/S/25/M 125 C POST DE
25
GSCL003/21 3101/38 250/C/25/M 250 A TRANSFORMARE
CONTINUU
GSCL003/22 3101/39 125/C/25/M 125 C
GSCL003/23 3102/09 350/S/25/M DECONECTABIL 350 - POST DE
25
GSCL003/24 3102/10 350/C/25/M CONTINUU 350 - TRANSFORMARE

Ca exemplu, se precizează că sigla descriptivă 250/S/25 identifică un întreruptor automat de 250 A, cu


neutrul deconectabil, cu o capacitate nominală de serviciu de rupere la scurtcircuit de 25 kA; în schimb, sigla
descriptivă 80/C/10 identifică un întreruptor automat de 80 A, cu neutrul continuu, cu capacitatea nominală de
serviciu de rupere la scurtcircuit de 10 kA.
Aceste întreruptoare se pot grupa în două familii distincte, în funcție de locul de instalare și de valoarea I CS;
prima cuprinde întreruptoarele instalate în posturi de transformare (utilizează tablouri de distribuție de joasă
tensiune conform GSCL002 - Fig. 1a):
STANDARD GLOBAL Pagina 7 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Figura 1a

iar a doua cuprinde întreruptoarele pentru posturile de transformare aeriene (utilizează tablouri de tipul UE
DY3018 - Fig. 1b sau tipul DY3023):

Figura 1b

6. UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Întreruptoarele descrise în prezenta specificație sunt achiziționate la bucată (buc). În continuare este
prezentat un exemplu de descriere pe scurt a tipului de întreruptor utilizat în ENEL:

I N T R E R U P T O R A U T O M A T J T 4 P 2 5 0 / C / 2 5 U E
STANDARD GLOBAL Pagina 8 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

7. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

Matricola Italia România Peninsula Iberică


Cod componentă Enel Distribuz. E - Distribuție Endesa distribucion
GSCL003/01 13 11 02 --- 6712126
GSCL003/02 13 11 03 --- 6712125
GSCL003/03 13 11 04 --- 6712124
GSCL003/04 13 11 05 --- ---
GSCL003/05 13 11 06 --- ---
GSCL003/06 13 11 07 --- ---
GSCL003/07 13 11 08 13 11 08 6712131
GSCL003/08 13 11 09 13 11 09 6712130
GSCL003/09 13 11 10 13 11 10 6712129
GSCL003/10 13 11 11 13 11 11 ---
GSCL003/11 13 11 12 13 11 12 ---
GSCL003/12 13 11 13 13 11 13 ---
GSCL003/13 13 11 14 --- ---
GSCL003/14 13 11 15 13 11 15 ---
GSCL003/15 13 11 20 --- 6712127
GSCL003/16 13 11 21 13 11 21 6712132
GSCL003/17 13 11 24 --- 6712128
GSCL003/18 13 11 25 13 11 25 6712133
GSCL003/19 13 11 16 --- 6712135
GSCL003/20 13 11 17 --- 6712134
GSCL003/21 13 11 18 13 11 18 6712138
GSCL003/22 13 11 19 13 11 19 6712137
GSCL003/23 13 11 22 --- 6712136
GSCL003/24 13 11 23 13 11 23 6712139

8. SPECIFICAȚII TEHNICE

Întreruptoarele la care se referă această specificație trebuie să respecte cerințele generale și normele impuse
de documentele de referință menționate în capitolul 4.
În general, după ce întreruptoarele au fost instalate pe tabloul de distribuție și capacele bornelor au fost
montate, nivelul de izolare dintre părțile active (faze și nul) și pământ („pământ” este considerat orice punct
de pe suprafața exterioară a anvelopei întreruptorului) trebuie să fie egal sau mai mare de 10kV (1 minut).
În tabelele de mai jos sunt indicate cerințele specifice pe care întreruptoarele trebuie să le respecte, în funcție
de dimensiunea și de caracteristicile lor de instalare.
STANDARD GLOBAL Pagina 9 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

