Sunteți pe pagina 1din 5

MONITORIZAREA ALIMENTELOR CU ADAOS DE

VITAMINE, MINERALE ŞI ALTE SUBSTANŢE

Coordonator CRSP TIMISOARA

Cadru legislativ

Legislaţia naţională în vigoare


a) Legea nr. 57/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind
reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
b) Legea nr. 150 /2004 Republicată * din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei
pentru animale, Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 959 din 29 noiembrie 2006 *) Republicată
în temeiul art. II din Legea nr. 412/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 150/2004
privind siguranţa alimentelor
c) Legea nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii 491/2003
d) Ordonanţa de urgenţă Nr. 97 din 21 iunie 2001
e) Ordin MSF şi MAAP 438/295/2002
f) Ordin MSP nr. 1744 / 2008
g) Ordin comun ANSVSA/MADR/MSP/ANPC Nr. 121/530/ E.N. 7.289/351/2007
h) Ordinul comun MADR/MS nr. 244 / 401 / 2005
i) Ordin MSF şi MAAP nr. 438/295/2002 pentru Normele privind aditivii alimentary destinaţi
utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman forma consolidate în 10 iunie 2011
j) Ordinul comun MS / ANSVSA / ANPC nr. 369/61/291 din 22 aprilie 2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat
vitamine, minerale şi alte substanţe

Legislaţia existentă în vigoare la nivelul Uniunii Europene


a) Regulament (UE) Nr. 2283/2015 al Parlamentului European şi al Consiliuilui din 25
noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011
al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97
al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al
Comisiei
b) Regulament (CE) Nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie
2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul
siguranţei produselor alimentare – modificat prin:
a. Regulament (CE) Nr. 1642/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22
iulie 2003
b. Regulament (CE) Nr. 575/2006 al Comisieidin 7 aprilie 2006
c. Regulament (CE) Nr. 202/2008 al Comisieidin 4 martie 2008
d. Regulament (CE) Nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
iulie 2009
c) Regulament (CE) Nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie
2006 privind adăugarea de vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente – modificat
prin:
d) Regulament (CE) Nr. 108/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie
2008
e) Regulament (CE) Nr. 1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a
Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.
1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte listele de vitamine

1
şi minerale şi formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusive în
suplimentele alimentare
f) Regulament (UE) Nr. 1161/2011 al Comisieidin 14 noiembrie 2011 de modificare a Directivei
2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006
al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 953/2009 al
Comisiei în ceea ce privește listele substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele
alimentare
g) Regulament (UE) Nr. 119/2014 al Comisieidin7 februarie 2014 de modificare a Directivei
2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.
1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește drojdia îmbogățită
cu crom utilizată la producerea suplimentelor alimentare și lactatul de crom (III) trihidrat
adăugat în produsele alimentare
h) Regulament (UE) Nr. 1203/2017 al Comisiei din 5 iuliue 2017 de modificare a Directivei
2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.
1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siliciul organic
(monometilsilanetriol) și oligozaharidele de calciufosforil (POs-Ca®) adăugate în produsele
alimentare și utilizate la producerea suplimentelor alimentare

2. Problemele identificate
- Obligaţia de raportarela Comisia Europeană alimentelela care au fost adăugate vitamine,
minerale şi alte substanţe în funcție de categorii; obligaţia de a raporta cantităţile de vitamine,
minerale şi alte substanţe adăugate la diversele categorii de alimente; raportarea periodică a
evoluţiei pieţii alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe ;
- Existenţa încă, pe piaţa naţională, de alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substanţe care nu sunt notificate

3. Scopul proiectului - obiective generale


- obţinerea datelor necesare pentru raportare
- notificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe aflate pe piaţa
autohtonă – respectarea legislaţiei în vigoare

4. Beneficiari : Ministerul Sănătăţii,populaţia generală

5. Grupul ţintă : consumatorii

6. Activităţile proiectului

2
Responsabilităţi, participare, planificare - toate DSP judeţene, inclusiv DSP
Municipiului Bucuresti

semestrul I 2020
- identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe (minim 10)
şi catalogarea acestora pe categorii; consemnarea cantităţilor de vitamine, minerale şi
alte substanţe adăugate; verificarea pe site-ul MS dacă alimentele identificate şi
catalogate sunt notificate pentru a depista alimentele cu adaos non-conforme;
tabelarea datelor – vezi Anexa; raportarea datelor de identificare la CRSP Timişoara
până la 30 iunie 2020

semestrul II 2020

A.1) Recoltare probe - 250 mL sucuri - alimente îmbogățite cu vitamina C și/sau vitamina A
în perioada 15-30 octombrie 2020 și expediere la CRSP Cluj-Napoca pentru
determinarea concentrației de vitamina C și/sau vitamina A din acestea. Se vor recolta
sucuri, nectaruri băuturi necarbogazoase etc. din gama: Tymbark, Phanner, Granini,
Siti, Bravo, Ciao, Rauch, Cappy, Teddi sau altele (existente pe piață). Pe Cererea de
analiză se vor specifica date precum: Denumirea produsului, Producătorul,
Distribuitorul, Vitamina adăugată, Cantitatea de vitamină adăugată.

