Sunteți pe pagina 1din 4

Cum te inregistrezi ca PFA

Persoana fizica autorizata (PFA) este o forma simplificata de firma si functioneaza in


cazurile in care este nevoie doar de munca asociatului si nu de o extindere foarte mare
a afacerii. Printre cei care se pot inregistra ca PFA se numara programatorii si
consultantii software, traducatorii autorizati, electricienii si agentii de asigurari.

Otilia Puiu, Experienced Associate la compania


de consultanta fiscala si audit Taxhouse,
recomanda inregistrarea ca PFA celor care au
o afacere mica si pot desfasura activitatea
singuri.
Cei care pot activa ca PFA sunt prestatorii de
servicii (coafor, maseur, designer, antrenor
fitness etc); cei care practica activitati de
intermediere (precum cele prin contract de
comision, de mandat, de reprezentare, de
agent de asigurare, vanzarea in regim de
consignatie a bunurilor, transport de bunuri si
de persoane); meseriasii (mecanicii auto,
tamplarii, zidarii etc) si persoanele cu activitate in comert si productie si cele care organizeaza
evenimente.
Nu pot fi PFA persoanele care desfasoara profesii liberale, cele a caror activitate este
organizata si reglementata prin legi speciale sau cele care intentioneaza sa desfasoare
activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de
desfasurare sau alte interdictii.
Astfel, nu se pot inregistra ca PFA persoanele care desfasoara activitati de aparare nationala,
de protectie si paza, de jocuri de noroc, activitati juridice, activitati de creditare, activitati ale
pietelor de capital, de asigurare- reasigurare sau din domeniul materialelor explozive.
Nu pot face parte din categoria PFA nici arhitectii, asistentii sociali, auditorii financiari,
avocatii, consilierii juridici, consultantii fiscali, psihologii, medicii, notarii publici, politistii,
actorii, profesorii, insotitorii sau asistentii maternali.

Care sunt avantajele


“Constituirea unei PFA prezinta anumite avantaje cum ar fi inregistrarea rapida, obligatii
fiscale mai reduse si evidente mai simple”, precizeaza pentru startups.ro Irena Tudorie,
Partner la casa de avocatura Popovici Nitu si Asociatii.
Fata de o societate comerciala, costurile de inregistrare ale PFA sunt mai mici (nu este
nevoie de capital social pentru infiintare, cheltuielile fiind doar cele de inregistrare) si nu
trebuie sa isi constituie un patrimoniu.
“De asemenea se pot inregistra diverse cheltuieli precum intretinerea propriei locuinte,
dobanzi legate de diverse achizitii etc. ceea ce duce la diminuarea impozitului platit statului”,
adauga Ramona Voicu.
Alt avantaj al PFA fata de societatile comerciale este contabilitatea mai simpla (se tine doar in
partida simpla). In cazul PFA este nevoie doar de un jurnal de incasari si plati in care se
consemneaza veniturile realizate si cheltuielile si nu este nevoie de intocmirea lunara de
jurnale, registre, balante de venituri si cheltuieli sau declaratii catre Administratia Financiara.
(Citeste aici Care sunt obligatiile fiscale ale PFA)
PFA dispune de un facturier si un chitantier si, in functie de modalitatea de efectuare a
platilor, de un cont bancar.
“In cazul persoanelor care au o asemenea autorizatie de functionare, costurile de
administrare a activitatii, precum si taxele si impozitele datorate sunt inferioare spre
deosebire de cazul administrarii unei afaceri prin intermediul unei societati comerciale”,
adauga Otilia Puiu.
PFA nu trebuie sa angajeze in mod obligatoiu un contabil sau expert contabil, aceasta
optiune fiind facultativa.
“Un alt avantaj este reprezentat de faptul ca PFA are obligatii declarative din punct de vedere
fiscal doar o data pe an, in timp ce la nivelul societatii, aceste obligatii declarative sunt
numeroase in cursul unui an fiscal”, precizeaza Otilia Puiu.
De asemenea, PFA nu plateste impozit forfetar sau minim, iar celelalte impozite si contributii
sunt mult mai mici.
Astfel, avantajate sunt si companiile client cu care colaboreaza. De exemplu, o societate
comerciala plateste catre stat contributii in valoare de 31,25% din salariul unui angajat. In
schimb, daca in locul salariatului ar colabora cu PFA, nu ar trebui sa achite vreo contributie
catre stat, ci PFA ar trebui sa achite spre stat 5,5%, contributia la asigurarile sociale de
sanatate.
“PFA se poate angaja prin incheierea unei conventii civile si nu a unui contract de munca, iar
compania cu care va lucra va plati impozite mult mai mici”, completeaza pentru startups.ro
Ramona Voicu, Payroll Services Coordinator la agentia de recrutare si training VON
Consulting.
In ceea ce priveste proprii salariati, este de mentionat ca PFA nu poate angaja persoane cu
contract individual de munca, insa se poate asocia cu altele si poate lucra cu alte cabinete, ca
prestatori de servicii.
“Banii incasati de catre o persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod
independent nu trebuie justificati si pot fi accesati direct”, mentioneaza Ramona Voicu un alt
avantaj al PFA.
Si sanctiunile sunt mai mici pentru un PFA, fata de o societate comerciala.
“De exemplu, daca o societate comerciala nu depune o declaratie, amenda este in jur de 500
de lei, in timp ce pentru PFA amenda maxima este de 250 de lei. Exceptie face decontul de
TVA, care are aceeasi sanctiune si la societatile comerciale si la PFA”, explica Ramona
Voicu.