8.1. Caracteristicile întreruptoarelor pentru curent nominal de 40 - 250 A

REFERINȚĂ
A B C D E F G
CARACTERISTICI
tetrapolar, adecvat pentru secționare,
Tipul întreruptorului carcasă tipizată din material organic, fără
piese metalice accesibile, fără mentenanță
Tipul de instalare vertical
Cod grad de protecție IP(1) IP3X(2)
Frecvență (Hz) 50
manuală, independentă, cu manetă
Comanda de închidere
nedetașabilă
manuală, independentă, cu manetă
Comanda de deschidere nedetașabilă și cu declanșatoare termice și
magnetice
Tensiune nominală de utilizare (Ue) (V) 400
Tensiune nominală de izolare (Ui) (V) 690
Tensiune nominală de ținere la impuls (Uimp) (kV) 8
Curent nominal de funcționare continuă la 40 °C (Iu) (A)
250 180 125 125 80 40 180
Funcționare neîntreruptă
Categoria de utilizare A
Capacitatea nominală de seviciu de rupere la scurtcircuit
(kA) 25 10
(ICS)
(3)
Declanșator termic de fază (1 pe fază)
- curent convențional termic în aer liber la 40 °C (Ith) (A) 250 180 125 125 80 40 180
- curent convențional de ne-intervenție (A) 1,05 Ith
- curent convențional de intervenție (A) 1,30 Ith
- durata maximă de deschidere cu 2 Ith la un singur pol
(min) 12 10 8 8 8 6 10
cu declanșator rece la temperatura ambiantă de 40 °C
(3)
Declanșator magnetic de fază (1 pe fază)
- curent reglat (Im) (A) 1250 1000 800 800 400 200 1000
- timpul de intervenție la un curent de declanșare de 3 Im (ms) ≤ 15
- precizia curentului de intervenție (%) ± 20
Declanșator termic de nul(3)
- curent convențional termic în aer liber la 40 °C (Ith) (A) 125 100 80 80 - - 100
1,05
- curent convențional de ne-intervenție (A) 1,05 Ith - -
Ith
1,30
- curent convențional de intervenție (A) 1,30 Ith - -
Ith
- durata maximă de deschidere cu 2 Ith la un singur pol
(min) 8 - - 8
cu declanșator rece la temperatura ambiantă de 40 °C
(3)
Declanșator magnetic de nul
- curent reglat (Im) (A) 800 600 500 400 - - 600
- timpul de intervenție la un curent de declanșare de 3 Im (ms) ≤ 15 - - ≤ 15
- precizia curentului de intervenție (%) ± 20 - - ± 20
Temperatura ambiantă
- limita superioară (°C) 40
- limita inferioară (°C) -20 -25
Supratemperatura bornelor de conexiune (K) 60
Cuplul nominal de strângere la borne (Nm) 15 10 8 8 8 6 10

(1) CU EXCEPȚIA PĂRȚII DIN SPATE A ÎNTRERUPTORULUI.


(2) CU EXCEPȚIA PROTECȚIEI BORNELOR DE CONEXIUNE A CABLURILOR PENTRU CARE SE CERE GRADUL
DE PROTECȚIE IP2X.
(3) FĂRĂ REGLARE.
STANDARD GLOBAL Pagina 10 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Bornele întreruptoarelor, prevăzute pentru conectarea cablurilor, trebuie să poată strânge conductoarele
cablurilor din tabelul de mai jos:

TIP GSCL003/04-05-06-10-11-
GSCL003/01-07-19-21 GSCL003/02-08-13-14 GSCL003/03-09-20-22
ÎNTRERUPTOR 12
MATERIALUL
CU AL CU AL CU AL CU AL
CONDUCTOR
(4)
3X95+50 3X150+95 3X50+25 3X95+35 3X25+25 3X70+54,6 3X16+16 3X35+54,6
DC4146 DC4126 3X50+25 DC4182 3X25+25 3X70+54,6
NCDC4147 3X50+25
FORMAȚIA
DC4122 3X150+95 DC4122 3X70+54,6 DC4122 3X50+50 DC4122 DC4182
CABLURILOR ȘI
GSC002 DC4182 GSC002
SPECIFICAȚIA
DE REFERINȚĂ A
GRUPULUI ENEL
3X150+80 3X95 + 50 3X50+54,6
BNL001 GSC002 BNL001