A.2) Vor participa următoarele DSPJ-uri: CJ, SM, SJ, BN, MM, MS, SB, AB, BH, HG, CV,
BV, TM, HD, AR, MH, GJ, VL, OT, DJ. Se va recolta și trimite spre analiză DOAR
CÂTE UN PRODUS din județele enumerate.

A.3) Rezultatele analizelor obținute la CRSP Cluj-Napoca vor fi expediate la responsabilul


proiectului de la CRSP Timișoara până la data de 30 decembrie 2020.

B.1) Recoltare probe - 250 mL sucuri – alimente îmbogățite cu vitamina C (și/sau alte
vitamine și sau substanțe) în perioada 15-30 noiembrie 2020 și expediere la CRSP Iași
pentru determinarea concentrației de vitamina C din acestea. Se vor recolta sucuri,
nectaruri băuturi necarbogazoase etc. din gama: Tymbark, Phanner, Granini, Siti,
Bravo, Ciao, Rauch, Cappy, Teddi, Santal sau altele (existente pe piață).

B.2) Vor participa următoarele DSPJ-uri: IS, SV, BT, NT, BC, VS, GL, VN, BZ, BR. Se va
recolta și trimite spre analiză DOAR CÂTE UN PRODUS din județele enumerate.

B.3) Rezultatele analizelor obținute la CRSP Iași vor fi expediate la responsabilul proiectului
de la CRSP Timișoara până la data de 30 decembrie 2020

C. Iniţiere de acţiuni corective în cazul produselor non-conforme şi raportarea acestora la


CRSP Timişoara până la 30 septembrie 2020

D. Raportarea la CRSP Timişoara a rezultatelor obţinute în urma instituirii acţiunilor


corective - termen 30 noiembrie 2020

3
Responsabilităţi, participare, planificare - CRSPT

Semestrul I 2020
- întocmirea si expedierea metodologiei pentru anul 2020 la INSP-CNMRMC

Semestrul II 2020
- centralizarea datelor primite de la DSP județene și DSP Mun. București: număr de alimente
cu adaos identificate pe piaţă; categorii de alimente cu adaos; vitamine adăugate; minerale
adăugate; alte substanţe adăugate
- centralizarea posibilelor produse non-conforme și soluționarea acestora
- centralizarea rezultatelor analizelor efectuate la CRSP Cluj-Napoca și CRSP Iași

Semestrul I 2021 - finalizare Proiect


- finalizarea centralizării datelor obţinute de la DSP-urile judeţene și DSP Municipiul
București; verificarea pe site-ul MS a notificărilor existente
- întocmirea Raportului anual al Proiectului
- transmiterea Raportului anual al Proiectului la INSP-CNMRMC până la 15 martie 2021

7. Rezultate aşteptate

- obţinere de date privind categoriile de alimente fortificate;


- obţinere de date privind tipurile de vitamine şi minerale adăugate la diferitele categorii de
alimente; cantitatea adăugată
- identificarea altor substanţe adăugate
- notificarea tuturor alimentelor cu adaos existente pe piaţă
- veridicitatea datelor inscripționate pe etichetele sucurilor recoltate și analizate la CRSP-urile
Cluj-Napoca și Iași, adică cantitățile adăugate de vitamine C și A

7. Indicatori

- indicatori fizici:
 număr alimente cu adaos existente pe piaţa autohtonă – identificate şi catalogate
(minim 10) / fiecare DSPJ si DSP Mun.București / Sem. I (total 420 alimente cu
adaos de diferite categorii identificate)
 număr alimente cu adaos conforme/non-conforme din total de identificate /
fiecare DSPJ / Sem. II
 număr acţiuni corective iniţiate de fiecare DSPJ si DSP Mun. Bucuresti (câţi
operatori au fost atenţionaţi pentru a intra în legalitate) - Sem.II

4
- indicatori de rezultat:

Alimente fortificate

Nr. alimente cu Nr. alimente cu Raport


Nr. alimente cu adaos identificate adaos identificate procentual
adaos identificate fără notificare și notificate conforme /non-
(non-conforme) (conforme) conforme
420

Concentrația de vitamină C și A din sucuri

Nr. alimente Concentrația de Concentrația de Conforme /non-


cu vitamine vitamină C vitamină A conforme cu datele
recoltate determinată determinată declarate
30

9. Cheltuieli eligibile propuse – aproximative


La nivel INSP / CRSPT, CRSP Cluj-Napoca, CRSP Iași:
- furnituri de birou – papetărie, consumabile
- servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare
- achiziţionare piese de schimb
- echipamente şi dotări cu mică valoare de tehnică informatică
- pregătire profesională şi formare personal (organizare instruiri metodologice şi
cursuri de scurtă durată)
- reactivi
- etaloane
- materiale de laborator
- acreditare
- metrologizare
- service şi revizii aparatură
- program de comparare interlaboratoare
- corespondenţa
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

La nivel DSP-uri:
- furnituri de birou
- servicii de întreţinere şi exploatare, dotări pentru comunicare-informare
- corespondenţa
- carburanţi
- altele (achiziționare produse pentru analize etc.)
16. Buget estimat - ?!