Care sunt etapele inscrierii


Ion Florin Chivu, avocat titular al cabinetului cu acelasi nume, spune pentru startups.ro ca
prima etapa a inregistrarii PFA este rezervarea denumirii, apoi trebuie pregatit dosarul pentru
inregistrare.
“Fiecare persoana fizica care intentioneaza sa se inregistreze si autorizeze ca PFA se va
adresa ORCT (n.red. - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Judetene) in a
carui raza teritoriala isi declara sediul profesional”, completeaza Irena Tudorie.
Cand se elibereaza certificatul de inregistrare de la ORCT se elibereaza si un certificat
constatator care atesta ca s-au inregistrat la Registrul Comertului declaratiile-tip prevazute de
lege.
Cand PFA este inregistrata la Registrul Comertului, este inregistrata fiscal si ii este
autorizeaza functionarea.
“Inregistrarea unei persoane fizice autorizate se poate face fie direct de catre persoana in
cauza, fie prin imputernicit, precum avocat, consilier juridic sau tert mandatar”, adauga Ion
Florin Chivu.
Documentele necesare
Pentru inregistrarea PFA se completeaza la ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului)
o cerere tip de autorizare a functionarii si una de inregistrare fiscala, care se depun in original.
Pentru inscriere este nevoie si de o declaratie tip privind inregistrarea fiscala, de o declaratie-
tip pe propria raspundere pentru autorizarea functionarii, ambele fiind depuse in original, si de
dovada rezervarii denumirii PFA.
Irena Tudorie spune ca denumirea se compune din numele si prenumele comerciantului,
scrise in intregime, sau din numele si initialele prenumelui acestuia, urmate de sintagma
“persoana fizica autorizata” sau PFA.
Este nevoie si de un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional
si a punctelor de lucru, prezentat in copie certificata de parte. Acesta poate fi un tip de
contract sau de hotarare judecatoreasca care dovedeste dreptul de proprietate, de inchiriere
sau de folosire a spatiului respectiv.
Alte acte necesare sunt copiile certificate olograf ale documentelor care atesta pregatirea si
experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;
copia actului de identitate sau a pasaportului persoanei fizice care se autorizeaza, certificata
olograf de catre titular, privind conformitatea cu originalul; cazierului fiscal, in original, care se
obtine de ORCT, si dovezile achitarii taxelor, in original.
“In cazul unui solicitant PFA care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta
intr-un stat membru Uniunii Europene sau al Sud - Estului Europei se va depune si
documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (n.red. - statul de
provenienta)”, enumera Irene Tudorie alte documente necesare inscrierii.
In cazul persoanelor fizice nerezidente, se vor depune si copii certificate si traducerea
legalizata realizata de un traducator autorizat. Legalizarea semnaturii traducatorului o face un
notar public.
Acolo unde este cazul se va adauga si dovada rezervarii emblemei, in original.
De asemenea, PFA poate depune la inscriere si o declaratie, in original, si documente
necesare de constituire a patrimoniului de afectatiune, acesta nefiind obligatoriu. Acest
patrimoniu reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA-ului destinate
activitatii economice, fiind separat de gajul general al creditorilor personali ai acesteia.
“Specimentul de semnatura necesar se poate da fie direct in fata Directorului ORCT care il
certifica in conditiile legii ori in fata notarului public, pe baza unei declaratii pe proprie
raspundere autentificata de acesta. Declaratia in forma autentica se ataseaza la cerere in
original”, precizeaza Irena Tudorie.