3X95+54,6
BNL001

(4) DOAR PENTRU GSCL003/06 ȘI GSCL003/12


STANDARD GLOBAL Pagina 11 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

8.2. Caracteristicile întreruptoarelor pentru curent nominal de 350 A

CARACTERISTICI
tetrapolar, adecvat pentru secționare,
Tipul întreruptorului carcasă tipizată din material organic, fără
piese metalice accesibile, fără mentenanță
Tipul de instalare vertical
Cod IP (5) IP3X (6)
Frecvență (Hz) 50
manuală, independentă, cu manetă
Comanda de închidere
nedetașabilă
manuală, independentă, cu manetă
Comanda de deschidere nedetașabilă și cu declanșatoare termice și
magnetice
Tensiune nominală de utilizare (Ue) (V) 400
Tensiune nominală de izolare (Ui) (V) 690
Tensiune nominală de ținere la impuls (Uimp) (kV) 8
Curent nominal de funcționare continuă la 40 °C (Iu) (A) 350
Funcționare neîntreruptă
Categoria de utilizare A
Capacitatea nominală de serviciu de rupere la
(kA) 25
scurtcircuit (ICS)
Declanșator termic de fază (1 pe fază) (7)
- curent convențional termic în aer liber la 40 °C (Ith) (A) 280 ÷ 350
- curent convențional de ne-intervenție (A) 1,05 Ith
- curent convențional de intervenție (A) 1,30 Ith
- durata maximă de deschidere cu 2 Ith la un singur pol
(min) 12
cu declanșator rece la temperatura ambiantă de 40 °C
Declanșator magnetic de fază (1 pe fază)
- curent reglat (Im) (A) 1750
- timpul de intervenție la un curent de declanșare de 3
(ms) ≤ 15
Im
- precizia curentului de intervenție (%) ± 20
Declanșator termic de nul (7)
- curent convențional termic în aer liber la 40 °C (Ith) (A) 140 ÷ 175
- curent convențional de ne-intervenție (A) 1,05 Ith
- curent convențional de intervenție (A) 1,30 Ith
- durata maximă de deschidere cu 2 Ith la un singur pol
(min) 12
cu declanșator rece la temperatura ambiantă de 40 °C
Declanșator magnetic de nul
- curent reglat (Im) (A) 1000
- timpul de intervenție la un curent de declanșare de 3
(ms) ≤ 15
Im
- precizia curentului de intervenție (%) ± 20
Temperatura ambiantă
- limita superioară (°C) 40
- limita inferioară (°C) -20
Supratemperatura bornelor de conexiune (la Ith = 350
(K) 60
A)
Cuplul nominal de strângere la borne (Nm) 20

(5) CU EXCEPȚIA PĂRȚII DIN SPATE A DISPOZITIVULUI


(6) CU EXCEPȚIA PROTECȚIEI BORNELOR DE CONEXIUNE A CABLURILOR PENTRU CARE SE CERE GRADUL
DE PROTECȚIE IP2X
(7) REGLABIL DE LA 0,8 LA 1 Ith (VALOAREA ESTE SETATĂ DIN FABRICĂ LA 1 I th).
STANDARD GLOBAL Pagina 12 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Bornele inferioare ale întreruptoarelor trebuie să poată strânge conductoarele cablurilor din tabelul de mai
jos:

TIPUL ÎNTRERUPTORULUI GSCL003/15-16-23-24


MATERIALUL CONDUCTOR CU AL

3X150+95 3X240+95
DC4126
FORMAȚIA CABLURILOR ȘI
DC4122 3X240+150
SPECIFICAȚIA DE REFERINȚĂ A
DC4146
ENEL
3X240+150
GSC002
STANDARD GLOBAL Pagina 13 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

8.3. Caracteristicile întreruptoarelor pentru curent nominal de 630 A

CARACTERISTICI
tetrapolar, adecvat pentru
secționare, carcasă tipizată din
Tipul întreruptorului
material organic, fără piese metalice
accesibile, fără mentenanță
Tipul de instalare vertical
Cod IP (8) IP3X (9)
Frecvență (Hz) 50
manual, independentă, cu manetă
Comanda de închidere
nedetașabilă
manuală, independentă, cu manetă
Comanda de deschidere nedetașabilă și cu declanșatoare
termice și magnetice
Tensiune nominală de utilizare (Ue) (V) 400
Tensiune nominală de izolare (Ui) (V) 690
Tensiune nominală de ținere la impuls (Uimp) (kV) 8
Curent nominal de funcționare continuă la 40 °C (Iu) (A) 630
Funcționare neîntreruptă
Categoria de utilizare A
Capacitatea nominală de serviciu de rupere la scurtcircuit
(kA) 25
(ICS)
Declanșator termic de fază (1 pe fază) (10)
- curent convențional termic în aer liber la 40 °C (Ith) (A) 504 ÷ 630
- curent convențional de ne-intervenție (A) 1,05 Ith
- curent convențional de intervenție (A) 1,30 Ith
- durata maximă de deschidere cu 2 Ith la un singur pol cu
(min) 12
declanșator rece la temperatura ambiantă de 40 °C
Declanșator magnetic de fază (1 pe fază)
- curent reglat (Im) (A) Faza 5 Ith
- timpul de intervenție la un curent de declanșare de 3 Im (ms) ≤ 15
- precizia curentului de intervenție (%) ± 20
Declanșator termic de nul (10)
- curent convențional termic în aer liber la 40 °C (Ith) (A) 256 ÷ 320
- curent convențional de ne-intervenție (A) 1,05 Ith
- curent convențional de intervenție (A) 1,30 Ith
- durata maximă de deschidere cu 2 Ith la un singur pol cu
(min) 12
declanșator rece la temperatura ambiantă de 40 °C
Declanșator magnetic de nul
- curent reglat (Im) (A) Nul 5 Ith
- timpul de intervenție la un curent de declanșare de 3 Im (ms) ≤ 15
- precizia curentului de intervenție (%) ± 20
Temperatura ambiantă
- limita superioară (°C) 40
- limita inferioară (°C) -20
Supratemperatura bornelor de conexiune (la Ith = 630 A) (K) 60
Cuplul nominal de strângere la borne (Nm) 24

(8) CU EXCEPȚIA PĂRȚII DIN SPATE A DISPOZITIVULUI


(9) CU EXCEPȚIA PROTECȚIEI BORNELOR DE CONEXIUNE A CABLURILOR PENTRU CARE SE CERE GRADUL
DE PROTECȚIE IP2X
(10) REGLABIL DE LA 0,8 LA 1 Ith (VALOAREA ESTE SETATĂ DIN FABRICĂ LA 1 I th)..

Bornele inferioare ale întreruptoarelor trebuie să poată strânge papucii de cablu pentru cablurile din tabelul
STANDARD GLOBAL Pagina 14 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

de mai jos:

TIPUL
GSCL003/17-18
ÎNTRERUPTORULUI

MATERIALUL
CU
CONDUCTOR

FORMAȚIA DE CABLURI 3 X (2X150) + 150


ȘI SPECIFICAȚIA DE
REFERINȚĂ A ENEL DC4141

Pentru clarificări suplimentare, se precizează că:

• polul neutru trebuie neapărat amplasat la dreapta polilor fazelor R-S-T și marcat într-un mod care nu se
șterge;
• termenul „neutru continuu” se referă la un întreruptor prevăzut cu un pol neutru fără nici un organ de
deschidere, echipat doar (unde se cere) cu bobină de declanșare pe neutru care operează pentru
deschiderea simultană a polilor de fază.

• întreruptoarele GSCL003/05-06-11-12 (caracteristici E/F) nu sunt echipate cu bobine de declanșare


(magnetice sau termice) pe polul neutru.

9. CARACTERISTICI DE CONSTRUCTIVE

În această secțiune sunt prezentate detaliile constructive ale celor două familii de întreruptoare, cu
constrângerile privind dimensiunile exterioare, pozițiile de interfață cu tablourile de joasă tensiune,
materialele care urmează să fie utilizate și tratamentul suprafeței bornelor de conexiune. Aceste caracteristici
ale întreruptoarelor sunt grupate și pot fi văzute în schemele fiecăreia din cele două familii mai sus
menționate, cu următoarele cerințe:
• placa de fixare trebuie să fie din material plastic negru RAL 8002 sau gri RAL 7012, cu o grosime
corespunzătoare. Pe aceasta trebuie să fie indicat numele producătorului (vezi nota 1 din fig. 2, 3 și 4);
• cele 4 șuruburi TC de prindere a plăcii de fixare a întreruptorului în tablou, nu trebuie să aibă lungimea
mai mare decât ceea ce este indicat la punctul 1 din fig. 2 și fig. 4, respectiv la punctul 2 din fig. 3;