Costurile si perioada de inscriere


Taxele si tarifele pentru inregistrea pe cont propriu a unui PFA variaza intre 200 de lei si 300
de lei, in functie de numarul de documente necesar inscrierii. La aceste costuri se vor mai
adauga, daca sunt necesare, taxele de consultanta sau asistenta si cele pentru traducerile
legalizate ale documentelor, in cazul persoanelor nerezidente.
Irena Tudorie spune ca in procedura de inregistrare a unei PFA dureaza mai mult pregatirea
documentelor care trebuie atasate cererii de inregistrare decat procedura in sine.
Certificatul de inregistrare este eliberat la trei zile de la data inregistrarii cererii la ORCT.
“Daca se constata ca documentatia depusa este incompleta si/ sau taxele legale nu au fost
achitate, se acorda un termen de maxim 15 zile pentru remedierea situatiei aparute”, mai
spune Irena Tudorie.
Care sunt dezavantajele
Spre deosebire de o societate comerciala, dezavantajul PFA este ca raspunde pentru
obligatiile sale in mod nelimitat (raspunde cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost
constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau).
De asemenea, in colaborarea cu firmele client, PFA nu beneficiaza de protectia data de
legislatia muncii pentru un salariat care nu poate fi concediat decat cu preaviz, motivat si in
cazuri limitativ prevazute de lege.
“Mentionam ca PFA nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titulara al
unei intreprinderi individuale”, adauga Otilia Puiu un alt dezavantaj.
Alte dezavantaje sunt legate de faptul ca, spre deosebire de o societate comerciala, PFA nu
poate avea alte puncte de lucru, filiale sau sucursale si nici nu poate sa aiba alti angajati sau
sa desfasoare si o alta activitate, cu exceptia celei pentru care a fost autorizata.
“In cazul cheltuielilor de care se tine cont la stabilirea impozitului, se pot deduce doar
cheltuielile strict legate de activitatea in vederea realizarii veniturilor”, precizeaza Ramona
Voicu.
Daca PFA este inregistrata ca platitor de TVA, cheltuielile pot fi mai mari.
Ramona Voicu spune si ca sunt unele companii care evita sa lucreze cu PFA din cauza
securitatii informatiei (pentru ca PFA poate colabora si cu alte firme). In plus, companiile-
client sunt dezavantajate si de faptul ca pot avea o retentie mai scazuta a persoanelor cu
care colaboreaza in calitate de PFA.

DE RETINUT:
PFA este recomandata celor care care au o afacere mica si care isi pot desfasura aceasta
activitate in mod individual.
Nu pot sa fie PFA arhitectii, asistentii sociali, auditorii financiari, avocatii, consilierii juridici,
consultantii fiscali, psihologii, medicii, notarii publici etc
Costurile pentru inscrierea de catre o persoana a PFA variaza intre 200 de lei si 300 de lei,
in functie de numarul de documente necesar.
Avantajele PFA sunt legate de inregistrarea rapida, obligatiile fiscale mai reduse, evidentele
contabile mai simple si costurile de administrare mai mici decat ale unei societati comerciale.
Printre dezavantajele PFA se numara obligatiile nelimitate si faptul ca nu pot sa efectueze
decat activitatea pentru care au fost autorizati.
Redactor: Alina Botezatu
Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.