• întreruptorul și componentele acestuia nu trebuie să depășească dimensiunile plăcii de fixare;


• capacele de protecție a bornelor trebuie fixate stabil pe întrerupăor sau pe placa de fixare (utilizând
șuruburi sau alte elemente de fixare);
• lățimea locașului în care se amplasează conexiunea la tablou, numai pentru întreruptoarele de tipurile
GSCL003/01-02-03-07-08-09-19-20-21-22 (nota 4 din fig. 2 și fig.4);
STANDARD GLOBAL Pagina 15 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

• maneta de comandă poate fi amplasată asimetric, pe partea dreaptă sau pe partea stângă;
• poziția celor 4 orificii (opțional poate fi și un singur orificiu) ale plăcii este liberă, dar trebuie să permită
conectarea tabloului JT cu întreruptorul montat pe placa sa de fixare (numai la întreruptoarele de tipul
GSCL003/01-02-03-07-08-09-19-20-21-22 (nota 7 din fig. 2 și fig.4);

• șuruburile de prindere a întreruptorului de placa de fixare nu trebuie să iasă în afara părții din spate a
plăcii;
• șuruburile bornelor întreruptorului trebuie să fie manevrabile cu chei izolate conform specificației EA0210
pentru tipurile 3101;

• șuruburile bornelor întreruptorului trebuie să fie manevrabile cu chei izolate conform specificației EA0211
pentru tipurile 3102;
• șuruburile bornelor întreruptorului trebuie să fie manevrabile cu chei izolate conform specificației EA0037
pentru tipurile 3103;

• întreruptoarele trebuie să fie echipate cu elemente izolante de separare între bornele fixate pe carcasa
dispozitivului, pentru a se asigura astfel izolarea electrică dintre borne, chiar și atunci când capacul de
borne a fost îndepărtat (nota 10 din fig. 2 și fig. 4);
• șuruburile din material feros trebuie protejate prin acoperire electrolitică cu zinc (grosimea minimă 12µm);
• fiecare întreruptor trebuie să aibă un cod de bare pentru trasabilitatea acestuia pe teren (vezi Nota
Operațională PVR 006); acesta trebuie să fie poziționat pe carcasa întreruptorului, în așa fel încât să fie
vizibil și atunci când este montat între alte întreruptoare.

• Marcajele, documentația tehnică și ambalarea vor fi în limba țării de destinație a întreruptoarelor.


STANDARD GLOBAL Pagina 16 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Fig. 2 - MCCB tipul DY3101/22-23-24-28-29-30-36-37-38-39 (Posturi de transformare)

Fig. 3 - MCCB tipul DY3101/25-26-27-31-32-33-34-35 (PTA)


STANDARD GLOBAL Pagina 17 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Italiană Română

TERMINALI BORNE

COPRITERMINALI CAPAC DE BORNE

PIASTRA FISSAGGIO INTERRUTTORE (nota 1) PLACĂ DE FIXARE A ÎNTRERUPTORULUI (nota 1)

n. 4 viti TC M5 x (S1+5) UNI 6107-67 DIN84 4 buc. șuruburi TC M5 x (S1+5) UNI 6107-67 DIN84
n. 4 rosette elastiche in acciaio 5,3x11 DIN 137 4 buc. șaibe elastice din oțel 4 5.3x11 DIN 137

n. 4 viti TC M8 x (S2+15) UNI 6107-67 DIN84 4 buc. șuruburi TC M8 x (S2+15) UNI 6107-67 DIN84
n. 4 rosette elastiche in acciaio 8,4x15 DIN 137 4 buc. șaibe elastice din oțel 8.4x15 DIN 137

Le viti di connessione dei morsetti devono essere del Șuruburile clemelor de conexiune trebuie să fie cu
tipo ad esagono incassato per chiavi con apertura S locaș hexagonal, pentru cheie imbus cu S = 5 mm,
= 5 mm per fase e neutro; utilizzo di chiave ENEL pentru faze și nul; se vor folosi chei ENEL EA0210
EA0210 con coppia di serraggio prev. cu cuplul de strângere prevăzut

Vite M8 (max) EN ISO 4762 Ed. marzo 2004 con Șurub M8 (max) EN ISO 4762 Ed. Martie 2004 cu
cava esag. Apertura S = 5 mm per fase e neutro; locaș hexagonal, pentru cheie imbus cu S = 5 mm,
Utilizzo di chiave EA0210 con coppia serraggio pentru faze și nul; se vor folosi chei ENEL EA0210
prevista a seconda della taglia di interruttore. cu cuplul de strângere adecvat dimensiunii
întreruptorului.

Il morsetto del neutro deve essere idoneo al Clema de nul trebuie să poată strânge conductorul
serraggio del conduttore relativo sia al cavo in rame cablului corespunzător atât cablului de cupru
di tabella DC 4122 che al cavo in alluminio di tabella conform specificației DC 4122 cât și cablului de
DC 4126 – DC4146 e DC4182 aluminiu conform specificațiilor DC4126, DC4146 și
DC4182

La bulloneria di fissaggio e tutti gli accessori in Buloanele de fixare și toate accesoriile din materiale
materiale ferroso devono essere protetti con feroase trebuie să fie protejate prin zincare
zincatura elettrolitica FeZn 8c UNI ISO 2081 e UNI electrolitică FeZn 8c UNI ISO 2081 și UNI ISO 4095
ISO 4095

Le viti 3-4 devono essere collaudate secondo UNI Șuruburile 3-4 trebuie să fie verificate conform UNI
ISO 3269. ISO 3269.

*) Spazio destinato alla motorizzazione *) Spațiu alocat motorului de acționare


STANDARD GLOBAL Pagina 18 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Figura 4 – ÎNTRERUPTOARE TIP 3102/7-8-9-10


STANDARD GLOBAL Pagina 19 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Italiană Română

TERMINALI BORNE

COPRITERMINALI CAPAC DE BORNE

PIASTRA FISSAGGIO INTERRUTTORE (nota 1) PLACĂ DE FIXARE A ÎNTRERUPTORULUI (nota 1)

n. 4 viti TC M5 x (S1+5) UNI 6107-67 DIN84 4 buc. șuruburi TC M5 x (S1+5) UNI 6107-67 DIN84
n. 4 rosette elastiche in acciaio 5,3x11 DIN 137 4 buc. șaibe elastice din oțel 4 5.3x11 DIN 137

Le viti dei morsetti inferiori devono essere del tipo ad Șuruburile clemelor inferioare trebuie să fie cu locaș
esagono incassato per chiavi con apertura S = 8 mm hexagonal, pentru cheie imbus cu S = 8 mm, pentru
sia per le fasi che per il neutro tipo ENEL EA0211. faze și nul, de tip ENEL EA0211.

I terminali inferiori devono essere idonei anche al Bornele inferioare trebuie să fie adecvate și pentru
serraggio dei capicorda da fissare con viti M8 (al strângerea papucului de cablu cu șurub M8 (în locul
posto dei morsetti – vedi Part. A). clemelor – vezi detaliul A)

Vite M10 EN ISO 4762:2004 con cava esagonale S = Șuruburi M10 EN ISO 4762:2004 cu cap hexagonal
8 mm; utilizzo chiave EA0211. pentru S = 8 m; se folosesc chei EA0211.

Il morsetto del neutro deve essere idoneo al Clema de nul trebuie să poată strânge conductorul
serraggio del conduttore in rame 95 mmq relativo sia de 95 mm2 corespunzător atât cablului de cupru
al cavo in rame di tabella DC 4122 che al cavo in conform specificației DC 4122 cât și cablului de
alluminio di tabella DC4126 e DC4146. aluminiu conform specificațiilor DC4126 și DC4146

La bulloneria di fissaggio e tutti gli accessori in Buloanele de fixare și toate accesoriile din materiale
materiale ferroso devono essere protetti con feroase trebuie să fie protejate prin zincare
zincatura elettrolitica FZn 8c UNI ISO 2081 e UNI electrolitică FeZn 8c UNI ISO 2081 și UNI ISO 4095
ISO 4095

Le viti (punti 2-3) devono essere collaudate secondo Șuruburile (punctele 2-3) trebuie verificate conform
EN ISO 3269:2000 EN ISO 3269:2000

(*) Spazio destinato alla motorizzazione *) Spațiu alocat motorului de acționare


CAPOCORDA IN RAME STAGNATO PAPUC DE CABLU DIN CUPRU COSITORIT
STANDARD GLOBAL Pagina 20 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

Figura 5 - ÎNTRERUPTOARE TIP DY3103/3-4

Italiană
Română

TERMINALI BORNE

COPRITERMINALI CAPAC DE BORNE

PIASTRA FISSAGGIO INTERRUTTORE (nota 1) PLACĂ DE FIXARE A ÎNTRERUPTORULUI (nota 1)

n° 4 viti M8x25 complete di dadi e rosette (per 4 buc. șuruburi M8x25 cu piulițe și șaibe (pentru
applicazione su supporto distanziatore) aplicare pe suportul de distanțare)

Le viti dei morsetti inferiori devono essere del tipo ad Șuruburile clemelor inferioare trebuie să fie cu locaș
esagono incassato per chiavi con apertura S = 8 mm hexagonal, pentru cheie imbus cu S = 8 mm, pentru
sia per le fasi che per il neutro tipo ENEL EA0211. faze și nul, de tip ENEL EA0211.

I terminali inferiori devono essere idonei anche al Bornele inferioare trebuie să fie adecvate și pentru
serraggio dei capicorda da fissare con viti M8 (al strângerea papucului de cablu cu șurub M8 (în locul
posto dei morsetti – vedi Part. A). clemelor – vezi detaliul A)

Viti M10 oppure M12 con rosette piane ed elastiche, Șuruburi M10 sau M12 cu șaibe plate și elastice
da applicare su capocorda di larghezza massima 31 pentru aplicare la papucii de cablu cu lățimea
mm con foro Ø13 maximă de 31 mm și orificiu Ø13
STANDARD GLOBAL Pagina 21 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

10. CERINȚE DE FURNIZARE

Fiecare întreruptor trebuie să fie prevăzut cu ambalaj individual care să conțină toate accesoriile pentru
utilizarea corespunzătoare, instalarea și punerea în funcțiune. În mod specific, fiecare ambalaj trebuie să
conțină:

- 1 buc. întreruptor deja montat pe placa de fixare, cu pereții despărțitori între borne și capacul de borne
deja montate;

- o pungă care să conțină 4 buc. șuruburi și 4 buc. șaibe elastice pentru instalarea plăcii de fixare a
întreruptorului pe tabloul GSCL002, așa cum este indicat la punctul 1 din fig. 2, 4 și fig. 5; sau pe tabloul
DY3018, așa cum este indicat la punctul 2 din fig. 3;

- instrucțiuni de punere în funcțiune a întreruptorului (cu atenționări privind instalarea pereților despărțitori
între borne și a capacului de borne) și instrucțiuni de montare pe tablourile GSCL002 și DY3018; pentru
tipul MCCB DY3103, instrucțiunile de montare pe perete.

- Manualul de mentenanță a întreruptorului și atenționări.

Pe fiecare ambalaj individual trebuie să fie aplicată o etichetă care să conțină minimum următoarele
informații:

- Numele furnizorului
- Sigla întreruptorului
- Matricola ENEL
- Greutatea brută a ambalajului individual

Înainte de expedierea produselor la depozitele ENEL, pentru fiecare întreruptor cu matricolă trebuie să fie
respectate acțiunile specificate în Nota Operațională de monitorizare pentru evaluarea furnizorilor PVR006.
Cerințele cu privire la dimensiunile de livrare la depozitele ENEL sunt cele indicate în Condițiile de ambalare,
transport și livrare (ambalare multiplă - Fig. 6). În plus, trebuie să fie utilizați paleți marcați EPAL_EUR (Fig. 7
- Palet - Specificație tehnică) pentru a se asigura conformitatea cu Normele Fitosanitare în vigoare în
Comunitatea Europeană, referitoare la schimburile de mărfuri și cerințele de sarcină din Cerințele de
ambalare, transport și livrare.
STANDARD GLOBAL Pagina 22 din 22

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE TETRAPOLARE DE GSCL003


JOASĂ TENSIUNE PENTRU POSTURI DE Rev. 0
TRANSFORMARE, CURENT NOMINAL 40 A ÷ 630 A 20/06/2016

≤ 1.000 mm

≤ 800 mm ≤1.200 mm

Greutatea maxima: 620 kg

Figura 6: Ambalare multiplă

Figura 7: Palet - Specificație tehnică